đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỀ SỐ 20 MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút Câu 1: (3 điểm) Xác định hóa trị nguyên tố hợp chất sau: H 2O, Cu2O, H2SO4, H3PO4, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FexOy, KMnO4, K2Cr2O7 Câu 2: (2 điểm) Chọn chất hệ số thích hợp để hồn thành phương trình phản ứng sau: t0 a- KMnO4 → ……… + …… + b- Al + …… c- SO3 + d- K + …… O2 …… + H2 H2SO4 KOH + ……… Hãy cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng gì? Câu 3: (3 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nêu cách phân biệt dung dịch không màu, nhãn, riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl, Ca(OH)2 Câu 4: (2 điểm) Trong thành phần mol oxit cacbon có chứa 1,2.1024 nguyên tử cacbon 2,4.1024 nguyên tử oxi Tìm cơng thức hố học oxit Câu 5: (4 điểm) Phân tích 15,9 gam hợp chất vô thấy nguyên tố Na chiếm 43,4%, nguyên tố C chiếm 11,32% khối lượng, lại nguyên tố oxi a) Xác định CTHH hợp chất vô TaiLieu.VN Page b) Cho lượng chất vơ nói vào 250ml dung dịch axit clohiđric 2M (D=1,1g/ml) đến phản ứng kết thúc Tính nồng độ mol nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng? Câu 6: (4 điểm) Cho V lít hỗn hợp khí gồm CO H2 (ở đktc) Chia V lít hỗn hợp khí thành phần Đốt cháy phần khí oxi sau dẫn sản phẩm qua bình đựng nước vơi dư thu 10gam chất kết tủa trắng Phần cho qua bột CuO nóng phản ứng xong thu 9,6gam kim loại Cu a Viết phương trình hố học xảy ra? b Tính V c Tính thành phần phần trăm theo thể tích chất hỗn hợp ban đầu Câu 7: (2 điểm) Độ tan phân đạm NH4NO3 200C 192 gam Tính nồng độ % dung dịch NH4NO3 nhiệt độ này? HẾT TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay