PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại sài gòn cần THƠ

74 18 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS TRẦN ÁI KẾT LƯU BẢO TRÂN MSSV: 4104114 Lớp: Kinh tế học khóa 36 Cần Thơ - 2013 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ LỜI CẢM TẠ ѾѾѾ Qua thời gian học tập rèn luyện giảng đường Đại học Cần Thơ, kết hợp với thời gian thực tập Cơng ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ, em học tập tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báo cho thân Luận văn hoàn thành kết hợp kiến thức lý thuyết học kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập Ngoài cố gắng, nỗ lực thân em nhận giúp đỡ nhiều người Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu tập thể giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, quý thầy cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh trang bị kiến thức cho em suốt thời gian qua Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Ái Kết tận tình dẫn chỉnh sửa sai sót giúp em hoàn thành tốt luận văn Em xin gửi lời cảm ơn: Ban giám đốc toàn thể anh chị nhân viên làm việc công ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ nói chung anh, chị làm việc Phòng Kế Tốn cơng ty nói riêng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành luận văn tốt nghiệp Kính chúc thầy cô dồi sức khỏe công tác tốt Kính chúc Ban giám đốc toản thể anh, chị công ty dồi sức khỏe Chúc hoạt động kinh doanh đơn vị ngày mở rộng kinh doanh đạt hiểu cao Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Lưu Bảo Trân GVHD: TS Trần Ái Kết Trang i SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ LỜI CAM ĐOAN ѾѾѾ Tơi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Lưu Bảo Trân GVHD: TS Trần Ái Kết Trang ii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ѾѾѾ Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Thủ trưởng đơn vị GVHD: TS Trần Ái Kết Trang iii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn Học vị Chuyên ngành Cơ quan công tác NỘI DUNG NHẬN XÉT Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên hướng dẫn GVHD: TS Trần Ái Kết Trang iv SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn Học vị Chuyên ngành Cơ quan công tác NỘI DUNG PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: TS Trần Ái Kết Trang v SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GÒNCẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn Học vị Chuyên ngành Cơ quan công tác NỘI DUNG PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: TS Trần Ái Kết Trang vi SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ MỤC LỤC ѾѾѾ Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về không gian 1.3.2 Về thời gian 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm, mục đích ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Mục đích 2.1.1.3 Ý nghĩa 2.1.2 Bảng cân đối kế toán 2.1.3 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.4 Chỉ tiêu tài cơng ty 2.1.4.1 Nhóm tiêu khoản 2.1.4.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng tài sản 2.1.4.3 Nhóm tiêu lợi nhuận 2.1.4.4 Nhóm tiêu cấu tài 10 2.1.4.5 Phương trình sơ đồ Dupont 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 12 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang vii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GÒNCẦN THƠ Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ 16 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHHTM SÀI GỊN CẦN THƠ 16 3.1.1 Q trình hình thành phát triển 16 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 17 3.1.2.1 Hình thức sở hữu vốn 17 3.1.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ công ty 17 3.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh 17 3.1.3 Tổ chức quản lý hành chánh 17 3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ QUA NĂM 2010 – 2012 19 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GỊN CẦN THƠ 23 4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2010 – 2012 23 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản 23 4.1.1.1 Phân tích biến động theo thời gian 23 4.1.1.2 Phân tích kết cấu biến động kết câu 27 4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn 28 4.1.2.1 Phân tích biến động theo thời gian 29 4.1.2.2 Phân tích kết cấu biến động kết cấu 29 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHĨM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 31 4.2.1 Nhóm tiêu khoản 31 4.2.1.1 Các khoản phải thu 34 4.2.1.2 Các khoản phải trả 35 4.2.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng tài sản 37 4.2.2.1 Số vòng ln chuyển tồn tài sản 37 4.2.2.2 Số vòng quay hàng tồn kho 39 4.2.2.3 Thời hạn toán 40 4.2.3 Nhóm tiêu lợi nhuận 42 4.2.3.1 Hệ số lãi gộp 42 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang viii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ 4.2.3.2 Hệ số lãi ròng – Suất sinh lợi doanh thu (ROS) 43 4.2.3.3 Suất sinh lợi tài sản – ROA 44 4.2.3.4 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu – ROE 45 4.2.4 Nhóm tiêu cấu tài 45 4.2.4.1 Hệ số nợ so với tài sản 46 4.2.4.2 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu 47 4.3 Phân tích sơ đồ Dupont 49 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHO CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ 54 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 54 5.1.1 Những mặt đạt 54 5.1.2 Những mặt chưa đạt 54 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ RA 55 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 6.1 KẾT LUẬN 59 6.2 KIẾN NGHỊ 59 6.2.1 Đối với quan Nhà nước, cấp, ngành có liên quan 59 6.2.2 Đối với Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang ix SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GÒNCẦN THƠ 3.655,511 triệu đồng so với năm 2010) Bước sang năm 2012 hệ số giảm 0,17 so với năm 2011, nguyên nhân năm gần công ty hoạt động hiệu quả, lãi sinh nhiều nên nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên, công ty trả nhiều nợ vay, nợ dài hạn giảm xuống lượng đáng kể Đây dấu hiệu tốt, đáng mừng cho công ty, cho thấy tài sản công ty ngày vững chắc, cơng ty có đủ khả tốn khoản nợ hệ số bé Tuy nhiên, cơng ty cần tìm cách làm giảm khoản nợ nợ cơng ty giảm nhiều chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản công ty 4.2.4.2 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu cho biết doanh nghiệp lợi dụng khoản nợ để phục vụ cho mục đích tốn hay khơng Mặt khác, hệ số đo lường khả thực nghĩa vụ trả nợ vốn CSH hay đồng vốn CSH phải gánh chịu đồng nợ, hay đồng nợ đảm bảo đồng vốn CSH Tỷ số cao xem không tốt chủ nợ song công ty phần thuận lợi cơng ty kinh doanh có hiệu sinh lời cao, ngược lại mang nhiều rủi ro Dựa vào số liệu bảng 4.6, có biểu đồ sau: Hình 4.8 Biểu đồ thể hệ số nợ Vốn chủ sở hữu Nhìn vào biểu đồ trên, thấy hệ số nợ so với VCSH giảm qua năm 2010-2012 Năm 2010 hệ số cao năm, vốn chủ sở hữu năm thấp tổng nợ cao làm hệ số cao Nhưng GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 47 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ sang năm 2011 2012 hệ sô nợ bắt đầu có xu hướng giảm xuống, cụ thể: năm 2011 1,23 tức giảm 0,79 so với năm 2010; năm 2012 tiếp tục giảm 0,61 so với năm 2011 Nguyên nhân vốn CSH công ty tăng lên giai đoạn phân tích trên, mặt khác công ty hoạt động hiệu quả, lợi nhuận thu ngày cao, từ cơng ty toán nhiều khoản nợ vay khoản nợ khác, điều dẫn đến khoản nợ công ty giảm dần năm qua Với kết trên, nhận xét sau nợ đảm bảo nguồn vốn CSH ngày tăng khoản nợ ngày giảm Điều cho thấy lực tài cơng ty ngày nâng lên khả tự chủ tốt Tóm lại, qua hai tỷ số tình hình cơng nợ hay cấu tài ta thấy tỷ lệ nợ VCSH tỷ lệ nợ tổng tài sản giảm năm gần đây, điều cho thấy công ty nâng cao tính tự chủ tài chính, tăng độ bền vững cho tài sản, giảm rủi ro khoản rủi ro hoạt động Từ việc phân tích tỷ số tài chủ yếu ta đánh giá chung tình hình kinh doanh cơng ty sau:  Nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khoản nợ vay năm gần tình hình vốn chủ sở hữu tăng nên khoản trả nợ giảm xuống, cho thấy doanh nghiệp ngày tự chủ nguồn vốn cho sản xuất nên tỷ lệ nợ công ty không cao Tuy nhiên doanh nghiệp phải cần thận trọng việc sử dụng vốn  Tỷ trọng hàng tồn kho tổng tài sản doanh nghiệp cao nên gây khó khăn khâu quản lý, cất trữ Đặc biệt, cơng ty cần có sách thực thi nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động thị trường  Hệ số khả tốn nhanh cơng ty tăng dần năm gần đây, thể lực trả khoản nợ ngắn hạn tương đối tốt Công ty nên tăng cường tiêu để bảo đảm thêm tính ổn định cho việc kinh doanh  Tỷ suất sinh lời công tăng dần qua năm, điều cho thấy công ty hoạt động ngày hiệu quả, lợi nhuận thu ngày cao Tuy nhiên, hệ số ROE có xu hướng giảm năm gần đây, cơng ty cần có giải pháp nhằm kìm chế giảm hệ số ROE hệ số lại ROS ROE GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 48 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ 4.3 PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT Hai tiêu quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh suất sinh lời tổng tài sản (ROA) suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH TM Sài Gòn Cần Thơ chưa cao, để biết nhân tố tác động đến tiêu ta đặt chúng mối quan hệ với tiêu khác để xác định mức độ ảnh hưởng tiêu đến hiệu hoạt động kinh doanh Dùng phương pháp thay liên hoàn để phân tích Dupont Sơ đồ Dupont minh hoạ hình 4.9 Phân tích sơ đồ Dupont Một tiêu tài quan trọng phân tích tài tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Đây mối quan tâm cổ đơng phần mà họ chia phần lại sau chi trả tất nguồn tài trợ Qua sơ đồ Dupont thấy tỷ suất sinh lời vốn CSH (ROE) chịu ảnh hưởng tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ lệ tài sản vốn chủ sở hữu hay gọi đòn bẩy tài Trong đó, ROA chịu ảnh hưởng hai nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) số vòng quay tài sản nên để phân tích biến động ROE xem xét mối quan hệ yếu tố: ROS, số vòng quay tài sản đòn bẩy tài Cụ thể năm 2011 suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 3,84% giảm 5,23% so với năm 2010, năm 2012 33,55% giảm 1,29% so với năm 2011 Để thấy rõ thay đổi ROE ta xem xét cụ thể yếu tố Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS): có thay đổi qua năm, từ năm 2010 đến 2011 ROS giảm, sang 2012 ROS tăng lại ko năm 2010 Tỷ số giảm năm qua, cơng ty muốn tăng tỷ số phải làm giảm chi phí mức cho phép cho tốc độ tăng chi phí nhỏ tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng lên Qua q trình phân tích nhận thấy năm qua tốc độ tăng doanh thu tăng nhanh tốc độ tăng lãi ròng, điều làm cho ROS giảm dần năm qua Vòng quay tổng tài sản: doanh nghiệp xem hoạt động có hiệu số vòng quay vốn doanh nghiệp ngày tăng lên điều GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 49 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu- ROE (%) 2010 2011 2012 40,07 34,84 33,55 Đòn bẩy tài Suất sinh lợi tài sản- ROA (%) 2010 2011 2012 13,24 15,59 20,66 X Tỷ suất lợi nhuận (so với doanh thu)- ROS (%) 2010 2011 2012 4,08 3,57 4,06 Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu (lần) X 2012 3,03 2,23 1,62 2010 2011 2012 3,25 4,37 5,09 Doanh thu Doanh thu (tr đồng) (tr đồng) (tr đồng) 2010: 3.966,271 2011 Số vòng quay tổng tài sản (Vòng) Lợi nhuận ròng ÷ 2010 Tổng TS ÷ (tr đồng) 2010: 97.245,361 2010: 97.245,361 2011: 4.721,611 2011: 132.382,871 2011: 132.382,871 2011: 30.281,324 2012: 6.585,599 2012: 162.209,192 2012: 162.209,192 2012: 31.880,394 Hình 4.9 Sơ đồ Dupont GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 50 SVTH: Lưu Bảo Trân 2010: 29.962,662 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GÒNCẦN THƠ chứng tỏ đồng vốn doanh nghiệp sử dụng hiệu Căn vào sơ đồ ta thấy vòng quay tài sản công ty tăng dần năm qua Điều cho thấy tổng tài sản công ty sau sử dụng có hiệu Đối với đòn bẩy tài chính: Nhìn vào sơ đồ Dupont ta thấy đòn bẩy tài giảm dần gia đoạn 2010-2012 Điều cho thấy năm qua công ty trả nhiều nợ nguyên nhân tình hình kinh doanh cơng ty ngày hiệu Như tính đến thời điểm nợ công ty giảm nhiều cao so với tổng nguồn vốn cơng ty cần trì tìm cách giảm tỷ trọng nợ để tăng tính tự chủ, an tồn cho cơng ty sử dụng nhiều nợ dễ dẫn đến nguy khả tốn cuối dẫn đến phá sản Để thấy rõ ảnh hưởng hệ số đến thay đổi hệ số ROE, dựa vào bảng 4.7 để phân tích Bảng 4.7 Bảng phân tích ảnh hưởng tỷ số đến thay đổi hệ số ROE công ty qua năm ĐVT: % Chỉ tiêu ROS Vòng quay tổng TS Đòn bẩy tài ROE 2010 4,08 3,25 3,03 40,07 Năm 2011 3,57 4,37 2,23 34,84 2012 4,06 5,09 1,62 33,55 Chênh lệch 2011/2010 2012/2011 (0,51) 0,49 1,13 0,72 (0,79) (0,61) (5,24) (1,29) (Nguồn Phòng kế tốn cơng ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ)  Phân tích ảnh hưởng hệ số ROS, đòn bẩy tài chính, vòng quay tổng tài sản đến thay đỗi tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu - ROE  Năm 2011 so với năm 2010 ROE10 = 4,08 x 3,25 x 3,03 = 40,07 % ROE11 = 3,57 x 4,37 x 2,23 = 34,84 % Chênh lệch ROE ∆ ROE = 40,07 % - 34,84 % = (5,24) % Vậy ROE11 giảm so với ROE10 5,24 % Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE  Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu (a) ∆ a = a11 x b10 x c10 – a10 x b10 x c10 ∆ a = [3,57 x 3,25 x 3,03] – [4,08 x 3,25 x 3,03] = (5,03)% GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 51 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2011 so với năm 2010 giảm 0,51% làm cho ROE giảm tương ứng 5,03% Ảnh hưởng vòng quay tổng tài sản ∆ b = a11 x b11 x c10 – a11 x b10 x c10 ∆ b = [3,57 x 4,37 x 3,03] – [3,57 x 3,25 x 3,03] = 12,16% Do tỷ suất doanh thu tổng tài sản năm 2011 so với 2011 tăng 1,13% nên làm cho ROE tăng 12,16% Ảnh hưởng đòn bẩy tài ∆ c = a11 x b11 x c11 – a11 x b11 x c10 ∆ c = [3,57 x 4,37 x 2,23] – [3,57 x 4,37 x 3,03] = (12,37)% Do tổng tài sản vốn chủ sở hữu năm 2011 so với năm 2010 giảm 0,79% nên làm cho ROE giảm 12,37% Ta có: ∆ ROE = ∆ a + ∆ b + ∆ c = (5,03) % + 12,16 % + (12,37) % = (5,24) % (Đúng đối tượng phân tích) Qua phân tích, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ta thấy ROE giảm 5,24% nhân tố “lợi nhuận doanh thu” “đòn bẩy tài chính” làm giảm Trong nhân tố “doanh thu tổng tài sản” làm ROE tăng đến 12,16%  Năm 2012 so với năm 2011 ROE11 = 3,57 x 4,37 x 2,23 = 34,84 % ROE12 = 4,06 x 5,09 x 1,62 = 33,55% Chênh lệch ROE ∆ ROE = ROE12 - ROE11 = 33,55% - 34,84% = (1,29)% Vậy ROE năm 2012 giảm 1,29% so với năm 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE ∆ a = 4,82% ∆ b = 6,50% ∆ c = (12,60)% Như ∆ ROE = ∆a + ∆ b + ∆ c = 4,82% + 6,50% + (12,60)% = (1,29)% (Đúng với bảng đối tượng phân tích) Sự tăng lên ROS vòng quay tổng tài sản 0,49% 0,72% làm cho ROE tăng tương ứng 4,82% 6,50% Tuy nhiên, không bù đắp giảm mạnh đòn bẩy tài từ làm cho ROE giảm đến 12,60% GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 52 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Qua phân tích trên, thấy năm qua tài sản công ty hoạt động đạt hiệu quả, nhà quản lý cần có biện pháp trì nâng cao thêm tính hiệu tài sản kinh doanh GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 53 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHO CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GỊN CẦN THƠ Sự tăng trưởng phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan Các nhân tố khách quan như: tình hình kinh tế, sách Nhà Nước, mơi trường cạnh tranh…và yếu tố chủ quan tài chính, vấn đề nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trong yếu tố tình hình tài xem yếu tố quan trọng nhất, giúp đánh giá sức mạnh doanh nghiệp, xem doanh nghiệp có tình hình tài vững mạnh hay khơng vấn đề có ý nghĩa quan trọng 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5.1.1 Những mặt đạt Doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp tăng dần năm gần đây, điều chứng tỏ công ty hoạt động ngày hiệu Cơng ty ngày tạo uy tín với khách hàng nhà cung cấp, nên ngày thu hút nhiều khách hàng nhận nhiều ưu đãi từ nhà cung cấp Lợi nhuận sau thuế công ty liên tục tăng qua năm, tiêu nhà đầu tư quan tâm cơng ty hoạt động tốt lợi nhuận tăng họ đầu tư vào chắn thu lợi nhuận Khả toán tương đối tốt, dấu hiệu tốt nhà đầu tư tổ chức tín dụng quan tâm đến khả tốn cơng ty 5.1.2 Những mặt chưa đạt  Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng vốn chưa phát huy tối đa Qua trình phân tích thấy khả sinh lời công ty tăng chưa cao Cơng ty cần có biện pháp sử dụng triệt để lực sản xuất nâng cao hiệu sử dụng vốn Chi phí (giá vốn hàng bán) chiếm tỷ trọng cao doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty chưa cao Nguyên nhân cơng ty chưa có biện pháp để kiểm sốt chặt chẽ chi phí, GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 54 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ mặt khác điều kiện khách quan chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu đầu vào để sản xuất tăng làm cho chi phí tăng lên  Khâu sản xuất quản lý chưa hiệu Việc trả lương theo suất công việc đạt gắn người lao động với cơng việc góp phần làm tăng suất lao động Tuy nhiên có mặt trái người lao động quan tâm đến cơng việc mình, chưa đặt lợi ích cơng ty lên lợi ích cá nhân, đa số cơng nhân cho ý kiến để tăng hiệu lao động mà đòi quyền lợi cá nhân Các máy móc thiết bị chưa đủ đại nên đơi lúc khó khăn việc giao nhận hàng như: bị chậm trễ thời gian, ảnh hưởng đến uy tín cơng ty  Hàng tồn kho cao Hàng tồn kho công ty chưa quản lý chặt chẽ nên số lượng tăng năm qua chiếm tỷ trọng cao tài sản lưu động cơng ty Vì thế, cơng ty cần có biện pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hố khơng nên để hàng tồn kho nhiều tốn chi phí bảo quản dễ bị rủi ro hư hỏng, cấp…làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng cơng ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ RA Qua q trình phân tích tình hình tài cơng ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ, nhìn chung năm qua công ty đạt nhiều thành tựu đáng bậc Tuy nhiên, tình hình tài cơng ty nhiều vấn đề tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty Để khắc phục vấn đề hạn chế phát huy mặt tích cực để vấn đề tài ngày vững mạnh, em xin đề xuất số giải pháp mong giải vấn đề  Về lượng tiền mặt dự trữ: qua q trình phân tích thấy lượng tiền mặt công ty giảm dần thời gian qua cơng ty cần có giải pháp để đảm bảo lượng tiền mặt cân đối Để làm điều này, năm tới cơng ty cần hoạch định ngân sách tiền mặt, có kế hoạch thu chi tiền hợp lý, đảm bảo khả chi trả ngắn hạn Thêm vào đó, cơng ty tăng khoản tiền tương đương tiền cách tiến hành toán tài sản hao mòn đưa vào quỹ tiền mặt…Hơn nữa, cơng ty cần đẩy mạnh tốc độ thu hồi tiền, khuyến khích khách hàng trả nợ sớm khoản ưu GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 55 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GÒNCẦN THƠ đãi dành cho họ, áp dụng chiết khấu toán khoản tốn trước hạn, nợ thu hồi sớm tiền tái sử dụng để đưa vào hoạt động sản xuất mang lại hiệu tốt  Về quản lý hàng tồn kho: qua q trình phân tích thấy lượng hàng tồn kho công ty tăng dần thời gian qua cơng ty cần có giải pháp để kiểm sốt chặt chẽ loại tài sản Để làm điều công ty cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường vững mạnh nhằm nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng giai đoạn từ có kế hoạch dự trữ hàng hợp lý Bên cạnh đó, cơng ty cần thường xun theo dõi tình hình nhập, xuất hàng tồn kho, đối chiếu nhu cầu thị trường lượng hàng tồn kho cần thiết đơn vị để có kế hoạch tiêu thụ dự trữ hàng tồn kho hiệu Mặt khác, công ty cần đưa nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, đổi phương thức bán hàng để thu hút ngày nhiều lượt khách hàng từ làm giảm lượng hàng tồn kho Cuối cùng, cơng ty cần nâng cao công tác bảo quản đảm bảo chất lượng hàng tồn, hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng nhanh chóng tiến hành lý bán gấp để giảm bớt chi phí lưu kho  Về khoản phải trả: năm gần khoản phải trả công ty giảm dần nhiên công ty cần có giải pháp để theo dõi khoản nợ với chủ nợ, xác định khoản chiếm dụng được, khoản đến hạn cần tốn nhằm nâng cao uy tín cơng ty, tăng tin cậy đối tác Bên cạnh đó, cơng ty cần trọng tốn khoản công nợ với ngân sách nhằm thực tốt nghĩa vụ Nhà Nước  Về khoản phải thu: cơng ty cần xác định nhóm khách hàng chủ lực, khách hàng tiềm để có sách hợp lý Đối với nhóm khách hàng chủ lực cơng ty cho nợ, với hợp đồng lớn cơng ty nên u cầu họ toán từ 30- 40% giá trị hợp đồng nhằm đảm bảo vốn lưu động kỳ Đối với nhóm khách hàng tiềm cơng ty cần yêu cầu họ toán từ 70 - 80 % giá trị hợp đồng Bên cạnh đó, cơng ty cần áp dụng sách chiết khấu khách hàng tốn trước thời hạn với hình thức phần trăm chiết khấu giảm dần theo thời hạn tốn để khuyến khích khách hàng tốn tiền sớm Cuối cùng, kế tốn cơng nợ GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 56 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ phải thường xuyên theo dõi đối chiếu tình hình cơng nợ, lập danh sách khoản nợ đến hạn để thu hồi, đồng thời trích phần trăm thưởng hoa hồng cho nhân viên đòi nợ sớm Bên cạnh đó, kế tốn cơng nợ cần lập danh sách khoản nợ khó đòi phân loại chúng kịp thời, xử lý đưa danh sách cho phận bán hàng để lưu ý không bán tiếp nhằm hạn chế tổn thất cho công ty  Về tài sản: TSCĐ công ty gần tài sản sử dụng lâu, khấu hao nhiều để nâng cao hiệu sử dụng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng công việc, thời gian tới công ty cần đầu tư thêm tài sản, phương tiện vận chuyển, đồng thời lý tài sản mang lại hiệu thấp, để quản lý tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngồi ra, cơng ty ý khâu bảo quản, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu để tránh làm hư hỏng tổn thất tài sản công ty  Về cấu nguồn vốn: năm tới công ty cần giảm bớt rủi ro từ việc sử dụng đòn cân nợ cách giảm bớt nguồn vốn vay, cơng ty cần tăng cường vốn đầu tư chủ sở hữu, nguồn vốn tự có làm giảm rủi ro cho cơng ty, vừa giảm mức độ phụ thuộc công ty vào nợ vay chịu sức ép từ chủ nợ  Về nhóm số tốn ngắn hạn: năm tới công ty cần giảm bớt nợ ngắn hạn lượng hàng tồn kho nhằm đảm bảo khả toán tốt Để làm này, công ty cần bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt gánh nặng phải trả nợ ngắn hạn chủ động hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, cơng ty cần có kế hoạch luân chuyển vốn hợp lý, tăng cường nguồn vốn tiền mặt cho nhu cầu toán đầu tư hoạt động kinh doanh  Về nhóm số hiệu sử dụng tài sản: thấy số vòng quay tổng tài sản, thời hạn thu tiền công ty tương đối tốt thời gian qua cơng ty cần trì phát huy Bên cạnh đó, cơng ty cần lưu ý nâng cao hệ số hàng tồn kho nữa, hạ thấp số ngày bình quân lưu kho nhằm tăng cường hiệu sử dụng vốn, hạn chế chi phí phát sinh lưu trữ hàng hóa Để làm điều đòi hỏi phòng kinh doanh phải không ngừng làm công tác GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 57 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ nghiên cứu, dự báo tốt nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế giới để có kế hoạch dự trữ hàng hóa tối ưu vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa có khả gia tăng lợi nhuận cho cơng ty  Về nhóm tiêu cấu tài chính: Hệ số nợ so với tổng tài sản hệ số nợ VCSH có giảm qua năm chiếm tỷ trọng cao Tuy nhiên hoạt động công ty có lãi nên đảm bảo khả toán ngắn hạn khả toán nhanh đảm bảo Việc tiêu cấu tài cao dẫn đến áp lực cho ban lãnh đạo điều hành công ty trường hợp công ty gặp nhiều bất ổn Do để tăng tính tự chủ tài cơng ty cần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh để giảm nợ, cụ thể giảm vay nợ ngắn hạn, dài hạn đồng thời bổ sung thêm vốn chủ sở hữu Nếu làm điều giá trị cơng ty tăng lên từ cơng ty dễ thu hút vốn đầu tư phát hành trái phiếu  Về nhóm tiêu lợi nhuận: năm tới cơng ty cần trì phát huy tốc độ gia tăng lợi nhuận tại, thông qua việc tăng doanh thu, cắt giảm chi phí khơng cần thiết Với giải pháp trên, mong hữu ích cho cơng ty q trình tổ chức quản lý kinh doanh góp phần nâng cao hiệu hoạt động ổn định tình hình tài doanh nghiệp GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 58 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong thời gian vừa qua, công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ chịu sức ép lớn, thay đổi bất thường kinh tế thị trường Tuy nhiên việc kinh doanh cơng ty tốt, dùy trì lợi nhuận qua năm Điều cho thấy nổ lực công ty năm gần có hiệu cao Đứng trước tình hình kinh tế phát triển vấn đề ln doanh nghiệp quan tâm hiệu tài doanh nghiệp Để đạt hiệu tài mong muốn vấn đề đặt doanh nghiệp không ngừng nổ lực, khắc phục hạn chế để phát triển Đến nay, nghị lực mình, cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ vượt qua bao khó khăn biến động kinh tế thị trường, bên cạnh có cạnh tranh gay gắt có cạnh tranh gay gắt đối thủ ngành khác Với tổng lợi nhuận ngày tăng doanh nghiệp qua ba năm cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn tài cách hợp lý có hiệu cao Mặc dù công ty kinh doanh đạt lợi nhuận qua năm khơng mà chủ quan kinh tế thị trường có tính cạnh tranh cao Vì thế, cơng ty cần phải tiếp tục phát huy nâng cao hiệu tài chính, cần phải theo sát tình hình thị trường đề chiến lược kinh doanh có hiệu để không ngừng mở rộng phát triển năm 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan Nhà nước, cấp, ngành có liên quan Nghiên cứu thay đổi hệ thống chế độ kế toán cho phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế để phù hợp với tiến trình hội nhập WTO Nhà nước nên có sách ưu tiên cải cách hệ thống tín dụng thu thuế bao gồm vấn đề hóa đơn VAT Tạo chế cho doanh nghiệp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để khắc phục tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 59 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ Có sách kiềm chế lạm phát, giá tăng làm cho chi phí đầu vào tăng mạnh, đầu khó tăng thao Điều làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Trường hợp xấu doanh nghiệp bị lỗ dẫn đến phá sản Cần tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, gian lận thương mại nhằm mục đích lợi nhuận cá nhân Tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm nơng nghiệp có sản phẩm cơng ty 6.2.2 Đối với Liên hiệp hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Ln theo sát tình hình tài cơng ty, đặc biệt tình hình cơng nợ khả tốn Chuẩn bị kế hoạch tài kỹ lưỡng chu đáo, tăng cường theo dõi thị trường, nâng cao lực cạnh tranh Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bán hàng bảo quản hàng hóa Tăng cường công tác quản lý, tổ chức đào tạo, nâng cao lực đội ngũ nhân viên, bao gồm đội ngũ nhân viên bán hàng nhân viên tài kế toán GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 60 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHTM SÀI GỊN – CẦN THƠ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Cơng Bình, Đặng Kim Cương, (2008) Phân tích báo cáo tài chính, NXB Giao thơng vận tải Nguyễn Quang Trung, (2009) Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Năng Phúc, (2009) Phân tích kinh doanh, NXB Tài Hà Nội Nguyễn Minh Kiều, (2012) Tài doanh nghiệp NXB Lao động xã hội Nguyễn Tấn Bình (2003) Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM Trần Ngọc Thơ (2005) Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, TP.HCM Nguyễn Trọng Cơ, Ngô Thế Chi, (2002) Hướng dẫn thực hành kế toán phân tích tài doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Thống Kê, Hà Nội Website: www.saigonco-op.com.vn Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài cơng ty Hải Sản 404” sinh viên Hà Thị Trang khóa 29, Đại học Cần Thơ 10 Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình tài Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công Ty TNHH MTV 622” sinh viên Tiền Vũ Phong khóa 35, Đại học Cần Thơ 11 Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai” sinh viên Nguyễn Ngọc Anh lớp kinh tế học khóa 35, Đại học Cần Thơ GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 61 SVTH: Lưu Bảo Trân ... chung tình hình tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ năm 2010-2012  Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ năm 2010-2012 thơng... KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ QUA NĂM 2010 – 2012 19 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GỊN CẦN THƠ ... tình hình tài doanh nghiệp Điều thực sở phân tích tài Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề phân tích tình hình tài chính, nên định chọn đề tài Phân tích tình hình tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại sài gòn cần THƠ , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại sài gòn cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay