đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 21 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu (2đ) Cho a gam hỗn hợp gồm kim loại A, B( chưa rõ hóa trị) tác dụng hết với dd axit clohiđric (cả A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67g muối 8,96 lít H2 (đktc) A/ Viết PTPU? B/ Tính a? Câu (2đ) Hòa tan hết 5,4g mẫu kim loại Natri bị oxi hóa phần vào nước dư thấy V lít khí Hiđro ( đktc) Cho tồn khí hiđro thu qua bột đồng (II) oxit nung nóng Sau phản ứng thấy thu 3,2g chất rắn màu đỏ A/ Tính V? B/Tính % khối lượng Natri bị oxi hóa? Câu 3: (1đ) Một nguyên tử X có tổng số hạt p, e, n nguyên tử 13 Xác định X thuộc nguyên tố hóa học nào? Câu 4: (2đ) Cho gam oxít sắt phản ứng vừa hết với 26,07 ml dung dịch HCl 10% Biết khối lượng riêng dung dịch HCl 1,05g/ml Tìm cơng thức phân tử oxít sắt Câu 5: (1đ) Trong bình người ta trộn khí SO SO3 Khi phân tích thấy có 2,4 gam lưu huỳnh 2,8 gam oxi Tính tỉ số mol SO2 SO3 hỗn hợp TaiLieu.VN Page Câu 6: (2đ) Hòa tan 99,8 gam CuSO4.5H2O vào 164 ml nước làm lạnh dd tới 10 oC thu 30 gam tinh thể CuSO4.5H2O Cho biết độ tan CuSO4 khan 10oC Là 17,4 gam Xác định xem CuSO4.5H2O có lẫn tạp chất hay tinh khiết Tính khối lượng tạp chất (nếu có) TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay