PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN IN TỔNG hợp cần THƠ

64 27 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH _ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Bảng nháp) PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỒ ANH KHOA BÙI THANH TỐ Mã số SV: 4093736 Tên lớp: Kinh tế học K35 Cần Thơ - 5/2013 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm học tập Trường Đại học Cần Thơ với thời gian thực tập Công ty cổ phân In tổng hợp Cần Thơ, em đư ợc định hướng thực đề tài luận văn tốt nghiệp Đề tài hồn thành với giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị quan thực tập ý kiến hướng dẫn tận tình q thầy khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý Thầy trường Đại học Cần Thơ nói chung quý Th ầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng tận tình dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em ba năm qua Đ ặc biệt, em xin chân thành cảm ơn tận tâm dạy thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa suốt trình em thực luận văn tốt nghiệp Kính chúc q Thầy dồi giàu sức khỏe để tiếp tục thực trọng trách vinh quang nhà khoa học, nhà giáo góp phần phát triển nghiệp giáo dục nước nhà Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, phòng ban Cơng ty hỗ trợ em nhiều thời gian vừa qua Đặt biệt cơ, chị phòng Kế tốn – Tài nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài Chúc ban lãnh đạo, chú, anh chị Công ty nhiều sức khỏe công tác tốt Chúc Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ ngày phát triển vững mạnh Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ anh chị gia đình lo l ắng cho em mười lăm năm học vừa qua tương trợ, giúp đở bạn lớp Kinh Tế Học Khóa 35 suốt thời gian học tập làm lu ận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Bùi Thanh Tố GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA i SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài khoa học Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Bùi Thanh Tố GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA ii SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………… Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2013 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA iii SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP   Họ tên giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN HỒ ANH KHOA  Học vị: Thạc sĩ  quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ  Tên sinh viên: BÙI THANH TỐ  MSSV: 4093736  Lớp: Kinh Tế Học – Khóa 35  Tên đề tài: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: ……………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: … Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ……………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu) ……………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) … Cần Thơ, ngày … tháng 05 Năm 20113 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA iv SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………… Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA v SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận tiêu tài 2.1.3 Các tỷ số tài 2.1.4 Phân tích tỷ số tài theo sơ đồ Dupont 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ 17 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17 3.1.1 Khái quát Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ 17 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 18 3.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 18 3.2.1 Nội dung hoạt động 18 3.2.2 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 19 3.3 CẤU TỔ CHỨC 20 3.4 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2010-2012 21 3.5 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 24 4.1 PHÂN TÍCH DOANH THU CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 24 4.1.1 Phân tích tình hình tổng doanh thu Công ty 24 4.1.2 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 25 4.1.3 Doanh thu từ hoạt động tài 27 4.1.4 Doanh thu khác 27 4.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ CỦA CƠNG TY GIAI DOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 …………………………………………………………………………………….28 4.2.1 Phân tích chung tình hình tổng chi phí Cơng ty 28 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA vi SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ 4.2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh 29 4.2.3 Chi phí hoạt động tài 30 4.2.4 Chi phí hoạt động tài 30 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TỔNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 31 4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận trước thuế Công ty 31 4.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 4.3.3 Lợi nhuận từ hoạt động tài 32 4.3.4 Lợi nhuận khác 33 4.4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 34 4.4.1 Các tiêu khả khoản ngắn hạn toán nhanh 34 4.4.2 Các tiêu hiệu sử dụng tài sản 35 4.4.3 Tỷ số quản trị nợ 39 4.4.4 Tỷ số khả sinh lợi 41 4.5 PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT 43 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ 46 5.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ 46 5.1.1 Giải pháp tăng doanh thu 46 5.1.2 Giải pháp giảm chi phí 47 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 6.1 KẾT LUẬN 49 6.2 KIẾN NGHỊ 49 6.2.1 Đối với Công ty 49 6.2.2 Đối với nhà nước 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 1A CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN 52 PHỤ LỤC 1B CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN 53 PHỤC LỤC 54 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA vii SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG DOANH THU CỦA CƠNG TY NĂM 2010 ĐẾN 2012 24 Bảng 2: BẢNG PHÂN TÍCH DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2010 ĐẾN 2012 25 Bảng 3: BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG CHI PHÍ CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 29 Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 31 Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 32 Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 33 Bảng 8: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN KHÁC CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 33 Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH HỆ SỐ THANH KHOẢN NGẮN HẠN VÀ THANH TỐN NHANH CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 34 Bảng 10: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 36 Bảng 11: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 40 Bảng 12: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 42 Bảng 13: BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CƠNG TY 48 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA viii SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: SƠ ĐỒ DUPONT 14 Hình 2A: SẢN PHẨM IN ẤN (BÁO CHÍ, SÁCH GIÁO KHAO) CỦA CÔNG TY 19 Hình 2B: SẢN PHẨM IN ẤN ( HĨA ĐƠN LIÊN TỤC) CỦA CƠNG TY 19 Hình 2C: SẢN PHẨM IN ẤN ( VÉ SỐ, NHÃN HIỆU BAO BÌ) CỦA CƠNG TY19 Hình 3: SƠ ĐỒ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ 20 Hình 4: HÌNH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG GỢP CẦN THƠ NĂM 2010, 2011 VÀ 2012 45 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA ix SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ 4.4.2.5 Vòng quay tổng tài sản Từ bảng phân tích tiêu hiệu sử dụng tài sản cho thấy, vòng quay tổng tài sản Công ty năm 2010 1,04 lần biến động tăng năm 2011 đạt 1,13 lần, nguyên nhân tốc độ tăng doanh thu tăng cao tốc độ tăng tổng tài sản bình qn Đến năm 2012 vòng quay t tài sản công ty gi ảm đạt đạt 1,11 lần, nguyên nhân suy thoái chung kinh tế làm cho tình hình doanh thu tăng với tốc độ thấp năm 2011 song song tổng tài sản bình qn tăng lên làm cho vòng quay t tài sản giảm Tỷ số vòng quay tổng tài sản Cơng ty q thấp, khơng cho thấy hiệu sử dụng vốn Sự biến động xảy thị trường kinh doanh đòi hỏi tiêu chuẩn ngày cao, Công ty phải đầu tư đủ mặt nên năm qua hiệu sử dụng tổng tài sản chưa cao Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản Cơng ty thấp vòng quay tổng tài sản trung bình ngành, kếtcơng ty tạo không tương xứng với số tài sản mà Cơng ty Để nâng cao vòng quay tổng tài sản, công ty phải gia tăng doanh thu giảm bớt phần tài sản kết hợp hai biện pháp 4.4.3 Tỷ số quản trị nợ Trong tài doanh nghiệp, mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp gọi đòn bẩy tài Đòn bẩy tài tính hai mặt Một mặt giúp gia tăng lợi nhuận cho cổ đơng, mặt khác làm gia tăng rủi ro Do đó, tỷ số quản lý nợ quan trọng tỷ số quản lý tài sản, Công ty cần quan tâm để tân dụng khoản nợ cách tôt Sau bảng phân tích tỷ số quản trị nợ Cơng ty giai đoạn năm 2010 đến năm 2012: GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 38 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ BẢNG 12: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Chỉ tiêu (1) Tổng nợ phải trả (2) Tổng giá trị tài sản (3) Tổng vốn chủ sở hữu Hệ số nợ tổng tài sản= (1)/(2) ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Triệu đồng 56.698,90 Triệu đồng 140.189,50 Triệu đồng 83.490,70 (%) 40 Năm 2012 77.048,00 102.121,40 170.337,90 198.484,20 93.289,90 96.362,80 45 51 Hệ số nợ tổng tài sản ngành (%) 46 46 27 Hệ số đòn bẩy tài chính= (1)/(3) Hệ số đòn bẩy tài ngành Lần Lần 0,68 0,86 0,83 0,84 1,06 0,44 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán Cơng ty phụ lục số bình qn ngành In) 4.4.3.1 Tỷ số nợ tổng tài sản Tỷ số nợ tổng tài sản, thường gọi tỷ số nợ (D/A), tỷ số đo lường mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp để tài trợ cho tổng tài sản, Tỷ số nợ so với tổng tài sản nói chung thường nằm khoảng 50 đến 70% tốt Ta phân tích tình hình nợ tổng tài sản Cơng ty qua năm 2010 đến năm 2012 Từ bảng phân tích cho thấy, tỷ số quản trị nợ Công ty tăng lên qua năm từ 2010 đến 2012, nhiên năm 2010 năm 2011 Công ty tỷ số nợ tổng tài sản 40% 45% Tỷ số hai năm tương đối thấp nhỏ mức trung bình 50%, điều mặt tích cực khả tự chủ tài khả vay doanh nghiệp cao Tuy nhiên mặt trái doanh nghiệp khơng tận dụng lợi đòn b ẩy tài đánh hội tiết kiệm thuế từ việc sử dụng nợ Đến năm 2012 tỷ số quản trị nợ 51%, nợ công ty tăng cao so với năm 2011 năm 2010, Công ty đưa t ỷ số vào khoảng an tồn nhất, Cơng ty nên tiếp tục giữ vững năm Hệ số nợ tổng tài sản Cơng ty xu hướng tăng cao dần chứng tỏ Công ty đưa hệ số vào mục tiêu an toàn để tận dụng đòn bẩy tài tiết kiệm thuế Hệ số nợ tổng tài sản ngành xu hướng giảm chứng tỏ công ty khác ngành tăng khả tự chủ tài tăng khả vay doanh nghiệp GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 39 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ Tóm lại, Tỷ số nợ tổng tài sản Công ty tăng theo chiều hướng tốt qua năm từ 2010 đến 2012, việc tăng trưởng đưa Công ty vào khoảng ổn định tận dụng đòn bẩy tài năm 4.4.3.2 Tỷ số quản lý nợ vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu, thường gọi tỷ số nợ (D/E), đo lường mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp mối quan hệ tương quan với mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu Từ bảng phân tích tỷ số quản trị nợ năm 2010 đến năm 2012 Công ty, ta thấy tỷ số tăng liên tục qua năm chưa cho thấy doanh nghiệp quản trị nợ hiệu Ở năm 2010 năm 2011 tỷ số nợ vốn chủ sở hữu 0,68 lần 0,83 lần, mức cải thiện tốt doanh nghiệp việc sử dụng nợ để tận dụng lợi đòn bẩy tài đánh hội tiết kiệm thuế việc sử dụng nợ Đến năm 2012 tỷ số 1,06 lần, tình hình năm tốt năm 2010 2011 nhiều Cơng ty trì tỉ lệ tối đa 1:1 Điều cho thấy Cơng ty tận dụng lợi đòn bẩy tài nhằm tiết kiệm thuế việc sử dụng nợ Nếu so với số trung bình ngành Cơng ty s dụng q nhiều nợ năm 2012 tức 1,06 đồng tiền nợ cho đồng vốn làm khả tự chủ tài làm cho rủi ro Công ty tăng lên 4.4.4 Tỷ Số Khả Năng Sinh Lợi Chỉ tiêu sinh lời tiêu tương đối, biểu so sánh mức lợi nhuận đạt so với vốn kỳ kinh doanh định Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, mục tiêu cuối tạo lợi nhuận Đồng thời, hệ định quản trị, thể hiệu kinh doanh công ty Người ta thường dùng tiêu lợi nhuận doanh thu, lợi nhuận vốn chủ sở hữu để đánh giá khả sinh lời đồng vốn, thể khả quản trị nhà quản lý Khả sinh lời điều kiện trì, tồn phát triển cơng ty Sau bảng phân tích tỷ số khả sinh lợi Công ty: GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 40 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ BẢNG 13: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Chỉ tiêu (1) Lợi nhuận ròng (2) Doanh thu (3) Bình qn tổng tài sản (4) Bình quân vốn chủ sở hữu ROS= (1)/(2) ROS ngành ROA= (1)/(3) ROA ngành ROE= (1)/(4) ROE ngành ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Triệu đồng 8.025,60 9.900,10 12.363,80 Triệu đồng 138.468,50 175.905,20 203.834,30 Triệu đồng 132.667,20 155.263,70 184.411,00 Triệu đồng 64.435,50 88.390,30 94.826,40 (%) 5,80 5,62 6,07 (%) 8,39 5,78 6,10 (%) 6,05 6,38 6,70 (%) 7,58 8,67 9,56 (%) 12,46 11,20 13,04 (%) 13,47 15,76 14,98 (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty phụ lục số bình quân ngành in) 4.4.4.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Từ bảng phân tích tỷ số khả sinh lợi Công ty năm 2010 đến năm 2012 ta thấy, tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty tăng giảm qua năm Cụ thể năm 2010, 100 đồng doanh thu Cơng ty 5,80 đồng lợi nhuận, Sang năm 2011, tỷ số giảm nhẹ nghĩa 100 đồng doanh thu Cơng ty thu 5,62 đồng lợi nhuận, chi phí kinh doanh tăng cao nên làm tỷ suất lợi nhuận năm giảm Năm 2012, tỷ số tăng đạt 6,07 lần, nghĩa 100 đồng doanh thu Công ty thu 6,07 đồng lợi nhuận lợi nhuận tăng năm trước chi phí phần giảm, giá ngun vật liệu đư ợc kiềm chế, Công ty đảm bảo tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận năm cao năm trước Từ kết phân tích cho thấy, tác động tình hình cạnh tranh doanh nghiệp ngành giá thị trường tác động lên doanh thu lợi nhuận làm cho tỷ suất Công ty không ổn định Tỷ số ROS Công ty tăng trưởng ổn định so với ROS ngành, ROS Công ty lại giá trị thấp ROS ngành, chứng tỏ lợi nhuận Công ty đạt hiệu thấp công ty khác ngành GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 41 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ 4.4.4.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Qua bảng phân tích tỷ số khả sinh lợi năm 2010 đến năm 2012 Công ty cho thấy, tỷ suất lợi nhuận ROA Công ty tăng liên tục qua năm Nguyên nhân việc năm 2010, Công ty mở rộng cải thiện sở vật chất cách tăng cường máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, năm 2011 năm 2012 hưởng thành năm 2010, từ cho thấy hiệu máy móc mang lại, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản cao tốt ROA công ty thấp công ty khác ngành hậu khả thu nhập thấp tỉ lệ nợ cao, hai nguyên nhân làm cho l ợi nhuận tổng tài sản thấp công ty khác ngành Tóm lại Cơng ty cần biện pháp nâng cao lợi nhuận để tỷ suất ngày tăng trưởng tốt 4.4.4.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Từ bảng phân tích tỷ số khả sinh lợi cảu Công ty từ năm 2010 đến năm 2012 ta thấy, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, ROE Công ty biến động tăng giảm khơng qua năm cụ thể: Năm 2010 doanh nghiệp tỷ số ROE dương chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh lời khoản lời 12,46% so với vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp làm ăn hiệu tận dụng tốt nguồn vốn chủ sở hữu Năm 2011 tỷ số giảm 11,20% tốc độ tăng lợi nhuận không theo kịp tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, ngun nhân tình trạng suy thối kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận Cơng ty đảm bảo lời Năm 2012 tỷ số tăng trư ởng trở lại với 13,04% tình hình kinh tế dần ổn định lợi nhuận Công ty tăng dần làm cho ROE tăng trở lại ROE Công ty thấp ROE ngành chứng tỏ Công ty chưa tận dụng tốt nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty cần sớm biện pháp để cải thiện tình hình 4.5 PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT Sau sơ đồ phân tích hiệu sử dụng tài – sơ đồ DUPONT Công ty: GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 42 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ LNR/VCSH (%) 2010: 12,46 2011: 11,20 2012: 13,04 nhân LNR/TTSbq (%) 2010: 6,05 2011: 6,38 2012: 6,70 LNR/DTT (%) 2010: 5,80 2011: 5,62 2012: 6,07 chia DTT (Trđ) 2010: 138.468,50 2011: 175.905,20 2012: 203.834,30 LNR (Trđ) 2010: 8.025,60 2011: 9.900,10 2012: 12.363,80 TTSbq/VCSH (Lần) 2010: 2,06 2011: 1,76 2012: 1,94 nhân DTT/TTSbq (%) 2010: 1,04 2011: 1,13 2012: 1,11 DTT (Trđ) 2010: 138.468,50 2011: 175.905,20 2012: 203.834,30 Trừ TCP (Trđ) 2010:132.636,60 2011:168.787,20 2012: 197.005,70 chia Cộng TDT (Trđ) 2010: 140.662,20 2011: 178.687,30 2012: 209.369,50 TTSCĐbq (Trđ) 2010: 89.360,40 2011: 88.784,60 2012: 95.000,30 Cộng Thuế (Trđ) 2010: 2.675,20 2011: 3.300,00 2012: 4.121,30 CPHĐ (Trđ) 2010: 11.920,80 2011: 13.826,50 2012: 17.148,80 TTSbq (Trđ) 2010: 132.667,20 2011: 155.263,70 2012: 184.411,10 TTSLĐ (Trđ) 2010: 48.752,30 2011: 84.205,90 2012: 84.024,00 Cộng CP lãi vay (Trđ) 2010: 3.426,10 2011: 4.541,30 2012: 4.553,80 GVHB (Trđ) 2010: 114.614,50 2011: 147.119,40 2012: 171.181,80 Tiền (Trđ) 2010: 12.363,50 2011: 32.104,30 2012: 21.376,20 HTK (Trđ) 2010: 15.230,80 2011: 21.101,80 2012: 15.552,80 KPT (Trđ) 2010: 20.611,30 2011: 30.066,40 2012: 44.914,10 TSLĐ khác (Trđ) 2010: 546,70 2011: 933,40 2012: 2.180,90 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010, 2011 2012) Hình 5: Hình phân tích sơ đồ DUPONT Công ty năm 2010, 2011 2012 GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 43 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ Nhận xét: Phía bên trái sơ đồ triển khai mức lợi nhuận doanh thu Các khoản mục chi phí liệt kê theo trình tự cộng lại tạo nên tổng chi phí Cơng ty Doanh thu trừ tổng chi phí cho kết lợi nhuận ròng Cơng ty Khi chia mức lợi nhuận ròng cho doanh thu ta tìm đư ợc (ROS), năm 2012 ROS Công ty 5,8% đến năm 2011 tỷ số giảm xuống 5,62% năm 2012 tỷ số tăng lên 6,07%, chứng tỏ lợi nhuận đồng doanh thu dành cho cổ đông tăng lên Nếu mức lợi nhuận thấp xu hướng giảm, Cơng ty phân tích khoản mục chi phí để tìm chi phí bất hợp lý từ giải pháp xử lý thích hợp Phía bên phải sơ đồ trình bày theo thứ tự loại tài sản, tổng cộng tài sản sau chia doanh thu cho tổng tài sản tìm đư ợc hệ số luận chuyển tài sản, hệ số luân chuyển tài sản năm 2010 1,04 lần năm 2011 tăng lên 1,13 lần đến năm 2012 giảm xuống 1,11 lần Nếu lấy tỷ suất lợi nhuận doanh thu nhân cho hệ số luân chuyển tài sản tìm mức lợi nhuận tổng tài sản (ROA) năm 2010 6,05% năm 2011 tăng lên 6,38% đến năm 2012 đạt 6,70% Nếu Công ty sử dụng vốn chủ sở hữu tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, thực tế vốn Công ty phần cung cấp khoản nợ, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản nhờ tận dụng đòn bẩy tài tiết kiệm thuế Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) phải nhân với hệ số vốn chủ sở hữu để tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2010 12,46% đến năm 2011 11,20% năm 2012 13,04% Kết luận: Nhìn từ phía nhánh trái sơ đồ thấy mức lợi nhuận ròng Cơng ty thấp so với qui mơ Vì Cơng ty nên khắc phục cách tăng doanh thu rà soát lại khoản mục chi phí phí tìm biện pháp giảm chi phí Từ phía nhánh phải tức hệ số luân chuyển tài sản Cơng ty nên tìm biện pháp giảm khoản mục đầu tư khoản mục tài sản, nhằm làm cho hiệu hoạt động tài sản tốt để tăng ROA Công ty Đồng thời Cơng ty nên tìm biện pháp giảm bớt chi phí lãi suất mức rủi ro khoản nợ, sử dụng đòn bẩy tài để gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 44 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ 5.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ Tất doanh nghiệp muốn tồn phát triển lâu dài phải hướng đến mục tiêu cuối thu lợi nhuận cao, đề đạt mục tiêu Công ty cần phải nâng cao doanh thu giảm chi phí, lợi nhuận cao vấn đề khó khăn khác Công ty giải Sau giải pháp cụ thể 5.1.1 Giải pháp tăng doanh thu Chất lượng giá hai yếu tố quan trọng định sức mua khách hàng, hai yếu tố đôi với điều khó, muốn giá thấp phải giảm chất lượng mà chất lượng cao giá phải tăng Tuy nhiên thực tế để nâng cao nâng lực cạnh tranh doanh nghiệp phải đáp ứng đủ hai yếu tố giá thấp chất lượng cao, điều khó tất doanh nghiệp đặc biệt ngành in khách hàng hợp tác lâu dài để tăng doanh thu ta phải: - Tìm kiếm thêm đơn dặt hàng với giá hợp lý nhằm tăng doanh số bán hàng Đồng thời giữ vững thị trường cũ khách hàng than thiết ủng hộ ta lúc thị trường khó khăn mở rộng thị trường để giải pháp tìm kiếm thêm đơn đặt hàng thực hiệu - Thu hút khách hàng hình thức “ chiết khấu tiền huê hồng theo số lượng ” Với số lượng đặt hàng cao doanh thu Cơng ty tăng lên điều hiển nhiên mặt khác khách hàng hưởng thêm nhiều ưu đãi - Công ty nên trọng đến vấn đề chăm sóc khách hàng thu hút đư ợc khách hàng khó gi ữ chân khách hàng khó Để đảm bảo tin tưởng khách hàng phải giao hàng hẹn, thực hợp đồng tránh sai sót, đảm bảo chất lượng sản phẩm giao đến tay khách hàng Bên cạnh nhân viên Cơng ty phải thái độ lich sự, ân cần hướng dẫn tận tình làm vui lòng khách đến vừa lòng khách v ậy ta giữ khách hàng lâu dài GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 45 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ - Chủ động tìm kiếm đến khách hàng ,tìm đến doanh nghiệp sử dụng đến mặt hàng 5.1.2 Giải pháp giảm chi phí Để tăng lợi nhuận cách hiệu thứ hai sau tăng doanh thi giảm chi phí, sau giải pháp giảm chi phí - Nguyên nhân làm chi phí tăng cao qua năm giá nguyên vật liệu Do tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá ưu đãi nhu cầu cấp thiết Công ty Ta nên chủ động tìm đến nguồn cung cấp, Cơng ty đầu tư vào nhà máy giấy nguyên liệu tốt vừa phục vụ cho Cơng ty vừa làm tăng lợi nhuận giảm áp lực chi phí tăng cao phụ thuộc nhiều vào nguồn giấy nguyên liệu nhập từ nước - Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng cao, doa Cơng ty phải kế hoach tổ chức bán hàng vận chuyển hàng hóa theo cụm tuyến Hạn chế việc giao hàng lắt nhắt, số lượng - Thực hành tiết kiệm tránh hư hỏng trình sản xuất Bảo quản tốt nguyên vật liệu máy móc thiết bị tránh hao hụt đáng tiết Tận dụng hết sở vật chất Công ty để kinh doanh, hạn chế tối đa việc chi trả khoản chi phí khơng đáng - Do Cơng ty giai đoạn phát triển thêm địa bàn kinh doanh nên cần vốn, giải pháp vay ngân hàng Cơng ty phát hành thêm cổ phiếu ưu tiên cho cán công nhân viên Công ty Hạn chế vay ngân hàng lư ợng tiền vay Công ty ngân hàng lớn Đây giải pháp hữu hiệu để tăng nguồn vốn kinh doanh kích thích tinh thần làm việc nhân viên Công ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC - Quản lý hàng tồn kho đảm bảo dự trữ hợp lý: Công ty nên kiểm kê định kỳ đánh giá lại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Nhằm đảm bảo q trình sản xuất liên tục ngồi công ty cần phải thu thập nắm bắt thông tin thị trường nguyên liệu đầu vào để chủ động chi phí đầu vào GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 46 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ + Về nguyên vât liệu: dự trữ kho với số lượng cho hiệu quả, không mua nhiều đặc biệt vào mùa mưa khiến công tác bảo quản vận chuyển Đặt biệt trước nhập vào kho cần phải kiểm tra đo lường phân tích xem u cầu chất lượng công ty + Về công cụ dụng cụ: kiểm định thiết bị đo điếm sản xuất, thường xuyên kiểm tra chế độ hoạt động dây chuyền sản xuất Mua sắm kịp thời thiết bị, phụ tùng công cụ phục vụ cho công tác sữa chữa máy móc đảm bảo sản xuất tiến độ - Quản lý khoản phải thu: Công ty mạng lưới kinh doanh rộng khắp khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long khu vực lân cận, nhiều đại lý nên việc đơn đốc khách hàng toán tránh dây dưa, chồng chất cần thiết, tránh ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị Để khuyến khích khách hàng tốn thời hạn, Cơng ty cần áp dụng biện pháp chiết khấu toán cho khách hàng - Ngồi ra, cơng ty cần quan tâm đến tình hình tài khách hàng mới, để tránh tình trạng khách hàng khơng khả tốn GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 47 phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua số liệu chứng minh, thấy tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ tốt xu hướng ngày phát triển Công ty cổ phàn In Tổng hợp Cần Thơ Cơng ty quy mơ lớn vị số khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long với máy móc thiết bị đại với mối quan hệ lâu năm với khách hàng việc đứng vững thị trường điều dễ dàng Lợi nhuận tăng, hoạt động ổn định ngày phát triển góp ph ần lớn cho việc mở rộng sản xuất Công ty sau Với nỗ lực ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên, doanh thu khơng ngừng gia tăng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần họ Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ bước hướng thu kết khả quan Cơng ty góp phần vào phát triển địa phương, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng kinh tế Tạo điều kiện ổn định phát triển kinh doanh Tuy đ ạt nhiều thành công định để tồn mơi trường kinh doanh nhiều bất ổn giá cả, tính cạnh tranh ngày gay gắt đòi h ỏi Cơng ty khơng ngừng đổi tự hồn thiện tất phương diện 6.2 KIẾN NGHỊ Phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ với mục đích cuối giúp cho Cơng ty tăng doanh thu, giảm chi phí kinh doanh tăng lợi nhuận Nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Em xin số kiến nghị sau: 6.2.1 Ðối với công ty Cần mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm khách hàng để tăng doanh thu thời kỳ kinh tế khó khăn Giảm khoản phải thu để vốn Công ty không bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến khả tốn Cơng ty GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 48 phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, đặc biệt giá nguyên vật liệu đầu vào để kịp thời điều chỉnh giá thành phẩm chiến lược marketing phù hợp để giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Cần sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý để kích thích tinh thần làm việc nhân viên Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến đóng góp nắm tình hình thực tế thị trường từ điều chỉnh sai sót, hạn chế nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, nâng cao khả chủ động so với đối thủ cạnh tranh Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường 6.2.2 Ðối với nhà Nước Từ thành lập đến nay, Cơng ty góp phần khơng nhỏ vào cơng phát triển đất nước nói chung, Đồng Bằng Sơng Cửu Long thành phố Cần Thơ nói riêng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân đặc biệt giải việc làm cho hàng trăm lao động Vì thế, cấp quyền nên quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ hoạt động tốt Nhà nước cần sách ưu đãi mặt thuế để Cơng ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ Công ty In khác phát triển trước tình cảnh kinh tế suy thối tồn cầu giá ngun vật liệu đầu vào tăng liên tục GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 49 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO   Nguyễn Ngọc Quang (2007) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất giáo dục Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến (2007) Quản trị học, Đại học Cần Thơ Trần Ái Kết (2012) Quản trị tài chính, Đại học Cần Thơ Trang web Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ: www.incantho.com.vn Trang web chứng khoán http://www.cophieu68.com GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: BÙI THANH TỐ 50 phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ PHỤ LỤC 1a: CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN Đơn vị tính: Triệu Đồng Chỉ tiêu Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu ĐVT 2010 Tỷ số khả toán ngắn hạn Tỷ số khả tốn nhanh Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình qn Vòng quay tài sản lưu động Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản Tỷ số nợ tổng tài sản (D/A) Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu (D/E) ROS ROA ROE Lần Lần Vòng Ngày Vòng Ngày Lần Lần Lần % Lần % % % 2,02 0,57 3,11 117 8,93 41 1,97 3,37 1,24 43% 0,75 6,94 8,59 14,62 2011 1,76 0,44 3,00 122 11,01 33 2,18 4,00 1,40 44% 0,79 9,21 12,94 22,97 Công ty cổ phần in Sách giáo khoa TP HCM 2012 2010 2011 2012 1,75 0,59 2,62 139 7,46 49 1,78 3,30 1,15 42% 0,73 6,24 7,15 12,62 1,28 0,36 1,45 252 2,91 125 2,00 2,69 1,38 50% 1,00 4,05 4,08 8,15 1,49 1,28 2,14 171 6,86 53 1,87 3,48 1,22 45% 0,81 2,38 3,02 5,47 9,26 6,33 4,89 75 4,17 88 0,92 1,41 0,56 5% 0,06 8,38 6,24 6,60 (Nguồn: tổng hợp từ cophieu68.com) GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 51 SVTH: BÙI THANH TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ PHỤ LỤC 1b: CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN Đơn vị tính: Triệu Đồng Chỉ tiêu Cơng ty cổ phần bao bì In Nơng Nghiệp ĐVT 2010 Tỷ số khả toán ngắn hạn Tỷ số khả tốn nhanh Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình qn Vòng quay tài sản lưu động Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản Tỷ số nợ tổng tài sản (D/A) Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu (D/E) ROS ROA ROE Chỉ số bình qn ngành In Lần Lần Vòng Vòng Vòng Ngày Lần Lần Lần % Lần % % % 1,63 1,08 7,33 50 7,69 47 2,61 3,58 1,49 45% 0,82 14,20 10,08 17,63 2011 1,30 0,72 9,34 39 8,61 42 3,27 3,96 1,75 48% 0,92 5,74 10,06 18,83 2012 2010 2011 2012 1,36 0,78 10,77 34 9,49 38 4,20 3,84 1,97 34% 0,52 3,69 15,28 25,72 1,64 0,65 3,96 140 6,51 71 2,19 3,21 1,37 46% 0,86 8,39 7,58 13,47 1,52 0,81 4,83 111 8,83 43 2,44 3,81 1,46 46% 0,84 5,78 8,67 15,76 4,12 2,57 6,09 83 7,04 58 2,30 2,85 1,23 27% 0,44 6,10 9,56 14,98 (Nguồn: tổng hợp từ cophieu68.com) GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA 52 SVTH: BÙI THANH TỐ ... TỐ phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Đề tài Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần In tổng hợp. .. chung phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích kết hoạt động kinh doanh Phân tích kết hoạt động kinh doanh q trình nghiên cứu để đánh giá tồn trình kết hoạt động kinh doanh doanh... khái quát Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, cấu lao động kết hoạt động kinh doanh Chương 4: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty  Phân tích doanh thu, chi phí lợi nhuận Cơng ty từ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN IN TỔNG hợp cần THƠ , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN IN TỔNG hợp cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay