Mô hình tổ chức nhân lực TTYT tỉnh thành phố khu vực phía bắc năm 2013

46 37 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:27

Trong những năm gần đây, mô hình bệnh tật ở nước ta có xu hướng thay đổi, có xu hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm và giảm các bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm có xu hướng diễn biến phức tạp. Trong vòng 10 năm trở lại đây, sự xuất hiện một số bệnh mới nổi có tỷ lệ mắc và chết cao như cúm AH5N1, H7N9, SARS… Nhiều bệnh dịch lưu hành địa phương có xu hướng quay trở lại phát triển thành dịch lớn như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Y tế dự phòng (YTDP) có vai trò quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tuyến tỉnhthành phố là đơn vị đầu mối và điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnhthành phố. Nhiều năm qua, hệ thống YTDP đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận từ các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình tiêm chủng mở rộng đã làm giảm tỷ lệ mắc và chết liên quan đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mô hình bệnh tật ở trẻ em thay đổi rõ rệt 1.Trong Hội nghị khoa học kinh tế y tế Việt Nam năm 2011 chỉ ra rằng một số nguồn lực phòng chống dịch như vật tư, hóa chất, trang thiết bị cơ sở vật chất còn thiếu không đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch. Trong đó, chỉ 55% số tỉnh thành đáp ứng được nhu cầu về nhân lực và 1344 tỉnh có tỷ lệ trang thiết bị trên 35% danh mục trong chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhthành phố 2. Nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa mô hình TTYTDP tuyến tỉnhthành phố, ngày 27112008 Bộ trưởng BYT đã ra Quyết định (QĐ) số 4696QĐ – BYT về việc ban hành “Chuẩn Quốc gia về TTYTDP tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 2015”. Đây là, một chủ trương lớn của ngành Y tế nhằm phát triển và nâng cao năng lực hệ thống YTDP, cũng làm cơ sở cho TTYTDP các tỉnh xây dựng đề án, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền địa phương để phát triển nâng cao năng lực YTDP phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới 3. Trong hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm đạt chuẩn quốc gia cho các TTYTDP tỉnhthành phố khu vực phía Bắc của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy số lượng và chất lượng cán bộ, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch còn thiếu và yếu 4. Việc đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, TTB và nguồn tài chính cho các hoạt động dự phòng là rất quan trọng để các TTYTP tỉnhthành phố thực hiện chức năng của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Trong những thập niên gần đây, có nhiều nghiên cứu về mô hình tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và TTB trong TTYTP tỉnhthành phố, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào nghiên cứu về mô hình tổ chức và tất cả các nguồn lực của TTYTP tỉnhthành phố. Vậy, mô hình tổ chức của các TTYTDP các tỉnhthành phố hiện tại ra sao? Thực trạng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch của các TTYTDP tỉnhthành phố hiện nay như thế nào? Nhằm trả lời cho 2 câu hỏi trên chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Mô hình tổ chức và nguồn lực của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhthành phố khu vực phía Bắc năm 2013” với hai mục tiêu:1.Mô tả thực trạng cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhthành phố khu vực phía Bắc năm 2013.2.Mô tả thực trạng cơ sở hạ tầng, tài chính, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhthành phố khu vực phía Bắc năm 2013. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỊA MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NGUỒN LỰC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TỈNH/THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2010 – 2014 HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỊA MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NGUỒN LỰC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH/THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2013 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA Chuyên ngành: Cử nhân y tế cơng cộng Khóa 2010 – 2014 Người hướng dẫn khoa học: Ths.Phan Đăng Thân Ths.Nguyễn Hữu Thắng HÀ NỘI - 2014 N LỜI CẢM ƠN ăm tháng trôi qua, tháng ngày học tập mái trường Đại học Y Hà Nội đọng lại em kỷ niệm Thày/Cô, bạn bè mái trường thân yêu Những tháng ngày cuối khóa học trường kết thúc, với bao cảm xúc trào dâng hạnh phúc Cho phép em bày tỏ lòng biết ơn tới: Ths.Phan Đăng Thân Ths.Nguyễn Hữu Thắng, người Thày tận tình hướng dẫn, bảo, quan tâm động viên em suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp, để em hồn thành khóa luận ngày hơm Cho phép em bày tỏ lòng biết ơn tới GS Nguyễn Trần Hiển viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, TS Lê Thị Phương Mai, TS Nguyễn Thị Thi Thơ toàn thể cán Khoa sức khỏe cộng đồng Chỉ đạo tuyến giúp đỡ em suốt q trình làm khóa luận Xin trân trọng cảm ơn lãnh đão cán Trung tâm Y tế dự phòng 28 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc nhiệt tình giúp đỡ em việc thu thập số liệu giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nhân dịp cho phép em bày tỏ lòng biết ơn tới tồn thể Thày/Cơ dìu dắt em suốt trình học tập trường Đặc biệt, Thày/Cơ Viện đào tạo Y học dự phòng Y tế công cộng, môn Tổ chức Quản lý Y tế tạo điều kiện tốt cho em học tập Bốn năm học qua, xa gia đình, có nhiều lúc gặp khó khăn sống, động viên gia đình, đặc biệt anh trai bên cạnh động viên em suốt hai năm đầu học xa nhà nguồn cổ vũ, khích lệ em vượt qua khó khăn Con xin ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố, mẹ, anh trai, người thân giành tình yêu thương vật chất lẫn tinh thần giúp đạt thành ngày hôm Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn giúp đỡ em học tập, lắng nghe chia sẻ niềm vui, nỗi buồn em suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2014 Nguyễn Thị Hòa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, đồng Thày hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp năm 2014 Em tên là: Nguyễn Thị Hòa Sinh viên: tổ 31 – Y4H Niên khóa: 2010 – 2014 Khoa: Y tế công cộng Trường: Đại học Y Hà Nội Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết khóa luận hoàn toàn trung thực, khách quan chưa công bố tài liệu Em xin chịu trách nhiệm số liệu đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2014 Người viết cam đoan Nguyễn Thị Hòa MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổ chức Hệ thống Y tế dự phòng Việt Nam 1.2 Khái quát Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố Việt Nam 1.2.1 Khái niệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn TTYTDP tỉnh/thành phố 1.2.3 Cơ cấu tổ chức 1.2.4 Biên chế cán , .5 1.2.5 Cơ sở hạ tầng TTYTDP tuyến tỉnh/thành phố 1.3.9 TTB TTYTDP tỉnh/thành phố 1.3.6 Kinh phí hoạt động , 1.3 Thực trạng số nguồn lực y tế dự phòng Việt Nam 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu 10 CHƯƠNG 2: 13 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU .13 2.1.Đối tượng nghiên cứu 13 2.2.Địa điểm nghiên cứu 13 2.3.Thời gian nghiên cứu 13 2.4.Thiết kế nghiên cứu .13 2.5.Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 13 1.2.6 Cỡ mẫu 13 1.2.7 Phương pháp chọn mẫu 13 2.6.Biến số nghiên cứu 13 2.7.Công cụ kĩ thuật thu thập thông tin 16 2.7.1 Công cụ thu thập thông tin 16 2.7.2 Kỹ thuật thu thập thông tin 17 2.8.Quản lý xử lý số liệu .17 2.9.Sai số cách khắc phục .17 2.10.Đạo đức nghiên cứu 17 CHƯƠNG 3: 18 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thực trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 .18 3.1.1 Mơ hình tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (n=27) 18 3.1.2 Nguồn lực Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố .18 3.2 Thực trạng sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 22 3.2.1 Cơ sở hạ tầng .22 3.2.2 Phòng xét nghiệm vi sinh vật .24 3.2.3 Trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch 24 3.2.3 Tài 25 CHƯƠNG 4: 28 BÀN LUẬN 28 4.1 Thực trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 .28 4.1.1.Mơ hình tổ chức TTYTDP tỉnh/thành phố 28 4.1.2.Nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố 28 4.2 Mô tả thực trạng sở hạ tầng, tài chính, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 31 4.2.1.Cơ sở hạ tầng TTYTDP tỉnh/thành phố .31 4.2.2.Trang thiết bị phòng chống dịch trang thiết bị xét nghiệm TTYTDP tỉnh/thành phố 32 4.2.3.Kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố 34 KẾT LUẬN 36 KHUYẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 PHỤ LỤC 38 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BNV Bộ nội vụ BYT Bộ Y tế HIV Human Immunodeficiency virus (Virus gây suy giảm miễn dịch người) QLMT Quản lý môi trường SKLĐ – MT Sức khỏe lao động – Môi trường SR – KST – CT Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TTB Trang thiết bị TTBYT Trang thiết bị y tế TTPCBXH Trung tâm phòng chống bệnh xã hội TTYTDP Trung tâm y tế dự phòng YTDP Y tế dự phòng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố nguồn nhân lực Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (n=27) 18 Bảng 3.2 Phân bố nguồn nhân lực Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố theo vị trí địa lý .19 Bảng 3.3 Tỷ lệ định mức biên chế cán trung tâm tế dự phòng tỉnh/thành phố theo thơng tư 08/2007/ BNV – BYT 19 Bảng 3.4 Nhu cầu tuyển dụng cán theo trình độ chun mơn 21 Bảng 3.5 Nhu cầu tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cán theo trình độ chun mơn 21 Bảng 3.6 Tỷ lệ nhu cầu tuyển dụng cán theo chuyên ngành .21 Bảng 3.7 Tỷ lệ đào tạo nâng cao trình độ cán TTYTDP tỉnh/thành phố theo chuyên ngành 22 Bảng 3.8 Cơ cấu khối TTYTDP tỉnh/thành phố 23 Bảng 3.9 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh có hệ thống kho 23 Bảng 3.10 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/thành phố có hệ thống xử lý rác thải y tế 23 Bảng 3.11 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/thành phố có trang thiết bị thiết yếu cho đội động phòng chống dịch 24 Bảng 3.12 Tỷ lệ trang thiết bị thiết yếu cho xét nghiệm 24 Bảng 3.13 Trang thiết bị thiết yếu sử dụng cho xét nghiệm theo vị trí địa lý 24 Bảng 3.14 Nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2013 25 Bảng 3.15 Bảng phân bổ kinh phí Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố năm 2013 26 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1.Sơ đồ tổ chức hệ thống y tế dự phòng .3 Hình 1.2.Khung lý thuyết hệ thống y tế Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/thành phố phân bố khoa/phòng theo định 05/2006/BYT 18 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ phân bố cán theo chuyên ngành 20 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ cán cán theo trình độ chun mơn 20 Biểu đồ 3.4 Nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 26 Biểu đồ 3.5 Phân bổ kinh phí Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 27 22 Ngành Số cán Tỷ lệ % Y Trong đó: - Bác sỹ đa khoa - Bác sỹ y học dự phòng - Cử nhân loại - Cao đẳng trung cấp 279 83,04 156 50 29 44 55,92 17,92 10,39 15,77 Dược Sinh/hóa học Khác Tổng số 13 26 18 336 3,87 7,74 5,35 100 Nhận xét: Nhu cầu tuyển dụng cán TTYTDP tỉnh/thành phố, ngành Y chiếm tỷ lệ cao (chiếm 83,04%) đó, cao tuyển dụng cán chuyên ngành bác sỹ đa khoa Bảng 3.7 Tỷ lệ đào tạo nâng cao trình độ cán TTYTDP tỉnh/thành phố theo chuyên ngành Ngành Y Trong đó: - Tiến sỹ/bác sỹ chuyên khoa II - Thạc sỹ/bác sỹ chuyên khoa I - Bác sỹ đa khoa - Bác sỹ y học dự phòng - Cử nhân loại - Cao đẳng trung cấp Dược Sinh/hóa học Khác Tổng số Số cán 190 Tỷ lệ % 85,20 16 71 51 13 17 22 8,42 37,37 26,84 6,84 8,95 11,58 20 223 3,59 8,97 2,24 100 Nhận xét: Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ cán TTYTDP tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ cao ngành Y (chiếm 85,20%), nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ cán có trình độ thạc sỹ/bác sỹ chuyên khoa I chiếm tỷ lệ cao (37,37%) 3.2 Thực trạng sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 3.2.1 Cơ sở hạ tầng 23 3.2.1.1 Cơ cấu khối đạt theo tiêu chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Bảng 3.8 Cơ cấu khối TTYTDP tỉnh/thành phố Số lượng TTYTDP đạt (n=27) 18/27 Các khối Khối hành chính, quản trị, kế hoạch tài Khối khoa chuyên môn (bao gồm xét nghiệm) Khối tư vấn sức khoẻ, khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo đạo tuyến Các hạng mục phụ trợ Có tất khối Tỷ lệ % 66,67 16/27 59,26 12/27 44,44 14/27 12/27 51,85 44,44 Nhận xét: Qua bảng 3.8 ta thấy, có 44,44% tỉnh có khối đạt chuẩn theo chuẩn quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố khối tư vấn sức khoẻ, khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo đạo tuyến thiếu nhiều nhất, khối hành chính, quản trị, kế hoạch tài 3.2.1.2 Hệ thống kho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố Bảng 3.9 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh có hệ thống kho Tần số (n=27) Tỷ lệ % Kho dự trữ vắc xin sinh phẩm 20 74,07 Kho hóa chất, vật tư, trang thiết bị 20 74,07 Hệ thống kho Nhận xét: Qua bảng 3.9 ta thấy, có 20/27 TTYTDP tỉnh/thành phố có kho dự trữ vắc xin sinh phẩm kho hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế chiếm 74,07% 3.2.1.3 Hệ thống rác thải y tế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố Bảng 3.10 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/thành phố có hệ thống xử lý rác thải y tế 24 Tần số (n=27) 15 15 13 Hệ thống xử lý rác thải Rác thải rắn Rác thải lỏng Rác thải khí Tỷ lệ % 55,55 55,55 48,15 Nhận xét: Qua bảng 3.10 ta thấy, có 15 TTYTDP tỉnh có hệ thống xử lý rác thải rắn lỏng, có 13 TTYTDP có hệ thống xử lý rác thải khí 3.2.2 Phòng xét nghiệm vi sinh vật Có 10/27 (chiếm 37,04%) TTYTDP tỉnh/thành phố có phòng vi sinh gây bệnh đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3.2.3 Trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch Bảng 3.11 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/thành phố có trang thiết bị thiết yếu cho đội động phòng chống dịch Trang thiết bị Ơ tơ Máy phun hóa chất phòng chống dịch Có tơ máy phun hóa chất phòng, chống dịch Tách riêng hai dòng Số lượng (n=27) 23 22 21 Tỷ lệ % 85,19 81,48 77,78 Nhận xét: qua bảng 3.11 ta thấy, có 21 TTYTDP tỉnh/thành phố có tơ máy phun hóa chất phòng chống dịch Bảng 3.12 Tỷ lệ trang thiết bị thiết yếu cho xét nghiệm Trang thiết bị Trang thiết bị chung vi sinh gây bệnh TTB thiết yếu thực kỹ thuật phân lập nuôi cấy vi khuẩn TTB thiết yếu thực kỹ thuật huyết học TTB thiết yếu thực kỹ thuật sinh học phân tử Có đầy đủ TTB thiết yếu phục vụ cho công tác xét nghiệm Số lượng TTYTDP (n=27) 14 20 11 17 Tỷ lệ % 51,85 74,07 40,74 62,96 25,93 Nhận xét: Qua bảng 3.12, ta thấy, có 7/27 TTYTDP tỉnh/thành phố có đầy đủ trang thiết bị thiết phục vụ cho công tác xét nghiệm Bảng 3.13 Trang thiết bị thiết yếu sử dụng cho xét nghiệm theo vị trí địa lý 25 Trang thiết bị Trang thiết bị chung vi sinh gây bệnh TTB thiết yếu thực kỹ thuật phân lập nuôi cấy vi khuẩn TTB thiết yếu thực kỹ thuật huyết học TTB thiết yếu thực kỹ thuật sinh học phân tử Có đầy đủ TTB thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng, chống dịch trang thiết bị Đồng s.Hồng (n=9) Bắc Trung Bộ (n=3) 7 3 3 Tây Bắc Bộ (n=6) Đông Bắc Bộ (n=9) Nhận xét: Qua bảng 3.13 ta thấy, khu vực Đông Bắc Bộ đồng sông Hồng khu vực có TTYTDP tỉnh/thành phố có đủ danh mục TTB Khu vực Tây Bắc Bộ tỉnh có đủ danh mục TTB 3.2.3 Tài 3.2.3.1 Tổng nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bảng 3.14 Nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2013 Nguồn thu từ Tổng ngân sách nhà nước cấp đó: Xây dựng Hoạt động chun mơn nghiệp vụ Từ chương trình mục tiêu quốc gia Từ dự án viện trợ Nguồn thu khác Số tiền (triệu đồng) 281935 33182 156063 84775 7916 63952 Tỷ lệ % 81,51 9,59 45,12 24,51 2,29 18,49% Nhận xét: Qua bảng 3.14 ta thấy, nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2013 từ ngân sách nhà nước chiếm 81,51%, đó, ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cao chiếm 45,12%, nguồn thu khác chiếm 18,49% 3.2.3.2 Nguồn thu TTYTDP tỉnh/thành phố từ năm 2011 đến năm 2013 (triệu đồng) 26 Biểu đồ 3.4 Nguồn thu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 Nhận xét: Qua biểu đồ 3.4 ta thấy, ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngân sách nhà nước cấp từ chương trình mục tiêu quốc gia nguồn thu khác Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 tăng Ngân sách nhà nước cấp cho xây dựng từ dự án viện trợ năm 2012 tăng so với năm 2011, đến năm 2013 giảm 3.2.3.3 Phân bổ kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố năm 2013 (triệu đồng) Bảng 3.15 Bảng phân bổ kinh phí Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố năm 2013 Các khoản chi Chi cho nhân lực Chi cho hành Chi cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Chi cho xây dựng Chi cho mua sắm trang thiết bị Chi cho tu bảo dưỡng sở hạ tầng Chi cho tu bảo dưỡng trang thiết bị Chi khác Tổng Số tiền (triệu đồng) 120 578 28 674 120 717 24 503 16 694 093 829 18 440 338 528 Tỷ lệ % 35,62 8,47 35,66 7,24 4,93 1,50 1,13 5,45 100 Nhận xét: Qua bảng 3.15 ta thấy, tỷ lệ kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố phòng tỉnh chi chủ yếu cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chi cho nhân lực (lần lượt 35,66% 35,62%) 27 3.2.3.4 Phân bổ kinh phí Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố từ năm 2011 đến năm 2013 (triệu đồng) Biểu đồ 3.5 Phân bổ kinh phí Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 Nhận xét: Qua biểu đồ 3.5 ta thấy, từ năm 2011 đến năm 2013 đa số khoản chi tăng Các TTYTDP tỉnh/thành phố chi chủ yếu cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chi trả cho nhân lực, chi cho mua sắm trang thiết bị tu bảo dưỡng sở hạ tầng, trang thiết bị thấp 28 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 Thực trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 4.1.1 Mơ hình tổ chức TTYTDP tỉnh/thành phố Phần lớn TTYTDP tỉnh/thành phố có máy tổ chức theo định 05/2006/QĐ-BYT Có 26 TTYTDP tỉnh/thành phố có máy tổ chức theo định 05/2006, tăng so với kết nghiên cứu Nguyễn Anh Dũng năm 2004 , tỉnh Hà Giang có máy tổ chức chưa theo định 05/2006, TTYTDP tỉnh Hà Giang chưa thành lập phòng tổ chức hành Ở số TTYTDP tỉnh/thành phố bên cạnh có khoa/phòng theo định 05/2006 số khoa/phòng khác tỉnh Bắc Giang khoa da liễu; Bắc Ninh phòng khám đa khoa; Lào Cai khoa lao, mắt, da liễu; Phú Thọ khoa da liễu; Vĩnh Phúc khoa mắt Lý tỉnh có thêm số khoa phòng TTYTDP tỉnh/thành phố muốn thể vai trò trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Và góp phần tăng thêm thu nhập cho cán làm việc TTYTDP tỉnh/thành phố 4.1.2 Nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố Số lượng trung bình cán TTYTDP tỉnh/thành phố 63±28 cán bộ, tăng so với nghiên cứu Trần Mạnh Tùng cộng năm 2011 Lý số lượng cán TTYTDP tỉnh/thành phố tăng nhờ sách thu hút nguồn nhân lực tỉnh, đảm bảo nguồn nhân lực cho TTYTDP tỉnh/thành phố theo thông tư 08/2007/BNV-BYT, đảm bảo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc gia sách ưu tiên cho hệ thống YTDP năm qua Mặc dù số lượng cán trung bình TTYTDP tỉnh/thành phố có tăng, chủ yếu tập trung đồng sông Hồng, khu vực Tây Bắc Bộ Đơng Bắc Bộ có số lượng cán trung bình TTYTDP/thành phố 57 cán Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang có số lượng cán 50 Có thể lý giải cho vấn đề cán y 29 tế thường tập trung nơi có kinh tế phát triển hơn, có đầy đủ trang thiết bị, điều kiện sống tốt so với tỉnh vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa Số lượng cán chuyên ngành Y trung bình TTYTDP tỉnh/thành phố 44 cán cao thành phố Hà Nội có 99 cán bộ, thấp tỉnh Sơn La có 25 cán Số lượng bác sỹ trung bình TTYTDP tỉnh/thành phố 14 cán bộ, số cán nhiều tỉnh Thái nguyên có 35 cán bộ, TTYTDP tỉnh/thành phố thấp có bác sỹ tỉnh Hòa Bình Lai Châu Số lượng cán TTYTDP tỉnh/thành phố 100 000 dân cán bộ, tăng so với nghiên cứu Trần Mạnh Tùng năm 2009, khơng tỉnh có số lượng cán TTYTDP tỉnh/thành phố có từ đến cán 100 000 dân tỉnh Nam Định, Hà Nội, Nghệ An, Sơn La, chí tỉnh Thanh Hóa có cán bộ/100 000 dân Mặc dù, số tỉnh có số lượng cán cao khu vực đồng sông Hồng, có số lượng cán trung bình 100000 dân thấp so với tỉnh phía Tây Bắc Bộ có tổng số lượng cán bộ/ TTYTDP tỉnh/thành phố thấp dân số khu vực cao Căn vào dân số, đặc điểm địa lý, tuyến chuyên môn kỹ thuật, hạng đơn vị nghiệp nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đặc điểm kinh tế xã hội, sinh thái vùng khả tài để bảo đảm đủ số lượng làm việc theo hành thường trực phòng, chống dịch bệnh BNV BYT đưa định mức biên chế cho TTYTDP tuyến tỉnh/thành phố thông tư liên tịch số 08/2007/ BNV – BYT để đảm bảo nguồn nhân lực đảm bảo TTYTDP tỉnh/thành phố thực tốt nhiệm vụ Tuy nhiên, kể từ thông tư đến năm 14/28 TTYTDP tỉnh/thành phố có số lượng cán TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt định mức biên chế so với thông tư liên tịch số 08/2007/ BNV – BYT Mặc dù khoảng 50% TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt mức biên chế theo thông thư 08/2007 giảm so với nghiên cứu Nguyễn Anh Dũng cộng năm 2008 23/29 giảm so với nghiên cứu Trần Mạnh Tùng cộng năm 2011 16/28 Số lượng cán biên chế TTYTDP tỉnh/thành phố thiếu khơng có cán về, số cán 30 xin chuyển cơng tác lý thu nhập thấp khơng đủ chi trả cho sống, điều kiện vùng núi, vùng sâu vùng xa khó khăn Cơ cấu cán TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu cán chuyên ngành Y chiếm 67,60% tổng số cán trung tâm, nhìn chung cấu cán TTYTDP tỉnh/thành phố chuyên ngành tương đương với nghiên cứu Trần Mạnh Tùng năm 2011 Tuy nhiên, cán chuyên ngành Y chuyên ngành sinh hóa tăng hơn, chun ngành Dược chun ngành khác giảm so với nghiên cứu Trần Mạnh Tùng năm 2011 Lý tỷ lệ cán ngành Y ngành Sinh/Hóa học tăng so với ngành khác TTYTDP tỉnh/thành phố trọng việc phát triển labo hóa/sinh, an toàn thực phẩm để phát triển dịch vụ đơn vị với việc nâng cao vai trò nhiệm vụ chủ yếu TTYTDP tỉnh/thành phố kiểm sốt bệnh truyền nhiễm khơng truyền nhiễm, nghiên cứu sản xuất vắc xin, tiêm chủng mở rộng phòng, chống dịch bệnh việc bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân toàn tỉnh TTYTDP tuyến tỉnh/thành phố trình độ cán chủ yếu trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao chiếm 32,67%, tương đương so với khảo sát năm 2011 Trần Mạnh Tùng Tỷ lệ cán có trình độ chun mơn đại học cao đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho TTYTDP tỉnh/thành phố Trong đó, chuyên ngành Y có cấu cán sau đại học, đại học, cao đẳng trung cấp khơng có chênh lệch nhiều tỷ lệ cao cao đẳng chiếm 31,71%; chun ngành Dược tỷ lệ cán có trình độ trung cấp cao chiếm 76,92%; ngành Sinh/Hóa học tỷ lệ cán đại học chiếm nhiều 72,86%; chuyên ngành khác cán chủ yếu có trình độ đại học chiếm gần 50% Về nhu cầu tuyển dụng TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu cán có trình độ đại học chiếm 66,07%, thạc sỹ bác sỹ chuyên khoa I 12,79%, tiến sỹ bác sỹ chuyên khoa II 4,46% Nhu cầu tuyển dụng cán ngành Y chiếm tỷ lệ cao 83,04% chuyên ngành bác sỹ y học dự phòng 17,92%, chuyên ngành cử nhân y tế công cộng 6,45%; chuyên ngành Sinh/Hóa 31 học chiếm 7,74%, chuyên ngành khác chiếm 5,35%, chuyên ngành Dược chiếm 3,87% Về nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ, TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu đào tạo nâng cao trình độ cán bậc đại học thạc sỹ/bác sỹ chuyên khoa I 40,81% 40,36% thấp so với nghiên cứu năm 2005 Hoàng Khải Lập Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ cán chuyên ngành Y chiếm 85,2% chuyên ngành Sinh/Hóa học chiếm 8,97% lại chuyên ngành Dược chuyên ngành khác Trước thực trạng trình độ chun mơn cán TTYTDP tỉnh/thành phố nhiều hạn chế, tỷ lệ cán có trình độ đại học sau đại học chiếm 32,67% 18,34% nhu cầu tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cán chủ yếu cán có trình độ đại học trở lên điều tất yếu xảy để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho YTDP tuyến tỉnh/thành phố 4.2 Mô tả thực trạng sở hạ tầng, tài chính, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 4.2.1 Cơ sở hạ tầng TTYTDP tỉnh/thành phố 4.2.1.1 TTYTDP tỉnh/thành phố đảm bảo diện tích làm việc đạt chuẩn Quốc gia Có 12/27 TTYTDP tỉnh/thành phố chia làm khối theo chuẩn Quốc gia hạng mục cơng trình khoa phòng đạt theo tiêu chuẩn II sở hạ tầng định 4696/QĐ-BYT ngày 27/11/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế TTYTDP tỉnh/thành phố có khối hành chính, quản trị, kế hoạch tài đạt tiêu chuẩn cao 18/27, khối khoa chuyên mơn bao gồm khoa xét nghiệm có 16/27 TTYTDP tỉnh/thành phố đạt tiêu chuẩn, khối tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo đạo tuyến có 12/27 TTYTDP tỉnh/thành phố đạt tiêu chuẩn chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố ban hành kèm theo định 4696/QĐ-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2008 Bộ Y tế 32 Có 20/27 TTYTDP tỉnh/thành phố có kho dự trữ vắc xin sinh phẩm kho hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn chiếm 74,07% Ở TTYTDP tỉnh/thành phố số lượng trung tâm có hệ thống rác thải rắn, rác thải lỏng 15 (chiếm 55,55%) cao so với nghiên cứu năm 2010 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Thanh Thủy , có 13 TTYTDP tỉnh/thành phố có hệ thống xử lý rác thải khí chiếm 48,15% 4.2.2 Trang thiết bị phòng chống dịch trang thiết bị xét nghiệm TTYTDP tỉnh/thành phố Chỉ có 10 TTYTDP tỉnh/thành phố có phòng xét nghiệm vi sinh đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp cấp giấy chứng nhận đạt an toàn sinh học cấp 2, nhiên kết cao so với kết nghiên cứu Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Anh Dũng năm 2006-2007 điều tra có chủ đích 22 TTYTDP tỉnh/thành phố miền Bắc, miền Nam miền Trung Tây nguyên an toàn sinh học Lý TTYTDP tỉnh/thành phố có phòng xét nghiệm vi sinh chưa đạt chuẩn an toàn sinh học cấp TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt sở vật chất, diện tích hay thiết kết cho phòng xét nghiệm chưa đảm bảo; chưa đảm bảo nguồn nhân lực thực xét nghiệm; chất lượng hồ sơ xét nghiệm khả quản lý tài liệu chưa đạt; trang thiết bị xét nghiệm có khơng đủ, có hoạt động không tốt, không kiểm tra bảo dưỡng định kỳ Một nhiệm vụ quan trọng TTYTDP tỉnh/thành phố nhiệm vụ phòng, chống dịch cho nhân dân tồn tỉnh Tuy nhiên, có 21/27 TTYTDP tỉnh/thành phố có tơ máy phun hóa chất phòng chống dịch Lý tỉnh khơng đạt tiêu chuẩn trang thiết bị phòng chống dịch tỉnh thiếu tơ chun dụng phòng chống dịch thiếu máy phun hóa chất phòng chống dịch thiếu hai Trong số tỉnh chưa đạt có tỉnh thiếu hai ô tô máy phun hóa chất tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Thanh Hóa, tỉnh Sơn La thiếu ô tô, tỉnh Hà Nam Lào Cai thiếu máy phun hóa chất Trang thiết bị chung vi sinh vật gây bệnh trang thiết bị chung thiết yếu, sử dụng cho nhiều kỹ thuật xét nghiệm khác Tuy nhiên, 33 có 14 TTYTDP tỉnh/thành phố đạt tiêu chuẩn TTB chung vi sinh vật gây bệnh, 13 TTYTDP tỉnh/thành phố chưa có đạt tiêu chuẩn TTB Lý TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt TTYTDP tỉnh/thành phố không sử dụng thiếu từ TTB trở lên danh mục trang thiết bị chung vi sinh gây bệnh Trang thiết bị mà tỉnh thiếu nhiều tủ lạnh sâu có tỉnh thiếu, lò hấp ướt có tỉnh thiếu, lò sấy khơ có tỉnh thiếu, hai tỉnh Điện Biên Hà Tĩnh thiếu khu vực để hóa chất sinh phẩm khu vực để dụng cụ tiêu hao Có 20 TTYTDP tỉnh/thành phố có đủ TTB thiết yếu thực kỹ thuật phân lập nuôi cấy vi khuẩn Lý tỉnh chưa đạt TTB thiết yếu thực kỹ thuật phân lập nuôi cấy vi khuẩn TTYTDP tỉnh/thành phố thiếu TTB nằm danh mục TTB Các TTB mà tỉnh thiếu chủ yếu là: máy đo pH có tỉnh thiếu, máy lắc có tỉnh thiếu, có Ninh Bình thiếu kính hiển vi Chỉ có 11 TTYTDP tỉnh/thành phố có đủ TTB thiết yếu thực kỹ thuật huyết học Lý tỉnh chưa đạt tỉnh thiết TTB danh mục TTB thiết yếu thực kỹ thuật huyết học Tất 16 TTYTDP tỉnh/thành phố thiếu TTB danh mục TTB thiết yếu thực kỹ thuật huyết học máy PCR, riêng Ninh Bình Hòa Bình thiếu thêm máy đọc Elisa Vẫn 10 TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt danh mục TTB thiết yếu thực kỹ thuật sinh học phân tử Lý tỉnh khơng đạt tỉnh thiếu trang thiết bị thiết yếu thực kỹ thuật sinh học phân tử Trong 10 tỉnh thiếu có tỉnh khơng có trang thiết bị Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Tun Quang, Bắc Ninh; Hòa Bình thiếu pipet, Ninh Bình thiếu tủ an tồn sinh học Chỉ có TTYTDP tỉnh/thành phố có đầy đủ danh mục trang thiết bị Đó là, tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh Thái Bình Những tỉnh thiếu TTB chủ yếu rơi tỉnh miền núi phía Bắc Riêng tỉnh Sơn La khơng có danh mục trang thiết bị đủ mục Lý tỉnh thiếu nhiều TTB so với tỉnh khác tỉnh khu vực có 34 điều kiện kinh tế khó khăn hơn, nguồn kinh phí phân bổ cho mua sắm trang thiết bị thấp hơn, nguồn nhân lực khả sử dụng TTB hạn chế so với vùng khác 4.2.3 Kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố 4.2.3.1 Kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố năm 2013 Nguồn thu TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước cấp chiếm 81,85% Trong đó, ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chiếm 55,35%, ngân sách nhà nước cấp cho TTYTDP tỉnh/thành phố từ chương trình mục tiêu quốc gia chiếm gần ¼, ngân sách cấp từ dự án viện trợ thấp 3% tổng số nguồn ngân sách nhà nước cấp cho TTYTDP tỉnh/thành phố Kinh phí phân bổ cho hoạt động TTYTDP tỉnh/thành phố chi chủ yếu cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chiếm 35,66%, chi cho nhân lực chiếm 35,62%, chi cho xây dựng chiếm 7,24%, chi cho mua sắm trang thiết bị chiếm 4,93%, chi thấp tu bảo dưỡng sở hạ tầng trang thiết bị 1,5% 1,13% Tổng nguồn chi cho mua sắm tu bảo dưỡng trang thiết bị TTYTDP tỉnh/thành phố chiếm 6,06%, đạt mức mà BYT quy định thị số 01/2003/CT-BYT ngày 13/06/2003 Bộ trưởng BYT việc tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế Lý kinh phí phân bổ cho xây dựng sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị tu bảo dưỡng sở hạ tầng trang thiết bị thấp nguồn kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước cấp, TTYTDP tỉnh/thành phố thu từ hoạt động y tế dự phòng dịch vụ đơn vị 4.2.3.2 Kinh phí phân bổ cho hoạt động TTYTDP tỉnh/thành phố từ năm 2011 đến năm 2013 Ngân sách nhà nước cấp cho TTYTDP tỉnh/thành phố tăng dần qua năm, tăng từ 203 tỷ năm 2011 đến gần 350 tỷ năm 2013, tăng so với báo cáo “Đánh giá trạng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố” năm 2009 Bộ Y tế Nguồn ngân sách cho hoạt động chun mơn từ chương trình mục 35 tiêu quốc gia tăng qua năm Ngân sách nhà nước cấp cho xây dựng tăng 90% năm 2012 so với năm 2011, đến năm 2013 tăng giảm 13,36% so với năm 2012, ngân sách nhà nước chi cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngân sách nhà nước cấp cho từ chương trình mục tiêu quốc gia tăng dần từ năm 2011 đến năm 2013 Ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh năm sau tăng so với năm trước nhà nước ngày quan tâm đến hệ dự phòng lĩnh vực y tế Các nguồn ngân sách cấp từ dự án viện trợ qua năm tăng năm 2013 giảm gần 30% so với năm 2012, dự án nước ngồi rút dần nước ta thoát nghèo Trong tất khoản chi khoản chi TTYTDP tỉnh/thành phố tăng qua năm, khoản chi chủ yếu TTYTDP tỉnh/thành phố chi cho nhân lực chi cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, từ 100 tỷ năm 2011 tăng lên đến 120 tỷ năm 2013 Chi cho xây dựng bản, mua sắm trang thiết bị, tu bảo dưỡng sở hạ tầng TTB TTYTDP tỉnh/thành phố tăng dần từ năm 2011 đến năm 2013 Lý nguồn phân bổ kinh phí TTYTDP tỉnh/thành phố cho xây dựng bản, mua sắm trang thiết bị, tu bảo dưỡng sở hạ tầng TTB qua năm tăng tỉnh cố gắng phấn đấu đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố theo định số 4696/QĐ-BYT ban hành năm 2008 BYT 36 KẾT LUẬN Thực trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 - Hầu hết TTYTDP tỉnh/thành phố có máy tổ chức theo định 05/2006/QĐ-BYT - Hơn nửa TTYTDP tỉnh/thành phố chưa đạt tiêu biên chế cán theo thông tư liên tịch số 08/2007/ BNV – BYT - Số cán chuyên ngành Y TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu cán chuyên ngành Y - Số lượng cán trung bình TTYTDP tỉnh/thành phố 63 cán Trung bình có cán bộ/100 000 dân - Cán TTYTDP tỉnh/thành phố có trình độ đại học chiếm 32,67%, trình độ sau đại học chiếm 18,34% - Nhu cầu tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cán TTYTDP tỉnh/thành phố chủ yếu cán có trình độ đại học thạc sỹ/BSCK 2 Thực trạng sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho cơng tác phòng chống dịch TTYTDP tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 - Phần lớn TTYTDP tỉnh/thành phố chưa có cấu khối theo chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố - Rất TTYTDP tỉnh/thành phố có phòng vi sinh gây bệnh đạt tiêu chuẩn ATSH cấp - Phần lớn TTYTDP tỉnh/thành phố chưa có đầy đủ TTB thiết yếu phòng chống dịch - Nguồn thu TTYTDP tỉnh/thành phố năm 2013 từ ngân sách nhà nước chủ yếu chiếm 81,51% Ngân sách nhà nước cấp từ năm 2011 đến năm 2013 tăng trung bình 30% Kinh phí chi chủ yếu cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chi cho nhân lực ... trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 .28 4.1.1.Mơ hình tổ chức TTYTDP tỉnh/ thành phố 28 4.1.2.Nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/ thành phố ... thực trạng mô hình tổ chức nguồn lực TTYTDP tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 Cơ cấu tổ chức Mơ hình khoa/phòng Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/ thành phố có khoa phòng theo tổ chức TTYTDP tỉnh/ thành định... trạng mơ hình tổ chức nguồn nhân lực TTYTDP tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc năm 2013 3.1.1 Mơ hình tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/ thành phố (n=27) Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ TTYTDP tỉnh/ thành phố phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tổ chức nhân lực TTYT tỉnh thành phố khu vực phía bắc năm 2013, Mô hình tổ chức nhân lực TTYT tỉnh thành phố khu vực phía bắc năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay