đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

1 81 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:48

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN: HĨA HỌC ĐỀ SỐ 12 Thời gian: 120 phút Trường THCS Hoàng Văn Thụ Câu 1: (1,5đ) Từ chất KMnO4 , Fe, Cu, HCl điều chế chất cần thiết để thực biến đổi: a) Cu → CuO → Cu b) Fe → Fe3O4 → Fe Câu (2đ) Có lọ nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3 Hãy trình bày phương pháp hố học để phân biệt chất Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) Câu : ( 2,5đ) Hòa tan hồn tồn gam hỗn hợp gồm kim loại hóa trị II kim loại hóa trị III cần dùng hết 170 ml dung dịch HCl 2M a)Tính thể tích H2 (ở đktc) b)Cô cạn dung dịch thu gam muối khan c)Nếu biết kim loại hóa trị III Al số mol lần số mol kim loại hóa trị II kim loại hóa trị II nguyên tố nào? Câu4(1,5 đ) Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) thể tích dung dịch HCl 13% (D = 1,123 g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 M ? Câu 5: (1,5 đ) Độ tan CuSO4 85oC 12oC 87,7 gam 35,5 gam Khi làm lạnh 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC có gam tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch Câu 6: (1 đ) Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào 200 gam dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30% TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường, đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay