Giáo án văn 8 kiểm tra bài viết số 1

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bµi TiÕt11, 12 Bài viết tập làm văn số Văn tự ( làm lớp) I.Mức độ cần đạt: -Giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức tạo lập văn -Rèn luyện kĩ viết văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm cho học sinh II.Ma trận đề kiểm tra: Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng nhận Thấp Cao thức TN TL TN TL TN TL TN TL Nội dung Tính thống chủ đề Bố cục văn Đoạn văn Tổng điểm 1 1 1 Văn tự Tổng số câu 3 Tổng số điểm 1,5 1,5 10 III.Đề Phần I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đầu đáp án đúng: Em chọn từ ngữ để điền vào chỗ chấm cho thích hợp với khái niệm sau: Câu 1: Chủ đề …và vấn đề mà văn biểu đạt A Ý B Chủ thể C Đối tượng D Nội dung Câu 2: Văn có tính thống chủ đề …chủ đề xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác A.Trình bày; B.Biểu đạt; C.Giải thích; D.Phục vụ Câu 3: Bố cục văn … đoạn văn thể chủ đề Văn thường có bố cục phần: Mở bài, Thân bài, Kết A.Tổ chức B Bố trí C Sắp xếp D Dự dịnh Câu 4: Phần mở có nhiệm vụ nêu chủ đè văn Phần thân thường có nhiệm vụ trình bày … chủ đề Phần kết tổng kết chủ đề văn A Nội dung B Đối tượng C Vấn đề D Khía cạnh Câu 5: Đoạn văn đơn vị trực tiếp cấu tạo nên văn bản, chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm xuống dòng thường biểu thị ý tương đối hoàn chỉnh Đoạn văn thường nhiều … tạo thành A Từ ngữ B Cụm từ C.Câu D Ý Câu 6: Đoạn văn thường có từ ngữ … câu… Từ ngữ … từ ngữ dược dùng làm đề mục từ ngữ dược lặp lại nhiều lần (thường cácchỉ từ, đại từ, từ đồng nghĩa) nhằm trì đối tượng dược biểu đạt Câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thưòng đủ hai thành phần dứng dầu câu cuối đoạn A Chủ đề B Biểu cảm C Chủ yếu D Cảm thán Phần II Tự luận Em kể lại kỉ niệm sâu sắc em người thân gia đình Đáp án thang điểm Phần I: Trắc nghiệm: ( Mỗi câu đạt 0,5đ Tổng điểm.) Câu : Đáp án: C B A D C Phần II Tự luận(7 điểm): 1.Hình thức(2 điểm): -Trình bày đẹp, khơng sai q lỗi tả, bố cục rõ ràng.(1đ) -Diễn đạt trơi chảy, văn viết có cảm xúc.(1đ) Nội dung( điểm): a, Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm em người thân mà em cho sâu sắc (1đ) b, Thân bài: Kể lại diễn biến việc(xen lẫn kể miêu tả bộc lộ cảm xúc) 3đ c, Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa kỉ niệm -Cảm xúc em với kỉ niệm (1đ) VI.Tiến hành hoạt động: 1.Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra cũ: Bài mới: Giao đề (1 phút) Học sinh làm (85 phút) Củng cố:(2 phút) Dặn dò: (1 phút) -Ơn lại văn tự -Soạn bài: “Lão Hạc” A ... động: 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra cũ: Bài mới: Giao đề (1 phút) Học sinh làm (85 phút) Củng cố:(2 phút) Dặn dò: (1 phút) - n lại văn tự -Soạn bài: “Lão Hạc” A ... Thân bài: Kể lại diễn biến việc(xen lẫn kể miêu tả bộc lộ cảm xúc) 3đ c, Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa kỉ niệm -Cảm xúc em với kỉ niệm (1 ) VI.Tiến hành hoạt động: 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm. .. điểm): -Trình bày đẹp, khơng sai q lỗi tả, bố cục rõ ràng. (1 ) -Diễn đạt trôi chảy, văn viết có cảm xúc. (1 ) Nội dung( điểm): a, Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm em người thân mà em cho sâu sắc (1 ) b,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 kiểm tra bài viết số 1, Giáo án văn 8 kiểm tra bài viết số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay