PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY sản của CÔNG TY TNHH THỦY sản PHƯƠNG ĐÔNG

93 18 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên Đề Tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: QUAN MINH NHỰT VÕ HUY VŨ MSSV: 4066257 Lớp: Kinh tế học K32 MSL: KT0688A2 CẦN THƠ 2010 GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Võ Huy Vũ GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm học tập trường Đại học Cần Thơ, em thầy cô truyền đạt kiến thức vô quý báu chuyên môn kinh nghiệm sống - hành trang vô quý báu em rời khỏi ghế nhà trường bắt đầu đối mặt với thách thức khó khăn xã hội Với kiến thức thực tế vô quý em anh chị công ty TNHH thủy sản Phương Đơng dạy, em nghĩ có đủ hành trang để bước vào đời Em xin chân thành biết ơn sâu sắc Quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh dạy bảo em tận tình, truyền đạt tất tâm huyết cho em cho em thấy giá trị sống Em xin chân thành cám ơn thầy Quan Minh Nhựt cô Trần Thị Bạch Yến trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Thầy, hết lòng dẫn, giảng giải góp ý cho viết em ngày hoàn thiện Em xin cám ơn tất cô chú, anh chị làm việc cơng ty TNHH thủy sản Phương Đơng nói chung, anh chị làm việc phòng kế tốn phòng kinh doanh nói riêng tận tình dẫn, giúp đỡ em việc lấy số liệu giải thích thật rõ ràng điều em vướn mắt Cuối em xin kính chúc Thầy Cơ Trường Đại học Cần Thơ, Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, anh chị phòng kế tốn, phòng kinh doanh tồn thể nhân viên cơng ty Phương Đông vui, khỏe, công tác tốt không ngừng thăng tiến đường nghiệp Với hiểu biết hạn chế em khơng tránh khỏi sai sót luận văn Kính mong q thầy cơ, bạn bỏ qua góp ý cho em Ngày tháng năm 2010 Võ Huy Vũ GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NGÀY … THÁNG … NĂM … THủ TRƯởNG ĐƠN Vị (KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DấU) GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên người hướng dẫn:  Học vị:  Chuyên ngành:  Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  Tên học viên: Võ Huy Vũ  Mã số sinh viên: 4066257  Chuyên ngành: Kinh tế học  Tên đề tài: Phân tích tình hình xuất thủy sản công ty TNHH thủy sản Phương Đông NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .2 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIẾN CỨU ĐỀ TÀI 1.3.1.Không gian .2 1.3.2.Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Giới thiệu ngành xuất thủy sản Việt Nam 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành xuất 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 13 2.2.3.Ma trận SWOT 13 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG .15 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 15 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 15 3.1.2 Vai trò nhiệm vụ 16 3.1.3.Cơ cấu tổ chức tình hình nhân cơng ty .16 3.1.4 Mục tiêu hoạt động công ty 20 GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ 3.1.5.Một số thuận lợi khó khăn công ty 20 3.2.TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG .21 3.2.1.Giới thiệu nguồn cung nguyên liệu công ty 21 3.2.2 Quy trình chế biến sản phẩm 21 3.2.3.Định giá sản phẩm 23 3.3 THỰC TRẠNG VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG TRONG BA NĂM 2007 - 2009 24 3.3.1.Giới thiệu mặt hàng xuất công ty 24 3.3.2 Các thị trường xuất công ty .24 3.3.3.Kết hoạt động kinh doanh xuất nhập thủy sản ba năm 2007 - 2009 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG TRONG BA NĂM 2007 - 2009 31 4.1.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG 31 4.1.1.Về doanh thu xuất 31 4.1.2.Về số lượng sản phẩm xuất .45 4.1.3.Giá bán sản phẩm phương thức toán 57 4.1.4.Chất lượng sản phẩm .58 4.1.5 Các yếu tố bên 60 4.2.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ 63 4.2.1 Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố 63 4.2.2.So sánh kết hoạt động cơng ty với tình hình chung ngành xuất thủy sản Việt Nam 64 4.2.3.Phân tích ma trận SWOT 65 CHƯƠNG 5: CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH GIÁ TRỊ VÀ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ ĐÔNG 70 5.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 70 5.1.1.Xây dựng chiến lược Marketing 70 5.1.2.Nghiên cứu thị trường .73 5.2 MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 74 5.3 XÂY DỰNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU RIÊNG 75 5.4.NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN CHO NHÂN VIÊN 76 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 78 6.1.KẾT LUẬN .78 6.2 KIẾN NGHỊ .78 6.2.1.Kiến nghị doanh nghiệp 78 6.2.2.Kiến nghị Nhà nước 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 GVHD: Quan Minh Nhựt SVTH: Võ Huy Vũ DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Trình độ lao động công ty Phương Đông 18 Bảng 2: Doanh thu xuất thủy sản công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 .25 Bảng 3: Số lượng xuất thủy sản công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 27 Bảng 4: Kim ngạch xuất thủy sản công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 .31 Bảng 5: Kim ngạch xuất sang thị trường Châu Âu công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 33 Bảng 6: Kim ngạch xuất thủy sản công ty Phương Đông sang quốc gia Châu Âu ba năm 2007-2009 34 Bảng 7:Cơ cấu doanh thu xuất theo mặt hàng vào thị trường Châu Âu công ty ba năm 2007-2009 36 Bảng 8: Doanh thu xuất thủy sản sang châu Á công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 38 Bảng 9: Kim ngạch xuất sang nước thuộc Châu Á công ty ba năm 2007-2009 39 Bảng 10: Cơ cấu doanh thu mặt hàng xuất vào thị trường Châu Á công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 41 Bảng 11: Kim ngạch xuất công ty sang thị trường khác ba năm 2007-2009 43 Bảng 12: Kim ngạch sang nước thuộc thị trường khác công ty ba năm 2007-2009 44 Bảng 13: Số lượng thủy sản xuất công ty Phương Đông ba năm 2007-2009 .46 Bảng 14: Số lượng xuất thủy sản sang thị trường Châu Âu ba GVHD: Quan Minh Nhựt 10 SVTH: Võ Huy Vũ Quy mô sản xuất lớn Cơng ty chưa xây Có thể chủ động dựng chiến lược vấn đề nguyên liệu sản marketing Sản phẩm chưa đạt xuất đồng Chiến lược SO Cơ hội (O) Gia nhập WTO Chiến lược WO Chiến lược thâm nhập Chiến lược xâm nhập + Mở rộng thị trường vào thị trường (S1, thị trường nội địa(W1, + Có điều kiện cạnh S2, S4, S5, S6, O1, O3, W2, O2, O3, O4) tranh công với O4) Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nước Thiết lập quan hệ hợp riêng cho sản phẩm(W3, ngành tác kinh doanh O1, O2, O3, O4) 2.Phong trào hàng Việt nước(S1, S2, S4, Áp dụng Marketing Nam diễn sôi S5, S6, O1, O2, O3, O4) cho sản phẩm(W5, O1, O3, O4) 3.Tham gia nhận 3.Đẩy mạnh sản lượng Học hỏi, cải tiến công giúp đỡ bán (S1, S2, S3, S5, nghệ để đạt đồng VASEP S6, O4) sản phẩm(W5, Mặt hàng thủy sản O1, O3) ngày người ưa chuộng giới Nguy hiểm (T) Chiến lược ST Chiến lược WT Ơ nhiễm mơi trường 1.Đầu tư liên kết với Nghiên cứu kĩ thuật làm cho nguồn nguyên nông dân để xây dựng nuôi trồng đại, tiến liệu sụt giảm đáng kể nguồn nguyên liệu riêng tới Do lợi nhuận nhà cho công ty(S1, S2, T1, nguyên liệu riêng (W3, nuôi trồng cung cấp T2, T3, T4) nguyên liệu không đạt Thường xuyên cho Tuyển dụng số chất lượng nhân viên tham gia nhân viên Marketing GVHD: Quan Minh Nhựt xây dựng vùng W5, T1, T2, T3, T4) 79 SVTH: Võ Huy Vũ 3.Bị luật bảo hộ khóa tập huấn chuyên nghiên cứu thị trường nước nhập quy ngành thủy sản quốc tế ( (W1, W3, W4, T3, T4) định ngày khắt S1,S4, T3, T4) khe Cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp nước 4.2.3.2 Nhận xét chiến lược a Chiến lược SO SO1 – Chiến lược thâm nhập vào thị trường mới: Hiện nước ta hợp tác giao lưu kinh tế với 170 quốc gia giới, số tăng lên năm Do với điểm mạnh hội mà cơng ty có thuận lợi cho việc mở rộng thị trường Chiến lược mang tính thời cơ, cơng ty nên thực SO2 – Thiết lập hợp tác kinh doanh nước ngoài: Nước ta gia nhập WTO tạo cho doanh nghiệp Việt Nam môi trường rộng lớn để học tập phát triển Với đội ngũ nhân viên trẻ Ban Giám đốc có chuyên mơn cao mơi trường làm việc tích cực có thêm hỗ trợ cuả Chính phủ Bộ ngành có liên quan từ ni trồng, khai thác đến khoản thuế, công ty dễ dàng tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác đầu tư nước SO3 – Đẩy mạnh sản lượng bán ra: Trong điều kiện nhu cầu thủy sản tăng dịch bệnh gia súc, gia cầm làm cho lượng thực phẩm cung cấp thị trường bị thiếu hụt Thủy sản thực phẩm tốt cho sức khoẻ nên nhu cầu sản phẩm cao Công ty có quy mơ sản xuất lớn nguồn ngun liệu ổn định cơng ty nên tận dụng hết công suất nhà máy để tăng lượng cung thị trường Để đẩy mạnh sản lượng bán có hiệu phù hợp với thị trường cơng ty nên xây dựng phận kế tốn quản trị, họ dự đốn, GVHD: Quan Minh Nhựt 80 SVTH: Võ Huy Vũ ước tính số cầu thị trường bao nhiêu, thời điểm tung sản phẩm thích hợp, lượng cầu nguyên liệu công ty giai đoạn bao nhiêu… b Chiến lược ST ST1 – Đầu tư liên kết với nông dân để xây dựng nguồn nguyên liệu riêng: Nhu cầu sản phẩm cao đòi hỏi chất lượng ngày cao hơn, cạnh tranh ngày gay gắt cơng ty đòi hỏi cơng ty phải ngày nâng cao chất lượng sản phẩm Do lợi nhuận hộ nuôi trồng thủy sản cung cấp nguyên liệu không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến hai phía Liên kết với hộ nơng dân để xây dựng nguồn nguyên liệu riêng biện pháp tốt để cải thiện tình hình này, tạo trách nhiệm cho hai bên để nâng cao chất lượng cho sản phẩm ST2 – Thường xuyên cho nhân viên tham gia khoá tập huấn chuyên ngành thủy sản quốc tế: Sống khoa học công nghệ đại, sản phẩm khoa học đời liên tục Do đó, nhân viên trẻ cơng ty phải thường xuyên cập nhật tiến lĩnh vực mà hoạt động cơng nghệ cấp đơng, máy dò kim loại, cơng thức phối trộn phụ gia quy trình sản xuất Surimi… để không bị lạc hậu Công ty phải tạo điều kiện thuận lợi để giúp nhân viên tiếp thu nhân viên mang lại lợi ích cho cơng ty c Chiến lược WO WO1 - Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa: Thủy sản Việt Nam xuất giới nhiều lượng cung thị trường nội địa lại thấp Hiện người Việt Nam có phong trào sử dụng hàng Việt Nam nhiều, thị trường nội địa đáng doanh nghiệp mở rộng Ngoài muốn xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam giới trước hết cơng ty nên xây dựng thương hiệu thị trường nội địa trước Thương hiệu xây dựng lớn mạnh thị trường nội địa, cần thơng qua dịch vụ du lịch giao lưu văn hóa người tiêu dùng nước biết đến dễ dàng bị thuyết phục WO2 – Xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm: Hiện đời sống ngày nâng cao người tiêu dùng khó tính, để ý nhiều đến GVHD: Quan Minh Nhựt 81 SVTH: Võ Huy Vũ chất lượng thương hiệu Nếu muốn phát triển hoạt động lớn tất yếu phải xây dựng thương hiệu Thị trường quốc tế thị trường rộng lớn, khơng có thương hiệu dễ bị ảnh hưởng công ty ngành khác WO3 – Áp dụng Marketing cho sản phẩm: Hiện “khách hàng thượng đế”, nên có nhiều dịch vụ kèm theo trước sau bán sản phẩm khách hàng ưa thích gắn bó Xu hướng xu hướng chủ đạo thời buổi cạnh tranh Công ty nên định hướng phát triển theo xu hướng toàn cầu để khơng bị “rớt” lại q trình hội nhập kinh tế quốc tế WO4 – Học hỏi cải tiến công nghệ để đạt đồng sản phẩm: Công ty phải học hỏi từ doanh nghiệp khác ngành để cải tiến sản phẩm, làm cho sản phẩm đạt đồng Khi có đồng sản phẩm làm tăng lợi nhuận cho công ty, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần làm tăng uy tín vị cạnh tranh công ty thương trường d Chiến lược WT WT1 – Nghiên cứu kỹ thuật đại tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu riêng : Ô nhiễm môi trường ngày làm giảm sản lượng cá nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu sản phẩm Do cơng ty tự nuôi cá nguyên liệu, tự cung tự cấp nuôi cá theo tiêu chuẩn chất lượng công ty đề Để sản phẩm đạt độ đồng chất lượng mang phẩm cấp công ty WT2 – Tuyển dụng số nhân viên Marketing nghiên cứu thị trường: Thị trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành chế biến thuỷ sản xuất khẩu, sản phẩm tương đối giống Do cơng ty phải tạo nét khác biệt từ việc cung ứng dịch vụ hậu Đây nhiệm vụ hoạt động marketing, cơng ty nên tuyển dụng thêm số nhân viên lĩnh vực marketing để hổ trợ thêm cho dịch vụ bán hàng Các công ty chế biến thuỷ sản ngày thành lập nhiều, tạo lượng cung lớn, việc làm cho lượng cung lớn cầu thị trường Để tránh khỏi tình trạng cơng ty nên đưa phương pháp nghiên cứu thị trường, việc tuyển dụng nhân viên nghiên cứu thị trường thật cần thiết GVHD: Quan Minh Nhựt 82 SVTH: Võ Huy Vũ CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH GIÁ TRỊ VÀ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 5.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 5.1.1 Xây dựng chiến lược Marketing Qua ma trận SWOT ta thấy công ty chưa áp dụng marketing cho sản phẩm, thời gian tới công ty nên xây dựng chiến lược Marketing Marketing ngày công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp nâng cao sản lượng bán giữ vững thị trường, khẳng định thương hiệu Công ty áp dụng chiến lược 4P 5.1.1.1 Sản phẩm Ta phải luôn đổi sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường Nếu doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh nhảy vào chiếm lĩnh thị trường Mỗi thị trường có phong tục, văn hóa riêng đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng khác tùy theo tiến quốc gia Ví dụ thị trường Nhật Bản quê hương sản phẩm Surimi đồng thời nơi mà marketing biết đến giới Vì vậy, họ đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải cao bao gồm vấn đề vệ sinh, hình thức dịch vụ hậu sản phẩm Bên cạnh người Nhật Bản mang đậm nét người dân phương Đông, nên người phụ nữ Nhật Bản giỏi giang, đảm đan tiết kiệm Nhận biết vấn đề bán sản phẩm cho khách hàng Nhật Bản công ty phải có chiến lược riêng giá cả, chất lượng, hình thức dịch vụ hậu sản phẩm Khi tiếp xúc với thị trường Châu Âu ta thấy họ đại tất lĩnh vực đời sống, lý họ đòi hỏi cao chất lượng sản phẩm quan điểm chung người dân phương Tây sản phẩm có thương hiệu tiếng chất lượng tốt, mức độ thuận tiện sử dụng sản phẩm để họ tiết kiệm thời gian Sống công nghiệp đại người Châu Âu lúc bận GVHD: Quan Minh Nhựt 83 SVTH: Võ Huy Vũ rộn, chọn lựa họ chọn loại thực phẩm chế biến sẵn sử dụng nhiều thời gian để chuẩn bị, giá bán sản phẩm không ảnh hưởng nhiều đến sức mua thị trường Để thỏa mãn phần nhu cầu khách hàng, sản phẩm công ty phải trọng từ nguyên liệu bên lẫn bao bì bên ngồi * Ngun liệu Tăng cường kiểm sốt chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, tiến tới xây dựng nguồn nguyên liệu “sạch” tự cung tự cấp Trong tương lai gần nhà xuất nông lâm thủy sản muốn tiêu thụ hàng hóa thị trường EU phải chứng minh sản phẩm sản xuất theo quy trình GAP Vì để có nguồn nguyên liệu “sạch” để đảm bảo chất lượng sản phẩm cơng ty nên dần đầu tư để đáp ứng nhu cầu * Bao bì Ngày vấn đề mơi trường vấn đề hầu hết người quan tâm đến Sản phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường hướng cho doanh nghiệp muốn cải tiến sản phẩm Do muốn đẩy mạnh xuất sản phẩm cơng ty phải tn thủ quy định bao bì phế thải bao bì Đối với mặt hàng cơng ty người mua khơng nhìn thấy trực tiếp sản phẩm mà ấn tượng đặt vào mắt khách hàng bao bì Do xây dựng thương hiệu riêng cơng ty nên thiết kế bao bì theo phương pháp VIEW, bao bì sinh thái thân thiện với môi trường + V(visibility – tính rõ ràng): Bao bì phải làm cho sản phẩm doanh nghiệp phân biệt dễ dàng sản phẩm đối thủ cạnh tranh +I(information impact – cung cấp nhiều tin tức): Bao bì phải thể thông tin chất sản phẩm: tên sản phẩm, ngày sản xuất, thành phần, điều kiện dự trữ, hướng dẫn sử dụng mang thông điệp bảo vệ môi trường Nếu sản phẩm bán thị trường mà người dân sử dụng nhiều ngơn ngữ khác nên bao bì sản phẩm phải in hai thứ tiếng sử dụng nhiều +E(emotional impact – tác động tình cảm): Bao bì sản phẩm thiết kế phải tạo ấn tượng, tạo ưa thích nhìn thấy lần GVHD: Quan Minh Nhựt 84 SVTH: Võ Huy Vũ +W(workability – tính khả dụng): Bao bì phải dễ phân hủy sau sử dụng xong bị hủy không tạo chất độc ảnh hưởng tới môi trường, sức khoẻ người Đối với thị trường Châu Âu có dấu hiệu “Green Dot”(tiêu chuẩn phế thảy bao bì Đức) dễ dàng nhập vào thị trường Khi sản phẩm có kí hiệu xanh in bao bì sản phẩm chứng nhận nhà sản xuất hay nhà nhập sản phẩm có tham gia vào hệ thống quản lý bao bì phế thảy 5.1.1.2 Giá Sản phẩm công ty chủ yếu xuất sang nước ngồi, tùy theo thị trường mà cơng ty nên có chiến lược giá thích hợp Đối với thị trường Châu Âu nơi có cơng nghiệp phát triển, người dân Châu Âu lại có thu nhập cao nên giá thị trường cao so với thị trường khác Người Châu Âu có quan niệm “tiền đó”vì xuất qua thị trường công ty nên chọn giá theo thị trường Tùy theo thị trường cơng ty nên đưa giá sản phẩm thích hợp 5.1.1.3 Phân Phối Thực phân phối thông qua trung tâm thương mại lớn quốc gia Tại trung tâm thương mại lớn có mạng lưới phân phối tỏa khắp nước Việc chọn nhà phân phối quan trọng 5.1.1.4 Chiêu thị Công ty thực chiến lược đẩy hoạt động marketing mình, kế hoạch thực rõ phận marketing vận dụng tích cực trình chiêu thị với khách hàng, tiếp thị sản phẩm, thiết lập quan hệ công chúng (PR) thị trường nước sở Trước tiên doanh nghiệp tác động đến khách hàng mua sĩ Việc tác động thơng qua hình thức chiết khấu, tặng phẩm khuyến mãi, thường xuyên gửi hình ảnh catalogue sản phẩm cho khách hàng Đối với người tiêu dùng cơng ty chủ động tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nước sở thông qua hoạt động công chúng tham gia trưng bày GVHD: Quan Minh Nhựt 85 SVTH: Võ Huy Vũ 5.1.2 Nghiên cứu thị trường Hiện thị trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến thuỷ sản xuất khẩu, nên công ty bị cạnh tranh gay gắt Một hướng để cơng ty nâng cao lợi nhuận tăng số lượng thuỷ sản xuất đầu tư nghiên cứu thị trường Đây biện pháp hữu hiệu để tìm kiếm thị trường mới, thị trường tiềm năng, phát nhóm khách hàng mục tiêu Có thể chi phí cho cơng việc lúc đầu bỏ cao, đổi lại sản phẩm công ty xâm nhập vào thị trường trước doanh nghiệp khác sản phẩm công ty độc quyền thị trường trên, thương hiệu công ty lớn mạnh thị trường Với ưu điểm tương lai lợi nhuận thu cơng ty cao Có hai hướng để cơng ty để công ty đầu tư nghiên cứu thị trường: - Nghiên cứu thị trường để tìm thị trường mới, nơi mà mặt hàng thuỷ sản chưa biết đến rộng rãi - Nghiên cứu thị trường để tìm hiểu phong tục, tập quán vị ăn uống cách thức ăn chế biến từ cá người dân vùng khác Cơng ty thuê nhân viên marketing có kinh nghiệm lâu năm việc nghiên cứu thị trường để thực nhiệm vụ Bên cạnh việc tìm kiếm thị trường sản phẩm cơng ty nên tìm hiểu thêm để nắm vững thị trường cũ để tăng thêm thị phần thị trường Cơng ty nên nghiên cứu số vấn đề sau: - Số lượng thị trường mà cơng ty có, tập qn thị hiếu người tiêu dùng mặt hàng mà công ty kinh doanh - Các kênh phân phối tiêu thụ mặt hàng nào, tình hình cung cầu hàng hố mà kinh doanh Cải tiến kênh phân phối sản phẩm công ty, ngày đa dạng hoá kênh phân phối để sản phẩm tìm thêm khách hàng - Chiều hướng giá lên hay xuống, có biến động lớn giá hay khơng nguyên nhân biến động đâu GVHD: Quan Minh Nhựt 86 SVTH: Võ Huy Vũ - Phải đoán trước nhu cầu tương lai thị trường, hành vi tiêu dùng người dân tương lai để cơng ty chuẩn bị trước để đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng 5.2 MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA So với người nước ngồi người Việt Nam khơng sử dụng sản phẩm thủy sản chế biến, thị trường nội địa hạn chế mặt hàng Tuy nhiên, nước mua sản phẩm thơ sau chế biến lại sản phẩm đa dạng lại nhập trở lại Việt Nam người dân ưa thích Đây vấn đề hầu hết ngành chế biến thực phẩm không riêng mặt hàng thủy sản Do khơng phải thị trường nội địa khơng có sức mua mà doanh nghiệp nước ta chưa khai thác tiềm thị trường này, chưa đầu tư vào hướng thị trường Nếu cung cấp sản phẩm thị trường nội địa cơng ty khơng phải tốn chi phí cho việc nghiên cứu thị trường Bởi vì, vấn đề văn hóa phong tục ăn uống nắm rõ Có thể nói sản xuất sản phẩm cho thị trường nội địa dễ so với sản xuất để xuất nước Người dân Việt Nam xem trọng giá cả, để bán thị trường giá phải thật cạnh tranh Đối với người dân Việt Nam vấn đề tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm không khách hàng trọng đến, mà họ trọng mẫu mã bao bì, nơi tiêu thụ sản phẩm quảng cáo cho sản phẩm Công ty nên giới thiệu sản phẩm đến nhà hàng khách sạn khu vực thành phố, cơng ty cung cấp đặc tính công dụng sản phẩm cho đầu bếp để chế biến thành ăn đặc trưng cho sản phẩm công ty đưa vào thực đơn nhà hàng áp dụng quảng cáo để lấy thương hiệu riêng cho sản phẩm Đối với sản phẩm để bán thị trường nội địa cơng ty phải giới thiệu sản phẩm cách chế biến sẵn cho người biết cách sử dụng cho dùng thử miễn phí Sau gửi sản phẩm tới siêu thị lớn để trưng bày bán sản phẩm Có thể chi phí ban đầu bỏ cho thị trường nội địa lớn nội địa thị trường bền vững Bởi vì, người dân nước có phong trào sử dụng hàng “Việt Nam” diễn sôi sản phẩm chế biến từ thủy GVHD: Quan Minh Nhựt 87 SVTH: Võ Huy Vũ sản người dân Việt Nam sử dụng nhiều, cá thực phẩm truyền thống lúc xuất bữa ăn gia đình Việt Và gần có nhiều minh chứng khoa học cho thấy sử dụng nhiều cá bảo vệ sức khoẻ tốt sản phẩm từ thịt Hiện nước ta giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đời sống người dân cải thiện nhiều, nên nhu cầu thực phẩm chất lượng xu hướng năm tới 5.3 XÂY DỰNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU RIÊNG Nguồn nguyên liệu ảnh hưởng lớn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đối với nguyên liệu cá biển cơng ty chủ động phần ngun liệu cá tra khó Do ngun liệu cá tra cơng ty áp dụng số phương pháp sau để khơng chủ động sản xuất mà cung cấp nguồn ngun liệu an tồn, mang đặc tính sản phẩm riêng cơng ty: + Nếu nguồn vốn dồi cơng ty thực đào ao, ni cá sau th kĩ sư thường xun đến chăm sóc Đảm bảo cá ni phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn cuả HACCP Nuôi cá theo tiêu chất lượng mà cơng ty muốn sản phẩm đạt Phương pháp chi phí bỏ lúc ban đầu lớn, rủi ro cao Đổi lại công ty thu nguồn nguyên liệu “sạch”, đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng Công ty không bị ảnh hưởng giá nguyên liệu đầu vào, giá bán sản phẩm ổn định thật cạnh tranh Nước ta điều kiện tự nhiên địa phương khác hồn tồn khơng giống Do cá ni địa phương khác chất lượng thịt cá màu sắc khác Để khai thác đặc tính cơng ty nên thăm dò thơng tin sản phẩm từ trung tâm khuyến ngư tỉnh đất nước Sau sản xuất sản phẩm mẫu người tiêu dùng ưu chuộng đầu tư nuôi cá nguyên liệu + Cơng ty thực mơ hình liên kết dọc VASEP đề xuất nhằm phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản vốn không đủ mạnh Đối với mơ hình cơng ty cần xây dựng liên kết dọc lấy nhà máy làm trung tâm Mơ hình liên kết dọc bao gồm: nhà máy chế biến xuất khẩu, trại nuôi, sở dịch vụ (thức ăn, giống, thuốc ), ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức GVHD: Quan Minh Nhựt 88 SVTH: Võ Huy Vũ chứng nhận Các chủ thể liên kết “ràng buộc” hợp đồng: bảo lãnh cung cấp nhà máy đơn vị dịch vụ đầu vào cho người nuôi; hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nhà máy người nuôi (các chủ thể tham gia mơ hình: người ni, nhà chế biến, nhà sản xuất thức ăn - thuốc thú y thủy sản nhà sản xuất giống) bảo trợ cung cấp tài tín dụng cho liên kết nhà máy ngân hàng; bảo hiểm nhà máy công ty bảo hiểm; đánh giá chứng nhận nhà máy chứng nhận độc lập Hiện mơ hình liên kết dọc chưa doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam thực nhiều Do áp dụng thành cơng uy tín ngành chế biến thủy sản cơng ty lớn mạnh Công ty giải vấn đề nguyên liệu, tiến tới đạt độ đồng chế biến sản phẩm, chất lượng sản phẩm nâng cao +Ngồi cơng ty thực “liên kết ngang” với số doanh nghiệp khác, để tạo sức mạnh cho toàn ngành Khi thực liên kết ngang cơng ty chia nguồn nguyên liệu cho công ty khác hay ngược lại Cơng ty hợp tác với cơng ty khác đầu tư nghiên cứu để tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, nhằm đa dạng hoá sản phẩm Nếu tạo liên kết ngành xuất thủy sản Việt nam có sức cạnh tranh lớn thị trường quốc tế Các doanh nghiệp hợp tác xuất khẩu, thỏa thuận giá hàng hóa xuất để tạo mạnh cho hàng Việt Nam Khi có liên kết ngang tránh vụ kiện bán phá giá hàng không đủ chất lượng thị trường nước Tạo sức mạnh cho doanh nghiệp tự tin đầu tư thương trường quốc tế, giúp phát triển góp phần tăng giá trị xuất nước 5.4 NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN CHO NHÂN VIÊN Chúng ta sống thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa, nên người phải có tác phong thật cơng nghiệp Đặc biệt đối tác người phương Tây tác phong làm việc phải nhanh nhẹn Người phương Tây ln cho người phương Đơng có tác phong cơng việc lề mề, muốn hợp tác lâu dài với họ phải sửa đổi tác phong Trong công ty nên xây dựng quy định nghiêm ngặt thời gian làm việc, nghỉ ngơi tác phong làm việc công ty, phải thật nghiêm khắc GVHD: Quan Minh Nhựt 89 SVTH: Võ Huy Vũ Ban giám đốc phải người đầu thực quy định cơng ty để nhân viên lấy làm gương Bên cạnh để cơng việc hiệu nhân viên phải có hiểu biết ngơn ngữ hay số nét văn hoá nước đối tác Vì cơng ty nên khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học ngôn ngữ quốc tế ngôn ngữ quốc gia mà cơng ty có khách hàng, để cần giao tiếp với khách hàng làm cho họ hài lòng với cơng ty Việc làm tăng thêm lòng tin uy tín cơng ty khách hàng, thể tôn trọng công ty khách hàng Có thể việc tạo mạnh cho công ty thương trường Ngoài để đảm bảo thời gian giao hàng theo hợp đồng nhân viên cần phải chuyên nghiệp khâu, bước thực hợp đồng thương mại Do để cơng việc khơng bị động có cố bất ngờ cơng ty nên khuyến khích nhân viên học hỏi hay tham khảo công việc lẫn thực nghiệp vụ thương mại Để có nhân viên thực nghiệp vụ gặp cố có nhân viên khác đảm nhận cơng việc Đối với nhân viên đòi hỏi phải có chun mơn, kĩ thuật nên tổ chức cho họ tập huấn nâng cao tay nghề hay thi kiểm tra tay nghề định kì, để đảm bảo chất lượng máy móc thiết bị chất lượng sản phẩm Cho nhân viên tham gia buổi hội thảo quốc tế ngành chế biến thuỷ sản xuất quốc tế để cập nhật kịp thời tiêu chất lượng mới, loại máy móc đại hơn…Đó hội cho công ty gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, để tham khảo, học hỏi ưu điểm họ GVHD: Quan Minh Nhựt 90 SVTH: Võ Huy Vũ CHƯƠNG KẾT LUẬN 6.1 KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hóa việc kinh doanh xuất nhập gặp nhiều thuận lợi Tuy nhiên rào cảng kĩ thuật văn hóa làm cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng gặp khơng khó khăn, lúng túng nơi xứ người Do việc đồn kết công ty ngành cần thiết Khó khăn vướn mắt doanh nghiệp trước trình hoạt động học quý báu cho doanh nghiệp sau Vì việc giúp đỡ để phát triển tạo thêm sức mạnh không cho doanh nghiệp mà cho ngành xuất thủy sản Việt Nam Thủy sản Việt Nam thật tạo uy tín sản phẩm chất lượng nên số lượng xuất giá trị ngoại tệ thu vào hàng năm ngành cơng ty nói riêng tăng lên đáng kể Khi gia nhập kinh tế giới với nhiều hội thách thức cho xuất khẩu, công ty tận dụng hội cách dễ dàng thách thức vấn đề đôi với hội nhập nên khơng lo ngại Tuy non trẻ cơng ty TNHH thủy sản Phương Đông tạo vị vững thị trường quốc tế Đó nhờ nổ lực không mệt mỏi nhân viên đạo sáng suốt ban lãnh đạo cơng ty Phương Đơng Tuy nhiên thị trường ln vận động khó khăn thách thức ngày đa dạng phức tạp Do cơng ty phải có chiến lược mục đích hoạt động tồn bền vững 6.2.KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị doanh nghiệp - Xây dựng phận kế toán quản trị để cơng ty kiểm sốt nhu cầu ngun liệu cơng ty tiến tới giảm chi phí hoạt động Công ty chủ động việc sản xuất bán hàng - Cập nhật thông tin từng để cơng ty bắt kịp biến đổi thị trường Vì doanh nghiệp phải chủ động tham gia hoạt động xúc tiến thương mại Bộ NN&PTNT VASEP tổ chức GVHD: Quan Minh Nhựt 91 SVTH: Võ Huy Vũ - Xem xét vướn mắt tất doanh nghiệp khác hoạt động xuất để học hỏi rút kinh nghiệm cho tình hình thực tế công ty 6.2.2.Kiến nghị Nhà nước Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến, kinh doanh xuất nhập thủy hải sản Thông qua việc đảm bảo yếu tố bên thật tốt cho doanh nghiệp xuất - Đơn giản hóa thủ tục hành việc kinh doanh xuất nhập khẩu, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp Việt Nam - Đầu tư, cải thiện, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa Đặc biệt mặt hàng thủy sản trọng đến độ tươi sản phẩm, hình thức vận chuyển phải thật đa dạng dễ lưu thông - Ngân hàng phải đảm bảo vấn đề vốn cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nâng cấp trang thiết bị Các hộ nơng dân vay vốn để tiếp tục nuôi trồng thủy sản đảm bảo lượng cung nguyên liệu thị trường - Duy trì mức ổn định số kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất - Phải có máy trị thật sạch, vững mạnh, đất nước hồ bình khơng có chiến tranh người dân nước doanh nghiệp thật yêu nước, có họ an tâm dồn hết cơng sức cống hiến làm cho đất nước thêm phát triển, giàu mạnh GVHD: Quan Minh Nhựt 92 SVTH: Võ Huy Vũ TÀI LIỆU THAM KHẢO  -1 Trần Hòe (2007) Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Trọng Thủy (2005) Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000, Nhà xuất Tài Chính Dương Hữu Hạnh (2008) Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà xuất Thống Kê Võ Thanh Thu (2007) Incoterms 2000 hỏi đáp Incoterm, Nhà xuất Thống Kê Hoàng Lan (2009) “Phát triển bền vững ngành thủy sản: nước đến chân”, tạp chí thủy sản Việt Nam, trang Hồng Dương (2009) “Xuất gồng đích”, tạp chí tài chính, trang Các trang Web: www.VASEP.com.vn www.fistenet.gov.vn GVHD: Quan Minh Nhựt 93 SVTH: Võ Huy Vũ ... sơn (2007) Phân tích tình hình xuất nuôi trồng thủy sản công ty cổ phần xuất nhập thủy sản cửu long An Giang, Đại học An Giang Nội dung đề tài phân tích tình hình xuất thủy sản cơng ty sang thị... ty lĩnh vực xuất thủy sản Từ đề biện pháp để giúp cơng ty đẩy mạnh tình hình xuất thủy sản 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng xuất thủy sản công ty TNHH thủy sản Phương Đông qua năm... TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG TRONG BA NĂM 2007 - 2009 31 4.1.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG 31 4.1.1.Về
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY sản của CÔNG TY TNHH THỦY sản PHƯƠNG ĐÔNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY sản của CÔNG TY TNHH THỦY sản PHƯƠNG ĐÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay