đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:49

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN: HĨA HỌC ĐỀ SỐ 13 Thời gian: 120 phút Trường THCS Kim Đồng GV đề : Võ Thị Trung Việt Câu 1:a/ Đọc tên chất có CTHH sau: HClO; HClO2, HClO4,Ca(H2PO3)2 NaClO3; Fe3O4, b/ Viết CTHH chất sau: Kali hiđrophotphat, axit flohiđric ; đinitơ tri oxit, bari hiđroxit Kẽm nitric Câu 2: Hòa tan 37,5 gam CuSO4.5H2O vào 162 gam H2O a/ Tính nồng độ phần trăm CuSO4 dung dịch thu được? b/ Khi hạ nhiệt độ xuống 200C, tính khối lượng CuSO4.5H2O bị tách ra? Biết độ tan CuSO4 200C 10 gam Câu 3: Cho 3,88 gam hỗn hợp kim loại nhôm, magie, sắt, kẽm tác dụng vừa đủ với 135ml dung dịch HCl 2M a/ Tính thể tích khí H2 thu đktc? b/ Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu cô cạn dung dịch sau PƯ? Câu 4: Tính khối lượng oleum H2SO4 SO3 cần dùng để hòa tan vào 200 gam nước thu dung dịch H2SO4 20%? Câu 5: Hợp chất A có nguyên tố H O có tỉ lệ khối lượng nguyên tố H O 1: 16 Tìm CTPT, gọi tên A Câu 6: Cho dd H2SO43M Với dụng cụ có phòng thí nghiệm em trình bày cách pha chế 200 gam dd H2SO4 9,8% TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay