Giáo án văn 8 trường từ vựng

3 45 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bµi TiÕt TRƯỜNG TỪ VỰNG I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu trường từ vựng xác lập số trường từ vựng gần gũi - Biết cách sử dụng từ trường từ vựng để nâng cao hiệu diễn đạt II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức Khái niệm trường từ vựng Kỹ năng: - Tập hợp từ có chung nét nghĩa vào trường từ vựng - Vận dụng kiến thức trường từ vựng để đọc – hiểu tạo lp bn III- Chuẩn bị Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Đọc IV- PHNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nªu vấn đề, kĩ thuật ng não V - Hoạt động lên lớp 1.ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra cũ(5 phút): ? Trình bày cảm nhận em sau học xong văn Trong lòng mẹ Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): trớc em biết cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Giờ học hôm em tìm hiểu trờng từ vựng *Nội dung mới:(31 phút) Hoạt động cđa GV vµ HS kiÕn thøc I ThÕ nµo lµ trêng tõ vùng? (20 GV cho HS ®äc vÝ dơ SGK phút): Ví dụ: ? Các từ in đậm đoạn Nhận xét: trích có nét chung Các từ: mặt, mắt, da gò má, đùi, nghĩa? đầu, cánh tay, miệng có nét nghĩa chung phận thể ? Tìm từ ngữ có nét VD: Nhìn, trông, nhòm, ngó, liếc có chung nghĩa khác mà em nét nghĩa chung hoạt động biết? mắt ? Các từ có nét chung nghĩa Trờng từ vựng tập hợp từ ngời ta gọi trờng từ vùng cã Ýt nhÊt mét nÐt chung vÒ VËy theo em trờng từ nghĩa vựng? Lu ý: HS ®äc lu ý (a) a Mét trêng tõ vùng cã thĨ bao gåm nhiỊu trêng tõ vùng nhá ? Theo em trêng tõ vùng “ m¾t ” cã thể bao gồm trờng từ vựng nào? Ví dụ: Mắt - Các bệnh mắt: mù, lòa, đau mắt đỏ HS đọc lu ý (b) - Màu mắt: xanh, nâu, đen ? Theo em trờng từ vựng mắt - Hoạt động mắt: Nhìn, bao gồm từ loại ngó, liếc nào? b Mét trêng tõ vùng cã thĨ bao gåm nh÷ng tõ khác biệt từ loại: HS đọc lu ý (c) Ví dụ có từ loại nh: Danh tõ, ? Theo em trêng tõ vùng “ ngät ” tính từ, động từ thuộc trờng từ c Mét tõ cã thĨ thc nhiỊu trêng vùng nµo? từ vựng khác Ví dụ: Ngọt: - Mùi vị: ngọt, nhạt, mặn HS đọc lu ý (d) - Nói: Nãi ngät, nãi nhĐ, nãi ? Theo em th¬ văn nặng sống hàng ngày ngời - Thêi tiÕt: rÐt ngät, rÐt ®Ëm, ta cã thĨ chun từ ngữ từ rét buốt trờng từ vựng sang trờng từ d.Trong thơ văn sống vựng khác nhằm tăng tính nghệ thuật ngôn từ khả hàng ngày ngời ta chuyển từ ngữ từ trờng từ vựng sang trờng diễn đạt cách nào? ? Các từ ngữ thuộc trờng từ vựng từ vựng khác nhằm tăng tính nghệ ngời ruột thịt văn thuật ngôn từ khả diễn Trong lòng mẹ từ nào? đạt biện pháp nh so sánh, ? Hãy đặt tên trờng từ vựng cho nhân hóa, ẩn dụ Ví dụ (SGK) dãy từ (SGK) II Luyện tập: (11 phút): a, lới, nơm, câu, vó Bài 1: b, tủ, rơng, hòm, va li, chai, lọ Các từ ngữ thuộc trờng từ vựng ngời c, đá, đập, giẫm, xéo ruột thịt: thầy, mợ, cô, con, cháu d, buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi Bài 2: e, hiền lành, độc ác, cởi mở g, bút máy, bút bi, phấn, bút Trờng từ vựng: a, Dụng cụ đánh bắt thủy sản chì ? Các từ: Hoài nghi, khinh miệt, b, Dụng cụ để đựng ruồng rẫy, thơng yêu, kính mến, c, Hoạt động chân rắp tâm thuộc trờng từ vựng d, Trạng thái tâm lí e, Tính cách nào? g, Dụng cụ để viết Bài 3: Các từ: Hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thơng yêu, kính mến, rắp tâm thuộc trờng từ vựng thái độ Củng cố(5 phút): Thế trờng từ vựng? 2.Tìm ba trêng tõ vùng cđa tõ “ ®en”? Híng dẫn học nhà(2 phút): - Học bài, nắm kiến thức -Chuẩn bị bài: Bố cục văn ... chuyển từ ngữ từ trờng từ vựng sang trờng diễn đạt cách nào? ? Các từ ngữ thuộc trờng từ vựng từ vựng khác nhằm tăng tính nghệ ngời ruột thịt văn thuật ngôn từ khả diễn Trong lòng mẹ từ nào?... thơ văn nặng sống hàng ngày ngời - Thêi tiÕt: rÐt ngät, rÐt ®Ëm, ta cã thĨ chuyển từ ngữ từ rét buốt trờng từ vựng sang trờng từ d.Trong thơ văn sống vựng khác nhằm tăng tính nghệ thuật ngôn từ. .. gåm nh÷ng từ khác biệt từ loại: HS đọc lu ý (c) Ví dụ có từ loại nh: Danh tõ, ? Theo em trêng tõ vùng “ ngät tính từ, động từ thuộc trờng tõ c Mét tõ cã thĨ thc nhiỊu trêng vùng nào? từ vựng khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 trường từ vựng, Giáo án văn 8 trường từ vựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay