PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản năm căn

92 25 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ KIM UYÊN LƯƠNG MINH DƯƠNG Mã số SV: 4084186 Lớp: Kinh tế học khóa 34 Cần Thơ – 2012 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau LỜI CẢM TẠ Được phân công quý Thầy Khoa Kinh Tế QTKD trường Đại học Cần Thơ Sau hai tháng thực tập, em hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau” Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp mình, ngồi nỗ lực học hỏi thân hướng dẫn tận tình thầy anh chị Công ty Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc Công ty Em xin chân thành cám ơn anh chị, đặc biệt Phòng Kế tốn giúp em cung cấp số liệu thông tin để làm đề tài, tạo điều kiện thuận lợi cho em việc nghiên cứu thực tế lĩnh vực hoạt động Công ty Em vô biết ơn quý Thầy Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm vừa qua Đặc biệt Huỳnh Thị Kim Uyên giúp em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa Mặc dù nhiều cố gắng thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong Quý thầy cô, Anh, Chị, Cô, Chú ngân hàng góp ý để luận văn hồn thiện Kính chúc quý Thầy dồi sức khỏe cơng tác tốt Kính chúc Ban Giám đốc, anh chị Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau ln hồn thành tốt công tác chúc Công ty ngày phát triển vững mạnh Trân trọng! Sinh viên thực Lương Minh Dương GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần thơ, Ngày … tháng….năm Sinh viên thực Lương Minh Dương GVHD: Huỳnh Thị Kim Un Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP   Cà Mau, Ngày … tháng….năm Thủ trưởng đơn vị GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: ………………………………………………… Học vị: ………………………………………………………………………… Chuyên ngành: ………………………………………………………………… quan công tác: ……………………………………………………………… Tên học viên: Lương Minh Dương Mã số sinh viên: 4084186 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp chuyên đề với ngành đào tạo: Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cần thiết đề tài Độ tín cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu) Các nhận xét khác Kết luận: Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn Huỳnh Thị Kim Uyên GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, Ngày …… Tháng …… Năm …… Giáo viên phản biện GVHD: Huỳnh Thị Kim Un Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về không gian 1.3.2 Về thời gian 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm, chất, chức tài doanh nghiệp 2.1.2 Khái niệm, mục đích ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 2.1.3 Bảng cân đối kế toán 2.1.4 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.5 Các tiêu tài cơng ty 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 18 3.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau 18 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 18 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 19 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau 3.2 Khái quát doanh thu, chi phí lợi nhuận cơng ty qua năm 2008 – 2011 25 3.2.1 Doanh thu 27 3.2.2 Chi phí 29 3.2.3 Lợi nhuận 31 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 33 4.1 Đánh giá chung tình hình tài cơng ty qua năm 2008 – 2011 33 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản 33 4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn 41 4.2 Phân tích nhóm tiêu tài chủ yếu cơng ty 47 4.2.1 Nhóm tiêu toán 47 4.2.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng vốn 53 4.2.3 Nhóm tiêu lợi nhuận 58 4.2.4 Nhóm tiêu cấu tài 63 4.3 Phân tích Sơ đồ DuPont 67 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 72 5.1 Đánh giá chung tình hình tài cơng ty 72 5.1.1 Những mặt đạt 72 5.1.2 Những mặt tồn nguyên nhân 72 5.2 Một số giải pháp 74 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 6.1 Kết luận 79 6.2 Kiến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 GVHD: Huỳnh Thị Kim Un Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 24 Bảng 2: BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 -2011 .25 Bảng 3: TÀI SẢN VÀ KẾT CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 .33 Bảng 4: BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 34 Bảng 5: NGUỒN VỐN VÀ KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 41 Bảng 6: BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN VÀ KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 42 Bảng 7: CÁC HỆ SỐ THANH TOÁN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 – 2011 46 Bảng 8: CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008- 2011 52 Bảng 9: CÁC CHỈ SỐ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 .57 Bảng 10: CHỈ TIÊU CẤU TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 .62 Bảng 11: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ SỐ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ ROE CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM .68 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: Sơ đồ DuPont quan hệ hàm số tỉ số 14 Hinh 2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 21 Hình 3: Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2008 - 2011 26 Hình 4: Biểu đồ thể thay đổi khoản mục tài sản công ty giai đoạn 2008 -2011 35 Hình 5: Biểu đồ thể thay đổi khoản mục nguồn vốn công ty giai đoạn 2008-2011 43 Hình 6: Biểu đồ thể số vòng quay HTK cơng ty giai đoạn 2008 - 2011 53 Hình 7: Biểu đồ thể thời hạn thu tiền công ty 55 Hình 8: Biểu đồ thể thời hạn trả tiền công ty 56 Hình 9: Biểu đồ thể số lợi nhuận công ty 58 Hình 10: Biểu đồ thể hệ số lãi gộp công ty qua năm 58 Hình 11: Biểu đồ thể hệ số nợ so với TS công ty 63 Hình 12: Biểu đồ thể hệ số nợ VCSH công ty 64 Hình 13: Sơ đồ Dupont 66 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 10 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Suất sinh lời vốn chủ sở hữu- ROE (%) 4.3 Phân tích Sơ đồ DuPont 2008 2009 2010 2011 16,2 21,4 22,7 13,3 Đòn bẩy tài Suất sinh lời tài sản- ROA (%) 2008 2009 2010 2011 7,5 13,1 16,2 5,7 Tỷ suất lợi nhuận (so với doanh thu- ROS (%) 2008 2009 2010 2011 1,8 2,6 2,3 1,6 Lợi nhuận ròng (tr đồng) 2008: 9.227,528 2009: 12.908,541 2010: 14.752,291 2011: 8.965,966 x Doanh thu (tr đồng) : x 2008: 517.781,046 2009: 496.900,747 2010: 641.639,202 2011: 565.455,430 Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu (lần) 2008 2009 2,2 1,6 2010 2011 1,4 2,3 Số vòng quay tổng tài sản (Vòng) 2008 2009 2010 2011 4,20 5,03 7,06 3,61 Doanh thu (tr đồng) 2008: 517.781,046 2009: 496.900,747 2010: 641.639,202 2011: 565.455,430 Tổng TS (tr đồng) : 2008: 123.193,383 2009: 98.718,728 2010: 90.918,994 2011: 156.452,668 Hình 13: Sơ đồ Dupont (Nguồn Phòng kế tốn cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau) GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 78 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Phân tích sơ đồ Dupont Một tiêu tài quan trọng phân tích tài tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Đây mối quan tâm cổ đơng phần mà họ chia phần lại sau chi trả tất nguồn tài trợ Qua sơ đồ Dupont thấy tỷ suất sinh lời vốn CSH (ROE) chịu ảnh hưởng tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ lệ tài sản vốn chủ sở hữu hay gọi đòn bẩy tài Trong đó, ROA chịu ảnh hưởng hai nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) số vòng quay tài sản nên để phân tích biến động ROE xem xét mối quan hệ yếu tố: ROS, số vòng quay tài sản đòn bảy tài chính.Cụ thể năm 2009 suất sinh lời vốn CSH 21,4% tăng 5,2% so với năm 2008, năm 2010 22,7% tăng 1,3% so với năm 2009, năm 2011 giảm 9,4% so với kỳ năm 2010 Để thấy rõ thay đổi ROE ta xem xét cụ thể yếu tố Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS): giảm dần năm gần đây, cơng ty muốn tăng tỷ số phải làm giảm chi phí mức cho phép cho tốc độ tăng chi phí nhỏ tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng lên Qua q trình phân tích nhận thấy năm qua năm tốc độ tăng doanh thu tăng nhanh tốc độ tăng lãi ròng năm tốc độ giảm doanh thu lại giảm tốc độ giảm lãi ròng, điều làm cho ROS giảm dần năm qua Vòng quay tổng tài sản: doanh nghiệp xem hoạt động hiệu số vòng quay vốn doanh nghiệp ngày tăng lên điều chứng tỏ đồng vốn doanh nghiệp sử dụng hiệu Căn vào sơ đồ ta thấy vòng quay tài sản cơng ty tăng dần giai đoạn 2008 – 2010 giảm năm 2011 Điều cho thấy tổng tài sản công ty sử dụng hiệu giai đoạn 2008 – 2010 năm 2011 hiệu sử dụng tổng tài sản chưa cao Đối với đòn bẩy tài chính: nhìn vào sơ đồ ta thấy đòn bẩy tài giảm giai đoạn 2008 - 2010, lại tăng năm 2011, điều cho thấy giai đoạn 2008 – 2010 cơng ty tình hình kinh doanh hiệu nhiên hiệu GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 79 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau sử dụng đòn bẫy tài thấp sử dụng vốn vay giảm dần nhữn năm này, bước sang năm 2011 tình hình kinh doanh khó khăn đòn bẫy tài tăng trở lại nợ cơng ty cao so với tổng nguồn vốn cơng ty cần trì tìm cách giảm tỷ trọng nợ để tăng tính tự chủ, an tồn cho cơng ty sử dụng q nhiều nợ dễ dẫn đến nguy khả toán cuối dẫn đến phá sản Để thấy rõ ảnh hưởng hệ số đến thay đổi hệ số ROE, phân tích dựa bảng sau: Bảng 11: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ SỐ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ ROE CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM ĐVT: % Chỉ tiêu TSLN/ DT DT / TS TTS/VCSH TSLN / VCSH 2008 1,8 4,2 Năm 2009 2010 2,6 2,3 5,0 7,0 2,2 16,2 1,6 21,4 1,4 22,7 2011 1,6 3,6 09/08 0,8 0,8 2,3 13,3 (0,6) 5,2 Chênh lệch 10/09 11/10 (0,3) (0,7) 2,0 (3,4) (0,2) 1,3 0,9 (9,4) (Nguồn Phòng kế tốn cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau)  Phân tích ảnh hưởng hệ số ROS, đòn bẩy tài chính, vòng quay tổng tài sản đến thay đổi tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu  Năm 2009 so với năm 2008 ROE08 = 1,8 x 4,2 x 2,2= 16,2% ROE09 = 2,6 x 5,0 x 1,6 = 21,4% Chênh lệch ROE ∆ ROE = 21,4 % - 16,2 % = 5,2% Vậy ROE09 tăng so với ROE08 5,2% Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE  Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu (a) ∆ a = a09 x b08 x c08 – a08 x b08 x c08 ∆ a = [2,6 x 4,2 x 2,2] - [1,8 x 4,2 x 2,2] = 7,4% GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 80 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2009 so với năm 2008 tăng 0,8% làm cho ROE tăng tương ứng 7,4%  Ảnh hưởng nhân tố doanh thu tổng tài sản (b) ∆ b = a09 x b09 x c08 – a09 x b08 x c08 ∆ b = [2,6 x 5,0 x 2,2] – [2,6 x 4,2 x 2,2] = 4.6% Do tỷ suất doanh thu tổng tài sản năm 2009 tăng 0,8% so với năm 2008 nên làm cho ROE tăng 4,6%  Ảnh hưởng tỷ suất tổng tài sản vốn chủ sở hữu (c) ∆ c = a09 x b09 x c09 – a09 x b09 x c08 ∆ c = [2,6 x 5,0 x 1,6] - [2,6 x 5,0 x 2,2] = (6,8)% Tỷ suất tổng tài sản vốn chủ sở hữu năm 2009 giảm 0,6% làm cho ROE giảm 6,8% so với năm 2008 Ta có: ∆ ROE = ∆ a + ∆ b + ∆ c = 7,4% + 4,6% + (6,8)% = 5,2% (Đúng đối tượng phân tích) Qua phân tích, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ta thấy ROE tăng 5,2% nhân tố “Doanh thu tổng tài sản” “Lợi nhuận doanh thu” làm tăng, đó, nhân tố “Tổng tài sản vốn chủ sở hữu” giảm làm cho ROE giảm ứng với tỷ lệ 6,8%  Năm 2010 so với năm 2009 Tương tự vậy, ta ROE10 = 2,3 x 7,0 x 1,4 = 22,7% ROE09 = 2,6 x 5,0 x 1,6 = 21,4% Chênh lệch ROE ∆ ROE = ROE10 – ROE09 = 22,7% - 21,4% = 1,3% Vậy ROE10 tăng 1,3% so với năm ROE09 ∆a = (2,4)% ∆b = 7,3% ∆ c = (3,6)% GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 81 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Như ∆ ROE = ∆a +∆ b + ∆ c = (2,4)% + 7,3% + (3,6)% = 1,3% (Đúng đối tượng phân tích) Sự giảm xuống “Lợi nhuận DT tài sản VCSH 0,3% 0,2% làm cho ROE giảm tương ứng 2,4% 3,6%; ngược lại, nhân tố doanh thu tài sản tăng 2,0% nên làm cho ROE tăng tương ứng 7,3%  Năm 2011 so với năm 2010 Tương tự vậy, ta ROE11 = 1,6 x 3,6 x 2,3 = 13,3% ROE10 = 2,3 x 7,0x 1,4 = 22,7% Chênh lệch ROE ∆ ROE = ROE11 – ROE10 = 13,3% - 22,7%= (9,4)% Vậy ROE11 giảm 9,4% so với năm ROE10 ∆a = (6,9)% ∆b = (7,6)% ∆ c = 5,1% Như ∆ ROE = ∆a +∆ b + ∆ c = (6,9)% + (7,6)% + 5,1% = (9,4)% (Đúng đối tượng phân tích) Sự giảm xuống nhân tố “Lợi nhuận doanh thu doanh thu tài sản 0,7% 3,4% làm cho ROE giảm tương ứng 6,9% 7,6%; ngược lại, nhân tố tài sản vốn chủ sở hữu tăng 0,9% nên làm cho ROE tăng tương ứng 5,1% Qua phân tích trên, thấy năm qua tài sản công ty hoạt động đạt hiệu quả, nhà quản lý cần biện pháp trì nâng cao thêm tính hiệu tài sản kinh doanh GVHD: Huỳnh Thị Kim Un Trang 82 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU Sự tăng trưởng phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan Các nhân tố khách quan như: tình hình kinh tế, sách Nhà Nước, môi trường cạnh tranh…và yếu tố chủ quan tài chính, vấn đề nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trong yếu tố tình hình tài xem yếu tố quan trọng nhất, giúp đánh giá sức mạnh doanh nghiệp, xem doanh nghiệp tình hình tài vững mạnh hay khơng vấn đề ý nghĩa quan trọng 5.1 Đánh giá chung tình hình tài công ty 5.1.1 Những mặt đạt Lợi nhuận doanh nghiệp tăng dần năm gần đây, điều chứng tỏ công ty hoạt động ngày hiệu Cơng ty ngày tạo uy tín với khách hàng nhà cung cấp, nên ngày thu hút nhiều khách hàng nhận nhiều ưu đãi từ nhà cung cấp… Lợi nhuận sau thuế công ty mức cao, tiêu nhà đầu tư quan tâm cơng ty hoạt động tốt lợi nhuận ln tăng họ đầu tư vào chắn thu lợi nhuận 5.1.2 Những mặt tồn nguyên nhân  Khả toán thấp - Chúng ta thấy năm gần tình hình tốn cơng ty khơng khả quan Hàng tồn kho khoản phải trả xu hướng tăng nhanh qua năm, khoản phải trả chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản nguồn vốn công ty Đây dấu hiệu khơng tốt nhà đầu tư tổ chức tín dụng quan tâm đến khả tốn cơng tycơng ty GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 83 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau cần phải biện pháp nhằm nâng cao khả toán đảm bảo khả toán hạn khoản vay ngắn hạn để giảm bớt rủi ro tài - Tuy nhiên lãnh đạo ban quản trị nhân viên cơng ty với trình độ học vấn cao giúp cơng ty vượt qua khó khăn trước mắt  Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng vốn chưa phát huy tối đa Qua q trình phân tích thấy khả sinh lời công ty tăng chưa cao Cơng ty cần biện pháp sử dụng triệt để lực sản xuất nâng cao hiệu sử dụng vốn Chi phí (giá vốn hàng bán) chiếm tỷ trọng cao doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty chưa cao Ngun nhân cơng ty chưa biện pháp để kiểm sốt chặt chẽ chi phí, mặt khác điều kiện khách quan chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu đầu vào để sản xuất tăng làm cho chi phí tăng lên  Khâu sản xuất quản lý chưa hiệu - Việc trả lương theo suất công việc đạt gắn người lao động với cơng việc góp phần làm tăng suất lao động Tuy nhiên mặt trái người lao động quan tâm đến cơng việc mình, chưa đặt lợi ích cơng ty lên lợi ích cá nhân, đa số cơng nhân cho ý kiến để tăng hiệu lao động mà đòi quyền lợi cá nhân - Các máy móc thiết bị chưa đủ đại nên đơi lúc khó khăn việc sản xuất sản phẩm: bị thiếu chất lượng, chậm trễ việc giao hàng, ảnh hưởng đến uy tín cơng ty  Hàng tồn kho cao Hàng tồn kho công ty chưa quản lý chặt chẽ nên số lượng tăng năm qua chiếm tỷ trọng cao tài sản lưu động công ty Vì thế, cơng ty cần biện pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hố khơng nên để hàng tồn kho nhiều tốn chi phí bảo quản dễ bị rủi ro hư hỏng, cấp…làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng cơng ty GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 84 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau 5.2 Một số giải pháp Qua q trình phân tích tình hình tài cơng ty Cổ phần xuất nhập Thủy sản Năm Căn – Cà Mau, nhìn chung năm qua công ty đạt nhiều thành tựu đáng bậc Tuy nhiên, tình hình tài cơng ty nhiều vấn đề tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty Để khắc phục vấn đề hạn chế phát huy mặt tích cực để vấn đề tài ngày vững mạnh, tơi xin đề xuất số giải pháp mong giải vấn đề  Về lượng tiền mặt dự trữ: qua q trình phân tích thấy lượng tiền mặt cơng ty xu hướng giảm dần thời gian qua cơng ty cần giải pháp để đảm bảo lượng tiền mặt cân đối Để làm điều này, năm tới công ty cần hoạch định ngân sách tiền mặt, kế hoạch thu chi tiền hợp lý, đảm bảo khả chi trả ngắn hạn Thêm vào đó, cơng ty tăng khoản tiền tương đương tiền cách tiến hành toán tài sản hao mòn đưa vào quỹ tiền mặt… Hơn nữa, công ty cần đẩy mạnh tốc độ thu hồi tiền, khuyến khích khách hàng trả nợ sớm khoản ưu đãi dành cho họ, áp dụng chiết khấu toán khoản toán trước hạn, nợ thu hồi sớm tiền tái sử dụng để đưa vào hoạt động sản xuất mang lại hiệu tốt  Về quản lý hàng tồn kho: qua q trình phân tích thấy lượng hàng tồn kho công ty tăng dần thời gian qua cơng ty cần giải pháp để kiểm sốt chặt chẽ loại tài sản Để làm điều công ty cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường vững mạnh nhằm nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng giai đoạn từ kế hoạch dự trữ hàng hợp lý Bên cạnh đó, cơng ty cần thường xuyên theo dõi tình hình nhập, xuất hàng tồn kho, đối chiếu nhu cầu thị trường lượng hàng tồn kho cần thiết đơn vị để kế hoạch tiêu thụ dự trữ hàng tồn kho hiệu Cuối cùng, công ty cần nâng cao công tác bảo quản đảm bảo chất lượng hàng tồn, hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng nhanh chóng tiến hành lý bán gấp để giảm bớt chi phí lưu kho GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 85 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau  Về khoản phải trả: năm gần khoản phải trả giảm nhiên xu hướng tăng lên năm 2011 cơng ty cần giải pháp để theo dõi khoản nợ với chủ nợ, xác định khoản chiếm dụng được, khoản đến hạn cần tốn nhằm nâng cao uy tín công ty, tăng tin cậy đối tác Bên cạnh đó, cơng ty cần trọng tốn khoản công nợ với ngân sách nhằm thực tốt nghĩa vụ Nhà Nước  Về khoản phải thu: cơng ty cần xác định nhóm khách hàng chủ lực, khách hàng tiềm để sách hợp lý Đối với nhóm khách hàng chủ lực cơng ty cho nợ, với hợp đồng lớn cơng ty nên yêu cầu họ toán từ 30- 40% giá trị hợp đồng nhằm đảm bảo vốn lưu động kỳ Đối với nhóm khách hàng tiềm cơng ty cần yêu cầu họ toán từ 70- 80% giá trị hợp đồng Bên cạnh đó, cơng ty cần áp dụng sách chiết khấu khách hàng tốn trước thời hạn với hình thức phần trăm chiết khấu giảm dần theo thời hạn tốn để khuyến khích khách hàng tốn tiền sớm Cuối cùng, kế tốn cơng nợ phải thường xun theo dõi đối chiếu tình hình cơng nợ, lập danh sách khoản nợ đến hạn để thu hồi, đồng thời trích phần trăm thưởng hoa hồng cho nhân viên đòi nợ sớm Bên cạnh đó, kế tốn cơng nợ cần lập danh sách khoản nợ khó đòi phân loại chúng kịp thời, xử lý đưa danh sách cho phận bán hàng để lưu ý không bán tiếp nhằm hạn chế tổn thất cho công ty  Về tài sản: TSCĐ công ty gần tài sản sử dụng lâu, khấu hao nhiều để nâng cao hiệu sử dụng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng công việc, thời gian tới công ty cần đầu tư thêm tài sản, phương tiện vận chuyển, đồng thời lý tài sản mang lại hiệu thấp, để quản lý tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngồi ra, cơng ty ý khâu bảo quản, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu để tránh làm hư hỏng tổn thất tài sản công ty GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 86 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau  Về cấu nguồn vốn: năm tới công ty cần giảm bớt rủi ro từ việc sử dụng đòn cân nợ cách giảm bớt nguồn vốn vay, cơng ty cần tăng cường vốn đầu tư chủ sở hữu, nguồn vốn tự làm giảm rủi ro cho công ty, vừa giảm mức độ phụ thuộc cơng ty vào nợ vay chịu sức ép từ chủ nợ  Về nhóm số tốn ngắn hạn: năm tới công ty cần giảm bớt nợ ngắn hạn lượng hàng tồn kho nhằm đảm bảo khả tốn tốt Để làm này, cơng ty cần bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt gánh nặng phải trả nợ ngắn hạn chủ động hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, cơng ty cần kế hoạch ln chuyển vốn hợp lý, tăng cường nguồn vốn tiền mặt cho nhu cầu toán đầu tư hoạt động kinh doanh  Về nhóm số hiệu sử dụng vốn: thấy số vòng quay tổng tài sản, thời hạn thu tiền công ty tương đối tốt thời gian qua cơng ty cần trì phát huy Bên cạnh đó, cơng ty cần lưu ý nâng cao hệ số vòng quay hàng tồn kho nữa, hạ thấp số ngày bình quân lưu kho nhằm tăng cường hiệu sử dụng vốn, hạn chế chi phí phát sinh lưu trữ hàng hóa Để làm điều đòi hỏi phòng kinh doanh phải khơng ngừng làm cơng tác nghiên cứu, dự báo tốt nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế giới để kế hoạch dự trữ hàng hóa tối ưu vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa khả gia tăng lợi nhuận cho cơng ty  Về nhóm tiêu cấu tài chính: Hệ số nợ so với tổng tài sản hệ số nợ VCSH dấu hiệu tăng lên năm 2011 mức thấp Tuy nhiên hoạt động cơng ty lãi nên đảm bảo khả toán ngắn hạn, khả tốn nhanh chưa đảm bảo Việc tiêu cấu tài thấp dẫn đến áp lực cho ban lãnh đạo điều hành công ty trường hợp muốn lợi nhuận gia tăng nhanh Do cho dù tính tự chủ tài cơng ty nâng cao cần phải quan tâm đến gia tăng tính kiểm sốt doanh thu lợi nhuận cao cụ thể cần phải vay hợp lý khoản vay ngắn hạn, dài hạn GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 87 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau đồng thời bổ sung thêm vốn chủ sở hữu Nếu làm điều giá trị cơng ty tăng lên  Về nhóm tiêu lợi nhuận: năm tới cơng ty cần trì phát huy tốc độ gia tăng lợi nhuận tại, thông qua việc tăng doanh thu, cắt giảm chi phí khơng cần thiết  Về doanh thu: - Biện pháp tích cực để tăng doanh thu tìm kiếm thị trường nhằm mở rộng kênh phân phối để nâng cao sản lượng tiêu thụ - Tăng cường tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiền cho công ty - Giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thường xuyên công ty - Xây dưng đội ngũ nhân viên ngày tận tâm nhiệt tình - Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng  Về chi phí: Trong tình tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm giải pháp để tăng lợi nhuận cơng ty Do đó, cơng ty cần: - Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, lượng điện nước… - Mặc khác, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn doanh thu nên cơng ty cần tiết kiệm tối đa khoản chi phí này, chi phí chủ yếu phụ thuộc vào giá nguyên liệu Để làm điều này, công ty nên chủ động tự sản xuất nguyên liệu tạo mối quan hệ lâu dài với nguồn cung cấp nguyên liệu đáng tin cậy - Cơng ty cần tìm kiếm nguồn vốn vay với chi phí lãi vay để làm giảm chi phí Cuối cùng, cơng ty cần thường xuyên giám sát, định kỳ tổ chức phân tích chi phí phát sinh tất phận nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí chúng góp phần tăng lợi nhuận ròng cho cơng ty Bên cạnh đó, cơng ty cần ý đến khoản chi phí tài chính, khơng nên để khách hàng thiếu nợ lâu cơng ty phải vay để bổ sung vốn cho tái sản xuất làm tăng chi phí lãi vay, giảm lợi nhuận ròng cơng ty GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 88 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Với giải pháp trên, tơi mong hữu ích cho cơng ty q trình tổ chức quản lý kinh doanh góp phần nâng cao hiệu hoạt động ổn định tình hình tài doanh nghiệp GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 89 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Qua phân tích tình hình tài cơng ty Cổ phần xuất nhập Thủy sản Năm Căn – Cà Mau, thấy công ty kinh doanh ngày phát huy hiệu quả, với doanh thu lợi nhuận ln đạt tiêu đề Tình hình tài cơng ty nhìn chung khả quan, lợi nhuận công ty tăng năm gần đây, tình hình thu hồi nợ quản lý khoản phải trả khả quan Tuy nhiên, tình hình tài cơng ty số hạn chế cần khắc phục để củng cố tình hình tài cơng ty Mặc dù kinh doanh thuận lợi năm qua, thể mức lợi nhuận thu qua năm Nhưng công ty phải thường xuyên quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp, dù kinh doanh giỏi đến đâu khơng biết quản trị tài tốt cơng ty dễ rơi vào tình trạng khả chi trả, thật thảm họa với doanh nghiệp Đặc biệt, kinh tế thị trường tính cạnh tranh cao cơng ty cần giữ cho tình hình tài lành mạnh, theo sát tình hình thị trường đề chiến lược kinh doanh hiệu để không ngừng mở rộng phát triển 6.2 Kiến nghị Trên sở phân tích tình hình tài chính, tơi số kiến nghị sau: Đối với cơng ty - Ln theo sát tình hình tài cơng ty, đặc biệt tình hình cơng nợ khả toán - Chuẩn bị kế hoạch tài kỹ lưỡng chu đáo, tăng cường theo dõi thị trường, nâng cao lực cạnh tranh - Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bán hàng bảo quản hàng hóa - Tăng cường cơng tác quản lý, tổ chức đào tạo, nâng cao lực đội ngũ nhân viên, bao gồm đội ngũ nhân viên bán hàng nhân viên tài kế tốn GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 90 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Đối với Nhà Nước - Nghiên cứu thay đổi hệ thống chế độ kế toán cho phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế để phù hợp với tiến trình hội nhập WTO Nhà nước nên sách ưu tiên cải cách hệ thống tính thu thuế - Tăng cường hợp tác giao thương với nước nhằm hỗ trợ thương mại cho doanh nghiệp xuất thủy sản - Tạo chế cho doanh nghiệp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để khắc phục tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp - sách kiềm chế lạm phát, giá tăng làm cho chi phí đầu vào tăng mạnh, đầu khó tăng thao Điều làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Trường hợp xấu doanh nghiệp bị lỗ dẫn đến phá sản - Cần tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, gian lận thương mại nhằm mục đích lợi nhuận cá nhân - Tổ chức nhiều hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm thủy sản sản phẩm công ty GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 91 SVTH: Lương Minh Dương Phân tích tình hình tài Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: Nguyễn Minh Kiều (2006) Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn (2010) Quản trị tài doanh nghiệp, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng Hồ Phan Minh Đức (2008) Kế toán quản trị, Trường Đại học kinh tế- Đại học Huế, Thành phố Huế Trần Phước (2010) Kế tốn tài doanh nghiệp, Trường Đại học cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình, (2004) Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê Nguyễn Cơng Bình, Đặng Kim Cương, (2008) Phân tích báo cáo tài chính, NXB Giao thơng vận tải Nguyễn Trọng Cơ, Ngô Thế Chi, (2002) Hướng dẫn thực hành kế tốn phân tích tài doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Thống Kê, Hà Nội Trần Văn Chánh, Ngơ Quang Hn, (2001) Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP.HCM GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên Trang 92 SVTH: Lương Minh Dương ... Dương Phân tích tình hình tài Cơng ty CP XNK Thủy sản Năm Căn – Cà Mau Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 3.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản. .. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 33 4.1 Đánh giá chung tình hình tài công ty qua năm 2008 – 2011 33 4.1.1 Phân tích tình hình. .. Phương pháp phân tích số liệu 15 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN – CÀ MAU 18 3.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Năm Căn – Cà Mau
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản năm căn , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản năm căn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay