đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Hiệp Đức

4 131 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC LỚP 6, 7, CẤP HUYỆN Năm học 2015-2016 Mơn thi: HĨA HỌC – LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 17/5/2016 Câu (2,00 điểm) Nguyên tử nguyên tố hóa học X có tổng số hạt electron, proton, nơtron 40 Trong hạt nhân nguyên tử nguyên tố X (gồm proton nơ tron), số hạt mang điện số hạt không mang điện hạt Cho biết số hạt electron, proton, nơtron nguyên tử nguyên tố X tên nguyên tố X Trình bày tượng, viết phương trình hóa học xảy cho hỗn hợp gồm H CO qua ống chứa CuO (dư) nung nóng, sau cho khí thu vào bình chứa nước vơi (dư) Câu (2,00 điểm) Hoàn thành phương trình hố học: (Mỗi dấu hỏi ứng với cơng thức hóa học chất) a BaCO3 + HCl �� ? + CO2 + H2O � b NaHCO3 + HCl �� ? + CO2 + H2O � c Fe3O4 + HCl �� ? + FeCl2 + H2O � d NO2 + NaOH �� ? + NaNO2 + H2O � Đốt cháy hồn tồn hợp chất A khơng khí (xem khơng khí gồm oxi nitơ), sau phản ứng thu chất gồm khí cacbonic, nước khí nitơ Cho biết: Ngun tố hố học bắt buộc phải có thành phần phân tử hợp chất A? Nguyên tố hoá học có khơng có thành phần phân tử hợp chất A? Câu (2,00 điểm) Cho từ từ ml dung dịch H 2SO4 98%; d=1,84 gam/ml (dung dịch X) vào 900ml dung dịch H2SO4 1,2 M (dung dịch Y) khuấy đều, ta dung dịch Z a Tính nồng độ mol dung dịch X dung dịch Z(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) b Trình bày phương pháp pha loãng dung dịch X để dung dịch H 2SO4 lỗng Giải thích khơng tiến hành ngược lại Chỉ dùng thêm quỳ tím, trình bày phương pháp hóa học nhận biết dung dịch riêng biệt: H2SO4, NaOH, BaCl2, NaCl chứa lọ nhãn Viết phương trình hóa học minh họa Câu (2,00 điểm) Hồ tan hồn tồn lượng bột nhơm (Al) vào dung dịch HCl (dùng dư 50% so với lượng cần thiết để hòa tan hết kim loại) thu dung dịch X 20,16 lít H2(đktc) Cho từ từ dung dịch NaOH 4M vào dung dịch X đến kết tủa vừa tan hết Tính khối lượng Al ban đầu Tính thể tích dung dịch NaOH 4M dùng Câu (2,00 điểm) Cần lấy gam tinh thể CuSO 4.5H2O gam nước để pha chế 200 gam dung dịch CuSO4 16% Hòa tan hết 40 gam hỗn hợp gồm KHCO3 CaCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, đun nhẹ a Viết phương trình hóa học xảy Tính số mol khí CO2 thu (đktc) b Cho lượng CO2 vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2, 20 gam kết tủa Tính x Hết -Thí sinh sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học, bảng tính tan máy tính cá nhân Họ tên thí sinh: SBD: .Phòng thi: PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC LỚP 6, 7, CẤP HUYỆN HIỆP ĐỨC Năm học 2015-2016 Mơn thi: HĨA HỌC – LỚP (Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Câu 1.(1đ) 2.(1đ) Câu (1đ) Nội dung Đề  số p + số e + số n = 40; số e = số p � Số p + số n = 40 (1) Trong hạt nhân n không mang điện, p mang điện  số p = số n - (2) Từ (1) (2)  số e = số p = 13; số n = 14 Số p = 13  tên nguyên tố X nhôm (Al) Điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần có kết cuối ( Số e ký hiệu Z e; số p ký hiệu Z p; số n N n) Hiện tượng: * Chất rắn ống ban đầu có màu đen (CuO), sau chuyển dần sang màu đỏ đồng (Cu) * Dung dịch nước vơi ban đầu suốt, sau bị đục có kết tủa trắng (CaCO3) t0 Phương trình hóa học: H2 + CuO �� � Cu + H2O t0 CO + CuO �� � Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 �� � CaCO3 + H2O Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh Khơng trừ điểm khơng trình bày tượng trước thực thí nghiệm(ban đầu) a BaCO3 + HCl �� BaCl2 + CO2 + H2O b � NaHCO3 + HCl �� NaCl + CO2 + H2O � c Fe3O4 + HCl �� FeCl3 + FeCl2 + H2O � d NO2 + NaOH �� NaNO3 + NaNO2 + H2O � Lưu ý: Tìm cơng thức hóa học khơng cân cân sai phương trình hóa học trừ 0,125 điểm 0,125đ 0,125đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ (1đ) * Khơng khí gồm: oxi nitơ (có ngun tố oxi(O), nitơ(N); khơng có cacbon(C), hydro(H)); sau phản ứng có CO2, H2O, N2 (có C, H, O, N) nên: Trong phân tử chất A chắn có: C (tạo CO2) H (tạo H2O) Trong phân tử A có khơng có: N (tạo N2) O (tạo H2O, CO2) Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, thiếu lập luận – có kết luận: khơng trừ điểm; thiếu sai nguyên tố trừ 0,25 điểm 0,5đ 0,5đ Câu (1đ) a (0,5đ) * Nồng độ mol dung dịch X: CM= 0,25đ * Gọi x nồng độ mol dung dịch Z Ta có đường chéo: 900 ml dung dịch H2SO4 1,2 (M) (18,4 – x) x ml dung dịch H2SO4 18,4(M) ( x – 1,2)  b (0,5đ) 10.d.C% 10.1,84.98 = = 18,40(M) M 98 900 18,  x   x = 1,37 (M) x  1, 0,25đ * Để pha loãng dung dịch X ta phải rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc (dung dịch X) vào nước khuấy nhẹ đũa thủy tinh, tuyệt đối không làm ngược lại 0,25đ * Axit sunfuric đậm đặc tan nước tỏa nhiệt mạnh, ta tiến hành ngược lại (rót nước vào dung dịch H2SO4 đặc) nước sơi đột ngột kéo theo giọt axit bắn xung quanh gây nguy hiểm 0,25đ Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh (1đ) Câu mAl (0,75đ) VddNaOH (1,25đ) Lấy (trích) mẫu thử cho lần làm thí nghiệm: * Lần lượt cho mẫu thử dung dịch ban đầu tiếp xúc với quỳ tím Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ dung dịch H2SO4, hóa xanh dung dịch NaOH 0,5đ * Lần lượt cho mẫu thử dung dịch lại tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa biết Mẫu thử tạo kết tủa màu trắng dung dịch BaCl2, lại dung dịch NaCl 0,25đ 0,25đ BaCl2 + H2SO4 �� � HCl + BaSO4 �(trắng) Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh 20,16 Theo đề ta có: nH2 = = 0,9 (mol) 22, 0,125đ Al + 6HCl  AlCl3 + 3H2 0,6 1,8 0,6  0,9 (mol)  mAl = 0,6 27 = 16,2 gam 0,25đ 0,25đ 0,125đ Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh Số mol HCl ( pư với kim loại ): 1,8 mol Số mol HCl ( pư với NaOH ): 1,8 50 100 = 0,9 mol HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,9  0,9 (mol) AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3  + 3NaCl 0,6  1,8 0,6 (mol) Vì phản ứng đến khối lượng kết tủa không đổi nên Al(OH)3 tan hết: Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O 0,6  0,6 (mol) 3,3 = 0,825 (lít) Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh  số mol NaOH: 0,9 +1,8 +0,6 =3,3 mol  VddNaOH = 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu (1đ) Gọi m(gam) khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng � mnước= (200 – m) (gam) Xem CuSO4.5H2O dung dịch nồng độ CuSO4 là: C% = 160.100% = 64% 160  5.18 Xem H2O dung dịch nồng độ CuSO4 0% Ta có đường chéo: m (gam) dung dịch CuSO4 64 (%) 16 16 (200-m) (gam) dung dịch 0(%) 48 m 16   m = 50 (gam); mH2O = 200 – 50 = 150 (gam) 200  m 48 Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hoàn chỉnh a CaCO3 + HCl �� CaCl2 + CO2 + H2O � KHCO3 + HCl �� KCl + CO2 + H2O �  (1đ) a (0.625đ) Khối lượng mol CaCO3 KHCO3 100 nên số mol muối ban đầu là: 40 = 0,4 (mol); Từ phương trình hóa học  nCO2 = n muối ban đầu= 0,4 mol 100 Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh b 20 (0.375đ) b nCaCO3 = 100 = 0,2 < nCO2= 0,4  sản phẩm có Ca(HCO3)2 Gọi a số mol Ca(HCO3)2 Bảo toàn C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 � 0,2 + 2a = 0,4  a = 0,1 Bảo toàn Ca: x = nCa(OH)2= nCaCO3 + nCa(HCO3)2 = 0,2 + a = 0,3 mol Lưu ý: Bài làm phần cho điểm phần đó, khơng cần hồn chỉnh Lưu ý: Thí sinh giải theo cách khác, đến đâu chấm điểm đến đó, hồn toàn đạt điểm tối đa 0,25đ 0,25đ 0,125đ 0,125đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,125đ 0,125đ 0,25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Hiệp Đức, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Hiệp Đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay