Giáo án văn 8 liên kết các đoạn văn trong văn bản

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bµi TiÕt16 LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Biết cách sử dụng phương tiện để liên kết đoạn văn, làm cho chúng liền ý, liền mạch II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Sự liên kết đoạn, phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết câu nối) - Tác dụng việc liên kết đoạn văn trình tạo lập văn Kỹ năng: Nhận biết, sử dụng câu, từ có chức năng, tác dụng liên kết đoạn văn III- Chuẩn bị: 1.Giáo viên:- Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn - Bảng phụ Học sinh:- Đọc SGK, chuẩn bị theo câu hỏi IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não V- Hoạt động lên lớp ổn định tỉchøc:(1 phót) KiĨm tra bµi cò:(7 phót) HS 1: Thế đoạn văn? Trong văn bản, đoạn văn có vai trò nh nào? HS 2: Ta xây dựng đoạn văn theo cách nào? Bài mới:(32 phút) *giới thiệu bài: Các em việc xây dựng đoạn văn việc làm quan trọng Nhng tạo lập văn em cần ý việc liên kết đoạn văn Thế liên kết đoạn văn? học hôm cô hớng dẫn em tìm hiểu Hoạt động gv hs kiến thức I Tác dụng việc liên kết đoạn văn văn GV treo bảng phụ ghi đoạn văn Ví dụ: VB Tôi học Thanh Tịnh - Đọc đoạn trích Nhận xét: ? Hai đoạn văn có mối liên hệ - Hai đoạn văn viết trkhông? Tại sao? ờng Mĩ Lí nhhng thời điểm tả phát biểu cảm nghĩ không hợp lí nên ? Gọi HS đọc đoạn văn trang 50,51 liên kết hai đoạn văn lỏng lẻo dó ngời đọc cảm thấy hụt ? Em có nhận xét đoạn văn hẫng vừa đọc? - Có thêm cụm từ: Trớc ? Cụm từ Trớc hôm thêm vào hôm) đầu đoạn văn có tác dụng gì? - Bổ sung ý nghĩa thời gian phát ? Sau thêm cụm từ, hai đoạn văn biểu cảm nghĩ cho đoạn sau liên kết với nh nào? - Cụm từ bổ sung tạo liên kết hình thức nội dung đoạn thứ hai với đoạn thứ nhÊt, ®ã hai GV: Cơm tõ: “Tríc ®ã mÊy hôm đoạn văn trở nên gắn bó chặt chẽ với phơng tiện liên kết đoạn Hãy cho biết tác dụng VB? - Làm cho hai đoạn văn trở nên liền mạch GV treo bảng phụ ghi đoạn văn => ghi nhớ (SGK) mục a đoạn văn mục b, đoạn văn mục d trang 51,52 - Đọc ví dụ II Cách liên kết đoạn văn bảng phụ VB Dùng từ ngữ để liên kết ? Em xác định phơng tiện liên đoạn văn kết đoạn ví dụ a, b, d? a.VÝ dơ: ? H·y cho biÕt mèi quan hƯ ý nghĩa đoạn văn? b.Nhận xét: - a: Sau khâu tìm hiểu; b: Nhng; d: ? Có thể thay cụm từ Sau khâu tìm Nói tóm lại hiểu từ ngữ nào? - VD a: Liệt kê ? T¬ng tù nh vËy, ta cã thĨ thay tõ nh- - VD b: Quan hệ tơng phản, đối lập ng, cụm từ nói tóm lại từ - VD d: Quan hệ tổng hợp, khái quát ngữ nào? - Trớc hết, đầu tiên, sau nữa, sau ? Những từ ngữ dùng để liên kết hết, trở nên, mặt khác đoạn văn ta vừa tìm hiểu - Trái lại, vậy, nhiên, mà thuộc từ loại nào? - Tóm lại, nhìn chung lại, tổng kết => Nh vậy, để liên kết đoạn văn với lại, lại, nói đoạn văn ngời ta cã thĨ dïng tõ ng÷ => + QHT: Nhng cã tác dụng liên kết + Chỉ từ (đó,này, kia, ấy) + Các cụm từ liệt kê, so sánh, ®èi lËp, tỉng kÕt, kh¸i qu¸t - Gäi HS ®äc đoạn văn mục 2 Dùng câu nối để liên kết ? Tìm phơng tiện liên kết đoạn văn: a Ví dụ: đoan văn đó? ? Vì câu văn câu có tác b Nhận xét: dụng liên kết? ? Nh để liên kết đoạn văn, ta có - Câu: dà, lại chuyện học đấy! thể dùng phơng tiện nào? => Vì câu nối tiếp phát triển ý cụm từ: Bố đóng sách cho học đoạn văn - Gọi HS đọc SGK + Dùng từ ngữ có tác dụng liên kÕt + Dïng c©u nèi => Ghi nhí: Gäi HS lên bảng làm HS tự làm III Luyện tập: BT 1: a Nãi nh vËy: tỉng kÕt b ThÕ mµ: tơng phản c Cũng: nối tiếp, liệt kê d Tuy nhiên: tơng phản BT 2: a- Từ b- Nói tóm lại c- Tuy nhiên d- Thật khó trả lêi” 4.Cđng cè:(3 phót) Em h·y cho biÕt t¸c dơng của việc liên kết đoạn văn văn Dặn dò:(2 phút) - Học thuộc ghi nhớ - Làm BT - Chuẩn bị bài: Từ địa phơng biệt ngữ xã hội ... (SGK) mục a đoạn văn mục b, đoạn văn mục d trang 51,52 - Đọc ví dụ II Cách liên kết đoạn văn bảng phụ VB Dùng từ ngữ để liên kết ? Em xác định phơng tiện liên đoạn văn kết đoạn ví dụ a, b, d?... văn mục 2 Dùng câu nối để liên kết ? Tìm phơng tiện liên kết đoạn văn: a Ví dụ: đoan văn đó? ? Vì câu văn câu có tác b Nhận xét: dụng liên kết? ? Nh để liên kết đoạn văn, ta có - Câu: dà, lại... hôm đoạn văn trở nên gắn bó chặt chẽ với phơng tiện liên kết đoạn Hãy cho biÕt t¸c dơng cđa nã VB? - Làm cho hai đoạn văn trở nên liền mạch GV treo bảng phụ ghi đoạn văn => ghi nhớ (SGK) mục a đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 liên kết các đoạn văn trong văn bản, Giáo án văn 8 liên kết các đoạn văn trong văn bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay