GIÁO dục âm NHẠC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ở NEW ZEALAND

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 05:26

GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNGỞ NEW ZEALAND1.Giáo dục phổ thông ở New zealandỞ New zealand, giáo dục phổ thông được đặc biệt chú trọng. Sau khi rời trường mầm non, trẻ em bắt đầu vào trường phổ thông lúc 5 tuổi và kết thúc quá trình học phổ thông khi các em khoảng 17 hoặc 18 tuổi ( học hết lớp 13).Hệ thống trường phổ thông ở New zealand khá phong phú: trường tiểu học ( Primary School) học từ lớp 1 đến lớp 6, với độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi; trường tiểu học toàn phần ( Full Primary School) từ lớp 1 đến lớp 8, với độ tuổi từ 5 đến 12; trường phổ thông bậc trung ( Intermedite School) từ lớp 7 đến lớp 8 với độ tuổi từ 11 đến 12 ( đây loại trường trung gian giữa trường tiểu học với trường trung học); trường trung học ( SecondarySchool) từ lớp 9 đến lớp 13, với độ tuổi từ 11 đến 17 hoặc 18. Ngoài ra, còn có trường hợp dạy từ lớp 7 đến lớp 13 với độ tuổi từ 11 đến 17 hoặc 18; trường khu vực ( area School) từ lớp 1 đến lớp 11.Chương trình học được gắn với từng cấp độ khác nhau như: GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NEW ZEALAND Nguyễn Văn Hảo (Bài đăng Tạp chí Giáo dục số 81 – tháng 3/2004) Giáo dục phổ thông New zealand New zealand, giáo dục phổ thông đặc biệt trọng Sau rời trường mầm non, trẻ em bắt đầu vào trường phổ thơng lúc tuổi kết thúc q trình học phổ thông em khoảng 17 18 tuổi ( học hết lớp 13) Hệ thống trường phổ thông New zealand phong phú: trường tiểu học ( Primary School) học từ lớp đến lớp 6, với độ tuổi từ đến 10 tuổi; trường tiểu học toàn phần ( Full Primary School) từ lớp đến lớp 8, với độ tuổi từ đến 12; trường phổ thông bậc trung ( Intermedite School) từ lớp đến lớp với độ tuổi từ 11 đến 12 ( loại trường trung gian trường tiểu học với trường trung học); trường trung học ( SecondarySchool) từ lớp đến lớp 13, với độ tuổi từ 11 đến 17 18 Ngồi ra, có trường hợp dạy từ lớp đến lớp 13 với độ tuổi từ 11 đến 17 18; trường khu vực ( area School) từ lớp đến lớp 11 Chương trình học gắn với cấp độ khác như: Cấp độ Tuổi Học lớp 1 2 3 4 5 (6) 6 (7) (8) 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 10 11 12 13 Từ giai đoạn lớp đến lớp 10 giai đoạn phổ thông bắt buộc phải theo học cấp độ từ đến 5; lớp 10 HS bắt đầu sâu vào chuyên biệt Chương trình học nhà trường phổ thông bao gồm: Ngôn ngữ ngôn ngữ ( có nghĩa HS phải học tiếng Anh tiếng Maori coi tiếng phổ thơng, ngồi HS chọn ngơn ngữ khác như: Nhật, Ý, Pháp,…) Tốn, Khoa học ( Sinh,Lí, Hố), Kĩ thuật, Khoa học xã hội ( Sử, Địa), Nghệ thuật ( Âm nhạc, Múa, Kịch, Nghệ thuật hình ảnh), Giáo dục sức khoẻ Đây chương trình dành cho tất trẻ em đất nước New zealand, dù hoàn cảnh Chương trình gồm có nhóm kĩ ( KN) chính: KN truyền đạt, KN tính tốn , KN thơng tin, KN giải vấn đề, KN tự quản lí tranh tài, KN xã hội hợp tác , KN thể chất, KN làm việc nghiên cứu Với KN trên, tuỳ theo môn học mà HS chọn KN phù hợp Khi giảng dạy, GV dùng hết tất KN trọng vào KN nhiều tuỳ thuộc vào đặc thù mơn Chính phủ New zealand trọng quan tâm đến kinh tế tri thức, khơng thể có kinh tế tri thức tốt trình độ đọc viết Vì vậy, trường phổ thơng, việc rèn luyện cho HS đọc viết điều cần thiết tất môn học Việc sử dụng tài liệu giảng dạy học tập trường phổ thông phong phú, không thiết phải chạy theo giáo trình cố định Bộ giáo dục lãnh đạo trường quản lí khung chương trình, mục tiêu chung, mục tiêu cho cấp độ KN cần đạt Việc thiết kế nội dung giảng tuỳ thuộc vào GV, điều quan trọng họ đến đích có hiệu Hầu hết phòng học trường đặt cho việc tổ chức dạy học theo nhóm, phương tiện dạy học đầy đủ, thuận lợi Điểm bật tiết học GV chuẩn bị chu đáo, thể rõ phương pháp dạy học theo hướng tích hợp Các giời học chủ yếu hướng cho HS thấy hoạt động thực tiễn sống., vậy, học sinh động Trong học, HS thực hành, độc lập tư thảo luận cởi mở, hướng dẫn nhiệt tình GV Các môn nghệ thuật việc giảng dạy trường phổ thông New zealand , giáo dục nghệ thuật xem phần giáo dục học đường có ý nghĩa quan trọng tất người Chương trình nghệ thuật nhà trường phổ thông bao gồm : Múa, Kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật hình ảnh Mỗi phần có nội dung kiến thức khác với khái niệm, hình thức, thể loại, quy trình phương tiện tìm tòi riêng Việc phát triển hình tượng nghệ thuật coi vấn đề trọng tâm chương trình Vì vậy, mục đích nghệ thuật chương trình làlàm cho HS phát triển hình tượng múa, Kịch, Âm nhạc Nghệ thuật hình ảnh; giúp em tham gia hoạt động nghệ thuật phát triển hứng thú lâu dài nghệ thuật; đồng thời mở rộng hiểu biết tham gia nghệ thuật Những mục đích đạt HS phát triển KN, kiến thức hiểu biết phạm vi rộng rãi hình thức nghệ thuật truyền thống đại New zealand với văn hoá quốc tế Mục tiêu cần đạt cho bốn mơn ( Múa, Kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật hình ảnh ) HS phát triển kiến thức thực tiễn nghệ thuật ( Devoloping Practical Knowle in the arts) ; phát triển ý tưởng nghệ thuật (Devoloping Ideas in the arts); truyền đạt thể nghệ thuật ( Communicating and Iterpreting in the arts ); hiểu nghệ thuật bối cảnh ( Understanding the arts in Context) Chương trình mơn nghệ thuật trường phổ thông New zealand bắt đầu giai đoạn từ lớp đến lớp Giai đoạn HS phải học bốn môn đáp ứng tạo điều kiện nhà trường Trong HS học tất mơn nhà trường mềm dẻo việc định khối lượng học tập để HS đạt mục đích học tập cấp học Trong năm lớp lớp 10, tối thiểu HS phải học môn HS phải đạt trình độ Năm lớp 11 đến lớp 13, mơn nghệ thuật vào chuyên biệt Nhà trường cung cấp cho HS nguồn tài liệu khác như: phim, nguồn thông tin đại chúng,… Trên sở mục tiêu cần đạt cho bốn môn nghệ thuật, môn âm nhạc xác định rõ: Phát triển kiến thức thực tiễn âm nhạc: HS khai thác nhân tố âm nhạc : giai điệu, tiết tấu, hoà âm, âm sắc,…Đây yếu tố quan trọng âm nhạc Một khía cạnh khác kiến thức thực tiễn bao gồm việc thực hành hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, sáng tác nhạc Phát triển ý tưởng âm nhạc: HS phát triển hiểu biết kiến thức âm nhạc để sáng tạo âm thanh, ngẫu hứng chơi nhạc cụ sáng tác âm nhạc Truyền đạt thể âm nhạc: HS tập chơi nhạc cụ, tập hát trình diễn trước khán giả HS cần phản ánh tự đánh giá buổi trình diễn riêng chúng đánh giá việc trình diễn người khác Hiểu âm nhạc bối cảnh : HS phát triển kiến thức hiểu biết âm nhạc bối cảnh khác HS thừa nhận đóng góp âm nhạc văn hoá, so sánh đối chiếu thể loại âm nhạc có liên quan đến bối cảnh khứ Từ mục tiêu mơn âm nhạc, trình độ từ đến lại cụ thể hoá theo chiều hướng tăng dần nội dung chủ đạo: nghe, hát, chơi nhạc cụ, sáng tạo Trong mục tiêu nội dung chương trình đây, mục tiêu thứ hai gắn liền với nội dung “ sáng tạo” có quan hệ với nội dung khác Cả nội dung ( nghe, hát, chơi nhạc cụ, sáng tạo) triển khai chương trình Tuy nhiên, phần chơi nhạc cụ trẻ em thích thú nhiều Xét điều kiện, phòng học âm nhạc trường phổ thông New zealand cho thấy đầu tư trọng cho môn học nghệ thuật Các trường có phòng học âm nhạc riêng với đa dạng nhạc cụ mà phổ biến đàn phím nhạc cụ gõ; tài liệu âm nhạc phong phú như: sách , băng, đĩa nhạc… Hầu hết học sinh động , HS tham gia q trình học có hứng thú, GV chuẩn bị chu đáo làm việc có trách nhiệm Các học trọng vào nội dung thực hành; qua thực hành (đặc biệt chơi nhạc cụ ), em học sinh hiểu lí thuyết Trong học, GV rèn luyện cho HS KN như: nghe, hát, chơi nhạc cụ, sáng tạo, đọc, biểu diễn, phân tích đặc biệt em thực hành luyện tập theo nhóm nhạc Trên cở mục tiêu, nội dung KN cần đạt, GV đánh giá HS mức độ: Xuất sắc, giỏi, Khá, trung bình ... sinh động Trong học, HS thực hành, độc lập tư thảo luận cởi mở, hướng dẫn nhiệt tình GV Các mơn nghệ thuật việc giảng dạy trường phổ thông Ở New zealand , giáo dục nghệ thuật xem phần giáo dục học... trình mơn nghệ thuật trường phổ thông New zealand bắt đầu giai đoạn từ lớp đến lớp Giai đoạn HS phải học bốn môn đáp ứng tạo điều kiện nhà trường Trong HS học tất mơn nhà trường mềm dẻo việc định... trọng âm nhạc Một khía cạnh khác kiến thức thực tiễn bao gồm việc thực hành hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, sáng tác nhạc Phát triển ý tưởng âm nhạc: HS phát triển hiểu biết kiến thức âm nhạc để
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO dục âm NHẠC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ở NEW ZEALAND, GIÁO dục âm NHẠC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ở NEW ZEALAND

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay