sang kien kinh nghiem

11 46 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:12

sang kien kinh nghiemsáng kiến kinh nghiệm mầm non:một số biện pháp xây dựng văn hóa trong nhà trườngVăn hoá nhà trường là khẩu hiệu chúng ta thường nghe nhắc đến một các thường xuyên, và cũng không phải là một khái niệm mới của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung hay trường Mầm non nói riêng. Đề tài: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường I Đặt vấn đề: Văn hoá nhà trường hiệu thường nghe nhắc đến thường xuyên, khái niệm ngành Giáo dục Đào tạo nói chung hay trường Mầm non nói riêng Những năm gần đây, khái niệm văn hoá nhà trường đề cập ngày nhiều hội thảo giáo dục, buổi họp chuyên môn đơn vị, Các nhà khoa học văn hoá nhà trường ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, đến chất lượng giáo dục hiệu hoạt động nhà trường Trong thực tế, xây dựng văn hoá nhà trường góp phần thực vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Đối với Ban giám hiệu, việc xây dựng văn hoá nhà trường tạo bầu khơng khí thoải mái, mơi trường cho giáo viên trình bày ý tưởng, chia sẻ kiến thức hình thành kỹ Đối với giáo viên, xây dựng văn hoá nhà trường tạo hình ảnh thân thiện giáo trước mắt bao trẻ thơ, tạo bầu khơng khí cởi mở, tin cậy, tơn trọng lẫn nhau, tạo động lực để giáo viên quan tâm cải tiến nâng cao chất lượng dạy học Đối với học sinh, nhà trường văn hố khuyến khích học sinh học tập tìm hiểu, tích cực trải nghiệm giáo viên, em cảm thấy vui vẻ thoải mái, ham học Đối với nhà trường, xây dựng văn hóa nhà trường mặt tảng giúp nhà trường tạo dấu ấn riêng, góp phần phát triển đơn vị bạn bậc học mầm non huyện Trường Mầm non Thới Hưng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn chờ tái công nhận vào năm học 2016 – 2017, có bề dày truyền thống dạy học thành tích lao động tập thể Việc xây dựng văn hóa nhà trường nhiệm vụ đơn vị, địa phương ngành giáo dục Đó lý tơi chọn đề tài: “Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường” góp phần xây dựng nếp sống cho đơn vị giai đoạn tới II Nội dung, biện pháp thực hiện: Văn hoá nhà trường hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen truyền thống hình thành trình phát triển nhà trường, thành viên nhà trường thừa nhận, làm theo thể hình thái vật chất tinh thần, từ tạo nên sắc riêng cho tổ chức sư phạm Trường thành lập năm 1996 mang tên trường Mẫu giáo dân lập Nông Trường Sông Hậu Nông Trường Sông Hậu quản lý, đến năm 2006 trường đổi tên Mầm Non Thới Hưng trực thuộc Phòng giáo dục huyện Cờ Đỏ Xã Thới Hưng, xã nông thôn, đa số nông nghiệp, buôn bán nhỏ chủ yếu nên việc học trẻ chưa quan tâm coi trọng đặc biệt bậc học Mầm non Các năm gần đây, quan tâm sâu sắc Ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ, cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đồn thể cơng tác xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trẻ tuổi địa bàn ưu tiên đưa lên tầm quan trọng hàng đầu Cơ sở lý luận: * Cơ sở pháp lý: Trong trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta quan tâm đến giáo dục đào tạo, ý đặc biệt đến ngành học mầm non Đổi giáo dục đường lối xuyên suốt Đảng Đã có nhiều Nghị quyết, thị giáo dục đào tạo Đáng ý Nghị Trung ương khóa VII, Nghị Trung ương khóa VII Thơng báo Kết luận số 242 Bộ Chính trị khóa 10 ngày 15/9/2009 Đảng khẳng định: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển; Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân; mục tiêu giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; giáo dục phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, tiến khoa học - cơng nghệ; đa dạng hóa loại hình giáo dục; học đơi với hành, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình, xã hội; thực cơng giáo dục… * Cơ sở thực tiễn: Trường nhận quan tâm hỗ trợ Phòng giáo dục quan tâm xã, ban ngành địa phương việc ủng hộ giúp đỡ cho nhà trường Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường có kiến thức việc chăm sóc ni dạy trẻ trường, đưa học nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác tốt Phụ huynh có quan tâm đến việc tiếp tay nhà trường việc phối hợp ni dạy trẻ, đóng góp kinh phí , hỗ trợ mua sắm đồ dùng, trang thiết bị,… Hội cha mẹ học sinh ngày nhận thức đầy đủ giáo dục mầm non, nên nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tích cực, cụ thể sở vật chất cho nhà trường Trạm y tế xã quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho tất cháu nhà trẻ, mẫu giáo Thực trạng vấn đề: * Ưu điểm: Trường Mầm Non Thới Hưng nằm địa bàn Ấp 1, xã Thới Hưng Trường có điểm trung tâm với 12 nhóm lớp 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên đó: Cán quản lý 3: Hiệu trưởng – Phó hiệu trưởng Giáo viên biên chế 23 Nhân viên hợp đồng Nhà trường thực đầy đủ chương trình chăm sóc ni dưỡng trẻ theo đạo phòng giáo dục đào tạo huyện ngành, triển khai tốt nhiệm vụ năm học Kết giáo dục: 98% trẻ phát triển đạt yêu cầu, trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin, hứng thú tham gia hoạt động, thích ứng nhanh với sinh hoạt trường mầm non Tham gia hội thi, phong trào huyện đạt kết cao Về bảo vệ trẻ: 100% trẻ chăm sóc bảo vệ an tồn tuyệt đối lúc nơi * Hạn chế: Tập thể đơn vị có tuổi đời tương đối trẻ từ cán quản lý đến giáo viên, nhân viên nên dễ bị tác động tư tưởng nên chưa an tâm công tác Khả giao tiếp với đồng nghiệp, cấp phụ huynh chưa tốt, hay cảm tính chưa suy nghĩ lời nói Chưa có gắn kết cách linh hoạt từ phía nhà trường với gia đình xã hội Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đơn vị thiếu thốn xuống cấp hư hỏng nên gặp nhiều khó khăn việc chăm sóc dạy trẻ Các nguồn kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh, địa phương sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng cho trường hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ so với Điều lệ trường Mầm non Bộ giáo dục ban hành Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Biện pháp 1: Chấp hành lãnh đạo Đảng, nâng cao nhận thức toàn trường cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường: * Về phía địa phương: Trường Mầm non Thới Hưng đạo sâu sát Đảng ủy xã Thới Hưng việc thực nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hóa tốt Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thường xuyên tham mưu để lãnh đạo Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã nắm tầm quan trọng việc định hình văn hố nhà trường Và để thực mục tiêu xây dựng mơi trường văn hóa nhà trường, Chi Ban giám hiệu trường tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị Đảng Chính Phủ cơng tác văn hố Từ đó, cần nhận thức đầy đủ vai trò văn hố xây dựng mơi trường văn hóa thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà trường có lãnh đạo, đạo chặt chẽ cấp uỷ Đảng, có sâu, sát đạo thực nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá phong trào, hoạt động hoạt động xây dựng mơi trường văn hóa có chuyển biến tốt Sự đạo Đảng quản lý Nhà nước thực tốt từ việc hoạch định chương trình, kế hoạch hoạt động đến việc tổ chức thực kết thực xây dựng nhà trường văn hóa đạt kết cao Đây giải pháp có tính chất định tới việc nâng cao chất lượng hiệu xây dựng nhà trường văn hóa Trường Mầm non Thới Hưng thời kỳ * Về phía giáo viên – nhân viên: Thông qua buổi họp hội đồng, họp chuyên môn Ban giám hiệu đặt tính cấp thiết việc xây dựng văn hố nhà trường Thông qua nội dung cụ thể chi tiết cho giáo viên, để họ triển khai tới phụ huynh học sinh thông qua buổi họp phụ huynh lớp nắm rõ, nhân viên thực tốt Chỉ đạo giáo viên lắng nghe phản hồi phụ huynh học sinh tổng hợp ý kiến chung để xây dựng kế hoạch thực sau thông báo lại cho Ban đại diện lớp để tạo đồng thuận cao Công khai kịp thời kế hoạch thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường theo giai đoạn để tất tập thể sư phạm nhà trường đề tham gia, góp ý cho nhà trường Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục : Văn hố nhà trường phải gắn liền với chất lượng dạy học, để có hiệu chất lượng giáo dục giảng dạy nhà trường Ngay đầu năm nhận trẻ vào lớp, giáo viên tìm hiểu điều kiện trẻ: gia đình, tính cách, tình hình trẻ sở để rút kết luận việc lựa chọn phương pháp, hình thức tiến hành hoạt động giáo dục, định hướng tác động sư phạm Sau tổng hợp đánh giá tình hình, Hiệu trưởng xây dựng mạng lưới cốt cán từ Phó hiệu trưởng đến Khối trưởng, giáo viên để có kế hoạch thống cách chăm sóc dạy trẻ theo độ tuổi theo đặc điểm trẻ lớp Giáo viên phải coi trọng vai trò chủ động học tập trẻ, phải hướng trẻ Phải kích thích tạo điều kiện cho trẻ học tập cách tự giác, hứng thú, chủ động, tích cực sáng tạo Vận dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt, sáng tạo Giáo viên trẻ phải ln ln đổi hồn thiện phương pháp dạy học để trẻ học chơi, sáng tạo, khơng bị rập khn, gò ép, thụ động Tạo điều kiện cho trẻ định hướng, tiếp nhận, trẻ phải trung tâm hoạt động sử dụng biết sức mạnh Phải vận dụng phối hợp hình thức hoạt động dạy học khác trình dạy học ưu tiên số phải đảm bảo chất lượng chúng tránh chạy theo thành tích Biện pháp 3: Xây dựng nhà trường văn hóa, sáng, lành mạnh tích cực: * Mơi trường, cảnh quang: Muốn xây dựng văn hoá nhà trường, trước hết cần xây dựng cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hố, an tồn Xây dựng nhà trường phải bám sát quy định xây dựng môi trường Xanh Sạch - Đẹp Cơng đồn ngành Giáo dục Trồng nhiều xanh bố trí hài hồ Cây xanh phải trồng có hàng lối, vừa tạo mỹ quang, vừa cho bóng mát Xen lẫn vào loại hoa có màu sắc đẹp thu hút trẻ vừa tạo tính thẩm mỹ vừa thuận tiện cho việc hoạt động trẻ chơi – học ngồi trời Có diện tích sân chơi việc bố trí khu vui chơi, khu phát triển thể chất ngồi trời Các phòng học, phòng làm việc,…cần bố trí ngăn nắp, đẹp, phục vụ hiệu cho hoạt động nhà trường * Duy trì trang phục giáo viên học sinh theo quy định: Đối với giáo viên nhân viên: chấp hành quy chế đề trang phục áo trắng bỏ vào quần vào sáng thứ hai đầu tuần trẻ nghe nhạc Quốc ca cờ sân trường, việc làm vừa tạo vẻ đẹp riêng toàn trường vừa đồng tình phụ huynh, địa phương bước đầu giáo dục cho trẻ truyền thống dân tộc Ngay đầu năm học, giáo viên lớp thông qua buổi họp phụ huynh phổ biến số nội quy, quy định nhà trường đến phụ huynh, việc mặc đồng phục cho trẻ đến trường phụ huynh ủng hộ nhiệt tình trì chấp hành tốt, tạo vẻ mỹ quang khơng lẫn lộn toàn trường tham gia tập thể dục sáng sân trường * Quy tắc ứng xử giao tiếp: Ban giám hiệu phải gương mẫu đầu việc làm gương trước tập thể Công với giáo viên, nhân viên, học sinh mối quan hệ với xã hội Ban giám hiệu trường trân trọng tin tưởng vào khả năng, phẩm chất, ý chí tất giáo viên, nhân viên đã, phấn đấu cho mục tiêu phát triển nhà trường Duy trì phát huy giá trị đó, nhà trường ln đặt tơn trọng học sinh giáo viên hàng đầu Tập thể có hội khám phá thể tiềm thân mức cao đạt đích đến riêng để phát triển đóng góp cho thành cơng chung Tập thể có điều kiện làm việc tốt, cung cấp không gian làm việc thuận lợi, trang thiết bị phục vụ công việc cảm thấy thoải mái để phát huy khả đóng góp ý kiến cá nhân Việc phát triển nhà trường có ý nghĩa bắt đầu thay đổi văn hoá thay đổi văn hoá đội ngũ giáo viên với người đứng đầu người lãnh đạo Chấp nhận nhu cầu hoàn cảnh khác học sinh Việc dạy xuất phát từ nhu cầu người học người học Tất học sinh có hội khám phá thể tiềm thân mức cao đạt đích đến riêng để phát triển đóng góp cho thành cơng chung dù trẻ có xuất phát điểm Khuyến khích trẻ phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân Trong hệ thống quan hệ nhà trường quan hệ giáo viên- trẻ mối quan hệ đặc biệt Mối quan hệ có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành văn hố nhà trường theo hướng cởi mở Vì thế, để tạo khơng khí tích cực, hòa đồng gia đình, tạo tâm lí tích cực trường học có khả tăng cường khả học tập trẻ đến trường giúp trẻ cảm nhận “ ngày đến trường niềm vui” Biện pháp 4: Xây dựng hình ảnh đồn kết tập thể: Đúng lời Bác dạy: “ Đoàn kết, đồn kết, đại đồn kết Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” Có đồn kết có thành cơng, đoàn kết sức mạnh tư tưởng lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh Tư tưởng đồn kết Người hình thành sở lý luận thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa lòng nhân người Việt Nam Trong nhà trường đồn kết trí tập thể sư phạm tạo nên sức mạnh điều kiện tối ưu cho hoạt động nhà trường Đoàn kết tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao hiệu qủa lao động sư phạm đồn kết phương tiện giáo dục học sinh.Vì Ban giám hiệu trưởng phải xây dựng đồn kết nội trí cao quan điểm, đường lối có trách nhiệm vơi cơng việc Xây dựng đoàn kết tập thể cần phải đảm bảo cư chế quản lý phù hợp, thống ý chí hành động hướng mục tiêu Phối hợp hỗ trợ việc thực nhiệm vụ giáo dục Đặc biệt người cán quản lý phải không ngừng hồn thiện để trở thành người lành đạo tổ chức nhà trường Xây dựng tốt mối quan hệ thân tập thể, khoan dung, độ lượng, tương thân tương ái, thương yêu tin cậy lẫn nhau… tạo bầu khơng khí ấm áp với tình chị em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp Để tập thể trở thành tổ ấm gia đình Có tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện Cụ thể cần làm tốt số việc sau: Thực nghiêm túc quy chế thi đua đề vào đầu năm Luôn đảm bảo tính cơng quản lý tập thể Ln ln lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, thăm hỏi, giải mâu thuẫn nội kịp thời có Biện pháp 5: Có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trì việc thực xây dựng văn hóa nhà trường: Thực kiểm tra nội trường học tự kiểm tra cách thường xuyên, định kì theo kế hoạch để phát hiện, theo dõi, kiểm soát, động viên uốn nắn, giúp đỡ kịp thời lề lối làm việc, phong cách tổ chức quản lý phận Tự đánh giá khách quan phẩm chất, lực uy tín để tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực người quản lí trường học Kiểm tra nhằm phát hiện, phòng ngừa xử lý kịp thời sai phạm nhà trường góp phần nâng cao hiệu quản lý tập thể Thúc đẩy hoạt động dạy học nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục Xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lực trình độ chun môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngành giáo dục Thực tốt chế độ sách nhà nước giáo viên, nhân viên học sinh; tổ chức thực tốt quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục phong trào thi đua hoạt động nhà trường Biện pháp 6: Huy động nguồn lực, phối hợp nhà trường- gia đìnhxã hội cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường: Tạo mối quan hệ chặt chẽ nhà trường gia đình: Gia đình nơi sinh ra, trẻ làm quen với mơi trường gia đình đầu tiên, việc giáo dục quy tắc ứng xử người xuất phát từ ggia đình Gia đình nôi xã hội ảnh hưởng lớn đến hình thành nhân cách học sinh giai đoạn đầu tiên, xây dựng văn hoá nhà trường cần nhấn mạnh tiềm năng, phát huy vai trò trách nhiệm gia đình việc giáo dục cái, chăm lo bồi dưỡng hệ trẻ, đóng góp xây dựng sở vật chất Nhà trường phải lấy việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non làm cầu nối gia đình nhà trường qua thiết lập mối quan hệ giáo viên cha mẹ trẻ, Ban Giám hiệu nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh Chiếc cầu vững thúc đẩy mối quan hệ gia đình nhà trường trở nên tốt đẹp Ban giám hiệu thường xuyên trao đổi, xây dựng kế hoạch chung với Ban đại diện cha mẹ học sinh thiết lập mối quan hệ hình thức phối hợp, kết hợp, liên kết biện pháp: Xây dựng Ban đại diện cha mẹ học sinh vững mạnh, cá nhân tiêu biểu, có trình độ kiến thức cao hiểu biết, nhiệt tình với nghiệp giáo dục, nhiệt tình cơng tác để bàn tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ đồng Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh phải người có uy tín cộng đồng xã hội, tốt tham gia cơng tác quyền địa phương Xây dựng cam kết nhà trường Ban đại diện phụ huynh việc thống nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trường, trách nhiệm gia đình việc giáo dục trẻ nhà Nhà trường kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tổ chức khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, tạo động lực cho người dạy nâng cao chất lượng giáo dục Tạo thu hút đóng góp tự nguyện cơng tác xây dựng nhà trường văn hóa: Huy động hỗ trợ nguồn lực quan trọng nhà trường, đầu năm học giáo viên Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi đóng góp tự nguyện từ cấp, ban ngành địa phương, phụ huynh học sinh hỗ trợ xanh, sữa chữa sở vật chất xuống cấp nhà ăn trẻ, phụ huynh hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa đường dây điện phòng học trẻ Góp sức lao động trực tiếp xây dựng, bảo quản, tu sửa trường lớp Góp sức lao động trực tiếp xây dựng y tế, chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ * Để việc làm có tính khả nhà trường làm tốt vấn đề sau: Hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương hồn thiện khn viên sư phạm trường, lớp học, sân chơi, Ban giám hiệu nhà trường thống Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ cho hoạt động dạy học, vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia xây dựng hoàn thiện sở vật chất cho nhà trường, hoàn thiện lớp theo yêu cầu xây dựng trường học thân thiện, trường chuẩn quốc gia 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Văn hóa nhà trường coi tảng bản, tạo môi trường quản lý ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với mơi trường bên ngồi, tạo hồ hợp mơi trường bên Một tổ chức có văn hóa mạnh hội tụ tốt, đẹp cho xã hội Văn hóa nhà trường giúp cho nhà trường thực trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, nơi hội tụ sức mạnh trí tuệ lòng nhân xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện, đặc biệt trường mầm non lại cấp học trẻ thơ, chủ nhân tương lai đất nước Gần năm triển khai kế hoach xây dựng nhà trường văn hóa, tập thể sư phạm Mầm non Thới Hưng có chuyển biến tích cực mặt hoạt động, góp phần xây dựng nhà trường đẹp cảnh quang, nếp; xây dựng đội ngũ nhà giáo đẹp phong cách, giỏi chuyên môn, tập thể động, sáng tạo Cũng từ thực kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường, công tác rèn luyện giáo dục học sinh quan tâm đẩy mạnh, từ nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường… Văn hóa nhà trường thúc đẩy sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành thành viên đảm bảo cho hợp tác mục tiêu chung Mục tiêu chăm sóc giáo dục hệ trẻ thơ Đối với học sinh, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức có vai trò điều chỉnh hành vi Văn hóa nhà trường giúp em khả thích nghi với xã hội, hình thành nhân cách của người Tạo điều kiện để cháu tự điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lý với sống xung quanh III Kết luận: Trường Mầm non Thới Hưng năm gần đạt nhiều thành tích, có chuyển biến rõ rệt việc giáo dục toàn diện học sinh Để đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục người mới, đặt yêu cầu nhiệm vụ cho nhà trường thời gian tới phải xây dựng môi trường văn hố nhà trường, sở xây dựng biện pháp, giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò đồn kết, phối kết hợp lực lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng nhà trường mơi trường văn hố phong phú, lành mạnh, tiến bộ, văn minh Quá trình xây dựng nhà trường văn hóa Trường Mầm non Thới Hưng thời gian vừa qua thu hút quan tâm đông đảo giáo viên học sinh tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên đồng thuận nhà trường để bảo vệ giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, xây dựng giá trị văn hố mới, góp phần xây dựng hồn thiện nhân cách cho học sinh nhà trường Tuy nhiên, thành tựu lĩnh vực chưa vững Vì vậy, thời kỳ đẩy mạnh nghiệp giáo dục đào tạo, Chi Đảng Ban giám hiệu nhà trường cần phải quán triệt sâu sắc, tồn diện chủ trương xây dựng nhà trường văn hóa đạo đức nhà trường đến toàn thể giáo viên học sinh, hoạt động cần phải tiến hành cách đồng thường xuyên Trong đó, cần trọng nâng cao lực hiệu đạo Đảng việc xây dựng nhà trường văn hóa trường Đây việc làm cấp bách để tạo môi trường văn hóa lành mạnh trường Mầm non Thới Hưng, góp phần xứng đáng vào xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 10 11 ... dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; giáo dục phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, tiến khoa học - cơng nghệ; đa dạng hóa loại hình giáo dục; học đôi với hành, giáo... cơng tác tốt Phụ huynh có quan tâm đến việc tiếp tay nhà trường việc phối hợp ni dạy trẻ, đóng góp kinh phí , hỗ trợ mua sắm đồ dùng, trang thiết bị,… Hội cha mẹ học sinh ngày nhận thức đầy đủ giáo... động đơn vị thiếu thốn xuống cấp hư hỏng nên gặp nhiều khó khăn việc chăm sóc dạy trẻ Các nguồn kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh, địa phương sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng cho trường hạn hẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem, sang kien kinh nghiem, II. Nội dung, biện pháp thực hiện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay