PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN KHANG THỊNH

81 22 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN ĐINH YẾN OANH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Mã số SV: 4093741 Lớp: KT0988A1 – Khóa 35 Ngành: Kinh tế học Cần Thơ – 2012 LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập trường Đại học Cần Thơ, thầy cô giảng dạy, trang bị cho em nhiều kiến thức bổ ích chuyên ngành mà kiến thức thực tiễn sống giúp em tự tin bước khỏi ngưỡng cửa đại học Em xin chân thành gởi lời biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh thầy giáo, em xin kính chúc thầy giáo thành công sống Tiếp theo em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Đinh Yến Oanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, góp ý cho luận văn em ngày hoàn thiện Em xin chúc cô dồi sức khỏe hạnh phúc Qua thời gian thực tập Công ty TNHH thành viên Khang Thịnh, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cơng ty, anh chị phòng Kế tốn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành luận văn Cuối em xin chúc Ban lãnh đạo công ty, cô chú, anh chị làm việc Công ty TNHH thành viên Khang Thịnh vui, khỏe, công tác tốt không ngừng thăng tiến đường nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Nguyễn Thị Tuyết Trinh i LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Nguyễn Thị Tuyết Trinh ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần thơ, ngày … tháng … năm … Người nhận xét iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần thơ, ngày … tháng … năm … Người nhận xét v MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến q trình phân tích 2.1.2 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.4 Ý nghĩa việc phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.5 Cơ cấu tài sản nguồn vốn 2.1.6 Các số tài đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 2.2 Phương pháp nghiên cứu 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 13 3.1 Giới thiệu khái quát công ty 13 3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mục tiêu hoạt động công ty 14 3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 14 vi 3.2.2 Quyền hạn 14 3.2.3 Mục tiêu hoạt động 15 3.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 15 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 15 3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận cấu tổ chức 16 3.4 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển công ty 17 3.4.1 Thuận lợi 17 3.4.2 Khó khăn 17 3.4.3 Định hướng phát triển 18 3.5 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2009 đến tháng 2012 18 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 22 4.1 Cơ cấu tài sản nguồn vốn công ty 22 4.1.1 Cơ cấu tài sản 22 4.1.2 Cơ cấu nguồn vốn 23 4.2 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận 24 4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu 25 4.2.2 Phân tích tình hình chi phí 31 4.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận 40 4.3 Phân tích số tài 49 4.3.1 Phân tích số khả tốn 49 4.3.2 Phân tích số hiệu hoạt động 52 4.3.3 Phân tích số khả sinh lời 56 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 60 5.1 Cơ sở đề giải pháp 60 5.1.1 Những mặt mạnh công ty 60 5.1.2 Những mặt hạn chế 61 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 61 vii 5.2.1 Giải pháp tăng doanh thu 61 5.2.2 Giải pháp làm giảm chi phí sản xuất nâng cao lợi nhuận 63 5.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ chất lượng quản lý 64 5.2.4 Một số giải pháp khác 65 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 6.1 Kết luận 66 6.2 Kiến nghị 67 6.2.1 Đối với công ty 67 6.2.2 Đối với Nhà nước 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm từ 2009 - 2011 19 Bảng 2: Kết hoạt động kinh doanh tháng 2011 tháng 2012 20 Bảng 3: Tỷ số tài sản ngắn hạn tổng tài sản tỷ số tài sản dài hạn tổng tài sản từ 2009 - tháng đầu 2012 22 Bảng 4: Tỷ lệ tự tài trợ tỷ lệ nợ công ty từ 2009 – tháng đầu năm 2012 23 Bảng 5: Tình hình doanh thu công ty qua ba năm (2009-2011) 26 Bảng 6: Tình hình doanh thu cơng ty tháng 2012 30 Bảng 7: Tình hình chi phí cơng ty 2009 – 2011 32 Bảng 8: Tình hình chi phí cơng ty tháng đầu 2012 35 Bảng 9: Các khoản mục chi phí từ hoạt động kinh doanh từ 2009 đến tháng 2012 37 Bảng 10: So sánh biến động khoản mục chi phí từ hoạt động kinh doanh 38 Bảng 11: Tổng lợi nhuận công ty 2009 – tháng 2012 41 Bảng 12: So sánh biến động khoản mục lợi nhuận 41 Bảng 13: Phân tích số khả tốn 50 Bảng 14: Phân tích số hiệu hoạt động 53 Bảng 15: Phân tích số khả sinh lời 56 ix khoản phải thu bình cơng ty tăng chậm tốc độ tăng doanh thu Chứng tỏ hiệu quản lý khoản bán chịu công ty tương đối tốt, sách bán chịu cải thiện số ngày thu tiền bình quân liên tục giảm từ 20092011 Điều thể khả thu hồi nợ cơng ty tăng dần từ tạo điều kiện hạn chế bớt vốn bị chiếm dụng phần góp phần vào việc tốn nợ cơng ty Vào tháng đầu năm 2012 kỳ thu tiền bình quân tăng lên 62,80 ngày, tăng 0,08 ngày so với tháng đầu 2011, nhiên tốc độ tăng tương đối thấp, song thời gian tới công ty cần có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo ổn định tăng khả thu hồi khoản phải thu thời gian hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nguồn tiền tốn 4.3.2.3 Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản dùng đo lường hiệu sử dụng tài sản cơng ty Năm 2009, vòng quay tổng tài sản 0,47 lần, tức đồng tài sản tạo 0,47 đồng doanh thu Đến năm 2010, vòng quay tổng tài sản tăng lên 0,63 lần, tăng thêm 0,16 lần so với năm 2009 Với tỷ lệ này, năm 2010, đồng tài sản tạo 0,63 đồng doanh thu, tăng so với mức 0,47 đồng doanh thu năm 2009 Năm 2011, vòng quay tiếp tục tăng lên 1,17 lần, tức đồng tài sản tạo 1,17 đồng doanh thu, tăng 0,54 đồng doanh thu so với 2010 Sang tháng đầu 2012, vòng quay tổng tài sản 0,73 lần, tăng 0,05 lần so với tháng đầu 2011 Nguyên nhân, vòng quay tổng tài sản tăng lên qua năm tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng tổng tài sản, cụ thể năm 2010 so với 2009 tốc độ tăng doanh thu 64,55% nhanh tốc độ tăng tổng tài sản 24,54% Năm 2011 so với 2010, doanh thu tăng với tốc độ 100,01%, tổng tài sản tăng 6,99% Còn tháng đầu 2012 so với tháng đầu 2011, doanh thu tăng 30,44% nhanh tốc độ tăng tổng tài sản 20,23% Qua phân tích cho thấy, tình hình quản lý sử dụng tài sản công ty có hiệu sách đầu tư tài sản tương đối tốt Tuy nhiên, vòng quay tổng tài sản có tăng qua năm mức thấp, vậy, cơng ty cần nâng cao hiệu đầu tư tài sản vào hoạt động kinh doanh nữa, 55 nhằm gia tăng số vòng quay tài sản, giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu 4.3.3 Phân tích số khả sinh lời Đây số đo lường khả sinh lời công ty việc sử tài sản vốn chủ sở hữu BẢNG 15: PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 tháng 2011 tháng 2012 3.611.002.994 5.506.909.940 897.731.039 1.303.554.447 5.392.629.897 8.880.539.473 14.612.861.813 29.227.766.758 16.805.965.886 21.921.846.706 Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 13.428.877.921 14.501.728.240 16.658.988.394 14.548.622.657 15.830.356.313 Tổng tài sản (VNĐ) 18.763.371.490 23.367.233.970 25.000.503.150 24.877.100.941 29.909.738.462 10,11 8,92 18,45 21,49 25,12 6,69 8,99 32,37 24,82 34,79 4,78 5,58 21,57 14,52 18,41 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) Doanh thu (VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) (%) Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE) (%) Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) (%) (Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH MTV Khang Thịnh) 4.3.3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Chỉ tiêu cho biết với 100 đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận Nó mối quan hệ doanh thu lợi nhuận Doanh thu vai trò, vị trí doanh nghiệp thương trường lợi nhuận lại thể chất lượng, hiệu cuối doanh nghiệp Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận doanh thu thể vai trò hiệu doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận doanh thu lớn vai trò, hiệu hoạt động doanh nghiệp tốt Qua bảng ta thấy, tỷ suất lợi nhuận doanh thu cơng ty có nhiều biến động Nếu năm 2009, ROS 10,11%, tức 100 đồng doanh thu tạo 10,11 đồng lợi nhuận Sang năm 2010, ROS giảm 8,92% Nguyên nhân ROS 56 giảm năm 2010 doanh thu tăng đến 64,55%, chi phí tăng cao so với 2009, giá vốn hàng bán tăng đến 87,89%, chi phí bán hàng tăng 300,17%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,87%, làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 45,21%, nên tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm Đến năm 2011, ROS tăng lên 18,45%, tức 100 đồng doanh thu tạo 18,45 đồng lợi nhuận Do tình hình sử dụng chi phí kiểm sốt chặt chẽ hơn, nên giá vốn hàng bán chi phí khác tăng chậm lại, thấp mức tăng doanh thu thuần, làm cho lợi nhuận sau thuế công ty tăng mạnh so với 2010, đưa ROS năm 2011 tăng thêm 9,53% so với 2010 tháng đầu 2012, ROS 25,12%, tăng 3,63% so với kỳ Như vậy, 100 đồng doanh thu tạo 25,12 đồng lợi nhuận, kỳ năm trước 100 đồng doanh thu tạo 21,49 đồng lợi nhuận Do tốc độ tăng doanh thu tháng đầu 2012 cao tốc độ tăng số chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận sau thuế tăng 52,50% so với tháng đầu 2011 Vì vậy, việc hạ thấp tiết kiệm chi phí thời gian tới vấn đề quan trọng, nhằm đưa ROS công ty trở nên cao hơn, tăng hiệu sản xuất 4.3.3.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Từ bảng ta thấy, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu công ty tăng lên qua năm Năm 2009, ROE 6,69%, tức 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 6,69 đồng lợi nhuận Đến năm 2010, ROE tăng lên 8,99%, tăng 2,3% so với 2009, nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ thu 8,99 đồng lợi nhuận, tăng 2,3 đồng lợi nhuận so với 2009 Đến 2011 100 đồng vốn chủ sở hữu thu 32,37 đồng lợi nhuận, tăng thêm đến 23,38 đồng lợi nhuận Do tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh nhiều lần tốc độ tăng vốn chủ sở hữu Cụ thể, năm 2010 lợi nhuận tăng 45,21% so với 2009, vốn chủ sở hữu tăng 7,99%, năm 2011 lợi nhuận tăng 313,69% so với 2010 nhanh tốc độ tăng vốn chủ sở hữu (14,88%) 57 Đến tháng đầu 2012 ROE tăng lên 34,79%, tức 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 34,79 đồng lợi nhuận, tăng 9,97 đồng lợi nhuận so với tháng đầu 2011 Do lợi nhuận tiếp tục tăng với tốc độ cao tốc độ tăng vốn chủ sở hữu Qua phân tích ta thấy, mức sinh lời vốn chủ sở hữu ngày tăng Ta nhận thấy ROE công ty cao ROA không nhiều, cho thấy vốn tự có cơng ty cao hoạt động tương đối hiệu qua năm 4.3.3.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Chỉ tiêu cho biết 100 đồng tài sản doanh nghiệp sử dụng hoạt động tạo đồng lợi nhuận, thể hiệu sử dụng tài sản chung toàn doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản cao khả sử dụng tài sản doanh nghiệp cao ngược lại Năm 2009, ROA công ty 4,78%, tức 100 đồng tổng tài sản thu 4,78 đồng lợi nhuận, năm 2010 ROA 5,58%, tăng 0,8%, tức tăng thêm 0,8 đồng lợi nhuận so với 2009 Năm 2011, 100 đồng tổng tài sản tạo 21,57 đồng lợi nhuận, tăng thêm gần 16 đồng lợi nhuận so với 2010 Trong tháng đầu 2012, ROA 18,41%, tức 100 đồng tổng tài sản thu 18,41 đồng lợi nhuận, tăng 3,89 đồng so với tháng đầu 2011 Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế qua năm tăng cao (năm 2010 tăng 45,21%, 2011 tăng 313,69%, tháng đầu 2012 tăng 52,50%) tổng tài sản tăng thấp (2010 tăng 24,54%, 2011 tăng 6,99%, tháng đầu 2012 tăng 20,23%) khiến cho ROA tăng liên tục qua năm Nhìn chung , tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tăng giai đoạn phân tích tốc độ tăng năm sau cao năm trước, điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản công ty ngày cao * NHẬN XÉT CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Nhìn chung, giai đoạn 2009-6/2012 lợi nhuận sau thuế công ty tăng, tốc độ tăng năm sau cao năm trước, mà chủ yếu tăng lên doanh thu doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đóng vai trò chủ yếu, doanh thu hoạt động tài chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu Chi phí tăng qua năm (trong chi phí hoạt động 58 kinh doanh giữ vai trò quan trọng) hoạt động sản xuất kinh doanh ngày mở rộng, bên cạnh tình hình lạm phát nước biến động giá nguyên vật liệu giới Nhưng nhờ doanh thu hoạt động kinh doanh tăng lên nhiều so với tốc độ tăng chi phí nên lợi nhuận tăng liên tục qua năm Điều cho thấy tình hình hoạt động cơng ty có chiều hướng ổn định phát triển Công ty đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn khả thu hồi nợ, cơng ty cần có giải pháp nhằm tăng khả thu hồi khoản phải thu thời gian hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nguồn tiền toán Hiệu quản lý hàng tồn kho công ty năm qua tốt, nhiên công ty cần nâng cao số vòng quay để giảm thêm chi phí Tình hình quản lý sử dụng tài sản cơng ty có hiệu sách đầu tư tài sản tương đối tốt Tuy nhiên, vòng quay tổng tài sản có tăng qua năm mức thấp, vậy, cơng ty cần nâng cao hiệu đầu tư tài sản vào hoạt động kinh doanh nữa, nhằm gia tăng số vòng quay tài sản, giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Việc sử dụng vốn tài sản công ty tương đối hiệu qua năm Song, việc hạ thấp tiết kiệm chi phí thời gian tới vấn đề quan trọng, nhằm đưa tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng cao hơn, tăng hiệu sản xuất công ty 59 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 5.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 5.1.1 Những mặt mạnh công ty Ngành hàng may mặc xuất thời kỳ phát triển nhanh, hàng may mặc đạt kim ngạch xuất cao qua hàng năm, đóng vai trò mặt hàng chủ lực nhóm hàng hố xuất Điều giúp cơng ty ngày có nhiều đơn đặt hàng gia công, sản xuất quần áo lớn ổn định Nhìn chung giai đoạn phân tích ta nhận thấy công ty hoạt động hiệu quả, lợi nhuận công ty tăng đáng kể qua năm Lợi nhuận tăng qua năm nỗ lực phấn đấu thân công ty việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Cơng ty có đội ngũ cơng nhân lành nghề, nhân viên có trình độ nghiệp vụ Cơng ty thường xuyên mở lớp nâng cao tay nghề trình độ cho công nhân viên, đào tạo công nhân mới, đồng thời tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho công nhân, cải tiến môi trường làm việc tốt cho cán cơng nhân viên, tạo khơng khí thoải mái văn phòng nơi làm việc Điều này, giúp doanh nghiệp cải thiện nhiều hiệu làm việc kể cán quản lý công nhân sản xuất trực tiếp Công tác tiếp thị, marketing ngày trọng, mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp ngày thắt chặt Hệ thống máy móc, trang thiết bị vật tư sản xuất đại đồng bộ, trang bị đầy đủ khắp khâu trình sản xuất, đảm bảo nâng cao suất sản xuất, sản phẩm làm đạt chất lượng tiêu chuẩn Sản phẩm công ty ngày có uy tín thị trường, mẫu mã sản phẩm ngày phong phú, với việc ổn định không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa quốc tế thuận lợi vô quan trọng cho phát triển cơng ty 60 5.1.2 Những mặt hạn chế Trong q trình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận ln mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Do đó, để nâng cao doanh thu phải giảm thiểu chi phí sản xuất nhằm tối đa hố lợi nhuận cơng ty Tuy nhiên, qua kết phân tích ta thấy, khoản chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng dần qua năm, điều cho thấy cơng ty chưa kiểm sốt tốt khoản chi phí góp phần làm giảm lợi nhuận cơng ty Tỷ suất lợi nhuận doanh thu công ty chưa cao Vì vậy, cơng ty cần có biện pháp kiểm sốt chi phí để hạ thấp chi phí thời gian tới Nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngồi mà chi phí ngun vật liệu nhập lớn làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá bán sản phẩm giá thành tăng lên ảnh hưởng đến khả cạnh tranh công ty thương trường Lượng hàng tồn kho tăng lên qua năm cho thấy khâu quản lý hàng tồn kho hạn chế, tạo khoản chi phí bảo quản làm giảm doanh thu lợi nhuận công ty Tỷ lệ nợ công ty tăng qua năm làm giảm khả tự chủ mặt tài cơng ty Thị trường công ty thị trường rộng lớn, ẩn chứa nhiều tiềm khai thác, nhiên thị trường vấp phải nhiều cản trở từ đối thủ cạnh tranh nước Đặc biệt cạnh tranh doanh nghiệp nước phải kể đến Trung Quốc, Thái Lan tràn ngập thị trường với mẫu mã, chủng loại vô phong phú mà giá thành lại đánh bại doanh nghiệp nước gây áp lực lớn việc tiêu thụ sản phẩm công ty Trong năm qua tình hình lạm phát nước làm cho giá không ổn định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.2.1 Giải pháp tăng doanh thu Doanh thu chịu ảnh hưởng hai yếu tố giá bán sản lượng tiêu thụ Để tăng doanh thu thực cách sau: tăng giá bán ra, hai tăng sản lượng tiêu thụ tăng đồng thời giá bán sản 61 lượng tiêu thụ Tuy nhiên, kinh tế thị trường nay, cạnh tranh ngày gay gắt, việc tăng giá bán làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp nên điều khó thực được, cách tăng sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ Để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh số bán công ty cần thực hiện: - Lựa chọn hàng hóa bán cho phù hợp: Việc nâng cao chất lượng hàng hóa khơng tác động đến tín nhiệm khách hàng mà ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán cơng ty Vì vậy, cơng ty cần liên tục kiểm tra mức độ đạt tiêu chuẩn sản phẩm xuất bán để có xử lý kịp thời, nhằm tránh tình trạng hàng bán bị trả lại - Xây dựng sách giá linh hoạt, phù hợp để giữ khách hàng - Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường: tổ chức đội ngũ cán điều tra nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, makerting, tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu khách hàng cấu mặt hàng, mẫu mã, màu sắc, chủng loại nhằm nghiên cứu thiết kế nhiều sản phẩm mang tính chất thời trang đáp ứng nhu cầu khách hàng giúp khắc phục tình trạng ứ đọng hàng hóa, chậm tiêu thụ - Đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm công ty sử dụng phương tiện quảng cáo báo chí, tạp chí, radio, tham gia hội chợ, triển lãm hàng may mặc để thu hút nhiều khách hàng hợp tác với cơng ty, ngồi cơng ty tăng cường tiếp thị, chia hoa hồng cho nhân viênkết nhiều hợp đồng, bán nhiều sản phẩm cho công ty - Thường xuyên theo dõi, dự đoán biến động thị trường để có sách phù hợp, kịp thời ứng phó với biến động giá - Thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị khách hàng công tác phục vụ nhân viên bán hàng - Nghiên cứu tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, sở biết điểm mạnh, điểm yếu họ cơng ty nhằm có giải pháp thích hợp nâng cao sức cạnh tranh - Duy trì quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài với khách hàng việc giao hàng thời hạn, chất lượng, cẩn thận nhiệt tình trình giao hàng Có ưu đãi khách hàng lớn thường xuyên 62 5.2.2 Giải pháp làm giảm chi phí sản xuất nâng cao lợi nhuận 5.2.2.1 Giải pháp giảm chi phí - Đầu tư liên kết với cơng ty dệt nước để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm giảm đáng kể chi phí nhập ngun liệu từ nước ngồi, giúp công ty hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh thị trường - Nâng cao suất lao động cách áp dụng thành tựu công nghệ vào sản xuất, tổ chức lao động khoa học, tránh lãng phí sức lao động máy móc thiết bị, động viên sức sáng tạo cán công nhân viên - Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao: doanh nghiệp cần xây dựng áp dụng định mức tiêu hao hợp lý cho loại sản phẩm, cải tiến kỹ thuật sản xuất thiết kế sản phẩm nhằm giảm bớt số lượng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm, sử dụng vật liệu thay thế, tận dụng phế liệu, phế phẩm, cải tiến công tác bảo quản, công tác thu mua để giảm hư hỏng, phẩm chất nhằm giảm chi phí bảo quản giảm chi phí thu mua - Giảm số lượng sản phẩm hư hỏng cách nâng cao kỹ thuật sản xuất kỹ thao tác, máy móc sản xuất phải đảm bảo kỹ thuật, xây dựng chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực chế độ trách nhiệm vật chất xảy sản phẩm hỏng Đồng thời giảm tình trạng ngưng sản xuất việc bảo đảm cung cấp nguồn nguyên liệu đặn, thường xuyên kiểm tra sửa chữa máy móc nhằm giảm bớt tổn thất sản xuất - Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng định mức việc sử dụng điện, nước, điện thoại, lập dự tốn chi phí ngắn hạn nhằm quản lý chi phí tốt hơn, cơng khai chi phí đến phận có chế độ thưởng phạt thích hợp việc sử dụng tiết kiệm hay lãng phí chi phí từ nâng cao ý thức tiết kiệm chi phí nhân viên - Thường xuyên phân tích đánh giá tình hình thực chi phí, để tìm nhân tố tác động đến biến động chi phí từ có biện pháp khắc phục nhằm giảm chi phí cho cơng ty - Hiện giá xăng dầu biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển tăng Vì vậy, cơng ty cần sử dụng tối đa cơng suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí xe sử dụng khơng mục đích nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển 63 - Phân cơng người việc, phân phối cấu lao động hợp lý, tránh tình trạng dư thừa nhân viên để giảm chi phí tiền lương, cần phải đảm bảo đủ số lượng nhân viên để đạt hiệu công việc cao 5.2.2.2 Giải pháp nâng cao lợi nhuận - Tăng doanh số bán, định giá bán hợp lý, kiểm sốt loại chi phí vấn đề quan trọng bỏ qua - Chú trọng đầu tư đổi tài sản cố định, nâng cao lực cạnh tranh: trình độ trang bị kỹ thuật định phần lớn đến suất, chất lượng sản phẩm, số doanh nghiệp hoạt động ngành nghề doanh nghiệp có khả nhanh chóng đại hóa thiết bị, áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất doanh nghiệp chiếm ưu cạnh tranh - Tăng tỷ trọng mặt hàng chủ lực, giảm tỷ trọng mặt hàng có doanh số bán thấp nhằm nâng cao mức lợi nhuận cho cơng ty - Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý đồng thời có sách nâng cao khả toán thu hồi nợ nhanh - Giải tốt mối quan hệ với khách hàng nhà cung ứng nguyên liệu để đảm bảo hợp tác lâu dài hai bên nhiệm vụ trách nhiệm công ty 5.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ chất lượng quản lý Nguồn nhân lực yếu tố then chốt định thành cơng cơng ty, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên quan trọng Do đó, cơng ty cần đẩy mạnh biện pháp sau: - Tổ chức đưa cán quản lý học thêm lớp tập huấn, buổi hội thảo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Tuyển dụng nhân viên có tay nghề, trình độ chun mơn, có khả đáp ứng tốt - Tổ chức khóa đào tạo kỹ chun mơn cho nhân viên bán hàng - Có sách đãi ngộ lao động bảo đảm họ tham gia đầy đủ dịch vụ xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội - Điều chỉnh lương hợp lí, cân đối trình độ, kinh nghiệm, lực 64 - Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho nhân viên giỏi nhiệt tình cống hiến để họ trở thành đầu tàu quan trọng nhằm nâng cao tinh thần làm việc cho cơng ty - Duy trì hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động du lịch để nhân viên làm việc hiệu - Ban lãnh đạo nên tạo mối quan hệ thân thiết nhân viên nhằm tạo môi trường làm việc thoải mái 5.2.4 Một số giải pháp khác - Duy trì tài ổn định đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu, quản lý nguồn nợ hợp lý Công ty cần: + Kiểm sốt chặt chẽ hàng tồn kho, khơng để hàng tồn kho tăng nhanh, nhanh chóng giải ứ đọng hàng tồn kho + Đối với khoản nợ phải thu cơng ty cần tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn, thời gian toán lâu, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, thực thu hồi nợ hạn Đối với khoản nợ phải trả, cơng ty cần có kế hoạch trả nợ hạn, kiểm sốt việc trả nợ, khơng để nợ phải trả tăng nhanh, sử dụng khoản vay nợ hiệu + Tìm kiếm nguồn tài trợ, thường xuyên thiết lập mối quan hệ với đơn vị tài chính, ngân hàng, có chiến lược thu hút vốn từ ngân sách Nhà nước từ nội - Cần có sách dự trữ tiền mặt hợp lý dự trữ tiền mặt nhiều làm giảm khả sinh lời đồng vốn, ngược lại dự trữ ảnh hưởng đến khả tốn thời cơng ty Vì vậy, cơng ty cần xem lượng tiền mặt thu chi thời gian qua kết hợp với kế hoạch thu chi cho hoạt động kỳ để định mức tồn quỹ hợp lý Đồng thời, công ty cần lập sổ theo dõi chi tiết lượng thu chi tiền mặt, định kỳ có đối chiếu sổ sách nhằm kiểm soát quản lý chặt chẽ lượng tiền mặt quỹ - Nghiên cứu thị trường để tìm thị trường mới, nơi mà mặt hàng may mặc chưa biết đến rộng rãi tìm hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen ăn mặc người dân vùng khác Ngồi ra, cơng ty cần tìm hiểu thêm, nắm vững thị trường cũ để tăng thêm thị phần thị trường 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải thực ngày có hiệu Do đó, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh để có nhìn đắn, toàn diện khả sức mạnh hạn chế mình, để giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đem lại hiệu kinh doanh ngày cao Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty ln có bước phát triển tốt đáng khích lệ, biểu rõ nét qua tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận Đạt kết nhờ vào tập thể cơng ty ln nỗ lực phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch đặt ra, vượt qua nhiều khó khăn, tận dụng hội, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày phát triển Ngành may mặc Việt Nam thật tạo uy tín chất lượng sản phẩm nên số lượng xuất giá trị thu ngoại tệ hàng năm ngành ngày cao, điều tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty việc có thêm nhiều đơn đặt hàng gia công hàng may mặc xuất Sự phát triển cơng ty góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn tạo việc làm ổn định cho người lao động Qua phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, ta thấy cơng ty tích cực, chủ động việc trì, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, có giải pháp vượt khó khăn, đưa doanh thu lợi nhuận tăng cao qua hàng năm Tuy nhiên, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nhiều hạn chế khoản chi phí tăng qua năm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, phụ thuộc vào biến động nguyên liệu sản xuất, chưa chủ động nguồn nguyên liệu, tỷ suất lợi nhuận doanh thu chưa đạt hiệu cao, Vì vậy, 66 năm tới công ty cần khắc phục hạn chế này, đưa hiệu sản xuất kinh doanh công ty nâng cao, công ty cần mở rộng thêm thị trường mới, đồng thời làm cho uy tín ngày vững để thu hút thêm khách hàng Bên cạnh nghĩa vụ Nhà nước ln ln thực tốt, tình hình thu nhập tiền lương nhân viên công nhân ngày cải thiện 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công ty - Đẩy mạnh hoạt động marketing, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, đưa hình ảnh thương hiệu công ty ngày phổ biến gần gũi với khách hàng - Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm chi phí ngồi sản xuất - Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thiết kế sản phẩm mang tính thời trang, có sức cạnh tranh cao - Tìm kiếm nhà cung cấp nguồn nguyên liệu nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, không phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập Đồng thời tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng để hưởng giá ưu đãi - Sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, tránh để thất thốt, lãng phí, phục vụ đắc lực vào sản xuất kinh doanh Bên cạnh cần tăng cường, mở rộng quan hệ với ngân hàng để giải kịp thời nguồn vốn cơng ty cần thiết - Cần tích cực thu hồi nợ cách thường xuyên nhắc nhở khách hàng, cần có sách hợp lý để đảm bảo thu tiền sớm - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường để có biện pháp kịp thời, hợp lý - Củng cố giữ vững thị trường tại, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, chủ động tìm kiếm trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng - Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên công ty nâng cao trình độ, kỹ chun mơn 6.2.2 Đối với nhà nước - Tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành 67 - Cần nhanh chóng xây dựng trung tâm nguyên liệu phụ dệt may, ngành may mặc nước chủ động nguồn nguyên liệu tiến tới hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp may mặc Việt Nam - Các ngành chức phải có biện pháp kiểm tra mặt hàng phẩm chất, hàng giả để tránh thiệt hại cho người tiêu dùng làm uy tín cơng ty - Đầu tư phát triển sở hạ tầng vùng nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng kênh phân phối, khai thác tiềm thị trường vừa giúp cho người dân tiếp cận nguồn hàng chất lượng giá rẻ - Đầu tư, cải thiện, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa - Ngân hàng phải đảm bảo vốn cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nâng cấp trang thiết bị - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thường xuyên tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp giao lưu, học hỏi quảng bá thương hiệu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê PGS.TS Phạm Văn Dược (2008) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê Nguyễn Năng Phúc (1998) Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê Hà Nội Các báo cáo tài công ty TNHH thành viên Khang Thịnh 69 ... quát tình hình hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2009 đến tháng 2012 18 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH 22 4.1... công ty, giúp công ty phát triển bền vững Nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nên em chọn đề tài Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm. .. nhiệm hữu hạn thành viên Khang Thịnh để hoàn thành luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN KHANG THỊNH , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN KHANG THỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay