XÂY DỰNG CHI ĐOÀN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH VÀ NHU CẦU CỦA THANH NIÊN

5 55 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:49

XÂY DỰNG CHI ĐỒN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH NHU CẦU CỦA ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN Nguyễn Đình Cơ Chi đồn Trường Chính trị Chi đồn tổ chức tế bào Đoàn, phận hợp thành tổ chức đoàn sở, hạt nhân nòng cốt đồn kết, tập hợp thiếu nhi Tất hoạt động Đoàn chi đoàn thực chi đoàn Nhằm thực có hiệu cơng tác Đồn khơng thể tách rời với nhiệm vụ xây dựng chi đoàn vững mạnh, nhiều năm qua, Trung ương đoàn triển khai nhiều giải pháp để xây dựng, củng cố phát huy vai trò chi đồn đạt kết đáng kể, vấn đề dân chủ, đào tạo, bồi dưỡng cán đoàn, kinh phí cho hoạt động chi đồn cho cán chi đồn, nhìn rõ Tuy nhiên, việc xây dựng chi đồn nhiều khó khăn, chưa tạo chuyển biến đáng kể, có nhiều nơi, nhiều lúc “trắng” hoạt động chi đồn Phân tích thực trạng nêu trên, có nhiều ngun nhân, ngun nhân quan trọng đồn viên, niên chưa tìm thấy lợi ích qua Đồn Thanh niên, qua sinh hoạt hoạt động chi đồn Vì vậy, quan tâm đến lợi ích đồn viên, niên nội dung quan trọng công tác vận động niên Đảng, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, giúp niên khơng ngừng trao dồi thân, tiến tới làm chủ cơng nghiệp mới, cơng nghiệp 4.0 Lợi ích phạm trù kinh tế - xã hội nhu cầu người Đối với đoàn viên, niên vậy, lợi ích mục tiêu sống, giá trị xã hội, biểu nhu cầu, nguyện vọng Đồn viên, niên có đầy đủ nhu cầu ăn, mặc, ở, lại, tình cảm, cống hiến, khẳng định thân, Trong xã hội, nhu cầu lợi ích có khác trình độ phát triển sản xuất khác quan hệ xã hội, dù trẻ hay già, dù giai cấp có nhu cầu lợi ích Phạm trù lợi ích gắn chặt với quy luật xã hội nói chung quy luật đặc thù hình thái kinh tế - xã hội định Do vậy, lợi ích giải pháp đặt lợi ích động lực quan trọng phát triển xã hội Để giải nhu cầu lợi ích niên, có hiệu quả, vấn đề đặt phải điều tra, khảo sát tìm hiểu nhu cầu họ biến động nhu cầu phát triển, để hướng dẫn đoàn viên, niên hướng, tạo điều kiện khuyến khích niên sức lao động, trí tuệ nghị lực thân mà tự tạo lợi ích, khơng trơng chờ vào người khác Đoàn Thanh niên tổ chức người cộng sản trẻ tuổi, nhiệm vụ chủ yếu Đoàn giáo dục niên, giáo dục chay, tách rời hành động lợi ích Phải giáo dục niên thực tiễn, gắn giáo dục với hành động lợi ích chân Lý tưởng cách mạng lợi ích niên khơng đối lập nhau, lý tưởng phản ánh lợi ích sâu xa, lợi ích lâu dài niên Giáo dục lý tưởng mà không gắn với lợi ích, khơng từ lợi ích mà giáo dục khơng vào niên, giai đoạn Thanh niên lứa tuổi hướng mạnh tương lai nên có nhiều động lực thúc đẩy niên vươn lên, lợi ích động lực quan trọng Như vậy, câu hỏi đặt ra: Tổ chức đoàn, mà trực tiếp chi đồn có khả chăm lo lợi ích nhiên qua sinh hoạt hoạt động Đồn khơng? Từ thực tiễn rằng: niên, lợi ích niên (lợi ích khơng dừng lại lợi ích vật chất) Chi đồn niên chăm lo số lợi ích niên Chi đoàn hạt nhân đoàn kết niên sở, thu hút đoàn viên tập hợp niên Đồn viên mà bỏ sinh hoạt niên khơng đến Đoàn Mấu chốt vấn đề biết ý đến lợi ích niên Theo Luật Thanh niên: “Thanh niên cơng dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi” Tuy nhiên, độ tuổi chia nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều nghề nghiệp, lĩnh vực môi trường hoạt động khác nhau, nên tâmnhu cầu có khác Theo nghiên cứu Tâm lý học nghiên cứu lứa tuổi rằng: Với lứa tuổi 16 – 17, nhu cầu học tập, bạn bè, VHVN, TDTT vui chơi giải trí cao Ở lứa tuổi suy tư lợi ích vật chất chưa đến nhiều với họ Nhưng họ có nhu cầu tình cảm bạn bè chủ yếu Từ 18 – 21 tuổi, nhu cầu trên, nhu cầu nghề nghiệp, lao động, việc làm, giao tiếp, thơng tin, thẩm mỹ, tình bạn, tình yêu, sinh hoạt, Ở lứa tuổi này, tương lai, tiền đồ, tiến cá nhân nghĩ đến Họ ý quan tâm đến tượng bất công, sai trái xã hội muốn lý giải Từ 22 – đến 30 tuổi, niên thực tế sống, phần nhiều lập gia đình (xu hướng lập gia đình ngày muộn hơn), phải tự lập vật lộn sống Bên cạnh nhu cầu phát triển, họ nghĩ nhiều đến nhu cầu lợi ích vật chất, tính tốn cá nhân Trong tình mà sinh hoạt chi đồn theo kiểu “cá mè lứa” đánh đồng nhóm tuổi lại với hay trì theo lối mòn: kiểm điểm, phổ biến cơng tác, hát vài hát kết thúc; hoạt động chi đoàn triển khai làm đường dân sinh, thủy lợi, công tác tuyển quân, sinh hoạt trị nghèo nàn nội dung, xơ cứng hình thức lặp lặp lại niên khơng thích, đồn viên khơng gắn bó điều khơng tránh khỏi Qua vận dựng tháp nhu cầu Maslow xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu niên tập trung nội dung sau: - Nhu cầu lợi ích vật chất (ăn, ở, mặc, lại), khởi nghiệp, tạo lập nghề nghiệp, công ăn việc làm, sinh hoạt đời sống; - Nhu cầu tiến bộ: học tập nâng cao trình độ mặt, phát triển trài năng, xã hội coi trọng, đối xử công dân chủ, khẳng định thân mình; - Nhu cầu văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí lành mạnh về: tình bạn, tình u, nhân, gia đình, tham quan, du lịch, thẩm mỹ ăn mặc, trang điểm nhiều mặt khác sống Những vấn đề có mối quan hệ tác động qua lại với Các loại nhu cầu nguyện vọng đoàn viên, niên, người, lúc lại có nhu cầu lại bật lên với mức độ đòi hỏi khác Cũng có khi, nhu cầu thỏa mãn nhu cầu khác lại lên Với nhu cầu trên, đòi hỏi vào Đảng, Nhà nước ban ngành bước chăm lo cho niên phải sở kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển Nền kinh tế suy thối, chậm phát triển lợi ích nhân dân, niên bị hạn hẹp tăng tiến Khi lợi ích niên xã hội quan tâm, nghĩa vụ đơi với quyền lợi động viên niên yên tâm phấn đấu, tạo khả cho niên phát huy tài Ở góc độ chi đồn, chọn số nội dung mà chăm lo lợi ích đồn viên, niên mức độ định, phù hợp với khả Đoàn, đồng thời phối hợp với ngành Nhà nước, tổ chức trị - xã hội tổ chức xã hội việc chăm lo lợi ích niên Vấn đề chi đoàn cần phải chủ động, khơng chịu trách nhiệm với Đồn cấp trên, với cấp ủy mà trước hết chịu trách nhiệm với đoàn viên, niên để giải vấn đề đồn viên, niên đặt ra, khơng tự bó tay khơng thờ Chi đồn phải sâu, sát tìm hiểu mà đồn viên, niên suy nghĩ, làm mà niên cần Đó tác phong, phẩm chất mà người bí thư Đồn, cán Đồn cần có Muốn trước hết cấp độ chi đoàn cần đổi sinh hoạt hoạt động chi đoàn, lấy việc giải nhu cầu lợi ích đoàn viên, niên thành yêu cầu nội dung xây dựng chi đoàn Để đổi sinh hoạt hoạt động chi đoàn, cần ý đến vấn đề sau: Một là, thực tế cho thấy, địa phương, đơn vị mà chi đoàn cấp ủy quan tâm, thường xuyên sâu sát, tăng cường công tác kiểm tra cơng tác Đồn phong trào niên có kết tốt, xã hội thừa nhận, cán đồn trưởng thành nhanh chóng Những nơi cấp ủy không quan tâm mức, chí “khốn trắng” cho tổ chức đồn cán đồn cơng tác đồn phong trào niên gặp khơng khó khăn Vì vậy, mặt, cấp ủy đảng cần xác định vị trí, vai trò lãnh đạo tổ chức đoàn Điều lệ Đảng quy định “Cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn cấp phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ” Mặt khác, chi đồn cần chủ động, tích cực làm tốt cơng tác tham mưu đoàn cấp trên, cấp ủy đảng cấp, phối hợp với quyền, tổ chức trị - xã hội khác để thúc đẩy phát triển cơng tác đồn phong trào niên địa phương, đơn vị Hai là, nên định rõ sinh hoạt chi đoàn bao gồm sinh hoạt nội đoàn viên chi đoàn sinh hoạt đoàn viên với niên Loại thứ hai gọi sinh hoạt đoàn để khỏi lẫn với sinh hoạt chi đoàn Việc xác định khác hai loại sinh hoạt cần thiết, sinh hoạt chi đoàn nên bàn số việc nội chi đoàn theo định kỳ tháng lần Điều lệ Đoàn quy định Nhưng sinh hoạt đồn lại loại hình sinh hoạt dân chủ đoàn viên niên, chi đoàn làm hạt nhân việc tập hợp, đoàn kết niên, với niên hoạt động mặt để phát huy mạnh niên chăm lo lợi ích cho niên Do đó, loại sinh hoạt đa dạng, phong phú, nhiều hình thức Ba là, hướng đổi sinh hoạt hoạt động chi đoàn phải đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng việc thực sách kinh tế mới, phong trào quốc gia Đảng, Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với trình độ, tâm lý, nhu cầu, sở thích niên Thực tế chứng minh rằng: nhu cầu sở thích đồn viên, niên nơng thơn khác với đồn viên, niên thị, trường học, quan, khu công nghiệp Sinh hoạt mà không phù hợp với tâm lý sở thích khơng tập hợp đồn viên, đừng nói đến thu hút niên Bốn là, việc đổi sinh hoạt hoạt động chi đoàn phải xúc tiến sở đổi nội dung hình thức thống với Ở nói lên nội dung cụ thể, hình thức phải phong phú, đa dạng Nhưng phải từ yêu cầu nội dung đối tượng Chẳng hạn: nông thơn, chi đồn quan tâm đến thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn, giữ chân đoàn viên, niên phát triển kinh tế địa phương Nhưng vấn đề đặt giải công ăn, việc làm cho niên nông thôn nào? Đó nhu cầu lợi ích thiết thực niên Đoàn niên đề xuất hỗ trợ đồn viên, niên thực Chương trình “Khởi nghiệp” lĩnh vực nông nghiệp Đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tạo công ăn việc làm giữ chân nhiều đoàn viên, niên làm giàu q hương Như vậy, xuất phát từ nhiệm vụ cụ thể, phải biết chọn hình thức để đáp ứng nội dung mang lại lợi ích thiết thực thu hút đoàn viên, niên tham gia Bên cạnh lợi ích từ nhiệm vụ cách mạng lợi ích cụ thể niênchi đồn chăm lo văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí, tình bạn, tình u, nhân, gia đình, Những vấn đề cần chi đoàn quan tâm, đưa vào nội dung hình thức hoạt động niên thấy hứng thú tìm thấy lợi ích đồn Những hình thức sinh hoạt chuyên đề, chủ đề, loại hình câu lạc bộ, diễn đàn đối thoại, sinh hoạt khoa học hình thức phát triển nhiều địa phương mang lại tác dụng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đoàn viên, niên- đoàn viên, niên gắn bó với chi đồn Những hình thức cần phải tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh, hình thức sinh hoạt hoạt động phải tính tốn phù hợp với số lượng đồn viên, niên, tính chất nội dung cơng việc, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nơi Trong điều kiện nay, sinh hoạt hoạt động riêng lẽ chi đồn cần mở rộng hình thức liên kết, phối hợp hoạt động chi đoàn đơn vị, hệ thống hệ thống; đổi sinh hoạt chi đoàn, coi trọng việc giải nhu cầu lợi ích niên nội dung xây dựng chi đoàn vững mạnh./ ... chăm lo lợi ích nhiên qua sinh hoạt hoạt động Đồn khơng? Từ thực tiễn rằng: niên, lợi ích niên (lợi ích khơng dừng lại lợi ích vật chất) Chi đồn niên chăm lo số lợi ích niên Chi đồn hạt nhân đoàn. .. hành động lợi ích chân Lý tưởng cách mạng lợi ích niên khơng đối lập nhau, lý tưởng phản ánh lợi ích sâu xa, lợi ích lâu dài niên Giáo dục lý tưởng mà khơng gắn với lợi ích, khơng từ lợi ích mà... giải nhu cầu lợi ích niên, có hiệu quả, vấn đề đặt phải điều tra, khảo sát tìm hiểu nhu cầu họ biến động nhu cầu phát triển, để hướng dẫn đoàn viên, niên hướng, tạo điều kiện khuyến khích niên
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHI ĐOÀN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH VÀ NHU CẦU CỦA THANH NIÊN, XÂY DỰNG CHI ĐOÀN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH VÀ NHU CẦU CỦA THANH NIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay