TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG ĐÔNG á PHÒNG GIAO DỊCH NGÃ bảy TỈNH hậu GIANG

73 70 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH -   - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐƠNG Á PHỊNG GIAO DỊCH NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG MSSV:4066144 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ MỸ NHƯ Lớp: Kinh Tế Học MSL:KT0688A1 Cần Thơ, 02/ 2010 -ooOoo - Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập, nghiên cứu, rèn luyện trường nhờ có dạy tận tình quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh giúp em có ngày nhiều kiến thức hiểu biết sâu sắc học tập thực tiễn hàng ngày.Và hôm hoàn thành tốt luận văn em xin chân thành cảm ơn đến: Trước hết em xin chân thành cảm ơn đến q thầy Khoa kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức quý báu để từ em vận dụng kiến thức vào luận văn Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Phượng tận tình hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc giúp em hoàn thành luận văn cách tốt Bên cạnh, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc Ban Giám Đốc Ngân hàng Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang tạo điều kiện cho em thực tập NH Xin cảm ơn đến cô chú, anh chị NH Đông Á PGD Ngã Bảy tận tình giúp đỡ, dẫn kiến thức sơ khai thực tế nghiệp vụ tín dụng NH Kính chúc q thầy trường Đại học Cần Thơ quý thầy cô Khoa kinh tế Quản trị kinh doanh lời chúc sức khoẻ thành cơng cơng tác giảng dạy Kính chúc Ban Giám Đốc tập thể cán công nhân viên NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang dồi sức khoẻ công tác tốt Trân trọng kính chào! Cần thơ, ngày…07 tháng…05 năm 2010 Sinh viên thực LÊ THỊ MỸ NHƯ Luận văn tốt nghiệp i SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng LỜI CAM ĐOAN -ooOoo Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực Luận văn tốt nghiệp ii SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -Hậu Giang, Ngày… tháng… năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Luận văn tốt nghiệp iii SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC      Họ tên người hướng dẫn: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Học vị: Thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: TàiNgân hàng Cơ quan công tác: Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh Tên học viên: LÊ THỊ MỸ NHƯ Mã số sinh viên: 4066144 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Tình hình hoạt động tín dụng Ngân Hàng Đơng Á Phòng Giao Dịch Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang NỘI DUNG NHẬN XÉT     Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, Ngày…… tháng ……năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT Luận văn tốt nghiệp iv SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, Ngày … tháng… năm 2010 Giáo viên phản biện Luận văn tốt nghiệp v SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ………… CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng .4 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng .4 2.1.2 Nguyên tắc tín dụng 2.1.3 Điều kiện tín dụng 2.1.4 Một số hình thức tín dụng 2.1.5 Các loại đảm bảo tín dụng thơng thường 2.1.6 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng 2.1.6.1 Doanh số cho vay .9 2.1.6.2 Doanh số thu nợ .9 2.1.6.3 Dư nợ 2.1.6.4 Nợ xấu 2.1.6.5 Chỉ tiêu dư nợ tổng vốn huy động 10 2.1.6.6 Hệ số thu nợ 10 2.1.6.7 Chỉ tiêu vòng vay vốn tín dụng 10 2.1.6.8 Chỉ tiêu nợ xấu / dư nợ 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11 Luận văn tốt nghiệp vi SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG .13 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 13 3.1.1 Tổng quan ngân hàng Đông Á 13 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển NH Đông Á PGD Ngã Bảy Tỉnh Hậu Giang 14 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN .15 3.2.1 Giám đốc 15 3.2.2 Phó giám đốc 16 3.2.3 Bộ phận kế toán- giao dịch 16 3.2.4 Bộ phận tín dụng 16 3.2.5 Bộ phận ngân quỹ 16 3.2.6 Bộ phận hành – nhân 17 3.3 QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 17 3.3.1 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn 17 3.3.2 Thẩm định cho vay 17 3.3.3 Thực định cho vay 18 3.3.4 Lưu giữ hồ sơ 18 3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG QUA NĂM (2007-2009) .18 3.4.1 Phân tích thu nhập 19 3.4.2 Phân tích chi phí 20 3.4.3 Phân tích lợi nhuận 21 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH ĐÔNG Á Luận văn tốt nghiệp vii SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 22 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG .22 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 24 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG .28 4.3.1 Phân tích khái qt tình hình cho vay vốn NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang .28 4.3.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn 28 4.3.1.2 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn 32 4.3.1.3 Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn 34 4.3.1.4 Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn .37 4.3.2 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế 38 4.3.3 Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế .41 4.3.4 Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế 42 4.3.5 Phân tích tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế 44 4.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 46 4.4.1 Tỷ trọng dư nợ cho vay/ Tổng nguồn vốn huy động .46 4.4.2 Hệ số thu nợ 46 4.4.3 Vòng quay vốn tín dụng 47 4.4.4 Đánh giá rủi ro tín dụng 48 4.5 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 48 4.5.1 Điểm mạnh (S) .49 4.5.2 Điểm yếu (W) .49 4.5.3 Cơ hội (O) 50 4.5.4 Thách thức (T) 50 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG .52 Luận văn tốt nghiệp vii i SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng 5.1 NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HG 52 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐƠNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HG 52 5.2.1 Đối với công tác huy động vốn sử dụng vốn 52 5.2.2 Đối với công tác cho vay 54 5.2.3 Đối với công tác thu hồi nợ, ngăn ngừa hạn chế rủi ro 54 5.2.4 Biện pháp tăng cường, đào tạo nguồn nhân lực 56 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 6.1 KẾT LUẬN 57 6.2 KIẾN NGHỊ 58 6.2.1 Kiến nghị nhà nước 58 6.2.2 Kiến nghị địa phương 59 6.2.3 Kiến nghị Ngân hàng 59 Luận văn tốt nghiệp ix SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng 4.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG: Để đánh giá hiệu tình hình cho vay NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG, ta xem xét tiêu sau: 4.4.1 Tỷ trọng dư nợ cho vay/ Tổng nguồn vốn huy động: BẢNG 14: CHỈ TIÊU DƯ NỢ / VỐN HUY ĐỘNG CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 Tổng dư nợ Triệu đồng 53.320 63.379 82.032 Vốn huy động Triệu đồng 20.000 29.000 43.210 2,67 2,19 1,89 Dư nợ/ Vốn huy động Lần (Nguồn: Bộ phận tín dụng, NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG) Chú thích: ĐVT: Đơn vị tính Đây tiêu phản ánh hiệu đầu tư đồng vốn huy động Nó giúp thấy khả sử dụng vốn huy động ngân hàng vay Chỉ tiêu lớn hay nhỏ không tốt, tiêu lớn chứng tỏ khả huy động vốn Ngân hàng thấp; ngược lại, tiêu nhỏ chứng tỏ Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu Từ bảng dư nợ vốn huy động cho thấy tỷ lệ dư nợ vốn huy động ngày giảm: năm 2007, tỷ lệ dư nợ vốn huy động 2,67; sau giảm xuống 2,19 vào năm 2008 1,89 vào năm 2009 Điều thể hiệu đầu tư vốn huy động tổng dư nợ ngày tăng, năm 2007 bình quân 2,67 đồng dư nợ có đồng vốn huy động tham gia Năm 2008 tình hình vốn huy động Ngân hàng cải thiện so với năm 2007, bình qn 2,19 đồng dư nợ có đồng vốn huy động tham gia Sang năm 2009 cơng tác huy động vốn có tốt hơn, bình qn 1.89 đồng dư nợ có đồng vốn huy động Đây dấu hiệu tốt cho cơng tác huy động vốn Ngân hàng 4.4.2 Hệ số thu nợ: Chỉ tiêu đánh giá hiệu thu hồi nợ từ khách hàngNgân hàng cho vay Tức phản ánh kỳ, với doanh số cho vay có, ngân hàng thu đồng vốn Luận văn tốt nghiệp 46 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng BẢNG 15: CHỈ TIÊU HỆ SỐ THU NỢ CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 Doanh số thu nợ Triệu đồng 34.452 47.451 61.829 Doanh số cho vay Triệu đồng 56.360 57.510 80.482 HỆ SỐ THU NỢ % 61,13 82,51 76,82 (Nguồn: Bộ phận tín dụng, NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG) Chú thích: ĐVT: Đơn vị tính Qua bảng số liệu ta thấy hệ số thu nợ ngân hàng năm qua cao tăng giảm qua năm Cụ thể, năm 2007 hệ số thu nợ 61,13%, năm 2008 tăng lên 82,51% 76,82% hệ số thu nợ năm 2009 Tỷ số qua năm tương đối lớn cho thấy kết thu nợ Ngân hàng qua năm tốt Đây thành q trình giám sát, theo dõi đơn đốc khách hàng trả nợ hạn cán tín dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng 4.4.3 Vòng quay vốn tín dụng: BẢNG 16: CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 Doanh số thu nợ Triệu đồng 34.452 47.451 61.829 Dư nợ bình quân Triệu đồng 42.366 59.849 75.705 0,81 0,79 0,82 VQVTD Vòng (Nguồn: Bộ phận tín dụng, NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG) Chú thích: ĐVT: Đơn vị tính; VQVTD: Vòng quay vốn tín dụng Đây tiêu đánh giá hiệu đồng vốn cho vay hay phản ánh tốc độ luân chuyển vốn tín dụng Ngân hàng Vòng quay vốn tín dụng Ngân hàng năm qua có biến động khơng theo chiều tăng giảm, mà có giảm sau tăng lại Năm 2007 vòng quay vốn tín dụng 0,81vòng, năm 2008 giảm xuống 0,79 vòng, đến năm 2009 lại tăng lên 0,82 vòng Nguyên nhân giảm sút năm 2008 tình hình lạm phát, lãi suất NH tăng cao chưa có, mức đỉnh lên đến 24-25%/ năm, lãi suất huy động đạt đỉnh 20%/năm NH phải cho vay cầm chừng, doanh nghiệp vay vốn khó khăn lãi suất cao lẫn khả Luận văn tốt nghiệp 47 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng tiếp cận vốn Sang năm 2009 tình hình kinh tế ổn định trở lại phủ cơng bố gói kích cầu 4.4.4 Đánh giá rủi ro tín dụng: Tín dụng phạm trù gắn chặt với trình tạo tiền, tạo tiền kết thúc khách hàng hoàn trả nợ Các Ngân hàng thương mại nói chung NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG nói riêng cung ứng tín dụng điều gặp tượng người vay khơng trả nợ hạn gốc lãi vay, rủi ro tín dụngNgân hàng gặp phải Ngân hàng có nợ xấu mức độ cao hay thấp chuyển thành rủi ro hay không tùy thuộc vào đặc điểm quản lý, phương thức cho vay phương thức xử lý Ngân hàng Mặt khác phân tích tình hình nợ xấu Ngân hàng tổng dư nợ cho biết khả cho vay thu nợ Ngân hàng cao hay thấp, có hiệu hay không BẢNG 17: CHỈ TIÊU NỢ XẤU/ DƯ NỢ CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 Nợ xấu Triệu đồng 32 89 120 Tổng dư nợ Triệu đồng 53.320 63.379 82.032 0,06 0,14 0,15 NX/ DN % (Nguồn: Bộ phận tín dụng, NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG) Chú thích: ĐVT: Đơn vị tính; NX / DN: Nợ xấu / dư nợ Đây tiêu phản ánh hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Dư nợ Ngân hàng tăng qua năm tỷ lệ nợ xấu mức thấp Năm 2007 tỷ lệ nợ xấu dư nợ có 0,06% Tỷ lệ nợ xấu dư nợ năm 2008 năm 2009 có tăng lên mức thấp.Có kết khâu thẩm định tốt, nằm tầm kiểm soát ngân hàng Ngân hàng đề giải pháp hữu hiệu, cứng rắn việc xử lý nợ 4.5 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG: Mỗi NH dù lớn hay nhỏ điều có điểm mạnh yếu riêng mình.Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt để hoạt động tốt NH cần phải biết phát huy triệt để điểm mạnh mình, đồng thời phải biết khắc phục đến mức Luận văn tốt nghiệp 48 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng thấp điểm yếu NH để mang đến kết hoạt động kinh doanh tốt Sử dụng phương pháp phân tích theo mơ hình SWOT, ta thấy: 4.5.1 Điểm mạnh (S): - Vị trí Ngân hàng nằm trung tâm thị xã Ngã Bảy, việc giao dịch Ngân hàng khách hàng thuận tiện - Nền kinh tế thị xã tiếp tục phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế tích cực hướng, đời sống người dân không ngừng nâng lên, kết cấu sở hạ tầng tiếp tục đầu tư phát triển - Thị xã đề việc phát triển kinh doanh tồn diện Do vậy, việc đầu tư tín dụng vào lĩnh vực sản suất kinh doanh thị trường lớn nhiều tiềm mà NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG cần đẩy mạnh khai thác - Đội ngũ cán tín dụng ngân hàng đào tạo tốt có lực chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu giao dịch với khách hàng Bên cạnh đó, tinh thần đồn kết cao độ tương trợ nghiệp vụ giúp cho nhân viên ngày hoàn thiện Ngồi ra, hầu hết đội ngũ cán cơng nhân viên NH có trình độ đại học có kinh nghiệm làm việc cao Đó chuẩn bị tốt cho phát triển hoạt động kinh doanh NH ngành nghề nào, nguồn lực người ln xem nhân tố quan trọng định thành cơng - Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tăng cường chặt chẽ sai sót phát xử lý kịp thời 4.5.2 Điểm yếu (W): - Do vào hoạt động năm gần đây, NH Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang chưa có mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn, nhiều hộ dân chưa hiểu biết tin tưởng vào Ngân hàng nhiều người có nhu cầu chưa mạnh dạn đến Ngân hàng để giao dịch - Do Ngân hàng giai đoạn đầu hoạt động nên đội ngũ cán tín dụng thiếu Hồ sơ, thủ tục phải theo ngun tắc chưa thể có thay đổi phù hợp với tình hình hoạt động Để giải yêu cầu vay vốn nhiều thủ tục hồ Luận văn tốt nghiệp 49 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng sơ gây khơng khó khăn phiền phức cho khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng - Do Ngân hàng thành lập nên huy động lãi suất cao để cạnh tranh, mặt khác địa bàn có nhiều NH hoạt động nên cạnh tranh gay gắt - Hoạt động marketing, giới thiệu sản phẩm dịch vụ hình ảnh Ngân hàng chưa đẩy mạnh thực - NH Đông Á Ngân hàng Thương mại cổ phần nên khách hàng đánh giá Ngân hàng có mức độ rủi ro cao Ngân hàng Thương mại nhà nước 4.5.3 Cơ hội (O): - Sự phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin trở thành bứt phá cạnh tranh ngành Ngân hàng Ngân hàng có nhiều hội để mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh - Có quan tâm giúp đỡ quan, ban ngành địa phương việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoạt động đầu tư tín dụng, nhờ mà NH cho vay thuận lợi - Tồn cầu hóa , tự hóa hội nhập quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng mở hội trao đổi, tăng cường phát triển hệ thống tài thơng qua chun mơn hóa sâu rộng nghiệp vụ NH, NH có điều kiện tăng cường hiệu sử dụng nguồn vốn đồng thời tiếp cận dịch vụ NH tiên tiến 4.5.4 Thách thức (T): - Tình hình huy động vốn Ngân hàng thấp Một phần số đơng người dân chưa có ý thức thói quen gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Hơn nữa, ngày thị trường chứng khoán thu hút giới kinh doanh lớn Do đó, Ngân hàng phải gặp khó khăn cơng tác huy động vốn dân chúng có xu hướng tập trung vào đầu tư chứng khốn thay mở tài khoản tiết kiệm Ngân hàng - Nhu cầu đòi hỏi khách hàng ngày cao, phức tạp đa dạng việc sử dụng, sản phẩm ngân hàng Khách hàng đòi hỏi từ phía NH sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhiều tiện ích Đây vừa quan trọng vừa thách thức với NH Luận văn tốt nghiệp 50 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng - Những khó khăn chung nước địa bàn thị xã tăng giá xăng dầu, rào cản kỹ thuật thương mại nước nhập mặt hàng cá tra, cá basa Nước ta gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh người chăn nuôi doanh nghiệp chế biến Các nguyên nhân tác động lớn đến công tác cho vay thu hồi nợ Ngân hàng - Các Ngân hàng Thương mại nước Tỉnh HG nói chung thị xã Ngã Bảy nói riêng ngày phát triển mạnh nhạy bén với thị trường, họ có nhiều biện pháp để tăng lợi cạnh tranh, xâm chiếm thị phần Với nhiều khó khăn thách thức giai đoạn tới thế, muốn tồn phát triển, NH phải nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý mà phải động, nhạy bén chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 51 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 5.1 NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HG: Do vào hoạt động năm gần đây, NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang chưa có mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn, nhiều hộ dân chưa hiểu biết tin tưởng vào Ngân hàng nhiều người có nhu cầu chưa mạnh dạn đến Ngân hàng để giao dịch Điều làm ảnh hưởng đến công tác huy động sử dụng vốn NH Nhu cầu đòi hỏi khách hàng ngày cao, phức tạp đa dạng việc sử dụng, sản phẩm ngân hàng Khách hàng đòi hỏi từ phía NH sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhiều tiện ích Do NH cần phải đa dạng hóa hình thức tín dụng đầu tư tạo phù hợp với tính động thị trường lựa chọn khách hàng Tỷ lệ nợ xấu tăng liên tục qua năm thiên tai, diễn biến phức tạp kinh tế: giá hàng hoá tiêu dùng leo thang ngày, giá vật tư, phân bón, giá xăng dầu,…tăng nhanh làm ảnh hưởng đến sống người dân hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tạo tác động dây chuyền đến khả toán nợ cho NH Mà trường hợp hay gặp phải lực tài kém, sử dụng vốn vay khơng hiệu Do cần có biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro Do Ngân hàng giai đoạn đầu hoạt động nên đội ngũ cán tín dụng thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm Hồ sơ, thủ tục phải theo ngun tắc chưa thể có thay đổi phù hợp với tình hình hoạt động Để giải yêu cầu vay vốn nhiều thủ tục hồ sơ gây khơng khó khăn phiền phức cho khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH ĐƠNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HG: 5.2.1 Đối với công tác huy động vốn sử dụng vốn: Luận văn tốt nghiệp 52 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng * Đối với công tác huy động vốn: - Tiếp tục phát huy mở rộng hình thức huy động vốn, bên cạnh việc nâng cao uy tín Ngân hàng, đồng thời thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng tổ chức tín dụng Từ đó, người dân yên tâm gởi tiền vào Ngân hàng - Áp dụng mức lãi suất bậc thang khách hàng gởi tiền ngày nhiều lãi suất cao Mặt khác Ngân hàng cần đưa kỳ hạn, mức lãi suất khác làm cho khách hàng dể dàng việc định vốn nhàn rỗi - Ngân hàng cần thiết lập mối quan hệ thân thiết thường xuyên với khách hàng hai lĩnh vực huy động vốn cho vay vốn để khách hàng gởi tiền vào Ngân hàng cơng việc kinh doanh họ có lợi nhuận - Phát triển đa dạng sản phẩm huy động vốn, trang bị máy rút tiền tự động trung tâm chợ khu công nghiệp, kết hợp mở rộng mạng lưới với nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nguồn vốn chi phí thấp, thời gian dài để đầu tư trung dài hạn Cân đối tỷ lệ vốn cố định hàng năm dành cho đầu tư khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa sở chiến lược mục tiêu chung hàng năm - Thái độ giao tiếp nhân viên văn minh lịch với việc triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin Ngân hàng vào quản lý phục vụ khách hàng nhanh chóng, kịp thời - Khuyến khích cá nhân doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi toán NH song song với việc cung cấp tiện ích cho khách hàng Quảng cáo tuyên truyền giới thiệu đến khách hàng hình thức huy động vốn Ngân hàng, có uy tín, thương hiệu Ngân hàng ngày cao tạo cho người dân có cảm giác an tâm gởi tiền vào Ngân hàng * Đối với công tác sử dụng vốn: - Kết hợp chặt chặt với quyền địa phương cấp, đầu tư tín dụng phải dựa vào chương trình mục tiêu phát triển kinh tế địa phương đề Thực cho vay phải theo thời vụ, thời hạn trả nợ phải phù hợp với chu kỳ sản xuất loại trồng, vật nuôi Luận văn tốt nghiệp 53 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng - Một vấn đề quan trọng sau cho vay Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế địa bàn việc sử dụng vốn vay, mà đặc biệt vay lớn khách hàng lần giao dịch với Ngân hàng nhằm xem xét, đánh giá khả đầu tư vốn tương lai dự đốn khả trả nợ khách hàng Kiên xử lý, thu hồi nợ hạn hộ không trả nợ hạn, chuyển sang quan pháp luật để xử lý 5.2.2 Đối với công tác cho vay: - Nhằm tạo cân phát triển bền vững hoạt động cấp tín dụng, PGD không nên tập trung vào thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ mà cần quan tâm đẩy mạnh cho vay cá thể hộ gia đình, khách hàng dễ tính, thực có nhu cầu vay mong muốn vay, nhu cầu vốn nhỏ mà giá trị tài sản chấp cao (cao nhiều so với tiền vay) nên rủi ro thấp, tạo an tồn cho hoạt động tín dụng - Chú trọng phát huy dịch vụ thông qua cấp phát tín dụng như: cho vay cần khuyến khích khách hàng mở tài khoản thực việc chuyển tiền đến nhà cung cấp - Tiếp tục đổi hoàn thiện sách lãi suất tín dụng - Mở rộng cho vay trung dài hạn: ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng trung - dài hạn (phát triển sản phẩm cải tiến sở sản phẩm cũ) để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bởi có nhiều sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu khách hàng, dư nợ tín dụng tăng cao rủi ro tín dụng phân tán 5.2.3 Đối với công tác thu hồi nợ, ngăn ngừa hạn chế rủi ro: * Đối với công tác thu hồi nợ: - Cán tín dụng nên thường xuyên theo dõi nợ đến hạn để tiến hành nhắc nhở đôn đốc khách hàng trả nợ hạn - Ngân hàng cần áp dụng nhiều biện pháp thu nợ khác dối với khoản nợ hạn khó đòi, Ngân hàng cần đánh giá nhận xét khách hàng cách xác trước sau cho vay, chẳng hạn Ngân hàng xét thấy Luận văn tốt nghiệp 54 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng khoản nợ hạn có khả thu hồi được, khách hàng có thiện chí trả nợ tạm thời chưa đủ vốn cần vốn Ngân hàng xem xét cho khách hàng vay thêm nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có đủ khả sản xuất kinh doanh thực nghĩa vụ trả nợ mình, số tiền khách hàng vay phải không vượt chu kỳ sản xuất họ * Biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro: - Cần thường xuyên phân loại khách hàng, phân loại nợ giải pháp tích cực nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro Bởi có đánh giá khách hàng biết khả trả nợ họ Vì trước cho vay cán tín dụng cần ý vài điểm khách hàng như: + Về uy tín khách hàng: cán tín dụng cần xem xét khách hàng có phải khách hàng thân thuộc hay lần đầu quan hệ tín dụng, khách hàng thân thuộc họ có trả nợ hạn hay khơng cán tín dụng cần xem kỹ qua hồ sơ khứ họ, khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu cán tín dụng cần làm thủ tục thẩm định định cho vay Vì quan hệ tín dụng uy tín trung thực thực vay nợ sẵn sàng trả khoản vay + Năng lực vay nợ khách hàng: Ngân hàng nên xem xét chắn khách hàng giao dịch có đủ thẩm quyền để yêu cầu khoản vay tư cách pháp lý, tư cách thể nhân để ký hợp đồng tín dụng nhằm tránh rắc rối tổn thất đáng kể cho Ngân hàng + Một vấn đề quan trọng mà cán tín dụng cần quan tâm cho vay vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án dầu tư phải phù hợp với qui định Ngân hàng Vì qua mức vốn tự có khách hàng Ngân hàng có khả đánh giá lực tài qui mơ hoạt động khách hàng Nếu vốn tự có khách hàng lớn, điều làm cho khách hàng quan tâm nhiều đến mục tiêu vay vốn làm cho dự án họ sinh lời theo kế hoạch Tuy nhiên tài sản, giấy tờ có khách hàng đem cầm cố, chấp đảm bảo cho khoản vay cần phải đảm bảo thuộc quyền sở hữu khách hàng nhằm đảm bảo tính hiệu lực cần thiết Luận văn tốt nghiệp 55 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn khách hàng trước cho vay, thẩm định tài sản khâu quan trọng hoạt động tín dụng Ngân hàng, cán tín dụng cần phải có kiến thức hiểu biết định lĩnh vực, đồng thời phải đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu Có vây việc thẩm định, báo cáo thẩm định thực tế có kết cao 5.2.4 Biện pháp tăng cường, đào tạo nguồn nhân lực: Như biết người yếu tố quan trọng định thành cơng lĩnh vực chân lý, mà ngân hàng ngoại lệ Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng việc đảm bảo chất lượng tín dụng trước hết phải người trực tiếp làm tín dụng định Vì cán tín dụng cần phải tuyển chọn, sàng lọc cách cẩn trọng, bố trí cơng việc phù hợp với khả trình độ, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ, giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức,… để phải đảm bảo số tiêu chuẩn sau: - Phải có kiến thức, trình độ nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác - Phải có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cao Trong việc nâng cao chất lượng cán tín dụng việc nâng cao tính chun mơn hố hoạt động tín dụng khơng phần quan trọng Luận văn tốt nghiệp 56 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN: Nhìn chung năm qua quan tâm đạo sâu sắc kịp thời ngân hàng cấp trên, giúp đỡ cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể nổ lực cấp lãnh đạo tồn thể nhân viên Ngân hàng Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG, hoạt động Ngân hàng đạt kết tốt Nguồn vốn huy động có chuyển biến tích cực, tiền gửi dân cư tăng nhanh qua năm NH trọng khai thác sản phẩm dịch vụ có đa dạng hóa hình thức huy động Trong q trình đầu tư tín dụng xác định thị trường, khách hàng, đối tượng vay để xâm nhập thị phần Vì mà doanh số cho vay năm sau cao năm trước, số hộ có quan hệ tín dụng ngày đông hơn, tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân Công tác kiểm tra kiểm soát thực theo đạo Ngân hàng cấp Công tác an ninh, an tồn quan đảm bảo, có bảo vệ trực 24/24 Bên cạnh mặt làm Ngân hàng Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh HG có tồn thiếu sót sau: Do vào hoạt động năm gần đây, NH Đông Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang chưa có mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn, nhiều hộ dân chưa hiểu biết tin tưởng vào Ngân hàng nhiều người có nhu cầu chưa mạnh dạn đến Ngân hàng để giao dịch Điều làm ảnh hưởng đến công tác huy động sử dụng vốn NH Nhu cầu đòi hỏi khách hàng ngày cao, phức tạp đa dạng việc sử dụng, sản phẩm ngân hàng Khách hàng đòi hỏi từ phía NH sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhiều tiện ích Do NH cần phải đa dạng hóa Luận văn tốt nghiệp 57 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng hình thức tín dụng đầu tư tạo phù hợp với tính động thị trường lựa chọn khách hàng Tỷ lệ nợ xấu tăng liên tục qua năm thiên tai, diễn biến phức tạp kinh tế: giá hàng hoá tiêu dùng leo thang ngày, giá vật tư, phân bón, giá xăng dầu,…tăng nhanh làm ảnh hưởng đến sống người dân hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tạo tác động dây chuyền đến khả toán nợ cho NH Mà trường hợp hay gặp phải lực tài kém, sử dụng vốn vay khơng hiệu Do cần có biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro Do Ngân hàng giai đoạn đầu hoạt động nên đội ngũ cán tín dụng thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm Hồ sơ, thủ tục phải theo nguyên tắc chưa thể có thay đổi phù hợp với tình hình hoạt động Để giải yêu cầu vay vốn nhiều thủ tục hồ sơ gây khơng khó khăn phiền phức cho khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng Trong điều kiện ngân hàng cạnh tranh gay gắt nay, đòi hỏi Ngân hàng Đơng Á PGD Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang cần cố gắng nữa, mạnh dạn vượt qua thử thách để trì phát triển Với thành tựu đạt năm qua tin tưởng vào phát triển ngân hàng thời gian tới, hy vọng ngân hàng góp phần thiết thực vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tỉnh nhà 6.2 KIẾN NGHỊ: 6.2.1 Kiến nghị nhà nước: - Cần có biện pháp hữu hiệu sách quản lý kinh tế vĩ mơ, tạo mơi trường pháp lý thơng thống, an tồn, phù hợp với chế thị trường hoàn thiện luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho tổ chức tín dụng hoạt động thuận lợi - Duy trì kinh tế phát triển ổn định, vững chắc; khuyến khích hình thành phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán tạo tiền đề thúc đẩy cải tiến đổi công nghệ ngân hàng Việt Nam, bước hội nhập vào tài giới Luận văn tốt nghiệp 58 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng - Cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc, trước mắt doanh nghiệp lớn dự án lớn; cung cấp thông tin ngân hàng quan nhà nước, áp dụng kỷ luật lập báo cáo cung cấp thông tin 6.2.2 Kiến nghị địa phương: - Hỗ trợ tối đa cho chi nhánh việc xử lý thu hồi nợ khó đòi, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ để ngân hàng thu hồi sớm vốn cho vay, tiếp tục công việc kinh doanh - Chính quyền địa phương cần tích cực hợp tác với ngân hàng việc phát dự án kinh doanh manh tính khả thi cao, có khả tạo phúc lợi cho xã hội Tạo điều kiện cho ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn lớn xác có hiệu 6.2.3 Kiến nghị Ngân Hàng: - NH nên thành lập cho trang Web riêng để tạo điều kiện giao dịch thuận lợi giai đoạn hội nhập quốc tế có hội thu hút nhiều khách hàng tiềm - Có sách đầu tư, nâng cấp, trang bị sở vật chất kỹ thuật cho PGD nhằm tạo uy tín, tin tưởng thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch nhằm tăng lợi cạnh tranh cho NH - Đề nghị Hội sở cho phép hỗ trợ vốn để lắp đặt thêm máy ATM cho PGD, tạo điều kiện để PGD nâng cao nguồn vốn huy động - Có sách ưu đãi với khách hàng có tiền gửi NH vay lại vốn NH hưởng lãi suất ưu đãi - Hiệu hoạt động NH gắn liền với việc huy động vốn dân cư, hình thức huy động vốn NH tốt NH đẩy mạnh việc mở tài khoản tư nhân séc tốn cá nhân Do đó, cần tăng cường hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, mở tài khoản khuyến khích người dân sử dụng hệ thống ATM Luận văn tốt nghiệp 59 SVTH: Lê Thị Mỹ Như Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Phượng TÀI LIỆU THAM KHẢO “Những thách thức NHTM Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế” NXB Thống Kê Hà Nội 2003 Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (2005) “Quản trị tài chính” Tủ sách Đại học Cần Thơ PGS.TS Lê Văn Tề (2004) “Ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê Thái Văn Đại (2005) “Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, tủ sách Đại học Cần Thơ Th.S Trần Ái Kết, “Giáo trình Lý thuyết tài tín dụng”, tủ sách trường Đại học Cần Thơ TS Hồ Diệu, (2001) “Tín Dụng Ngân Hàng”, NXB Thống Kê TS Nguyễn Văn Tiến, (2001) “Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân Hàng”, NXB Thống Kê Các trang web:  http://vietbao.vn/Kinh-te/10-su-kien-kinh-te-noi-bat-nhat-nam2008/65154396/87/  http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Thitruong/Su_kien_kinh_te_noi_bat_nam_2009/  http://www.dongabank.com.vn/  http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai-chinh/ngan-hang-thuongmai/rui-ro-tin-dung-va-quan-ly-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hangthuong-mai-tai-t.html  http://www.saga.vn/Marketing/Phantichvadubao/2055.saga Luận văn tốt nghiệp 60 SVTH: Lê Thị Mỹ Như ... KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á PHÒNG GIAO DỊCH NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH ĐƠNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG: 3.1.1 Tổng quan ngân hàng Đông Á: Ngân hàng Đông. .. VỐN TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG .22 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH ĐÔNG Á PGD NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG 24 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NH ĐÔNG... chịu hàng hóa - Tín dụng ngân hàng: Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng khác với nhà doanh nghiệp cá nhân - Tín dụng nhà nước: Tín dụng nhà nước quan hệ tín dụng nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG ĐÔNG á PHÒNG GIAO DỊCH NGÃ bảy TỈNH hậu GIANG , TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG ĐÔNG á PHÒNG GIAO DỊCH NGÃ bảy TỈNH hậu GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay