SO SÁNH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI và mô HÌNH TRUYỀN THỐNG TRONG sản XUẤT lúa gạo ở xã tân PHÚ, HUYỆN CAI lậy, TỈNH TIỀN GIANG

85 42 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HÌNH CƠNG NGHỆ SINH THÁI HÌNH TRUYỀN THỐNG TRONG SẢN XUẤT LÚA GẠO TÂN PHÚ, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.s LÊ TRẦN THIÊN Ý HUỲNH NHƯ ÁI MSSV: 4084178 Lớp: Kinh tế học K34 Cần Thơ Tháng 05 năm 2012 So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú LỜI CẢM TẠ  Trong suốt năm học tập trường Đại Học Cần Thơ, truyền đạt nhiều kiến thức quý báu từ quý Thầy Cô Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán giảng viên thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh tất q Thầy, Cơ tận tình giảng dạy tơi suốt q trình học trường Để hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, tơi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Lê Trần Thiên Ý Từ lúc bắt đầu hồn thành, Cơ truyền đạt kiến thức chun mơn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, góp ý vơ q báu để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gởi lời cảm ơn đến thầy Hồ Văn Chiến, giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật - phía Nam, Tiền Giang nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt tháng thực tập đơn vị Những tư liệu thầy cung cấp nguồn tham khảo vô quý giá giúp tơi hình thành ý tưởng để thực luận văn Sự hướng dẫn, góp ý nhiệt tình thầy giúp luận văn hoàn thiện Tôi cảm ơn hộ nông dân Tân Phú cung cấp thông tin kinh nghiệm sản xuất để tơi có nguồn thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi dành tặng lòng biết ơn từ tận đáy lòng đến gia đình tơi, nơi tạo điều tinh thần vững chãi để yên tâm thực nghiên cứu Tuy nhiên, hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên trình tìm hiểu, xử lý phân tích số liệu tơi khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp q Thầy, Cơ để viết hồn chỉnh Một lần xin gửi đến quý Thầy cô lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành nhất! Ngày 13 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Huỳnh Như Ái GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -ii- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích luận văn trung thực, khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 12 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Huỳnh Như Ái GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -iii- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -iv- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  • Họ tên người hướng dẫn:………………………………………………… • Học vị:…………………………………………………………………………… • Chuyên ngành:………………………………………………………………… • Cơ quan cơng tác:……………………………………………………………… • Tên học viên:…………………………………………………………………… • Mã số sinh viên:………………………………………………………………… • Chuyên ngành:………………………………………………………………… • Tên đề tài:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về hình thức: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu…) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -v- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa, …) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng .năm Giáo viên hướng dẫn Lê Trần Thiên Ý GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -vi- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng .năm Giáo viên phản biện GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -vii- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG 26 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 26 3.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - HỘI 26 3.2 HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN 29 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HAI HÌNH 30 4.1 TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 30 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NƠNG HỘ 35 4.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA HAI HÌNH 47 NHỮNG THUẬN LỢI – KHĨ KHĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP 54 PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ HÌNH CƠNG NGHỆ SINH THÁI TRONG SẢN XUẤT LÚA GẠO 54 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA HAI HÌNH 54 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH CƠNG NGHỆ SINH THÁI 55 CHƯƠNG 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 6.1 KẾT LUẬN 60 6.2 KIẾN NGHỊ 60 PHỤ LỤC 65 a.PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ 65 b KẾT QUẢ CHẠY HÀM 69 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -viii- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: LOẠI PHÂN, LIỀU LƯỢNG, THỜI GIAN KHUYẾN CÁO BÓN CHO LÚA .25 Bảng 2.2: CÁC BIẾN ĐỘC LẬP ĐỀ XUẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT 29 Bảng 3.1: TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN – HỘI TẠI TÂN PHÚ NĂM 2011 .38 Bảng 3.2: KẾT QUẢ GIÁO DỤC TÂN PHÚ NĂM 2011…………………………… 38 Bảng 3.3: KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA TÂN PHÚ NĂM 2011………………………….40 Bảng 4.1: THỐNG KÊ DÂN SỐ LAO ĐỘNG CỦA MẪU KHẢO SÁT…………………41 Bảng 4.2: CƠ CẤU ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG HỘ CỦA MẪU KHẢO SÁT….……………… 42 Bảng 4.3: PHÂN PHỐI THEO GIỚI TÍNH TUỔI CỦA CHỦ HỘ CỦA MẪU KHẢO SÁT…………………………………………………………………………………………… 43 Bảng 4.4: PHÂN PHỐI TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA CHỦ HỘ CỦA MẪU KHẢO SÁT ……………………………………………………………………………………………… …45 Bảng 4.5: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TRÊN HA LÚA…………………………………… 46 Bảng 4.6: ĐỐI TƯỢNG THU MUA LÚA CỦA NÔNG HỘ ……………………………… 49 Bảng 4.7: THỐNG TẢ NĂNG SUẤT LÚA CỦA HAI HÌNH………………… 50 Bảng 4.8: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA HAI HÌNH……………………………… 52 Bảng 4.9: THỐNG TẢ CÁC BIẾN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH…………… …….53 Bảng 4.10: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI NĂNG ST CỦA HAI HÌNH… 54 Bảng 4.11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Z VỀ NĂNG SUẤT CỦA HAI HÌNH…………… 55 Bảng 4.12: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI LỢI NHUẬN CỦA HAI HÌNH .56 Bảng 4.13: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Z VỀ LỢI NHUẬN CỦA HAI HÌNH…………… 57 Bảng 4.14: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI CHI PHÍ CỦA HAI HÌNH …… 57 Bảng 4.15: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Z VỀ CHI PHÍ CỦA HAI HÌNH………………… 58 Bảng 4.16: THỐNG TẢ CÁC BIẾN SỐ TRONG HÀM SẢN XUẤT …………… 59 Bảng 4.17: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA HÌNH TRUYỀN THỐNG…………………………………………………………………………………………60 Bảng 4.18: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA HÌNH CƠNG NGHỆ SINH THÁI ….……………………………………………………………………… 62 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -ix- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỘ NƠNG DÂN KINH TẾ HỘ…………………….19 Hình 2.2: QUY TRÌNH TRỒNG LÚA…………………………………………………………23 Hình 2.3: HÀM NĂNG SUẤT LÚA………………………………………………………… 27 Hình 2.4: HÌNH ĐỀ XUẤT……………………………………………………………… 32 Hình 4.1: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG HAI HÌNH………………………………… 41 Hình 4.2: PHÂN PHỐI THEO GIỚI TÍNH CỦA CHỦ HỘ CỦA MẪU KHẢO SÁT……… 43 Hình 4.3: PHÂN PHỐI THEO TUỔI CỦA CHỦ HỘ CỦA MẪU KHẢO SÁT.…………… 44 Hình 4.4: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA CHỦ HỘ…………………………………………… 45 Hình 4.5: PHÂN PHỐI CHI PHÍ CỦA HAI HÌNH……………………………………….47 Hình 4.6: SO SÁNH CHI PHÍ, DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA HAI HÌNH……… 51 Hình 4.7: SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA HAI HÌNH………………… 53 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -x- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Canh tác lúa hoạt động sản xuất chủ lực cư dân Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Hiện có hai cách thức sản xuất lúa hình truyền thống vốn áp dụng lâu đời hình cơng nghệ sinh thái vụ Đông Xuân 2011 Tuy hình cơng nghệ sinh thái vào hoạt động vụ (tính tới tháng 03/2012) mang lại kết hiệu sản xuất cao Cụ thể, suất hình cơng nghệ sinh thái 5,58 tấn/ha cao hình truyền thống (5,38 tấn/ha) Tổng chi phí trung bình hình công nghệ sinh thái 14.109.290 đồng thấp hình truyền thống (18.049.190 đồng) Nhờ đó, nơng hộ hình cơng nghệ sinh thái thu lợi nhuận trung bình 19.507.870 đồng, cao hình truyền thống (13.408.530 đồng) Sự phát triển hình cơng nghệ sinh thái giúp hoạt động sản xuất nhà nông tham gia phát huy văn Nhà nước Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản Về mặt hội, hình sản xuất làm tăng tính đồn kết cộng đồng dân cư nơng thôn thông qua hoạt động tập huấn chia sẻ kinh nghiệm Ngoài ra, trồng hoa bờ ruộng làm thay đổi cảnh quan bờ ruộng, giúp công xây dựng nông thôn Nhà nước hai hình, mắc xích thương mại chưa hồn chỉnh nên giá lúa hai hình giữ mức thấp Tuy nhiên, hình cơng nghệ sinh thái, kĩ thuật tốt dẫn tới chi phí phí thấp hơn, cho suất lợi nhuận hình truyền thống Do khó thay đổi nhận thức nhà nông công tác chuyển đổi từ hình truyền thống sang hình cơng nghệ sinh thái chưa diễn nhanh chóng 6.2 KIẾN NGHỊ Để trì phát huy hiệu sản xuất hình cơng nghệ sinh thái, đề tài xin đưa số kiến nghị sau: GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -60- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Đối với quyền địa phương Cần triển khai nội dung cụ thể đến cá nhân sản xuất, trao đổi kinh nghiệm Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy (địa phương tiên phong hình này) để điều chỉnh kịp thời hoạt động kĩ thuật phù hợp với thực tiễn địa phương Tuyên truyền chi tiết nội dung kĩ thuật hình lợi ích mang lại Thơng cáo rõ ràng lan rộng cư dân địa điểm kế hoạch tập huấn để nông hộ dễ dàng tham dự Phối hợp đồng ngành, cấp địa bàn UBND xã, hội phụ nữ, Đoàn niên để giúp nơng hộ chuyển đổi hình sản xuất dễ dàng Đối với nông hộ chưa tin tưởng vào hoạt động chuyển giao, hướng dẫn kĩ thuật sản xuất cán nông nghiệp, cần xếp nông dân sản xuất giỏi tự chuyển giao cho nơng hộ hàng xóm Mối quan hệ gắn bó làng có sức ảnh hưởng cao Đối với nhà nước Đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuận tiện hơn, đảm bảo ổn định sản xuất lâu dài, phát triển ngành nông nghiệp bền vững Cụ thể, bên cạnh làm đường xi măng nên cải tạo kênh rạch thơng thống rộng rãi để tàu thuyền qua lại dễ dàng khúc kênh rạch nhỏ, để nơng hộ có nhiều lựa chọn giao dịch buôn bán lúa Cần lập kế hoạch thu mua xuất cụ thể để vấn đề cung cầu nông hộ thị trường ổn định Nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường giống lúa cụ thể tuyên truyền tới đơn vị hành nhỏ nhất, để nơng dân nắm bắt thực hiện, tránh tình trạng dư thừa sản lượng giống lúa khan giống lúa khác, dẫn tới nông hộ nhà xuất khơng có lợi Nội dung hình cơng nghệ sinh thái giảm tác động hóa học, tái tạo hệ cân sinh thái, giúp tiết kiệm chi phí đầu vào làm tăng sản lượng Cho nên, nói hình sản xuất lúa sạch, có khả tiếp cận thị trường nhập khó tính Do đó, nhà nước cần quan tâm quảng bá hoạt động sản xuất thị trường giới, tạo điều kiện cho lúa Việt Nam nâng vị lúa Việt Nam lên thị trường gạo giới GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -61- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Sự mở cửa trở lại Myanmar kéo theo xuất lúa gạo đất nước này, Từ tháng 04/2012, Myanmar dự định phát triển lại ngành lúa gạo 100.000 lúa cao sản lẫn lúa chất lượng cao Đây là sức ép giá nguyên liệu giá thị trường lúa gạo Việt Nam thời gian tới Nên cần xem xét kĩ lưỡng nhà nước để đảm bảo thu nhập vốn thấp thường xuyên nông dân GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -62- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Hồ Văn Chiến (2010) Quản lý rầy nâu - bệnh vàng lùn, lùn xoắn canh tác lúa, hướng nghiên cứu ứng dụng, báo cáo Trung tâm Bảo vệ thực vật - phía Nam Hồ Văn Chiến (2011) Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học:Ứng dụng Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu bệnh vàng lùn xoắn lúa tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, báo cáo Trung tâm Bảo vệ thực vật - phía Nam Giáp Văn Dương (2011).“Vì số giáo dục Việt Nam mức trung bình?”, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, 06/12/2011 Nguyễn Quốc Nghi (2010) Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp sản xuất lúa tỉnh Đồng Tháp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trừơng Đại Học Cần Thơ Nguyễn Phú Son, Huỳnh Trường Huy, Trần Thụy Ái Đông (2004) Bài giảng môn học Kinh tế sản xuất, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ, tài liệu lưu hành nội Phạm Lê Thông (2012) Bài giảng Kinh tế vi mô, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ Phạm Lê Thông (2010) Hiệu kinh tế nông dân trồng lúa thương hiệu lúa gạo Đồng sông Cửu Long, website Cổng Thơng Tin Điện Tử Tỉnh Sóc Trăng, http://www.soctrang.gov.vn Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên (2011) “So sánh hiệu kinh tế vụ lúa Hè Thu Thu Đông Đồng sơng Cửu Long”, Tạp chí khoa học, số 18a, trường Đại Học Cần Thơ, 267-276 Cao Quan Việt (2005) Động thái kinh tế - hội hộ nông dân trồng lúa vùng Đồng sông Cửu Long thời kì đổi mới, luận án tiến sĩ, Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam 10 Đỗ Văn Xê, Tiêu Thị Diễm (2008) So sánh hiệu kinh tế hình canh tác nơng nghiệp huyện Gò Quao, Kiên Giang, website Đỗ Văn Xê, https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/dvxe/research-scientific-paper/sci-paper4 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -63- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Tiếng Anh: Aung Hla Tun, Martin Petty (2012) “Reforming Myanmar targets boost in rice exports”, Reuters, 07/04/2012 Doan Manh Tuong (2008) “Determinant rate of technology adoption in the production of rice in Mekong delta”, Omonrice 16, 113-116 I U Odoemenem, J A Inakwu (2011) “Economic analysis of rice production in Cross River State, Nigeria”, Journal of Development and Agricultural economics, Vol 3(9), 12 September, 2011, 469-474 N.H.Huan (2008) “Motivating rice farmers in the Mekong Delta to modify pest management and related pratices through mass media”, International Journal of Pest Management, Vol 54, No.4, October – December 2008, 339-346 Nguyen Huu Dung, Tran Thi Thanh Dung (1997) Economic and health consequences of pesticide use in paddy production in the Mekong Delta, Vietnam, EEPSEA Research Series, Economy and Environment Program for Southeast Asia Ram B Bhujel (2006) “Estimation of production function of Hiunde (Boro) rice”, Nepal Agric Res J.,Vol 7, 2006 Tran Thi Ngoc Huan, Trinh Quang Khuong, Nguyen Van Ngau (2011) Integrated crop management on maize production in shift of cropping system – a case study of Hau Giang province, Vietnam, Omonrice 18, 104-111 Võ Thị Lang, Ngô Thị Thanh Trúc, Huỳnh Thị Đan Xuân, Mai Văn Nam, (2006) “A comparative Study of “Three Reductions Three Gains” and Popular Rice Production Models in the Mekong Delta, Vietnam”, Production, October,1-36 Zenaida M Huelgas, Deborah Templeton, Pamela Castanar (2008) Three Reductions, Three Gains (3R3G) technology in South Vietnam: searching for evidence of economic impact, contributed paper at the 52nd Annual Conference of the Australian Agricultural Resource Economics Society, 5-8 Feb, 2008 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -64- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú PHỤ LỤC a.PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Họ tên đáp viên:…………………………………… Ngày điều tra:…………………………… I.THÔNG TIN CHUNG 1.Giới tính: Nam Nữ 2.Ơng/bà tuổi: ………………… tuổi Ông/bà học lớp mấy? Lớp………………… Ông/bà làm ruộng năm? năm 5.Gia đình ơng/bà có người?……………….người/hộ; 5.1 Số nhân nam gia đình: ……………… người/hộ 6.Có người hộ ông/bà tham gia làm ruộng? người II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA VỤ HÈ THU CỦA NƠNG HỘ hình sản xuất lúa ơng/bà áp dụng: hình truyền thống hình Cơng nghệ sinh thái 8.Tại ơng/bà áp dụng hình này? Theo thói quen, truyền thống Địa phương tuyên truyền Năng suất cao Lúa bán có giá Bắt chước hàng xóm Chi phí thấp Bảo vệ sức khoẻ Địa phương tài trợ vốn vật chất để áp dụng hình Khác……………………………………………………………………… Ơng/bà áp dụng hình năm? năm 10.Tổng diện tích đất nơng nghiệp ơng/bà sở hữu:…………………………ha 11.Trong đó, diện tích đất ruộng là: …………………………… 12.Tổng chi phí cho vụ Hè Thu 2011:………………………………đồng/ha GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -65- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú 12.1 Chi phí lao động ha/vụ Hè Thu 2011 Cơng việc Lao động nhà Lao động thuê (ngày) (ngày) Thành tiền Ghi Làm đất Gieo sạ Bón phân Phun thuốc Tưới tiêu Thu hoạch Vận chuyển Phơi sấy Khác:……… Tổng 12.2 Chi phí sử dụng máy móc, thiết bị cho ha/vụ Hè Thu 2011 Máy móc thiết bị Th ngồi Cơng việc Loại máy móc chủ hộ Thành tiền (nhiên liệu: xăng, dầu, điện) (1000đ) (1000đ) Làm đất Gieo sạ Tưới tiêu Thu hoạch Vận chuyển Phơi sấy Khác:…… Tổng GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -66- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú 12.3 Chi phí nguyên vật liệu cho ha/vụ Hè Thu Khoản mục Đơn giá Giống Số lượng sử dụng Thành tiền Ghi đ/kg Phân bón NPK 20-20-15 NPK 16-16-8 Kali DAP Urê Khác: ……………… Tổng Nông dược Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Thuốc trị bệnh Khác: ………………… Tổng 13 Thu nhập:…………………………………1000đ tồn diện tích Năng suất Sản lượng thu Sản lượng bán Giá bán (tấn/ha) hoạch (tấn) (1000đ/tấn) (tấn) GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -67- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú 14 Ơng/bà gặp khó khăn, thuận lợi sản xuất lúa? Khó khăn: Thiếu giống tốt Thiếu vốn sản xuất Giá vật tư nông nghiệp tăng Thiếu KHKT Thiếu thông tin thị trường Khác…………………………………………………………………………… Thuận lợi: Đất đai màu mỡ Được tập huấn kĩ thuật Được địa phương hỗ trợ giống Ngân hàng cho vay lãi thấp Chủ động nước tưới tiêu Khác…………………………………………………………………………… 15 Nguồn cung cấp thơng tin định giá lúa bán ra? Báo chí, phát truyền hình Cơng ty chế biến, thu mua lúa gạo Trung gian kênh phân phối Gia đình, hàng xóm Khác…………………………………………………………………………… 16 Chính sách nơng nghiệp ơng/bà thấy có tác dụng làm tăng thu nhập từ trồng lúa mình? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -68- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú b KẾT QUẢ CHẠY HÀM Cơ cấu chi phí bình qn hình truyền thống Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation tongcplaodong 35 4187.2 8400.0 5.599E3 1104.9504 tongcpmaymoc 35 1970.0 4600.0 2.750E3 631.3682 cphigiong 35 1105 761.46 215.828 tongcppbon 35 4.0321E3 6.6950E3 5.397349E3 716.2850190 tongcpthuoc 35 200 5450 3541.14 1045.175 nangsuat 35 4.8000 6.1000 5.382857E0 3959246 giaban 35 4900 7000 5970.00 432.197 Doanhthu 35 2.5920E4 3.9000E4 3.216571E4 3.5851050E3 Loinhuan 35 3.7600E3 2.1736E4 1.411651E4 4.5632888E3 Valid N (listwise) 35 Cơ cấu chi phí bình qn hình cơng nghệ sinh thái Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation tongcplaod 30 2600 9600 5320.33 1764.519 tongcpmay cpgiong 30 30 1150 637.5 5550 1050.0 2886.20 836.333 1017.161 116.8757 tongcppbon 30 2175.0 4250.0 2.802E3 528.2766 tongcpthuoc 30 800 3400 2408.50 637.140 tongchiphi 30 9965.0 21467.5 1.423E4 2199.5945 nangsuat 30 5.30 6.00 5.5800 17743 giaban 30 5500 6900 6158.33 425.093 Doanhthu 30 2.9700E4 4.0120E4 3.436483E4 2.6320536E3 Loinhuan 30 1.2822E4 2.6362E4 2.013487E4 3.4607438E3 Valid N (listwise) 30 Kiểm định suất hai hình nangsuatCNST Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý nang suatMHTT 5.58 0.032395 5.6 5.6 0.177434 0.031483 0.571734 0.919461 0.7 5.3 167.4 30 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count -69- 5.382857 0.066923 5.4 4.9 0.395925 0.156756 -1.14871 0.34594 1.3 4.8 6.1 188.4 35 SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Kiểm định lợi nhuận hai hình: LoinhuanMHTT Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count LoinhuanCNST 14116.50857 771.3365887 15093 #N/A 4563.288798 20823604.65 -0.80441845 -0.300064252 17976.4 3760 21736.4 494077.8 35 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count 20134.86667 631.8424768 19236 18730 3460.743773 11976747.46 -0.384764255 0.190020687 13539.5 12822.5 26362 604046 30 Kiểm định chi phí hai hình: tongcpMHTT Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count tongcpCNST 18049.21 347.9942 18200 15300 2058.762 4238500 1.961371 -0.63877 10616.4 11543.6 22160 631722.2 35 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count 14229.97 401.5892 14019 12630 2199.594 4838216 3.197073 1.256403 11502.5 9965 21467.5 426899 30 Thống tả biến số hàm sản xuất hình truyền thống: Descriptive Statistics N Minimum lndientichdatruong 35 -1.2040 lnngayldnha 35 3.8067 lnngayldthue 35 1.0986 lnklgNPK lncpthuoc 35 35 6.0162 5.2983 lnnangsuat 35 caphoc 35 Valid N (listwise) 35 Maximum Mean Std Deviation 7419 -.290732 4399589 4.0943 3.957301E0 0664487 2.7081 1.745058E0 3174956 6.3630 8.6034 6.175260E0 8.088184E0 1236250 5435719 1.5686 1.8083 1.680621E0 0729355 00 3.00 1.4000 60391 Kết hồi qui hàm sản xuất hình truyền thống: GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -70- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Descriptive Statistics Mean Std Deviation N lnnangsuat 1.680621E0 0729355 35 lndientichdatruong lnngayldnha -.290732 3.957301E0 4399589 0664487 35 35 lnngayldthue 1.745058E0 3174956 35 lnklgNPK 6.175260E0 1236250 35 5714 50210 35 8.088184E0 5435719 35 caphoc lncpthuoc Correlations lnnangsuat Pearson Correlation lnnangsuat lnngayldthue lnklgNPK caphoc lncpthuoc 335 123 -.047 204 -.292 lndientichdat ruong 777 1.000 316 110 205 138 -.270 lnngayldnha 335 316 1.000 -.527 224 -.112 026 lnngayldthue 123 110 -.527 1.000 -.157 014 -.018 -.047 205 224 -.157 1.000 -.336 126 caphoc lncpthuoc 204 138 -.112 014 -.336 1.000 -.161 -.292 -.270 026 -.018 126 -.161 1.000 lnnangsuat N lnngayldnha 777 lnklgNPK Sig (1-tailed) lndientichdatruong 1.000 000 025 241 395 120 044 lndientichdat ruong 000 032 265 119 215 058 lnngayldnha 025 032 001 098 261 442 lnngayldthue 241 265 001 184 468 459 lnklgNPK 395 119 098 184 024 235 caphoc 120 215 261 468 024 178 lncpthuoc 044 058 442 459 235 178 lnnangsuat 35 35 35 35 35 35 35 lndientichdat ruong 35 35 35 35 35 35 35 lnngayldnha 35 35 35 35 35 35 35 lnngayldthue 35 35 35 35 35 35 35 lnklgNPK 35 35 35 35 35 35 35 caphoc 35 35 35 35 35 35 35 lncpthuoc 35 35 35 35 35 35 35 Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed lncpthuoc, lnngayldthue, caphoc, lndientichdatruong, lnklgNPK, lnngayldnhaa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: lnnangsuat Model Summaryb Mod el R 826a R Square Adjusted R Square 682 613 Std Error of the Estimate 0453516 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý Change Statistics R Square Change F Change df1 682 9.990 -71- df2 28 Sig F Change 000 DurbinWatson 1.484 SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú Descriptive Statistics Mean Std Deviation N lnnangsuat 1.680621E0 0729355 35 lndientichdatruong lnngayldnha -.290732 3.957301E0 4399589 0664487 35 35 lnngayldthue 1.745058E0 3174956 35 lnklgNPK 6.175260E0 1236250 35 5714 50210 35 caphoc a Predictors: (Constant), lncpthuoc, lnngayldthue, caphoc, lndientichdatruong, lnklgNPK, lnngayldnha b Dependent Variable: lnnangsuat ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 123 021 Residual 058 28 002 Total 181 34 F Sig 9.990 000a a Predictors: (Constant), lncpthuoc, lnngayldthue, caphoc, lndientichdatruong, lnklgNPK, lnngayldnha b Dependent Variable: lnnangsuat Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error Beta t Sig 1.395 801 1.741 093 lndientichdat ruong 116 022 697 5.209 000 lnngayldnha 263 159 240 1.661 100 lnngayldthue lnklgNPK caphoc lncpthuoc 032 032 140 1.021 316 -.114 072 -.193 -1.588 024 008 017 056 471 641 -.010 015 -.074 -.647 523 a Dependent Variable: lnnangsuat Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Residual 1.552158 -7.5590201E2 Maximum 1.788022 Mean Std Deviation N 1.680621E0 0602145 35 0846470 -6.4075729E-16 0411559 35 Std Predicted Value -2.133 1.784 000 1.000 35 Std Residual -1.667 1.866 000 907 35 a Dependent Variable: lnnangsuat Kết hồi qui hàm sản xuất hình cơng nghệ sinh thái : Descriptive Statistics Mean lnnangsuat Std Deviation N 1.718708E0 0314028 30 -.143549 5412007 30 lnldnha 3.864796E0 0560712 30 lnldthue 1.760041E0 2121077 30 lnklgNPK 5.870305E0 0285113 30 lndientichruong GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -72- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú lncpthuoc 7.742357E0 3277200 30 4333 50401 30 cap1 Correlations lnnangsuat Pearson Correlation lnnangsuat Sig (1-tailed) lnldnha lnldthue lnklgNPK lncpthuoc cap1 1.000 707 670 276 -.108 -.171 -.301 lndientichruong 707 1.000 345 005 -.244 -.250 -.288 lnldnha 670 345 1.000 034 067 -.125 -.309 lnldthue 276 005 034 1.000 134 -.101 -.206 lnklgNPK -.108 -.244 067 134 1.000 059 336 lncpthuoc -.171 -.250 -.125 -.101 059 1.000 235 cap1 -.301 -.288 -.309 -.206 336 235 1.000 000 000 070 286 184 053 lndientichruong 000 031 489 097 091 061 lnldnha 000 031 429 362 255 048 lnldthue 070 489 429 241 298 138 lnklgNPK 286 097 362 241 379 035 lncpthuoc 184 091 255 298 379 105 cap1 053 061 048 138 035 105 lnnangsuat 30 30 30 30 30 30 30 lndientichruong 30 30 30 30 30 30 30 lnldnha 30 30 30 30 30 30 30 lnldthue 30 30 30 30 30 30 30 lnklgNPK 30 30 30 30 30 30 30 lncpthuoc 30 30 30 30 30 30 30 cap1 30 30 30 30 30 30 30 lnnangsuat N lndientichruong Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed cap1, lnldthue, lncpthuoc, lnldnha, lndientichruong, lnklgNPKa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: lnnangsuat Model Summaryb Model R R Square 885a Adjusted R Square 783 Std Error of the Estimate 726 Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 0164432 783 13.795 Sig F Change Durbin-Watson 23 000 1.620 a Predictors: (Constant), cap1, lnldthue, lncpthuoc, lnldnha, lndientichruong, lnklgNPK b Dependent Variable: lnnangsuat ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 022 004 Residual 006 23 000 Total 029 29 Sig 13.795 000a a Predictors: (Constant), cap1, lnldthue, lncpthuoc, lnldnha, lndientichruong, lnklgNPK b Dependent Variable: lnnangsuat Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error Standardized Coefficients Beta t Sig 1.031 970 1.480 092 lndientichruong 032 006 547 4.932 000 lnldnha 286 062 511 4.628 000 GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -73- SVTH: Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất hình Cơng nghệ sinh thái hình truyền thống sản xuất lúa gạo Tân Phú lnldthue 043 015 290 2.834 009 lnklgNPK -.089 122 -.081 -.728 474 lncpthuoc 004 010 042 415 682 cap1 006 007 091 780 443 a Dependent Variable: lnnangsuat Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.675247 1.793421 1.718708E0 0277794 30 -3.8018014E-2 0380010 0000000 0146437 30 Std Predicted Value -1.565 2.690 000 1.000 30 Std Residual -2.312 2.311 000 891 30 Residual a Dependent Variable: lnnangsuat GVHD: Th.S Lê Trần Thiên Ý -74- SVTH: Huỳnh Như Ái ... hiệu sản xuất mơ hình cơng nghệ sinh thái xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đồng thời so sánh mô hình sản xuất với mơ hình sản xuất lúa truyền thống nhằm giúp nhà nơng lựa chọn mơ hình. .. tài: So sánh hiệu sản xuất mơ hình Cơng nghệ sinh thái mơ hình truyền thống sản xuất lúa gạo xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhằm đánh giá thực trạng đưa giải pháp giúp nông dân xã. .. Huỳnh Như Ái So sánh hiệu sản xuất mơ hình Cơng nghệ sinh thái mơ hình truyền thống sản xuất lúa gạo xã Tân Phú (performance): suất lợi nhuận hộ áp dụng mơ hình Cơng nghệ sinh thái hộ sản xuất theo
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI và mô HÌNH TRUYỀN THỐNG TRONG sản XUẤT lúa gạo ở xã tân PHÚ, HUYỆN CAI lậy, TỈNH TIỀN GIANG , SO SÁNH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI và mô HÌNH TRUYỀN THỐNG TRONG sản XUẤT lúa gạo ở xã tân PHÚ, HUYỆN CAI lậy, TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay