Giáo án văn 8- trong lòng mẹ

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết Văn bản: Trong lòng mẹ (Trích: Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng) I MC ĐỘ CẦN ĐẠT: Gióp häc sinh: - Có kiến thức sơ giản thể văn hồi kí - Thấy đặc điểm thể văn hồi kí qua ngòi bút Ngun Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt cảm xúc II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Khái niệm thể loại hồi kí - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích Trong lòng mẹ - Ngơn ngữ truyện thể niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng nhân vật - Ý nghĩa giáo dục: thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác khơng thể làm khơ héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng Kỹ năng: - Bước đầu biết đọc – hiểu văn hồi kí - Vận dụng kiến thức kết hợp phương thức biểu đạt văn tự để phân tích tỏc phm truyn III- Chuẩn bị Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn: Những ngày thơ ấu tác giả Nguyên Hồng - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Soạn IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , bình ging, k thut ng não V - Hoạt động lên lớp 1.ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra cũ(5 phút): ? Thế tính thống chủ đề văn bản? Bài mới: *Giới thiệu bài(1 phút): Các em ạ, tình mẫu tử tình cảm yêu thơng sâu nặng Chính trở thành dề tài phổ biến nhiều tác phẩm.Một tác phẩm đặc sắc đề tài tác phẩm Trong lòng mẹcủa nhà văn Nguyên Hồng.Tiết học hôm em đợc tìm hiểu tác phẩm *Nội dung mới:(32 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Đọc Tìm hiểu chung: (10 phút): 1.Đọc: cầu: Đọc chậm, tình cảm thể - HS đọc, nhận xét cảm xúc bé Hồng - Lời bà cô: cay độc, đanh đá - GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc tiÕp, nhËn xÐt GV gọi HS đọc phần Chú thích (*) SGK ? Nêu nét tác giả Nguyên Hồng? GV chốt lại số ý ? Tác phẩm đợc viết theo thể loại nào? Em biết thể văn này? ? Nêu vài nét tác phẩm Những ngày thơ ấu đoạn trích Trong lòng mẹ? ? Dựa vào văn , phân chia bố cục? ? Nêu nội dung phần? GV hớng dẫn HS tìm hiểu thích: 5, 8, 12, 13, 14, 17 GV gọi HS đọc đoạn ? Cảnh ngộ bé Hồng có đặc biệt? ? Cảnh ngộ tạo nên thân phận bé Hồng nh nào? GV: Phần đầu tác phẩm hồi tởng tác giả chuyện ngời cô gọi lại nói chuyện ? Nhân vật bà cô lên qua chi tiết nào? ? Từ ngữ biểu thực chất thái độ bà cô? ? Em hiểu "rất kịch"nghĩa gì? 2.Chú thích: a.Tác giả: - Nguyên Hồng (1918-1982) nhà văn lớn văn học đại Việt Nam - Thời thơ ấu trảI qua nhiều cay đắng trở thành nguồn cảm hứng cho tác phẩm tiểu thuyết- hồi ký tự truyện cảm động" Những ngày thơ ấu" - Ngòi bút ông thờng hớng đến cảnh đời nghèo khổ, bất hạnh -> giá trị nhân đạo b Tác phẩm: - Hồi kí: thể văn đợc dùng để ghi lại chuyện có thật xảy đời ngời cụ thể, thờng tác giả - Tác phẩm Những ngày thơ ấu gồm chơng, chơng kể kỉ niệm sâu sắc đời bé Hồng - Đoạn trích Trong lòng mẹ thc ch¬ng IV cđa tËp håi kÝ Bè cơc: - Có thể chia văn thành đoạn + Từ đầu- ngời ta hỏi đến Cuộc trò chuyện Hồng với bà cô + Còn lại: Cuộc gặp gỡ hai mẹ Bé Hồng * Từ khó: II.Đọc-tìm hiểu chi tiết: (22 phút): Cuộc trò chuyện bà cô bé Hồng: * Hoàn cảnh cđa bÐ Hång: - Må c«i cha, sèng xa mĐ Hai anh em Hồng sống nhờ nhà ngời cô ruột nhng không đợc yêu thơng -> Cô độc, đau khổ khao khát tình thơng * Nhân vật bà cô: + Cời hỏi + Rất kịch ? Mục đích bà cô nói chuyện với bé Hồng gì? ? Sau lời từ chối bé Hồng, bà cô lại hỏi gì? ? Nét mặt thái độ bà cô thay đổi sao? ? Bà cô muốn nói mẹ phát tài cố ý phát âm hai tiếng em bé ngân dài thật ngọt? ? Sau đối thoại diễn nh nào? ? Qua đối thoại em thấy bà cô ngời nh nào? ? Theo em, tác giả xây dựng hình ảnh bà cô với ý nghĩa gì? =>giống nh ngời đóng kịch sân khấu, nhập vai, biểu diễn, giả dối, giả vờ - Gieo rắc vào đầu bé Hồng hoài nghi để bé Hồng ruồng rẫy khinh miệt mẹ + Hỏi luôn, giọng + Mắt long lanh nhìn cháu chằm chặp - Mỉa mai nghèo khổ nhục mạ, châm chọc mẹ bé Hồng - Muốn hành hạ, chà xát tâm hồn vết thơng lòng bé Hồng - Bé Hồng cời dài tiếng khóc - Bà cô: + Tơi cời kể chuyện mẹ bé Hồng + Đổi giọng, tỏ thơng xót anh trai - Tàn nhẫn, lạnh lùng, độc ác, thâm hiểm thiếu tình ngời - Đây hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo sâu sắc: + Tố cáo ngời sống tàn nhẫn, khô héo tình máu mủ + Tố cáo thành kiến cổ hủ, phi nhân đạo của xã hội Việt Nam tríc CMT8 -1945 Cđng cè (3phót): ? Qua phÇn đầu đoạn trích, em hiểu nhân vật bà cô? Dặn dò(3 phút): - Nắm nội dung đoạn phân tích - Tìm hiểu phần lại Bài Tiết Văn bản: Trong lòng mẹ (Trích: Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Gióp häc sinh: - Có kiến thức sơ giản thể văn hồi kí - Thấy đặc điểm thể văn hồi kí qua ngòi bút Ngun Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt cảm xúc II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Khái niệm thể loại hồi kí - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích Trong lòng mẹ - Ngơn ngữ truyện thể niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng nhân vật - Ý nghĩa giáo dục: thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác khơng thể làm khơ héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng Kỹ năng: - Bước đầu biết đọc – hiểu văn hồi kí - Vận dụng kiến thức kết hợp phương thức biểu đạt văn tự để phân tớch tỏc phm truyn III- Chuẩn bị Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn: Những ngày thơ ấu tác giả Nguyên Hồng - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Soạn IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , bình ging, k thut ng não V - Hoạt động lên lớp 1.ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra cũ(5 phút): ? Giới thiệu vài nét tác giả Nguyên Hồng Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi(1 phót): Cµng nhËn thâm độc ngời cô, bé Hồng đau đớn trào lên cảm xúc yêu thơng mãnh liệt ngời mẹ bất hạnh Các em tìm hiểu tiếp cảm xúc Hồng *Nội dung mới:(32 phút) Hoạt động GV HS kiến thức GV cho HS xem lại đoạn Tình cảm bé Hồng ? Diễn biến tâm trạng bé mẹ: (22phút): Hồng đối thoại với bà a Trong đối thoại với bà cô: cô nh nào? ? Tìm chi tiết thể + Thơng mẹ, đau khổ mẹ phải điều đó? chịu khổ sở, phải chịu lời mỉa - HS tìm chi tiết mai, nhục mạ + Phẫn uất thành kiến cổ hủ ? Khi nghe bà cô dùng lời hành hạ mẹ thâm độc, xúc phạm mẹ mình, bé Hồng có phản ứng nh - Đau đớn, uất ức nào? - Căm tức dâng lên cực điểm Tâm trạng bé Hồng lúc này? -> Yêu thơng mẹ mãnh liệt, tình ? Qua đó, em thấy tình của yêu bé tràn ngập, vô bờ Hồng mẹ nh nào? GV: Nếu nh đoạn hồi ức tác giả kỉ niệm cay đắng, tủi nhục đoạn hồi ức kỉ niệm ngào tình mẫu tử Kỷ niệm đợc mở b.Khi đợc gặp mẹ: buổi chiều tan học ? Hãy đọc đoạn lại văn để thấy điều đó? - HS đọc ? Khi thấy bóng mẹ, bé Hồng có hành động cử nn nào? - HS tìm chi tiết ? Thể cảm xúc bé Hồng? ? Hình ảnh so sánh diễn đạt đợc niềm khát khao cháy bỏng ấy? ? Hãy cho lời bình hình ảnh so sánh ấy? GV: Khát khao mãnh liệt thế, nên đợc gặp mẹ BÐ Hång xiÕt bao håi hép sung síng ? Trong niềm hạnh phúc xúc động ấy, ngời mẹ lên nh qua đôi mắt bé Hồng? ? Cảm giác sung sớng, hạnh phúc bé Hồng lòng mẹ đợc diễn tả nh nào? GV: Bao bọc quanh bé Hồng bầu không khí ấm áp êm tình mẫu tử Tất đợc diễn tả cảm hứng say rung động tinh tế tác giả ? Qua đoạn trích, em thấy đợc bÐ Hång ? -> Xóc ®éng, mõng rì ®Õn cng cuồng bé khát khao tình mẹ cháy bỏng -Bé Hồng khát khao tình mẹ nh ngời hành khát nớc đến kiệt sức sa mạc.=> Hình ảnh so sánh có ý nghĩa cực tả, thể thấm thía, xúc động nỗi khắc khoải mong mẹ tíi ch¸y rt cđa BÐ Hång ->BH thë hång héc trán đẫm mồ hôI,khi trèo lên xe ríu chân lại,khi đợc mẹ kéo tay, xoa đầu hỏi BH oà lên khóc nức nở->bao nhiêu sầu khổ uất nghẹn bị dồn nén vỡ oà - Mẹ không còm cõi, xác xơ - Gơng mặt tơi sáng, đôi măt trong, da trắng mịn, gò má hồng - Hơi thở từ khuôn miệng thơm tho lạ thờng + Đầu ngả vào cánh tay mẹ mơn man khắp da thịt + Phải bé lại lăn vào lòng mẹ vô -> kể từ bé Hồng nh say sa hơng vị ngào tình mẫu tử bé Hồng ngây ngất sung sớng tận hởng cảm giác từ lâu - Một đứa trẻ phải sống tủi cực, cô đơn, khát khao tình mẹ - Nhạy cảm, có nội tâm sâu sắc - Yêu thơng mẹ mãnh liệt - Ông hoàn toàn thông cảm với đau khổ khát vọng hạnh phúc ngời phụ nữ - Ông thấu hiểu nỗi đau trái tim ? Tấm lòng nhà văn Nguyên nhạy cảm dễ tổn thơng tuổi thơ Hồng phụ nữ trẻ em nét đẹp tâm hồn non đợc thể nh qua văn trẻ bản? III Tổng kết: (10 phút): - Chân thật, giản dị đậm chất trữ tình ? Qua đoạn trích, em có nhận xét văn Nguyên Hồng? ? Trong đoạn trích nhà văn Nguyên Hồng sử dụng phơng thức biểu đạt nào? Bài tập trắc nghiệm: ? ý không nói lên đặc sắc nghệ thuật đoạn trích? - Tự kết hợp với miêu tả biểu cảm + Giàu chất trữ tình + Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc + Sử dụng nghệ thuật châm biếm + Sử dụng hình ảnh so sánh độc đáo + Là bé phải chịu nhiều đau mát + Là bé dễ xúc động nhạy ? Em hiểu bé Hồng qua cảm đoạn trích? + Một bé có tình thơng yêu vô bờ bến mẹ + Tất ý III Ghi nhớ(SGK): -HS đọc Củng cố(5 phút): Tại nói Nguyên Hồng nhà văn phụ nữ nhi đồng? Hồi kí Nguyên Hồng đậm chất trữ tình Em làm rõ điều đó? Hớng dẫn học nhà(1 phút): - Học bài, nắm kiến thức -Chuẩn bị bµi: Trêng tõ vùng ... Em biết thể văn này? ? Nêu vài nét tác phẩm Những ngày thơ ấu đoạn trích Trong lòng mẹ? ? Dựa vào văn , phân chia bố cục? ? Nêu nội dung phần? GV hớng dẫn HS tìm hiểu thích: 5, 8, 12, 13, 14,... Nam tríc CMT8 -1945 Cđng cè (3phót): ? Qua phần đầu đoạn trích, em hiểu nhân vật bà cô? Dặn dò(3 phút): - Nắm nội dung đoạn phân tích - Tìm hiểu phần lại Bài Tiết Văn bản: Trong lòng mẹ (Trích:... mặt tơi sáng, đôi măt trong, da trắng mịn, gò má hồng - Hơi thở từ khuôn miệng thơm tho lạ thờng + Đầu ngả vào cánh tay mẹ mơn man khắp da thịt + Phải bé lại lăn vào lòng mẹ vô -> kể từ bé Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8- trong lòng mẹ, Giáo án văn 8- trong lòng mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay