SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH tế GIỮA mô HÌNH LUÂN CANH 2 lúa –1 đậu với mô HÌNH lúa 3 vụ ở HUYỆN TRÀ ôn TỈNH VĨNH LONG

92 26 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HÌNH LN CANH LÚAĐẬU VỚI HÌNH LÚA VỤ HUYỆN TRÀ ƠN TỈNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Cần Thơ - 2010 Sinh viên thực hiện: LIÊU BÍCH HẢO Mã số sinh viên: 4066199 Lớp: Kinh tế học Khóa: 32 LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập, nghiên cứu rèn luyện trường nhờ có dạy tận tình Q Thầy Cơ trường Đại học Cần Thơ đặc biệt Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh giúp em có thêm nhiều kiến thức hiểu biết sâu sắc học tập thực tiễn hàng ngày Và hơm hồn thành luận văn em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Cần Thơ Cám ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu năm học tập trường, để từ em vận dụng kiến thức vào luận văn - Lòng biết ơn vơ hạn xin gửi đến Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, bận nhiều công việc Cô trực tiếp hướng dẫn em cách tận tình, giải đáp khó khăn, vướng mắc giúp em hoàn thành luận văn cách tốt - Các Cô Chú, Anh Chị công tác Trạm khuyến nơng, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Trà Ơn, đặc biệt Danh Phúc cung cấp cho em số liệu tài liệu có liên quan đến đề tài mà em nghiên cứu, tạo điều kiện để em hồn thành đề tài nghiên cứu - Các Cô, Bác nông dân không ngần ngại cung cấp cho em thơng tin vơ q báu Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn hiểu biết thực tế em hạn chế nên luận văn tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong Thầy góp ý để luận văn hồn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc Quý Thầy, Cô Cô, Chú nhiều sức khoẻ sống thành công công việc Cần Thơ, ngày .tháng… năm Sinh viên thực LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học trước Cần Thơ, ngày .tháng… năm Sinh viên thực ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày…… tháng… năm……… Thủ trưởng đơn vị iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Họ tên giáo viên hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Họ tên sinh viên: Liêu Bích Hảo - Mã số sinh viên: 4066199 - Chuyên ngành: Kinh tế học - Tên đề tài: “So sánh hiệu kinh tế hình ln canh lúađậu với hình lúa vụ huyện Trà Ơn, tỉnh Vĩnh Long” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Hình thức trình bày: Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Độ tin cậy số liệu: Nội dung kết đạt được: Nhận xét khác: Kết luận: Cần Thơ, ngày .tháng… năm Giáo viên hướng dẫn iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày .tháng… năm Giáo viên phản biện v MỤC LỤC - - Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Giả thuyết cần kiểm định 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian 1.4.2 Phạm vi thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Vai trò nông nghiệp kinh tế quốc dân 2.1.2 Các yếu tố nguồn lực sử dụng nông nghiệp 2.1.3 Ý nghĩa kinh tế sản xuất lương thực 2.1.4 Một số lý thuyết độc canh luân canh 2.1.5 Hiệu kinh tế số tiêu đánh giá tính hiệu kinh tế 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ ÔN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 12 3.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 12 vi 3.1.1 Tổ chức hành 12 3.1.2 Địa hình 12 3.1.3 Khí hậu - Thủy văn 13 3.1.4 Kinh tế - Nông sản 14 3.2.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ ÔN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 14 3.2.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện Trà Ơn năm 2007 14 3.2.2 Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện Trà Ơn năm 2008 16 3.2.3 Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện Trà Ôn năm 2009 17 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH: VỤ LÚAVỤ LÚA - VỤ ĐẬU 20 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH ĐỘC CANH LÚA VỤ HUYỆN TRÀ ƠN, TỈNH VĨNH LONG TRONG NĂM 2009 20 4.1.1 tả tình hình sản xuất mẫu điều tra 20 4.1.2 Phân tích kết sản xuất vụ Đông xuân 21 4.1.3 Phân tích kết sản xuất vụ Hè thu 25 4.1.4 Phân tích kết sản xuất vụ Thu đơng 28 4.1.5 Phân tích kết sản xuất hình 33 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH LN CANH LÚA - ĐẬU HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2009 33 4.2.1 tả tình hình sản xuất mẫu điều tra 33 4.2.2 Phân tích kết sản xuất vụ lúa Đơng xuân 34 4.2.3 Phân tích kết sản xuất vụ đậu Xuân hè 37 4.2.4 Phân tích kết sản xuất vụ lúa Hè thu 41 4.2.5 Phân tích kết sản xuất hình 45 4.3 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HÌNH LN CANH VỤ LÚA - VỤ ĐẬU VỚI HÌNH ĐỘC CANH LÚA VỤ 46 4.3.1 So sánh tiêu kinh tế hình 46 4.3.2 So sánh tỷ số tài hình 47 4.3.3 So sánh hiệu môi trường 47 4.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP RỊNG CỦA HÌNH LÚAĐẬU 48 vii 4.4.1 Xây dựng giả thuyết để lập hình hồi qui đa biến 48 4.2.2 Chạy hồi qui đa biến OLS nhận xét kết hình hồi qui 49 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH LN CANH VỤ LÚAVỤ ĐẬU XANH HUYỆN TRÀ ÔN TỈNH VĨNH LONG 53 5.1 THUẬN LỢI CỦA VIỆC SẢN XUẤT THEO HÌNH LN CANH VỤ LÚAVỤ ĐẬU XANH 53 5.2 KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO CỦA VIỆC SẢN XUẤT THEO HÌNH LN CANH VỤ LÚAVỤ ĐẬU XANH 55 5.2.1 Khó khăn 55 5.2.2 Rủi ro 55 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH LN CANH LÚAĐẬU XANH HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG 56 5.3.1 Về hệ thống thủy lợi 56 5.3.2 Hệ thống giao thông 57 5.3.3 Thị trường yếu tố đầu vào 57 5.3.4 Thị trường đầu 58 5.3.5 Công tác khuyến nông 58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 6.1 KẾT LUẬN 59 6.2 KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 viii DANH MỤC BẢNG  Trang Bảng 1: Kết thống kê tả số thông tin chung nông hộ sản xuất theo hình lúa vụ……………………………………………… 20 Bảng 2: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ lúa Đơng xn (mơ hình lúa vụ)… 21 Bảng 3: Kết sản xuất vụ Đơng xn (mơ hình lúa vụ)………………24 Bảng 4: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ lúa Hè thu (mơ hình lúa vụ)……… 25 Bảng 5: Kết sản xuất vụ Hè thu (mơ hình lúa vụ)………………… 27 Bảng 6: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ Thu đơng (mơ hình lúa vụ)……… 28 Bảng 7: Kết sản xuất vụ Thu đơng (mơ hình lúa vụ)……………… 30 Bảng 8: Các tiêu kinh tế vụ năm (mơ hình lúa vụ)……… 31 Bảng 9: Kết sản xuất hình độc canh lúa vụ………………………33 Bảng 10: Kết thống kê tả số thông tin chung nông hộ sản xuất theo hình vụ lúavụ đậu xanh………………………………………… 33 Bảng 11: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ Đơng xn (mơ hình lúa – đậu)…35 Bảng 12: Kết sản xuất vụ lúa Đông xuân (mơ hình lúa – đậu)…………37 Bảng 13: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ đậu Xuân hè (mơ hình lúa – đậu) 38 Bảng 14: Kết sản xuất vụ đậu Xuân hè (mô hình lúa – đậu)……….40 Bảng 15: Cơ cấu chi phí sản xuất vụ lúa Hè thu (mơ hình lúa – đậu)….… 41 Bảng 16: Kết sản xuất vụ lúa Hè thu (mơ hình lúa – đậu)…………43 Bảng 17: Các tiêu kinh tế vụ năm (mơ hình lúa – 1đậu)… 44 Bảng 18: Kết sản xuất hình ln canh vụ lúavụ đậu……… 45 Bảng 19: So sánh tiêu kinh tế hai hình…………………….… 46 Bảng 20: So sánh tỷ số tài hai hình………………………….47 ix Total | 7707.74365 29 265.784264 Root MSE = 2.5225 -thunhaprong | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -giong | 0120155 7974715 nongduoc | 3.967998 0.02 0.988 2378366 16.68 -1.627211 1.651242 0.000 3.479118 4.456878 nhienlieu | -1.93828 6055464 -3.20 0.004 -3.182999 -.693562 _cons |-.1505596 9266996 -0.16 -2.055418 1.754299 0.872 -2 Bước 3: Loại biến mà giá trị R tính khơng có biến lớn Ta có R2 có mặt hai biến chi phí nơng dược chi phí lao động 0,9787, R2 khơng có mặt biến chi phí nơng dược 0,9191 R2 khơng có mặt biến chi phí lao động 0,9785 nên loại biến lao động khỏi hình Như hình hồi qui sau khắc phục tượng đa cộng tuyến bao gồm biến phụ thuộc thunhaprong (thu nhập ròng) biến giải thích giong (chi phí giống), nongduoc (chi phí nơng dược) nhienlieu (chi phí nhiên liệu) Tuy nhiên để chắn hình hồi qui khơng xảy đa cộng tuyến ta sử dụng yếu tố phóng đại phương sai VIF để kiểm tra * vif Variable | VIF 1/VIF -+ -giong | 5.10 nongduoc | 4.83 nhienlieu | 1.64 0.196221 0.207050 0.608633 -+ -Mean VIF | 3.86 Ta thấy nhân tử phóng đại phương sai (VIF) tất biến giải thích nhỏ 10 hay nói khác hình hồi qui khơng có đa cộng tuyến  Kiểm định tự tương quan hình hồi qui mới: * tsset stt time variable: stt, to 30 * dwstat Durbin-Watson d-statistic(4, 30) = 1.78 Tra bảng giá trị d L, dU thống kê Durbin-Watson với n = 30 k = ta giá trị dL = 1,21 giá trị dU = 1,65 Vì dU < d < 4- dU = 2,35 nên chấp nhận giả thuyết H0: hình khơng có tự tương quan âm dương  Kiểm định phương sai sai số thay đổi hình hồi qui mới: 67 * imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(9) = 13,29 Prob > chi2 = 0,1500 Vì Prob > chi2 = 0,1500 (15 %) > 10 % nên không bác bỏ giả thuyết H0: Phương sai sai số khơng thay đổi, tức hình hồi qui có phương sai sai số khơng thay đổi PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA NÔNG HỘ BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NƠNG HỘ (Mơ hình vụ lúa)  Ngày……tháng… năm……… Mẫu số: …… Tên người vấn: Tên người vấn: Dân tộc:  Kinh  Hoa Giới tính:  Nam  Nữ  Khmer  Chăm Ấp:……………………… Xã: …………… Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long A TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NƠNG HỘ: Ơng (Bà) sống bao lâu? năm Trình độ văn hóa: ………………………………… Hộ sản xuất vụ lúa năm?  vụ (dừng vấn)  vụ (tiếp câu 5) Đó vụ nào?  Hè Thu  Thu đông  Đơng xn  Xn hè Ơng (Bà) tham gia sản xuất lúa năm? năm B THÔNG TIN VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO: Lao động: 1.1 Số lao động gia đình tham gia sản xuất lúa (từ 15 tuổi trở lên):…… 1.2 Ông (Bà) có th thêm lao động khơng?  Có 1.3 Thường thuê vào thời điểm vụ? ………………………………… 1.4 Tiền cơng lao động th ngồi:……………đồng/ngày Đất sản xuất: ( cơng = 1.000m2) 2.1 Diện tích đất trồng lúa bao nhiêu?……cơng 68  Khơng 2.2 Hình thức sở hữu đất:  Chủ sở hữu  Thuê Nếu th đất chi phí th bao nhiêu? ……………đồng / công / năm Tiến khoa học kỹ thuật: 3.1 Ông (Bà) thường sạ lúa theo cách nào?  Sạ lan  Sạ hàng 3.2 Trong trình trồng lúa Ơng (Bà) có áp dụng phương pháp canh tác khơng? Có  Khơng 3.3 Nếu có phương pháp canh tác nào?  Giảm – Tăng  IPM  Kết hợp lúa, thủy sản 3.4 Ông (Bà) cho biết yếu tố tác động làm cho Ông (Bà) áp dụng kỹ thuật mới?  Diện tích sản xuất lớn  Thiếu lao động  Theo yêu cầu thị trường  Địa phương khuyến khích  Theo phong trào  Khác (…………………………) 3.5 Hộ có tham gia buổi tập huấn khơng?  Có  Khơng Nếu có người tổ chức tập huấn:  Cán khuyến nông  Nhân viên công ty thuốc trừ sâu  Cán từ Viện nông nghiệp  Khác Vốn sản xuất 4.1 Nhu cầu vốn cần để sản xuất: ………… đồng/vụ 4.2 Vốn sản xuất tự có hay vay/mượn ?  Tự có  Vay/mượn Nếu vốn sản xuất vay/mượn xin Ơng (Bà) vui lòng điền thơng tin vào bảng sau: Nguồn vốn vay Lượng vốn vay (đồng) Lãi suất (%/tháng) Thời hạn (tháng) Thủ tục vay Dễ Khó Ngân hàng sách Người thân Thị trường tự 4.3 Số tiền vay/mượn có đáp ứng nhu cầu sản xuất Ơng (Bà) khơng?  Có Vật tư nông nghiệp  Không, đáp ứng … …% 5.1 Giống: - Hiện Ông (Bà) gieo sạ giống lúa gì? - Ơng (Bà) sử dụng lúa giống từ nguồn nào? 69  Tự sản xuất  Mua từ trại giống  Khác (…………….) - Tại Ơng (Bà) lại chọn giống để sản xuất?  Cho suất cao  Kháng bệnh cao  Dễ mua  Khác (………………………………) - Chi phí mua giống bao nhiêu? ……………… đồng/ kg - Lượng giống sử dụng cho công đất bao nhiêu? kg 5.2 Phân bón: - Trong q trình sản xuất Ông (Bà) sử dụng loại phân nào? - Lượng phân bón cho cơng đất bao nhiêu? Lượng phân (kg /công) Loại phân Hè thu Thu đông Đơng xn Xn hè - Ơng (Bà) vui lòng cho biết giá mua phân bao nhiêu? Loại phân Giá phân (đồng /kg) Hè thu Thu đông Đông xuân Xuân hè - Ơng (Bà) mua phân bón tiền mặt hay mua chịu?  Tiền mặt  Mua chịu 5.3 Thuốc bảo vệ thực vật: - Ông (Bà) thường sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật nào? Số lượng thuốc sử dụng cho công đất giá thuốc trung bình bao nhiêu? STT Tên thuốc Giá thuốc (đồng) 70 Lượng dùng - Ông (Bà) thường mua thuốc bảo vệ thực vật đâu?  Cửa hàng vật tư nông nghiệp  Đại lý công ty  Hợp tác xã  Khác (………………………… ) C TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ THU HOẠCH SẢN PHẨM: Chi phí sản xuất lúa vụ: Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu Hè Thu Đơng Xn Thu Đơng Chi phí sản xuất 1.1 Giống 1.2 Phân bón 1.3 Thuốc bảo vệ thực vật 1.4 Chuẩn bị đất (cày, xới) 1.5.Chăm sóc ( xịt thuốc, bón phân) 1.6 Thu hoạch (gặt lúa, tuốt lúa…) 1.7 Vận chuyển sản phẩm 1.8 Nhiên liệu, lượng 1.9 Lãi suất vốn vay 1.10 Thuê đất 1.11 Thuế, phí 1.12.Khác 2.Lao động gia đình (ngày cơng) I Tổng chi phí Đánh giá kết áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất: (1 thấp 5.cao nhất)  Dễ áp dụng  Dễ bán thu hoạch  Giảm sử dụng vật tư nông nghiệp  Bảo vệ đất, môi trường  Tăng lợi nhuận 71 Ông (Bà) thu hoach lúa máy gặt đập liên hợp hay cắt tay?  Máy gặt đập liên hợp  Cắt tay D TIÊU THỤ SẢN PHẨM: Hình thức bán lúa:  Tại ruộng  Phơi khô bán  Dự trữ chờ giá cao  Chở đến nhà máy  Xay gạo bán  Khác (………………) Lý bán theo hình thức này:…………………………………………………… Phương thức tốn nào? ………………………………………… Chi phí vận chuyển trả?  Người bán  Người mua  Tùy theo giao kèo E THÔNG TIN VỀ THU NHẬP: Vụ Đơng xn Hè thu Thu đơng Diện tích (cơng) Năng suất (kg/công) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Thu nhập (đồng/cơng) F THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT: Cơ sở hạ tầng 1.1 Ông (Bà) có nhận xét điều kiện sở hạ tầng (điện, nước, thủy lợi, giao thông) xã/ địa phương mình? 1.2 Để phục vụ tốt cho sản xuất Ông (Bà) đề nghị quan có thẩm quyền nên đầu tư cho?  Đường sá  Hệ thống điện  Phương tiện vận chuyển  Chợ tiêu thụ  Thủy lợi  Khác (……………….) Chính sách thị trường: 2.1 Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Ông (Bà) nào?  Dễ mua  Bình thường  Khó mua 2.2 Những ngun liệu đầu vào khó mua?  Giống  Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  Máy móc, thiết bị  Khác (……………………………….) 2.3 Nếu khó mua do:  Ít người bán  Chất lượng không ổn định 72  Đường xa  Không bán chịu  Giá thay đổi nhiều  Khác - Thuận lợi khác: - Khó khăn khác: G THÔNG TIN CHO NƠNG DÂN: Ơng (Bà) có thường xem chương trình nơng nghiệp như: “Bạn nhà nơng”, “Nhịp cầu nhà nơng”,… phát sóng TV khơng?  Có (tiếp câu 2)  Khơng (sang câu 3) Ông (bà) đánh thông tin phổ biến truyền hình?  Rất hữu ích  Còn thiếu cụ thể khơng áp dụng  Ý kiến khác: ………………………………………………………… H ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI: Theo Ơng (Bà) tình hình sản xuất năm tới ? Theo Ông (Bà) để sản xuất lúahiệu Ơng (Bà) có ý kiến đề xuất gì? Đối với Nhà nước: Đối với quyền địa phương: Đề xuất khác: Tôi xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) dành thời gian để trả lời câu hỏi vấn Những thơng tin mà Ơng (Bà) cung cấp hữu ích cho nghiên cứu tơi Cuối cùng, xin kính chúc Ơng (Bà) ln có vụ mùa bội thu! 73 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NƠNG HỘ (Mơ hình lúađậu xanh)  Ngày……tháng… năm……… Mẫu số: …… Tên người vấn: Tên người vấn: Dân tộc:  Kinh  Hoa Giới tính:  Nam  Nữ  Khmer  Chăm Ấp:……………………… Xã: …………… Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long A TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NƠNG HỘ: Ông (Bà) sống bao lâu? năm Ơng (Bà) thường trồng loại gì?  Lúa  Rau màu  Cây ăn trái  Lúa xen màu (tiếp câu 3) Nếu trồng lúa xen màu xin cho biết lúa trồng vụ nào? màu trồng vụ nào? Lúa:  Đông xuân  Xuân hè  Hè thu  Thu đông Màu:  Đông xuân  Xuân hè  Hè thu  Thu đông Loại rau màu mà Ông (Bà) trồng là:………………………… Ông (Bà) sản xuất theo hình năm? năm Xin cho biết lịch thời vụ : (tính theo dương lịch) - Vụ Đơng xn : …………………………………… - Vụ Xuân hè :……………………………………… - Vụ Hè thu :………………………………………… - Vụ Thu đơng :……………………………………… B THƠNG TIN VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO: B Phần lúa: Lao động: 1.1 Số lao động gia đình tham gia sản xuất lúa (từ 15 tuổi trở lên):…… 1.2 Ơng (Bà) có th thêm lao động khơng?  Có  Không 1.3 Thường thuê vào thời điểm vụ? ………………………………… 1.4 Tiền cơng lao động th ngồi:……………đồng/ngày Đất sản xuất: ( công = 1.000m2) 2.1 Diện tích đất trồng lúa bao nhiêu?……cơng 74 2.2 Hình thức sở hữu đất:  Chủ sở hữu  Thuê Nếu th đất chi phí th bao nhiêu? ……………… đồng/công/năm Tiến khoa học kỹ thuật: 3.1 Ông (Bà) thường sạ lúa theo cách nào?  Sạ lan  Sạ hàng 3.2 Trong trình trồng lúa Ông (Bà) có áp dụng phương pháp canh tác khơng? Có  Khơng 3.3 Nếu có phương pháp canh tác nào?  Giảm – Tăng  IPM  Kết hợp lúa, thủy sản 3.4 Ông (Bà) cho biết nguyên nhân tác động làm cho Ông (Bà) áp dụng kỹ thuật mới?  Diện tích sản xuất lớn  Thiếu lao động  Theo yêu cầu thị trường  Địa phương khuyến khích  Theo phong trào  Khác (…………………………) 3.5 Hộ có tham gia buổi tập huấn khơng?  Có  Khơng Nếu có người tổ chức tập huấn:  Cán khuyến nông  Cán từ Trường, Viện nông nghiệp  Nhân viên công ty thuốc bảo vệ thực vật  Khác ( ) Vốn sản xuất: 4.1 Nhu cầu vốn cần để sản xuất: ………… đồng/vụ 4.2 Vốn sản xuất tự có hay vay/mượn ?  Tự có  Vay/mượn Nếu vốn sản xuất vay/mượn Ơng (Bà) vui lòng điền thông tin vào bảng sau: Nguồn vốn vay Lượng vốn vay(đồng) Lãi suất (%/tháng) Thời hạn (tháng) Thủ tục vay Dễ Khó Ngân hàng sách Người thân Thị trường tự 4.3 Số tiền vay/mượn có đáp ứng nhu cầu sản xuất Ơng (Bà) khơng?  Có  Khơng, đáp ứng … …% 75 Vật tư nông nghiệp: 5.1 Giống: - Hiện Ông (Bà) gieo sạ giống lúa gì? - Ông (Bà) sử dụng lúa giống từ nguồn nào?  Tự sản xuất  Mua từ trại giống  Khác (……………… ) - Tại Ông (Bà) lại chọn giống để sản xuất?  Cho suất cao  Kháng bệnh cao  Dễ mua  Khác (………………………………) - Chi phí mua giống bao nhiêu? ……………… đồng/ kg - Lượng giống sử dụng cho công đất bao nhiêu? .kg 5.2 Phân bón: - Trong trình sản xuất Ơng (Bà) sử dụng loại phân nào? - Lượng phân bón cho cơng đất bao nhiêu? Loại phân Lượng phân (kg /công) Hè thu Thu đơng Đơng xn Xn hè - Ơng (Bà) vui lòng cho biết giá mua phân bao nhiêu? Loại phân Giá phân (đồng /kg) Hè thu Thu đông Đông xn - Ơng (Bà) mua phân bón tiền mặt hay mua chịu?  Tiền mặt  Mua chịu 5.3 Thuốc bảo vệ thực vật: - Ông (Bà) thường dùng loại thuốc bảo vệ thực vật nào? 76 Xuân hè - Số lượng thuốc sử dụng cho công đất giá thuốc trung bình bao nhiêu? STT Tên thuốc Giá thuốc (đồng) Lượng dùng - Ông (Bà) thường mua thuốc bảo vệ thực vật đâu?  Cửa hàng vật tư nơng nghiệp  Đại lý thức cơng ty  Hợp tác xã  Khác (………………………… ) B2 Phần đậu xanh: Lao động: 1.1 Số lao động gia đình tham gia trồng đậu: ……người 1.2 Có cần th thêm lao động khơng?  Có  Khơng (qua phần 2) 1.3 Nếu có th vào thời điểm vụ? 1.4 Thuê bao lâu? ngày 1.5 Chi phí cho lao động thuê bao nhiêu? đồng/ngày Giống: 2.1 Ông (Bà) mua đậu giống đâu?  Cửa hàng bán hạt giống  Tự để giống  Khác (…………….) 2.2 Giống đậu xanh mà ông bà sử dụng giống gì? 2.3 Tại Ông (Bà) lại gieo trồng giống đậu đó?  Năng suất cao  Do người quen giới thiệu  Lý khác (……………) 2.4 Giá kg đậu xanh giống bao nhiêu? đồng 2.5 Mỗi công đất phải sử dụng kg đậu giống? kg Phân bón: Kể từ lúc gieo hạt đến thu hoạch đậu, Ông (Bà) dùng loại phân nào? Liều lượng? Giá loại phân bao nhiêu? Vui lòng điền thơng tin vào bảng sau: 77 Loại phân bón Liều lượng (kg/công) Giá phân (đồng/kg) Thuốc bảo vệ thực vật: 4.1 Trong q trình trồng đậu xanh, Ơng (Bà) có phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không?  Có  Khơng 4.2 Chi phí thuốc bảo vệ thực vật bao nhiêu? đồng/cơng C TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ THU HOẠCH SẢN PHẨM: Chi phí sản xuất vụ: Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu Đơng Xn Xn hè Chi phí sản xuất 1.1 Giống 1.2 Phân bón 1.3 Thuốc bảo vệ thực vật 1.4 Chuẩn bị đất (cày, xới) 1.5 Chăm sóc (xịt thuốc,bón phân) 1.6 Thu hoạch 1.7 Nhiên liệu, lượng 1.8.Vận chuyển sản phẩm 1.9 Lãi suất vốn vay 1.10.Th đất 1.11.Thuế, phí 1.12.Khác 2.Lao động gia đình (ngày cơng) I Tổng chi phí : Đánh giá kết áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất: (1 thấp 5.cao nhất) 78 Hè Thu  Dễ áp dụng  Dễ bán thu hoạch  Giảm sử dụng vật tư nông nghiệp  Bảo vệ đất, môi trường  Tăng lợi nhuận Ông (Bà) thu hoach lúa máy gặt đập liên hợp hay cắt tay?  Máy gặt đập liên hợp  Cắt tay D TIÊU THỤ SẢN PHẨM: D1 Phần lúa: Hình thức bán lúa:  Tại ruộng  Phơi khô bán  Dự trữ chờ giá cao  Chở đến nhà máy  Xay gạo bán  Khác (………………) Lý bán theo hình thức này:…………………………………………………… Phương thức tốn nào? ……………………………………… Chi phí vận chuyển trả?  Người bán  Người mua  Tùy theo giao kèo D2 Phần đậu: Đậu xanh sau thu hoạch bán cho ai? Hình thức bán đậu:  Phơi khô bán  Dự trữ chờ giá cao E THÔNG TIN VỀ THU NHẬP: Vụ Xuân hè Đơng xn Hè thu Thu đơng Diện tích (cơng) Năng suất (kg/công) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Thu nhập (đồng/cơng) F THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT: Cơ sở hạ tầng 1.1 Ơng (Bà) có nhận xét điều kiện sở hạ tầng (điện, nước, thủy lợi, giao thông) xã/ địa phương mình? …………………………………………… 1.2 Để phục vụ tốt cho sản xuất Ơng (Bà) đề nghị quan có thẩm quyền nên đầu tư cho?  Đường sá  Hệ thống điện 79  Phương tiện vận chuyển  Chợ tiêu thụ  Thủy lợi  Khác (………………… ) Chính sách thị trường: 2.1 Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Ông (Bà) nào?  Dễ mua  Bình thường  Khó mua 2.2 Những nguyên liệu đầu vào khó mua?  Giống  Phân bón, thuốc BVTV  Máy móc, thiết bị  Khác (………………………… ) 2.3 Nếu khó mua do:  Ít người bán  Chất lượng không ổn định  Đường xa  Không bán chịu  Giá thay đổi nhiều  Khác - Thuận lợi khác: - Khó khăn khác : G THÔNG TIN CHO NÔNG DÂN: Ông (Bà) có thường xem chương trình nơng nghiệp như: “Bạn nhà nơng”, “Nhịp cầu nhà nơng”,… phát sóng TV khơng?  Có ( tiếp câu 2)  Khơng ( sang câu 3) Ơng (bà) có ý kiến thơng tin nơng nghiệp phát TV? Rất hữu ích Còn thiếu cụ thể khơng áp dụng Ý kiến khác:………………………………………………………… Trong trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, Ông (Bà) nghĩ thông tin cần thiết?  Giá vật tư nơng nghiệp  Tình hình sâu rầy, dịch bệnh  Nhu cầu thị trường  Chính sách hỗ trợ Chính phủ Khác (……………………………………………) H ĐÁNH GIÁ HÌNH SẢN XUẤT: Ơng (Bà) có nhận xét hình lúađậu so với hình lúa vụ ?  Tốt  Xấu  Ý kiến khác (………………….) Ưu - Nhược điểm hình lúađậu ?  Ưu điểm : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………  Nhược điểm : …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 80 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI: Theo Ơng (Bà) tình hình sản xuất năm tới ? ………………………………………………………………………………… Theo Ông (Bà) để sản xuất tiêu thụ lúahiệu Ơng (Bà) có ý kiến đề xuất gì?  Đối với Nhà nước:  Đối với quyền địa phương:  Đề xuất khác: Tôi xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) dành thời gian để trả lời câu hỏi vấn Những thơng tin mà Ơng (Bà) cung cấp hữu ích cho nghiên cứu Cuối cùng, xin kính chúc Ơng (Bà) ln có vụ mùa bội thu! 81 ... TÍCH VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MƠ HÌNH: VỤ LÚA VÀ VỤ LÚA - VỤ ĐẬU 20 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MƠ HÌNH ĐỘC CANH LÚA VỤ Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG TRONG NĂM 20 09 20 4.1.1... QUẢ KINH TẾ GIỮA MƠ HÌNH LN CANH VỤ LÚA - VỤ ĐẬU VỚI MƠ HÌNH ĐỘC CANH LÚA VỤ 46 4 .3. 1 So sánh tiêu kinh tế mơ hình 46 4 .3 .2 So sánh tỷ số tài mơ hình 47 4 .3. 3 So sánh hiệu môi trường... xuất mơ hình 33 4 .2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MƠ HÌNH LN CANH LÚA - ĐẬU Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG NĂM 20 09 33 4 .2. 1 Mô tả tình hình sản xuất mẫu điều tra 33 4 .2. 2 Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH tế GIỮA mô HÌNH LUÂN CANH 2 lúa –1 đậu với mô HÌNH lúa 3 vụ ở HUYỆN TRÀ ôn TỈNH VĨNH LONG , SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH tế GIỮA mô HÌNH LUÂN CANH 2 lúa –1 đậu với mô HÌNH lúa 3 vụ ở HUYỆN TRÀ ôn TỈNH VĨNH LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay