THỰC TRẠNG và các GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của lúa gạo cần THƠ đến năm 2015

123 61 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LÚA GẠO CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN THS LÊ QUANG VIẾT VÕ THỊ THÚY BĂNG MSSV: 4066101 LỚP: KINH TẾ HỌC – K32 Cần Thơ, 2/2010 LỜI CẢM TẠ - Qua thời gian bốn năm ngồi nghế giảng đường Trường Đại học Cần Thơ, em học hỏi tiếp thu nhiều kiến thức quý báu từ Thầy Cô truyền đạt Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán giảng viên trường tất quý Thầy, cô thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh dầy công truyền đạt kiến thức chuyên môn lời dạy ân cần suốt trình học trường Để hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Thầy Lê Quang Viết Từ lúc bắt đầu hoàn thành Thầy truyền đạt kiến thức chuyên môn kinh nghiệm, góp ý vơ q báu để giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Cô/chú quan nhà nước, sở ban ngành Chân thành cám ơn Chú Khanh Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Cần Thơ, Cơ Thương Linh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đở hỗ trợ tài liệu cho em nghiên cứu viết Tuy nhiên hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tring tìm hiểu, xử lý phân tích số liệu khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp Thầy, để viết hồn chỉnh Một lần em xin gửi đến quý Thầy cô lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành Ngày 12 tháng 04 năm 2010 Sinh viên thực Võ Thị Thúy Băng i LỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 12 tháng 04 năm 2010 Sinh viên thực Võ Thị Thúy Băng ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  - Ngày… tháng… năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên người hướng dẫn: …………………………………………………  Học vị: ………………………………………………………………………………  Chuyên ngành: ………………………………………………………………  Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………  Tên học viên: ………………………………………………………………………  Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………  Chuyên ngành: ………………………………………………………………  Tên đề tài: …………………………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu, …) Các nhận xét khác: Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa, …) Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT iv MỤC LỤC CHƯƠNG Error! Bookmark not defined GIỚI THIỆU Error! Bookmark not defined 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tài Err or! Bookmark not defined 1.1.2 Căn khoa học thực tiển Err or! Bookmark not defined 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 1.2.1 Mục tiêu chung Err or! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Err or! Bookmark not defined 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.4.1 Không gian nghiên cứu Err or! Bookmark not defined 1.4.2 Thời gian nghiên cứu Err or! Bookmark not defined v 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Err or! Bookmark not defined 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG Error! Bookmark not defined PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Các khái niệm Err or! Bookmark not defined 2.1.1.1 Cạnh tranh gì? Err or! Bookmark not defined 2.1.1.2 Hành vi cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.1.3 Các loại hình cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.1.4 Năng lực cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.1.5 Định nghĩa ngành Err or! Bookmark not defined 2.1.2 Tầm quan trọng lực cạnh tranh Err or! Bookmark not defined vi 2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.3.1 Môi trường bên doanh nghiệp Err or! Bookmark not defined 2.1.3.2 Mơi trường bên ngồi doanh nghiệp Err or! Bookmark not defined 2.1.4 Các công cụ xác định lực cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.4.1 Phân tích ma trận môi trường vĩ mô Err or! Bookmark not defined 2.1.4.2 Phân tích mơ hình năm áp lực cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.4.3 Ma trận bên (EFE) Err or! Bookmark not defined 2.1.4.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Err or! Bookmark not defined 2.1.4.6 Phân tích lực cạnh tranh dựa vào ma trận SWOT Err or! Bookmark not defined 2.1.4.7 Phân tích mơi trường nội - Ma trận IFE (Interal Factor Evaluation Matrix) vii Err or! Bookmark not defined 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Err or! Bookmark not defined 2.2.1.1 Số liệu thứ cấp Err or! Bookmark not defined 2.2.1.2 Số liệu sơ cấp Err or! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Err or! Bookmark not defined CHƯƠNG Error! Bookmark not defined GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Error! Bookmark not defined LÚA GẠO CẦN THƠ Error! Bookmark not defined 3.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Error! Bookmark not defined 3.1.1 Vị trí địa lý hành Err or! Bookmark not defined 3.1.2 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội Err or! Bookmark not defined 3.1.3.1 Đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Err or! Bookmark not defined viii 3.1.3.2 Đặc điểm Kinh tế - Xã hội Err or! Bookmark not defined 3.1.3 Cơ sở hạ tầng Err or! Bookmark not defined 3.1.4 Hoạt động thương mại dịch vụ Cần Thơ năm qua Err or! Bookmark not defined 3.2 TỔNG QUAN VỀ LÚA GẠO Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tình hình sản xuất xuất gạo giới Err or! Bookmark not defined 3.2.2 Tình hình sản xuất xuất gạo Việt Nam năm qua Err or! Bookmark not defined 3.2.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam Err or! Bookmark not defined 3.2.2.2 Tình hình xuất gạo Việt Nam Err or! Bookmark not defined 3.2.3 Tổng quan sản xuất lúa gạo Cần Thơ Err or! Bookmark not defined 3.2.4 Vai trò sản xuất lúa gạo xuất gạo phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ ix Chương 5: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho lúa gạo Cần Thơ… Giải pháp đặt là: - Chính quyền địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phương diện, bao gồm thời hạn vay, hình thức vay quy trình cho vay, thủ tục cho vay Ưu tiên cho doanh nghiệp chế biến xuất gạo vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển để đầu tư đổi thiết bị - công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn xuất quốc gia - Với quan hệ đối ngoại tốt Việt Nam với nước khu vực giới, lúa gạo Việt Nam Cần Thơ có hội tiếp cận với thị trường rộng lớn giới Vì thế, lúa gạo cần thơ thu hút vốn đầu tư nước ngồi vào ngành cơng nghiệp phụ trợ để giảm chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh tường quốc tế 5.7 Chiến lược phòng thủ Giải pháp đặt là: Cần xây dựng thương hiệu cho gạo xuất khẩu, đồng thời giảm bớt chi phí vận chuyển, chi phí xuất qua trung gian nhằm làm tăng khả cạnh tranh giá Ngoài cần tập trung vào giải vấn đề nguồn nguyên liệu ngành công nghiệp phụ trợ Bên cạnh phải quan tâm đến đối thủ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn để có chiến lược phát triển lâu dài 5.8 Thực liên kết nhà: nhà Nông, nhà Doanh nghiệp, nhà Khoa học, nhà Nước Nguồn ngun liệu đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiên trạng cân đối khâu cung cấp nguyên liệu lực sản xuất xí nghiệp, nhà máy khu vực có chiều hướng gia tăng Trước thực trạng cầngiải pháp Giải pháp đặt là: - Đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng hợp tác xã, tổ sản xuất, tổ hợp tác, vừa sản xuất lúa vừa làm dịch vụ có liên kết chặt chẽ hộ nông dân, thực tốt liên kết bốn nhà: nhà Nông, nhà Doanh nghiệp, nhà Khoa học, Nhà nước - Để thực giải pháp này, lãnh đạo địa phương phải có biện pháp cụ thể, đối tượng thuộc diện huy hoạch vùng dự án, quyền đại phương cần có sách khuyến khích hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng lúa, Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực… 92 Chương 5: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho lúa gạo Cần Thơ… giới thiệu cở cung cấp giống, thuốc trừ sâu, phân bón, đặc biệt hỗ trợ lãi suất cho vay ưu đãi; ưu tiên mua sản phẩm đầu theo giá thị trường, đảm bảo cho người nơng dân có lãi Còn đối tượng khơng thuộc diện quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu định hướng cho họ chuyển đổi sang lĩnh vực khác, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực… 93 Chương 6: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong kinh tế tồn cầu hóa nay, cạnh tranh diễn gay gắt liệt hơn, phân tích, đánh giá lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ nhằm đưa giải pháp cao khả cạnh tranh mặt hàng quan trọng Thực tế, qua q trình phân tích, đánh giá lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ cho thấy mặt mạnh như: lực xay xát, chế biến huy động nguồn hàng thuận lợi, hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin khách hàng, thiết bị chế biến tiên tiến, khả cạnh tranh giá thị trường giới, trì tốt mối quan hệ với khách hàng có chủ động tìm kiếm khách hàng mới, có kinh nghiệm lâu năm nghề trồng lúa Bên cạnh đó, lúa gạo Cần Thơ có điểm yếu cần khắc phục như: ngành cơng nghiệp có liên quan hỗ trợ: bao bì, đóng gói, khí, hóa chất giao thơng vận tải thơng tin liên lạc lạc hậu, xuất phải qua trung gian làm tăng chi phí, chưa đầu tư thích đáng vào xâu dựng quảng bá thương hiệu, chưa có thương hiệu riêng, khả tài nhiều hạn chế chưa kiểm soát chất lượng đầu vào Song song đó, phân tích mơi trường bên cho thấy lúa gạo TPCT đứng trước hội quan trọng như: nhu cầu gạo nhập giới tăng trở lại giai đoạn 2009 – 2015 theo đà tăng dân số, nhu cầu tiêu dùng gạo chất lượng cao nước tăng, quan hệ đối ngoại mở rộng Việt Nam với nước khu vực giới tiến triển tốt đẹp, trị xã hội Việt Nam ổn định, hỗ trợ Chính phủ ngành hàng lúa, gạo Tuy nhiên, lúa gạo Cần Thơ phải đối mặt với nguy từ cạnh tranh, nước xuất lớn giới như: Thái Lan, Ấn Độ, gia nhập ngành đối thủ cạnh tranh tiềm năng, yêu cầu an toàn thực phẩm ngày cao, chất lượng nguồn nguyên liệu không đồng đều, cạnh tranh doanh nghiệp nước gia tăng ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành, lúa gạo Cần Thơ bị Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực… 94 Chương 6: Kết luận kiến nghị cạnh tranh sản phẩm thay lúa mì, lúa mạch Ngồi ra, chế, sách đặc biệt sách tiếp cận đất đai tính minh bạch quyền địa phương có liên quan đến việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh lúa gạo Hy vọng tương lai không xa, hạt gạo Cần Thơ diện nhiều bữa cơm tất gia đình 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Chính phủ Chính phủ cần đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sớm xây dựng phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam dài hạn làm định hướng cho doanh nghiệp xác định chiến lược kinh doanh nâng cao khả cạnh tranh khu vực giới Quy định chặt chẽ định mức xuất gạo cho loại gạo năm Theo đó, tăng tiêu xuất gạo cấp cao năm nhằm nâng cao kim ngạch xuất điều phù hợp với xu cải tiến chất lượng lúa thu hoạch Việt Nam Đầu tư cải thiện sở hạ tầng phục vụ lưu thông xuất gạo như: kho chứa, bến bãi, cảng chuyên dùng cho xuất gạo…nhằm giảm chi phí trung gian, thời gian cận chuyển, chờ đợi bước tạo lợi cho xuất gạo Việt Nam Đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn yêu cầu doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp trực thuộc Bộ có sách hỗ trợ người dân mua máy phục vụ sản xuất nơng nghiệp nhiều hình thức trả góp, hỗ trợ lãi suất cho nơng dân mua máy Có quy hoạch xây dựng kết cấu sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng (đồng ruộng, cầu, đường giao thông…) tạo thuận lợi cho việc sử dụng máy móc, thiết kế sản xuất nơng nghiệp có hiệu quả, tiếp tục hỗ trợ nơng dân đầu tư mua máy móc nơng nghiệp; sách khuyến khích hỗ trợ sở chế tạo máy nông nghiệp Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực… 95 Chương 6: Kết luận kiến nghị 6.2.2 Đối với địa phương Thành phố sớm xây dựng trung tâm giao dịch lúa gạo nhằm giúp cho người sản xuất tiêu thụ gặp Bên cạnh đó, nơng dân doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, giảm thiểu tình trạng mua bán qua nhiều trung gian cạnh tranh hạ giá bán doanh nghiệp với Quan tâm ưu tiên vào khu Công nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cấp cho thị trường nước xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực… 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Tuyết, Quản trị chiến lược, Giảng viên trường Đại học Cần Thơ Lưu Thanh Đức Hải (2007), Quản trị tiếp thị, công cụ hoạch định chiến lược Marketing doanh nghiệp, NXB giáo dục Lưu Thanh Đức Hải Nguyễn Thị Thanh lộc (2000), Nghiên cứu Marketing ứng dụng kinh doanh, NXB Thống kê TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên Diệp Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Lao động xã hội TP Hồ Chí Minh Sở Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn TPCT (2009), Hiện trạng sau thu hoạch lúa gạo TPCT giải pháp phát triển đến năm 2015 Sở Thương mại TPCT (2006), Quy hoạch phát triển thương mại Thành phố Cần Thơ đến năm 2015 định hướng năm 2020, Cần Thơ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TPCT (2006), Quy hoạch nông nghiệp nông thôn TPCT đến năm 2015 định hướng 2020, Cần Thơ Các Website http://www.vcci.com.vn http://www.vietfood.org.vn http://www.rice.com.vn http://www.agro.gov.vn http://xttm.agroviet.gov.vn http://www.fao.org http://www.gentraco.com.vn xii PHỤ LỤC STT Đối tượng vấn Chú Nguyễn Công Khanh Tên doanh nghiệp DNTN Nguyễn Văn Hiền Địa 306/15 Bình Dương, Long Hòa, Q Số điện thoại 07103.841237 Bình Thủy, TP Cần Thơ Cô Nguyễn Ngọc Hân Cty lương thực Sơng Hậu Lộ 18 – Khu Cơng nghiệp Trà Nóc, 07103.841299 Q Bình Thủy, TP Cần Thơ Chú Nguyễn Tấn Thành Cty Cổ phần Mê Kông 120 Lý Tự Trọng 01703.2214539 Chú Phan Văn Hồng Gia Cơng ty THNH Mỹ Phước Lộ Vòng Cung, Huyện Phong Điền 01222 803954 xiii PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA I PHẦN QUẢN LÝ Tên đáp viên:……………………………………………………………………… Đơn vị:……………………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… II PHẦN GIỚI THIỆU Xin chòa Cơ/chú, cháu sinh viên thuộc khoa kinh tế trường Đại học Cần Thơ Hiện tại, cháu làm đề tài nghiên cứu “Phân tích, đánh giá giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ đến năm 2015” Được cho phép trường chủ nhiệm đề tài khoa nên cháu tiến hành vấn để đánh giá lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ thời gian qua Xin Cơ/chú vui lòng dành chút thời gian để giúp cháu hoàn thành câu hỏi Cháu xin cam đoan thông tin mà Cô/chú cung cấp giữ bí mật tuyệt đối xiv III PHẦN NỘI DUNG 1/ Cơ/chú vui lòng đánh giá tác động ngành công nghiệp hỗ trợ ảnh hưởng đến khả cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ STT Ngành liên quan hỗ trợ Cơng nghiệp hóa chất Máy móc thiết bị chun Giá cả, cước phí (Điểm 1->5) Năng suất ngành (Điểm 1->5) Tác động đến khả cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ dùng sản xuất lúa gạo Vận tải biển, quốc tế Vận tải đường Hệ thống cảng biển Kho chứa, bến bãi Dịch vụ toán quốc tế Điện Ghi chú: Phần giá cả, cước phí, suất ngành điểm Điểm = 1: Rất thấp Điểm = 2: Thấp Điểm = 3: Trung bình Điểm = 4: Cao Điểm = 5: Rất cao Phần tác động đến khả cạnh tranh ngành Điểm = 0, tác động tiêu cực Điểm = 1, tác động tích cực 2/ Cơ/chú vui lòng đánh giá tầm quan trọng yếu tố bên ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo mức độ (0,0-không quan trọng đến 1,0- quan trọng) cho yếu tố xv - Phần phân loại: nói lên khả phản ứng doanh nghiệp với yếu tố Điểm cho là: 4-phản ứng tốt 3-phản ứng trung bình 2-phản ứng trung bình 1-phản ứng yếu xvi STT Các yếu tố ảnh hưởng Nhu cầu nhập gạo giới giai đoạn 2009-2015 tăng Nhu cầu tiêu dùng gạo chất lượng cao nước tăng Mối quan hệ đối ngoại mở rộng Việt Nam với nước giới Đất đai, công cụ phục vụ sản xuất Chính trị xã hội Việt Nam ổn định Sự quan tâm hỗ trợ Chính phủ Lãi suất cho vay tăng Cạnh tranh từ nước xuất gạo lớn giới Gia nhập ngành đối thủ tiềm 10 Yêu cầu an toàn thực phẩm ngày cao 11 Chất lượng nguồn nguyên liệu không đồng 12 Cạnh tranh doanh nghiệp nước 13 Công nghệ xay xát chế biến lúa gạo lạc hậu Tổng xvii Tầm quan Phân Số điểm trọng loại quan trọng 3/ Cô/chú vui lòng cho biết đối thủ lớn lúa gạo Cần Thơ? Đối thủ 1:………………………………………………………………… Đối thủ 2:………………………………………………………………… Đối thủ 3:………………………………………………………………… 4/ Cơ/chú vui lòng cho biết nhận định cô tầm quan trọng yếu tố sau khả cạnh tranh doanh nghiệp (1-không quan trọng, 10rất quan trọng) Tổng cộng 100 - Phần trọng số: Phản ứng doanh nghiệp trước yếu tố 1-phản ứng yếu 2-phản ứng trung bình 3-phản ứng trung bình 4-phản ứng tốt xviii Tầm quan Đối thủ 1: Đối thủ 2: Đối thủ 3: trọng STT Các yếu tố thành công Trọng Điểm số Thị phần xuất gạo Điều kiện tự nhiên sản xuất lúa gạo Cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông xuất gạo Nguồn tài Chất lượng sản phẩm Uy tín thương mại thị trường giới Khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Khả cạnh tranh giá Hệ thống phân phối xuất 10 Sản phẩm đa dạng Tổng số điểm xix số Trọng Điểm Trọng Điểm số số số số Câu 6: Cơ/chú vui lòng cho điểm yếu tố bên trong, thuộc môi trường nội doanh nghiệp có ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, cho điểm theo mưc độ: STT Các yếu tố ảnh hưởng Thiết bị chế biến gạo tiên tiến Khả cạnh tranh giá gạo xuất Khả trì khách hàng củ mở rộng khách hàng Khả hoạt động kinh doanh ngành hàng lúa gạo Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh Marketing chưa hiệu Hệ thống thông tin chưa hoàn thiện Phân phối phải qua trung gian Khả tài hạn chế 10 Chưa đầu tư thích đáng vào xây dựng quảng bà thương hiệu 11 Chưa kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu 12 Nghiên cứu phát triển yếu 13 Khả toán thấp Tổng xx Tầm quan Phân Số điểm quan trọng loại trọng (0,0-không quan trọng đến 1,0- quan trọng) tổng cộng 1,0 - Phần phân loại: nói lên khả phản ứng doanh nghiệp với yếu tố Điểm cho là: 4-phản ứng tốt 3-phản ứng trung bình 2-phản ứng trung bình 1-phản ứng yếu xxii ... đánh giá lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ Qua đề giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng lúa gạo Cần Thơ đến năm 2015 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nêu lên tình hình sản xuất, xuất lúa gạo giới,... tranh lúa gạo Cần Thơ - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho mặt hàng lúa gạo Cần Thơ đến năm 2015 Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Chương 1: Giới thiệu 1.3... ảnh hưởng đến khả sản Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Chương 1: Giới thiệu xuất xuất gạo nhằm nâng cao lực cạnh tranh lúa gạo Cần Thơ thời gian tới 1.1.2 Căn khoa học thực tiển
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG và các GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của lúa gạo cần THƠ đến năm 2015 , THỰC TRẠNG và các GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của lúa gạo cần THƠ đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay