PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PTNT q cái RĂNG cần THƠ

67 31 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT Q CÁI RĂNG - CẦN THƠ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LÊ TRẦN THIÊN Ý SINH VIÊN THỰC HIỆN TRẦN HUY CƯỜNG MSSV: 4066105 LỚP:TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG Cần Thơ 2011 Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm giảng đường Đại Học Cần Thơ với kiến thức tích lũy từ giảng dạy, dẫn nhiệt tình thầy ba tháng thực tập Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quận Cái Răng, nhằm củng cố kiến thức học rút kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho lý luận, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu quý thầy cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt cô Lê Trần Thiên ý tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNH&PTNT QUẬN CÁI RĂNG” Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị Ngân hàng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập vừa qua, nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, truyền đạt kiến thức thực tế bổ ích cho em hồn thành luận văn Em xin kính chúc thầy, cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, anh chị NHNN&PTNT quận Cái Răng dồi sức khoẻ thành công công việc sống Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực TRẦN HUY CƯỜNG GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý i SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực TRẦN HUY CƯỜNG GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý ii SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý iii SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC … … • Họ tên người hướng dẫn: • Học vị: • Chuyên ngành: • Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh • Tên sinh viên: TRẦN HUY CƯỜNG • Mã số sinh viên: 4066105 • Chun ngành: Tài ngân hàng • Tên đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNH&PTNT QUẬN CÁI RĂNG NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý iv SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm 2011 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý v SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC … … • Họ tên người phản biện: • Học vị: • Chun ngành: • Cơ quan cơng tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh • Tên học viên: TRẦN HUY CƯỜNG • Mã số sinh viên: 4066105 • Chun ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNH&PTNT QUẬN CÁI RĂNG NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm 2011 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý vi SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 01 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 01 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 01 1.2.1 Mục tiêu chung 01 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 01 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 02 1.3.1 Không gian nghiên cứu 02 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 02 1.3.3 Nội dung nghiên cứu 02 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 03 2.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, vai trò huy động vốn 03 2.1.2 Các hình thức huy động vốn 07 2.1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn 11 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.3.2 Phương pháp phân tích 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG 15 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (Agribank) 15 3.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NN&PTNT Q CÁI RĂNG 17 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 17 3.2.2 Cơ cấu máy tổ chức 18 3.2.3 Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 21 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý vii SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng 3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT Q Cái Răng qua năm (2008 – 2010) 22 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN & PTNT QUẬN CÁI RĂNG TỪ 2008 ĐẾN 2010 24 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT Q CÁI RĂNG 24 4.1.1 Phân tích cấu nguồn vốn ngân hàng 25 4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng NN&PTNT Q.Cái Răng 4.2 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 33 4.2.1 Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 33 4.2.2 Vốn huy động có KH / Tổng nguồn vốn 34 4.2.3 Tổng dư nợ / Tổng nguồn vốn 34 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NN&PTNT Q CÁI RĂNG 35 4.3.1 Phân tích yếu tố lãi suất 35 4.3.2 Chính sách huy động vốn ngân hàng 36 4.3.3 Thói quen khách hàng 38 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 39 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 39 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TỐT CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN ĐÃ ĐỀ RA 46 5.2.1 Giải pháp quản lý lãi suất 46 5.2.2 Công nghệ 47 5.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn dịch vụ 47 5.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 48 5.2.5 Quan tâm để chăm sóc khách hàng 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 6.1 KẾT LUẬN 53 6.2 KIẾN NGHỊ 53 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý CƯỜNG viii SVTH: TRẦN HUY 27 Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý ix SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Các ngân hàng không ngừng chạy đua lãi suất Thời buổi công nghệ phát triển GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 40 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG 4.Các khu công nghiệp, đô thị qui hoạch cụ thể Tình hình lạm phát kinh tế Kinh tế địa bàn tỉnh phát triển Những thách thức (T) Các NHTMCP mở chi nhánh địa bàn chế 1.An ninh trị, trật tự xã hội ổn định Những hội (O) Công tác tuyên truyền đơn điệu Hoạt động huy động vốn tốt Sự kết hợp kế tốn ngân quỹ hạn Cơng nghệ, máy móc chưa phù hợp khác Sản phẩm dịch vụ giống với ngân hàng Những điểm yếu (W) Lợi nhuận tăng qua năm Uy tín ngân hàng cao Mạng lưới hoạt động rộng khắp Những điểm mạnh (S) Bảng 5.1: CƠ SỞ ĐỀ SUẤT GIẢI PHÁP Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng S3) Do ngân hàng chưa có đội ngũ phát triển sản phẩm chuyên nghiệp, có tổ tiếp thị marketing nên gặp khó khăn nghiên cứu cải tiến sản phẩm Tuy nhiên đặc điểm kinh tế xã hội quận Cái Răng vùng có kinh tế nơng nghiệp phát triển, đối tượng khách hàng chủ yếu nông dân, chất người dân thật nên dù việc nghiên cứu cán gặp khó khăn nhờ nhiệt tình đóng góp khách hàng nên ngân hàng dễ dàng thu thập thơng tin, phân tích đánh giá để cải tiến sản phẩm cho phù hợp với thị trường Bên cạnh nhân viên phòng kinh doanh ngân hàng động, trình độ quản lí trưởng phòng kinh doanh tốt góp phần tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu cải tiến sản phẩm ngân hàng Năng lực cạnh tranh N gân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Cái Răng cao nhất, ngân hàng có sẵn ưu hoạt động thị trường góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng công tác thực chiến lược huy động vốn S4) Tốc độ tăng trưởng vốn huy động ngân hàng qua năm 2008, 2009, 2010 tăng cho thấy hoạt động huy động vốn ngân hàng tốt Vì với điều kiện kinh tế phát triển ngân hàng hồn thành mục tiêu tăng trưởng vốn huy động năm tới + Cơ hội: O1) Tình hình an ninh, trị, trật tự, xã hội địa bàn tỉnh ổn định qua nhiều năm nay, tạo niềm tin vững tâm lý khách hàng địa bàn quận Cái Răng, góp phần thu hút vốn cho ngân hàng O2) Kinh tế tăng trưởng ổn định, năm sau ln cao năm trước, thu nhập bình qn dầu người người dân tỉnh ngày tăng, hội nhập kinh tế tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển mạnh kinh tế nên nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày tăng Tạo điều kiện cho ngân hàng triển khai thực chiến lược phát triển sản phẩm cho công tác huy động vốn ngân hàng Kinh tế ngày phát triển, tạo nhiều hội cho nhà đầu tư vào đầu tư kinh doanh tỉnh, thêm vào tài nguyên thiên nhiên tỉnh phong phú yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất thuận lợi mà thu hút nhiều nhà đầu tư vào GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 41 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng mở doanh nghiệp nhiều nơi tỉnh Ngân hàng muốn tìm kiếm thêm khách hàng cần phải nắm bắt thơng tin nhanh chóng, mở thêm phòng giao dịch vị trí thuận lợi nhằm tăng tính cạnh tranh ngân hàng thị trường O3) Trong tương lai NHNN & PTNT Việt Nam thực cổ phần hố có nhiều nhà đầu tư nước ngồi, ngân hàng nước ngồi mua cổ phần ngân hàng ngân hàng có hỗ trợ từ phía đối tác cơng nghệ, trình độ quản lí, trình độ chun mơn Vì ngân hàng khảo sát để mở thêm phòng giao dịch tương lai để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác huy động vốn ngân hàng Việc mở thêm số phòng giao dịch vùng địa lí khác tỉnh giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, giữ vững thị phần quan trọng hết ngân hàng đạt mục tiêu huy động vốn O4) Trên địa bàn quận Cái Răng có nhiều cơng trình xây dựng hoàn thành : cầu Cần Thơ, cầu Cái Răng, khu cơng nghiệp Hưng Phú, Trung tâm văn hóa tây Đô dự án khu dân cư, làm cho mặt đô thị quận Cái Răng ngày khởi sắc Cùng với q trình thị hóa làm diện tích đất thu hồi nhiều Đây điều kiện thuận lợi để NHNN & PTNT Q Cái Răng huy động nguồn vốn lớn ổn định Bên cạnh đó, q trình thị hóa làm cho cấu kinh tế địa bàn thay đổi theo hướng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Từ đó, cấu cho vay nên thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng cho vay thương mại, dịch vụ giảm cho vay nông nghiệp Chính việc điều chỉnh cấu đầu tư giúp cho hoạt động kinh doanh NHNN & PTNT Q Cái Răng đạt hiệu tương đối Những hạn chế thách thức ngân hàng + Hạn chế: W1) Trên địa bàn cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn ngân hàng gay gắt, sản phẩm dịch vụ ngân hàng lại tương đồng lẫn Nếu ngân hàng không cải tiến phát triển sản phẩm cũ để trước đón đầu tìm kiếm khách hàng việc thâm nhập vào thị trường tìm kiếm đối tượng khách hàng gặp nhiều khó khăn, gây trở ngại cho cơng tác huy động vốn ngân hàng Để thu hút nguồn vốn huy động GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 42 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng doanh nghiệp thông qua tài khoản tiền gửi tốn ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng khả cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn dịch vụ toán giảm, thị phần ngân hàng có khả bị thu hẹp lại W2) Cơng nghệ, máy móc, thiết bị ngân hàng mua sắm lâu nên bị lạc hậu, hay bị hư hỏng gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc nhân viên cập nhật thông tin họ Tuy điều kiện kinh tế tạo nhiều hội cho ngân hàng mở thêm phòng giao dịch để quản lí tốt hệ thống cơng nghệ ngân hàng cần phải cải thiện Hiện cơng nghệ ngân hàng thấp, máy móc thiết bị lạc hậu để cải thiện cần có nguồn tài lớn, ngân hàng chi nhánh trực thuộc muốn cải thiện công nghệ cần phải xin ý kiến ngân hàng cấp nên gặp nhiều khó khăn W3) Hình thức quảng cáo đơn điệu, việc treo băng-gơn chi nhánh Khơng đưa biểu phí dịch vụ cụ thể tờ bướm gây nhiều khó khăn cho khách hàng việc tìm hiểu thông tin ngân hàng Thêm nữa, tờ bướm giới thiệu dịch vụ lỗi thời có sản phẩm, dịch vụ không kịp cập nhật vào dẫn đến khách hàng biết chi tiết sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng có để gửi tiền họ phải tìm hiểu kỹ làm thời gian khách hàng lẫn ngân hàng Bên cạnh đó, hạn chế trình độ văn hố thân người dân thiếu thơng tin dẫn từ phía ngân hàng dịch vụ, sản phẩm ngân hàng đưa phục vụ dân cư nguyên nhân lớn thường dẫn đến mặc cảm tự ti tâm lí ngại hỏi han sợ tỏ hiểu biết phạm điều thất thố khiến người dân cảm thấy không tự tin, thoải mái đến giao dịch ngân hàng Chính yếu tố tâm lí gây ảnh hưởng phần đến công tác huy động vốn ngân hàng W4) Khâu kế toán ngân quỹ kết hợp chưa tốt việc xử lý nghiệp vụ gửi tiền khách hàng thời gian làm thủ tục huy độn vốn chưa thể rút ngắn mong muốn, làm giảm khả cạnh tranh ngân hàng Trong số nhân viên làm việc phòng kế tốn ngân quỹ, số người mang nặng tính bảo thủ chế độ cũ khó thay đổi tư tưởng phong cách GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 43 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng phục vụ gây ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn + Thách thức: T1) Hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng thương mại cổ phần tranh thủ bán cổ phần cho ngân hàng nước mặt tăng vốn điều lệ, mặt khác để tranh thủ giúp đở công nghệ đại trình độ quản lí chun nghiệp họ Do đó, ngân hàng TMCP khơng ngừng bành trướng lực, mở chi nhánh địa bàn quận Cái Răng Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận ngân hàng mà trước hết ảnh hưởng đến việc huy động vốn ngân hàng T2) Như biết, việc kinh tế bị lạm phát có nguy trở lại Điều ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước ta, từ làm cho việc thu hút vốn đầu tư vào địa bàn quận gặp nhiều khó khăn việc thực dự án, cơng trình quận bị chậm triển khai cầm chừng làm cho người dân vùng dự án bị thiệt thòi kéo theo chậm trễ việc trã nợ gốc, lãi cho ngân hàng, gây khó khăn việc thu hồi nợ huy động vốn T3) Việc ngân hàng không ngừng chạy đua lãi suất gây ảnh hưởng đến ngân hàng Cụ thể, thời buổi chạy đua lãi suất ngân hàng bàng quang đánh thị phần lâu Mà chạy đua lãi suất lãi suất đầu vào lớn dẫn đến chi phí trả lãi ngân hàng cao Thêm nữa, lãi suất huy động cao buộc lãi suất cho vay cao, mà đối tượng vay chủ yếu ngân hàng nơng dân để thực nơng nghiệp hệ ngân hàng khó thu hồi nợ với lãi suất cho vay cao gây tâm lý ngán ngẫm khách hàng lãi suất trả lãi họ cao Điều làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Chiến lược huy động vốn ngân hàng Sau tiến hành phân tích điểm mạnh, hội hạn chế thách thức ngân hàng, theo tình hình ngân hàng nên tập trung theo hướng phát triển sản phẩm, từ làm sở thu hút nguồn vốn huy động cho Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quận Cái Răng năm tới: GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 44 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng Việc phát triển sản phẩm đặt trọng tâm vào việc cải tiến mở rộng thêm sản phẩm dịch vụ thị trường Ngân hàng cần nghiên cứu mở rộng sản phẩn huy động vốn cho phù hợp với xu phát triển thị trường như: + Hình thức huy động vốn vàng + Hình thức huy động vốn ngoại tệ Mặt khác, ngân hàng cần cải tiến sản phẩm có theo hướng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng để phát huy tối đa tiềm sẳn có ngân hàng, mở rộng thị phần như: Thanh toán dịch vụ tiện ích cho số đối tượng khách hàng có mở tài khoản ngân hàng Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, người lao động làm việc theo hành chính, thường hay vắng nhà khơng thể tốn chi phí sinh hoạt hàng ngày tiền điện, tiền nước, điện thoại… Ngân hàng giúp họ tốn thơng qua tài khoản tiền gửi ngân hàng Trả lãi thơng qua dịch vụ thẻ, mặt ngân hàng đa dạng thêm hình thức trả lãi mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhận tiền lãi Họ khơng cần phải theo hành hay ngày lãnh lãi đến ngân hàng lãnh lãi mà họ chủ động nhận tiền lãi họ muốn Sản phẩm tiết kiệm bậc thang theo số dư ngân hàng thay cộng thêm phần lãi thưởng ngân hàng nghiên cứu mức số dư cụ thể đưa q tặng thích hợp cơng bố cơng khai tờ bướm quảng cáo ngân hàng gửi cho khách hàng tham khảo đến giao dịch ngân hàng Đối với sản phẩm tiết kiệm gửi góp ngân hàng cần kết hợp huy động cho vay tiêu dùng phù hợp với đối tượng để đáp ứng nhu cầu họ cách thoả thuận hợp đồng họ phát sinh nhu cầu Hiện NHNN & PTNT quận Cái Răng ngân hàng có mạng lưới rộng địa bàn Do việc mở rộng thêm chi nhánh chưa cần thiết ngân hàngngân hàng không chọn theo hướng phát triển thị trường Trong điều kiện kinh tế phát triển nay, mang đến nhiều hội kinh doanh cho ngân hàng Ngân hàng khai thác hội mà GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 45 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng kinh tế mang lại để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên kinh tế phát triển nhu cầu khách hàng ngày cao ngân hàng cần phải cải tiến, mở rộng sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng Chiến lược thâm nhập thị trường đặt trọng tâm sử dụng sản phẩm cũ để tìm kiếm khách hàng thị trường có sẵn ngân hàng Vì mà chiến lược không phù hợp với xu phát triển kinh tế Do chọn chiến lược thâm nhập thị trường để làm chiến lược huy động vốn cho ngân hàng Vì để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, phù hợp với điều kiện kinh tế phát triển ngân hàng cần phải cải tiến, mở rộng thêm sản phẩm dịch vụ để nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng lĩnh vực huy động vốn 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TỐT CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN ĐÃ ĐỀ RA 5.2.1 Giải pháp quản lí lãi suất Chính sách lãi suất phát huy hiệu lực điều kiện tiền đề kinh tế ổn định, giá biến động hay nói cách khác lạm phát mức vừa phải không biến động bất thường Do cần thiết phải sử dụng sách lãi suất hợp lí để vừa đẩy mạnh thu hút ngày nhiều nguồn vốn xã hội vừa kích thích đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh Lãi suất Ngân hàng nông nghiệp thường thấp ngân hàng thương mại cổ phần tỉnh nên vấn đề cạnh tranh lãi suất lĩnh vực huy động vốn NHNN & PTNT Q Cái Răng với tổ ch ức tài địa bàn gay gắt Vì ban lãnh đạo ngân hàng cần có biện pháp lãi suất thích hợp cụ thể: + Có đội ngũ cán thường xuyên theo dõi biến động lãi suất ngân hàng địa bàn Cần thu thập thông tin biến động lãi suất để có giải pháp ứng phó kịp thời + Cán lãnh đạo thường xuyên nghiên cứu thị trường để điều chỉnh biểu lãi suất cho phù hợp vừa mang tính cạnh tranh vừa tuân theo qui định thoả thuận lãi suất kí GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 46 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng + Cần huấn luyện cho cán làm công tác huy động vốn cách chuyên nghiệp cách giải thích biểu lãi suất cho khách hàng để thuyết phục họ + Cần nghiên cứu đưa thêm hình thức trả lãi phù hợp theo nhu cầu khách hàng Bên cạnh ngân hàng cần nghiên cứu đưa hình thức huy động vốn để giảm bớt khoảng cách chêch lệch lãi suất như: ngân hàng huy động vốn việc phát hàng loại kỳ phiếu ngắn hạn với lãi suất cao lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngân hàng thương mại cổ phần Bên cạnh việc đưa giải pháp hạn chế vấn đề cạnh tranh lãi suất ngân hàng cần đưa giải pháp khác để nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng địa bàn 5.2.2 Cơng nghệ Hiện nay, tồn máy tính ngân hàng có khoảng 60% sử dụng năm, lại 40% thay đổi khoảng năm 2009 Máy in, máy photo có số máy khấu hao hết sử dụng hay bị hư hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc ngân viên Xem xét thay đổi thiết bị, máy móc lỗi thời, lạc hậu thay vào máy móc đẩy nhanh tốc độ làm việc nhân viên ngân hàng vừa tiết kiệm thời gian cho khách hàng vừa tiết kiệm thời gian cho ngân hàng Máy móc thực cho dịch vụ tốn cần phải thường xuyên kiểm tra sửa chữa kịp thời 5.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn dịch vụ Ngân hàng cần tiếp tục sử dụng hồn thiện dần hình thức huy động vốn truyền thống Đây nguồn vốn ổn định cho ngân hàng Để lôi kéo công chúng ngân hàng khơng thu hút lãi suất mà tạo thuận lợi, an toàn, đồng thời kết hợp với nhiều hình thức huy động vốn Ngân hàng nên đưa hình thức huy động vốn vàng, huy động vốn ngoại tệ Người dân muốn sinh lời từ số tiền nhàn rỗi mình, vàng tích trữ họ sinh lãi Trong năm qua giá vàng biến động mạnh số người thích tích trữ vàng rút tiền để mua vàng, ngân hàng chưa có biện pháp để huy động số vàng nhàn rỗi Vì GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 47 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng ngân hàng có hình thức huy động vốn vàng làm tăng lượng vốn huy động năm tới Tạo nên gắn kết tiền gửi huy động dân cư với tín dụng tiêu dùng Nghiên cứu áp dụng hình thức tiết kiệm linh hoạt tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích luỹ hình thức bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ, cơng ty bảo hiểm Hình thức với bảo hiểm xã hội đảm bảo cho người già có sống ổn định, an tồn hưu Đưa số sản phẩm dịch vụ để xố bỏ thói quen để tiền nhà người dân Người dân có thói quen để tiền nhà mặt xuất phát từ nhu cầu sống hàng ngày, mặt khác có tiền nhà sử dụng chủ động hơn, sau ngại gửi tiền Vì ngân hàng cần phát triển tiện ích việc tốn khơng dùng tiền mặt xã hội cho người thấy tốn khơng dùng tiền mặt có phần trội hơn, tiện lợi nguy hiểm tốn dùng tiền mặt Cải tiến thời gian làm thủ tục gửi tiền, làm dịch vụ ngân quỹ cho khách hàng, cần kết hợp song hành khâu kế toán khâu ngân quỹ để rút ngắn thời gian thực nghiệp vụ nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng Ngân hàng cần đa dạng hố hình thức trả lãi cho khách hàng Ví dụ khách hàng gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thay khách hàng phải đến ngân hàng lấy lãi hàng tháng, ngân hàng chuyển lãi qua tài khoản thẻ khách hàng giúp cho khách hàng giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian khách hàng nhận lãi làm việc ngân hàng Mặt khác ngân hàng kết hợp dịch vụ thẻ với sản phẩm huy động vốn Điều thuận lợi khách hàng có con, em học xa họ sử dụng lãi để gửi thẳng cho người thân mà không cần làm thủ tục gửi tiền lần 5.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Sàn giao dịch mặt ngân hàng mà có đến nhân viên làm cơng tác giao dịch có độ tuổi 35 nên thiếu linh hoạt nghiệp vụ khó gây ấn tượng khách hàngngân hàng cần tuyển đội ngũ nhân viên trẻ thay cho đội ngũ nhân viên lớn tuổi làm việc quầy giao dịch Nơi “mặt tiền” ngân hàng cần phải có nhân viên trẻ động để thay GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 48 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng đổi mặt ngân hàng sáng hơn, trẻ trung hơn, bắt mắt có khả thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Bố trí đội ngũ cán nhiệt tình, ngồi khả chun mơn vững vàng phải có tính quần chúng để làm việc phận trực tiếp giao dịch với khách hàng ( kể phận bảo vệ) Luôn giáo dục, uốn nắn cho họ tinh thần tận tuỵ với công việc, ân cần thái độ cư xử bình đẵng với đối tượng khách hàng Thường xuyên mở lớp giao tiếp để cải thiện khả ứng xử nhân viên ngân hàng Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc đặt bảng dẫn phòng ban, nghiệp vụ, bảng thông báo hướng dẫn chi tiết thủ tục cần thiết liên quan đến việc gửi tiền, rút tiền, làm giấy uỷ nhiệm lãnh tiền, báo sổ… để người dân tự tìm hiểu, nắm vững chuẩn bị trước cho tốt, tránh cho người dân yêu cầu giải thích nhiều, đỡ tốn thời gian cho ngân hàng khách hàng Ngân hàng cần cải thiện tờ bướm giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tờ bướm cần đưa biểu phí dịch vụ giúp cho khách hàng dễ dàng tìm hiểu, so sánh chọn lựa dịch vụ Mỗi ngân hàng đưa hình thức huy động vốn ngân hàng bắt buộc thông báo rõ yếu tố liên quan có thời hạn, lãi suất, thủ tục rút vốn, lĩnh lãi….và phải niêm yết nơi mà người đọc thấy, đồng thời nên bố trí cán thường xuyên túc trực để giải đáp khúc mắc, hướng dẫn kỹ lưỡng trực tiếp làm số việc để giúp khách hàng nhanh chóng phục vụ Thường xuyên mở lớp đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cán làm công tác huy động vốn để họ nắm vững khía cạnh cách sâu sắc để lí giải cho khách hàng vấn đề mà họ chưa hiểu Với hướng dẫn nhiệt tình nhân viên ngân hàng giúp cho khách hàng cảm thấy quan tâm giải toả tâm lí e ngại khiến họ đến ngân hàng cách tự nhiên, cởi mỡ thân thiện Ngân hàng cần có sách khuyến khích tồn nhân viên ngân hàng tham gia vào việc tìm kiếm khách hàng cho ngân hàng thị trường sẵn có Ngân hàng cần tạo nguồn động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình cơng tác huy động vốn Để nhân viên GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 49 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng ngân hàngđộng lực cần đảm bảo nhu cầu sống họ, có sách động viên nhân viên khen thưởng, hưởng hoa hồng số tiền huy động mức quy định Ngân hàng cần trọng đến vấn đề chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân viên để họ làm việc hết long ngân hàng, góp phần nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực huy động vốn 5.2.5 Quan tâm để chăm sóc khách hàng Đối với khách hàng có quan hệ lâu năm với ngân hàng Giữ tốt mối quan hệ với khách hàng thơng qua hoạt động tín dụng, tạo mối quan hệ hai chiều gắn bó thân thiết ngân hàng với tổ chức kinh tế Ngân hàng cho tổ chức vay vốn kinh doanh thu kết ngồi việc tốn nợ cho ngân hàng, họ sử dụng thêm dịch vụ ngân hàng toán quốc tế, chi trả lương cho cơng nhân, mua bán ngoại tệ… Ngồi việc cung cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng đưa số sách ưu đãi số khách hàng thường xuyên, tín nhiệm để củng cố mối quan hệ ngân hàng khách hàng Trong dịp lễ, tết, kỷ niệm ngân hàng cần tặng quà, hoa để chúc mừng nhằm củng cố mối quan hệ ngày bền chặt Đây cử thể quan tâm, hiếu khách ngân hàng khách hàng Đối với đối tượng khách hàng cá nhân ngân hàng cần biết thông tin ngày sinh nhật khách hàng để gửi bưu thiếp đến chúc mừng sinh nhật khách hàng Tuy cử nhỏ góp phần lớn vào cơng tác chăm sóc khách hàng ngân hàng Đối với khách hàng lần đến giao dịch ngân hàng việc tạo ấn tượng khách hàng cần thiết Vì để tạo ấn tượng khởi đầu tốt cần phải xem xét đến thái độ , phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng Thái độ nhân viên cần phải thay đổi cho phù hợp, nhân viên tiếp xúc thường xuyên trực tiếp hàng ngày khách hàng Những nhân viên đòi hỏi phải đào tạo cách chun nghiệp, có thái độ nhiệt tình vui vẻ, tận tâm khách hàng GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 50 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng Xây dựng thay đổi phong cách phục vụ cho mà khách hàng bước vào ngân hàng họ cảm nhận điều thành cơng, phục vụ cho họ cảm thấy cần, chờ đến, họ cảm thấy hãnh diện bước vào ngân hàng Muốn nhân viên cần: + Khi thấy khách hàng bước vào nhân viên tiếp xúc với khách hàng cần quan sát khách hàng, tiếp đến đứng lên chào hỏi khách hàng để biết nhu cầu khách hàng đến ngân hàng Có khách hàng cảm thấy nhiệt tình đón tiếp + Khi giao dịch xong nhân viên ngân hàng cần tập thói quen sử dụng câu nói “Cám ơn q khách hàng đến giao dịch ngân hàng” Tuy câu nói đơn giản có giá trị lớn giao tiếp nói chung lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nói riêng Câu nói thể tơn trọng ngân hàng khách hàng Để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng ngân hàng cần tạo mối quan hệ thân thiện khách hàng khách hàng nhận thấy ngân hàng không nơi giao dịch mà người bạn thân thiết khách hàng Giả sử dịp tết nhu cầu đổi tiền cũ lấy tiền khách hàng lớn, số khách hàng có người chưa đến ngân hàng giao dịch Do việc gây ấn tượng với khách hàng cần thiết nhân tố ảnh hưởng lớn đế công tác huy động vốn ngân hàng tương lai Tuy nghiệp vụ không mang lại lợi ích cho ngân hàng mang lại lợi ích cho ngân hàng tương lai Nếu khách hàng có thái độ đón tiếp niềm nở, nhiệt tình phục vụ khách hàng xem cơng tác quảng cáo không tốn tiền ngân hàng đa số khách hàng người buôn bán nhỏ nên khả tuyên truyền xa Ngân hàng thường có chương trình huy động vốn dịp lễ tết với nhiều hình thức khuyến rút thăm trúng xe, trúng vàng…Bên cạnh ngân hàngq tặng cho khách hàng có quan hệ lâu năm, uy tín khách hàng có lượng tiền gửi lớn Tuy nhiên GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 51 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng hình thức có nhiều ngân hàng thực nên chưa tạo nét riêng ngân hàng Ngân hàng cần kết hợp hình thức khuyến với hình thức quảng cáo Thay tặng tiền thưởng cho khách hàng có lượng tiền gửi lớn, ngân hàng thay vào q có hình logo ngân hàng + Đối với quan, doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với ngân hàng ngân hàng tặng cho người lãnh đạo, ban giám đốc đồng hồ để bàn nhỏ, gọn thể logo ngân hàng nơng nghiệp + Đối với khách hàng gửi với lượng tiền gửi lớn ngân hàng tặng đồ tiêu dùng hàng ngày hay cách tân tâm lí tí ngân hàng thiết kế quà mạng đậm nét đặc trưng ngân hàng nông nghiệp GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 52 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình huy động vốn NHNN & PTNT quận Cái Răng cho thấy năm qua nguồn vốn huy động ngân hàng tăng vượt so với kế hoạch đề Tốc độ tăng vốn huy động bình quân cao Sở dĩ ngân hàng có kết năm qua ngân hàng khơng ngừng đa dạng hố sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn gửi tiền, hình thức trả lãi, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ dịch vụ tốn, dịch vụ thẻ… Bên cạnh lãnh đạo linh hoạt nhiệt tình cơng việc đa số cán công nhân viên ngân hàng yếu tố góp phần đem lại kết công tác huy động vốn Tuy nhiên kinh tế ngày phát triển, mang lại nhiều hội cho ngành kinh doanh tỉnh ngân hàng cần đẩy mạnh cơng tác huy động vốn để để nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn nói riêng lĩnh vực dịch vụ khác ngân hàng nói chung Để công tác huy động vốn ngân hàng đạt hiệu cao giai đoạn ngân hàng cần thiết lập chiến lược huy động vốn phù hợp với điều kiện kinh tế Tỉnh Trên sở tạo tảng đưa NHNN & PTNT quận Cái Răng trở thành ngân hàng lựa chọn số khách hàng nông thôn thành thị địa bàn 6.2 KIẾN NGHỊ Đề nghị NHNN & PTNT quận Cái Răng thành lập trang Web riêng ngân hàng để tạo kênh thông tin cho khách hàng dễ tìm hiểu Đề nghị NHNN & PTNT quận Cái Răng cần bố trí xếp lại sàn giao dịch để ngày nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng Đề nghị NHNN & PTNT quận Cái Răng cần bố trí lại nơi bán hồ sơ cho khách hàng, cần đặt bảng dẫn khách hàng biết nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng Đề nghị NHNN & PTNT lắp đặt thêm máy ATM cho chi nhánh cấp để tạo điều kiên cho công tác phát triển dịch vụ thẻ tỉnh góp phần nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực huy động vốn GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 53 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q.Cái Răng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Mai Văn Nam, (2008) Giáo trình Nguyên lý Thống kê kinh tế, NXB Văn Hóa Thơng Tin 2/ Thái Văn Đại, (2010) Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học cần Thơ 3/ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt, (2010) Quản trị ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ 4/ TS Nguyễn Minh Kiều, (2007) Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý 54 SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG ... HUY 27 Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q .Cái Răng TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý ix SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng. .. NN & PTNT Q Cái Răng qua năm 2008, 2009, 2010 GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q .Cái Răng − Phân tích tình hình huy động vốn Ngân. .. khả toán ngân hàng GVHD: LÊ TRẦN THIÊN Ý SVTH: TRẦN HUY CƯỜNG Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT Q .Cái Răng Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng giúp cho việc điều chuyển vốn nhàn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PTNT q cái RĂNG cần THƠ , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PTNT q cái RĂNG cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay