PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại AGRIBANK CHI NHÁNH TP cần THƠ

71 30 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý Sinh viên thực hiện: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN MSSV: 4084181 Lớp: Kinh tế học – K34 Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập Trường Đại học Cần Thơ, bảo giảng dạy nhiệt tình lý thuyết thực tế suốt thời gian học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể cán giảng viên thuộc Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh tất quý thầy cô dày công truyền đạt kiến thức chuyên môn lời dạy ân cần suốt trình học trường Quãng thời gian thực tập Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Cần Thơ, học hỏi thực tế hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo anh chị phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng với dạy hướng dẫn tận tình q thầy Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, đặc biệt Lê Trần Thiên Ý giúp tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Tơi kính gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Lê Trần Thiên Ý tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi kính gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị Agribank Cần Thơ, đặc biệt anh chị phòng Kế hoạch tổng hợp tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập Do kiến thức hạn hẹp thời gian tìm hiểu chưa sâu nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp quý thầy cô Ban lãnh đạo Ngân hàng giúp khắc phục thiếu sót khuyết điểm để hồn thiện Một lần tơi xin gửi đến quý thầy cô, Ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý i SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý ii SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý iii SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN • Họ tên người hướng dẫn: • Học vị: • Chuyên ngành: • Cơ quan cơng tác: • Tên học viên: • Mã số sinh viên: • Chuyên ngành: • Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt Các nhận xét khác Kết luận Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý iv SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Giáo viên phản biện GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý v SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3.Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………….4 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Cơ sở lý thuyết công tác huy động vốn ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Ngân hàng thương mại 2.1.1.2 Vai trò nguồn vốn công tác huy động vốn 2.1.1.3 Ý nghĩa công tác huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1.4 Các loại hình huy động vốn ngân hàng thương mại 2.1.2 Các số đánh giá tình hình huy động vốn 2.1.2.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn 2.1.2.2 Tổng dư nợ/Vốn huy động 2.1.2.3 Vốn điều hoà/Tổng nguồn vốn 2.1.2.4 Vốn có kỳ hạn/Vốn huy động 2.1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn 2.1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 2.1.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý vi SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Chương 3: GIỚI THIỆU AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 10 3.1 Khái quát chung Ngân hàng 10 3.1.1 Lịch sử hình thành trình hình thành phát triển 10 3.1.2 Các loại sản phẩm dịch vụ 10 3.1.2.1 Sản phẩm tài khoản tiền gửi 10 3.1.2.2 Sản phẩm tín dụng 11 3.1.2.3 Dịch vụ ngân hàng 11 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 12 3.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 12 3.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 12 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng giai đoạn 2009 – 2011 .18 3.1.4.1 Phân tích khoản mục thu nhập 18 3.1.4.2 Phân tích khoản mục chi phí 19 3.1.4.3 Phân tích khoản mục lợi nhuận 20 Chương 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 21 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng giai đoạn 2009 – 2011 23 4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng 21 4.1.2 Phân tích tình hình vốn huy động theo kỳ hạn 24 4.1.2.1 Phân tích tiền gửi khơng kỳ hạn 25 4.1.2.2 Phân tích tiền gửi có kỳ hạn 25 4.1.3 Phân tích tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế .28 4.1.3.1 Phân tích tiền gửi dân cư 29 4.1.3.2 Phân tích tiền gửi tổ chức kinh tế 29 4.1.3.3 Phân tích tiền gửi tổ chức tín dụng, tổ chức tài 30 4.1.4 Phân tích số tiêu đánh giá tình hình huy động vốn 31 4.1.4.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn 31 4.1.4.2 Tổng dư nợ/Vốn huy động 32 4.1.4.3 Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn 32 4.1.4.4 Vốn kỳ hạn/Vốn huy động 32 GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý vii SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN 4.1.5 Một số chương trình Marketing Ngân hàng áp dụng để huy động vốn33 4.2 Đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng giai đoạn 2009 – 2011 35 4.2.1 Một số điểm mạnh điểm yếu 35 4.2.1.1 Nhân 35 4.2.1.2 Sản phẩm, dịch vụ 35 4.2.1.3 Marketing 36 4.2.1.4 Tài 36 4.2.1.5 Công tác huy động vốn 37 4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng 37 4.2.2.1 Yếu tố môi trường vĩ mô 37 4.2.2.2 Yếu tố môi trường vi mô 44 4.2.3 Tổng hợp yếu tô vĩ mô, vi mô xây dựng ma trận SWOT 49 4.2.3.1 Tổng hợp yếu tô vĩ mô vi mô 49 4.2.3.2 Xây dựng ma trận SWOTt 50 4.2.3.3 Lựa chọn giải pháp từ ma trận SWOT 52 Chương 5: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 54 5.1 Giải pháp nguồn nhân lực 54 5.2 Giải pháp tổ chức mạng lưới 54 5.3 Giải pháp sản phẩm 55 5.4 Giải pháp hình thức huy động vốn 55 5.5 Giải pháp Marketig 55 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 6.1 Kết luận 57 6.2 Kiến nghị 57 6.2.1 Đối với Agribank Cần Thơ 57 6.2.2Đối với quyền địa phương 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý viii SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1: SƠ LƯỢC VỀ MA TRẬN SWOT Bảng 4.1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 22 Bảng 4.2: VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO KỲ HẠN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 24 Bảng 4.3: VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA AGRIBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 28 Bảng 4.4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 31 Bảng 4.5: MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK 33 Bảng 4.6: DÂN SỐ TRUNG BÌNH VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2010 39 Bảng 4.7: TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUA CÁC NĂM 40 Bảng 4.8: QUY MÔ, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT VÀ GDP CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUA CÁC NĂM 41 Bảng 4.9: SO SÁNH ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 45 Bảng 4.10: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG VNĐ TRONG THÁNG 03/2012 CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN 46 Bảng 4.11: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ 49 Bảng 4.12: MA TRẬN SWOT CHO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ 50 GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý ix SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN c Đối thủ cạnh tranh Bảng 4.9: SO SÁNH ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Ngân Điểm mạnh hàng Điểm yếu AGRI - Là ngân hàng lớn, hoạt động mạnh - Sản phẩm huy động BANK lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn vốn hạn chế - Tài ổn định lợi nhuận tăng - Lãi suất vốn huy động qua năm tương đối thấp so - Uy tín cao, quan tâm hỗ trợ với số ngân hàng cổ ngân hàng trung ương phần địa bàn - Lực lượng khách hàng đông đảo VIET - Là ngân hàng lớn, hoạt động hiệu - Lãi suất huy động vốn COM lĩnh vực tốn quốc tế thấp so với số BANK - Công nghệ thông tin đại ngân hàng cổ phần - Sản phẩm huy động tiền gửi đa dạng địa bàn Marketing phát triển, có nhiều chương trình - Mạng lưới hoạt động khuyến mại cho khách hàng gửi tiết tập trung chủ yếu kiệm tỉnh thành, thưa thớt - Đội ngũ khách hàng đông đảo huyện nơng thơn - Uy tín cao KIEN - Lãi suất huy động không kỳ hạn cao - Quy mô vốn hoạt động LONG - Sản phẩm, dịch vụ đa dạng nhỏ BANK - Chính sách phát triển thương hiệu đạt hiệu VIETIN - Sản phẩm, dịch vụ đa dạng - Chính sách xây dựng BANK - Uy tín cao thương hiệu - Mạng lưới liên kết với tổ chức kinh tế - Lĩnh vực kinh doanh địa bàn rộng chủ yếu tín dụng - Lực lượng khách hàng đông đảo SACOM - Lãi suất huy động tương đối cao BANK - Sản phẩm, dịch vụ đa dạng - Mạng lưới hoạt động chủ yếu tập trung - Nhiều chiến lược marketing hiệu tỉnh/thành phố - Uy tín cao - Đội ngũ nhân viên đơng, có trình độ (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng) GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 45 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN d Cạnh tranh lãi suất ngân hàng Bảng 4.10: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG VNĐ TRONG THÁNG 03/2012 CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN Đơn vị tính: %/năm (tính lãi cuối kỳ) Các kỳ AGRIBANK VIETCOM VIETTIN SACOM KIENLONG Hạn BANK BANK BANK BANK Không kỳ hạn 3,00 2,40 3,00 3,00 5,00 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 12 tháng 13,00 13,00 13,00 13,00 12,96 24 tháng 12,00 13,00 10,00 13,00 12,50 36 tháng 12,00 13,00 9,50 13,00 12,50 (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng) Lãi suất huy động NHTM Nhà nước NHTM cổ phần có chênh lệch cao tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn 24 tháng 36 tháng Ngân hàng có lãi suất cao loại tiền gửi không kỳ hạn Kienlongbank với lãi suất 5%/năm, thấp Vietcombank với 2,4%năm Còn kỳ hạn lại nhìn chung mặt lãi suất huy động tương đương với Nguyên nhân việc quy định mức trần lãi suất huy động theo thông tư số 30 NHNN Việt Nam kể từ ngày 01/01/2011 Tất tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất huy động tiền VNĐ tối đa 6% cho tất loại hình tiền gửi khơng kỳ hạn Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ tháng trở lên 14%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân sở ấn định tối đa tiền gửi tháng trở lên 14.5%/năm Cạnh tranh lãi suất ngân hàng quan trọng, việc huy động vốn cao hay thấp chủ yếu dựa vào lãi suất huy động ngân hàng Vì vậy, lãi suất vấn đề mà NHTM nói chung Agribank Cần Thơ nói riêng cần quan tâm nhiều GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 46 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN e Khách hàng Mỗi ngân hàng có mạnh riêng có đối tượng khách hàng riêng môi trường cạnh tranh, ngân hàng mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tương đồng với nên đối tượng khách hàng giống Điều gây nhiều khó khăn cho ngân hàng việc đưa giải pháp chiến lược kinh doanh Khách hàng chủ yếu Ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, dân cư sản xuất nông nghiệp, sở kinh doanh nhỏ mang tính chất hộ gia đình địa bàn Thành phố Cần Thơ Các khách hàng hầu hết có tâm lý chung tham gia giao dịch với ngân hàng muốn thủ tục nhanh chóng khơng nhiều thời gian, mong muốn ngân hàng mang đến cho thật nhiều tiện ích, n tâm, an tồn thoải mái Vì thế, việc cạnh tranh đưa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Hiện nay, ngày có nhiều ngân hàng thành lập với sản phẩm, dịch vụ ngày đa dạng phong phú, với nhiều chiến lược marketing thu hút khách hàng, làm cho thị phần ngân hàng ngày bị thu hẹp Do đó, kéo theo khó khăn việc huy động vốn hoạt động tín dụng Ngân hàng f Sản phẩm thay Đối với khách hàng doanh nghiệp nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác thay tìm tới dịch vụ ngồi ngân hàng Còn với khách hàng tiêu dùng nguy ngân hàng bị thay cao bất tiện toán cộng thêm tâm lý chuộng tiền mặt lo sợ phá sản ngân hàng, giá đồng tiền Việt Nam lạm phát ngày tăng khiến họ muốn giữ sử dụng tiền mặt thông qua ngân hàng Việc sử dụng thẻ để toán thời gian số siêu thị nơi khách hàng sử dụng thẻ để tốn cộng thêm tính tiện dụng dùng tiền mặt mua hàng đâu dù cửa hàng, siêu thị, nhà hàng lớn quán tạp hóa nhỏ GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 47 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác gửi tiết kiệm bưu điện, quy đổi ngoại tệ để cất giữ, đầu tư vào chứng khoán, tham gia bảo hiểm, mua vàng để trự đầu tư vào bất động sản ngành có mức độ hấp dẫn sau ngành ngân hàng Đó chưa kể hình thức khơng hợp pháp người có tiền nhàn rỗi khơng muốn đến ngân hàng thủ tục giấy tờ phải lựa chọn hình thức gửi, kỳ hạn gửi… “chơi hụi” Khả thay sản phẩm, dịch vụ khác sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng cao Vì vậy, Ngân hàng cần có hướng đắn để hạn chế áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 48 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN 4.2.3 Tổng hợp yếu tô vĩ mô, vi mô xây dựng ma trận SWOT 4.2.3.1 Tổng hợp yếu tố vĩ mô vi mô Bảng 4.11: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ YẾU TỐ CƠ HỘI THÁCH THỨC Yếu tố vĩ mô a Cơ sở hạ tầng phát triển, giao - Lao động có việc làm, thơng thuận lợi, nhiều doanh người dân tăng thêm thu nghiệp hình thành, nhập, hội cho khu công nghiệp cụm công Ngân hàng đẩy mạnh công tác huy động vốn nghiệp hoạt động hiệu b Lực lượng lao động - Khách hàng Ngân - Khách hàng mục ngành nông nghiệp chiếm hàng phần lớn nơng tiêu có xu hướng đơng tổng số lao động dân cơng tác huy giảm dần Tuy nhiên lao động lĩnh động vốn Ngân hàng vực lại giảm dần qua dễ dàng lượng khách hàng đông năm c Thu nhập bình qn đầu người - Người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều tăng d Kinh tế chuyển dịch dần từ - Đa dạng hóa sản nông nghiệp sang công nghiệp phẩm huy động dịch vụ - Cơ hội học hỏi kinh e Việt Nam gia nhập WTO nghiệm tiếp thu nhiều công nghệ ngân hàng tiên tiến Yếu tố vi mô a Uy tín Ngân hàng ngày - Ngân hàng lựa cao chọn khách hàng muốn gửi tiền b Ngày nhiều ngân hàng - Cạnh tranh gay đến Thành phố Cần Thơ để mở gắt, thị phần huy chi nhánh phòng giao dịch động bị thu hẹp c Lãi suất huy động Ngân - Khách hàng hàng thấp so với số chọn ngân hàng có ngân hàng địa bàn lãi suất cao (Nguồn: Tổng hợp) GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 49 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN 4.2.3.2 Xây dựng ma trận SWOT Bảng 4.12: MA TRẬN SWOT CHO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CẦN THƠ Điểm mạnh – S Mạng lưới hoạt động rộng Thị phần lớn Có mối quan hệ tốt với khách hàng Cán cơng nhân viên đơng, có thâm niên, u nghề, có kinh nghiệm quản lý Trình độ ngày nâng cao Tài ổn định, sở vật chất khang trang, công nghệ đại Uy tín khơng ngừng nâng cao Cơ hội – O Thu nhập người dân ngày tăng Cơ hội học hỏi kinh nghiệm Việt Giải pháp thâm nhập Nam gia nhập WTO thị trường Định hướng, bước theo (S1, S2, S3, S4, S5, O1, giai đoạn Xây dựng kịp thời lộ trình O3, O4) chuyển đổi hệ thống NHNo đến 2010 – 2015 – 2020 Chính sách khách hàng hợp lý Thách thức – T Thị phần bị thu hẹp, cạnh tranh ngày gay gắt Việt Nam mở cửa thị trường Giải pháp phát triển thị Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tăng dần trường tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch (S1, S2, S3, S4, S5, T1, vụ, giảm tỷ trọng ngành nông T2) nghiệp Chi phí sở vật chất, quản lý máy, chi phí phát sinh nghiệp vụ lớn Điểm yếu – W Thị phần, thị trường chủ yếu vùng nơng thơn; khu vực thành thị khu công nghiệp chủ yếu NHTM cổ phần Còn phụ thuộc nhiều vào Trụ Sở Chính Số cán lớn tuổi nhiều, chưa theo kịp chương trình Giải pháp phát triển sản phẩm (O2, O3, W1) Giải pháp phòng thủ (W1, W2, W3, T1, T2, T3) (Nguồn: Tổng hợp) GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 50 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN Sau xây dựng ma trận SWOT, giải pháp thực nằm nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung cụ thể sau: a Giải pháp thâm nhập thị trường Đây giải pháp tăng thị phần huy động vốn cho sản phẩm có thị trường có cách tận dụng điểm mạnh có Ngân hàng hội từ bên Ưu điểm - Dễ thực Ngân hàng có kinh nghiệm hiểu biết khách hàng địa bàn; - Tăng thị phần nhanh chóng, từ uy tín Ngân hàng nâng cao, lợi nhuận tăng theo; - Ít tốn chi phí cho việc nghiên cứu sản phẩm tìm thị trường Hạn chế - Không trọng nhiều đến việc đưa sản phẩm mới, nên sản phẩm Ngân hàng ngày hấp dẫn khách hàng khó tính b Giải pháp phát triển sản phẩm Đây giải pháp đưa thêm sản phẩm vào thị trường tại, giải pháp thực dựa sở Ngân hàng tận dụng hội khắc phục điểm yếu Ưu điểm - Thu hút nhiều khách hàng thơng qua sản phẩm nhằm nâng cao uy tín Ngân hàng; - Từng bước đại hóa cơng nghệ ngân hàng gây tầm ảnh hưởng so với đối thủ Nhược điểm - Tốn nhiều chi phí thời gian cho việc nghiên cứu tạo sản phẩm mới, hiên đại hóa cơng nghệ; - Thị phần bị thu hẹp không trọng đến vấn đề mở rộng thị trường c Giải pháp phát triển thị trường Đây giải pháp mở rộng thị trường cho sản phẩm có, giải pháp thực cách Ngân hàng tận dụng điểm mạnh có đồng thời tránh thách thức Ngân hàng GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 51 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN Ưu điểm - Tăng thị phần nhanh chóng, thị trường mở rộng có nhiều hội kinh doanh cho Ngân hàng, từ tăng quy mô hoạt động tầm ảnh hưởng cơng chúng Nhược điểm - Tốn nhiều chi phí thời gian cho việc mở phòng giao dịch mới, tuyển dụng đào tạo thêm nhân viên d Giải pháp phòng thủ Với giải pháp này, Ngân hàng khắc phục điểm yếu đồng thời hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng thách thức Ngân hàng Ngân hàng nên phát triển sản phẩm có tạo sản phẩm để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Mở rộng lĩnh vực hoạt động sang lĩnh vực Công nghiệp dịch vụ Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phải tạo uy tín chỗ đứng vững cho thương hiệu cách nâng cao cơng nghệ, đội ngũ nhân lực, sản phẩm dịch vụ lực tài để cạnh tranh với ngân hàng khác Ưu điểm - Nâng cao trình độ chun mơn nhân viên Ngân hàng củng cố thiết bị cơng nghệ đáp ứng tình hình mới; - Hạn chế rủi ro hoạt động Nhược điểm - Không tập trung mở rộng quy mô hoạt động thâm nhập thị trường nên dễ bị đối thủ chiếm lĩnh thị phần; - Tốn nhiều chi phí thời gian cho việc đào tạo nhân lực mua sấm thiết bị công nghệ 4.2.3.3 Lựa chọn giải pháp từ ma trận SWOT Trong giai đoạn tới, kinh tế dần phục hồi sau thời gian suy thoái, mà nước giới sử dụng nhiều biện pháp để kích thích kinh tế Ngân hàng nên chọn giải pháp tổng hợp phát triển thị trường phát triển sản phẩm Giai đoạn kinh tế phục hồi có nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh Mặt khác, mà sở hạ tầng như: khu công nghiệp Trà Nóc II, Hưng Phú I, Hưng Phú II, khu đô thị Mỹ Hưng, khu dân cư Hưng Thạnh I, cầu Cần Thơ, sân bay Trà Nóc… hồn thành hội GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 52 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN mở rộng quy mô hoạt động đưa thêm sản phẩm phát huy tác dụng để tranh thủ thời cho phát triển Ngân hàng sản phẩm cũ phát huy hết tác dụng hấp dẫn khách hàng tình hình việc phát triển thêm sản phẩm thị trường cũ cần thiết Trong hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều hội kinh doanh cho Ngân hàng, cạnh tranh Ngân hàng dội việc mở rộng quy mơ hoạt động để nâng cao uy tín chiếm lĩnh thị phần điều hợp lý Như thế, Ngân hàng khai thác hội mà kinh tế mang lại để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Và thời kỳ kinh tế ổn định phát triển với nhiều sách ưu đãi kinh tế Thành phố Nhà nước Ngân hàng cần theo hướng mở rộng mạng lưới phát triển quy mô đưa thêm sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ lớn để nâng cao uy tín tầm ảnh hưởng chiếm lĩnh thị phần GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 53 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 5.1 GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Tuy trình độ cán cơng nhân viên Ngân hàng ngày nâng cao mặt tồn Ngân hàng lượng nhân viên lớn tuổi nhiều, có nhiều kinh nghiệm khó tiếp cận với cơng nghệ Ngân hàng khó nâng cao trình độ Vì vậy, Ngân hàng nên: - Thường xuyên rèn luyện công tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, khả giao tiếp, nhận thức vị trí, trách nhiệm nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam - Tiếp tục đào tạo, đánh giá cán bộ, ưu tiên đào tạo nâng cao chuyên sâu lớp cán trẻ có đạo đức phẩm chất lực Bố trí cán trực tiếp, gián tiếp hợp lý theo lực sở trường Chú trọng đến khâu tiếp thị sản phẩm giao dịch Làm tốt công tác khen thưởng, cải thiện môi trường điều kiện làm việc nhằm phát huy tính sáng tạo tăng suất lao động - Thực thưởng phạt rõ ràng người, phòng ban để ngày nâng cao chất lượng hoạt động - Thực luân chuyển cán bộ, lành mạnh hóa tài nâng cao chất lượng tín dụng - Thực kiểm tra theo đề cương kiểm tra đột xuất Từng phòng nghiệp vụ Hội Sở phải xây dựng đề cương kiểm tra chi nhánh theo chuyên đề Thực kiểm tra việc sửa sai theo kiến nghị đoàn kiểm tra nêu… 5.2 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI Với giải pháp này, Ngân hàng thực bước sau: - Đánh giá lại toàn diện kết hoạt động chi nhánh cấp dưới, phòng giao dịch tìm hiểu ngun nhân mặt được, mặt hạn chế Xác định mạnh công tác huy động vốn địa bàn nào? Nơi tiềm - Tiếp tục hoàn thiện sở vật chất với địa điểm thuận lợi, khang trang, thoáng mát số chi nhánh phòng giao dịch nhằm nâng cao vị cạnh tranh, phù hợp với quy hoạch đô thị Thành phố Cần Thơ… GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 54 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN 5.3 GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM Ngân hàng nên đưa sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cấp thiết chu kỳ kinh tế như: sản phẩm tiết kiệm gửi góp cho người có thu nhập thấp, phụ nữ, giáo viên hay sản phẩm tiết kiệm cho người cao tuổi với lãi suất hấp dẫn, rút thăm trúng thưởng du lịch nghỉ dưỡng tiện ích, thường xuyên đưa chương trình rút thăm trúng thưởng để lơi kéo khách hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng tiếp tục mở rộng cung ứng sản phẩm ngân hàng đại cách đẩy mạnh công tác phát hành thẻ ATM, thẻ quốc tế, thẻ Visa, thẻ Master Card… tăng thêm tiện ích dịch vụ qua ATM; thực tốt khâu toán, chuyển tiền; gắn việc cho vay xuất lao động với dịch vụ kiều hối, gửi tiền tiết kiệm; kết nối giao dịch trực tuyến với khách hàng, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, hạn chế tối thiểu thời gian cho khách hàng… 5.4 GIẢI PHÁP VỀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN Ngồi hình thức huy động áp dụng nay, Ngân hàng sử dụng hình thức huy động sau: Huy động qua máy ATM: hình thức huy động khắc phục nhược điểm thời gian hoạt động ngày ngân hàng so với bưu điện Để áp dụng hình thức máy ATM cần trang bị thêm chức như: nhận tiền gửi, nạp tài khoản điện thoại, đóng tiền điện, nước… Huy động tận nơi: khoản tiền gửi có giá trị lớn khách hàng có yêu cầu, Ngân hàng cử nhân viên huy động vốn đến tận doanh nghiệp tận nhà Huy động khoản phát sinh: nhân viên thực dịch vụ tiết kiệm phải nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời vận động khách hàng gửi tiền vào ngân hàng họ có khoản thu nhập phát sinh từ việc giải tỏa, bồi thường, thu nhập cuối mùa vụ, trúng thưởng giá trị lớn… Ngồi ra, Ngân hàng huy động vốn việc phát hành loại kỳ phiếu ngắn hạn với lãi suất cao lãi suất tiền gửi kỳ hạn NHTM cổ phần 5.5 GIẢI PHÁP VỀ MARKETING Ngân hàng nên tăng cường cơng tác quảng cáo, chiêu thị, thơng qua hình thức như: GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 55 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN - Xây dựng website riêng cho Ngân hàng với nội dung phong phú, tốc độ truy cập nhanh, có đường link liên kết với trang Web tiếng Google, Yahoo, Ebay… Đặc biệt, phải đảm bảo tính an tồn, bảo mật khách hàng giao dịch qua mạng trực tiếp với Ngân hàng - Treo băng rơn, áp phích đường lớn, khu vực công cộng đông người siêu thị, trung tâm thương mại, công viên để tăng cường quảng bá hình ảnh Ngân hàng đến cơng chúng - Tài trợ game show truyền hình, đua xe đạp, chương trình ca nhạc qun góp người nghèo - Thường xuyên áp dụng biện pháp khuyến như: tiết kiệm dự thưởng, gửi tiền trúng vàng… - Ngoài ra, để thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, Ngân hàng cần có chương trình thăm doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng chưa khách hàng… GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 56 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Hiện nay, xét lợi nhuận Agribank Cần Thơ đơn vị đứng đầu tín dụng, đứng thứ nguồn vốn tổng số 55 tổ chức tín dụng, NHTM… địa bàn Thành phố Cần Thơ Qua phân tích hoạt động huy động Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Cần Thơ, ta biết nhu cầu vốn lớn nên Ngân hàng không ngừng mở rộng hình thức huy động vốn nhằm chủ động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu khách hàng, Ngân hàng góp phần khơng nhỏ vào phát triển chung Thành phố Có thành bật nhờ vào hoạt động hữu hiệu tất chi nhánh, phòng giao dịch, cụ thể q trình phấn đấu khơng ngừng tập thể cán lãnh đạo, cơng nhân viên tồn ngành chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp Tuy nhiên, với thành tựu đạt được, Ngân hàng tồn thiếu xót hạn chế Qua q trình phân tích hoạt động huy động trên, ta thấy tình hình huy động vốn Ngân hàng hạn chế Tuy lượng vốn huy động tăng tỷ trọng vốn huy động tổng nguồn vốn ngày giảm, Hội sở phụ thuộc nhiều vào Trụ sở Do đó, Ngân hàng cần khơng ngừng nổ lực tìm giải pháp tích cực để nâng cao lượng vốn huy động tăng dần tỷ trọng lượng vốn huy động tổng nguồn vốn Hơn nữa, với kinh tế ngày phát triển, hội nhập kinh tế mang lại nhiều hội cho ngành kinh doanh Thành phố, Ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để nâng cao khả sức cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn nói riêng lĩnh vực dịch vụ khác Ngân hàng nói chung 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Agribank Cần Thơ Với vai trò Hội Sở Chính, để nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Cần Thơ nên: - Đẩy mạnh công tác Marketing, theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt kịp thời, xác thơng tin bất lợi có lợi cho Ngân hàng GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 57 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán phòng nghiệp vụ kinh doanh để nâng cao trình độ chun mơn, nắm bắt kịp thời thơng tin nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ - Đơn giản hóa thủ tục hành việc gửi rút tiền để rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng - Tiếp tục đầu tư hồn thiện cơng nghệ ngân hàng, hồn thiện hệ thống ngân hàng để tăng cường khả giám sát, quản lý điều hành, tạo tảng cho việc phát triển dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ - Đầu tư trang thiết bị công nghệ tiên tiến vào chi nhánh phòng giao dịch để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh gay gắt - Ngân hàng thành phố – Chi nhánh cấp nên thành lập thêm Chi nhánh cấp phường, xã nhằm giúp cho bà nơng dân có điều kiện thuận lợi việc giao dịch với Ngân hàng phường, xã nằm xa ngân hàng quận/huyện (Chi nhánh cấp 2) nên cán tín dụng khó tiếp cận với nơng dân cho vay huy động vốn… 6.2.2 Đối với quyền địa phương Bên cạnh nỗ lực ngân hàng quyền địa phương góp phần khơng nhỏ cơng nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn cho ngân hàng Chính quyền Thành phố Cần Thơ nên: - Sớm ban hành văn pháp luật cho phép tổ chức tín dụng tự việc phát mại tài sản khách hàng khơng tốn để thu hồi lại vốn - Nâng cao tính tự chủ độc lập kinh doanh NHTM, giảm can thiệp quan Nhà nước định cho vay ngân hàng - Khuyến khích cán công nhân viên Thành phố mở tài khoản tiền gửi ngân hàng thực viêc trả lương qua ngân hàng - Có sách hổ trợ vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng (cầu, đường, điện, nước ) cho khu công nghiệp, vùng chuyên canh để khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế với sách hỗ trợ lãi suất, thuế, chuyển giao công nghệ… GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 58 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thanh Đức Hải (2005), Bài giảng môn Marketing ứng dụng ngành kinh doanh, Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ; Niên giám thống kê Thành phố Cần Thơ năm 2010, NXB.Cục Thống Kê Thành Phố Cần Thơ; Lưu Tiến Thuận (2004), Quản trị Marketing, Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ; Đỗ Thị Tuyết (2004), Quản trị chiến lược, Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ GVHD: THS LÊ TRẦN THIÊN Ý 59 SVTH: ĐƯỜNG CHIÊU CHÂN ... 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 21 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng giai đoạn 2009 – 2011 23 4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn. .. hình huy động vốn 2.1.2.1 Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn Đây tỷ số phản ánh lượng vốn huy động so với tổng nguồn vốn Nếu số cao khả huy động vốn chỗ ngân hàng hiệu Chỉ tiêu phản ánh khả huy động vốn. .. hình huy động vốn 31 4.1.4.1 Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn 31 4.1.4.2 Tổng dư nợ /Vốn huy động 32 4.1.4.3 Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn 32 4.1.4.4 Vốn kỳ hạn /Vốn huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại AGRIBANK CHI NHÁNH TP cần THƠ , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại AGRIBANK CHI NHÁNH TP cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay