Quản trị rủi ro thanh khoản tại maritime bank giai đoạn năm 2015 2017

14 66 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 06:26

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Mơn : Nhóm: Người hướng dẫn thực PGS TS HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC Cở sở lý luận quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1Khái niệm rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.2 Khái niệm quản trị rủi ro khoản 1.3 Quy trình quản trị rủi ro khoản 1.4 Phương pháp quản trị rủi ro khoản 1.5 Công cụ quản trị rủi ro khoản Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam .6 2.2 Quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 2.3 Lượng hóa rủi ro khoản Maritime Bank 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 10 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 13 Cở sở lý luận quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm rủi ro khoản ngân hàng thương mại - Thanh khoản Ngân hàng: khả Ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời nghĩa vụ tài đến hạn Như vậy, Ngân hàng không đáp ứng kịp thời nghĩa vụ tốn phải chịu tổn thất, chi phí cao để đáp ứng nghĩa vụ toán dẫn đến rủi ro khoản - Rủi ro khoản rủi ro phát sinh ngân hàng khả cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu khoản tức thời, cung ứng đủ với chi phí cao Nói cách khác, loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả không chuyển đổi kịp thời loại tài sản tiền mặt vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng toán 1.2 Khái niệm quản trị rủi ro khoản Quản trị rủi ro khoản q trình tác động liên tục, có chủ đích nhà quản trị NH lên nguồn cung cầu khoản nhằm đảm bảo yêu cầu tốn, chi trả u cầu cấp tín dụng ngân hàng với hao tổn nhỏ 1.3 Quy trình quản trị rủi ro khoản - Bước 1: Bộ phận giao dịch, phòng nghiệp vụ báo cáo tình hình huy động vốn, tín dụng, tốn, ngân quỹ,… để phòng quản trị tính tốn cung cầu khoản - Bước 2: Lập báo cáo phân tích rủi ro khoản - Bước 3: Kiến nghị với hội đồng ALCO khoản - Bước 4: Ra định thực định khoản 1.4 Phương pháp quản trị rủi ro khoản o Phương pháp phân tích khoản truyền thống Quản lý theo phương pháp truyền thống gọi phương pháp phân tích khoản tĩnh, quản trị rủi ro khoản cách phân tích số rút từ bảng tổng kết tài sản sở liệu tại, từ đưa giới hạn cho số đảm bảo khoản o Một số hệ thóng tiêu định lượng quản trị rủi ro khoản thơng dụng: o Phương pháp phân tích khoản động Phương pháp phân tích khoản động hay gọi phương pháp dòng tiền: phương pháp quản trị rủi ro khoản cách dự đoán cung cầu khoản, chênh lệch cung cầu từ đưa sách quản trị rủi ro khoản + Bước 1: Lập báo cáo cung cầu khoản Lập báo cáo cung cầu khoản phân theo thang kỳ hạn cho tất khoản mục bảng cân đối kế toán + Bước 2: Phân tích mơ khoản Định kỳ, lập kịch tương lai dựa giả định + Bước 3: Phân tích khả khoản Theo kịch bản, xây dựng lại báo cáo luồng tiền vào ra, xác định khe hở khoản để dự toán khoản thời gian tới dư thừa hay thiếu hụt 1.5 Công cụ quản trị rủi ro khoản - Quy định cụ thể rủi ro khoản ngân hàng bao gồm: Tỷ lệ khả chi trả; tỷ lệ dự trữ khoản; tỷ lệ khả chi trả 30 ngày; tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; giới hạn tín dụng; tỷ lệ dư nợ tổng tiền gửi; giới hạn góp vốn mua cổ phần; tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản có rủi ro Ngồi ra, bắt buộc NHTM phải ban hành quy định nội quản lý RRTK - Sử dụng cơng cụ sách tiền tệ để quản lý RRTK NHTM như: Dự trữ bắt buộc; tái cấp vốn; lãi suất; tỷ giá; nghiệp vụ thị trường mở công cụ khác - Các mô hình đo lường RRTK hệ thống NHTM: mơ hình kiểm tra độ căng thẳng (Stress test) mơ hình cảnh báo sớm căng thẳng khoản hệ thống NHTM Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) thành lập ngày 12 tháng năm 1991 thành phố cảng Hải Phòng Năm 2005, Ngân hàng thức chuyển Hội sở lên Hà Nội, mở đầu giai đoạn phát triển với phạm vi hoạt động mở rộng đáng kể Sau 27 năm không ngừng phát triển, Maritime Bank vươn tới vị trí ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam, sau thức nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông ngày 12/8/2015, với giá trị tổng tài sản 104.311 tỷ đồng, vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch gần 500 máy ATM tồn quốc Tầm nhìn chiến lược Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP tốt Việt Nam, Maritime Bank xác định sứ mệnh quan trọng xây dựng ngân hàng tốt đến mức muốn tham gia không muốn rời bỏ Dựa mạnh tảng: tiềm lực tài vững mạnh, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp đội ngũ nhân viên thân thiện, gắn kết, chiến lược tảng tiếp tục phát huy tối đa lợi cạnh tranh sẵn có để mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp, cộng đồng tập thể CBNV Ngân hàng việc chúng tơi làm Với tầm nhìn chiến lược tảng xác định ràng, Ngân hàng trọng triển khai thực hành Bộ Giá Trị Cốt Lõi hoạt động Đây xem hành động quan trọng lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch hiệu suất cao Maritime Bank, tạo tảng vững cho bước phát triển nhanh bền vững năm tới Chắc tảng, vững bước phát triển tương lai Maritime Bank hướng tới việc xây dựng ngân hàng giao dịch thuận tiện – tin cậy – thân thiện, khách hàng ưu tiên lựa chọn lợi ích vượt trội từ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đa dạng thiết kế phù hợp, đáp ứng nhu cầu phân khúc, từ khách hàng cá nhân khu vực thành thị tới nông thôn, từ khách hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa tới khách hàng doanh nghiệp lớn định chế tài Ngân hàng không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống tảng công nghệ đại, cải tiến sản phẩm chất lượng dịch vụ sở am hiểu nhu cầu khách hàng; trọng đầu tư phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu suất cao đặc biệt, quan tâm xây dựng mơ hình quản trị ngân hàng quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo phát triển an toàn bền vững Hiện nay, với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch gần 500 ATM toàn quốc, Maritime Bank cung cấp đầy đủ đa dạng sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng với nhiều lợi ích vượt trội, nhận tin tưởng sử dụng 1,3 triệu khách hàng cá nhân, 30.000 khách hàng doanh nghiệp định chế tài Với mạnh tảng vững chắc, định hướng chiến lược ràng, dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo nước giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết đội ngũ nhân viên trẻ trung, động, chuyên nghiệp, triển khai xuất sắc hoạt động để mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng đối tác, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP tốt Việt Nam tương lai 2.2 Quản trị rủi ro khoản Maritime Bank Quản trị rủi ro khoản phương pháp tiếp cận số khoản, thông qua hệ thống tiêu: khả chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu,… để đánh giá trạng thái khoản Maritime Bank Bên cạnh đó, Maritime Bank áp dụng phương pháp dòng tiền vào cơng tác quản trị khoản việc lập báo cáo khoản ròng, nguồn vốn sử dụng vốn phân theo thang kỳ hạn cho tất khoản mục bảng cân đối kế toán Kết việc đánh giá cho thấy suốt trình hoạt động, cơng tác an tồn Maritime Bank đặc biệt quan tâm, số tồn song nói chung trạng thái khoản Maritime Bank nhìn tổng thể tiêu đảm bảo quy định NHNN, thể qua thành công hạn chế tồn tại Maritime Bank 2.3 Lượng hóa rủi ro khoản Maritime Bank Hiện nay, Maritime Bank nhiều NHTM Việt Nam khác thực quản trị rủi ro khoản thống theo phương pháp số Hàng ngày, phận hỗ trợ ALCO in báo cáo số khoản ( số tiền mặt, số dự trữ toán, số cho vay/tiền gửi, số tốn nhanh ) Sau đó, phận ALCO so sánh số với mục tiêu, giới hạn số hội đồng ALCO phê duyệt, nêu ý kiến nhận xét số gửi báo cáo cho PTGĐ phụ trách, phận quảnrủi ro, phận quản lý sổ ngân hàng phòng kinh doanh tiền tệ Cuối cùng, phận quản lý sổ ngân hàng thuộc phòng kinh doanh tiền tệ vào báo cáo phận hỗ trợ ALCO cung cấp để điều chỉnh số khoản thích hợp Các số thường Maritime Bank sử dụng gồm có: Chỉ số trạng thái tiền mặt (ĐVT: Triệu đồng) Tiền mặt + tiền gửi TCTD khác Tổng tài sản có tỷ lệ Năm 2015 7,221,694 Năm 2016 7,468,656 Năm 2017 13,076,108 104,311,276 6.92% 92,605,862 8.06% 112,238,978 11.65% Nhìn vào bảng ta thấy, trạng thái tiền mặt Maritime Bank ln mức trung bình, có xu hướng ngày tăng trở lại so năm trước Năm 2015 số trạng thái tiền mặt thấp giai đoạn với 6.92% Đến năm 2016 hoạt động tín dụng chưa đẩy mạnh nên tổng tài sản có giảm xuống 92,605,862 triệu đồng Tuy vậy, Tiền, vàng gửi TCTD khác tăng nhẹ năm 2016 so với 2017 nên số trạng thái tiền mặt ngân hàng giảm mạnh xuống 8.06% Tiếp đến, năm 2017 hoạt động tín dụng ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đầu tư ngân hàng phát triển cho tổng tài sản ngân hàng nên tổng tài sản ngân hàng tăng lên 21.20% so với tổng tài sản năm 2016, lượng tiền tổ chức tín dụng khác tăng gấp đơi năm ngối, nên số trạng thái tiền mặt Mari tăng nhẹ giữ 11.65% Đây thay đổi tích cực quản trị rủi ro khoản Maritime Bank số tiền mặt tăng chứng tỏ khả khoản tức thời Maritime Bank tăng, thêm vào Maritime Bank tăng lượng tiền gửi tổ chức tín dụng khác khơng làm tăng thêm lợi nhuận cho Maritime Bank mà góp phần đảm bảo khoản Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Năm 2015 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 11.26% Năm 2016 12.69% Năm 2017 10.47% Trong năm 2015 – 2016, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam thời điểm ngày 31/12/2016 với tỷ lệ 12,84% CAR thước đo độ an toàn vốn ngân hàng, phản ánh sức khỏe hệ thống ngân hàng nói riêng tổ chức tín dụng nói chung Với số liệu mà NHNN cung cấp cho thấy số an toàn vốn tối thiểu TCTD cuối năm 2016 thấp mức 13% cuối năm 2015 Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Theo quy định Thơng tư, ngân hàng khơng có cơng ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải thường xun trì tỷ lệ an toàn vốn xác định sở báo cáo tài ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước tối thiểu 8% Động thái giảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ mức 9% xuống mức 8% NHNN nhằm mở đường cho việc áp dụng chuẩn Basel II vào hệ thống ngân hàng, theo quy định chuẩn Basel II, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu 8% Chính ngun nhân làm cho tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Maritime Bank giảm xuống từ 11.26% năm 2015 xuống 10.47% năm 2017  Tóm lại, thấy, khả khoản Maritime Bank mức đáp ứng yêu cầu NHNN Đặc biệt, cơng tác cân đối nguồn vốn tín dụng Maritime Bank vượt xa tiêu chuẩn NHNN Tuy nhiên, Maritime Bank cần trọng đến công tác quản trị lượng tiền mặt giấy tờ có giá Do Maritime Bank giữ không nhiều lượng tiền mặt Điều giúp Maritime Bank đầu tư vào lĩnh vực khác song nhiều khách hàng có yêu cầu khoản với số lượng lớn Maritime Bank khó đáp ứng dẫn đến lòng tin khách hàng Thêm vào đó, việc giữ giấy tờ có giá hạn chế Maritime Bank việc tham gia thị trường mở Do đó, Maritime Bank cần ý nâng cao lượng giấy tờ có đảm bảo lượng tiền mặt hợp lý tránh xảy rủi ro khoản 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản Maritime Bank Kết đạt Maritime Bank nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản trị khoản ngân hàng, qua có đầu tư mức, bảo đảm khả khoản tốt Maritime Bank thời gian qua Hoạt động phát triển công nghệ năm 2016 đổi toàn đại thuận tiện cho khách hàng, hệ thống giao dịch quầy nâng cấp với nhiều cải tiến giúp giảm thiểu thời gian phục vụ khách hàng, nâng cấp trung tâm liệu, hệ thống bảo mật thông tin giúp cho công tác khai thác thơng tin xác kịp thời từ nâng cao cơng tác quản trị rủi ro khoản ngân hàng Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ thành lập, hoạt động kế toán, tái thẩm định, định giá, hỗ trợ tín dụng… tập trung mối, làm tăng tính chuyên nghiệp, giảm thiểu chi phí hoạt động chung ngân hàng Về cơng tác quảng bá hình ảnh, marketing: Maritime Bank khẳng định giá trị thương hiệu qua sản phầm ngày phong phú phù hợp với mong muốn khách hàng Với chiến lược quảnkhoản hợp lý, trạng thái khoản Maritime Bank đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho khách hàng Những mặt hạn chế Trong q trình phân tích quy mơ, cấu nguồn vốn tài sản, Maritime Bank dừng lại việc tính tốn tiêu nhằm kiểm soát đưa tiêu nằm giới hạn cho phép NHNN mà chưa sử dụng phân tích chúng thật sâu để giải vấn đề khoản Uy tín hoạt động tốn quốc tế chưa cao, dẫn tới việc chưa ngân hàng, khách hàng quốc tế chấp nhận hoạt động tốn, phải thơng qua bảo lãnh ngân hàng lớn nước Hiện công tác quản trị khoản Maritime Bank mang tính tự phát, phát sinh đến đâu giải đến đó, cơng tác dự báo phân tích thị trường nhiều hạn chế khơng có điều kiện thu thập phân tích thơng tin Maritime Bank chưa áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị khoản, công tác quản trị dựa kinh nghiệm Ban lãnh đạo, công tác quản trị khoản bị động, lệ thuộc nhiều vào biến động thị trường, tác động sách kinh tế vĩ mơ… Các tiêu báo cáo quản trị khoản Maritime Bank trình bày bảng phân tích tài sản, cơng nợ theo ngày đáo hạn hợp đồng tính chung cho tất loại tiền tệ quy đổi theo VND mà chưa tính riêng cho loại tiền tệ Mặt khác, việc phân loại thang kỳ hạn chưa phong phú, kỳ hạn ngắn chưa tính toán cụ thể báo cáo mà áp dụng thang kỳ hạn theo yêu cầu NHNN đưa cho TCTD lập báo cáo tài định kỳ theo định 16/2015/TT-NHNN Cơng tác phân tích tài Maritime Bank sơ khai, chưa quan tâm đầu tư thích đáng Việc phân tích dừng mức độ tối thiểu thơng qua kiểm sốt tiêu hoạt động, chưa có đánh giá, dự báo xu hướng phân tích chất lượng tài sản Do vậy, tính chất tư vấn để phục vụ cho quản trị điều hành hạn chế Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân chủ quan Quản trị rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế mẻ NHTM Việt Nam Do đó, quản trị khoản chưa bản, việc quản lý dừng lại giải vụ phát sinh mà chưa có tính chiến lược, kế hoạch dài hạn Các thơng tin xác tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam chưa minh bạch phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen cơng khai hóa thơng tin tài cách xác cho ngân hàng qua phương tiện thơng tin đại chúng Chính việc thiếu thơng tin xác tình hình tài doanh nghiệp khiến cho việc sử dụng vốn ngân hàng chưa đạt hiệu cao mà cụ thể chất lượng tín dụng chưa cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng kéo theo vể rủi ro khoản khoản tín dụng đến hạn khơng thu hồi Thị trường tài phát triển đồng nghĩa với việc ngân hàng khó tiếp cận với nguồn vốn nhàn rỗi thông qua kênh huy động khác - Nguyên nhân chủ quan Công tác huy động vốn từ dân cư chưa cao tâm lý người dân gửi tiền thường muốn lựa chọn ngân hàng lớn, uy tín, Maritime Bank chưa thực gây sức hút lớn, sản phẩn huy động vốn chưa phong phú, đa dạng linh hoạt Chính điều làm hạn chế việc huy động vốn Maritime Bank Chính sách quản lý nhiều bất cập, việc phối hợp phòng ban, chi nhánh chưa nhanh chóng, kịp thời, chưa phát huy sức mạnh tập thể Do đó, việc cung cấp thơng tin báo cáo đơi chậm trễ làm ảnh hưởng đến chất lượng quản trị rủi ro khoản Ngoài ra, công tác dự báo yếu tố kinh tế vĩ mô, xu biến động thị trường, gửi tiền khách hàng chưa thực hiện, điều kiến công tác quản trị rủi ro khoản ngân hàng mang tính thụ động Năng lực nhân hạn chế: nhân chưa chuyên nghiệp, chưa có tính tự giác cao, chưa chủ động sáng tạo cơng việc Đặc biệt, đơi có số cán tín dụng chưa trung thực cơng tác thẩm định khách hàng, dẫn đến việc gia tăng rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Cơng nghệ thấp: Do việc triển khai hệ thống Core Banking thực từ 2001, với tốc độ phát triển khoa học cơng nghệ phần mềm khơng ưu việt nữa, bắt đầu khó khăn Maritime Bank triển khai thêm sản phẩm Mặt khác, ngân hàng sử dụng nhiều phần mềm khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phần mềm khơng tích hợp online tức thời, tạo bất tiện cho khách hàng việc sử dụng sản phẩm dịch vụ Maritime Bank Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khoản Maritime Bank Hồn thiện sách quản trị rủi ro khoản - Cải thiện hệ thống báo cáo để Ban lãnh đạo cập nhật cách chi tiết thơng tin tình trạng vốn ngân hàng, đặc biệt mặt thời gian nguồn cung cầu khoản thơng qua việc sử dụng mơ hình quản lý thang kỳ hạn dòng tiền vào, dòng tiền - Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro khoản, đảm bảo phận quản trị rủi ro khoản cung cấp thông tin kịp thời, xác Đồng thời, tổ chức máy giám sát, đảm bảo phận quản trị khoản thực có hiệu Tăng vốn tự có nhằm tăng lực tài - “Vốn tự có” có vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động ngân hàng, phao cứu sinh giúp ngân hàng chống lại rủi ro xảy Đồng thời, tăng vốn tự có tạo niềm tin công chúng đảm bảo ngân hàng khả tài Đẩy mạnh công tác huy động vốn - Các giải pháp đưa chủ yếu để giải vấn đề huy động vốn thị trường I là: Maritime Bank cần đa dạng hóa hình thức huy động vốn, phát triển nhiều sản phẩm tiền gửi, xây dựng chế lãi suất huy động linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng… để huy động tối đa nguồn tiền nhàn rỗi dân cư - Các giải pháp đưa để huy động vốn thị trường II: Maritime Bank cần tăng cường mở rộng hợp tác, xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác với ngân hàng bạn thông qua việc ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn nhằm đảm bảo cho Maritime Bank có nguồn vốn dự trữ thị trường huy động với mức lãi suất hợp lý Công khai thông tin nhằm tăng khả khoản - Các ngân hàng cần đảm bảo cung cấp thông tin cách liên tục cho công chúng, chủ nợ đối tác lớn Công khai thông tin phần quan trọng việc quản lý khả khoản Kinh nghiệm cho thấy có dòng thơng tin liên tục ngân hàng việc quản lý uy tín ngân hàng thị trường giai đoạn khó khăn dễ dàng - Ngân hàng phải định cách thức làm việc với báo chí truyền thơng có thơng tin tiêu cực ngân hàng Nếu thông tin bất lợi ngân hàng công bố ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng thơng báo hành động chấn chỉnh thực Điều làm giảm bớt lo ngại đối tượng tham gia thị trường chứng minh cấp quản lý cao ngân hàng ý giải vấn đề tồn Nhân tố người - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên công tác tuyển dụng nhân Maritime Bank kết hợp với trường đại học tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp cận học hỏi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động ngân hàng thơng qua chương trình thực tập vào năm thứ 3, thứ - Xây dựng chiến lược tuyển dụng thực chuyên nghiệp mang tính lâu dài sở định hướng phát triển cụ thể chiến lược kinh doanh ngân hàng Các tiêu chí tuyển dụng phải thực ràng, cụ thể, có sở khoa học tùy theo yêu cầu vị trí, cơng việc - Đối với cán làm việc ngân hàng cần đặt u cầu khơng ngừng nâng cao trình độ Maritime Bank cần đào tạo lại cán việc mời chuyên gia giảng dạy, cung cấp kiến thức nâng cao trình độ Các giải pháp cơng nghệ - Xây dựng chiến lược công nghệ dài hạn sở chiến lược kinh doanh khả đầu tư phát triển cơng nghệ Chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin cần phải hướng tới 03 mục tiêu: + Tăng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao + Hỗ trợ thông tin quản lý liên tục, kịp thời cho cấp + Đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành Phát triển thương hiệu, mạng lưới - Cần có đề án cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh Maritime Bank trở nên gần gũi với cơng chúng ngồi nước Điều có ý nghĩa lớn việc cải thiện khả khơi thông nguồn vốn chảy vào ngân hàng giúp cải thiện vấn đề khoản - Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc mở rộng mạng lưới hoạt động tích cực hỗ trợ mục đích ... Việt Nam .6 2.2 Quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 2.3 Lượng hóa rủi ro khoản Maritime Bank 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 10 Giải pháp... lý luận quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1Khái niệm rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.2 Khái niệm quản trị rủi ro khoản 1.3 Quy trình quản trị rủi ro khoản ... hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khoản Maritime Bank 13 Cở sở lý luận quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm rủi ro khoản ngân hàng thương mại - Thanh khoản Ngân hàng: khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro thanh khoản tại maritime bank giai đoạn năm 2015 2017, Quản trị rủi ro thanh khoản tại maritime bank giai đoạn năm 2015 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay