Giáo án văn 8 đánh nhau với cối xay gió

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết 25: Văn bản: Đánh với cối xay gió (Trích: Đôn-ki-hô-tê Xéc-van-tét) I MC CẦN ĐẠT: Cảm nhận hình tượng cách xây dựng nhân vật đoạn trích II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: Kiến thức: - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, kiện, diễn biến truyện qua đoạn trích tác phẩm Đôn Ki-hô-tê - Ý nghĩa cặp nhân vật bất hủ mà Xéc -van - tét góp vào văn học nhân loại: Đơn Ki-hơ-tê Xan-chơ Pan-xa Kỹ năng: - Nắm bắt diễn biến kiện đoạn trích - Chỉ chi tiết tiêu biểu cho tính cách nhân vật (Đôn Ki-hô-tê Xanchô Pan-xa) miêu tả đoạn trích III.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV tài liệu tham khảo Ảnh nhà văn Xec- Van- Tec Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” Học sinh: Soạn IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nªu vấn , phân tích, k thut ng não IV.Hoạt động lên lớp ổn định tổ chức:(1 phỳt) 2.Kiểm tra cũ:(5 phút) ? Tìm biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng trọng văn Cô bé bán diêm tác dụng biện pháp nghệ thuật đó? 3.Bài mới:(32 phút) * Giới thiệu bài:(2 phút) Tây Ban Nha đất nớc phía Tây Âu, thời đại Phục hng (thế kỉ XIV - XVI) đất nớc sản sinh nhà văn vĩ đại Xéc-vantét(1547 - 1616) víi t¸c phÈm bÊt hđ - bé tiĨu thuyết Đôn Ki- hô- tê ( 1605 1615) * Các hoạt động:(30 phút) Hoạt động gv hs kiến thức GV gọi HS đọc phần tóm tắt I Đọc - thích-bố cục: truyện Đọc, tóm tắt đoạn trích: GV hớng dẫn đọc: ngây thơ, tự tin xen hài hớc - HS đọc ? Hãy tóm tắt văn khoảng 78 dòng? - HS Tác giả, tác phẩm: GV gọi HS đọc phần thích - Mi-ghen Xéc-van-tét(1547 - 1616), SGK nhà văn Tây Ban Nha vĩ đại ? Nêu nét - Đôn Ki-hô-tê tiểu thuyết bất hủ đời nghiệp nhà văn - Đoạn trích học thuộc chơng VIII Xéc-van-tét? GV hớng dẫn HS tìm hiểu mét * Tõ khã: SGK sè tõ khã Bè cục: - phần: ? Văn chia lµm mÊy - DiƠn biÕn sù viƯc: tríc, vµ sau đoạn? Đôn Ki-hô-tê đánh với cối xay gió ? Dựa vào đâu em chia nh vậy? - Đôn Ki-hô-tê Xan-chô pan-xa II Đọc - Tìm hiểu văn bản: Nhân vật Đôn Ki-hô-tê: ? Đoạn trích có nhân vật - Một lão quý tộc ngèo, trạc 50 tuổi nào? - Mê truyện kiếm hiệp - Quyết tâm trở thành hiệp sĩ ? Nêu vài nét nhân vật này? - Lời nói: gọi xay gió tên khổng lồ quỷ quái, ác ? Hãy đọc phần 1? - Suy nghĩ: cần phải diệt trừ bàn ? Để chứng tỏ ngêi hiƯp sÜ, tay, tµi nghƯ vµ ý chÝ cđa hiệp sĩ Đôn KiĐôn Ki-hô-tê có lời nói, hô-tê xứ Man-tra suy nghĩ hành động nh - Hành động: xông vào cối xay gió nào? -> Điên rồ ngớ ngẩn - Vừa có chỗ buồn cời đáng chê, vừa có ? Em có suy nghĩ chỗ cao quý, tốt đẹp hành động? - Quá mê chuyện kiếm hiệp - Đáng cời: + Cối xay gió -> tên khổng lồ ác ? Vì ĐônKi-hô-tê có suy nghĩ + Bỏ qua lời khuyên Xan-chô điên rồ nh vậy? - Đáng khen: ? Hãy phân tích chổ đáng cời, + Lí tởng cao đẹp đáng chê chổ tốt đẹp đó? + Kiên cờng, dũng cảm - HS nêu cảm nhận GV: Kết chiến nh t×m hiĨu ë tiÕt sau Cđng cè:(5 phót) Trình bày cảm nhận em nhân vật Đôn Ki- hô- tê? Dặn dò:(1 phút) - Nắm nội dung ohần vừa học - Soạn kĩ phần lại Chú ý: Giá trị nội dung nghệ huật kể chuyện tác giả Ngày soạn: 30/9/2011 Ngày giảng:3/10/2011 Bài Tiết 26: Văn bản: Đánh với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê Xéc-van-tec) I MC CẦN ĐẠT: Cảm nhận hình tượng cách xây dựng nhân vật đoạn trích II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: Kiến thức: - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, kiện, diễn biến truyện qua đoạn trích tác phẩm Đôn Ki-hô-tê - Ý nghĩa cặp nhân vật bất hủ mà Xéc -van - tét góp vào văn học nhân loại: Đơn Ki-hơ-tê Xan-chơ Pan-xa Kỹ năng: - Nắm bắt diễn biến kiện đoạn trích - Chỉ chi tiết tiêu biểu cho tính cách nhân vật (Đôn Ki-hô-tê Xan-chô Pan-xa) miêu tả on trớch III Chuẩn bị: Giáo viên:Bảng so sánh hai nhân vật, Phiu hc Học sinh:- Soạn tìm hiểu nhà - Tìm đọc tác phẩm Đôn Ki-hô-tê IV.Hoạt động lên lớp: 1.ổn định tổ chøc:(1 phót) 2.KiĨm tra bµi cò:(3 phót) ? H·y tãm tắt phần văn nhận xét nhân vật Đôn Ki-hô-tê qua đoạn đó? 3.Bài mới:(34 phút) * Giới thiệu bài:(1 phút) Đôn Ki-hô-tê đánh với cèi xay giã, cc chiÕn diƠn nh thÕ nµo? Kết sao? Hôm tìm hiểu * Các hoạt động:(33 phút) Hoạt động gv hs kiến thức II Đọc - Tìm hiểu văn bản: (tiếp) Nhân vật Đôn Ki-hô-tê:(17 phút) ? Cuộc chiến chống kẻ - Thất bại nhanh chóng thể thảm ác Đôn Ki-hô-tê nh nào? ? Hãy tìm chi tiết chứng tỏ - Giáo gãy điều này? - Ngời ngã nh trời giáng - Ngựa toạc vai ? Mặc dù nhng thái độ Đôn - Coi thất bại chẳng thấm vào đâu, cố Ki-hô-tê sao? chịu đâu - Nghĩ: thất bại ph¸p tht xÊu xa cđa ph¸p s phï thủ - Tin vào tài - Tốt: tinh thần, ý thức cao ? Qua đó, em thấy nét tính cách - Đáng chê: mê muội, điên rồ suy Đôn đợc bộc lộ rõ nữa? nghĩ ? Tính cách đợc thể - Không quan tâm đến ăn, uống, ngủ; nh đờng tiếp nghĩ tới tính nơng hai thầy trò đêm hai ngời dới vòm cây? - Mê truyện kiếm hiệp -> hoang tởng, mê ? Nêu vài nhận xét Đôn Ki-hô-tê muội thành dở ngời đoạn này? - Cao thợng, sạch, dũng cảm, sống lí tởng hiệp sĩ - Góp cho văn học Tây Ban Nha ? Thành công nhà văn xây giới hinhg tợng nhạ hiệp sĩ, phản dựng nhân vật gì? hiệp sĩ -> Phê phán truyện kiếm hiệp Giám mã Xan-chô Pan-xa:(13 phút) ? Song hành Đôn Ki-hô-tê ai? ? Đây nhân vật nh nào? - Đối lập hoàn toàn với Đôn Ki- hô-tê ? So sánh đối lập đó? GV phát phiếu học tập Các đặc Đôn Ki- Xan-chô điểm hô-tê pan-xa Ngoại hình Cao, gầy Lùn, béo Cỡi Ngựa gầy Lừa Mục đích lí t- thực chuyến ỏng cao dụng Hành động đẹp hoang t- tỉnh táo ởng GV hớng dẫn HS điền vào phiếu -> Làm bật hai nhân vật trái ngợc học tập mặt-> tạo hấp dẫn có ? Nghệ thuật mà tác giả sử dụng để miêu tả gì? Có tác dụng nh không hai văn học trung đại Tây Ban Nha giíi thÕ nµo? - HS rót ghi nhí ? Qua văn em rút đuợc III Ghi nhớ: HS đọc.(3 phút) học bổ ích gì? Củng cố:(6 phút) - Lập sơ đồ thể hình ảnh hai nhân vật đoạn trích - Cảm nghĩ em đọc xong đoạn trích Đánh với cèi xay giã” Dặn dò:(1 phút) - Häc thuéc ghi nhí - Lµm bµi tËp củng cè vµo vë - Đọc kĩ : Tình thái từ ...XÐc-van-tÐt? GV híng dÉn HS t×m hiĨu mét * Tõ khã: SGK sè tõ khã Bè côc: - phần: ? Văn chia làm - Diễn biến việc: trớc, sau đoạn? Đôn Ki-hô-tê đánh với cối xay gió ? Dựa vào đâu... hiệp - Đáng cời: + Cối xay gió -> tên khổng lồ ác ? Vì ĐônKi-hô-tê có suy nghĩ + Bỏ qua lời khuyên Xan-chô điên rồ nh vậy? - Đáng khen: ? Hãy phân tích chổ đáng cời, + Lí tởng cao đẹp đáng chê... chia nh vậy? - Đôn Ki-hô-tê Xan-chô pan-xa II Đọc - Tìm hiểu văn bản: Nhân vật Đôn Ki-hô-tê: ? Đoạn trích có nhân vËt - Mét l·o q téc ngÌo, tr¹c 50 ti nào? - Mê truyện kiếm hiệp - Quyết tâm trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 8 đánh nhau với cối xay gió, Giáo án văn 8 đánh nhau với cối xay gió

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay