PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY sản XUẤT KHẨU MINH hải

86 16 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ BÌNH MINH NGƠ KIM ĐÍNH Mã số sv: 4084241 Lớp: Kinh tế học, khóa 34 Cần Thơ - 2012 GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian năm học Trường Đại Học Cần Thơ, em q Thầy trường nói chung q Thầy Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền đạt kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá Những kiến thức hữu ích trở thành hành trang giúp em vượt qua khó khăn, thử thách công việc sống sau Với thời gian gần hai tháng thực tập, quý Thầy tạo điều kiện thuận lợi để em vận dụng kiến thức học vào thực tế doanh nghiệp giúp em thêm hiểu biết cách làm việc bên xã hội Với tất lòng tơn kính, em xin gửi đến q Thầy Trường Đại học Cần Thơ quý Thầy Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh lòng biết ơn sâu sắc Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Bình Minh tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu để em hồn thành đề tài tốt nghiệp Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo toàn thể Cô, Chú, Anh, Chị công tác tạị Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải Chú, Anh Chị làm việc phòng Hành nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em học hỏi cơng việc thực tế giúp em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối em xin kính chúc quý Thầy Cô, Ban lãnh đạo Công ty tất Chú, Anh Chị phòng ban nhiều sức khỏe, công tác tốt Em xin chân thành cảm ơn! Ngày … tháng … năm 2012 GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải Sinh viên thực LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiên, số liệu kết phản ánh đề tài trung thực Đề tài khơng trùng với đề tào nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Ngơ Kim Đính GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày … tháng … năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày … tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày … tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Sơ lượt kết hoạt động kinh doanh 2.1.2 Hệ thống tiêu kết kinh tế 2.2 Phương pháp nghiên cứu 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải 2.2.2 Phương pháp so sánh 13 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI 15 3.1 Lịch sử hình thành phát triển, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ 15 3.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển 15 3.1.2 cấu tổ chức quản lý 16 3.1.3 Chức nhiệm vụ quyền hạn mục tiêu Công ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu Minh Hải .20 3.2 Sản phẩm, sản xuất hệ thống phân phối………… 20 3.2.1 Sản phẩm .20 3.2.2 Sản xuất .23 3.2.3 Thị trường 24 3.3 Một số đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu Minh Hải 25 3.3.1 Đánh giá chung 25 3.3.2 Vài nét tình hình xuất 26 3.3.3 Thuận lợi, khó khăn 29 3.3.4.Kế hoạch 2012……………………………………………………………… 30 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI 32 4.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải 32 4.1.1 Tình hình kết kinh doanh chung 32 GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh cụ thể cơng ty từ 2009 đến 2011……34 4.2 Phân tích doanh thu Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải 36 4.2.1 Tình hình doanh thu qua năm từ 2009 đến 2011 36 4.2 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải 44 4.2.1 Tình hình chi phí chung 44 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh công ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu Minh Hải 47 4.3 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải 51 4.3.1 Tình hình lợi nhuận chung công ty 51 4.3.2 Các nhân tố tác động đến lợi nhuận Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu Minh Hải 54 4.4 Phân tích số số tài phản ánh hiệu hoạt động công ty 57 4.4.1 Phân tích số tốn 57 4.4.2 Phân tích khả sinh lời 58 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI 61 5.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty 61 5.1.1 Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 61 5.1.2 Những yếu tố nội doanh nghiệp 65 5.2 Một số giải pháp khắc phục nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 66 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 6.1 Kết luận 67 6.2 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 GVHD: Lê Bình Minh Trang SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Doanh thu xuất từ năm 2009 đến 2011 27 Bảng 4.1: Sự biến động tiêu kết hoạt động kinh doanh 33 Bảng 4.2: Sự biến động lợi nhuận hoạt động kinh doanh 35 Bảng 4.3: Doanh thu theo kỳ kế hoạch 37 Bảng 4.4: Sự biến động doanh thu qua năm 41 Bảng 4.5: Sự biến động doanh thu theo thị trường công ty qua năm 2009 – 2011 43 Bảng 4.6: Sự biến động tổng chi phí 46 Bảng 4.7: Sự biến động chi phí từ 2009 đến 2011 50 Bảng 4.8: Sự biến động lợi nhuận công ty từ năm 2009 đến 2011 52 Bảng 4.9: Lợi nhuận theo kỳ kế hoạch 54 GVHD: Lê Bình Minh Trang 10 SVTH: Ngơ Kim Đính Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP CB Thuỷ Sản XK Minh Hải Năm 2009 hệ số tốn nhanh cơng ty thấp xu hướng tăng qua năm, cụ thể 0,017 lần, năm 2010 tăng lên đạt 0,10 lần năm 2011 0,098 lần Tuy nhiên khả tốn nhanh cơng ty qua năm xu hướng tăng Trong trường hợp này, tính khoản tài sản ngắn hạn tương đối thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY sản XUẤT KHẨU MINH hải , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY sản XUẤT KHẨU MINH hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay