Giáo án văn 8 tóm tắt văn bản tự sự

5 43 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết18 Tóm tắt văn tự I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Biết cách tóm tắt văn tự II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: Kiến thức: Các yêu cầu việc tóm tắt văn tự Kỹ năng: - Đọc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện văn tự - Phân biệt khác tóm tắt khái quát tóm tắt chi tiết - Tóm tắt văn tự phù hp vi yờu cu s dng III- Chuẩn bị: Giáo viên: - Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn - Phiếu học tập Học sinh: chuẩn bị theo hớng dẫn giáo viên IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não VI-Hoạt động lên lớp: ổn định tổ chøc:(1 phót) KiĨm tra bµi cò:(5 phót) ?Em h·y cho biết từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội? Cho ví dụ? Bài :(32 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trong cc sèng hµng ngµy, có văn tự đọc muốn ghi lại nội dung chúng để sử dụng thông báo cho ngời khác biết ta phải tóm tắt văn tự Vy tãm tắt văn tự c¸ch tãm tắt văn Bài hc hôm cô s giúp em tìm hiu *Nội dung mới: Hoạt động GV HS Kiên thức I Thế tóm tắt văn HS đọc ý sách giáo khoa tự s:(10 phút) ? Suy nghĩ lựa chọn câu trả lời Đọc: (SGK) câu sau? Nhận xét: ? Thế tóm tắt văn tự ? Tóm tắt văn tự ghi lại cách ngắn gọn trung thành nội dung văn tự II.Cách tóm tắt văn tự sự:(22phút) HS đọc ví dụ (SGK) ? Văn tóm tắt kể lại văn nào? ? Vì em nhận điều đó? ?Văn tóm tắt nêu đợc nội dung văn cha? ? Văn tóm tắt cần đạt yêu cầu gì? ( độ dài, lời văn, nhân vật việc) ? Muốn viết đợc văn tóm tắt, theo em cần phải làm ? ? Những việc cần thực theo trình tự nào? HS đọc ghi nhớ Những yêu cầu văn tóm tắt: - Ví dụ:(SGK) - Nhận xét: + Văn kể lại nội dung văn Sơn Tinh Thuỷ Tinh +Vì nhân vật việc văn tóm tắt trùng với văn Sơn Tinh Thuỷ Tinh +Văn tóm tắt nêu đợc nội dung văn + Yêu cầu văn tóm tắt: *Ngắn so với văn cần tóm tắt *Lời văn ngời tóm tắt ngắn gọn rõ ràng *Số lợng nhân vật việc tóm tắt tác phẩm( lựa chọn nhân vật việc quan trọng) Các bớc tóm văn tự sự: - Đọc kĩ tác phẩm để nắm nội dung - Xác định nội dung cần tóm tắt - Sắp xếp nội dung theo trật tự hợp lý -Viết tóm t¾t * Ghi nhí(SGK) Cđng cè:(5 phót) ? ThÕ tóm tắt văn tự sự? ?Trình bày cách tóm tắt văn tự Dặn dò:(2 phút) -Học thuộc -Chuẩn bị theo phần luyện tập Ngày soạn:15/9/2012 Ngày giảng:17/9/2012 Bài Tiết19 Luyện tập tóm tắt văn tự I MC ĐỘ CẦN ĐẠT: Biết cách tóm tắt văn tự II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: Kiến thức: Các yêu cầu việc tóm tắt văn tự Kỹ năng: - Đọc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện văn tự - Phân biệt khác tóm tắt khái quát tóm tắt chi tiết - Tóm tắt văn tự phù hợp với yờu cu s dng III- Chuẩn bị: Giáo viên: - Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn - PhiÕu häc tËp Häc sinh: chn bÞ theo híng dẫn giáo viên IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não V- Hoạt động lên lớp Ôn định tổ chức:(1 phót) KiĨm tra bµi cò:(7phót) (KiĨm tra chn bị HS) Bài mới:(32phút) Hoạt động GV HS Kiên thức => Tóm tắt truyện Lão Hạc Nam Cao 1.Tìm hiẻu bài(12 phút) - Em có nhận xét VB tóm tắt SGK? - Đọc thầm mục - Theo em phải xếp việc nh - Bản tóm tắt nêu tơng cho hợp lí? (phát phiếu học tập cho học sinh) đối đầy đủ kiện, * Có thể xếp nh sau:(nêu yêu cầu để HS nhân vật, nhng trình tự theo dõi) lộn xộn - Lão Hạc có ngời trai, mảnh vờn chó vàng - Sắp xếp theo suy nghĩ - Con trai lão Hạc phu đồn điền cao su, lão cá nhân vào phiếu học tập lại cậu vàng - Vì muốn giữ lại mảnh vờn cho con, lão phải bán => Đại diện nhóm trình bày chó việc bán chó khiến lão buồn bã - nhóm bạn bổ sung đau xót - Tất số tiền dành dụm đợc lão gửi ông giáo nhờ ông giáo trông coi mảnh vờn - Cuộc sống ngày khó khăn, lão kiếm đợc ăn từ chối ông giáo ngấm ngầm giúp lão - Một lần «ng l·o xin Binh T Ýt b· chã, nãi lµ đánh bã chó ngỏ ý rủ Binh T uống rợu - Ông giáo ngạc nhiên vµ rÊt bn nghe Binh T kĨ chun Êy - Lão Hạc đột ngột chết dội - Cả làng không hiểu lão chết, có Binh T ông giáo hiểu - Trên sở xếp chi tiết, em thử viết - Làm việc theo nhóm, đại lại đoạn văn? diện nhóm trình bày, nhóm - Nhận xét đoạn văn HS, sửa chữa bạn bổ sung - Em nêu việc tiêu biểu nhân - Thảo luận theo nhóm, đại vật quan trọng đoạn trích Tức nớc vỡ bờ diện nhóm trình bày ý kiến Ngô Tất Tố? - Em thử tóm tắt đoạn trích? Buổi sáng hôm ấy, cháo chín, chị Dậu ngả 2.Hớng dẫn làm tập mâm bát múc la liệt Anh DËu vÉn èm rỊ rỊ, thùc hµnh(10 phót) run rẫy cất bát cháo, kề đến miệng tên cai lệ ngời nhà lí trởng sầm sập tiến vào Mặc - Tập tóm tắt dù chị Dậu hạ van xin, hai tên tay sai - Theo dõi GV hớng dẫn cách sấn sổ vào trói anh Dậu Tức quá, không chịu tóm tắt đợc, chị Dậu chống cự lại liệt Chị Dậu túm lấy cổ tên cai lệ, ấn giúi cửa, ngã chỏng quèo túm lấy tóc tên ngời nhà lí trởng, lẳng ngã nhào thềm - Tại nói VB Tôi học Thanh Tịnh Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng lại khó tóm tắt? -Nếu muốn tóm tắt hai VB phải làm gì? => Nhận xét ý kiÕn cđa HS vµ kÕt ln: 3.Híng dÉn häc sinh làm - Hai VB khó tóm tắt tập(10 phút) VB trữ tình, chủ yếu miêu tả diễn biến đời sống nội tâm nhân vật, - Trình bày ý kiến cá nhân việc kể lại - Bổ sung ý kiến - Muốn tóm tắt hai VB thực tế phải viết lại truyện Tất nhiên viết lại truyện yếu tố biểu cảm hai VB giảm nhiều => Đây công việc khó khăn, cần phải có thời gian vốn sống thực đợc Củng cố:(3 phút) Nhận xét tiết luyên tập, cho điểm học sinh có nhiều đóng góp Dặn dò:(2 phút) - Đọc hai văn đọc thêm SGKtrang 62,63 - Đọc tìm nhân vật chính,diễn biến truyện Thánh Gióng xếp theo trình tự hợp lý ... (SGK) ? Văn tóm tắt kể lại văn nào? ? Vì em nhận điều đó? ?Văn tóm tắt nêu đợc nội dung văn cha? ? Văn tóm tắt cần đạt yêu cầu gì? ( độ dài, lời văn, nhân vật việc) ? Muốn viết đợc văn tóm tắt, ... bớc tóm văn tự sự: - Đọc kĩ tác phẩm để nắm nội dung - Xác định nội dung cần tóm tắt - Sắp xếp nội dung theo trật tự hợp lý -Viết tóm tắt * Ghi nhớ(SGK) Củng cố:(5 phút) ? Thế tóm tắt văn tự sự? ... Tinh Thuỷ Tinh +Văn tóm tắt nêu đợc nội dung văn + Yêu cầu văn tóm tắt: *Ngắn so với văn cần tóm tắt *Lời văn ngời tóm tắt ngắn gọn rõ ràng *Số lợng nhân vật việc tóm tắt tác phẩm( lựa chọn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 tóm tắt văn bản tự sự, Giáo án văn 8 tóm tắt văn bản tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay