LỜI cảm ơn đẹp

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:22

LỜI CẢM ƠN Bốn năm gắn với mái trường Học viện Hành chính, khoảng thời gian khơng q dài để lại cho em trưởng thành sâu sắc Với bao hoài vọng, tận tâm mà thầy gửi gắm vào hệ “sinh viên Hành – người cán công chức tương lai” giúp em thụ hưởng lượng kiến thức chuyên ngành để tự tin bước đường chọn Bên cạnh cố gắng nỗ lực thân, gia đình, bạn bè Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, quý thầy cô Học viện đồng hành dìu dắt dạy bảo, khơng giúp em hồn thiện kiến thức chun ngành mà hoàn thiện nhân cách đạo đức lối sống suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện ……., tập thể cán bộ, cơng chức Phòng Văn hố Thơng tin huyện …… giúp đỡ tận tình, hỗ trợ mặt tài liệu tạo điều kiện tiếp xúc thực tế đia phương suốt q trình thực tập Qua giúp em nhìn nhận cách đầy đủ nội dung đề tài báo cáo có giải pháp hợp lý sở áp dụng kiến thức học vào thực tiễn địa phương Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cô ………… nhiệt tình hướng dẫn giúp em hồn thành báo cáo này./ Trân trọng …………, ngày 15 tháng năm 2013 ……………………
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI cảm ơn đẹp, LỜI cảm ơn đẹp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay