Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2015 2017

21 81 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 06:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN 20152017 Mơn : Nhóm: BÀI THẢO LUẬN Người hướng dẫn PGS TS HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC Bảng chữ viêt tắt NH NHTM RRTK TP Bank Ngân hàng Ngân hàng thương mại Rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Tiên Phong Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản ngân hàng Thanh khoản đại diện cho khả ngân hàng thực tất nghĩa vụ toán đến hạn mức tối đa đơn vị tiền tệ quy định Do thực tiền nên khoản liên quan đến dòng lưu chuyển tiền tê Việc khơng thể thực nghĩa vụ tốn dẫn đến tình trang thiếu khả khoản Rủi ro khoản tình trạng xảy ngân hàng khơng thể tìm đủ nguồn tiền để chi trả tìm với chi phí bỏ cao Rủi ro khoản loại rủi ro thường trực mà ngân hàng có nguy gặp phải, với vai trò ngân hàng sử dụng khoản tiền gửi ngắn hạn vay với kỳ hạn dài nên tạo chênh lệch kỳ hạn dòng vốn Đây nguyên nhân cho ngân hàng vốn dễ bị ảnh hưởng trước tác đọng mạnh từ thị trường lại có nguy vơ lâm vào tình trạng khoản rủi ro khoản có nguy xuất 1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản Những nguyên nhân tiền đề: khoản ngân hàng phải đối mặt - với rủi ro nguyên nhân sau đây: Một là, không cân xứng kỳ hạn giữ tài sản có tài sản nợ Ngân hàng vay mượn nhiều khoản tiền gửi ngắn hạn từ cá nhân định chế tài khác, sau chuyển hóa chúng thành tài sản đầu tư dài hạn Cho nên, xảy tình trạng cân đối kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn Do đó, xảy tình trạng cân đối kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn, mà thường gặp dòng tiền thu từ tài sản đầu tư nhỏ dòng tiền chi để trả khoản tiền gửi đến hạn Vậy - nên, NHTM phải đối mặt với tình trạng thâm hụt thặng dư khoản Hai là, thay đổi lãi suất nguyên nhân tác động đến người gửi tiền người vay vốn Khi lãi suất giảm, số người gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lời cao hơn, người vay tích cực tiếp cận khoản tín dụng lãi suất cho vay thấp trước tìm cách trì hỗn việc hồn trả khoản nợ đáo hạn rút hết số dư hạn mức tín dụng với mức lãi suất thỏa thuận với NHTM có lãi suất thấp, tìm cách trả trước hạn trì hỗn việc rút vốn vay với mức lãi suất thỏa thuận với NHTM có lãi suất cao Như vậy, rốt lãi suất thay đổi ảnh hưởng trạng thái khoản ngân hàng Hơn nữa, xu hướng thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến giá trị thị trường tài sản mà ngân hàng đem bán để tăng thêm nguồn cung khoản trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí - vay mượn thị trường tiền tệ Ba là, ngân hàng có chiến lược quản trị rủi ro khoản không phù hợp hiệu chứng khoản sở hữu có tính khoản thấp, dự trữ ngân hàng khơng đủ cho nhu cầu chi trả … Tính chất đặc biệt ngành kinh doanh tiền tệ đòi hỏi NHTM phải sẵn sàng đáp ứng cầu khoản Đối với lĩnh vực kinh doanh khác (không phải kinh doanh tiền tệ), doanh nghệp dây dưa nợ với khách hàng, chậm toán với đối tác, chí chủ động chiếm dụng vốn đối tác kinh doanh … Nhưng với NHTM kinh doanh lĩnh vực tiền tệ nhạy cảm, NHTM làm Bất kỳ trực khoản gây tâm lý lo lắng công chúng, NHTM không giải khó khăn này, khách hàng gửi tiền đồng loạt kéo đến ngân hàng để rút tiền, trạng thái khoản trở nên trầm trọng NHTM bị phá sản Mặt khác, bảng cân đối kế tốn NHTM, bên tài sản nợ ln có tỷ lệ định khoản tiền gửi khơng kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn rút trước hạn Đây tài sản nợ mà NHTM có nghĩa vụ phải trả khách hàng có nhu cầu rút, NHTM luôn phải sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khoản Những nguyên nhân từ hoạt động: rủi ro khoản phát sinh từ hoạt - động bên tài sản nguồn vốn ngân hàng Nguyên nhân bên tài sản: rủi ro khoản phát sinh liên quan đến cam kết tín dụng Một cam kết tín dụng cho phép người vay tiền tiến hành rút tiền vay lúc thời hạn Khi cam kết tín dụng người vay thực hiện, ngân hàng phải đảm bảo có đủ tiền tức thời để đáp ứng nhu cầu khách hàng, không NH phải đối mặt với rủi ro khoản Để đáp ứng nhu cầu khoản bên tài sản, NH giảm số dư tiền mặt, chuyển hóa tài sản khác thành tiền vay nguồn vốn bổ sung thị trường tiền tệ Một dạng khác rủi ro khoản bên tài sản phát sinh từ giảm sút giá trị thị trường danh mục đầu tư Khi lãi suất thay đổi (tăng) ngồi dự tính, giá trị danh mục đầu tư giảm sút, gây thiệt hại lớn Thanh khoản thị trường xấu đi, khơng có người mua nhiều người muốn bán (hành vi bầy đàn) Thanh khoản cạn, chứng khoán bán với giá rẻ làm rủi ro khoản ngân - hàng tăng Nguyên nhân bên nguồn vốn (bên nợ): rủi ro khoản phát sinh người gửi tiền thực rút tiền Khi người gửi tiền rút tiền đột ngột, buộc NH phải vay bổ sung bán bớt tài sản (chuyển hóa tài sản thành tiền mặt) để đáp ứng khả khoản Trong tất nhóm thuộc loại tài sản, tiền mặt có mức độ khoản cao nhất, vậy, NH sử dụng tiền phương tiện trực tiếp để đáp ứng nhu cầu khoản Nhưng tiền mặt không mang lại thu nhập lãi suất, NH ln có xu hướng giảm thiểu tài sản dạng tiền mặt Để thu lãi suất, NH phải đầu tư vào tài sản khoản vào tài sản có thời hạn dài Cho dù cuối hầu hết tài sản khác chuyển hóa thành tiền, chi phí để chuyển hóa thành tiền tài sản khác khác Khi phải bán tài sản giá thấp nhiều so với trường hợp có thời gian để tìm kiếm, người mua thương lượng giá Kết là, số tài sản chuyển hóa thành tiền với mức giá bán thấp, điều đe dọa đến khả toán cuối NH Ngồi lý tài sản, NH tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thông qua việc vay thị trường tiền tệ 1.3 Vai trò quản trị rủi ro khoản hoạt động toán Thanh khoản ngân hàng liên quan trực tiếp đến an toàn sinh lợi Mục tiêu quan trọng xuyên suốt hoạt động ngân hàng trì khả đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản Để trì ngân hàng phải cân nhắc mức độ an toàn khoản khả sinh lợi phải chấp nhận khoản chi phí định Vì vậy, quản trị rủi ro khoản việc phòng ngừa, kiểm sốt hạn chế rủi ro khoản hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ đề chiến lược kinh doanh, phát huy lợi cạnh tranh, đo lường vốn tối thiểu khả toán, giúp lãnh đạo định, báo cáo kiểm soát rủi ro, quản lý danh mục đầu tư… Thực trạng quản trị rủi ro khoản NH TMCP Tiên Phong 2.1 Mục tiêu kế hoạch TPBank đề - Kiểm soát rủi ro khoản - Dự đoán nguy rủi ro khoản tổn thất xảy - Định hướng phát triển bền vững, ưu tiên củng cố lực quản trị rủi ro chung toàn hàng, đặc biệt tập trung cảnh báo sớm rủi ro tín dụng tồn hệ thống, giám sát hoạt động tín dụng tồn hệ thống; áp dụng mơ hình, cơng nghệ tiên tiến quảntài sản Nợ - Có, quảnrủi ro khoản, rủi ro thị trường 2.2 Tình hình quản trị dự trữ khoản NH tích lũy khoản cách nắm giữ tài sản có tính khoản cao, chủ yếu tiền mặt chứng khoán dễ bán - Về tiền, vàng bạc, đá quý (ĐVT: Triệu đồng) Năm 2016 Năm 2017 Tiền mặt VND 309,330 412,491 Tiền mặt ngoại tệ 411,484 499,954 Vàng 94,333 264,533 Tổng 815,147 1,176,978 Về tình hình tiền mặt, vàng đá quý Đây công cụ có tính lỏng cao Vàng đá q có khả chuyển đổi thành tiền tạo tính khoản cao Nhìn chung, NH có xu hướng nắm giữ khoản mục tiền mặt , vàng đá quý tăng lên cao, TPBank muốn tăng dự trữ khoản, cụ thể: +) Tiền mặt băng VND TP bank năm 2017 tăng 103,161triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng tương ứng 33.35% +) Tiền mặt ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn lưu trữ tăng 88,470 triệu đồng, tương ứng 21.5% năm 2017 so với năm 2016 +) Đối với vàng có xu hướng tăng đột ngột vào năm 2017 đạt ngưỡng 170,200 triệu đồng so với kỳ năm 2016, tỷ lệ tăng tương ứng 180.42% Năm 2016 (Triệu đồng) Tiền khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - Về tiền tương đương tiền 815,148 Năm 2017 (Triệu đồng) 1,176,978 Tăng/giảm Tương (Triệu ứng (%) đồng) 361,830 44.39% 1,362,317 23,784,661 2,364,130 22,488,409 1,001,813 -1,296,252 73.54% -5.45% 29,175,883 24,938,137 -4,237,746 -14.52% Có thể thấy, TP bank có xu hướng tăng dự trữ tiền khoản tương tiền tiền gửi ngân hàng nhà nước Trái ngược với nó, Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán có xu hướng giảm tích trữ Đây dấu hiệu TP bank có nhu cầu khoản ngắn hạn 2.3 Trạng thái khoản ròng (NLP) *Cung khoản: (Đơn vị:triệu đồng) Chỉ tiêu Các khoản tiền gửi nhận Thu nhập từ lãi việc cung cấp dịch vụ Các khoản tín dụng thu Bán lý tài sản Vay mượn từ thị trường tiền tệ *Cầu khoản Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 19,086,634 21,098,403 23,098,991 3,098,098 4,741,067 7,373,821 49,905,876 53,128,657 57,365,645 649 62 462 12,418,409 13,297,943 14,976,932 Chỉ tiêu Năm 2015 Chi phí trả lãi cung ứng dịch 1,918,454 vụ ngân hàng Thanh toán cổ 2,860 tức cho cổ đơng *Trạng thái khoản ròng : Năm 2015 84,509,666 1,921,314  Năm 2016 Năm 2017 3,052,861 4,152,181 2,398 2,987 Năm 2016 92,266,132 3,055,259 Năm 2017 102,815,851 4,155,168 Cung khoản Cầu khoản Trạng thái khoản ròng 82,588,352 89,210,873 98,660,683 Ta thấy NLPt năm 2015, 2016 2017 dương có nghĩa ngân hàng trạng thái thặng dư khoản Cụ thể năm 2016, thặng dự khoản 89,211,653 triệu đồng, trạng thái khoản dương khoản thu đủ chi trả cho khoản Năm 2017, thặng dư khoản 98,661,284 triệu đồng tăng 9,449,810 triệu đồng so với năm 2016, cho thấy ngân hàng có sách, biện pháp nhằm thu hút vốn hạn chế rủi ro khoản xảy Đo lường khả khoản thông qua số khoản - Xét số khả khoản TPBank sau: * 100% Chỉ số Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Chỉ số trạng thái tiền mặt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 6.30% 5.37% 5.38% 27.44% 23.26% 19.08% +) Từ bảng thấy Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năm 2015 đạt ngưỡng 6.3% nhiên có xu hướng giảm năm 2016 – 2017 mức tỷ lệ đạt giao động 5.4% => khả khoản ngân hàng thấp, có nguy gặp rủi ro khoản, cụ thể ngân hàng chưa đảm bảo yêu cầu đề ngân hàng nhà nước Ngân hàng cần kiểm soát tốt, quản trị rủi ro tốt tránh trường hợp xấu xảy ngành tài Tuy nhiên số khơng khả tốn nợ ngân hàng ké +) Với số trạng thái tiền mặt giảm tương ứng sau năm liên tiếp Đạt 19,08% năm 2017 thấp so với năm 2016 2015 tương ứng 4.18% 8,36% => thấy ngân hàng sử dụng khoản tiền mặt hệ thống không cao Trạng thái tiền mặt >0 thể phần ngân hàng không để tiền vào chỗ mà dùng tiền đầu tư vào vào hạng mục, chứng khốn tài sản có tính khoản dễ chuyển đổi 4 Quy trình quản trị rủi ro khoản TPBank BƯỚC 1: Nhận dạng rủi ro khoản Là q trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh NH Nhận dạng rủi ro khoản bao gồm công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động toàn hoạt động ngân hàng Để nhận diện rủi ro khoản, buộc nhà quản trị TPBank phải lập bảng liệt kê tất dạng rủi ro đã, xuất TPBank phương pháp: Lập bảng nghiên cứu rủi ro khoản tiến hành điều tra, phân tích báo cáo tài chính… BƯỚC 2: Phân tích rủi ro khoản Phải xác định nguyên nhân gây rủi ro khoản Đây công việc phức tạp, nhiều thời gian rủi ro khoản không nguyên nhân gây mà thường nhiều nguyên nhân gây Nhà quản trị phân tích rủi ro khoản nhằm tìm biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro Trên sở tìm nguyên nhân, tác động đến nguyên nhân thay đổi chúng Từ phòng ngừa rủi ro khoản cách tối ưu 10 BƯỚC 3: Đo lường rủi ro khoản Để đo lường xác rủi ro khoản cần thu thập số liệu 11 phân tích, đánh giá Trên sở kết thu thập được, lập ma trận đo lường rủi ro khoản 12 BƯỚC 4: Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro khoản 13 Kiểm sốt rủi ro khoản việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, cơng cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để phòng ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi đến với TPBank 14 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản TPBank 15 - Mặc dù quy định quản lý thnh khoản ban hành, việc triển khai áp dụng chi nhánh chưa quan tâm mức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên 16 - Hội sở chưa có quy định ràng cụ thể tỷ lệ an toàn hoạt động cần đảm bảo chi nhánh Các giới hạn đặt cho số tồn hệ thống phù hợp, nhu cầu tỷ lệ dự trữ tối thiểu 8% 17 - Bộ phận hỗ trợ ALCO lập báo cao cung cầu khoản, xây dựng kịch phải chẳng kỳ vọng nhiều vào thị trường nên có đánh giá khả quan, điều thúc đẩy hoạt động cho vay, giảm trự Ngay vấn đề khó khăn liên quan đến khoản NH chưa giải dứt điểm xong, dư nợ TPBan tăng mạnh vào tháng cuối năm 2017 18 - Ngoài ra, lãi suất thị trường liên ngân hàng thấp, ngân hàng vay qua đêm để đảm bảo DTBB khả tốn, nguồn vốn huy động đem cho vay, mà lại cho va đầu tư chứng khoán, bất động sản – lĩnh vực có rủi ro cao Tuy năm 2017 TP Bank có giảm tỷ trọng nhóm đầu tư rủi ro cao nhiên số cao so với tỷ trọng nguồn vốn sử dụng để đầu tư Đặc biệt lượng cung tiền bị siết chặt lúc lãi suất tăng cao, khoản cho vay chưa thể thu hồi (hay khó thu hồi), khả khoản bị sụt giảm điều tất yếu giai đoạn 19 - Thêm vào đó, tài sản khác chứng khốn dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt lại dự trữ với tỷ lệ không thấp, phần ảnh hưởng cho tình trạng khoản NH thêm nghiêm trọng 20 - Chính sách kinh tế vĩ mơ: để kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN thực CSTT phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất thị trường 21 - Quy mơ vốn điều lệ TP bank khơng qua cao, tiềm lực tài chưa đủ mạnh, điều khiến cho hoạt NH trở nên khó khăn, khả đảm bảo tỷ lệ CAR gặp nhiều khó khăn Đây đánh giá nguyên nhân dẫn đến RRTK không TP bank nói riêng mà NHTM Việt Nam nói chung năm gần 22 - Không cân xứng kỳ hạn TSC TSN Nhất điều kiện thị trường biến động nhanh, người gửi tiền thường có xu hướng chọn kỳ hạn ngắn với nguồn vốn nhàn rỗi Do vậy, tỷ trọng vốn huy động kỳ hạn ngắn tổng số vốn huy động cao, nhu cầu vay vốn thường dài, nên TP bank dùng vốn huy động ngắn hạn vay trung, dài hạn vượt tỷ lệ quy định Do vậy, cân đối cấu kỳ hạn tiềm ẩn RRTK 23 - Uy tín, hình ảnh ảnh hưởng TP bank bị sụt giảm nhiều Có thể nói giai đoạn này, TP bank có vướng vào vụ đại án Phạm Cơng Danh Cụ thể, câu hỏi đặt dòng tiền Ngân hàng Xây dựng (VNCB, CB) thông qua Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) Quỹ Lộc Việt để chảy túi Phạm Công Danh nào? Tại phiên tòa xét xử đại án Phạm Cơng Danh giai đoạn sáng ngày 09/01/2018, theo cáo trạng, Phạm Công Danh đồng phạm thông qua việc vay vốn TPBank có tài sản đảm bảo tiền gửi liên ngân hàng VNCB TPBank, gây thiệt hại cho VNCB 1,700 tỷ đồng Còn phía TPBank, xét duyệt hồ sơ vay vốn, chuyên viên khách hàng lãnh đạo phòng kinh doanh xem xét hồ sơ vay 11 công ty, khơng đánh giá lực tài chính, đề xuất cấp tín dụng cho 11 cơng ty để đầu tư mua trái phiếu dùng trái phiếu làm tài sản đảm bảo Sau khơng xem xét tính pháp lý trái phiếu mà 11 cơng ty vay vốn đầu tư, Phòng Tái thẩm định TPBank đồng ý cho doanh nghiệp vay vốn Hội đồng tín dụng Ủy ban tín dụng đồng ý phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty tổng số tiền 1,667 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Tập đồn Thiên Thanh Cơng ty Trung Dung Sự kiện khơng nói lên vấn đề quy trình tín dụng Tpbank khơng nghiêm ngặt, lỏng lẻo mà bị đánh giá thấp tính chun nghiệp quan cấp cao TP bank mắt khách hàng 24 - Nhận thức quản lý RRTK TP bank nhiều hạn chế Sự chủ quan, kế hoạt tăng trưởng tín dụng, mở rộng phát triển mạng lưới có nhanh so với nội NH, khả quản lý chưa theo kịp với biến động nhanh chóng thị trường, kể biến động sách… nguyên nhân đẫn dến căng thẳng khoản TP bank thời gian qua 25 Các công cụ quản trị rủi ro khoản TP bank 26 Các công cụ quảnrủi ro khoản ngân hàng giúp NH trước tiên phát sớm rủi ro khoản để có phương án ngăn chặn, đồng thời đưa chiến lược nhằm quản trị rủi ro khoản Mỗi NH áp dụng công cụ quản trị khác tùy vào quy mơ, tiềm lực tài chính, nội NH mà lựa chọn công cụ cho phù hợp hiệu Cụ thể TP bank áp dụng tiêu biểu công cụ sau: 27 - Đo lường theo yêu cầu cấp vốn dòng 28 Một quy trình theo dõi đo lường hiệu quan việc quản lý RRTK Việc đo lường khả khoản liên quan tới việc đánh giá tất luồng tiền vào NH để xác định liệu có tiềm tàng khả suy giảm không Do TP bank bị ảnh hưởng điều kiện kinh tế thị trường, theo dõi diễn biến thị kinh tế xu hướng thị trường điều đặc biệt quan trọng quảnrủi ro khoản 29 - Mơ hình tổ chức tuyến phòng vệ 30 Mơ hình tuyến phòng thủ quảnrủi ro kiểm soát cung cấp cách nhìn hoạt động, nhằm đảm bảo thành công liên tục sang kiến quảnrủi ro – mức độ hay phức tạp.Ngay tổ chức khơng có hệ thống quảnrủi ro thức, mơ hình tuyến phòng thủ làm tăng rang rủi ro kiểm soát,giúp cải thiện hiệu hệ thống quảnrủi ro 31 Trong mơ hình tuyến phòng thủ,kiểm sốt quản lý (Management control) tuyến phòng thủ quản trị rủi ro,kiểm soát rủi ro chức giám sát việc tuân thủ thiết lập quản lý tuyến phòng thủ thứ hai,và đảm bảo thứ ba.Mỗi tuyến phòng thủ đóng vai trò riêng biệt khn khổ quản trị rộng lớn tổ chức 32 +) Tuyến phòng thủ thứ 33 Mơ hình tuyến phòng thủ phân biệt nhóm (hoặc dòng) liên quan quản trị rủi ro hiệu sau : 34 • Chức sở hữu quảnrủi ro 35 • Chức giám sát rủi ro 36 • Chức cung cấp đảm bảo độc lập (Independent assurance) 37 Theo tuyến mơ hình nhà quản lý hoạt động sở hữu quảnrủi ro Họ chịu trách nhiệm thực hành động khắc phục để giải trình kiểm sốt thiếu sót 38 Quản lý hoạt động có trách nhiệm trì việc kiểm sốt nội hiệu để thực thủ thuật kiểm soát rủi ro sở hàng ngày Quản lý hoạt động xác định, đánh giá, kiểm soát, giảm nhẹ rủi ro, hướng dẫn phát triển thực sách quy trình nội để đảm bảo hoạt động phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ Thông qua cấu trúc trách nhiệm phân tầng, quản lý cấp trung thiết kế thực quy trình chi tiết để điều khiển giám sát việc thực quy định cấp nhân viên 39 Quản lý hoạt động đương nhiên tuyến phòng thủ kiểm soát thiết kế vào hệ thống quy trình hướng dẫn quản lý hoạt động.Nên có kiểm sốt giám sát quản lý chỗ để đảm bảo tuân thủ nhấn mạnh cố kiểm sốt,quy trình khơng đầy đủ, kiện bất ngờ 40 +) Tuyến phòng thủ thứ hai : quảnrủi ro chức tuân thủ 41 Trong điều kiện hồn hảo, cần tuyến phòng thủ để đảm bảo quảnrủi ro cách hiệu quả.Tuy nhiên, giới thực, tuyến phòng thủ bị thiếu Tuyến thứ thiết lập chức tuân thủ quảnrủi ro khác để xây dựng, giám sát việc kiểm sốt phòng thủ Các chức cụ thể khác tùy theo tổ chức ngành,nhưng tuyến phòng thủ có chức điển sau : 42 • Chức quảnrủi ro tạo điều kiện giám sát việc thực biện pháp quảnrủi ro hiệu hoạt động quản lý giúp nhà quảnrủi ro việc xác định nguy rủi ro mục tiêu báo cáo đầy đủ thơng tin liên quan rủi ro đến tồn tổ chức 43 • Chức tuân thủ : giám sát rủi ro cụ thể khác không tuân thủ pháp luật quy định hành.Trong chức này,chức riêng biệt báo cáo trực tiếp đến quản lý cấp cao,và số lĩnh vực kinh doanh,trực tiếp đến quan chủ quản.Thường có nhiều chức tuân thủ tồn tổ chức,với trách nhiệm giám sát việc tuân thủ loại cụ thể sau : sức khỏe, an toàn, chuỗi cung ứng,mơi trường giám sát chất lượng 44 • Chức giám sát rủi ro tài vấn đề báo cáo tài 45 Quản lý thiết lập chức để đảm bảo tuyến phòng thủ thiết kế cách, chỗ hoạt động dự định Mỗi chức có mức độ độc lập với tuyến phòng thủ đầu tiên.Vì chức quản lý, chúng can thiệp trực tiếp vào việc sửa đổi phát triển hệ thống rủi ro kiểm sốt nội Do đó,tuyến phòng thủ thứ phục vụ mục đích quan trọng khơng thể cung cấp phân tích thực độc lập với quan chủ quản liên quan đến quảnrủi ro kiếm soát nội 46 Nhiệm vụ chức khác chất cụ thể, bao gồm : 47 Hỗ trợ sách quản lý,xác định trách nhiệm vai trò,và thiết lập mục tiêu thực 48 Cung cấp khuôn khổ quảnrủi ro 49 Xác định vấn đề biết lên 50 Xác định thay đổi rủi ro tiềm ẩn tổ chức 51 Giúp quản lý việc phát triển quy trình kiểm sốt để quảnrủi ro vấn đề 52 Cung cấp hướng dẫn đào tạo quy trình quảnrủi ro 53 Tạo điều kiện giám sát việc thực biện pháp quảnrủi ro hiệu hoạt động quản lý 54 Thông báo hoạt động quản lý vấn đề lên thay đổi tình rủi ro quy định 55 Giám sát tính an tồn hiệu kiểm sốt nội bộ, xác đầy đủ báo cáo,sự tuân thủ pháp luật quy định,và khắc phục kịp thời thiếu sót 56 +) Tuyến phòng thủ thứ ba : kiểm tốn nội 57 Kiểm tốn nội đảm bảo tính hiệu quản trị, quảnrủi ro kiểm soát nội bộ, bao gồm cách thức mà tuyến phòng thủ đạt mục tiêu kiểm sốt quảnrủi ro Phạm vi bảo đảm báo cáo cho quản lý cấp cao quan chủ quản,thường bao gồm : 58 • Một loạt mục tiêu,bao gồm hiệu hoạt động,an toàn tài sản,độ tin cậy tính tồn vẹn quy trình báo cáo,sự tuân thủ pháp luật,quy định,chính sách,thủ tục hợp đồng 59 • Các yếu tố khn khổ kiểm soát nội quảnrủi ro,bao gồm : mơi trường kiểm sốt nội bộ,tất yếu tố khuôn khổ quảnrủi ro tổ chức,thơng tin truyền thơng,giám sát 60 • Các đơn vị tổng thể,bộ phận,công ty con,đơn vị điều hành,và chức năng- bao gồm quy trình kinh doanh,chẳng hạn : sales,sản xuất,marketing,bộ phận khách hàng,và hoạt động- chức hỗ trợ : thu mua,biên chế,kế toán chi tiêu… 61 Thiết lập hoạt động kiểm toán nội chuyên nghiệp yêu cầu quản trị cho tất tổ chức.Điều quan trọng tổ chức,để đảm bảo tính hiệu q trình quản trị quảnrủi ro Kiếm tốn nội góp phần tích cực vào quản trị tổ chức cách hiệu quả.Biện pháp tốt để thiết lập trì chức kiểm tốn nội độc lập,đầy đủ có thẩm quyền,bao gồm : 62 Hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận cho hoạt động kiểm toán nội 63 Báo cáo với cấp độ đủ cao tổ chức để thực nhiệm vụ cách độc lập 64 - Có báo cáo tích cực hiệu đến quan chủ quản Đo lường rủi ro khoản qua tiêu đánh giá rủi ro khoản 65 Một số số đánh giá khả khoản ngân hàng 66 +) Chỉ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Đây thước đo độ an toàn vốn ngân hàng, thể khả toán khoản nợ ngân hàng 67 * 100% 68 +) Chỉ số trạng thái tiền mặt: mặt lý thuyết, số lớn ngân hàng có khả tốn tức thời để xử lý nhu cầu tiền mặt tức thời Tuy nhiên tiêu thực tế cao làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm xuống tài sản tiền mặt tương đương tiền thường đem lại lợi tức cao cho ngân hàng 69 +) Chỉ số lực cho vay: thể số khoản âm ngân hàng dư nợ cho vay tài sản nợ có tính khoản thấp mà ngân hàng nắm giữ 70 71 *100% 72 +) Chỉ số cho vay/ tiền gửi: thể khả huy động vốn vay ngân hàng thời điểm báo cáo Dư nợ cho vay tài khoản có tính khoản thấp, mặt khác lợi tức mang lại cao Do đó, tiêu lớn cho thấy khả khoản ngân hàng thấp ngược lại 73 - Áp dụng công cụ SWAP công cụ quan trọng để ngân hàng cấu lại tài sản nợ, tài sản có bảng cân đối tài sản mình, nhằm hạn chế tác động rủi ro lãi suất rủi ro kỳ hạn 74 75 Đề xuất biện pháp quản trị rủi ro khoản danh mục đầu tư 76 - TPbank ngân hàng mạnh dịch vụ e-banking, để phòng ngừa rủi ro hoạt động này, TPbank đề điều khoản sử dụng riêng để đảm bảo lợi ích Ngân hàng khách hàng 77 - Tuân thủ quy định Ngân hàng nhà nước việc tuân thủ tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng 78 - Cần có đạo đức kinh doanh, tránh chạy theo lợi nhuận bất chấp 79 - Thực việc cấu lại tài sản nợ tài sản có cho phù hợp Đây rủi ro công việc quan trọng để quảnrủi ro khoản NHTM Ngân hàng cần xem lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy ra, cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường; cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn 80 - Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro nhiều chứng khoán, bất động sản tiêu dung Ngân hàng phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt ngân hàng, tiền gửi Ngân hàng Trung ương tài sản có tính lỏng cao khác) Làm để đảm bảo trì dự trữ bắt buộc Ngân hàng Trung ương để đối phó với dòng tiền Việc kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro khoản vừa có thu nhập hợp lý 81 - Thực tốt quảnrủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện quy định liên quan đến huy động cho vay (nhất huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải khoa học để khơng xảy tình trạng khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn lãi suất thị trường tăng cao có đối thủ khác đưa lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng Hiện nay, xuất thực tế doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay họ e ngại sau trả khó vay lại tiền từ ngân hàng Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất hạn ghi hợp đồng vậy, so thấp lãi suất cho vay Chính điều gây ảnh hưởng lớn đến khả khoản ngân hàng - Thực tốt quảnrủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối kỳ hạn tài 82 sản nợ tài sản có ngân hàngquan trọng làm cho ngân hàng gặp khó khăn khoản thời gian qua Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn ngắn hạn trung, dài hạn thời hạn cụ thể khác (ví dụ huy động trung, dài hạn hai năm cho vay trung hạn ba năm) làm cho ngân hàng khó khăn việc kiểm sốt dòng tiền dòng tiền vào - Thực biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh 83 ViệtNam hạn chế, nhiên, sau đợt biến động thị trường tiền tệ thời gian qua, chắn ngân hàng quan tâm nhiều giúp cho ngân hàng quản lý tốt tài sản nợ, tài sản có Thị trường REPO công cụ hiệu việc tạo tính lỏng cao cho chứng khốn nợ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ khoản cho ngân hàng cách nhanh chóng Forward Future công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro lãi suất thị trường biến động 84 85 86 87 88 89 ... NHTM RRTK TP Bank Ngân hàng Ngân hàng thương mại Rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Tiên Phong Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản ngân hàng Thanh khoản đại diện cho khả ngân hàng thực tất nghĩa... đẫn dến căng thẳng khoản TP bank thời gian qua 25 Các công cụ quản trị rủi ro khoản TP bank 26 Các công cụ quản lý rủi ro khoản ngân hàng giúp NH trước tiên phát sớm rủi ro khoản để có phương... rủi ro khoản NH TMCP Tiên Phong 2.1 Mục tiêu kế hoạch TPBank đề - Kiểm soát rủi ro khoản - Dự đoán nguy rủi ro khoản tổn thất xảy - Định hướng phát triển bền vững, ưu tiên củng cố lực quản trị rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2015 2017, Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2015 2017, Cơ sở lý luận, 1 Mục tiêu kế hoạch TPBank đề ra, Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản tại TPBank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay