ke hoach Cau Lạc Bộ TDTT

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 07:38

PHÒNG GD & ĐT TX NGÃ BẢY TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đại Thành, ngày 09 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH Thành lập Câu lạc TDTT trường học Năm học: 2017 – 2018 Căn Công văn số 747/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 08 năm 2017 phòng GDTrH Sở Sở Giáo dục Đào tạo việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018; Căn vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 Phòng GD&ĐT TX Ngã Bảy; Căn vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trường THCS Đại Thành Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trường THCS Đại Thành đề kế hoạch “Thành lập Câu lạc TDTT trường học” với nội dung sau: I Mục đích, ý nghĩa Tạo điều kiện cho học sinh nhà trường tham gia tập luyện thể dục thể thao nhằm rèn luyện tăng cường sức khỏe Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với hoạt động vui học, rèn luyện thêm số kĩ giao tiếp, ứng xử, thực hành Thông qua Câu lạc nhằm tạo cho em học sinh sân chơi giải trí lành mạnh, thấy “ Mỗi ngày đến trường ngày vui” Giúp em bắt đầu định hướng nghề nghiệp, phát bồi dưỡng cá nhân có khiếu giúp em tự nhận giá trị thân, tự trau dồi để phát triển cách toàn diện Học sinh nhận giá trị đồn kết thơng qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua học hỏi kinh nghiệm lẫn trình làm việc học tập II Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia: Thời gian: - Vào buổi chiều (Từ: 17 10 phút đến 18 30 phút ) hàng tuần - Ngồi em tham gia tập luyện ngày chủ nhật (Từ: 3’0 đến 30’) - Bắt đầu từ ngày 20/09/2017 Địa điểm: Câu lạc TDTT trường THCS Đại Thành: Sinh hoạt sân trường Đối tượng tham gia: Các em học sinh học tập rèn luyện trường THCS Đại Thành u thích mơn: bóng chuyền đá cầu III Nội dung hoạt động: - Tham gia tập luyện, thi đấu giao hữu môn: bóng chuyền, đá cầu - Học tập trau dồi kĩ môn TDTT nhằm phát huy khiếu sở trường - Huấn luyện đội tuyển nòng cốt tham dự giải đấu cấp - Phát bồi dưỡng cá nhân có khiếu định hướng nghề nghiệp IV Nguyên tắc hoạt động Câu lạc bộ: - Câu lạc hoạt động dựa nguyên tắc tự nguyện tham gia thành viên, dân chủ hoạt động - Câu lạc hoạt động theo tổ chức điều hành giáo viên hướng dẫn, chịu quản lý, giám sát BGH nhà trường Giáo viên hướng dẫn ban chủ nhiệm câu lạc chịu trách nhiệm hoạt động CLB - Các hoạt động CLB phải xây dựng theo kế hoạch Mọi hoạt động diễn CLB phải báo cáo với BGH nhà trường - Hoạt động CLB xây dựng dựa đóng góp nội dung hoạt động thành viên Các nội dung hoạt động CLB chọn lựa dựa số tiêu chí: + Chất lượng hoạt động đặt lên hàng đầu + Thu hút đông đảo thành viên tham gia + Thúc đẩy phong trào học tập làm việc nhóm thành viên CLB V Hình thức hoạt động CLB - Giáo viên hướng dẫn, ban chủ nhiệm CLB phối hợp với BGH nhà trường cá nhân, đơn vị phối hợp, hợp tác tổ chức hoạt động thường xuyên hoạt động học tập, giáo dục cho thành viên - Tổ chức hoạt động học tập, ngoại khoá nhằm rèn luyện, củng cố bồi dưỡng kiến thức học lớp kiến thức thực tế - CLB xây dựng kế hoạch tổ chức trì hoạt động thường kỳ Các hoạt động thường kỳ theo tháng quý                 VI Tổ chức điều hành CLB CLB tổ chức điều hành Giáo viên, thành viên phải gắn kết với nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên hướng dẫn ban chủ nhiệm CLB hoạt động a Giáo viên hướng dẫn: Thầy Võ Thanh Bình – phụ trách mơn Bóng chuyền Thầy Bùi Văn Khang – phụ trách mơn Bóng chuyền Thầy Võ Hồi Phong – phụ trách môn Đá cầu Cô Phan Thị Lệ Huyền – phụ trách mơn Bóng chuyền b Các quy định thành viên CLB - Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế quy định sinh hoạt CLB - Tích cực tham gia hoạt động CLB - Tích cực đóng góp ý kiến nội dung để xây dựng CLB - Tham gia chương trình sinh hoạt CLB giờ, quy định - Tham gia vào việc thu xếp dụng cụ- vệ sinh sân bãi trước sau buổi sinh hoạt Trên kế hoạch thành lập CLB TDTT trường học năm học 20172018 trường THCS Đại Thành./   Duyệt lãnh đạo Hiệu trưởng Đại Thành, ngày 09 tháng 10 năm 2017 Người lập Phan Thị Lệ Huyền Nguyễn Thị Liên ... viên CLB - Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế quy định sinh hoạt CLB - Tích cực tham gia hoạt động CLB - Tích cực đóng góp ý kiến nội dung để xây dựng CLB - Tham gia chương trình sinh hoạt CLB giờ,... nhiệm câu lạc chịu trách nhiệm hoạt động CLB - Các hoạt động CLB phải xây dựng theo kế hoạch Mọi hoạt động diễn CLB phải báo cáo với BGH nhà trường - Hoạt động CLB xây dựng dựa đóng góp nội dung hoạt... học lớp kiến thức thực tế - CLB xây dựng kế hoạch tổ chức trì hoạt động thường kỳ Các hoạt động thường kỳ theo tháng quý                 VI Tổ chức điều hành CLB CLB tổ chức điều hành Giáo viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach Cau Lạc Bộ TDTT, ke hoach Cau Lạc Bộ TDTT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay