PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG vốn của MHB cần THƠ

88 14 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA MHB CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn TRẦN THỊ BẠCH YẾN Sinh viên thực PHAN THẾ NHÂN MSSV: 4084201 Lớp: Kinh tế học 1-K34 Cần Thơ 5/2012 Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn: Quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, đặt biệt thầy cô Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh tạo điều kiện học tập thuận lợi tận tình giảng dạy suốt thời gian em học trường Em xin chân thành cảm ơn Trần Thị Bạch Yến hết lòng hướng dẫn để em hồn thành tốt luận văn Em chân thành cảm ơn anh chị ngân hàng MHB Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho dẫn em thời gian thực tập vừa qua Mặc dù cố gắng để hồn thiện luận văn này, đề tài vài chỗ thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để làm cho luận văn em hồn chỉnh Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô trường Đại Học Cần Thơ dồi sức khỏe thành cơng cơng việc Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Phan Thế Nhân GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang i SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2012 Sinh viên Phan Thế Nhân GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang ii SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày tháng… năm 2012 Thủ trưởng đơn vị GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang iii SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang iv SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang v SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Đất nước ta trình hội nhập, đổi phát triển, kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế ngày nâng cao Với thành tựu trên, có đóng góp khơng nhỏ ngành ngân hàng Để trì phát triển bền vững ngân hàng cần phải có nguồn vốn dòi để đáp ứng kịp thời cho tồn hoạt động Đặc biệt, NHTM cần phải tận dụng, khai thát triệt để nguồn vốn nhàn rỗi nước Những ngân hàng có số vốn cao có nhiều mạnh kinh doanh kinh tế thị trường Chính lẽ đó, ngồi nguồn vốn ban đầu ngân hàng phải trọng tăng trưởng vốn suốt trình hoạt động Mặt khác, hoạt động huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng hoạt động quan trọng Như biết, ngân hàng thương mại cấp phép thành lập phải có vốn điều lệ theo quy định Tuy nhiên, vốn điều lệ đủ tài trợ cho tài sản cố định trụ sở, văn phòng, máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động chưa đủ vốn để ngân hàng thực hoạt động kinh doanh cấp tín dụng dịch vụ khác ngân hàng Để có vốn phục vụ cho hoạt động ngân hàng phải huy động vốn từ khách hàng Việc huy động vốn để cân xứng với trình sử dụng vốn, đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho ngân hàng điều cần thiết Chính vậy, để tăng hiệu hoạt động kinh doanh việc huy động vốn NHTM nước nói chung Ngân hàng Phát triển nhà Đông Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ nói riêng, cần phải quản trị cách tốt nhất, để đảm bảo huy động nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu kinh tế cho vay vốn có hiệu GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Do đó, việc phân tích, quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng Phát triển nhà Đông Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ việc làm cần thiết thời điểm nay, để góp phần đánh giá phù hợp khắc phục mặc hạn chế nguồn vốn ngân hàng thời kỳ Cho nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế nói chung kinh tế TPCT nói riêng, việc huy động vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ vấn đề quan trọng kinh tế TPCT, hoạt động kinh doanh ngân hàng Trước yêu cầu cấp bách đổi tồn diện theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa lĩnh vực, ngành nghề, TPCT phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách Vì vậy, cần quan tâm hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau: Chính phủ, địa phương, tổ chức tín dụng,… Trong đó, có Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long Hơn hết, việc đầu tư Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ cần thiết để xây dựng phát triển vững mạnh Nhất TP non trẻ vấn đề quan trọng ngân hàng phải hoạt động, việc huy động vốn cho vay vốn thật hiệu Có vậy, đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh địa bàn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích hoạt động huy động vốn, để qua thấy thành tựu mặt hạn chế, tồn từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát kết kinh doanh ngân hàng qua năm (2009- 2011) - Phân tích tình hình huy động vốn đánh giá mức độ hài lòng khách hàng gửi tiền Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ qua năm (2009- 2011) Thơng qua mơ hình nghiên cứu hài lòng để biết chất lượng sản phẩm dich vụ ngân hàng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng giao dịch với MHB Cần Thơ - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Phân tích đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh ngân hàng nào? (2) Phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng đánh giá mức độ hài lòng khách hàng công tác huy động vốn ngân hàng sao? (3) Đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng làm để hoàn thiện hơn? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Về không gian Đề tài thực Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sơng Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, có trụ sở đặc số 05 Phan Đình Phùng- P Tân An – Q Ninh Kiều- TP Cần Thơ 1.4.2 Về thời gian - Thời gian thực đề tài thời gian thực tập Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, thời gian từ ngày 1302 - 2012 đến ngày 14 - 04 – 2012 - Thời gian nghiên cứu từ năm 2009-2011, số liệu thứ cấp huy động vốn ngân hàng thu nhập năm 2009, 2010, 2011 - Số liệu sơ cấp từ việc vấn khách hàng tháng 03 năm 2012 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tình hình huy động vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sơng Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, từ đưa số biện pháp nâng cao hoạt động ngân hàng 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Qua tìm hiểu tài liệu có liên quan đến “Phân tích tình hình huy động vốn” thư viện, Trung tâm học liệu, em tìm số viết có nội dung tương tự sau: Đề tài tốt nghiệp: “Phân tích tình hình huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau” Nguyễn Thị Ngọc Giàu, luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Cần Thơ Đề tài tập trung vào hai vấn đề huy động cho vay, chủ yếu sâu vào vấn đề tín dụng, giải pháp nâng cao hoạt động hiệu tín dụng Đề tài tốt nghiệp: “ Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng cá nhân dịch vụ gửi tiền tiết kiệm hệ thống Eximbank chi nhánh Cần Thơ”, luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Cần Thơ Phương pháp nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ dựa nghiên cứu lý thuyết Parasuraman cộng (1985 1988), mơ hình số hài lòng khách hàng ngân hàng, thang đo SERVQUAL để đánh giá mức độ hài lòng khách hàng theo biến số sau: tin cậy, hiệu phục vụ, hữu hình, đảm bảo, thơng cảm Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng khách hàng GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ ♦ Thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mãi, nhiên phải đảm bảo lãi suất khoản khuyến không vượt trần Và nên phát nhiều tờ rơi huy động đội ngũ nhân viên đến nhà tiếp thị ngân hàng nhiều ♦ Phát huy nhân tố người, đào tạo đội ngũ cán có lực đặc biệt đạo đức nghề nghiệp cán lãnh đạo ♦ Rút ngắn thời gian toán, đẩy mạnh tốn với nước ngồi GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 68 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Đặng Phúc, “ sử dụng SPSS phấn tích số liệu”, NXB Khoa học Hà Nội Hồ Hữu Tiến (2001-2010), “Các giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng địa bàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Thành Phố Đà Nẵng”, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Kinh tế Sài Gòn, (2011), “gửi tiết kiệm VND kênh đầu tư an toàn nhất” Mai Văn Nam, (2008), “Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế”, Tủ sách Đại học Cần Thơ Trịnh Quốc Trung (2009), “Giáo trình Marketing Ngân Hàng”, NXB Thống Kê Thái Văn Đại, (2005), “Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt, (2005), “Quản trị ngân hàng thương mại”, Tủ sách Đại học Cần Thơ Thời báo kinh tế Sài Gòn (2006) “Quản lý cạnh tranh ngành Ngân hàng” GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 69 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHẰM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ Xin chào Anh/Chị! Tôi Phan Thế Nhân, sinh viên lớp Kinh Tế Học, khoa Kinh Tế - QTKD, trường Đại Học Cần Thơ Do nhu cầu số liệu để hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích hoạt động huy động vốn ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ” Nhằm nghiên cứu ý kiến khách hàng tham gia gửi tiền MHB Cần Thơ; để ngân hàng ngày hoàn thiện đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt Vì lí đó, tơi xin vấn Anh/ Chị số câu hỏi khoảng vài phút Rất mong giúp đỡ Anh/ Chị I THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Họ tên đáp viên: …………………………… ………………………… Tuổi:………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: ………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Số điện thoại (nếu có) : ………………… II Ngày vấn: /…/ 2012 PHẦN SÀN LỘC (1).Anh/ Chị vui lòng cho biết anh/chị có gửi tiền vào ngân hàng chưa? Đã gửi tiền vào ngân hàng → Tiếp tục Chưa gửi tiền vào Ngân hàng → Dừng PHẦN CHÍNH ( Khoanh tròn vào mục chọn) Q1 Nếu Anh/Chị tham gia gửi tiền Anh/chị ưu tiên sử dụng dịch vụ ngân hàng ( khoanh tròn vào số ô chọn) Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL (MHB) Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (Agribank) GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 70 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank) Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển ( BIDV) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Ngân hàng Cơng Thương (Viettinbank) Ý kiến khác ( ghi rõ)……………………… Q2 Nguồn thông tin đưa Anh/Chị đến gửi tiền vào ngân hàng? ( chọn nhiều ý kiến) Truyền thanh, truyền hình Báo, tạp chí Internet Tờ bướm, pano trời Bạn bè, người thân giới thiệu Nhân viên ngân hàng tiếp thị trực tiếp Ý kiến khác………………… Q3 Mục đích mà Anh/Chị gửi tiền vào NH gì? ( Có thể chọn nhiều ý kiến) An toàn Sinh lời Thực giao dịch toán, chuyển khoản Tiết kiệm tiền nhàn rỗi Ý kiến khác (ghi rõ)………………………………………… Q4 Đâu yếu tố định Anh/Chị gửi tiền vào ngân hàng? ( Có thể chọn nhiều ý kiến) Uy tính ngân hàng cao Lãi suất tiền gửi cao ổn định Đội ngũ nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp Thủ tục gửi tiền nhanh chóng Khơng nhiều thời gian gửi tiền Nơi giao dịch gần thuận lợi cho việc lại Mĩ quan ngân hàng đẹp, thân thiện Chương trình khuyến hấp dẫn Người quen giới thiệu 10 Ngân hàng giới thiệu nhiều phương tiện truyền thông GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 71 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q5 Hình thức mà Anh/Chị định gửi gì? ( chọn tiền gửi có kỳ hạn trả lời câu tiếp theo) Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Q6 Kì hạn tiền gửi mà Anh/Chị thường gửi vào ngân hàng gì? Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 72 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q7 Đánh giá mức độ hài lòng ngân hàng mà Anh/Chị ưu tiên gửi tiền vào? ( Đánh chéo vào mức độ chọn) Tiêu Chí Sự tin cậy Uy tín ngân hàng Mức độ an tồn gửi tiền Bảo mật thơng tin khách hàng Sự đáp ứng Lãi suất tiền gửi Hình thức kì hạn gửi tiền phong phú Thủ tục gửi tiền Vị trí ngân hàng phòng giao dịch Năng lực phục vụ Thái độ nhân viên phục vụ Kiến thức nhân viên câu hỏi khách hàng Phương tiện hữu hình 10 Hệ thống ngồi chờ 11 Các chương trình khuyến gửi tiền 12 Khơng gian ngân hàng 13 Đồng phục nhân viên ngân hàng Sự đồng cảm 14 Sự quan tâm NH với khách hàng 15 Sự quan tâm nhân viên ngân hàng đến nhu cầu khách hàng GVHD: Trần Thị Bạch Yến Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Khơng ý kiến 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 Trang 73 Hài lòng SVTH: Phan Thế Nhân Rất hài lòng Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q8 Nếu không vừa ý Anh/Chị phản ứng gì? Khơng phản tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng Nói cho người khác biết Không sử dụng dịch vụ ngân hàng Góp ý kiến với ngân hàng PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Q9 Vui lòng cho biết nghề nghiệp Anh/Chị? CNVC- Giáo viên Công nhân Nông dân Buôn bán Khác…………… Q10 Xin cho biết mức thu nhập trung bình hàng tháng Anh/Chị? ………………………VND Q11 Theo Anh/Chị cần giải pháp để nâng cao hiệu huy động vốn MHB? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Anh/Chị? GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 74 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ PHỤ LỤC Ngân hàng khách hàng ưu tiên gửi tiền nhiều Q1 UU TIEN SU DUNG DV NH NAO? Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent MHB 21 35,0 35,0 35,0 AGRIBANK 12 20,0 20,0 55,0 VIETCOMBANK 11 18.3 18.3 73,3 BIDV 15,0 15,0 88,3 SACOMBANK 6.6 6.6 94,9 VIETINBANK 5,0 5,0 100.0 Total 60 100.0 Nguồn thông tin để khách hàng đến gửi tiền 100.0 Q2.1 TRUYEN THANH TRUYEN HINH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 50 83,33 83,33 83,33 CO 10 16,67 16,67 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q2.2 BAO, TAP CHI Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHÔNG 42 70,0 70.0 70.0 CO 18 30,0 30,0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q2.3 INTERNET Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 45 75,0 75,0 75,0 CO 15 25,0 25,0 100.0 Total 60 100.0 100.0 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 75 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q2.4 TOI BUOM, PANO Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 41 68,33 68,33 68,33 CO 19 31,67 31,67 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q2.5 BAN BE, NGUOI THAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 22 36,7 36,7 36,7 CO 38 63,3 63,3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q2.6 KHAC Cumulative Frequency Valid KHONG Valid Percent Percent 56 93,33 93,33 93,33 6,67 6,67 100.0 60 100.0 100.0 CO Total Percent Mục đích việc gửi tiền Q3.1 AN TOAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 18 30.0 30,0 30,0 CO 42 70.0 70.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q3.2 SINH LOI Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 23 38.33 38.33 38.33 CO 37 61,67 61,67 100.0 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 76 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q3.2 SINH LOI Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 23 38.33 38.33 38.33 CO 37 61,67 61,67 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q3.3 THUC HIEN CAC GIAO DICH THANH TOAN, CHUYEN KHOAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 46 76,7 76.7 76,7 CO 14 23.3 23,3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q3.4 TIET KIEM TIEN NHAN ROI Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 31 51.7 51,7 51,7 CO 29 48.3 48,3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Yếu tố định gửi tiền Q4.1 THU TUC TIEN GUI NHANH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 31 51,67 51,67 51,67 CO 29 48,33 48,33 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.2 DOI NGU NHAN VIEN NHIET TINH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 36 60,0 60,0 60,0 CO 24 40,0 40,0 100.0 Total 60 100.0 100.0 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 77 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Q4.3 KHONG MAT NHIEU THOI GIAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 33 55.0 55.0 55.0 CO 27 45.0 45.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.4 NOI GIAO DICH GAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 28 46,67 46,67 46,67 CO 32 53,33 53,33 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.5 MY QUAN NH DEP Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 43 71,67 71,67 71,67 CO 17 28,33 28,33 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.6 NH DUOC GIOI THIEU NHIEU Cumulative Frequency Valid KHONG Valid Percent Percent 54 90,0 90,0 90,0 10,0 10,0 100.0 60 100.0 100.0 CO Total Percent Q4.7 LAI SUAT CAO, ON DINH Cumulative Frequency Valid KHONG 47 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Percent 78,33 Valid Percent 78,33 Trang 78 Percent 78,33 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ CO 13 21.67 21,67 Total 60 100.0 100.0 100.0 Q4.8 UY TIN NH CAO Cumulative Frequency Valid KHONG Percent Valid Percent Percent 5,0 5,0 5,0 CO 57 95,0 95,0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.9 CO NHIEU DIEM GIAO DICH Cumulative Frequency Valid KHONG Valid Percent Percent 55 91,67 91,67 91,67 8.33 8,33 100.0 60 100.0 100.0 CO Total Percent Q4.10 NGUOI QUEN GIOI THIEU Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG 40 66,7 66,7 66,7 CO 20 33,3 33,3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Q4.11 CHUONG TRINH KHUYEN MAI Cumulative Frequency Valid KHONG CO Total Percent Valid Percent Percent 51 85,0 85,0 85,0 15,0 15,0 100.0 60 100.0 100.0 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 79 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Hình thức mà khách hàng định gửi tiền Q5.1 KHONG KY HAN Cumulative Frequency Valid KHONG Valid Percent Percent 52 86,67 86,67 86,67 13,33 13,33 100.0 60 100.0 100.0 CO Total Percent Q5.2 CO KY HAN Cumulative Frequency Valid KHONG Percent Valid Percent Percent 13,33 13,33 13,33 CO 52 86,67 86,67 100.0 Total 60 100.0 100.0 Kỳ hạn mà khách hàng thường gửi Q6.1 NGAN HAN Cumulative Frequency Valid KHONG Percent Valid Percent Percent 5,77 5,77 5,77 CO 49 94,23 94,23 100.0 Total 52 100.0 100.0 Q6.2 TRUNG HAN Cumulative Frequency Valid KHONG Valid Percent Percent 49 94,23 94,23 94,23 5,77 5,77 100.0 52 100.0 100.0 CO Total Percent Q6.3 DAI HAN Cumulative Frequency Valid KHONG CO Total Percent Valid Percent Percent 52 100 100 100 0,00 0,00 100.0 52 100.0 100.0 GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 80 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng gửi tiền Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Q7.1 UY TIN CUA NH 28 3.00 5.00 4.4492 59372 Q7.2 MUC DO AN TOAN 28 3.00 5.00 4.3187 69512 28 3.00 5.00 4.1329 75927 Q7.4 LAI SUAT 28 3.00 5.00 4.2311 71858 Q7.5 KY HAN 28 2.00 5.00 3.8043 78877 Q7.6 THU TUC TIEN GUI 28 2.00 5.00 3.7213 83741 Q7.7 VI TRI NH 28 2.00 5.00 3.5342 70497 28 3.00 5.00 4.3636 74503 28 3.00 5.00 4.1497 74860 28 3.00 5.00 4.1723 71034 28 2.00 5.00 3.7249 67590 28 3.00 5.00 4.2319 89017 28 2.00 5.00 3.9525 73106 28 3.00 5.00 4.1195 79837 2.00 5.00 4.0848 81850 Q7.3 BAO MAT THONG TIN Q7.8 THAI DO CUA NHAN VIEN Q7.9 KIEN THUC CUA NV Q7.10 HE THONG NGOI CHO Q7.11 CAC CHUONG TRINH KHUYEN MAI Q7.12 KHONG GIAN TAI NH Q7.13 DONG PHUC CUA NV Q7.14 SU QUAN TAM CUA NH DEN KH Q7.15 SU QUAN TAM 28 CUA NV DEN NHU CAU KH Valid N (listwise) GVHD: Trần Thị Bạch Yến 28 Trang 81 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Phản ứng khách hàng không vừa ý Q8 PHAN UNG KHI KHONG VUA Y Cumulative Frequency Valid GOP Y VOI NH KHONG SU DUNG DV CUA NH Percent Valid Percent Percent 35 58,33 58,33 58,33 18 30,0 30,0 88,33 10,0 10,0 98,33 1,67 1,67 100.0 60 100.0 100.0 NOI CHO NGUOI KHAC BIET KHONG PHAN UNG VA TIEP TUC SU DUNG DICH VU NH Total Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Q9 GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA HDV Cumulative Frequency Valid MO RONG MANG LUOI Percent Valid Percent Percent 15 25,0 25,0 25,0 12 20,0 20,0 45,0 10 16,67 16,67 61,67 15,0 15,0 76,67 11,67 11,67 88,34 QUANG CAO TIEP THI 6,67 6,67 95,01 KHAC 5,0 5,0 100.0 60 100.0 100.0 HOAT DONG CO NHIEU HINH THUC KHUYEN MAI MO RONG HINH THUC HUY DONG THU TUC DON GIAN NHANH GON PHAT TRIEN THEM CONG NGHE MOI Total GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 82 SVTH: Phan Thế Nhân ... 14 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ + Vốn điều chuyển tổng nguồn vốn: Vốn điều chuyển Vốn điều chuyển/ tổng nguồn vốn = x 100% Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh... Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng NHTM + Vốn huy động tổng nguồn vốn Vốn huy động Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn = x 100 % Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh khả huy động vốn ngân hàng Đối với... nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ GVHD: Trần Thị Bạch Yến Trang 19 SVTH: Phan Thế Nhân Phân tích hoạt động huy động vốn MHB Cần Thơ Chương GIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG vốn của MHB cần THƠ , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG vốn của MHB cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay