PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn ANH EM

64 19 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM Giáo Viên Hướng Dẫn HUỲNH THỊ ĐAN XUÂN Sinh Viên Thực Hiện NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ Mã số SV: 4066228 Lớp: Kinh Tế Học - Khóa 32 Cần Thơ- 2010 Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU Error! Bookmark not defined 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Error! Bookmark not defined 1.3.1 Không gian Error! Bookmark not defined 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Error! Bookmark not defined Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Error! Bookmark not defined 2.1.1 Bản chất, chức tài doanh nghiệpError! Bookmark not defined 2.1.2 Khái niệm, mục đích ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 2.1.3 Phân tích khái quát Bảng cân đối kế toánError! Bookmark not defined 2.1.4 Phân tích khái quát báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.5 Phân tích tiêu tài chủ yếu cơng ty 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu: Error! Bookmark not defined Chương : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM Error! Bookmark not defined 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EMError! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 15 3.1.3 Tổ chức lý hành 16 3.1.4 Tổ chức thực cơng tác kế tốn công ty 19 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA NĂM 20 3.2.1 Đánh giá tổng quát kết hoạt động kinh doanh công ty 20 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM 26 4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NĂM 26 4.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 26 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHĨM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 34 4.2.1 Nhóm tiêu tốn…………………………………………… 34 4.2.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng vốn 39 4.2.3 Nhóm tiêu lợi nhuận 42 4.2.4 Nhóm tiêu cấu tài 47 Chương 5: ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 50 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 50 5.1.1 Khả toán thấp 50 5.1.2 Hiệu sử dụng vốn nguồn vốn chưa hợp lý 50 5.1.3 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng vốn chưa phát huy tối đa 50 5.1.4 Khâu sản xuất quản lý chưa hiệu 51 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 51 5.2.1 Nâng cao khả tốn cơng ty 51 5.2.2 Vấn đề quản lý sử dụng vốn nguồn vốn kinh doanh 51 5.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 52 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 KẾT LUẬN 54 6.1 KIẾN NGHỊ 54 GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Nguyễn Thị Ngọc Nữ GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em LỜI CẢM ƠN -Sau bốn năm giảng đường Đại Học Cần Thơ với kiến thức tích luỹ từ giảng dạy, dẫn nhiệt tình thầy hai tháng thực tập, tìm hiểu công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, nhằm củng cố kiến thức học rút kinh nghiệm thực tế bổ sung cho lý luận, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt cô Huỳnh Thị Đan Xuân tận tình hướng dẫn giúp em trình làm luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh - chị công ty dẫn, giải đáp thắc mắc, truyền đạt kiến thức thực tế bổ ích tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tốt việc nghiên cứu đề tài nàỳ Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ gia đình tạo điều kiện cho hồn thành tốt q trình học tập Đồng thời xin gửi lời cảm on đến người bạn động viên giúp đõ thời gian vừa qua Một lần xin chân thành cảm ơn tất kính chúc người dồi sức khõe Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Nguyễn Thị Ngọc Nữ GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày… tháng….năm 2010 Người nhận xét GVHD: Huỳnh Thị Đan Xn SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Ngày… tháng….năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Huỳnh Thị Đan Xuân GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày… tháng….năm 2010 Người nhận xét GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU Ngày 7/11/2006, Việt Nam thức kết nạp thành viên Tổ chức Thương mại giới – WTO (World Trade Organisation) Đây nỗ lực Chính phủ Việt Nam sau 11 năm đàm phán xu tất yếu bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Sự gia nhập vào WTO mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung nhiều hội để phát triển đồng thời mang lại đe dọa, thách thức Qua thập kỷ đầu kỷ 21, nông nghiệp Việt Nam phải đóng vai trò định, làm tảng cho cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Trong sản xuất nơng nghiệp việc thâm canh ln gắn liền với việc kích thích sinh trưởng, phát triển tăng cường kháng bệnh cho đối tượng nuôi trồng trước thay đổi thời tiết công lồi trùng gây hại Phân bón cơng cụ hữu ích làm tăng thỏa mãn lợi ích Do đó, thị trường phân bón đa dạng chủng loại sản phẩm số lượng không ngừng tăng lên Là công ty kinh doanh phân bón thị trường phân bón Việt Nam nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em phải đương đầu với áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp khác muốn đứng vững bước đường hội nhập đòi hỏi doanh nghiệp phải có lực tài Tài doanh nghiệp vững mạnh thu hút nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho đối tác, giúp doanh nghiệp chủ động trình mở rộng quy mơ sản xuất Muốn vậy, doanh nghiệp phải nắm vững nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến tình hình tài doanh nghiệp Điều thực sở phân tích tài Từ nhận định trên, tác giả chọn đề tài “Phân tích tình hình tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em” làm luận văn tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài doanh nghiệp, từ đề xuất biện pháp quản trị tài đắn kịp thời 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Đánh giá chung tình hình tài năm qua 2007, 2008, 2009 Mục tiêu 2: Phân tích hiệu tài qua nhóm tiêu tài Mục tiêu 3: Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu tài 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Khơng gian Chọn công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em làm điạ bàn cho đề tài nghiên cứu 1.3.2 thời gian Số liệu thu thập cho đề tài nghiên cứu lấy năm (2007, 2008, 2009) 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Là báo cáo tài bảng cân đối kế tốn qua năm (2007-2009) cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em - Báo cáo tài chính; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Thuyết minh báo cáo tài 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trần Thanh Nam (2008) Phân tích tình hình tài cơng ty dầu khí Mêkơng Dựa bảng báo cáo tài chính, luận phân tích khái qt tình hình biến động khoản mục sâu phân tích hiệu tài qua tiêu tài Từ đó, làm sở cho giải pháp kiến nghị Trịnh Thị Thu Hiền (2007) Phân tích tình hình tài giải pháp gia tăng lực tài cơng ty cổ phần nơng dược Hai Bằng việc phân tích số tài chủ yếu cơng ty, phân tích cho biết tình hình tài GVHD: Huỳnh Thị Đan Xn 10 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em 4.2.2.3 Thời hạn toán a Thời hạn thu tiền Chỉ tiêu thể phương thức toán tiền mặt hay bán thiếu việc tiêu thu hàng hóa Ở đây, xét mối quan hệ tiêu “Phải thu khách hàng” “Doanh thu thuần” để từ biết dược thời hạn mà khách hàng tốn tiền hàng cho cơng ty Bảng 13: THỜI HẠN THU TIỀN Đvt: Triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU Phải thu khách hàng Doanh thu Doanh thu bình quân ngày Thời hạn thu tiền (Ngày) 2007 2008 2009 105 43.205 8.275 120,01 22,99 0,87 0,00 745 14.315 39,76 18,74 CHÊNH LỆCH Năm Năm 08/07 09/08 (105) 745 (34.930) 6.040 (97) 17 (0,87) 18,74 Nguồn: Phòng kế tốn công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010 “-”: Khơng có số liệu Theo bảng phân tích năm 2007 công ty áp dụng phương thức bán hàng trả chậm với thời hạn thu tiền khoảng ngày nhằm giữ chân khách hàng đồng thời thu hút khách hàng tiềm Năm 2008 tình hình kinh doanh công ty chuyển sang đầu tư vào sản xuất, giảm thương mại chịu ảnh hưởng từ suy thối kinh tế nên doanh thu bình qn ngày giảm từ 120,01 tr.đ (2007) 22,99 tr.đ (giảm 97 tr.đ), từ doanh thu năm 2008 giảm 34,930 tỷ đồng so với năm 2007; thiếu vốn kinh doanh nên công ty áp dụng phương thức bán hàng cứng nhắc, thu trực tiếp băng tiền mặt, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh công ty diễn thuận lợi Năm 2009, công ty áp dụng phương thức bán hàng trả chậm (phải thu khách hàng tăng 745 tr.đ so với năm 2008) nhằm giải phóng hàng tồn kho nên thời hạn thu tiền tăng lên gần 19 ngày so với năm trước Tuy nhiên thời hạn thu tiền tiếp tục tăng cao ảnh hưởng khơng tốt đến tình hình kinh doanh lợi nhuận cơng ty b Thời hạn trả tiền Chỉ tiêu đánh giá tỷ số “Khoản phải trả người bán” so với “Giá vốn hàng bán” nhằm biết khoản thời gian mà doanh nghiệp GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 50 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em chiếm dụng vốn đơn vị khác Để thấy rỏ điều này, nhìn vào bảng phân tích bên dưới: Bảng 14: THỜI HẠN TRẢ TIỀN Đvt: Triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU Các khoản phải trả người bán Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán bình quân ngày Thời hạn trả tiền (Ngày) 2007 2008 2009 2.985 41.190 114,42 26,09 95 7.000 19,44 4,89 4.945 12.540 34,83 141,96 CHÊNH LỆCH Năm Năm 08/07 09/08 (2.890) 4.850 (34.190) 5.540 (95) 15 (21,20) 137,08 Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010 Nhìn chung thời hạn trả tiền qua năm có tăng có giảm khả tăng cao cho thấy khả chiếm dụng vốn nhà cung cấp cao, cụ thể: năm 2008 thời hạn trả tiền ngày, năm 2009 142 ngày (tức thời hạn dài 137 ngày so với năm 2008) 4.2.3 Nhóm tiêu lợi nhuận Lợi nhuận mục tiêu cuối doanh nghiệp lợi nhuận người quan tâm cố gắng tìm hiểu Khi phân tích, lợi nhuận đặt tất mối quan hệ (doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu…), góc độ nhìn cung cấp cho nhà quản trị ý nghĩa cụ thể để phục vụ định quản trị a Hệ số lãi gộp Hệ số quan tâm đặc biệt nhà quản lý cho phép dự kiến biến động giá bán với biến động chi phí, khía cạnh quan trọng giúp doanh nghiệp nghiên cứu trình hoạt động với chiến lược kinh doanh Bảng 15: HỆ SỐ LÃI GỘP CÔNG TY TNHH ANH EM NĂM 07 - 09 Đvt: Triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU Lãi gộp Doanh thu Hệ số lãi gộp (%) 2007 2008 2009 2.015 43.205 4,66 1.275 8.275 15,41 1.775 14.315 12,40 CHÊNH LỆCH Năm Năm 08/07 09/08 (740) 500 (34.930) 6.040 10,74 (3,01) Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010 Hệ số lãi gộp cơng ty năm qua có biến đổi sau: GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 51 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em  Từ năm 2007-2008, hệ số tăng mạnh năm 2007 đạt 4,66 % sang năm 2008 tăng 10,74 % đạt 15,41 % Năm 2008, nhìn chung doanh thu lãi gộp giảm tốc độ giảm “Doanh thu thuần” nhanh tốc độ giảm “Lãi gộp” nên hệ số lãi gộp năm cao, cụ thể: doanh năm 2008 giảm 34.930 tr.đ so với năm 2007; lãi gộp năm 2008 740 tr.đ so với năm 2007  Từ năm 2008-2009, hệ số lãi gộp giảm nhẹ từ 15,41 % (2008) xuống 12,40 % (2009) giảm 3,01 % Nguyên nhân tốc độ tăng “Lãi gộp” chậm tốc độ tăng “Doanh thu thuần” sau: doanh thu năm 2009 tăng 6.040 tr.đ lãi gộp tăng 500 tr.đ so với năm 2008 Bảng 16: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI Đvt: Triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 A Lãi ròng 66 (265) 385 B Doanh thu 43.205 8.275 14.315 C Tổng tài sản 6.070 4.640 13.860 D.Vốn chủ sở hữu 3.015 2.745 3.150 ROS (A/B ) (%) 0,15 (3,20) 2,69 ROA (A/C) (%) 1,09 (5,71) 2,78 ROE (A/D) (%) 2,19 (9,65) 12,22 Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010 CHÊNH LỆCH Năm Năm 08/07 09/08 (331) 650 (34.930) 6.040 (1.430) 9.220 (270) 405 (3,36) 5,89 (6,80) 8,49 (11,84) 21,88 b Hệ số lãi ròng - Suất sinh lời doanh thu Suất sinh lời doanh thu doanh nghiệp có năm giảm, năm tăng, cụ thể năm 2007 hệ số 0,15 %, doanh thu tăng cao năm lãi ròng thấp 66 tr.đ, đồng doanh thu thu có 0,0015 đồng lợi nhuận (rất bé); năm 2008 hệ số âm 3,2 (giảm 3,36 % so với năm trước đó); đến năm 2009 hệ số tăng lên 2,69 % (nghĩa đồng doanh thu thu có 0,0269 đồng lợi nhuận Cả lợi nhuận ròng doanh thu năm qua theo xu hướng giảm xuống lại tăng lên, tốc độ giảm doanh thu mạnh tốc độ giảm lãi ròng, tương tự tốc độ tăng hai tiêu điều chứng tỏ công ty biết cách quản lý, điều tiết hợp lý chi phí quản lý chi phí bán hàng, tạo thu nhập từ hoạt động khác GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 52 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em c Suất sinh lời tài sản – ROA Suất sinh lời tài sản doanh nghiệp có tăng có giảm, năm 2007 đồng đầu tư vào tổng tài sản tạo khoảng 0,0109 đồng lợi nhuận; sang năm 2008 đồng đầu tư vào tổng tài sản công ty chịu lỗ 0,0571 đồng lợi nhuận, chứng tỏ tài sản năm 2008 hoạt đông không hiệu (giảm so với năm 2007 0,068 đồng); năm 2009 ROA 2,78 % (hay nói cách khác đồng nguồn vốn mang 0,2 đồng lợi nhuận), tăng 8,49 % so với năm 2008, lãi ròng tổng tài sản năm tăng mức tăng mức tăng lãi ròng khơng mạnh tổng tài sản Chúng ta nhận thấy khả sinh lời năm tới tiếp tục tăng lên khơng dừng lại mức năm 2008 cơng ty có đầu tư vào tài sản cố định chưa góp phần tạo nên doanh thu kỳ d Suất sinh lời vốn chủ sở hữu- ROE Tỷ số phản ánh khả sinh lời vốn chủ sở hữu, tức đồng vốn chủ sở hữu bỏ đem đồng lợi nhuận, xác định quan hệ so sánh lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Nhìn vào biểu đồ suất sinh lời vốn chủ sở hữu kết hợp bảng 16 để có nhận xét sau đây: nhìn chung ROE năm 2009 cao năm qua đạt 12,22 % (tăng 21,88 % so với năm 2008), nghĩa đồng vốn chủ sở hữu bỏ đem 0,12 đồng lợi nhuận ( tăng 0,2188 đồng so với năm 2008), nguyên nhân doanh nghiệp tăng nguồn vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế tăng cho thấy trình độ sử dụng vốn chủ sở hữu cơng ty cao Tuy nhiên, năm 2008 ROE mang giá trị âm, đồng vốn chủ sở hữu bỏ công ty chịu lỗ 0,097 đồng, giảm 0,1184 đồng so với năm 2007 e Mối quan hệ hệ số- Sơ đồ DuPont Phương pháp phân tích suất sinh lời vốn chủ sở hữu dựa vào mối quan hệ với suất sinh lời tài sản gọi phương pháp phân tích DuPont Phương trình DuPont viết sau X X ROE = Tổng tài sản Doanh thu Lãi ròng Doanh thu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Tương ứng ROE = a x b x c GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 53 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Suất sinh lời vốn chủ sở hữu- ROE (%) 2007 2008 2009 2,19 (9,65) 12,22 Suất sinh lời tài sản- ROA (%) 2007 2008 1,09 Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu (lần) x 2009 (5,71) 2,78 2008 2009 2,01 1,69 4,40 Số vòng quay tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận (so với doanh thu- ROS) 2007 (Vòng) x 2007 2008 2009 2007 2008 2009 0,15% (3,20%) 2,69% 7,12 1,78 1,03 Lợi nhuận Doanh thu Doanh thu Tổng tài sản ròng (Tr.đ) (Tr.đ) (Tr.đ) (Tr.đ) 2007= 43.205 2007= 43.205 2008 = (265) 2008= 8.275 2008= 8.275 2008= 4.640 2009 = 385 2009= 14.315 2009= 14.315 2009= 13.860 2007 = 66 ÷ ÷ 2007= 6.070 Hình 3: SƠ ĐỒ DUPONT  Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ta dựa vào bảng sau: Bảng 17 : BẢNG PHÂN TÍCH ROE QUA NĂM Đvt: % CHÊNH LỆCH NĂM NĂM 2007 2008 2009 08/07 09/08 0,15 (3,20) 2,69 (3,35) 5,89 NĂM CHỈ TIÊU Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất doanh thu / tài sản 7,12 1,78 1,03 (5,34) (0,75) Tỷ suất tổng tài sản / VCSH 2,01 1,69 4,40 (0,32) 2,71 Tỷ suất lợi nhuận / VCSH 2,19 (9,65) 12,22 (11,84) 21,87 Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010 GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 54 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em  Năm 2008 so với năm 2007 ROE07 = 0,15 x 7,12 x 2,01 = 2,19 % ROE08 = (3,20) x 1,78 x 1,69 = (9,65) % Chênh lệch ROE ∆ ROE = (9,65) % - (2,19) % = (11,84) % Vậy ROE08 giảm so với ROE07 11,84 % Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE  Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu (a) ∆ a = a08 x b07 x c07 – a07 x b 07 x c07 ∆ a = [(3,20) x 7,12 x 2,01] - [0,15 x 7,12 x 2,01] = (47,99) % Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2008 so với năm 2007 giảm 3,35 % làm cho ROE giảm tương ứng 47,99 %  Ảnh hưởng nhân tố doanh thu tổng tài sản (b) ∆ b = a08 x b 08 x c07 – a08 x b07 x c07 ∆ b = [(3,20) x 1,78 x 2,01] – [(3,20) x 7,12 x 2,01] = 34,35 % Do tỷ suất doanh thu tổng tài sản năm 2008 giảm 5,34 % so với năm 2007 nên làm cho ROE tăng 34,35 %  Ảnh hưởng tỷ suất tổng tài sản vốn chủ sở hữu (c) ∆ c = a08 x b08 x c08 – a08 x b 08 x c07 ∆ c = [(3,20) x 1,78 x1,69] - [(3,20) x 1,78 x 2,01] = 1,80 % Tỷ suất tổng tài sản vốn chủ sở hữu năm 2008 giảm 0,32 (lần) không làm cho ROE giảm mà tăng 1,80 % so với năm 2007 Ta có: ∆ ROE = ∆ a + ∆ b + ∆ c = (47,99) % + 34,35 % + 1,80 % = (11,84) % (Đúng đối tượng phân tích) Qua phân tích, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ta thấy ROE tăng 30,55 % nhân tố “Doanh thu tổng tài sản” “Tổng tài sản vốn chủ sở hữu” làm tăng, đó, nhân tố “Lợi nhuận doanh thu” giảm làm cho ROE giảm ứng với tỷ lệ 47,99 %  Năm 2009 so với năm 2008 Tương tự vậy, ta có ROE09 = 2,69 x 1,03 x 4,40 = 12,22 % GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 55 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em ROE08 = (3,20) x (1,78) x 1,69 = (9,65) % Chênh lệch ROE ∆ ROE = ROE09 – ROE08 = 12,22 % - (9,65) % = 21,87 % Vậy ROE09 tăng 21,87 % so với năm ROE08 ∆a = 17,74 % ∆b = (3,41) % ∆ c = 7,54 % Như ∆ ROE = ∆a +∆ b + ∆ c = 17,74 % + (3,41) % + 7,54 % = 21,87 % (Đúng đối tượng phân tích) Sự tăng lên nhân tố “Lợi nhuận doanh thu tài sản vốn chủ sở hữu 5,89 % 2,71 % làm cho ROE tăng tương ứng 17,74 % 7,54 %; ngược lại, nhân tố doanh thu tài sản giảm 0,75 % nên làm cho ROE giảm tương ứng 3,41 % điều chứng tỏ năm qua tài sản công ty hoạt động chưa đạt hiệu quả, nhà quản lý cần có biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu tài sản kinh doanh 4.2.4 Nhóm tiêu cấu tài BẢNG 18: CHỈ TIÊU CƠ CẤU TÀI CHÍNH QUA NĂM Đvt: Triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU A Tổng nợ B Tổng tài sản C Vốn chủ sở hữu Hệ số nợ so với tài sản (A/B) (%) Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu (A/C) (%) 2006 2007 3.055 6.070 3.015 0,50 1.895 10.710 4.640 13.860 2.745 3.150 0,41 0,77 1,01 0,69 2008 3,40 CHÊNH LỆCH NĂM NĂM 07/06 08/07 (1.160) 8.815 (1.430) 9.220 (270) 405 (0,09) 0,36 (0,32) 2,71 Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em, 2010  Hệ số nợ so với tài sản Hệ số nợ so với tài sản cho biết tổng tài sản doanh nghiệp có phần trăm giá trị hình thành từ vốn vay Hệ số cơng ty qua năm có tăng, giảm, cụ thể: từ 0,50 % (năm 2007) giảm xuống 0,41 % (2008) tức giảm 0,09 %, năm 2009 tăng so với năm 2008 0,36 % Tuy nhiên tỷ lệ nhỏ điều cho thấy cơng ty có khả tốn khoản nợ GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 56 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em % 4,00 3,50 3,00 Hệ số nợ so với tài sản Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 Năm Hình 4: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU TÀI CHÍNH  Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu cho biết doanh nghiệp lợi dụng khoản nợ để phục vụ cho mục đích tốn hay khơng Hệ số giảm lại tăng cao, năm 2009 hệ số cao năm qua 3,4 % tăng 2,71 % so với năm 2008 (0,69 %), điều chứng tỏ công ty lạm dụng vốn đơn vị khác để phục vụ toán, tỷ lệ vốn vay tổng nguồn vốn công ty ngày cao Từ việc phân tích tỷ số tài chủ yếu ta đánh giá chung tình hình kinh doanh cơng ty sau: - Nguồn tài trợ chủ yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khoản nợ vay dẫn đến khoản phải trả cao, thể doanh nghiệp chưa tự chủ nguồn vốn cho sản xuất nên tỷ lệ nợ công ty tương đối Do doanh nghiệp nên thận trọng việc sử dụng vốn Tỷ trọng hàng tồn kho tổng tài sản doanh nghiệp cao (2008) nên gây khó khăn khâu quản lý, cất trữ Đặc biệt, công ty cần có sách thực thi nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động thị trường - Các hệ số khả toán qua năm giảm thể lực trả khoản nợ ngắn hạn không khả quan Nguyên nhân mức dự trữ tiền mặt quỹ cơng ty thấp Cơng ty nên tăng cường tiêu để bảo đảm tính ổn định cho việc kinh doanh GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 57 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Tỷ suất sinh lời công ty không ổn định, khả sinh lời tài sản chưa hiệu quả, có đầu tư chưa phát huy hết khả Bảng 19: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY QUA NĂM CHỈ TIÊU Hệ số khái qt cơng nợ Vòng quay khoản phải thu Số ngày vòng quay 2007 ĐVT 2008 2009 XÉT % 3,44 6,60 Vòng 411 66 11 Cao Ngày 0,9 5,4 32,1 Thấp Nhận xét chung 15,07 Thấp Doanh nghiệp chiếm dụng vốn Hệ số toán vốn lưu động % 52,76 1,13 Hệ số toán hành % 168,74 186,81 Hệ số toán nhanh % 89,03 2,11 Nhận xét chung NHẬN 0,89 Thấp 132,86 Cao 1,18 Thấp Khả toán nợ cơng ty thấp, hàng tồn kho nhiều Số vòng quay tồn tài sản Vòng 7,12 1,78 1,03 Thấp Vòng quay hàng tồn kho Vòng 19,11 2,15 1,32 Thấp Số ngày vòng quay Ngày 18,83 167,66 Thời hạn thu tiền Ngày 0,87 - 18,74 Chậm Thời hạn trả tiền Ngày 26,09 4,89 141,96 Chậm Nhận xét chung 273,30 Cao Hiệu hoạt động chưa cao 12,40 K0 Hệ số lãi gộp Hệ số lãi ròng - ROS % 4,66 15,41 % 0,15 (3,20) 2,69 Chưa tốt Suất sinh lời tài sản - ROA % 1,09 (5,71) 2,78 Chưa tốt Suất sinh lời vốn chủ sở hữu % 2,19 (9,65) Nhận xét chung 12,22 Tốt Cần có biện pháp nâng cao hiệu sinh lời tài sản Hệ số nợ so với tài sản % 0,50 0,41 0,77 Tương đối Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu % 1,01 0,69 3,40 Tương đối Nhận xét chung Kết cấu tài có khả lệch phía nợ Nguồn:Phòng kế tốn cơng ty TNHH Anh Em, 2010 GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 58 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em CHƯƠNG ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Qua việc phân tích tình hình tài trên, cơng ty có số tồn nguyên nhân sau đây: 5.1.1 Khả tốn thấp - Tình hình tốn công ty không khả quan Các khoản phải thu khoản phải trả tăng qua năm, khoản phải trả chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản nguồn vốn cơng ty Đây dấu hiệu khơng tốt nhà đầu tư tổ chức tín dụng quan tâm đến khả tốn cơng ty Đặc biệt, tốc độ tăng phải trả người bán lại lớn tốc độ tăng phải thu khách hàng, nguyên nhân công ty tập trung vốn để trả khoản vay tín dụng ngắn hạn Cơng ty cần phải có biện pháp nhằm nâng cao khả toán đảm bảo khả toán hạn khoản vay ngắn hạn để giảm bớt rủi ro tài - Tuy nhiên lãnh đạo ban quản trị nhân viên công ty với trình độ học vấn cao giúp cơng ty vượt qua khó khăn trước mắt 5.1.2 Hiệu sử dụng vốn nguồn vốn chưa hợp lý Tài sản tăng lên sau năm cho thấy qui mô hoạt động công ty mở rộng Nguồn vốn qua năm tăng nợ phải trả nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh cơng ty Nợ phải trả tăng lên chủ yếu nợ ngắn hạn, khoản vay ngắn hạn phải trả cho người bán chiếm tỷ trọng cao nợ phải trả tổng nguồn vốn Do cơng ty cần thận trọng việc sử dụng vốn Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, điều làm cho nguồn vốn bị tồn động, bỏ nhiều chi phí cho việc cất trữ, bảo quản… 5.1.3 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng vốn chưa phát huy tối đa Khả sinh lời công ty thấp Cơng ty cần có biện pháp sử dụng triệt để lực sản xuất nâng cao hiệu sử dụng vốn GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 59 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Chi phí (giá vốn hàng bán) chiếm tỷ trọng cao doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty chưa cao Nguyên nhân công ty chưa có biện pháp để kiểm sốt chặt chẽ chi phí, mặt khác điều kiện khách quan chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu dầu để sản xuất tăng làm cho chi phí tăng lên 5.1.4 Khâu sản xuất quản lý chưa hiệu - Việc trả lương theo sản phẩm gắn người lao động với cơng việc góp phần làm tăng suất lao động Tuy nhiên có mặt trái người lao động quan tâm đến công việc mình, chưa đặt lợi ích cơng ty lên lợi ích cá nhân, đa số cơng nhân cho ý kiến để tăng hiệu lao động mà đòi quyền lợi cá nhân - Các máy móc thiết bị chưa đủ đại sử dụng thủ cơng nên khâu sản xuất giao nhận bị chậm trễ thời gian, ảnh hưởng đến uy tín cơng ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.2.1 Nâng cao khả tốn cơng ty - Tỷ lệ tốn băng tiền mặt cơng ty thấp, để nâng cao khả cạnh tranh ngắn hạn nên thương xun phân tích cơng nợ khả tốn cơng nợ Đồng thời, cơng ty phải có kế hoạch dự trữ tiền mặt hợp lý tạo nên tính khoản nhanh cho cơng ty cách rút tiền từ ngân hàng nhập quỹ tiền mặt nâng tỷ trọng tiền khoản tương đương tiền cấu tài sản ngắn hạn để chuyển đổi thành tiền nhanh chóng cần thiết - Nâng cao thu nhập tiền từ hoạt động khác lý tài sản không sử dụng để sản xuất không tạo lợi nhuận cho công ty - Có kế hoạch sử dụng tiền hợp lý đắn để đảm bảo vốn tiền không bị thiếu hụt, nhà quản lý lập kế hoạch tài đảm bảo cơng ty có đủ khả toán khoản nợ đến hạn 5.2.2 Vấn đề quản lý sử dụng vốn nguồn vốn kinh doanh  Quản lý sử dụng có hiệu vốn tiền mặt: đảm bảo tiêu tiền mặt mức độ vừa phải khơng q cao để cơng ty có lượng tiền nhàn rổi lớn vừa không thấp để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 60 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em  Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Phân tích khoản nợ quan trọng khách hàng theo thời gian tốn, xác định khoản nợ q hạn, tìm hiểu nguyên nhân để thúc đẩy việc thu hồi khoản nợ này, thơng báo thời hạn tốn đến khách hàng cách thường xuyên liên tục Công ty cần có số chương trình khuyến ưu đãi dành cho khách hàng toán tiền hàng sớm ký hợp đồng hay mua bán trực tiếp với khách hàng Như vây, vừa hình thức cho công ty thu hồi nợ nhanh vừa giữ chân khách hàng  Đối với khoản phải trả Cần theo dõi sít cụ thể khoản nợ với chủ nợ, khoản chiếm dụng hợp lý, khoản đến hạn toán cần toán nhằm nâng cao uy tín cơng ty- tăng tin cậy đối tác Đặc biệt, công ty cần tốn khoản cơng nợ với ngân sách hạn nhằm thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước  Tăng cường quản lý hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ vật tư, nguyên liệu Đây loại tài sản chiếm dụng lớn trong tổng tài sản đơn vị nhiều năm qua cần quan tâm quản lý chặt chẽ Để làm điều này, công ty cần nắm rõ kế hoạch mua hàng giai đoạn nhằm có kế hoạch dự trữ kinh doanh hợp lý; cần có nhân viên tiếp thị nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tìm hiểu nguồn nguyên vật liệu với giá hợp lý, chất lượng tốt để ký hợp đồng với nhà cung cấp nhằm ổn định giá cả, giảm giá thành Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng hàng tồn, hàng hố khơng đảm bảo chất lượng nhanh chóng tiến hành lý bán gấp để giảm bớt chi phí lưu kho nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 5.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn đạt hiệu kinh doanh, cơng ty khơng có biện pháp sử dụng nguồn lực bên hiệu mà phải thường xun phân tích biến động mơi trường kinh doanh cơng ty, qua phát tìm kiếm hội kinh doanh Sau số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh: + Đối với khách hàng truyền thống công ty phải thường xuyên giữ vững GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 61 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em uy tính lần giao hàng chất lượng, số lượng thời hạn để tiếp tục trì mở rộng thị phần + Quan tâm tới việc xây dựng phát triển đội ngũ lao động Hiệu kinh doanh công ty phụ thuộc lớn vào trình độ văn hố, chun mơn, tay nghề, kỹ năng, lực đội ngũ lao động Muốn phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, kích thích tinh thần sáng tạo tính tích cực cơng việc hình thức khuyến khích vật chất tinh thần Tạo cho người lao động điều kiện thuận lợi để làm việc, điều liên quan đến vấn đề cải tiến điều kiện vệ sinh lao động nơi làm việc Đồng thời, xây dựng tốt mối quan hệ người quản lý người lao động, tôn trọng khuyến khích tính tự chủ sáng tạo lực lượng lao động tạo sức mạnh tổng hợp phát huy hiệu yếu tố sản xuất Với giải pháp tác giả mong hữu ích cho cơng ty q trình tổ chức quản lý kinh doanh góp phần nâng cao hiệu hoạt động ổn định tình hình tài doanh nghiệp GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 62 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua q trình phân tích cho ta thấy tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em qua năm biến động liên tục, cơng ty có số điểm tồn sau:  Khả tốn cơng ty giảm qua năm thể lực trả khoản nợ ngắn hạn yếu, nguyên nhân mức dự trữ tiền mặt quỹ cơng ty thấp  Hiện công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nguồn tài trợ cho hoạt động khoản vay dẫn đến khoản phải trả cao, công ty không tự chủ nguồn vốn cho sản xuất  Thời hạn trả tiền chậm nên khả công ty chiếm dụng vốn nhà cung cấp cao  Tốn nhiều chi phí cho việc lưu trữ bảo quản hàng hóa tỷ trọng hàng tồn kho nhiều mà chủ yếu nguyên liệu, vật liệu sử dụng sản xuất Mặc dù cơng ty gặp nhiều khó khăn với truyền thống đoàn kết, lĩnh lãnh đạo Ban giám đốc công ty tận dụng thuận lợi vượt qua khó khăn hồn thành nhiệm vụ giao cách tương đối Những điều khẳng định tương lai phát triển vững công ty 6.2 KIẾN NGHỊ  Đối với công ty: Một khó khăn cơng ty vốn thiếu Do cơng ty cần phải gia tăng tỷ lệ tích lũy vốn cách tăng đầu tư vố chủ sở hữu, tăng cường mối quan hệ tốt cơng ty, tổ chức tài chính, ngân hàng để tìm khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi Quản lý tài sản lưu động: xác định nhu cầu tài sản cần thiết cho kỳ sản xuất nhằm huy động hợp lý nguồn vốn bổ sung Nếu khơng tính nhu cầu tài sản cơng ty gặp khó khăn toán, sản xuất bị ngừng trệ dẫn đến lãng phí làm chậm tốc độ luân chuyển tài sản lưu động GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 63 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Quản lý tài sản cố định: bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị, xử lý dứt điểm tài sản cố định khơng cần dùng, lỗi thời khơng phù hợp với quy mô sản xuất nhằm thu hồi vốn cố định, đầu tư thêm máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm Hoặc đưa vào luân chuyển, bổ sung vào tài sản lưu động cho sản xuất kinh doanh nhiều Định kỳ doanh nghiệp nên tiến hành phân tích tình hình tài để biết mặt mạnh măt yếu để có giải pháp xử lý phù hợp Đa dạng hóa dòng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm với ưu điễm vượt trội, nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện để kiểm soát thị trường tốt  Đối với Nhà Nước: Nghiên cứu thay đổi hệ thống chế độ kế tốn cho phù hợp với thơng lệ chuẩn mực quốc tế để phù hợp với tiến trình hội nhập WTO Nhà nước nên có sách ưu tiên cải cách hệ thống tín thu thuế bao gồm vấn đề hóa đơn VAT Tạo chế cho doanh nghiệp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để khắc phục tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp Có sách kiềm chế lạm phát, giá tăng làm cho chi phí đầu vào tăng mạnh, đầu khó tăng thao Điều làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Trường hợp xấu doanh nghiệp bị lỗ Cần tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, gian lận thương mại nhằm mục đích lợi nhuận cá nhân Tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm vật tư nông nghiệp để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm nơng dược có sản phẩm công ty GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 64 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ ... QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên cơng ty: CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM Tên công ty vết... động kinh doanh công ty 20 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH EM 26 4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NĂM 26 4.1.1 Phân tích khái... việc phân tích số tài chủ yếu cơng ty, phân tích cho biết tình hình tài GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân 10 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nữ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em công ty, xu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn ANH EM , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn ANH EM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay