PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của NGUỒN vốn đầu tư TRỰC TIẾP nước n GOÀI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế TỈNH VĨNH LONG

78 22 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC N GOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn Ths.NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Sinh viên thực TRẦN THỊ ANH THƯ MSSV:4093734 LỚP: Kinh tế học khóa 35 Cần Thơ – 2012 Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long LỜI CẢM TẠ - Trong suốt trình học tập rèn luyện trườ ng Đại học Cần Thơ, em tích lũy kiến thức quý báu, làm tảng giúp em vững bước vào đời Với nổ lực thân với giúp đỡ q thầy em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập nghiên cứu; cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt Thầy Cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Thị Phương Dung tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh Vĩnh Long, Chú Anh, Chị đặc biệt anh Huỳnh Quang Vinh Trung tâm xúc tiến thương mại Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Tuy nhiên, hạn chế kiến thức thời gian nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp q Thầy Cơ quan thực tập để đề tài em hoàn thiện Sau em xin chúc quý Thầy Cô, Cô Chú , Anh Chị dồi sức khỏe luôn thành công công việc sống! Cần Thơ, ngày … tháng….năm … Sinh viên thực Trần Thị Anh Thư GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung i SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long LỜI CAM ĐOAN - Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày….tháng….năm… Sinh viên thực Trần Thị Anh Thư GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung ii SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP - …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Vĩnh Long, ngày … tháng … năm Thủ trưởng quan (Ký tên đóng dấu) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung iii SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC -  Họ tên người hướng dẫn:……………………………………………  Học vị:…………………………………………………………………  Chuyên ngành: …………………………………………………………  Cơ quan công tác:……………………………………  Tên học viên:……………………………………………………………  Mã số sinh viên:……………………………………  Chuyên ngành:……………………………………  Tên đề tài:………………………………………… ……………………………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về hình thức ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Các nhận xét khác GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung iv SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng……năm… Người nhận xét GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung v SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung vi SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHÁP PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề liên quan đến đầu quốc tế 2.1.1.1 Khái niệm đầu quốc tế 2.1.1.2 Tác động đầu quốc tế nước nhận đầu a) Tác động tích cực b) Tác động tiêu cực 2.1.1.3 Tác động đầu quốc tế nước đầu a) Tác động tích cực b) Tác động tiêu cực 2.1.2 Các vấn đề liên quan đến đầu trực tiếp nước .5 2.1.2.1 Khái niệm đầu trực tiếp nước 2.1.2.2 Những đặc trưng FDI .6 2.1.2.3 Các hình thức đầu trực tiếp nước .7 a) Doanh nghiệp liên doanh .7 b) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi c) Hình thức hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hợp tác kinh GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Thư vii SVTH: Trần Thị Anh Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long doanh d) Đầu theo hợp đồng BOT 2.1.2.4 Vai trò tác dụng FDI nước nhận đầu 2.1.2.5 Nhân tố thúc đẩy FDI .10 a) Chênh lệch suất cận biên vốn nước 10 b) Chu kỳ sản phẩm 10 c) Lợi đặc biệt công ty đa quốc gia .11 d) Tiếp cận thị trường giảm xung đột thương mại 11 e) Khai thác chuyên gia công nghệ .12 f) Tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên 12 2.1.3 Khái niệm tăng trưởng kinh tế .12 2.1.3.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế 12 2.1.3.2 Vai trò vốn với tăng trưởng kinh tế 13 a) Mơ hình tân cổ điển tăng trưởng kinh tế 13 b) Mơ hình Harrod – Domar 14 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 CHƯƠNG 3: TIỀM NĂNG THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH VĨNH LONG 18 3.1 NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC THU HÚT FDI CỦA TỈNH VĨNH LONG 18 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 18 3.1.1.1 Diện tích vị trí địa lý 18 3.1.1.2 Địa hình 18 3.1.1.3 Thời tiết – khí hậu 19 3.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 19 3.1.2 Đặc điểm kinh tế .20 3.1.2.1 Thành tựu .20 3.1.2.2 Hạn chế 22 3.1.3 Đặc điểm xã hội 23 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Thư viii SVTH: Trần Thị Anh Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long 3.1.3.1 Dân số .23 3.1.3.2 Lao động 24 3.1.3.3 Cơ cấu hạ tầng 25 3.1.3.4 Về văn hóa giáo dục 27 3.1.4 Tiềm du lịch 27 3.2 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THU HÚT FDI CỦA TỈNH VĨNH LONG 28 3.2.1 Về điều kiện tự nhiên .28 3.2.2 Về kinh tế 28 3.2.2 Về xã hội 29 3.3 CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH VĨNH LONG 29 3.4 CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆC THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH VĨNH LONG 31 3.4.1 Giới thiệu Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh Vĩnh Long 31 3.4.2 Giới thiệu ban quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long .32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN FDI ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH VĨNH LONG 34 4.1 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI TẠI TỈNH VĨNH LONG QUA CÁC NĂM 34 4.1.1 Đầu trực tiếp nước cấp phép Vĩnh Long 34 4.1.2 Đầu phân theo đối tác 37 4.1.3 Đầu phân theo hình thức .39 4.1.4 Đầu phân theo ngành 40 4.2 ĐÓNG GÓP CỦA FDI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH LONG 44 4.2.1 Đóng góp khu vực FDI vốn đầu xã hội 44 4.2.2 Đóng góp khu vực FDI vào thu ngân sách nhà nước .45 4.2.3 Giải v iệc làm 46 4.2.4 Giảm thâm hụt cán cân thương mại 47 4.3 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH VĨNH LONG 48 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung ix SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long giá trị sản xuất CN 197.420 triệu đồng đến năm 2011 tăng lên 5.192.560 triệu đồng tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 25,09% Khu vực đầu trực tiếp nước ngồi đóng góp vào lĩnh vực CN th ương mại dịch vụ, NN chưa thu hút ý nhà đầu Khu vực thương mại dịch vụ đóng góp từ năm 2008 giá trị rất thấp cần ý đầu nhiều vào lĩnh vực Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực FDI chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn tỉnh có xu hướng tăng từ 2006 -2011 Giá trị sản xuất công nghiệp doanh nghiệp FDI phát triển với tốc độ nhanh tốc độ phát triển chung ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 70%/ năm Đây thành công lớn việc thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Với lợi máy móc thiết bị kỹ thuật đại, có thị trường ổn định, lại khuyến khích đầu c hế, sách ngày thơng thống; khu vực kinh tếvốn đầu nước ngồi phát triển nhanh ổn định Những đóng góp khu vực FDI vào sản xuất cơng nghiệp tỉnh Vĩnh Long giữ vị trí quan trọng có tác động thúc đẩy công nghiệp tỉnh phát triển nhanh số lượng chất lượng, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, phù hợp với chủ trương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2011 -2020 4.3.2 Tác động FDI với tăng trưởng ki nh tế tỉnh Vĩnh Long FDI có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội TP, góp phần làm tăng tổng vốn đầu tư, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thu ngân sách nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô Ngồi ra, FDI tác động trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế thể qua đóng góp vào tăng trưởng GDP GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 50 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Biểu đồ 4.7 : GIÁ TRỊ GDP VÀ GDP TRONG KHU VỰC FDI CỦA TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2000-2011 Đvt: Triệu đồng GDP(FDI) GDP 35000000 1200000 30000000 1000000 25000000 800000 20000000 600000 15000000 400000 10000000 200000 5000000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GDP Năm FDI (Nguồn: Niên giám thống k ê Vĩnh Long) Ta thấy tăng trưởng GDP tỉnh tăng trưởng GDP khu vực FDI có mối quan hệ thuận chiều Năm 2000, GDP khu vực vốn nước chiếm 0,2% tổng giá trị GDP tỉnh, đến năm 2011 tốc độ 3,34% Khu vực có vốn đầu nước ngồi đóng góp ngày tăng vào tăng trưởng GDP thời gian qua Khác với khu vực kinh tế nước, tỷ lệ đóng góp vào GDP khu vực FDI thường thấp tỷ lệ giá trị sản xuất khu vực Khu vực có vốn FDI có máy móc thiết bị đại so với khu vực kinh tế nước doanh nghiệp FDI khấu hao tài sản cố định mức cao để nhanh chóng hồn vốn đầu Tỷ lệ đóng góp vào GDP khu vực kinh tếvốn FDI thấp chi phí sản xuất cao Các doanh nghiệp FDI sử dụng nguyên liệu nhập với giá cao, ngành cơng nghiệp phụ trợ tỉnh chưa phát triển để cung cấp nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI, nên doanh nghiệp phải nhập mặt hàng chủ yếu như: phụ liệu giày dép, vải bông, n guyên phụ liệu hàng dệt may, phụ liệu ngành sản xuất thức ăn chăn ni… bên cạnh chi phí vận tải chi phí đáng kể GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 51 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Bảng 4.7: GIÁ TRỊ GDP VÀ GDP TRONG KHU VỰC CÓ VỐN FDI GIAI ĐOẠN 2000-2011 Đvt: Triệu đồng Năm GDP GDP(FDI) GDP(FDI)/GDP 2000 4.322.193 8.672 0,2 2001 4.602.468 8.011 0,17 2002 5.153.078 15.630 0,30 2003 5.618.772 27.923 0,50 2004 6.748.496 34.917 0,52 2005 8.216.385 40.055 0,49 2006 9.508.464 91.226 0,96 2007 11.868.456 181.119 1,53 2008 15.716.989 399.454 2,54 2009 17.915.138 508.558 2,84 2010 21.867.431 707.382 3,23 2011 29.042.792 969.452 3,34 ( Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Long 2011) Như vậy, FDI tỉnh góp phần vào tăng giá trị GDP tỉnh Vĩn h Long, nhiên đóng góp hạn chế Ngun nhân số lượng doanh nghiệp FDI đầu địa bàn tỉnh Vĩnh Long ít, số dự án với quy mơ vốn thấp Bên cạnh sản xuất nước chưa đáp ứng yêu cầu nguyên liệ u cho doanh nghiệp FDI, nên doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu với giá cao, chi phí tăng lên nên giá trị gia tăng khơng cao, đóng góp doanh nghiệp FDI vào GDP thấp GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 52 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Kết chạy hồi quy sau: Regression Statistics Multiple R 0,989119 R Square 0,978357 Adjusted R Square 0,976193 Standard Error 1217630 Observations 12 r = 0,9891 thể mối quan hệ thuận GDP GDP(FDI) chặt chẽ R2 = 0,9784 có nghĩa 97,84% biến thiên GDP có t hể giải thích từ mối quan hệ tuyến tính GDP với GDP(FDI) ANOVA Df SS MS F Regression 6,702E+14 6,7022E+14 452,049233 Residual 10 1,483E+13 1,4826E+12 Total 11 6,85E+14 Significance F 1,17927E-09 Vì giá trị p nhỏ ( Sig.F = 1,1792E-09), ta kết luận GDP GDP(FDI) có mối quan hệ tuyến tính Standard Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 5714133 450792,42 12,6757527 1,7424E-07 4709705,125 6718561 GDP(FDI) 24,06466 1,1318447 21,2614495 1,1793E-09 21,54275239 26,58657  Nhận xét: Phương trình hồi quy tuyến tính GDP GDP(FDI): Y = 5714133+24,0647X Hệ số b = 24,0647 số dương cho ta thấy mối quan hệ thuận chiều GDP GDP(FDI) Khi khu vực GDP(FDI) đóng góp triệu đồng GDP tỉnh Vĩnh Long tăng lên 24,0647 triệu đồng Từ cho thấy FDI tác động mạnh mẽ đến tăng GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 53 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long trưởng GDP tỉnh Vĩnh Long Tuy đóng góp GDP(FDI) thấp so với tiềm tỉnh góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhằm nâng cao suất, lực cạnh tranh nâng cấp kinh tế tỉnh Vĩnh Long Bảng 8: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA VỐN FDI, VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ GDP CỦA TỈNH VĨNH LONG TỪ NĂM 2000- 2011 GDP XDCB XK GDP XDCB 0,96 XK 0,98 0,94 FDI 0,98 0,96 0,97 FDI Sau phân tích hệ số tương quan vốn xây dựng bản, giá trị xuất vốn FDI, kết hệ số tương quan biến dương cho thấy mối quan hệ thuận chiều biến với GDP Hệ số tương quan biến lớn 0.96, nên vốn FDI, giá trị XK vốn xây dựng tác động mạnh mẽ đến mức thu nhập GDP Tuy tác động FDI lớn đến tăng trưởng GDP đóng góp FDI Vĩnh Long đến chưa nhiều mong muốn chưa tương xứng với tiềm tỉnh Tuy có nhiều đóng góp tích cực đến phát triển kinh tế xã hội ch ỉ chiếm phần nhỏ tiêu phát triển nến kinh tế xã hội Những đóng góp tăng lên thời gian tới với nổ lực Chính phủ nói chung, nhân dân quyền tỉnh Vĩnh Long nói riêng cơng tác thực giải pháp cải thiện mơi trường đầu nâng cao dòng vốn FDI vào tỉnh GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 54 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long 4.4 ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 4.4.1 Những định hướng thu hút FDI giai đoạn 2011-2015 Trung tâm xúc tiến thương mại Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long - Định hướng ngành: + Ưu tiên thu hút đầu vào ngành có cơng nghệ cao; gia tăng xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động; phát triển công nghiệp phụ trợ; dự án sản xuất sản phẩm - dịch vụ có sức cạnh tranh dự án xây dựng kết cấu hạ tầng + Khuyến khích thu hút vào ngành cơng nghiệp phụ trợ, ngành du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, dự án đầu công nghệ sinh học, dự án đầu công nghệ chế biến thực phẩm - Định hướng đối tác: Chú trọng thu hút FDI từ tập đoàn đa quốc gia (TNCs) Việc thu hút tập đồn đa quốc gia khuyến khích hai hướng: + Thực dự án lớn, công nghệ cao hướng vào xuất + Tạo điều kiện để số TNCs xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực - Định hướng vùng: tất dự án đầu vào địa bàn huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long 4.4.2 Mục tiêu thu hút FDI Trung tâm xúc tiến thương mại Hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 - Dự kiến thu hút vốn đầu nước đạt khoảng 30 đến 35 dự án với tổng vốn đăng ký từ 260 đến 320 triệu USD - FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tỉnh Để tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn đề cập Dự kiến thu hút vốn FDI năm 2015 chiếm tỷ trọng từ 1012% so với tổng vốn đầu toàn xã hội tỉnh Vĩnh Long - Đến năm 2015 lĩnh vực đầu nước ngồi đóng góp khoảng 50 - 60% tổng kim ngạch xuất tỉnh - Lao động khu vực doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi đạt từ 35 – 40 ngàn lao động GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 55 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT FDI VÀO TỈNH VĨNH LONG TRONG THỜI GIAN TỚI Trong chờ đợi cải thiện từ Nh nước, Chính phủ sách, pháp luật, chế liên quan đến FDI hỗ trợ đầu tư, kinh doanh, thuế, đất đai, tiền lương…để tăng cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Long thời gian tới cần tập trung thực nhóm giải pháp chủ yếu sau: 5.1 GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT, CƠ SỞ HẠ TẦNG - Tập trung đạo đẩy nhanh tiến độ thực cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng; nhanh chóng quy hoạch khu đất để sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu - Huy động nguồn lực, tập trung cho đầu phát triển để tạo lực sản xuất lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng như: Hệ thống đường giao thơng, cấp, nước, điện, bưu viễn thơng,… đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu doanh nghiệp có vốn đầu nước - Tập trung đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở hạ tầng khu cơng nghiệp Bình Minh, khu Cơng nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2, tuyến công nghiệp Cổ Chiên cụm công nghiệp huyện, thành phố dự án khu, cụm, tu yến cơng nghiệp liên quan Ngồi việc đầu sở hạ tầng đến hàng rào khu công nghiệp, tuyến cụm công nghiệp địa bàn tỉnh, hàng năm tỉnh dành phần ngân sách hỗ trợ đầu sở hạ tầng hàng rào khu công nghệ cao, khu c ông nghiệp cụm công nghiệp nhằm tạo “vốn mồi” “kích thích” bỏ vốn đầu nhà đầu - Tập trung phát triển giao thông nội tỉnh nhiều nguồn vốn: Trung Ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã, nhân dân đóng góp, nhà đầu t ư…Nghiên cứu phát triển tuyến vận tải thủy từ Vĩnh Long TP Hồ Chí Minh tỉnh Miền Nam GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 56 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long - Chỉ đạo quan, doanh nghiệp liên quan phát triển mạng cung cấp nước, điện, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, dịch vụ hỗ trợ khác…đúng theo quy hoạch duyệt 5.2 GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÀO TẠO NGHỀ - Ưu tiên vốn ngân sách để đầu xây dựng hoàn chỉnh trường dạy nghề tỉnh, nâng cấp, cải tạo, mở rộng đầu trang thiết bị đại cho Trung tâm dạy nghề tỉnh hu yện, thành phố nhằm nâng cao lực chất lượng đào tạo nghề địa phương tỉnh Thực xã hội hố cơng tác đào tạo nghề với đa hình thức, đa nguồn vốn đa sở hữu - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường lực quản lý đầu cho hệ thống quan quản lý nhà nước đầu cấp - Hết sức ý công tác đào tạo nhân lĩnh vực quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế, kỹ thuật cao để đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi dự án đầu Tăng cường công tác đào tạo, nh ất đào tạo nghề với tham gia tổ chức nước nước nhằm đáp ứng tốt nhu cầu lao động kỹ thuật cao nhà đầu 5.3 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CHO NHÀ ĐẦU - Tiến hành rà soát, sửa đổi, điều chỉnh cập nhật bổ sung sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, văn pháp quy thuộc thẩm quyền ban hành tỉnh sở vừa phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, vừa đáp ứng môi trường cạnh tranh lành mạnh khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến, kêu gọi đầu - Thiết lập mặt pháp lý, đầu chung cho nhà đầu tỉnh nước nhằm tạo lập mơi trường đầu ổn định, bình đẳng cho doanh nghiệp nước - Mở rộng thực sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu nước yên tâm làm ăn địa bàn tỉnh GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 57 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long - Chỉ đạo cho quan liên quan đặc biệt ngành thuế, tài nguyên môi trường tăng cường phổ biến, tiếp nhận thông tin chiều qua đối thoại trực tiếp với nhà đầu FDI - Chú ý phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, vật thiết bị; sửa chữa thiết bị khí; xử lý chất thải công nghiệp; cung cấp suất ăn công nhân, dịch vụ pháp lý… - Tạo điều kiện thuận lợi để giải nhanh chóng kiến nghị nhà đầu qua việc phân cấp cho quan chuyên ngành 5.4 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU - Tăng cường phổ biến rộng rãi, đầy đủ, rõ ràng thông tin đầu tư, ưu đãi đầu tư, tiềm năng, mạnh, đặc trưng, hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long, website quan tỉnh, phương tiệ n thông tin đại chúng khác Tạo điều kiện giải đáp thắc mắc nhà đầu trang thông tin điện tử - Tiếp tục đổi công tác xúc tiến đầu tư, ý trọng tâm thu hút đầu đa dạng hóa phương thức xúc tiến đầu - Đổi phương thức xúc tiến đầu theo hướng chuyển mạnh sang hình thức vận động xúc tiến đầu theo dự án đối tác trọng điểm - Tiếp tục lập đề xuất dự án ưu tiên đầu theo quy hoạch phát triển, ý dự án động lực lĩnh vực nông nghiệp, t hủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, phát triển sở hạ tầng 5.5 GIẢI PHÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Sở Kế hoạch Đầu phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu quan, tổ chức liên quan lập “Sổ tay đầu tỉnh Vĩnh Long”, phổ biến rộng rãi qua in, đĩa CD, mạng thông tin điện tử Nội dung gồm thông tin kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long, thủ tục cần thiết liên quan, văn pháp quy, dự án ưu tiên, dự án tiềm năng… GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 58 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hàn h theo chế cửa quan tham mưu cấp giấy chứng nhận quản lý đầu Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh - Nâng cao hiệu việc áp dụng chế “1 cửa” đồng bộ, liên thông từ khâu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, cấp mã số thuế đăng ký dấu,… để nhà đầu quan hệ chỗ, quan để thực hoàn chỉnh thủ tục đầu Nghiên cứu giảm thời gian thực thủ tục đầu - Đẩy mạnh công tác dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu việc thành lập, hình thành doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đầu - Thực tốt chế hậu kiểm doanh nghiệp FDI: Chỉ đạo cho quan liên quan thực tốt biện pháp hậu kiểm theo quy định pháp luật thuế, doanh nghiệp, lao động, môi trường luật liên quan nhằm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kịp thời ngă n chặn, xử lý vi phạm có 5.6 GIẢI PHÁP VỀ LIÊN KẾT THU HÚT ĐẦU FDI Vĩnh Long cần liên kết chặt với tỉnh, thành phố giáp ranh TP Hồ Chí Minh để kịp thời nắm bắt hội đầu tư, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đầu để kịp thời cải thiện giải pháp thu hút, nâng hiệu đầu FDI tỉnh, để chuẩn bị cho dự án FDI quy mô vùng liên tỉnh GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 59 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Vĩnh Long tỉnh có nhiều tiềm phát triể n kinh tế - xã hội, có điều kiện thuận lợi để thu hút FDI từ nhiều quốc gia giới Tuy nhiên thực trạng cho thấy vấn đề thu hút FDI tỉnh nhiều hạn chế, số dự án đầu địa bàn thấp chưa xứng với tiềm tỉnh, dự án FDI có quy mơ nhỏ, vốn đăng ký thực thấp, đầu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chủ yếu, lĩnh vực thương mại – dịch vụ thu hút dự án, hạn chế lĩnh vực nông nghiệp chưa thu hút dự án nào, nông nghiệp tỉnh phát triển Vì tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào lĩnh vực kinh tế tỉnh Thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam nói chung tỉnh Vĩnh Long nói riêng mang lại đóng góp tích cực mặt kinh tế xã hội tỉnh Với tham gia nguồn vốn FDI thu hút năm qua, tỉnh Vĩnh Long có bước phát triển nhanh kinh tế, đặc biệt sản xuất cơng nghiệp Đối với Vĩnh Long thu hút FDI công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế lĩnh vực công nghiệp, nhằm nâng cao suất, lực cạnh tranh nâng cấp kinh tế Việt Nam thành viên thức tổ chức Thương mại giới WTO, vừa hội vừa thách thức kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Vĩnh Long nói riêng, hội nhập kinh tế có hội mở rộng giao lưu phát triển kinh tế với nước giới nên tận dụng để thu hút nguồn vốn đầu từ nhiều quốc gia, bên cạ nh vấn đề cạnh tranh gay gắt quốc gia để thu hút FDI đáng quan tâm Trước bối cảnh cạnh tranh kinh tế giới Việt Nam, để thu hút d ssự án FDI lớn từ quốc gia có uy tín, cơng nghệ đại - thân thiện với mơi trường điều không dễ dàng để thực Nhưng với sách ngày thơng thống, mơi trường pháp lý ngày thuận lợi, với ưu đãi đầu tỉnh Vĩnh Long góp phần tạo nên điểm hấp dẫn Vĩnh Long đối tác nước Trong tương lai Vĩnh Long cải thiện môi trường đầu để thu hút nhiều GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 60 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long dự án FDI có chất lượng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo định hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với UBND tỉnh Vĩnh Long: - Tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng tỉnh để thu hút dự án FDI vào địa bàn tỉnh - Quy hoạch phát triển địa điểm đầu tư, lên kế hoạch dự án kêu gọi đầu trực tiếp nước - Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm để xây dựng khu, cụm, tuyến công nghiệp làm sở để thu hút dự án vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Đối với Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh Vĩnh Long: - Tiếp tục cơng khai, minh bạch sách, chế quản lý Có sách cụ thể việc thu hút dự án công nghệ cao - Đề sách hợp lý nhiều ưu đãi để thu hút dự án vào lĩnh vực nông nghiệp thương mại – dịch vụ GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 61 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trần Thu Thủy, “Giải pháp nhằm thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam, đề án kinh tế” (2005) Nguyễn Thị Hồng Hoa, “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam - thực trạng giải pháp” (2003) Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến (2007) Quản trị học, NXB thống kê Mai Văn Nam (2008) Nguyên lý thống kê kinh tế , NXB văn hóa Bộ Hoạch Đầu (2008) Kỷ yếu 20 năm đầu nước Việt Nam , NXB Thông Tấn Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Vĩnh Long tính đến tháng năm 2012 Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh Vĩnh Long, Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long2011 Sở kế hoạch đầu tỉnh Vĩnh Long (2010) Thực trạng huy động đề xuất giải pháp chủ yếu để huy động sử dụng hiệu vốn đầu trực tiếp nước đầu Vĩnh Long Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2010) Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2011-2020 tằm nhìn đến năm 2020 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 62 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC Bảng 1: TỔNG SẢN PHẨM BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐBSCL THEO GIÁ THỰC TẾ Đơn vị tính: triệu đồng/người Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 An Giang 10,037 12,752 16,970 18,391 21,184 27,360 Long An 9,952 12,641 16,694 19,308 23,125 29,558 Tiền Giang 8,892 10,918 14,920 17,735 20,949 27,748 Bến Tre 8,819 9,916 13,144 14,864 17,361 23,680 Trà Vinh 6,641 9,007 9,390 11,107 16,672 19,402 Vĩnh Long 9,342 11,604 15,348 17,476 21,302 28,237 Đồng Tháp 7,357 9,482 12,06 14,265 16,720 21,556 Kiên Giang 11,474 13,810 19,206 22,019 25,827 35,890 Cần Thơ 15,488 19,185 26,758 31,066 36,815 48,924 Hậu Giang 7,769 9,372 11,538 13,531 15,619 19,663 Sóc Trăng 8,466 10,777 13,925 15,835 20,696 28,549 Bạc Liêu 10,721 12,736 14,558 16,882 20,175 24,838 Cà Mau 10,654 13,449 15,044 17,326 19,972 23,339 Toàn vùng 9,750 12,022 15,653 17,944 21,310 28,036 (Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Long 2011) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 63 SVTH: Trần Thị Anh Thư Phân tích tác động nguồn vốn đầu trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long Bảng 2: Số liệu phân tích hệ số tương quan vốn FDI, vốn xây dựng bản, giá trị xuất GDP tỉnh Vĩnh Long từ năm 2000-2011 Đvt: Triệu đồng Năm GDP XDCB XK FDI 2000 4.322.193 261.517 952.046 8.672 2001 4.602.468 282.923 832.702 8.011 2002 5.153.078 331.222 976.382 15.630 2003 5.618.772 333.341 1.037.627 27.923 2004 6.748.496 360.883 2.193.781 34.917 2005 8.216.385 448.616 2.490.285 40.055 2006 9.508.464 586.163 2.488.256 91.226 2007 11.868.456 841.034 2.680.650 181.119 2008 15716989 883.867 4.460.758 399.454 2009 17915138 1.290.546 5.035.651 508.558 2010 21.867.431 1.654.834 4.959.181 707.382 2011 29.042.792 1.601.796 8.069.040 969.452 (Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Long) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 64 SVTH: Trần Thị Anh Thư ... Ths Nguy n Thị Phương Dung ix SVTH: Tr n Thị Anh Thư Ph n tích tác động ngu n v n đầu tư trực tiếp n ớc đ n tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long 4.3.1 Tác động FDI chuy n dịch cấu kinh tế tỉnh Vĩnh. .. Thị Phương Dung 10 SVTH: Tr n Thị Anh Thư Ph n tích tác động ngu n v n đầu tư trực tiếp n ớc đ n tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long trường n i địa tăng l n, n n n ớc nhập chuy n sang s n xuất... Tr n Thị Anh Thư Ph n tích tác động ngu n v n đầu tư trực tiếp n ớc đ n tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long 1.3.3 Đối tư ng nghi n cứu Đối tư ng nghi n cứu đề tài tình hình thu hút đầu tư trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của NGUỒN vốn đầu tư TRỰC TIẾP nước n GOÀI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế TỈNH VĨNH LONG , PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của NGUỒN vốn đầu tư TRỰC TIẾP nước n GOÀI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế TỈNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay