Giáo án văn 8 TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG BIỆT NGỮ HỘI I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu từ ngữ địa phương, biệt ngữ hội - Nắm hoàn cảnh sử dụng giá trị từ ngữ địa phương, biệt ngữ hội văn II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Khái niệm từ ngữ địa phương, biệt ngữ hội - Tác dụng việc sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ hội văn Kỹ năng: - Nhận biết, hiểu nghĩa số từ ngữ địa phương biệt ngữ hội - Dùng từ ngữ địa phương biệt ngữ phù hợp với tình giao tiếp III- Chn bÞ: Giáo viên: - Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn - Bảng phụ Học sinh: Đọc trớc bài: Từ địa phơng biệt ngữ hội IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não VI.Hoạt động lên lớp ổn định tổ chức:(1 phút) Kiểm tra cũ:(7 phút) HS 1: Liên kết đoạn văn văn có tác dụng nh nào? HS 2: Để liên kết đoạn văn ngời ta dùng phơng tiện liên kết nào? Bài mới:(32 phút) * GV giới thiệu bài.(2 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Từ ngữ địa phơng:( phút) GV treo b¶ng phơ ghi VD SGK VÝ dơ: HS quan sát bảng phụ, đọc ví dụ Nhận xét: ? Trong từ : bắp, bẹ, ngô có - Từ ngô đợc dùng phổ biến nghĩa ngô nhng từ đợc dùng từ ngữ văn hóa có tính chuẩn phổ biến hơn? Tại sao? mực cao đợc dùng rộng rãi (trong tác phẩm, giấy tờ hành chính) => từ toàn dân - Hai từ: bắp, bẹ dùng mét ph¹m vi hĐp, cha cã tÝnh chn mùc văn hóa Đó từ ngữ địa ph? Vậy từ ngữ địa phơng? ơng - GV treo bảng phụ, - HS quan sát bảng =>Ghi nhớ phụ HS làm BT nhanh ? Trong từ sau từ từ địa phơng? => Đáp án đúng: a, b,c, h, k a: Cơi; b: Mè đen; c: Mô; d: Sân e: Vừng đen; g: Mẹ; h:Tui; k:Bu ? Hãy tìm 2,3 từ địa phơng Hà Tĩnh GV treo bảng phụ ghi VD SGK HS đọc VD bảng phụ ? Mợ Mẹ đoạn văn đối tợng Tại tác giả dùng mẹ, tác giả dùng mợ? II BiƯt ng÷ x· héi:(7 phót) VÝ dơ: NhËn xét: - Trớc CM tháng Tám, tầng lớp giả hội mẹ đợc gọi mợ, cha đợc gọi cậu thầy Điều phản ánh rõ Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng - Ngỗng= điểm 2; trúng tủ= phần học, làm => tầng lớp học sinh - Trả lời câu hỏi => Ghi nhớ 2: SGK ? Các từ ngỗng, trúng tủ có nghĩa gì? Tầng lớp XH thờng dùng từ ngữ này? ? Những từ ngữ vừa xét đợc gọi biệt ngữ XH Em hiểu biệt ngữ XH? - GV treo bảng phụ - HS quan sát bảng phụ Cho biết từ: Trẫm, khanh, long, Bài tập nhanh: sàng, ngự thiện có nghĩa gì? Tầng lớp thờng dùng từ ngữ này? - Giải thích từ theo hiểu biết a- Mọi tầng lớp b- TÇng líp trÝ thøc -> TÇng líp vua, quan triều đình c- Tầng lớp vua , quan triều đình d- Tầng lớp nông dân - Đọc ví dụ SGK III Sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ x· héi:(7 phót) VÝ dơ: NhËn xÐt: - Chú ý đối tợng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp - Tô đậm sắc thái địa phơng - Tô đậm tầng lớp xuất thân, tính cách nhân vật ? Từ ngữ địa phơng biệt ngữ hội khác điểm nào? ? Khi sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ hội cần ý điều gì? Vì sao? ? Vì ví dụ ngời ta sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ hội? ? Có nên sử dụng loại từ ngữ cách tuỳ tiện không? - Không, dƠ g©y sù khã hiĨu => Ghi nhí: SGK IV Luyện tập(8 phút) ? Tìm từ địa phơng nơi em từ Bài tập 1: toàn dân tơng ứng? Từ địa phơng- Từ toàn dân tơng HS trả lời ứng GV nhận xét Bèo lục bình- bèo tây Hòn đớ đá Tìm số biệt ngữ héi? Gi¶i Chỉi rƠ- chỉi xĨ nghÜa? GV chia líp thành nhóm tìm từ Bài tập : nhóm + Hãy xử theo luật rừng-> luật nhà nớc đặt mà nhóm ngời quy đinh + Tớ lại xơi gậy -> điểm Thờng đợc HS, SV dùng +Tớ vừa đợc mì rồi.-> mời điểm Bài tập 3: ?Trong tròng hợp sau trờng hợp - Chỉ đợc dùng trờng hợp a nên dùng từ địa phơng, trờng hợp không nên dùng từ địa phơng? Củng cố:(3 phút) -Nhắc lại khái niệm từ ngữ địa phơng biệt ngữ hội ? Dặn dò:(2 phút) - Tìm số câu ca dao, tục ngữ, vè có sử dụng tiếng địa phơng Hà Tĩnh Xem trớc bài: Tóm tắt văn tự ... vật ? Từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội khác điểm nào? ? Khi sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội cần ý điều gì? Vì sao? ? Vì ví dụ ngời ta sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội? ? Có nên... hợp a nên dùng từ địa phơng, trờng hợp không nên dùng từ địa phơng? Củng cố:(3 phút) -Nhắc lại khái niệm từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội ? Dặn dò:(2 phút) - Tìm số câu ca dao, tục ngữ, vè có sử... Các từ ngỗng, trúng tủ có nghĩa gì? Tầng lớp XH thờng dùng từ ngữ này? ? Những từ ngữ vừa xét đợc gọi biệt ngữ XH Em hiểu biệt ngữ XH? - GV treo bảng phụ - HS quan sát bảng phụ Cho biết từ: Trẫm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI, Giáo án văn 8 TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay