đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 16 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Trường THCS Lý Thường Kiệt Bài 1: (2,0 điểm) / Trong dầu hỏa người ta thấy có lẫn cát nước, làm để tách cát nước? / Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất khí là: O2 , H2 , CO2 , CO đựng bình riêng biệt Viết phương trình phản ứng xảy ( có) Bài 2: (4đ) Tính nồng độ phần trăm dung dịch tạo thành hoà tan: 1/ 39g Kali vào 362g nước 2/ 200g SO3 vào lít dung dịch H2SO4 17% (d = 1,12g/ml) Bài 3: (5đ) : Cho 15,25 gam hỗn hợp gồm kim loại hố trị II có lẫn Fe tan hết axit HCl dư thoát 4,48 dm3 H2 (đktc) thu dung dịch X Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa tách nung khơng khí đến lượng khơng đổi cân nặng 12 gam Tìm kim loại hố trị II, biết khơng tạo kết tủa với hiđroxit Bài 4: (6đ) Nung 500gam đá vơi chứa 95% CaCO3 phần lại tạp chất không bị phân huỷ Sau thời gian người ta thu chất rắn A khí B 1) Viết PTHH xảy Tính khối lượng chất rắn A thu ,biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 80 % 2) Tính % khối lượng CaO có chất rắn A thể tích khí B thu (ở ĐKTC) TaiLieu.VN Page Bài 5: (3,0đ) Hoà tan 4g oxit sắt FexOy dùng vừa đủ 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml) 1/ Viết PTHH phản ứng xảy 2/ Tìm cơng thức oxit sắt Học sinh phép sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay