PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK cần THƠ

106 15 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: ĐOÀN THỊ CẨM VÂN Sinh viên thực hiện: LÊ TRẦN MAI THI MSSV: 4066161 Lớp: Kinh tế học 2-K32 Cần Thơ – 2010 LỜI CẢM TẠ i  Qua gần bốn năm đại học, giảng dạy nhiệt tình q thầy Trường Đại học Cần Thơ, em học kiến thức thật hữu ích cho chuyên ngành Nhất trình thực tập, chúng em có điều kiện tiếp xúc vận dụng kiến thức vào thực tế, giúp em hồn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Để hồn thành đề tài này, trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, đặc biệt Đồn Thị Cẩm Vân, giáo viên trực tiếp hướng dẫn đề tài em, giúp em hồn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Eximbank chi nhánh Cần Thơ, đặc biệt Quý lãnh đạo, anh chị thuộc tổ tín dụng hỗ trợ cho em nhiều mặt số liệu, tài liệu giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm va chạm với công việc thực tế Điều hữu ích cho cơng việc tương lai em Trong trình thực đề tài, thời gian có hạn nên nghiên cứu chưa sâu Mặt khác kiến thức hạn chế, chủ yếu lý thuyết, chưa có kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi sai sót Do đó, em kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô Ban lãnh đạo ngân hàng để đề tài luận văn tốt nghiệp em hồn chỉnh Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy Cô Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Eximbank chi nhánh Cần Thơ lời chúc sức khoẻ thành công cơng việc sống Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Lê Trần Mai Thi ii LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết qủa phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Lê Trần Mai Thi iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày … tháng … năm … iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên người hướng dẫn: ĐOÀN THỊ CẦM VÂN Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Tên sinh viên: LÊ TRẦN MAI THI Mã số sinh viên: 4066161 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt Các nhận xét khác: Kết luận: Cần Thơ, ngày … tháng … năm … NGƯỜI NHẬN XÉT v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày…….Tháng… …Năm… Giáo viên phản biện vi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1.Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 2.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.2.2.Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.2.3 Một số hỗ trợ thể chế cho doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.2.4 Thuận lợi khó khăn loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.3 Các khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.4 Phân loại tín dụng 10 2.1.4.1 Căn vào thời hạn tín dụng 10 2.1.4.2 Căn vào đối tượng tín dụng 10 2.1.4.3 Căn vào mục đích sử dụng vốn 11 2.1.4.4 Căn vào chủ thể quan hệ tín dụng 11 2.1.5 Chức vai trò tín dụng 12 2.1.5.1 Chức tín dụng 12 2.1.5.2 Vai trò tín dụng 12 2.1.6 Rủi ro tín dụng 12 2.1.6.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 2.1.6.2 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 13 GVHD: Đồn Thị Cẩm Vân SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 2.1.6.3 Công thức rủi ro tín dụng 13 2.1.7 Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 13 2.1.7.1 Dư nợ tổng nguồn vốn 13 2.1.7.2 Hệ số thu nợ 14 2.1.7.3 Vòng quay vốn tín dụng 14 2.1.7.4 Nợ xấu tổng dư nợ 14 2.2 Phương pháp nghiên cứu 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 2.2.2.1 Phương pháp so sánh 15 2.2.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ 15 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 16 3.1 Khái qt Tình hình tài - ngân hàng khu vực Thành Phố Cần Thơ năm 2007 16 3.2 Khái quát NHXNK Eximbank chi nhánh Cần Thơ 20 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 21 3.2.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 21 3.3.2.1 Cơ cấu tổ chức 21 3.3.2.2 Chức phòng ban 22 3.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2007-2009 25 3.3.1 Doanh thu 27 3.3.2 Chi phí 28 3.3.3 Lợi nhuận 29 3.4 Phương hướng, mục tiêu phát triển ngân hàng XNK Eximbank Cần Thơ 29 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 30 4.1 Tổng quan tình hình tín dụng Eximbank Cần Thơ 30 4.1.1 Khái quát tình hình nguồn vốn 30 4.1.1.2.Vốn điều lệ chuyển 32 4.1.1.3.Vốn huy động 33 4.1.1.4 Vốn khác 33 4.1.2 Khái quát tình hình tín dụng 33 4.2 Phân tích hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 37 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay cho doanh nghiệp vừa nhỏ 37 4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn DNVVN 37 4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay theo ngành nghề 42 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ doanh nghiệp vừa nhỏ 47 4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn 49 4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề 53 4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ doanh nghiệp vừa nhỏ 59 4.2.3.1 Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn 59 4.2.3.2 Phân tích tình hình dư nợ theo ngành nghề 62 4.2.4 Tình hình nợ xấu doanh nghiệp vừa nhỏ 66 4.2.4.1 Tình hình nợ xấu theo thời hạn 66 4.2.4.2 Tình hình nợ xấu theo ngành nghề 69 4.3 Đánh giá hoạt động tín dụng DNVVN thơng qua tỷ số tài 73 4.3.1 Đánh giá tỷ số dư nợ tổng nguồn vốn 74 4.3.2 Đánh giá hệ số thu nợ 74 4.3.3 Đánh giá tỷ số nợ xấu tổng dư nợ 74 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 76 5.1 Thuận lợi hạn chế hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 76 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 5.1.1 Thuận lợi 76 5.1.2 Hạn chế 77 5.2 Điểm mạnh hạn chế hoạt động tín dụng ngân hàng 77 5.2.1 Điểm mạnh 78 5.2.2 Điểm hạn chế 79 5.3 Giải pháp phát triển cho vay DNVVN Eximbank Cần Thơ 79 5.3.1.Về phía DNVVN 79 5.3.1.1 Giải pháp thiết lập kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 79 5.3.1.2 Giải pháp quản trị vốn lưu động doanh nghiệp vừa nhỏ 81 5.3.1.3 Giải pháp cải cách cách thức kế toán theo chuẩn mực Nhà nước 82 5.3.1.4 Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ 82 5.3.2.Về phía ngân hàng Eximbank Cần Thơ 83 5.3.2.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 83 5.3.2.2 Giải pháp đối phó với tình hình lãi suất tăng cao nhằm mở rộng tín dụng trung dài hạn 85 5.3.2.3 Chiến lược tiếp cận nhu cầu khách hàng 85 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 6.1 Kết luận 87 6.2 Kiến nghị 88 6.2.1 Về phía Nhà nước 88 6.2.2 Về phía Eximbank Cần Thơ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ - Có phòng giao dịch trải thành phố Cần Thơ, địa điểm thuận tiện đảm bảo an ninh Ngân hàng có kế hoạch mở thêm phòng giao dịch để phục vụ tốt tiện lợi cho khách hàng - Các sản phẩm dịch vụ đa dạng tạo điều kiện thuận lợi tạo nhiều lựa chọn cho khách hàng 5.2.2 Điểm hạn chế Tuy nguồn vốn huy động gia tăng tình hình thực trạng địa phương đơn vị kinh tế thu nhập dân cư thấp nên khả huy động vốn chỗ chi nhánh hạn chế, phải sử dụng nguồn vốn điều chuyển từ Hội Sở để đáp ứng nhu cầu vay vốn DNVVN Có chêch lệch lớn tín dụng ngắn hạn tín dụng trung dài hạn Trong DNVVN cần vay vốn trung dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh ngân hàng thường thắt chặt cho vay với loại hình tín dụng Trong yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tín dụng trung dài hạn lãi suất yếu tố khiến DNVVN khó tiếp cận với vốn vay trung dài hạn Hình thức cho vay chấp tài sản cứng nhắc, chưa thật phù hợp với phần lớn DNVVN Một số thông tin sách hỗ trợ ngân hàng chưa đến với doanh nghiệp chưa thật nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh DNVVN 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DNVVN TẠI EXIMBANK CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI 5.3.1 Về phía DNVVN 5.3.1.1 Giải pháp thiết lập kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Trước tiên, doanh nghiệp muốn vay vốn để phát triển phải trọng khâu lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kinh doanh có khả thi dễ dàng Ngân hàng chấp nhận Việc lập kế hoạch kinh doanh thực tế công cụ thiếu nhà quản lý giống công cụ khác đòi hỏi nhà quản lý phải có kỹ sử dụng cách chuyên nghiệp Các nhà quản lý phải trả lời GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 86 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ hai câu hỏi lớn kế hoạch kinh doanh Câu hỏi mặt công việc câu hỏi mặt người Để trả lời câu hỏi mặt công việc, kế hoạch kinh doanh phải xuất phát từ việc phân tích chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh Xuất phát từ thị trường, người tiêu dùng đến kênh phân phối, công ty, đối thủ cạnh tranh hoạt động sản xuất nguồn cung ứng Từ kết phân tích này, nhà quản lý tổng hợp đúc rút điểm mấu chốt định điểm mạnh, điểm yếu, hội đe dọa công ty (SWOT) Lật ngược trở lại với điểm mạnh có cơng ty phải làm để khai thác tận dụng hội, khắc phục điểm yếu hạn chế đe dọa xảy Từ phân tích này, để nhà quản lý xác định cho mục đích cần hướng tới nỗ lực để tới mục đích cách chia nhỏ thành mục tiêu giai đoạn cụ thể Xây dựng chiến lược, cách thức để đạt mục tiêu cụ thể hoá thành kế hoạch hành động với nguồn lực chi phí phù hợp Các mục tiêu giai đoạn cụ thể phải đảm bảo tiêu chí Cụ thể, đo lường được, tham vọng, đạt được, tương thích thời hạn hồn thành (SMART) Thêm vào đó, cần thiết phải trả lời câu hỏi: phải thực hiện? Ai người thực hiện? Sẽ phải thực gì? Thực đâu thực cách nào? Hơn kế hoạch kinh doanh phải đặt bối cảnh qui hoạch chiến lược tổng thể chung công ty với tính qn xun suốt Với cách mơ tả trên, ta phần khái quát câu trả lời mặt công việc Song trả lời câu hỏi mặt công việc chưa đủ, nhà quản lý cần phải trả lời câu hỏi mặt người Những người tham gia có tin vào kế hoạch cấp đưa hay không? Họ có tin vào người lãnh đạo dẫn dắt họ hay khơng? Việc hồn thành kế hoạch đặt hay khơng đạt có ý nghĩa hay ảnh hưởng với họ hay không? Nếu câu trả lời "không" nhà quản lý chưa thực trả lời câu hỏi mặt người Điều đồng nghĩa với việc kế hoạch có tính GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 87 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ toán phân tích xây dựng cơng phu đến đâu tồn giấy tờ có nguy thất bại cao Hay nói cách khác, nhà quản lý cần phải nhìn nhận vấn đề hai mặt bàn tay, mặt công việc, mặt người Thiếu hai mặt khơng thể tạo nên bàn tay hay kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh 5.3.1.2 Giải pháp quản trị vốn lưu động doanh nghiệp vừa nhỏ Một nguyên nhân dẫn đến thất bại DNVVN lực quản trị tài hạn chế, đặc biệt việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn quản trị vốn lưu động, thể qua tình trạng thiếu vốn, tính khoản điều mà nhà quản lý DNVVN cần lưu tâm quản trị vốn lưu động Vốn lưu động số liên quan đến lượng tiền doanh nghiệp cần để trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên (được tính cách lấy tổng tài sản ngắn hạn trừ tổng nợ ngắn hạn) Các nhà phân tích thường lấy số làm để đo lường hiệu hoạt động tiềm lực tài ngắn hạn doanh nghiệp Bảo tồn vốn lưu động nói riêng, vốn sản xuất kinh doanh nói chung u cầu khách quan, DNVVN phải ln tìm kiếm biện pháp bảo toàn vốn lưu động Sau số biện pháp đề xuất: Phải trọng xếp lại tổ chức sản xuất DN, đổi trang thiết bị, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, bố trí lại cấu sản xuất nhằm sử dụng hiệu nguồn vốn lưu động Xem xét lại tính hợp lý cấu vốn lưu động DN theo thời kì kinh tế Định kỳ tiến hành kiểm kê, kiểm quỹ, đánh giá vốn tốn, đánh giá lại vật tư, hàng hóa, vốn tiền mặt, để xác định vốn có DN theo giá trị Trên sở kiểm kê, đánh giá vật tư, háng hóa mà đối chiếu với số lượng số sách kế toán để điều chỉnh hợp lý xử lý kịp thời vật tư, hàng hóa bị ứ đọng, mát, khơng để vốn bị chiếm dụng Các DN phải tự điều chỉnh, bảo tồn vốn q trình sản xuất kinh doanh sở có thay đổi giá Nhà Nước quy định GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 88 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 5.3.1.3 Giải pháp thực cải cách cách thức kế toán theo chuẩn mực Nhà Nước ban hành Tiếp theo, cách thức quản trị DN, cách thức thực cơng tác kế tốn theo chuẩn mực kế toán thống kê Nhà nước; thực kiểm toán hàng năm để minh bạch tình hình tài chính… cần phải thay đổi Đây điều kiện tiên để DN tiếp cận vốn vay NH Hiện nay, việc cơng khai tài DN hạn chế, phần lớn DNVVN khơng có hệ thống kế tốn tiêu chuẩn Báo cáo DN khơng kiểm tốn hàng năm Tài sản bảo đảm DN ít, khơng đủ để đảm bảo nhu cầu cho vay vốn…Để cải thiện tình hình này, DN nên chủ động tham gia tham đổi báo cáo tài theo hướng dẫn Nhà Nước, theo dõi chặt chẽ phương thức kế toán mà Nhà Nước ban hành Mặt khác, việc thay đổi cách thức kế toán theo chuẩn mực nhà nước giúp DN nâng cao hiệu phát triển kinh doanh, bối cảnh DN phải đương đầu với môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt 5.3.1.4 Giải pháp nâng cao khả tính cạnh tranh DNVVN a Tăng cường lực quản trị kinh doanh giám đốc cán quản lý DNVVN Doanh nhân cần trọng nâng cao kỹ cần thiết cập nhật kiến thức đủ sức nhận định biến động kinh tế Một số kỹ kiến thức có cần hệ thống hóa cập nhật Trong cần đặc biệt ý số kỹ như: kỹ quản trị hiệu môi trường kinh doanh, kỹ thuyết trình, đàm phán, giao tiếp quan hệ công chúng, kỹ quản lý thời gian, kỹ lãnh đạo chủ DN b Phát triển lực quản trị chiến lược cán quản lý DNVVN Sự yếu vế tầm nhìn chiến lược phát triển kinh doanh nguyên nhân phát triển dài hạn Các doanh nghiệp thành công quy mô nhỏ lại thất bại mở rộng quy mô Các DNVVN phải xây dựng khả phát triển cách bền vững, khơng khó trụ cơng cạnh tranh GVHD: Đồn Thị Cẩm Vân 89 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 5.3.2 Về phía Eximbank Cần Thơ 5.3.2.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn Đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, huy động vốn vay chủ yếu Nhưng điều đáng lưu ý Eximbank Cần Thơ năm mà phải sử dụng đến số vốn điều chuyển từ hội sở để đáp ứng nhu cầu cho vay Vì vậy, lâu dài cần tìm biện pháp mở rộng nguồn vốn huy động cho Ngân hàng: - Xem xét phân loại khách hàng để có sách đặc biệt khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, tích cực khai thác, tiếp thị khách hàng có nguồn tiền gửi ổn định, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi chi nhán nhằm tạo tăng trưởng ổn định nguồn vốn - Trên sở sản phẩm Hội Sở hướng dẫn thực hiện, chi nhánh tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng để đưa sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng cụ thể Chú ý cung cấp sản phẩm trọn gói, đảm bảo tính hiệu khách hàng Chi nhánh Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng cần có sách khuyến khích mở tài khoản thực dịch vụ toán dịch vụ khác - Gắn kết dịch vụ với nghiệp vụ khác mở L/C toán, mua bán ngoại tệ giao dịch qua tài khoản khác Eximbank Cần Thơ - Tăng cường tiếp cận, hợp tác với công ty xuất lao động địa bàn để hướng dẫn cách thức chuyển tiền kiều hối, phân phát tờ rơi, thẻ chuyển tiền, giải đáp thắc mắc khách hàng - Tiếp cận siêu thị, khách sạn, nhà hàng, cảng hàng khơng, khu vực có nhiều người nước tới để mở sở chấp nhận thẻ Visa, Master, Cash Card - Chủ động phối hợp với quyền địa phương nhằm quảng bá dịch vụ chi trả kiều hối, viết thư giới thiệu dịch vụ tới người lao động địa phương nước - Thường xuyên khảo sát, đánh giá tiềm nguồn vốn thị trường, nhóm khách hàng GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 90 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ - Có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào tạo cán chuyên sâu, chuyên nghiệp kỹ nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện đại, hội nhập, tác phong giao dịch, nghiêm túc, văn minh, đại, hướng dẫn chu đáo khách hàng.Từng bước biến Eximbank Cần Thơ trở thành nơi giam sịch lý tưởng cho người 5.3.2.2 Giải pháp đối phó với tình hình lãi suất tăng cao nhằm mở rộng tín dụng trung dài hạn Đối với tình hình lãi suất tăng cao tháng cuối năm 2007 gây khơng khó khăn cho họat động cho vay đặc biệt khoản cho vay trung dài hạn Bởi với mức lãi suất cao thời gian dài gánh nặng cho người vay ảnh hưởng đến khả sử dụng vốn khách hàng chi phí cao Nhằm mục tránh tình trạng tạo điều kiện cho đơi bên có lợi sử dụng vốn nên sử dụng lãi suất thị trường Lãi suất thay đổi theo lãi suất thị trường hội cho khách hàng có lãi suất thấp tương lai cao so với thời điểm nhạy cảm tháng vừa qua Đây biện pháp ngân hàng sử dụng nhằm đối phó với tình trạng lãi suất tăng cao khoảng thời gian ngắn Ưu điểm giải pháp dễ dàng, khơng có phức tạp phù hợp với đối tượng khách hàng khu vực 5.3.2.3 Chiến lược tiếp cận nhu cầu khách hàng DNVVN Ngân hàng nên bước tiếp cận nhu cầu khách hàng, giảm đến mức tối đa quy định cứng nhắc hoạt động tín dụng: - Tích cực tìm kiếm khách hàng để mở rộng tín dụng, khơng thiết bắt buộc DNVVN phải có tài sản đảm bảo cho vay mà cần phương án kinh doanh hiệu khả thi - Tham gia đầu tư vốn, cho vay bảo lãnh, mua cổ phần liên doanh số dự án thuộc lĩnh vực khác giao thông, xây dựng, du lịch, dịch vụ thương mại - Nghiên cứu xây dựng mục tiêu kế hoạch đầu tư theo chiến lược khách hàng Tăng cường cơng tác tiếp thị, tìm hiểu tổ chức kinh tế cá nhân địa bàn để chủ động khai thác, nắm bắt kịp thời nhu cầu họ Không nên coi trọng khách hàng này, coi nhẹ khách hàng khác mà ln có thái độ giao dịch GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 91 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ mực, đặt tình đối kháng hay có chiến lược dự phòng sở tiên đốn mơi trường tương lai để tiếp cận khách hàng - Đầu tư vốn liên doanh liên kết doanh nghiệp hoạt động có hiệu nhằm tạo gắn bó chặt chẽ mối quan hệ ngân hàng - khách hàng việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệpngân hàng cho vay có thành viên ban quản lý doanh nghiệp giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro nhờ việc giám sát tình hình hoạt động cơng ty để đưa biện pháp thích hợp cho thời kỳ kinh doanh - Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức hội thảo cho DNVVN để phổ biến, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, đồng thời có điều kiện trao đổi tìm hiếu nhiều nhu cầu khách hàng doanh nghiệp GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 92 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Tình hình hoạt động Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đọan 20072009 có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, việc cho vay thu nợ đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với mức lợi nhuận năm sau cao năm trước, nhiều hạn chế khơng đáng kể Bên cạnh ngân hàng làm tốt nhiệm vụ cấp giao làm vai trò sách phát triển địa phương Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, doanh số dư nợ tăng qua năm, nợ xấu có tăng, có giảm tỷ lệ nợ xấu giảm tín hiệu tốt cho hoạt động ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu thấp 5% thời gian gần mức an toàn đáp ứng quy định Ngân hàng Nhà Nước Đạt kết phần lớn đóng góp tích cực cán cơng nhân viên ngân hàng, ý thức trách nhiệm mình, nội đồn kết trí tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giao Ngoài khơng khơng thể nói đến giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình ban ngành đồn thể quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ việc cung cấp nguồn vốn cho kinh tế Tuy nhiên tồn số mặt hạn chế hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động tín dụng DNVVN nói riêng sau: - Tình hình huy động vốn chưa cao, nhiên cải thiện tốc độ tăng doanh số cho vay cao tốc độ tăng tình hình huy động vốn - Rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn ngày tăng cao yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến làm ngân hàng hạn chế cho vay loại hình tín dụng cần cho DNVVN này, chưa mạnh dạn đầu tư tín dụng trung dài hạn vào dự án phát triển lớn Nhìn chung, Ngân hàng bám sát theo định hướng phát triển Thành phố trọng mở rộng tín dụng theo chiều sâu vào khu cơng nghiệp, khu chế suất, ngồi Ngân hàng có sách cho vay ưu đãi đơn vị xuất GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 93 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ khẩu, góp phần tăng kim ngạch xuất địa phương Với đóng góp, Eximbank Cần Thơ xứng đáng Ngân hàng thương mại chủ đạo Thành phố Cần Thơ, góp phần khơng nhỏ vào q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa địa phương 6.2 KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập Ngân hàng q trình tìm hiểu, phân tích đề tài mình, em xin đưa số kiến nghị sau: 6.2.1 Về phía Nhà Nước - Nhà nước nên có chủ trương để quan quản lý cần đẩy mạnh chương trình xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế sách trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ vừa Theo đó, cần hồn thiện sách thuế, đất đai phù hợp, đảm bảo bình đẳng doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp nhỏ vừa có mặt sản xuất, kinh doanh, vốn tín dụng - Nhà nước nên có sách để Chính quyền địa phương tiếp tục thực chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thơng qua hình thức cung cấp thơng tin, giảm chi phí đầu vào (giá điện, điện thoại, cước viễn thông, cước vận chuyển, chi phí th mặt bằng, giống, cơng nghệ, nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường) - Đồng thời, Nhà nước nên có sách để Bộ, ngành nghiên cứu hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cách bán trả góp máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu cho nông dân, ứng vốn cho nông dân vay để sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp chế biến - Hơn nữa, xu hội nhập tồn cầu hố, đứng trước sức ép cạnh tranh từ "sân nhà" đòi hỏi doanh nghiệp cần có liên kết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo ngành, lĩnh vực để hợp tác mở rộng thị trường cạnh tranh với sản phẩm nhập loại 6.2.2 Về phía Eximbank Cần Thơ - Để tăng trưởng nguồn vốn mạnh Ngân hàng cần phối hợp với UBND Phường, Xã, Đồn thể cấp để thực cơng tác tuyên truyền, tiếp thị GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 94 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ thông qua kỳ họp cấp sở, tổ nhóm dân cư: qua tờ gấp, thể lệ tiền gửi ngắn gọn để phát cho người - Ngân hàng cần áp dụng thêm phương thức tín dụng nhằm đa dạng hóa loại hình tín dụng trung dài hạn Ngân hàng cần liên hệ trực tiếp thường xuyên với Phòng đăng ký kinh doanh Quận toàn Thành phố để nắm bắt, tiếp cận với doanh nghiệp thành lập, tìm hiểu nhu cầu vốn họ cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp kịp thời, nhanh chóng - Ngân hàng cần có phòng thơng tin riêng chuyên cung cấp, thu thập kịp thời thông tin cho ban lãnh đạo cán tín dụng trình thẩm định dự án Hiện cán tín dụng đa phần thẩm định dự án vay vốn thông qua báo cáo tài doanh nghiệp, xem xét giá trị tài sản đảm bảo, có xuống sở thẩm định thực tế chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt thơng tin thị trường tiêu thụ Điều phần ảnh hưởng không tốt đến định đầu tư cho vay cán tín dụng Phòng thơng tin phải có trách nhiệm thu thập kết nối với nguồn thơng tin khác như: Trung tâm phòng ngừa phân tán rủi ro Ngân hàng Nhà Nước, Phòng thương mại Công nghiệp Cần Thơ, thông tin từ internet kênh thơng tin thức từ quan quản lý cấp bộ, ngành,… - Ngân hàng cần thành lập phận Marketing chuyên làm công tác tiếp thị, hướng dẫn khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng làm dịch vụ tư vấn cho khách hàng - Quảng cáo việc cần, tăng cường quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, Ngân hàng nên thiết kế Web thật sinh động đầy đủ thơng tin hơn, việc làm có ý nghĩa giúp cho Ngân hàng quảng bá mở rộng giao dịch - Ngân hàng cần mở rộng không gian làm việc phòng Khách hàng doanh nghiệp Bố trí lại phòng Khách hàng doanh nghiệp, cần có nơi giao dịch riêng khách hàng cán tín dụng, cần có nơi để khách hàng ngồi chờ, nên để bảng tên cán tín dụng bàn riêng họ để thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, không để ảnh hưởng đến công việc thành viên khác phòng GVHD: Đồn Thị Cẩm Vân 95 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2006), “Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại” Nguyễn Thị Kim Cương (2007), “Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Hậu Giang” Nguyễn Thị Tâm (2007), “Phân tích hoạt động tín dụng trung dài hạn chi nhánh ngân hàng Công Thương Kiên Giang” Các báo cáo kết họat động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Việt Nam Eximbank) chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2007 2009 Các thơng tin từ báo, tạp chí, Internet, … GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 96 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ PHỤ LỤC BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY – THU NỢ - DƯ NỢ - NỢ XẤU Từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2007 (ĐVT: Triệu đồng) NGÀNH NGHỀ ACCT Ngành nông - lâm a Ngắn nghiệp hạn Ngành thủy sản a Ngắn hạn Ngành thủy sản b Trung hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn Ngành CN chế biến DS CHO DS THU VAY NỢ 11.266 0 13.483 9.418 4.765 5.610 36.200 5.610 141.495 111.598 29.863 427.119 411.883 51.103 176 2.149 0 206.976 169.864 89.076 600 10.700 1.653 14.930 2.125 683.000 6.000 0 385.583 340.716 92.638 3.240 2.192 7.021 3.162 10.000 20.000 10.000 500 500 0 102 1.777 1.600 2.500 900 1.600 0 307 0 b Trung a Ngắn hạn Ngành xây dựng b Trung hạn Ngành xây dựng c Dài hạn Thương nghiệp a Ngắn hạn Thương nghiệp b Trung hạn Thương nghiệp c Dài hạn Khách sạn nhà a Ngắn hàng hạn Khách sạn nhà b Trung hàng hạn Vận tải kho bãi a Ngắn thông tin liên lạc hạn Vận tải kho bãi b Trung GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân NỢ XẤU 5.785 hạn Ngành xây dựng DƯ NỢ 97 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ thông tin liên lạc hạn (Nguồn: Phòng tín dụng Eximbank Cần Thơ) BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY – THU NỢ - DƯ NỢ - NỢ XẤU Từ ngày 1/1/2008 đến ngày 31/12/2008 (ĐVT: Triệu đồng) NGÀNH NGHỀ ACCT Ngành nông - lâm a Ngắn nghiệp hạn Ngành thủy sản a Ngắn hạn Ngành thủy sản a Ngắn hạn Ngành thủy sản b Trung hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn DS CHO DS THU VAY NỢ 28.560 9.530 19.030 5.819 2.400 3.419 31.812 26.048 10.529 2.997 8.607 0 339.339 369.237 0 453.346 406.581 104.269 4.700 500 50 450 256.570 255.547 120.263 1.625 7.040 7.403 14.565 5.000 5.000 618.459 537.372 174.117 700 930 1.593 6.356 5.552 1.430 18.572 10.000 5.570 1.000 5.070 Ngành CN chế biến b Trung hạn Ngành xây dựng a Ngắn hạn Ngành xây dựng b Trung hạn Ngành xây dựng c Dài hạn Thương nghiệp a Ngắn hạn Thương nghiệp b Trung hạn Thương nghiệp c Dài hạn Khách sạn nhà a Ngắn hàng hạn GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân NỢ XẤU DƯ NỢ 98 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ Khách sạn nhà b Trung hàng 300 152 1.925 1.600 16.095 6.195 11.500 hạn Vận tải kho bãi a Ngắn thông tin liên lạc hạn (Nguồn: Phòng tín dụng Eximbank Cần Thơ) BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY – THU NỢ - DƯ NỢ - NỢ XẤU Từ ngày 1/1/2009 đến ngày 31/12/2009 (ĐVT: Triệu đồng) NGÀNH NGHỀ ACCT Ngành nông - lâm a Ngắn nghiệp hạn Ngành thủy sản a Ngắn DS CHO DS THU VAY NỢ 138.340 49.819 107.551 45.276 32.092 16.603 116.044 84.637 41.935 437.010 297.584 139.422 398.275 373.773 120.613 4.250 450 0 417.026 416.945 120.179 4.345 18.528 8.404 24.689 233 5.000 5.035 4.964 759.330 702.356 231.543 1.150 10.820 3.783 13.393 3.400 14.940 22.970 10.540 NỢ XẤU DƯ NỢ hạn Ngành thủy sản a Ngắn hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn Ngành CN chế biến a Ngắn hạn Ngành CN chế biến b Trung hạn Ngành xây dựng a Ngắn hạn Ngành xây dựng b Trung hạn Ngành xây dựng c Dài hạn Thương nghiệp a Ngắn hạn Thương nghiệp b Trung hạn Thương nghiệp c Dài hạn GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 99 SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ Khách sạn nhà a Ngắn hàng 8.400 9.570 3.900 0 1.735 190 122.631 100.248 33.882 380 380 2.264 102.382 2.165 hạn Khách sạn nhà b Trung hàng hạn Vận tải kho bãi a Ngắn thông tin liên lạc hạn Vận tải kho bãi b Trung thông tin liên lạc Vận tải kho bãi thông tin liên lạc hạn c Dài hạn (Nguồn: Phòng tín dụng Eximbank Cần Thơ) GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân 100 SVTH: Lê Trần Mai Thi ... Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ năm 2007 -... Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Ngân hàng Eximbank Cần Thơ để làm mục tiêu nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng doanh. .. Eximbank Cần Thơ 29 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân SVTH: Lê Trần Mai Thi Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Cần Thơ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK cần THƠ , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay