Giáo án văn 8 tôi đi học

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bi1 Tiết : Văn bản: TÔI ĐI HọC (Thanh Tịnh) I Mức độ cần đạt: Giúp học sinh: - Cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật buổi tựu trờng đời - Thấy đợc ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ gợi d vị trữ tình man mác Thanh Tịnh II Trọng tâm kiến thức , kỹ năng: Kiến thức: - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích "Tôi học" - Nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ tuổi đến trờng văn qua ngòi bút Thanh Tịnh Kĩ năng: - Đọc - hiểu đoạn trích tự có yếu tố miêu tả biểu cảm - Trình bày suy nghĩ, tình cảm việc sống III Chuẩn bị: Giáo viên: - SGK, SGV số tài liệu tham khảo Học sinh: Soạn IV PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động não V Hoạt động lên lớp ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra cũ : Kiểm tra sách,vở häc sinh (3 phót) Bµi míi: (31 phót) Giíi thiệu mới: (1 phút) Tôi học truyện ngắn nhà văn Thanh Tịnh in tập Quê mẹ đợc xuất năm 1941 Đây truyện ngắn thể đầy đủ phong cách sáng tác tác giả: đậm chất trữ tình, đằm thắm, êm dịu, trẻo tràn đầy chất thơ Hoạt động gv hs kiến thức GV hớng dẫn: Đọc chậm, dịu, I Đọc tìm hiểu chung: (15 phút) buồn, lắng sâu; ý lời ngời Đọc: mẹ, ông đốc - GV đọc mẫu, gọi học sinh ®äc tiÕp - NhËn xÐt b¹n ®äc Chó thÝch: GV gọi HS đọc phần thích (*) a Tác giả: SGK - Thanh Tịnh (1911-1988), quê Huế, ? Trình bày ngắn gọn hiểu học, viết báo làm văn biết em tác giả Thanh Tịnh? - Sáng tác ông đầm thắm đầy chất b Tác phẩm: - In tập Quê mẹ, xuất năm 1941 ? Nêu xuất xứ t¸c phÈm? c Tõ khã: Bè cơc: GV híng dẫn học sinh tìm hiểu từ: ông đốc, lạm nhận ? Có nhân vật đợc kể lại truyện ngắn này? Ai nhân vật trung tâm? Vì sao? ? Kỉ niệm ngày đến trờng đợc kể theo trình tự thời gian, không gian nh nào? ? Tơng ứng với trình tự đoạn văn bản? ? Đoạn gợi cảm xúc thân thuộc em? Vì sao? - Tôi, mẹ , ông đốc, cậu học trò - Nhân vật trung tâm: Tôi -> đợc kể lại nhiều lần, việc đ cảm nhận nhân vật + Cảm nhận nhân vật Tôi đờng tới + Cảm nhận nhân vật Tôi sân trờng + Cảm nhận nhân vật Tôi lớp học II.Đọc- tìm hiểu chi tiết(15 phút) Cảm nhận nhân vật đờng ờng: - Thời gian: buổi sáng cuối thu - Không gian: ®êng dµi vµ hĐp GV híng dÉn HS theo dâi phần đầu văn ? Kỉ niệm ngày đầu đến trờng - Đó nơi quen thuộc, gần gũi, gắn liền với nhân vật Tôi gắn với thời gian, thơ tác giả; gắn liền với kỉ niệm lần đầu c không gian cụ thể nào? sách đến trờng ? Vì thời gian không gian - Dấu hiệu đổi khác tình cảm nh trở thành kỉ niệm tâm trí tác thức giả? ? Chi tiết: Tôi không lội qua sông thả diều nh thằng Quý không - Muốn khẳng định đồng thả diều nh thắng Sơn có ý nghĩa gì? ? Có thể hiểu nhân vật qua chi tiết ghì thật chặt hai - Giàu cảm xúc, yêu học, yêu bạn bè, yêu mái tay muốn thử yêu quê hơng sức tự cầm bút thớc? ? Trong cảm nhận mẻ - Nghệ thuật so sánh đờng làng tới trờng, nhân vật bộc lộ đức tính mình? ? Phân tích ý nghĩa biện pháp -> Kỉ niệm đẹp, đề cao việc học nghệ thuật đợc sử dụng câu văn: ý nghĩ thoáng qua trí nhẹ nhàng nh mây lớt ngang núi? - GV cho HS th¶o ln nhãm Cđng cè:(5 phút) ? Hãy tìm văn câu văn tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh 5.Hớng dẫn tự học:(5 phút) - Đọc kĩ văn - Tìm hiểu phần lại Bài Tiết 2: Văn bản: Tôi học (Thanh Tịnh) I Mức độ cần đạt Giúp học sinh: - Cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật Tôi buổi tựu trờng đời - Thấy đợc ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ gợi d vị trữ tình man mác Thanh Tịnh II Trọng tâm kiến thức, kỹ năng: Kiến thức: - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích "Tôi học" - Nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ tuổi đến trờng văn qua ngòi bút Thanh Tịnh Kĩ năng: - Đọc - hiểu đoạn trích tự có yếu tố miêu tả biểu cảm - Trình bày suy nghĩ, tình c¶m vỊ mét sù viƯc cc sèng III Chn bị: Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn tác giả Thanh Tịnh - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Soạn IV PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , bình ging, k thut ng não V Hoạt động lên lớp ổn định tổ chức:(1 phút) Kiểm tra cũ:(5 phút) 1.Trình bày mạch cảm xúc văn Tôi học? 2.Tìm câu văn tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh? Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(2 phút) "Tôi học truyện ngắn đợc tái theo dòng hồi tởng kí ức,gồm chuỗi kiện mà yếu tố xuyên suốt dòng cảm xúc tha thiết, trẻo tuôn trào Theo dòng cảm xúc ta biết đợc tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật đờng mẹ tới trờng, sân trờng lớp học *Nội dung(30 phút) Hoạt động gv hs kiÕn thøc II T×m hiĨu chi tiÕt: (20 phót) Cảm nhận nhân vật "tôi" đờng tới trờng GV hớng dẫn HS đọc phần Cảm nhận nhân vật Tôi văn ? Cảnh trớc sân trờng làng Mỹ Lí lu lại tâm trí tác giả có bật? ? Trớc cảnh tợng ấy, tâm trạng, cảm giác nhân vật Tôi nh nào? ? Tâm trạng đợc tác giả diễn tả hình ảnh so sánh nào? - HS t×m chi tiÕt ? Em cã suy nghÜ hình ảnh so sánh đó? ? Khi hồi trống trờng vang lên nghe gọi đến tên mình, tâm trạng bé nh nào? ? Vì hàng đợi vào lớp nhân vật lại cảm thấy Trong lần này? GV gọi HS đọc phần cuối văn ? Cảm nhận nhân vật vào lớp nh nào? - HS tìm chi tiết ? Tại nhân vật lại có cảm nhận nh vậy? ? Hãy đọc đoạn Một đánh vần đọc Chi tiết có ý nghĩa gì? ? Em có cảm nhận thái độ, cử ngời lớn dành cho em bé lần đầu học? ? Theo em, nét đặc sắc nghệ thuật truyện gì? ? Theo em, sức hút truyện đợc tạo nên từ đâu? sân trờng: - Rất đông ngời - Ngời đẹp - Cảm giác mẻ - Bỡ ngỡ, ngập ngừng, e sợ + Cảm xúc trang nghiêm mái trờng + Tâm trạng hồi hộp, lo sợ - Mang ý nghĩa tợng trng, giàu sức gợi -> Miêu tả sinh động hình ảnh tâm trạng em nhỏ lần đầu đến trờng - Chú bé cảm thấy chơ vơ, vụng về, giật lúng túng - Hồi hộp, lo lắng, sợ sệt -> khóc - Khóc lo sợ, phải xa ngời thân - Yêu mẹ - Bắt đầu bớc vào giới riêng mình, mẹ bên cạnh -> tinh tế việc miêu tả tâm lí trẻ thơ Cảm nhận nhân vật lớp học: - Cảm nhận mẻ cậu bé lần đầu đợc vào lớp học - Bắt đầu ý thức thứ gắn bó thân thiết với -> ý thức đợc thứ gắn bó thân thiết với - Hình ảnh thiên nhiên giàu sức gợi - Sự ngộ nghĩnh đáng yêu bé lần đầu đến trờng - Mọi ngời dành tình cảm đẹp đẽ cho trẻ thơ - Tất tơng lai trẻ III Tổng kết: (10 phút) - Bố cục độc đáo - Ngôn ngữ, hình ảnh giàu sức gợi, mang ý nghĩa tợng trng - Kết hợp hài hoà kể, tả bộc lộ cảm xúc - Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật GV gọi HS đọc ghi nhớ - Tình truyện HS đọc IV Ghi nhớ: (SGK) Củng cố (5 phút): 1.Văn sử dụng phơng thức biểu đạt nào? A Tự C Biểu cảm B Miêu tả D Cả ba phơng thức Những cảm giác nảy nở lòng cảm giác nào? Qua em thấy đợc điều tốt đẹp nhân vật tôi? Hớng dẫn tự học(5 phút) - Học bài, nắm kiến thức - Viết đoạn văn ngắn ghi lại ấn tợng em buổi tựu trờng - Đọc trớc bài: Cấp độ khái quát nghĩa từ ng÷ ………………………………………… ... tìm văn câu văn tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh 5.Hớng dẫn tự học: (5 phút) - Đọc kĩ văn - Tìm hiểu phần lại Bài Tiết 2: Văn bản: Tôi học (Thanh Tịnh) I Mức độ cần đạt Giúp học. .. tra cũ:(5 phút) 1.Trình bày mạch cảm xúc văn Tôi học? 2.Tìm câu văn tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh? Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(2 phút) "Tôi học truyện ngắn đợc tái theo dòng hồi tởng... đoạn văn bản? ? Đoạn gợi cảm xúc thân thuộc em? Vì sao? - Tôi, mẹ , ông đốc, cậu học trò - Nhân vật trung tâm: Tôi -> đợc kể lại nhiều lần, việc đ cảm nhận nhân vật + Cảm nhận nhân vật Tôi đờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 tôi đi học, Giáo án văn 8 tôi đi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay