PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN PHƯƠNG tây

84 43 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG TÂY Giáo viên hướng dẫn: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN Sinh viên thực hiện: PHAN THANH LIÊM Mã số SV: LT10350 Lớp: KT1021L1 Khóa: 36 Cần Thơ 2012 “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” LỜI CÁM ƠN   Sau thời gian học tập, nghiên cứu rèn luyện khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Cần Thơ, với dạy bảo nhiệt tình tâm huyết thầy khoa thầy mơn giúp em nhiều kiến thức bổ ích quan trọng lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Phương Tây với bảo, hướng dẫn nhiệt tình anh, chị cán Ngân hàng tạo điều kiện tốt cho em hệ thống lại kiến thức học trường thêm kiến thức thực tế lĩnh vực Ngân hàng Với lòng kính trọng sâu sắc em xin gửi lời cám ơn chân thành giúp đỡ tận tình Trương Thị Bích Liên hướng dẫn em suốt trình thực tập giúp em trang bị cho kiến thức bổ ích  Tất tạo điều kiện để em thấy hiểu biết thêm nhiều công tác ngân hàng Tuy nhiên, với kiến thức, kinh nghiệm, khả phân tích tìm hiểu hạn chế thời gian thực tập tương đối nên đề tài khơng thể hồn chỉnh khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong anh chị ngân hàng, giáo viên hướng dẫn giáo viên phản biện đóng góp ý kiến để viết em hoàn thiện  Sau em xin kính chúc Q thầy cơ, chú, anh, chị nơi em thực tập dồi sức khoẻ thành công công việc Sinh Viên Thực Hiện Phan Thanh Liêm GVHD: Trương Thị Bích Liên I SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực Phan Thanh Liêm GVHD: Trương Thị Bích Liên II SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 GVHD: Trương Thị Bích Liên III SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC     Họ tên người hướng dẫn: Trương Thị Bích Liên Học vị: Chuyên ngành: quan công tác:     Tên học viên: Phan Thanh Liêm Mã số sinh viên: LT10350 Chuyên ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng ……năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT Trương Thị Bích Liên GVHD: Trương Thị Bích Liên IV SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” MỤC LỤC CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm hoạt động tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm điều kiện tín dụng 2.1.2.2 Phân loại tín dụng 2.1.2 Định nghĩa Nợ xấu 2.1.3.Vai trò ý nghĩa tín dụng 2.2 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TÍN DỤNG 2.2.1 Nguyên tắc vay vốn 2.2.2 Điều kiện vay vốn 3.2.3 Đối tượng vay vốn 2.3 MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO VAY 2.4 LÝ THUYẾT VỀ MA TRẬN SWOT 2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 2.5.3 Phương pháp thống kê mô tả 10 CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG TÂY 11 GVHD: Trương Thị Bích Liên V SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY 11 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 3.1.2 cấu tổ chức chức hoạt động 12 3.1.3 Các hoạt động ngân hàng 16 3.1.4 Chức nhiệm vụ phòng tín dụng nhân 17 3.2.5 Các sản phẩm tín dụng nhân qui trình tín dụng 18 3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH TMCP PHƯƠNG TÂY QUA NĂM TỪ 2009-2011 19 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY 23 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA NĂM TỪ 2009-2011 23 4.2 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CHUNG CỦA NGÂN HÀNG QUA NĂM TỪ 2009 -2011 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH QUÍ I/2012 25 4.2.1 Tình hình tín dụng chung ngân hàng qua năm từ 2009-2011 25 4.2.2 Tình hình tín dụng thực so với kế hoạch quí I năm 2012 29 4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG QUA NĂM TỪ 2009-2011 VÀ SO SÁNH GIỮA THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA Ở QUÍ I/2012 30 4.3.1 Phân tích biến đơng chung tín dụng chung so với tín dụng nhân 30 4.3.2 Doanh số cho vay nhân 31 4.3.2.1.1 Doanh số cho vay nhân theo thời hạn 32 4.3.2.1.2 Doanh số cho vay nhân theo lĩnh vực đầu tư 34 4.3.2.1.3 Doanh số cho vay nhân theo hình thức đảm bảo 37 4.3.2.2 Doanh số thu nợ nhân 39 4.3.2.2.1 Doanh số thu nợ nhân theo thời hạn 39 4.3.2.2.2 Doanh số thu nợ nhân theo lĩnh vực đầu tư 41 4.3.2.2.3 Doanh số thu nợ nhân theo hình thức đảm bảo 44 4.3.2.3 Dư nợ cho vay nhân 46 GVHD: Trương Thị Bích Liên VI SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” 4.3.2.3.1 Dư cho vay nhân theo thời hạn 47 4.3.2.3.2 Dư nợ cho vay nhân theo lĩnh vực đầu tư 49 4.3.2.3.3 Dư nợ cho vay nhân theo hình thức đảm bảo 52 4.3.2.4 Tình hình nợ xấu nhân 54 4.3.2.4.1 Nợ xấu nhân theo thời hạn 55 4.3.2.4.2 Nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư 57 4.3.2.4.3 Nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo 60 4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƠNG QUA MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO VAY 63 4.4.1 Tình hình qua năm từ 2009-2011 63 4.1.2 tình hình thực so với kế hoạch q I/2012 64 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY 66 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 6.1 KẾT LUẬN 71 6.2 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 GVHD: Trương Thị Bích Liên VII SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” DANH MỤC BẢNG  Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Western Bank từ 2009-2011 20 Bảng 2: Tình hình huy động vốn Western Bank từ 2009-2011 23 Bảng 3: Tình hình tín dụng chung Western Bank từ 2009-2011 26 Bảng 4: Tình hình thực so với kế hoạch tình hình tín dụng chung q I năm 2012 29 Bảng 5: Biến động tín dụng chung so với tín dụng nhân 30 Bảng 6: Doanh số cho vay nhân theo thời hạn Wertern Bank từ 2009-2011 33 Bảng 7: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số Cho vay nhân theo thời hạn quí I năm 2012 33 Bảng 8: Doanh số cho vay nhân theo lĩnh vực đầu tư Wertern Bank từ 2009-2011 35 Bảng 9: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số cho vay nhân theo lĩnh vực đầu tư Quí I năm 2012 35 Bảng 10: Doanh số thu nợ nhân theo thời hạn Wertern Bank từ 2009-2011 40 Bảng 11: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số thu nợ nhân theo thời hạn quí I năm 2012 40 Bảng 12: Doanh số thu nợ nhân theo lĩnh vực đầu tư Wertern Bank từ 2009-2011 42 Bảng 13: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số thu nợ nhân theo lĩnh vực đầu tư quí I năm 2012 42 Bảng 14: Dư nợ nhân theo thời hạn Wertern Bank từ 2009-2011 48 Bảng 15: Tình hình thực so với kế hoạch dư nợ nhân theo thời hạn quí I năm 2012 48 Bảng 16: Dư nợ nhân theo lĩnh vực đầu tư Wertern Bank từ 2009-2011 50 Bảng 17: Tình hình thực so với kế hoạch dư nợ nhân theo lĩnh vực đầu tư quí I năm 2012 50 GVHD: Trương Thị Bích Liên VIII SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân ngân hàng TMCP Phương Tây” Bảng 18: Nợ xấu nhân theo thời hạn Wertern Bank từ 2009-2011 56 Bảng 19: Tình hình thực so với kế hoạch nợ xấu nhân theo thời hạn quí I năm 2012 56 Bảng 20: Nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư Wertern Bank từ 2009-2011 58 Bảng 21: Tình hình thực so với kế hoạch nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư quí I năm 2012 58 Bảng 22: Chỉ số phân tích nghiệp vụ cho vay nhân Western Bank từ 2009-2011 63 Bảng 23: Tình hình thực so với kế hoạch q I năm 2012 Chỉ số phân tích nghiệp vụ cho vay nhân 65 DANH MỤC HÌNH  Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Western Bank 13 Hình 2: Tỷ trọng doanh số cho vay nhân với Tổ chức kinh tế 31 Hình 3: Doanh số cho vay nhân theo hình thức đảm bảo từ 2009-2011 38 Hình 4: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số cho vay nhân theo hình thức đảm bảo q I năm 2012 39 Hình 5: Doanh số thu nợ nhân theo hình thức đảm bảo từ 2009-2011 45 Hình 6: Tình hình thực so với kế hoạch doanh số thu nợ nhân theo hình thức đảm bảo q I năm 2012 46 Hình 7: Tỷ trọng dư nợ cho vay nhân với Tổ chức kinh tế 47 Hình 8: Dư nợ cho vay nhân theo hình thức đảm bảo từ 2009-2011 53 Hình 9: Tình hình thực so với kế hoạch dư nợ cho vay nhân theo hình thức đảm bảo q I năm 2012 54 Hình 10: Tỷ trọng nợ xấu nhân với Tổ chức kinh tế 55 Hình 11: Nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo từ 2009-2011 61 Hình 12: Tình hình thực so với kế hoạch nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo quí I năm 2012 62 GVHD: Trương Thị Bích Liên IX SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” Nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư qua năm từ 2009-2011 Nợ xấu nhân năm 2009 chiếm tỷ trọng cao so với tổng nợ xấu Nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư chủ yếu tập trung cao công thương nghiệp thương mại dịch vụ, nông nghiệp, thấp lĩnh vực khác Nhìn vào bảng số liệu ta thấy nợ xấu nhân biến động khơng qua năm, cụ thể năm 2010 đạt 20.018 triệu đồng giảm tương ứng 30,9% so với năm 2009, năm 2011 22.911 triệu đồng tăng 14,45% so với năm 2010 Nợ xấu nhân lĩnh vực nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản giảm năm 2010, cụ thể giảm 2.599 triệu đồng, tương ứng giảm 46,92% so với năm 2009 Nguyên nhân năm 2010 lĩnh vực nông nghiệp nhiều biến cố như: dịch bệnh heo tai xanh, sâu bệnh, thiên tai… cộng với lãi suất ngân hàng biến đổi liên tục theo chiều hướng tăng cao Tất yếu tố dẫn đến ngân hàng giảm doanh số cho vay lĩnh vực mà tăng cường công tác thu nợ nên nợ xấu giảm Sang năm 2011 nợ xấu nhân lĩnh vực tăng trở lại, cụ thể 5.156 triệu đồng tăng 75,37% so với năm 2010 nguyên nhân tình hình kinh tế năm 2011 lĩnh vực nông nghiệp thuỷ sản ổn định nên tăng doanh số cho vay làm cho nợ xấu tăng theo dù không đáng kể ngân hàng cần xem xét để cải thiện chất lượng tín dụng nhân lĩnh vực Hai lĩnh vực công thương nghiệp thương mại dịch vụ tình hình nợ xấu nhân biến động tương tự giảm qua năm Tỷ trọng chiếm cao tổng nợ xấu nhân, điều phù hợp với tỷ trọng dư nợ lĩnh vực Khả quan ngành thương mại dịch vụ sụt giảm đáng kể, cụ thể năm 2009 nợ xấu nhân thương mại dịch vụ 10.822 triệu đồng chiếm 37,36% nợ xấu nhân, năm 2010 nợ xấu ngành 6.429 triệu đồng chiếm 32,12% nợ xấu nhân giảm 4.393 triệu đồng tức giảm 40,59% so với năm 2009, sang năm 2011 tỷ trọng chiếm 27,59% giảm 1,66% so với năm 2010 Nguyên nhân tình hình kinh tế năm 2010, 2011 ổn định hai lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận nên khách hàng tiền trả nợ hẹn, cán tín dụng xuống tận nhà nhắc nhở khoản nợ đến hạn, gọi GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 59 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” điện thông báo khoản nợ đến hạn… nhờ mà nợ xấu giảm dần qua năm ngân hàng mở rộng cho vay lĩnh vực Đối với lĩnh vực khác nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp tổng nợ xấu nhân trung bình tỷ trọng 10% tổng nợ xấu nhân, tỷ trọng thấp nhiều so với tỷ trọng dư nợ lĩnh vực khác Nợ xấu nhân lĩnh vực giảm vào năm 2010, cụ thể năm 2010 đạt 2.491 triệu đồng giảm 15,77% so với năm 2009, sang năm 2010 tăng thêm 817 triệu đồng tương đương 33,77%, tăng so với tốc độ tăng doanh số cho vay mức tăng thấp, nguyên nhân phần lớn mảng tín dụng tiêu dùng nhân nên ngân hàng thu nợ cách thu tiền góp theo kỳ hạn thoả thuận ngân hàng khách hàng nên đến hạn cán tín dụng xuống tận nhà thu nợ tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực thấp, phần lớn khoản tín dụng tiêu dùng nhân ngân hàng cho vay mà chấp tài sản hình thành từ vốn vay nên khoản nợ hạn ngân hàng quyền bán tài sản để thu hồi nợ nên tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực thấp, ngân hàng mở rộng lĩnh vực tín dụng nhân Tình hình thực so với kế hoạch nợ xấu nhân theo lĩnh vực đầu tư quí I năm 2012 Nhìn chung qua bảng số liệu ta thấy lĩnh vực thương mại dịch vụ đạt kế hoạch mà ngân hàng đề đạt 101,93%, lĩnh vực lại thấp kế hoạch: lĩnh vực nông nghiệp 86,19%, lĩnh vực công thương nghiệp 89,68%, lĩnh vực tiêu dùng khác 79,12% Nguyên nhân lãi suất cuối q I xu hướng giảm nên phần lớn nhân nợ hạn muốn trả nợ vào để giử uy tín với ngân hàng để cho vay lại với lãi suất thấp nên nợ xấu giảm đáng kể so với kế hoạch ngân hàng đề dấu hiệu đáng mừng doanh số cho vay dư nợ tăng lên nên ngân hàng dự tính tỷ lệ tăng cho nợ xấu nhân mà nợ xấu nhân lại giảm so với kế hoạch 4.3.2.4.3 Nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo Tình hình nợ xấu theo hình thức đảm bảo qua năm từ năm 2009- 2011 GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 60 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” Triệu đồng 30.000 26.733 25.000 20.652 18.585 20.000 15.000 10.000 2.231 5.000 2.259 1.433 2009 2010 tài sản đảm bảo 2011 Năm Khơng tài sản đảm bảo Hình 11: NỢ XẤU NHÂN THEO HÌNH THỨC ĐẢM BẢO QUA NĂM Vẫn doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ nhân nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo hình thức đảm bảo tài sản chiếm tỷ trọng cao không đảm bảo tài sản tỷ trọng trung bình qua năm hình thức đảm bảo khoảng 90% tổng nợ xấu nhân Qua hình 11 ta thấy nợ xấu nhân đảm bảo tài sản năm 2009 26.733 triệu đồng, đến năm 2010 giảm 18.585 triệu đồng, sang năm 2011 tăng lên 20.652 triệu đồng, nguyên nhân nợ xấu nhân hình thức giảm vào năm 2010 tăng lại vào năm 2011 nhờ vào nổ lực cán tín dụng xuống tận nhà khách hàng tìm hiểu nguyên nhân thật khách hàng khơng trả nợ từ hướng giúp khách hàng giải khó khăn để khách hàng vừa trả nợ cho ngân hàng, vừa tiếp tục sản xuất kinh doanh Đối với tín dụng khơng đảm bảo nợ xấu nhân năm 2009 đạt 2.231 triệu đồng, đến năm 2010 giảm 1.433 triệu đồng, sang năm 2011 tăng vượt lại đạt 2.259 triệu đồng, nợ xấu nhân không đảm bảo nhỏ mà doanh số cho vay lĩnh vực nên nợ xấu ít, nhiên so với dư nợ nhân không đảm bảo mức nợ xấu tốt Qua phân tích ta thấy chất lượng tín dụng nhân khơng đảm bảo tốt ngân hàng muốn mở rộng tín dụng nhân mở rộng tín dụng nhân theo hình thức khơng đảm bảo GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 61 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” Tình hình thực so với kế hoạch nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo quí I năm 2012 Triệu đồng 30.000 26.354 24.467 25.000 20.342 19.896 20.000 15.000 10.000 6.012 4.571 5.000 tài sản đảm bảo Khơng tài sản đảm bảo Kế hoạch quí I Nợ xấu nhân Quí I/2012 Thực hiệ n q I Hình 12: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH NỢ XẤU NHÂN THEO HÌNH THỨC ĐẢM BẢO Kết thực nợ xấu nhân so với kế hoạch thấp chứng tỏ ngân hàng hoàn thành vượt kế hoạch tiêu nợ xấu tất ngân hàng muốn kéo giảm tiêu này, cụ thể nợ xấu đảm bảo kế hoạch đề 20.342 triệu đồng thực 19.896 triệu đồng, nợ xấu không đảm bảo tương tự kế hoạch đề 6.012 triệu đồng thực 4.571 triệu đồng Sở dỉ nợ xấu nhân theo hình thức đảm bảo vượt kế hoạch phận khách hàng nợ hạn mà ngân hàng tưởng chừng không thu hồi đến ngân hàng trả nợ công tác thu nợ đạt kết cao kế hoạch mà ngân hàng đề ra, nên nợ xấu thấp * Kết Luận: Qua phân tích tình hình tín dụng nhân ta thấy chất lượng tín dụng nhân năm 2009 năm 2010 thật đáng cảnh báo tỷ trọng nợ xấu nhân cao tỷ trọng dư nợ nhân, sang năm 2011 vấn đề gần ngược lại cho thấy chất lượng tín dụng nhân ngày cải thiện ngân hàng mở rộng mảng tín dụng nhân lĩnh vực sản xuất, lưu thông hàng hoá hộ kinh doanh thể, tiêu dùng… GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 62 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” Nhận thấy chất lượng tín dụng nhân tốt nhận định tình hình kinh tế biến động quí I năm 2012 nên phần lớn kế hoạch mà ngân hàng đề cho tín dụng nhân hoàn thành xuất sắc 4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƠNG QUA MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO VAY QUA NĂM TỪ 2009- 2011 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH Ở Q I NĂM 2012 4.4.1 Tình hình năm từ 2009- 2011 thể sau: Bảng 22: CHỈ SỐ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO VAY NHÂN CỦA WESTERNBANK QUA NĂM TỪ 2009-2011 Năm Đơn Chỉ tiêu vị tính 2009 2010 2011 Doanh số cho vay nhân Triệu đồng 790.505 1.036.851 3.561.467 Doanh số thu nợ nhân Triệu đồng 590.396 862.375 2.366.599 Dự nợ nhân Triệu đồng 607.710 782.186 1.977.054 Nợ xấu nhân Triệu đồng 28.964 20.018 22.911 Dư nợ nhân bình quân Triệu đồng 303.855 694.948 1.379.620 Vòng quay vốn tín dụng Vòng/năm 1,94 1,24 1,72 nhân Hệ số thu nợ nhân % 74,69 83,17 66,45 Nợ xấu nhân/Tổng dư nợ % 4,77 2,56 1,16 nhân Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng Westernbank Vòng quay vốn tín dụng nhân: Chỉ tiêu đo lường tốc độ chu chuyển vốn cho vay ngân hàng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm Chỉ tiêu lớn chứng tỏ khả thu hồi vốn nhanh thể hiệu sử dụng đồng vốn cho vay, đồng thời đo lường tốc độ tăng trưởng vốn tín dụng, cho biết số vốn đầu tư quay vòng nhanh hay chậm thời kỳ định Qua bảng số liệu ta thấy vòng quay vốn tín dụng nhân ngân hàng qua năm biến động Năm 2009 đạt 1,94 vòng, sang năm 2010 giảm 1,24 vòng, tăng trở lại vào năm 2011 1,72 vòng Qua phân tích ta thấy vòng quay vốn tín dụng qua năm dù tăng giảm đạt kết tốt, nguyên nhân phần lớn khoản nợ mà ngân hàng cho vay thu hẹn để làm GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 63 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” chuyện ngân hàng tích cực tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng truyền thống nhu cầu tăng dư nợ ngân hàng chấp nhận cho tăng để khách hàng mở rộng qui mô, ngân hàng đạt kết tốt công tác thu nợ, xử lý khoản nợ tồn đọng… Hệ số thu nợ nhân Chỉ tiêu giúp đánh giá khả thu hồi nợ ngân hàng hay khả trả nợ khách hàng Hệ số thu nợ cao thể đồng vốn mà ngân hàng vay cho vay sử dụng mục đích, khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời nói lên khả thu nợ cán tín dụng ngân hàng Từ số liệu bảng 22 ta thấy hệ số thu nợ nhân tăng, giảm qua năm, cụ thể hệ số thu nợ năm 2009 74,69%, sang năm 2010 tăng lên đạt 83,17%, đến năm 2011 hệ số thu nợ giảm 66,45% Qua phân tích ta thấy hệ số thu nợ nhân ngân hàng đạt kết cao, cho thấy ngân hàng kiểm soát chất lượng tín dụng, cán tích cực đơn đốc khách hàng trả nợ năm qua tình hình kinh tế khó khăn làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng thuận lợi ngân hàng đạt thành tích tốt Tuy nhiên hệ số thu nợ nhân năm 2011 thấp so với hai năm trước năm 2011 doanh số cho vay nhân tăng cao mà phần lớn khoản tín dụng đền cuối năm chưa tới hạn, hệ số thu nợ chưa cao Nợ xấu nhân/Tổng dư nợ nhân Qua số liệu bảng ta thấy tỷ lệ nợ xấu nhân ngân hàng giảm qua năm Cụ thể năm 2009 tỷ lệ 4,77%, tỷ lệ cao cho thấy tình hình tín dụng nhân ngân hàng năm 2009 tiềm ẩn rủi ro lớn sang năm 2010 tỷ lệ giảm 2,56% đến năm 2011 tỷ lệ tiếp tục giảm 1,16%, ngun nhân cơng tác thu hồi nợ hạn ngân hàng phát huy hiệu nên rủi ro giảm theo Tuy nợ xấu nhân giảm qua năm mức cao, ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao chất lượng để mở rộng mảng tín dụng mục tiêu mà ngân hàng đề GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 64 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” 4.4.2 Tình hình thực so với kế hoạch q I năm 2012: Tình hình thực so với kế hoạch đề quí I năm 2012 số phân tích nghiệp vụ cho vay nhân sau: Bảng 23: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH CHỈ SỐ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO VAY NHÂN CỦA NGÂN HÀNG Ở QUÍ I NĂM 2012 Thực hiên/kế Đơn Năm 2012 hoạch Chỉ tiêu vị tính Kế Thực Tỷ lệ hoạch (%) Số tiền Doanh số cho vay nhân Triệu đồng 780.369 765.633 -14.736 98,11 Doanh số thu nợ nhân Triệu đồng 760.247 762.448 2.201 100,29 Dự nợ nhân Triệu đồng 1.997.176 1.980.239 -16.937 99,15 Nợ xấu nhân Triệu đồng 26.354 24.467 -1.887 92,84 % Hệ số thu nợ nhân 97,42 99,58 Nợ xấu nhân/Tổng dư % 1,32 1,24 nợ nhân Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng Westernbank Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ hoàn thành kế hoạch số phân tích nghiệp vụ cho vay ngân hàng hồn thành kế hoạch đề Cụ thể hệ số thu nợ nhân thực quí I 99,58% kế hoạch 102,22%, tỷ lệ nợ xấu nhân kế hoạch đề 1,32% thực tỷ lệ 1,24% Qua phân tích ta thấy nhờ kế hoạch hợp lý phấn đấu toàn thể nhân viên ngân hàng để thực mục tiêu kế hoạch đề cuối hoàn thành xuất sắc, dù tình hình kinh tế lĩnh vực ngân hàng q I năm 2012 khơng thuận lợi * Tóm lại: Tuy hạn chế nhìn chung hoạt động tín dụng nhân ngân hàng đạt kết tốt, tình hình kinh tế khó khăn chất lượng tín dụng nhân mức cao, ngân hàng mở rộng mảng tín dụng nhân, nửa tình hình thực so với kế hoạch đề quí I năm 2012 hồn thành tốt GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 65 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY Để đưa hướng cho ngân hàng TMCP Phương Tây mảng tín dụng nhân thời gian tới ta thiết lập ma trận SWOT để đưa giải pháp: Thiết lập Ma Trận SWOT Các điểm mạnh (Strengths) hệ thống mạng lưới rộng khắp nước chủ yếu phòng giao dịch thuận tiện khách hàng nhân Đội ngũ quản lý mạnh chuyên môn Tiềm lực mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, ứng dụng công nghệ ngân hàng đại khách hàng nhân Western Bank đông đảo Do Western Bank chiếm thị phần lớn hoạt động tín dụng nhân, huy động vốn tiết kiệm nhân Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi khả tiếp cận nhanh kiến thức, kỹ thuật đại Các điểm yếu (Weaknesses) Thương hiệu chưa mạnh Nguồn vốn nhỏ so với NHTM khác Năng lực quản lý, điều hành hạn chế so với yêu cầu NHTM đại (thể tỷ suất lợi nhuận chất lượng tài sản chưa cao) Một phần lớn nguồn thu Western Bank bán bn 5.Các tỷ lệ chi phí nghiệp vụ khả sinh lời Western Bank thua NHTM khác khu vực Sự liên kết Western Bank với NHTM chưa thật chặt chẽ Mức độ phối kết hợp việc phát triển sản phẩm dịch vụ chưa thuận lợi, đặc biệt dịch vụ toán qua thẻ yếu Các thách thức (Threats) GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 66 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” Việc mở cửa thị trường tài làm tăng số lượng ngân hàng tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh tăng dần Áp lực cải tiến công nghệ kỹ thuật cho phù hợp để cạnh tranh với ngân hàng nước Hệ thống pháp luật nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng quán, nhiều bất cập so với hội nhập quốc tế ngân hàng Chịu tác động mạnh thị trường tài giới, tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, phải thực đồng thời nhiều nghĩa vụ cam kết quốc tế trình hội nhập Chảy máu chất xám vấn đề khó tránh khỏi mở cửa hội nhập Sự cạnh tranh từ NH chiến lược kinh doanh tương đồng Việt Á, Sea Bank… Các hội (Opportunities) 1.Hội nhập tạo điều kiện: a.Tranh thủ vốn, công nghệ đào tạo đội ngũ cán b.Tạo điều kiện cho Western Bank bước mở rộng hoạt động quốc tế, tạo động lực thúc đẩy công đổi cải cách Học hỏi nhiều kinh nghiệm hoạt động ngân hàng ngân hàng nước Lĩnh vực hoạt động NH VN giai đoạn phát triển ban đầu Q trình thị hố nhanh chóng với dân số thành thị tăng nhanh mở hội khai thác tiềm thị trường đáng kể lĩnh vực NH dịch vụ tài * Ma Trận SWOT GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 67 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” STRENGTHS WEAKNESSES - mạng lưới rộng, thị - Thương hiệu chưa mạnh phần lớn - Nguồn vốn nhỏ - Đội ngủ quản lý mạnh - Khả sinh lời yếu - Tiềm lực Ngân hàng bán lẻ - Đào tạo cán hạn - Nhân viên chất lượng cao chế - Khách hàng nhân - Liên kết với Ngân đông hàng khác - Dịch vụ tốn thẻ q yếu OPPORTUNITIES - S1S2S5O2: Đa dạng hoa -W1W2W3O1O2: - Hội nhập quốc tế sản phẩm tín dụng nhân kết hợp tác với Ngân Liên - Nền kinh tế phát triển+ +khác biệt hóa chất hàng ngồi nước Tốc độ thị hoa nhanh lượng sản phẩm -S1S2S3S4S5O1O2: -W6O1O2: Đẩy mạnh Đẩy dịch vụ tốn khơng mạnh cơng tác tư vấn tài dùng tiền mặt cho nhân - S2S3S4S5O1O2 Mở rộng -W3W4W5O1O2 Thường tín dụng nhân xun nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên THREATS - S1S2S3S4T1T2T3 Khác - W1W2T2T5 Đa dạng - Hội nhập quốc tế biệt hoa chất lượng sản hóa sang lĩnh vực phù - Sự cạnh tranh từ NH phẩm, nâng cao chất lượng hợp với ngân hàng chiến lược tương đồng dịch vụ - Áp lực cải tiến công nghệ - S1S2S3S4T2T3 Liên minh quảng - Hệ thống pháp luật chưa hợp tác với NH khác -W1W4T2T3 Đẩy mạnh cáo, xây thương hiệu, cải tiến cơng hồn thiện - S1S2S5T6 Đề nhiều nghệ ngân hàng, - Sản phẩm thay sách ưu đãi cho nhân - Chảy máu chất xám viên GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 68 dựng SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” * Giải pháp cụ thể: - Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng nhân, khác biệt hố chất lượng sản phẩm: Hiện mảng tín dụng nhân ngân hàng Phương Tây chưa nhiều sản phẩm trội, hầu hết sản phẩm tương tự với NHTM khác Vì muốn mở rộng mảng tín dụng nhân ngân hàng cần mạnh dạn đa dạng hoá thêm nhiều sản phẩm cho nhiều đối tượng khách hàng khác như: mở rộng mạng lưới ATM để khuyến khích cơng ty, quan nhà nước trả lương qua tài khoản từ mở rộng cho vay thấu chi qua tài khoản nhân, liên kết với công ty bảo hiểm đưa sản phẩm bảo hiểm tín dụng nhân… - Đẩy mạnh cơng tác tư vấn tài Ngân hàng cần nâng cao trình độ lĩnh vực kinh tế tài cho cán tín dụng, cán tín dụng nên thường xuyên cập nhật thơng tin kinh tế tài để tư vấn, dự đốn phần tình hình kinh tế tài cho khách hàng tương lai, nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết tình hình kinh tế để hướng đắn, góp phần đem lại lợi nhuận cao cho khách hàng ngân hàng thu nợ nâng cao uy tín - Liên kết với ngân hàng nước: Ngân hàng TMCP Phương Tây dù lịnh sử hình thành lâu trước địa bàn hoạt động ngân hàng phạm vi Cần Thơ, từ sau năm 2009 chi nhánh mở rộng khắp nước Vì để hoạt động ngày mạnh ngân hàng cần liên kết với NHTM nước từ học hỏi kinh nghiệm lẫn - Đẩy mạnh dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt: Hiện hình thức tốn khơng dùng tiền mặt như: Uy nhiệm chi, séc, thẻ toán… ngân hàng Phương Tây yếu Hình thức tốn thẻ phần lớn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, NH 80 điểm chấp nhận thẻ nước, ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt đặc biệt thẻ cách mở rộng mạng lưới ATM không Trung tâm thành phố mà mở rộng thị trấn quận, huyện, xã… GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 69 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” để vừa thu hút lượng tiền gửi tốn vừa mở rộng cho vay thấu chi tài khoản khách hàng - Đối với nhân viên: Vì năm qua ngân hàng đẩy mạnh mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch tỉnh thành nước ngân hàng tuyển nhân viên nhiều nên nhân viên ngân hàng phần lớn nhân viên ngân hàng cần thường xuyên mở lớp để nâng cao trình độ cho nhân viên Với lại hệ thống NHTM Việt Nam nước nhiều, cạnh tranh gay gắt sách khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên ngân hàng cần quan tâm để tránh tình trạng nhân viên kinh nghiệm bỏ sang ngân hàng khác - Đa dạng hoá sang lĩnh vực phù hợp với ngân hàng: Với tình hình cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng việc tiếp cận với tổ chức kinh tế phần khó khăn ngân hàng thương hiệu chưa mạnh Western Bank, để hoạt động kinh doanh đạt kết cao ngân hàng mở rộng tín dụng nhân phù hợp với vị ngân hàng giai đoạn - Đẩy mạnh quảng cáo; xây dựng thương hiệu, cải tiến công nghệ ngân hàng Hầu hết NHTM đẩy mạnh quảng cáo, quảng bá thương hiệu, nhiên ngân hàng Phương Tây chưa đẩy mạnh công tác này, thương hiệu ngân hàng Phương Tây biết đến trung tâm thành phố, vùng nơng thơn nhiều người chưa biết, cơng tác quảng cáo ngân hàng Phương Tây quan trọng ngân hàng cần thực để thu hút số lượng lớn khách hàng nhân nông thôn Để chất lượng huy động vốn tín dụng ngân hàng sánh kịp với đối thủ cạnh tranh đạt chuẩn mực quốc tế đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng cải tiến công nghệ ngân hàng, để trở thành cơng cụ hổ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Đây chiến lược để thu hút khách hàng GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 70 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Từ thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận năm sau cao năm trước, nhiên năm vừa qua lợi nhuận ngân hàng không ổn định tình hình kinh tế khó khăn Từ chuyển đổi sang ngân hàng đô thị Ngân hàng TMCP Phương Tây không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới chi nhánh khắp tỉnh, thành nước, trở thành ngân hàng hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng công nghệ đại như: Công nghệ bảo mật dấu vân tay, máy kiểm xuất tiền tự động TCL (Teller Cash Dispenser)… thành công Western Bank ngân hàng Thế Giới (World Bank) đánh giá cao liên tục nhiều năm liền nhận tài trợ Word Bank cho quỹ phát triển nông thôn Để đạt thành tựu hôm nhờ vào cố gắng phấn đấu tập thể nhân viên tồn hệ thống ngân hàng Góp phần phân đấu cho mục tiêu trở thành: Ngân hàng khách hàng nhân đồng sông cửu long nước Trong năm qua quí I năm 2012 hoạt động kinh doanh ngân hàng theo chiều hướng tương đối tốt, gặp nhiều khó khăn kết hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt lợi nhuận cao Nguồn thu nhập ngân hàng phần lớn từ hoạt động tín dụng nhân, tín dụng nhân ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Với ưu điểm thời gian thu hồi vốn nhanh, phân tán rủi ro nên tín dụng ngắn hạn mở rộng thời gian tới Trong tình hình cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng nay, Ngân hàng TMCP Phương Tây cần phải chiến lược kinh doanh thích hợp giai đoạn nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận hạn chế thấp rủi ro 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước Tăng cường công tác tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở pháp luật hành, phù hợp với thơng lệ quốc tế tình hình thực tế ngân hàng Trên thực tế, NHNN thực việc kiểm tra, theo GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 71 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” dõi giai đoạn sau phát sinh rủi ro, chưa thực công tác giám sát từ xa để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời Cần phải xây dựng số điều luật nhằm tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng NHTM Cần đẩy mạnh hoạt động thơng tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro NHTM Những khó khăn hệ thống ngân hàng thương mại chất lượng thông tin chưa thật tốt Vì vậy, cần phối hợp tích cực NHNN NHTM để tiếp tục hồn thiện nâng cao chất lượng thơng tin nhằm giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thơng tin công tác quản trị (nâng cao hiệu trung tâm CIC việc trang bị thiết bị, công nghệ đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp…) 6.2.2 Kiến nghị Nhà nước Nhà nước cần biện pháp đảm bảo môi trường kinh tế ổn định, góp phần bảo đảm hiệu vốn tín dụng ngân hàng cấp cho thành phần kinh tế Từ đó, nhà nước nên bước đệm giải pháp để tháo gỡ khó khăn gây chuyển đổi, điều chỉnh chế, sách liên quan đến tồn kinh tế GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 72 SVTH: Phan Thanh Liêm “Phân tích hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây” TÀI LIỆU THAM KHẢO  Trần Ái Kết, (2005), Lý thuyết TàiTín dụng, tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh (2010), Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng, tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, (2012), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng, tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, tủ sách Đại học Cần Thơ Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến (2007) Quản trị học đại cương, tủ sách Đại học Cần Thơ Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN Các website: www.westernbank.com.vn www.sbv.gov.vn GVHD: Trương Thị Bích Liên Trang 73 SVTH: Phan Thanh Liêm ... giúp ngân hàng mở rộng tín dụng cá nhân Đề tài phân tích hoạt động tín dụng cá nhân nhiên hướng khác với hai đề tài sau: + Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân hội sở ngân hàng TMCP Phương Tây, ... Thanh Liêm Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Tây CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG TÂY 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY 3.1.1... tế ngân hàng khó tiếp cận nên ngân hàng bước đẩy mạnh tín dụng cá nhân, tín dụng cá nhân ngân hàng cho vay với lãi suất cao tín dụng tổ chức kinh tế tín dụng cá nhân ngân hàng bán lẻ tín dụng tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN PHƯƠNG tây , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN PHƯƠNG tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay