PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ tấm lợp FIBROCEMENT tại THÀNH PHỐ cần THƠ của CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN

68 19 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS ĐINH CƠNG THÀNH TRẦN THỊ XÍU MSSV: 4093751 Lớp: Kinh tế học khóa 35 Cần Thơ - 2012 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ từ quý thầy, cô; anh, chị bạn bè Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Công ty cổ phần Vật liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ Đặc biệt, cô, chị phòng Tài Chính – Kế Tốn tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho em thời gian thực tập vừa qua Cảm ơn q Thầy trường Đại Học Cần Thơ hết lòng giúp đỡ, giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báo Đó tảng cho em đủ lực chuyên môn để làm việc sau Và em xin gửi lời cám ơn sâu sắc Thầy Đinh Cơng Thành, cám ơn lòng nhiệt tình Thầy, cám ơn tất Thầy giúp đỡ em thời gian qua Cuối cùng, lời chúc em xin gửi đến tập thể cô, chú, anh, chị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ thành công, hạnh phúc Chúc quý công ty làm ăn phát đạt Đồng thời em gửi đến quý thầy trường Đại Học Cần Thơ lời chúc tốt đẹp nhất, chân thành đứa sinh viên phải xa mái trường thân yêu Và em chúc Thầy Đinh Công Thành dồi sức khỏe, tiếp tục đào tạo hệ mai sau, chúc Thầy vui vẻ, an lành Do kiến thức hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp, thông cảm quý thầy chú, anh chị công ty Ngày…….tháng…….năm 2012 Sinh viên thực Trần Thị Xíu i Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày…….tháng…….năm 2012 Sinh viên thực Trần Thị Xíu ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Ngày… tháng… năm 2012 Người nhận xét iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Họ tên người hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên ngành: - quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT - Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: - Về hình thức: - Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: - Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: - Nội dung kết đạt được: - Các nhận xét khác: - Kết luận: Ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Th.S Đinh Công Thành iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện v Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hóa 2.1.2 Vai trò việc phân tích tình hình tiêu thụ 2.1.3 Ý nghĩa việc phân tích tình hình tiêu thụ 2.1.4 Sự hài lòng – thỏa mãn khách hàng 2.1.5 Doanh số bán hàng 2.1.6 Thời gian luân chuyển 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 11 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY 11 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Motilen 11 3.1.2 cấu tổ chức quản lý 14 vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành 3.1.3 Lĩnh vực hoạt động 16 3.1.4 Các mặt hàng công ty 17 3.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 19 3.2.1 Thuận lợi 19 3.2.2 Khó khăn 20 3.2.3 Định hướng phát triển 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CẦN THƠ CỦA CÔNG TY 21 4.1 THỰC TRẠNG TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY 21 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ theo sản lượng tiêu thụ 21 4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement thành phố Cần Thơ theo doanh số 24 4.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ theo mặt hàng dựa doanh số 27 4.2 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN ĐẾN DOANH SỐ TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CẦN THƠ CỦA CÔNG TY MOTILEN 30 4.2.1 Mức độ ảnh hưởng số lượng giá bán đến đến doanh số tiêu thụ giai đoạn 2009 – 2010 31 4.2.2 Mức độ ảnh hưởng số lượng giá bán đến đến doanh số tiêu thụ giai đoạn 2010 – 2011 33 4.2.3 Mức độ ảnh hưởng số lượng giá bán đến doanh số tiêu thụ th -2012 so với 6th-2011 36 4.3 THỜI GIAN LUÂN CHUYỂN TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CẦN THƠ 38 4.3.1 Đánh giá chung thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ qua kỳ 39 vii Luận văn tốt nghiệp 4.3.2 GVHD: ThS Đinh Công Thành Ảnh hưởng doanh số mức dự trữ bình quân đến thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2010 41 4.3.3 Ảnh hưởng doanh số mức dự trữ bình quân đến thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2011 42 4.3.4 Ảnh hưởng doanh số mức dự trữ bình quân đến thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ 6th-2012 so với 6th2011… 43 4.4 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ VỀ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY MOTILEN 44 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA KHÂU TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 49 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 49 5.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY TẠI CẦN THƠ 50 5.2.1 Đối với việc tiêu thụ sản phẩm 50 5.2.2 Đối với giá 51 5.2.3 Đối với sản phẩm 51 5.2.4 Đối với lực lượng lao động 51 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 6.1 KẾT LUẬN 52 6.2 KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤC LỤC 54 viii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 4.1.1: Sản lượng tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ từ năm 2009 – 6th-2012 21 Bảng 4.1.2: Sản lượng tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ theo quý 23 Bảng 4.1.3: Doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ từ năm 2009 đến th-2012 24 Bảng 4.1.4: Tỷ trọng doanh số thị trường Cần Thơ số thị trường khác 26 Bảng 4.1.5 : Doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement theo mặt hàng Cần Thơ 27 Bảng 4.2.1: Sản lượng giá mặt hàng lợp Fibrocement qua năm Cần Thơ 30 Bảng 4.2.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement giai đoạn 2009 – 2010 31 Bảng 4.2.3: Mức độ ảnh hưởng sản lượng giá đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2010 33 Bảng 4.2.4: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement giai đoạn 2010 – 2011 33 Bảng 4.2.5: Mức độ ảnh hưởng sản lượng giá đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2011 35 Bảng 4.2.6: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement 6th-2012 36 Bảng 4.2.7: Mức độ ảnh hưởng sản lượng giá đến doanh số tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ th2012 38 Bảng 4.3.1: Doanh số mức dự trữ bình quân lợp Fibrocement Cần Thơ qua kỳ 39 Bảng 4.3.2: Thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ từ năm 2009 đến 6th-2012 39 Bảng 4.3.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ 2009 – 2010 41 ix Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành (ngày), trái lại doanh số bán tăng 702,001 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển giảm 23,10 (ngày) Cụ thể từ mặt hàng sau: - Mặt hàng sóng: Dự trữ bình qn tăng lên 943,550 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 50,27 (ngày); doanh số bán tăng 684,043 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển giảm 23,27 (ngày) - Mặt hàng phẳng: Dự trữ bình quân tăng lên 2,510 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 13,80 (ngày); doanh số bán tăng 2,791 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển giảm 3,01 (ngày) - Mặt hàng sóc nóc: Dự trữ bình qn tăng lên 9,208 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 23,33 (ngày); doanh số bán tăng 15,167 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển giảm 29,22 (ngày) 4.3.4 Ảnh hưởng doanh số mức dự trữ bình quân đến thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ th-2012 so với 6th2011 Bảng 4.3.5: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN LUÂN CHUYỂN TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CẦN THƠ 6th-2012 Đơn vị: Ngày Thời gian ln chuyển Chênh lệch Trong Tính Mặt hàng 6th- th- theo 6th-2012/ Do thay 2011 2012 doanh số 6th-2011 đổi doanh 6th-2012 (1) Tấm sóng (2) (3) (5)=(3)- (4) (2) đổi mức dự trữ bình quân (6)=(4)-(2) (7)=(3)-(4) 210,49 95,25 74,53 20,72 61,86 48,65 31,46 18,25 13,21 Sóc 130,36 308,83 200,87 178,47 70,51 107,96 Tổng 134,88 208,85 96,42 73,97 22,45 Tấm phẳng 135,96 231,21 số Do thay 30,4 231,3 Nguồn: Phòng tài – kế tốn 43 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành 6th-2012: thời gian luân chuyển lợp Fibrocement Cần Thơ tăng lên 96,42 (ngày) so với th-2011, chủ yếu doanh số bán giảm 1.080,111 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 73,97 (ngày) mức dự trữ bình quân tăng 173,367 (triệu đồng), làm thời gian luân chuyển lợp Fibrocement tăng lên 22,45 (ngày) Cụ thể mặt hàng sau: - Mặt hàng sóng: Dự trữ bình qn tăng lên 155,284 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 20,72 (ngày); doanh số bán giảm 1.047,637 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 74,53 (ngày) - Mặt hàng phẳng: Dự trữ bình quân tăng lên 0,908 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 13,21 (ngày); doanh số bán giảm 10,528 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 18,25 (ngày) - Mặt hàng sóc nóc: Dự trữ bình qn tăng lên 17,175 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 107,96 (ngày); doanh số bán giảm 21,946 (triệu đồng) làm thời gian luân chuyển tăng 70,51 (ngày) 4.4 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ VỀ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY MOTILEN Để đưa giải pháp cách thiết thực hơn; sau thống kê mức độ hài lòng khách hàng sử dụng lợp Fibrocement từ điều tra thực tế gồm 50 mẫu sau: 44 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành Bảng 4.4.1: Mức độ hài lòng khách hàng lợp Fibrocement công ty Cần Thơ Trung bình Mức độ hài cộng lòng Chất lượng lợp Fibrocement Phù hợp, đáp ứng mong đợi khách hàng 3,48 Hài lòng Thời gian sử dụng lâu, hư hỏng 3,88 Hài lòng Đảm bảo độ an tồn, đáng tin cậy 3,66 Hài lòng Tính chống ồn 3,36 Trung bình Tính chống nóng 2,64 Trung bình Dễ lắp ráp sửa chữa 3,22 Trung bình Tính chịu lực 2,50 Khơng hài lòng 3,38 Trung bình 3,44 Hài lòng Dịch vụ tư vấn lợp 3,18 Trung bình Dịch vụ giao hàng 3,52 Hài lòng Dịch vụ bảo hành 3,28 Trung bình Dịch vụ khuyến 3,10 Trung bình Việc xử lý khiếu nại khách hàng 3,20 Trung bình Nhân viên bán hàng 3,78 Hài lòng Nhân viên giao hàng 3,72 Hài lòng Nhân viên tư vấn 3,32 Trung bình Mức độ hài lòng chung khách hàng 3,48 Hài lòng Tính sản phẩm Hình dáng sản phẩm (kích thước, màu sắc, mẫu mã, trọng lượng) Giá lợp Fibrocement Các dịch vụ kèm theo Nhân viên Nguồn: Điều tra thực tế năm 2012 Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo khoảng 45 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành (Interval Scale) Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum) / n = (5 -1) / = 0.8 Giá trị trung bình Mức ý nghĩa 1,00 - 1,80 Rất khơng hài lòng 1,81 - 2,60 Khơng hài lòng 2,61 - 3,40 Trung bình 3,41 - 4,20 Hài lòng 4,21 - 5,00 Rất hài lòng Nhìn chung, với 50 mẫu khảo sát 25 kết - chiếm 50% hài lòng hài lòng lợp Fibrocement cơng ty Mức độ hài lòng chung lợp 3,48 Về chất lượng lợp Fibrocement: - Khi định mua mặt hàng chất lượng mặt hàng yếu tố không phần quan trọng tạo nên hài lòng khách, nhìn chung mặt hàng đáp ứng mong đợi khách hàng sử dụng, đặc biệt thời gian sử dụng lâu dài mặt hàng mang đến cho khách hàng mức độ hài lòng cao 3,88 Trong 50 mẫu điều tra 36/50 (chiếm 72%) người hài lòng hài lòng thời gian sử dụng lợp Về đặc tính lợp Fibrocement: - Các đặc tính: chống nóng, chống ồn, chịu lực dễ lắp rắp đặc tínhcông ty mong muốn đem đến cho khách hàng hài lòng, nhiên thời điểm tại, đặc tính khơng người tiêu dùng đánh giá cao nữa, họ hài lòng mức trung bình, nhiều sản phẩm loại ngói, tole thay xuất thị trường, nhu cầu người dân cao nên đặc tính lợp ngày bị khách hàng đánh giá thấp Và đặc biệt tính chịu lực lợp, khách hàng khơng hài lòng đặc tính 46 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành - Theo khách hàng cho biết, lợp Fibrocement dễ vỡ va chạm mạnh, khơng chịu lực tole lạnh hay loại tole khác lắp ráp hay sữa chữa gây chút khó khăn Về hình dáng bên ngồi: - Vẫn mức đánh giá trung bình, không riêng lợp công ty Motilen, mà khách hàng cho biết, lợp xi – măng (tức lợp Fibrocement) nói chung màu, kích thước nhất, khách hàng cần kích thước nhỏ để sử dụng phải mua nguyên Thứ hai, lợp nặng sử dụng cần phải trang bị thật nhiều làm sườn đỡ lợp, gây tốn nhiều Về giá lợp Fibrocement: - So với giá số công ty khác thị trường giá lợp Fibrocement mức khoảng 55.000 đồng cao giá công ty Vietland (48.500 đồng); thấp giá công ty Đồng Nai (63.000 đồng) thấp Thủ Đức (60.000 đồng) Với mức giá trung bình cơng ty thị trường hợp với túi tiền khách hàng mục tiêucơng ty hướng đến, với sách giá cơng ty mang lại hài lòng khách hàng mức 3,44 Về dịch vụ kèm theo: - Với dịch vụ khảo sát dịch vụ giao hàng khách hàng đánh giá cao, dịch vụ quan trọng việc thỏa thuận mua hàng khách hàng, cơng ty đáp ứng u cầu - mang đến cho khách hàng hài lòng mức 3,52; nhiên dịch vụ lại khách hàng hưởng dịch vụ khuyến mãi, tư vấn dịch vụ bảo hành, dịch vụ công ty để ưu tiên dành cho đại lý Đa số khách hàng mua hàng khơng khiếu nại nên hỏi việc xử lý khiếu nại cơng ty khách hàng chọn mức trung bình Về nhân viên: - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình yếu tố giữ chân khách hàng, họ trở lại sử dụng sản phẩm cơng ty, nhìn chung khách hàng hài lòng nhân viên công ty 47 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành Về việc lựa chọn công ty để mua lợp Fibrocement thời gian tới: Bảng 4.4.2: Kết chọn công ty mua lợp Fibrocement khách hàng Cần Thơ thời gian tới Số lượng % Motilen Cần Thơ 22 44 Đồng Nai 16 32 Vietland 16 Khác Tổng 50 100 Nguồn: Điều tra thực tế năm 2012 - Theo thống kê từ 50 mẫu có: 22 kết chọn mua lợp công ty Motilen - chiếm 44% - Khi hỏi lại chọn mua lợp cơng ty Motilen hầu hết khách hàng cung cấp lý sau: Thứ giá lợp cơng ty hợp lý, vừa túi tiền; thứ hai, người sống Cần Thơ chọn sản phẩm cơng ty cần Thơ; thứ ba, chất lượng sản phẩm tốt, bền - Những khách hàng không chọn mua lợp Motilen cung cấp lý sau: Đối với khách hàng chọn Công ty Đồng Nai nói rằng: lợp Đồng Nai chịu lực tốt hơn, va chạm mạnh khó vỡ Motilen; khách hàng mua Vietland nói giá Vietland rẻ Motilen Về việc lựa chọn sản phẩm thay thế: - Theo thống kê 21/50 kết trả lời thay sản phẩm khác không dùng lợp Fibrocement chiếm 42% tổng số mẫu điều tra, với lý sau (những lý khách hàng trả lời nhiều nhất): Thứ nhất, lợp dễ xuống màu, mau cũ; thứ hai, khơng đẹp khơng mang tính thẩm mỹ; thứ ba, lợp nặng nên lắp ráp hay sửa chữa khó khăn, tốn nhiều tiền cho việc mua làm sườn đỡ; thứ tư, nóng, khả hấp thụ nhiệt chậm tỏa nhiệt chậm, thời gian nóng kéo dài làm khó chịu 48 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA KHÂU TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN - Do trước công ty doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động theo chế bao cấp; mà ngày cơng ty linh hoạt, phản ứng chậm chạp trước thay đổi thị trường, Cần Thơ thành phố mức sống cao Đồng sông Cửu Long, nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng không ngừng nâng cao thay đổi, với việc phản ứng chậm chạp công ty làm cho cơng ty sau đối thủ; Do tốc độ tăng doanh số tỷ trọng doanh số công ty Cần Thơ ngày giảm - Công ty chịu ảnh hưởng nhiều từ bên ngoài, bị động trước thay đổi thị trường Khi thị trường bên ngồi thay đổi doanh số sản lượng tiêu thụ công ty thay đổi theo cách mạnh mẽ - Do khâu tiêu thụ sản xuất lợp Fibrocement cân đối, dẫn đến hàng trữ bình quân mặt hàng lợp Fibrocement tăng qua năm, dẫn đến thời gian luân chuyển hàng hóa, thời gian luân chuyển dòng tiền chậm lại, đồng vốn bị ứ đọng, khả sinh lời, ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty - Mặc dù lực lượng lao động công ty chịu khó, giàu kinh nghiệm phần đơng lực lượng lao động trình độ thấp, thiếu kiến thức chun mơn, tạo nên khó khăn việc tiếp cận điều mẽ từ bên vấn đề thay đổi phức tạp đa dạng thị trường, kiến thức khoa học – cơng nghệ đại Vì mà dây chuyền sản xuất lợp Fibrocement công ty, cải tiến chưa đến mức đại, tối tân, quy trình sản xuất khâu sử dụng phương pháp thủ công - Đối với công tác chun mơn cơng ty chưa đủ nhân lực, việc lập kế hoạch – chiến lược kinh doanh cơng ty nhờ đến nhân lực từ bên ngồi - Do việc ứng dụng công cụ Marketing vào sản xuất, kinh doanh yếu kém, khơng pháp huy hết tác dụng Mặc dù công ty thành lập đội ngũ nghiên cứu thị trường riêng giới hạn việc nghiên cứu đại lý, chưa tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; dù thành lập hoạt động 49 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành lâu năm Cần Thơ người tiêu dùng Cần Thơ biết đến thương hiệu công ty - Do Bộ luật Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định rào cản gia nhập ngành vật liệu xây dựng; mà thị trường dễ bị chia nhỏ, thị phần bị lấn ép, tạo cho công ty áp lực nặng nề đối thủ Vietland, Đồng Nai với sản phẩm loại địa bàn thành phố Cần Thơ Khi thị trường chung vật liệu xây dựng gặp khó khăn nên cơng ty kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng đổ Đồng sông Cửu Long, Cần Thơ cách ạt với mục đích tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ, tạo thêm khó khăn cho cơng ty 5.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY TẠI CẦN THƠ 5.2.1 Đối với việc tiêu thụ sản phẩm - Giảm mức trữ bình quân mặt hàng, thúc đẩy thời gian ln chuyển hàng hóa nhanh - Ngồi việc khảo sát đại lý, cơng ty nên cho nhân viên khảo sát trực tiếp khách hàng, nhằm mục đích nắm bắt đánh giá khách hàng công ty đối thủ cạnh tranh - Đẩy mạnh việc quảng cáo địa bàn Cần Thơ với nhiều phương diện để khách hàng biết công ty nhiều hơn, hướng đến cho khách hàng sử dụng sản phẩm công ty - Thăm hỏi, tổ chức hoạt động giao lưu với khách hàng nhằm tạo thân thiết công ty khách hàng, giữ chân khách hàng tránh việc việc thị phần - Bán hàng không cung cấp sản phẩm cho khách hàng mà cần phải tạo cho khách hàng hàng lòng, thu hút giữ chân khách hàng Vì vậy, mà dịch vụ kèm theo như: dịch vụ bảo hành, tư vấn, vận chuyển cần nâng cao chất lượng đáp ứng mong đợi khách hàng - Chủ động tìm kiếm khách hàng cách tiếp thị thông qua phương pháp quan hệ cơng chúng thay ngồi chờ khách hàng đến mua - Đưa dịch vụ khuyến mãi, tư vấn bảo hành đến khách hàng nhiều 50 Luận văn tốt nghiệp 5.2.2 GVHD: ThS Đinh Công Thành Đối với giá - Cần thực sách giá hợp lý; khơng q cao hay thấp so với đổi thủ địa bàn Cần Thơ Vì cao khách hàng chọn sản phẩm thay từ cơng ty khác; q thấp bị phản lại tác dụng đòn bẩy sách cơng ty mong đợi, quan điểm “tiền nấy” người tiêu dùng - Cơng ty cắt giảm số chi tiêu khơng hợp lý, qn triệt thực sách tiết kiệm, làm cho chi phí giảm xuống, tạo giá bán khả cạnh tranh với đối thủ 5.2.3 Đối với sản phẩm - Cần giữ nâng cao chất lượng mặt hàng lợp, tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh - thể tạo nhiều kích thước khác nhau, mẫu mã cho sản phẩm lợp Fibrocement cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn, tăng sức cạnh tranh mặt hàng lợp - Nâng cao tính chịu lực, chịu nóng giảm trọng lượng sản phẩm - Ngồi ra, cơng ty thực sách đa dạng hóa sản phẩm; mặt hàng lợp ngày đáp ứng phần lớn thị hiếu khách hàng nên với việc đa dạng hóa sản phẩm để giúp công ty thu thêm doanh thu từ mặt hàng khác, bù vào phần mặt hàng lợp, đồng thời lơi kéo khách hàng với công ty 5.2.4 Đối với lực lượng lao động - Tuyển dụng thêm nhân trẻ, động, khả phản ứng nhanh chóng với bên ngồi, đặc biệt kiến thức chun mơn quản trị marketing nhằm nâng cao hiệu suất làm việc công ty, giúp công ty đưa kế hoạch – chiến lược đắn kịp thời - thể lựa chọn nhân viên lực, ham học hỏi đưa đào tạo chuyên môn, đồng thời tiếp cận với kiến thức khoa học tiên tiến, đại 51 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN - Nhìn chung hoạt động tiêu thụ lợp Fibrocement địa bàn thành phố Cần Thơ từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 bất ổn, doanh số bán tăng từ năm 2009 – 2011 lại giảm mạnh tháng 2012 - Đáng quan tâm tốc độ tăng doanh số ngày giảm, thị trường tiêu thụ lợp Fibrocement công ty Cần Thơ thu hẹp dần, vấn đề đòi hỏi cơng ty giải - Hàng tồn kho ngày tăng dẫn dến thời gian luân chuyển mặt hàng lợp tăng lên qua năm, ảnh hưởng nhiều đến công ty; đặc biệt ảnh hưởng đến khả sinh lời đồng vốn - Tuy nhiên bên cạnh đó, sản phẩm lợp Fibrocement cơng ty - chất lượng ln được trì ngày nâng cao, với dịch vụ vận chuyển, tư vấn ngày cố làm hài lòng tạo uy tín lòng khách hàng - Mặc dù yếu mặt tiếp cận thị trường công ty bước cải tiến phát triển; phận nghiên cứu thị trường công ty nổ lực, cố gắn phát huy suất làm việc; việc áp dụng công cụ Marketing công ty dần thực nhiều ngày hiệu 6.2 KIẾN NGHỊ - Cơng ty nên mở thêm cửa hàng hay tìm thêm đối tác làm đại lý để mở rộng việc tiêu thụ lợp Fibrocement địa bàn thành phố cần Thơ - Cần chi nhiều cho việc nghiên cứu thị trường Cần Thơ, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, ngồi việc nắm tình hình thị trường, thị hiếu Cần Thơ, mặc khác biết phần đối thủ giám sát nhân viên cơng ty - Cơng ty nên đưa nhiều sách để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sách khuyến mãi, sách giá, quảng cáo….khẳng định vị trí thương trường, nhằm thu hút khách hàng công ty - Tổ chức thi năm để tìm tài trẻ, phục vụ cho cơng ty 52 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành TÀI LIỆU THAM KHẢO David Begg, nhóm giảng viên Khoa Kinh Tế Học - Đại học kinh tế quốc dân dịch (2010) Kinh tế học vi mô, Nhà xuất thống kê, Hà Nội PGS TS Phạm Văn Dược (2010) Phân tích hoạt động kinh doanh tập giải, Nhà xuất thống kê, Hà Nội PGS TS Phạm Văn Dược, TS Trần Phước (2010) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Đại học cơng nghiệp, Tp Hồ Chí Minh GVC Nguyễn Thị Mỵ, TS Phan Đức Dũng (2009) Phân tích hoạt động kinh doanh lý thuyết, tập, giải, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Trương Quốc Dũng (2011) “Đánh giá mức độ hài lòng khách nội địa du lịch tỉnh Sóc Trăng”, tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ, (20a), Tr 199-209 Trang web: Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam, (25/08/2010), http://www.voer.edu.vn/bai-viet/kinh-te/cac-quan-diem-co-ban-ve-tieu-thu.html 53 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành PHỤC LỤC Mức Độ Hài Lòng Về Chất Lượng Tấm Lợp Fibrocement N clgmongdoi clgtgiansd clgantoan Valid 50 50 50 Missing 0 3.4800 3.8800 3.6600 Mean Đáp Ứng Được Mong Đợi Của Khách Hàng Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong hai long 14.0 14.0 14.0 trung binh 16 32.0 32.0 46.0 hai long 23 46.0 46.0 92.0 rat hai long 8.0 8.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Thời Gian Sử Dụng Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent rat khong hai long 2.0 2.0 2.0 khong hai long 2.0 2.0 4.0 trung binh 12 24.0 24.0 28.0 hai long 25 50.0 50.0 78.0 rat hai long 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Độ An Toàn, Tin Cậy Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong hai long 6.0 6.0 6.0 trung binh 16 32.0 32.0 38.0 hai long 26 52.0 52.0 90.0 rat hai long 10.0 10.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 54 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Cơng Thành Mức Độ Hài Lòng Về Đặc Tính Tấm Lợp Fibrocement N dtchongon dtchongnong dtdesuachua dtchiuluc Valid 50 50 50 50 Missing 0 0 3.3600 2.6400 3.2200 2.5000 Mean dtchongon Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent rat kong hai long 4.0 4.0 4.0 khong hai long 14.0 14.0 18.0 trung binh 14 28.0 28.0 46.0 hai long 25 50.0 50.0 96.0 rat hai long 4.0 4.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Percent rat kong hai long 14.0 14.0 14.0 khong hai long 14 28.0 28.0 42.0 trung binh 19 38.0 38.0 80.0 hai long 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 dtchongnong Cumulative Valid dtdesuachua Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong hai long 11 22.0 22.0 22.0 trung binh 20 40.0 40.0 62.0 hai long 16 32.0 32.0 94.0 rat hai long 6.0 6.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 55 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành dtchiuluc Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent rat khong hai long 11 22.0 22.0 22.0 khong hai long 13 26.0 26.0 48.0 trung binh 17 34.0 34.0 82.0 hai long 16.0 16.0 98.0 rat hai long 2.0 2.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Mức Độ Hài Lòng Về Hình Dáng Bên Ngồi Tấm Lợp Fibrocement N Valid 50 Missing Mean 3.3800 benngoai Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent rat khong hai long 4.0 4.0 4.0 khong hai long 16.0 16.0 20.0 trung binh 11 22.0 22.0 42.0 hai long 27 54.0 54.0 96.0 rat hai long 4.0 4.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Mức Độ Hài Lòng Về Giá Tấm Lợp Fibrocement N Mean Valid 50 Missing 3.4400 56 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Công Thành gia Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong hai long 8.0 8.0 8.0 trung binh 25 50.0 50.0 58.0 hai long 16 32.0 32.0 90.0 rat hai long 10.0 10.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Mức Độ Hài Lòng Về Các Dịch Vụ N dvtuvan dvgiaohang dvbaohanh dvkhuyenmai xulykhieunai Valid 50 50 50 50 50 Missing 0 0 3.1800 3.5200 3.2800 3.1000 3.2200 Mean dvtuvan Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent rat khong hai long 2.0 2.0 2.0 khong hai long 10.0 10.0 12.0 trung binh 30 60.0 60.0 72.0 hai long 12 24.0 24.0 96.0 rat hai long 4.0 4.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 dvgiaohang Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong hai long 8.0 8.0 8.0 trung binh 20 40.0 40.0 48.0 hai long 22 44.0 44.0 92.0 rat hai long 8.0 8.0 100.0 50 100.0 100.0 Total 57 ... VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU CƠNG TY - Cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ Công ty Cổ Phần với tên gọi đầy đủ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ... số liệu tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement công ty Cần Thơ từ năm 2009 – 2011, tháng đầu năm 2012 1.3.3 Đối tượng - Phân tích tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ công ty Cổ phần Vật liệu. .. THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CẦN THƠ CỦA CÔNG TY 21 4.1 THỰC TRẠNG TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY 21 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ lợp Fibrocement Cần Thơ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ tấm lợp FIBROCEMENT tại THÀNH PHỐ cần THƠ của CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ tấm lợp FIBROCEMENT tại THÀNH PHỐ cần THƠ của CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay