đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 10 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu I( 2điểm) Hồn thành phương trình hóa học sau (ghi rừ điều kiện phản ứng có): KMnO4 ? + ? + ? + H2 Zn + HCl ? CuO + H2 ? FeS2 + ? Fe2O3 + SO2 Fe3O4 + HCl ? + CxHy + CO2 FexOy + H2 FexOy + O2 HCl + H2 O Fe ? + ? + ? + H2O + H2 O ? Câu II( điểm) Có chất rắn dạng bột : MgO , P2O5, CaO, Na2O Bằng phương pháp hóa học, hóy nhận biết cỏc chất rắn trờn Câu III( 1,5 điểm) Cho 10g hỗn hợp gồm bạc nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư Sau phản ứng kết thúc thu 6,72 lít H2(đktc) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Câu IV( 1,5 điểm) Có mẩu CaCO3 , ống nghiệm đựng axít clohiđric cân nhỏ có độ xác cao Làm xác định khối lượng khí cacbonic cho mẩu CaCO3 vào ống nghiệm đựng axít clohiđric TaiLieu.VN Page Câu V( điểm) Cho a gam hỗn hợp gồm kim loại A B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67 gam muối 8,96lít H2 (ĐKTC) a Viết phương trình hố học ? b Tính a ? 2.Hồ tan hồn tồn 6,66g tinh thể Al2(SO4)3.nH2O vào nước thành dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 0,699g kết tủa Xác định cơng thức tinh thể muối sunfat nhôm =========Hết========= Chú ý: - Thí sinh sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học Họ tên thí sinh: Số báo danh: TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay