PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 3 TUYẾN PHÒNG THỦ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

10 208 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 06:29

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ PHÂN TÍCH HÌNH TUYẾN PHÒNG THỦ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) hình tuyến phòng thủ Trong lĩnh vực tài ngân hàng, vai trò quan trọng đặc thù ngân hàng thương mại (NHTM) trung gian tài quan trọng kinh tế, có tính ổn định bền vững tồn kinh tế Tuy nhiên năm gần đây, bùng nổ khủng hoảng tài kèm theo yếu thất bại hoạt động nhiều NHTM năm vừa qua, quản trị rủi ro NHTM trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia giới, từ nước phát triển có tài vượt bậc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… nước phát triển với thị trường tài ngân hàng giai đoạn sơ khai, có Việt Nam Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro tín dụng (RRTD) coi rủi ro thường trực nhất, xảy để lại hậu nặng nề không ngân hàng, mà làm ảnh hưởng tiêu cực tới tồn hệ thống ngân hàng kinh tế Mặc dù vậy, NHTM khơng thể loại bỏ hồn tồn RRTD mà hạn chế mức độ định Trong hoạt động tín dụng NHTM, thay lựa chọn chiến lược loại bỏ rủi ro, NHTM chấp nhận mức rủi ro chịu được, để đánh đổi thu lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Hệ thống quản trị RRTD ngân hàng thực sứ mệnh đảm bảo cho ngân hàng ln kiểm sốt rủi ro mức độ hợp lý (mức độ rủi ro ngân hàng chấp nhận) phù hợp với quy đặc thù kinh doanh tín dụng ngân hàng, nhằm đạt lợi nhuận tối ưu Với hiệp ước Basel II (hay gọi Hiệp ước vốn mới) thỏa thuận NHTW nước thành viên Ủy ban Basel chế quản lý, điều hành, giám sát hoạt động ngân hàng nhằm tăng cường hiệu quản trị rủi ro, đặc biệt RRTD Hiệp ước Basel coi chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro, tra, giám sát hoạt động NHTM Trong với quản trị rủi ro NHTM đại tổ chức theo hình “3 lớp phòng vệ” với đặc điểm quan trọng sau: - Lớp phòng vệ thứ - Bản thân đơn vị kinh doanh có trách nhiệm quản lý rủi ro phạm vi đơn vị - Lớp phòng vệ thứ - Bộ phận quản lý rủi ro tập trung độc lập có trách nhiệm phát triển, trì giám sát quản lý rủi ro tồn ngân hàng - Lớp phòng vệ thứ - Bộ phận kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động độc lập, giám sát đảm bảo tính tuân thủ với chiến lược, sách quy định quản trị rủi ro đặt Phân tích hình tuyến phòng thủ ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam NHNN có định hướng rõ ràng việc triển khai Basel II Việt Nam ban hành Công văn 1601/NHNN -TTGSNH ngày 17/3/2014 việc thực Hiệp ước vốn Basel II Theo lộ trình phê duyệt, đến cuối năm 2015, 10 ngân hàng định thí điểm theo tiêu chuẩn Basel II đáp ứng tuân thủ chuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp chuẩn hóa Trong đó, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 ngân hàng áp dụng Basel II vào năm 2015 Với chuẩn bị sẵn sang cho việc áp dụng Basel II vào hệ thống hoạt động quản trị rủi ro mình, Techcombank đầu tư hệ thống ngân hàng lõi T24 Thụy Sĩ từ năm 2000 tiếp tục nâng cấp Hệ thống liệu khách hàng hệ thống kế toán sở liệu ngân hàng khẳng định đạt tiêu chuẩn quốc tế Từ năm 2009, Techcombank thuê nhà tư vấn hàng đầu giới McKinsey tái cấu trúc hệ thống, đồng thời đối tác chiến lược HSBC hỗ trợ tích cực nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro Với hỗ trợ đó, Techcombank đưa khung quản trị rủi ro theo hình “3 tuyến phòng thủ” “quản lý rủi ro tồn doanh nghiệp” vào áp dụng Sau thời gian áp dụng hình ba tuyến phòng thủ, 7.000 nhân viên hệ thống Techcombank nhận thức trách nhiệm cá nhân công tác quản trị rủi ro đó, tăng cường hoạt động tín dụng, tn thủ văn hóa rủi ro tồn tổ chức Cụ thể, hình tuyến phòng vệ Techcombank hoạt động sau: Tuyến phòng vệ thứ - quản lý rủi ro đơn vị trực tiếp kinh doanh chi nhánh, khối kinh doanh đơn vị vận hành khác Bao gồm hoạt động kiểm soát nội thiết lập quy trình hoạt động đơn vị phòng ban Hiện Techcombank áp dụng hệ thống kiểm soát nội trực thuộc Ban Tổng Giám đốc vừa thành lập ban kiểm toán nội trực thuộc Ban Kiểm soát HĐQT ngân hàng Cụ thể, tuyến phòng vệ bao gồm “hoạt động kiểm soát Ban lãnh đạo” “các biện pháp kiểm soát nội bộ” Tại phận chức gồm hoạt động chức hoạt động kiểm sốt (chấm cơng, kiểm tra chất lượng, phê duyệt… hoạt động kiểm soát đảm bảo hoạt động chức quy trình) Tuyến trực thuộc quản lý ý chí Ban Giám đốc, Ban giám đốc trực tiếp truyền đạt mục tiêu doanh nghiệp HĐQT đề biện pháp kiểm soát Hệ thống kiểm soát nội thiết lập nhằm mục tiêu: Bảo đảm cho ngân hàng hoạt động tuân thủ pháp luật quy định, quy trình nội quản lý hoạt động, chuẩn mực đạo đức ngân hàng đặt ra; đảm bảo mức độ tin cậy tính trung thực thơng tin tài phi tài chính; bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản nguồn lực cách kinh tế hiệu hỗ trợ thực mục tiêu Ban lãnh đạo ngân hàng đề Do đó, nhiệm vụ đơn vị xác định, đánh giá, ngăn ngừa, báo cáo theo dõi rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh (cho vay) quy trình vận hành khác; bảo vệ lợi ích đơn vị thơng qua việc tự đánh giá rủi ro kiểm soát tính hiệu đơn vị Khi rủi ro phát sinh xác nhận tồn tại, tuyến phòng thủ đánh giá rủi ro, báo cáo theo thông tin/nhận định sau có hành động thích hợp để hạn chế/giảm thiểu rủi ro Có thể nói, Techcombank, tuyến phòng thủ để bảo vệ Ngân hàng, Tuyến phòng vệ thứ hai - khối quản trị rủi ro khối tuân thủ, quản trị rủi ro hoạt động pháp chế Gồm chức kiểm soát giám sát ban điều hành thiết lập, nhằm đảm bảo việc tuân thủ hiệu quy trình hoạt động như: kiếm sốt tài chính, đảm bảo an ninh, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, tra, tuân thủ… Tuyến phòng thủ thứ hai thiết lập sách, vị rủi ro, quy trình, phê duyệt sản phẩm, kiểm sốt thành lập hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng kế hoạch thu nợ quy trình hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ cụ thể cá nhân tham gia xun suốt vào quy trình tín dụng, từ giai đoạn khởi tạo khoản vay, thẩm định/phê duyệt, theo dõi kiểm soát sau vay, cảnh báo sớm, thu nợ, quản trị danh mục… Nhiệm vụ tuyến nhiều, quan trọng độc lập đánh giá kiểm soát (kiểm tra cân đối) tính hiệu hệ thống tuyến phòng thủ thứ nhất; quản lý rủi ro thơng qua việc thiết lập vị rủi ro/chính sách cho vay, xây dựng quy trình/hướng dẫn tín dụng cho vay, theo dõi, cảnh báo sớm, quản trị danh mục…, giám sát chương trình kiểm sốt nội bộ, tuân thủ, … Theo cấu tổ chức Techcombank trước đây, phận nghiệp vụ đồng thời thực quản trị rủi ro riêng lĩnh vực hoạt động có trách nhiệm báo cáo cho Ban lãnh đạo ngân hàng Tuy nhiên, nhược điểm hình ngân hàng khơng có phận đánh giá tổng thể rủi ro ngân hàng Xuất phát từ tình hình thực tế này, năm 2007 Techcombank định thành lập Ban Quản trị Rủi ro trực thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm đánh giá tổng thể rủi ro ngân hàng Hiện nay, q trình hồn thiện nhân lực bao gồm nhà chuyên môn loại rủi ro (thị trường, tín dụng, hoạt động ) để đánh giá toàn rủi ro ngân hàng Kết từ báo cáo Ban Quản trị Rủi ro sau thời gian hoạt động vừa qua cho thấy nhiều hạn chế cần phải cải thiện, nhận định kết phân tích chưa sát với thực tiễn hoạt động phát sinh, mức độ thông tin phân tích cung cấp cần phải hồn thiện nhiều Ngồi ra, Techcombank hình thành Văn phòng Quản lý dự án Basel (PMO) để trực tiếp báo cáo lên Giám đốc Khối Quản trị rủi ro để điều phối nguồn lực triển khai Basel II từ dễ dàng nắm bắt tình hình thực tuyến nhằm giúp Ban giám đốc đưa sách tín dụng vị rủi ro mà thực tế ngân hàng thể chấp nhận Do đó, tuyến thuộc chức điều hành (Ban Giám đốc) Tuyến phòng vệ thứ ba - phận kiểm toán độc lập Kiểm toán nội đảm bảo hiệu quản trị, quản lý rủi ro kiểm soát nội bộ, bao gồm việc đánh giá cách độc lập cách thức mà hai tuyến phòng thủ thực mục tiêu quản lý rủi ro kiểm soát Đây phòng tuyến cuối Techcombank báo cáo trực tiếp lên HĐQT vấn đề phát sinh trước quan bên ngồi (kiểm tốn độc lập, quan quản lý nhà nước) phát vấn đề Tuyến phòng thủ thứ ba trực thuộc Hội đồng quản trị nên có tính độc lập cao, giúp cho Ban kiểm soát Hội đồng quản trị hiệu tổ chức xuyên suốt hoạt động phận kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro Hoạt động kiểm tốn nội kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội Techcombank Tùy theo quy mơ, mức độ rủi ro yêu cầu cụ thể phận kiểm toán, kiểm toán nội Techcombank rà sốt, đánh giá nội dung sau: - Bộ phận Kiểm tốn nội có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hoạt động xử lý nợ theo kế hoạch chương trình kiểm tốn định giống kiểm toán hoạt động khác Trong q trình này, kiểm tốn nội đánh giá hiệu biện pháp tích cực thu hồi nợ phận xử lý nợ ƒ - Định kỳ hàng quý, báo cáo khoản nợ hạn theo số ngày hạn, tình hình xử lý đánh giá khả thu hồi khoản nợ phải gửi cho HĐQT Ban Điều hành ngân hàng để họp xem xét định mức trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng - Việc áp dụng, tính hiệu lực, hiệu quy trình nhận dạng, phương pháp đo lường quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá vốn ƒ - Hệ thống thông tin quản lý hệ thống thơng tin tài chính, bao gồm hệ thống thông tin điện tử dịch vụ ngân hàng điện tử Techcombank ƒ - Tính đầy đủ, kịp thời, trung thực mức độ xác hệ thống hạch tốn kế tốn báo cáo tài Techcombank ƒ - Cơ chế đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, quy định nội bộ, quy trình, quy tắc tác nghiệp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp ƒ - Cơ chế, quy định, quy trình quản trị, điều hành, tác nghiệp Techcombank - Các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản Techcombank ƒ - Đánh giá tính kinh tế hiệu hoạt động, tính kinh tế hiệu việc sử dụng nguồn lực, qua xác định mức độ phù hợp kết hoạt động đạt mục tiêu hoạt động đề ƒ - Thực nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội theo yêu cầu Ban Kiểm soát, HĐQT Techcombank ƒ - Ngồi nội dung chính, Kiểm tốn nội phải phối hợp, kết hợp với công tác tra, kiểm tra quan chức đơn vị kiểm toán độc lập Làm đầu mối việc phối kết hợp với đoàn tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước, có việc cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu cần thiết khác phục vụ đoàn tra đề cập Tổ chưc kiểm tốn nội đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo tổ chức tín dụng triển khai cơng việc liên quan đến tiếp thu kết luận, kiến nghị, tổ chức xử lý báo cáo kết lên Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Căn vào quy mô, mức độ đặc điểm hoạt động Techcombank thời kỳ sở đề nghị Ban Kiểm soát, HĐQT Techcombank định tổ chức máy kiểm toán nội Bộ phận Kiểm toán nội đặt Hội sở Chi nhánh theo yêu cầu Ban Kiểm soát Bộ phận kiểm tốn nội Hội sở đảm nhiệm việc kiểm tốn nội tồn hệ thống ; phân công quản lý giám sát hoạt động tiểu ban Kiểm toán nội đặt Chi nhánh vùng Tại Chi nhánh cấp Techcombank, tiểu ban đặt nhiều kiểm toán viên có nhiệm vụ giám sát kiểm tra mảng hoạt động Chi nhánh theo chức kiểm tra tiểu ban Việc kiểm tốn thực hàng tháng đột xuất Theo kế hoạch kiểm toán hàng năm Ban kiểm toán nội bộ, tiểu ban kiểm toán nội Hội sở thực kiểm tra định kỳ kết quả, chất lượng kiểm toán Kiểm toán viên Chi nhánh kiểm toán hoạt động Chi nhánh phương diện đánh giá lại lần rủi ro, hiệu hoạt động kiểm soát nội Đối với Phòng giao dịch trực thuộc, tiểu ban kiểm tốn phối hợp thành nhóm kiểm toán thực kiểm tra định kỳ theo kế hoạch kiểm toán hàng năm đột xuất Kết quả, sau thời gian tn thủ nghiêm ngặt hình quản trị phòng thủ lớp Techcombank chuẩn mực an toàn tuân thủ dần tiệm cận với chuẩn mực quản trị tiên tiến giới, đặc biệt, tạo nên văn hóa ý thức kiểm soát rủi ro nhân viên ngân hàng Mỗi cá nhân từ chuyên viên khách hàng tới nhân viên khối hỗ trợ phải tuân thủ quy định, quy trình ý thức trách nhiệm đánh giá, phát sớm rủi ro tìm cách ngăn ngừa rủi ro phát sinh Tức đảm bảo việc quản trị rủi ro thực hệ thống không riêng trách nhiệm Khối quản trị rủi ro Những hạn chế tồn việc thực hình tuyến phòng thủ Techcombank Chính sách quản trị rủi ro hoạt động Techcombank chưa đưa tuyên bố rõ ràng từ HÐQT vị rủi ro ngân hàng Cơ chế quản trị rủi ro tốt phải đem lại kết rủi ro quản lý phạm vi vị rủi ro mà ngân hàng hiểu rõ chấp nhận, đảm bảo khơng có tổn thất bất ngờ dự kiến hoạt động kinh doanh Khẩu vị rủi ro phản ánh thái độ việc chấp nhận rủi ro giới hạn/mức độ định, giới hạn ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam có khả sẵn sàng (có chuẩn bị trước) để hứng chịu, khắc phục vượt qua rủi ro (tổn thất) tác nghiệp Techcombank chưa có quy trình QTRRTD thực đảm bảo tính qn văn hóa rủi ro ngân hàng Nếu có quy trình QTRRTD Techcombank hầu hết mang tính hình thức, có hiệu lực Bộ phận chuyên trách quản lý RRTD độc lập tồn chưa có trao đổi thảo luận cần thiết với đơn vị kinh doanh, chưa truyền bá hiệu văn hóa quản lý RRTD thúc đẩy đơn vị kinh doanh chủ động tham gia vào trình quản lý RRTD Chưa có báo cáo quản lý RRTD hiệu kịp thời đệ trình lên HĐQT Ban điều hành Chưa có phân tách rõ ràng vai trò trách nhiệm quản lý RRTD, đồng thời chưa có trao đổi thường xuyên lớp phòng vệ thứ lớp phòng vệ thứ Các tiểu ban kiểm toán nội hoạt động chưa thực hiệu phát huy tốt vai trò kiểm tra, kiểm sốt Chưa thực răn đe cơng tác tuyển dụng nhân có lực thực ban kiểm tốn nội Ngồi ra, chưa có quy định rõ năm nhiệm kỳ ban kiểm toán nội 4 Giải pháp nâng cao chất lượng hình tuyến phòng thủ hệ thống ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Xây dựng quy tắc chung sách, pháp lý, quy trình QTRR cho Techcombank Để Techcombank ý thức mực rủi ro liên quan đến đơn vị có trách nhiệm việc thiết lập hệ thống QTRR đơn vị cần ban hành văn bản, quy định hướng dẫn việc áp dụng hệ thống QTRR hệ thống Việc ban hành quy định QTRR có ý nghĩa quan trọng ngân hàng thị trường hoạt động Việt Nam, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý công tác QTRR theo chuẩn mực quốc tế, giảm bớt khả tổn thất, nguy đổ vỡ, phá sản, nâng cao tính khả thi, hiệu QTRRTD Không phải xác định rõ vị rủi ro/hạn mức rủi ro ngân hàng Để từ đó, xây dựng cho ngân hàng sản phẩm/dịch vụ phù hợp để giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng xảy - Phân tách rõ trách nhiệm, nhiệm vụ phòng ban tuyến phòng vệ, tham gia trao đổi, thảo luận với tuyến Bộ phận chuyên trách quản lý RRTD cần đặn theo tháng quý có buổi trao đổi thảo luận đơn vị kinh doanh Nhằm thảo luận điều chưa đạt điểm cần khắc phục việc thực hình tuyến phòng thủ quản lý RRTD Từ tham khảo trực tiếp phòng ban tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hiểu rõ rủi ro mắc phải thực hoạt động tín dụng, nhằm tìm giải pháp nhằm giảm thiểu nợ xấu rủi ro tín dụng xảy Đồng thời, sau thảo luận, cần có báo cáo quản lý RRTD trình lên HĐQT Ban điều hành để chủ động tham gia vào trình quản lý - Nâng cao chất lượng, hiệu Bộ máy Kiểm toán nội Techcombank Đưa tiêu chuẩn người làm công tác kiểm tốn nội như: Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan; có kiến thức, hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng; có cử nhân chuyên ngành phù hợp, có kiến thức đầy đủ ln cập nhật lĩnh vực giao thực kiểm tốn nội bộ; có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin; có kiến thức, kỹ kiểm tốn nội bộ; ngồi điều kiện tiêu chuẩn trên, trưởng, Phó phòng Kiểm tốn nội tối thiểu phải có cử nhân thuộc chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 03 năm Thời gian phụ trách kiểm toán kiểm toán viên Chi nhánh nên tối đa 02 năm, sau phải luân chuyển sang Chi nhánh khác Mọi bước thực hiện, phương pháp kiểm tra, chứng kiểm toán kết kiểm tra phải lưu hồ sơ kiểm toán chứng xác minh đánh giá cơng việc thực kiểm tốn viên ... Phân tích mơ hình tuyến phòng thủ ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam NHNN có định hướng rõ ràng việc triển khai Basel II Việt Nam ban hành Công văn 1601/NHNN -TTGSNH ngày 17 /3/ 2014 việc thực Hiệp... năm 2015, 10 ngân hàng định thí điểm theo tiêu chuẩn Basel II đáp ứng tuân thủ chuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp chuẩn hóa Trong đó, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 ngân hàng áp dụng... năm nhiệm kỳ ban kiểm toán nội 4 Giải pháp nâng cao chất lượng mơ hình tuyến phòng thủ hệ thống ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Xây dựng quy tắc chung sách, pháp lý, quy trình QTRR cho Techcombank
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 3 TUYẾN PHÒNG THỦ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK), PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 3 TUYẾN PHÒNG THỦ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay