PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY sản MIỀN NAM

91 30 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM Giáo viên hương dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ PHƯỚC HƯƠNG TRẦN THỊ THẮM Mã số SV: 4066160 Lớp: Kinh tế học khóa 32 Cần Thơ - 2010 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn chân thành em xin gửi đến ba mẹ bên em, chăm lo, động viên, tiếp bước cho em bước trưởng thành Em xin chân thành cám ơn thầy, cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt cho em kiến thức vơ q báu, hành trang cần thiết để em bước vào đời cách vững Và đặc biệt em xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Cô Lê Phước Hương hướng dẫn em thật tận tình suốt thời gian làm đề tài luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, cô chú, anh chị Công ty tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Công ty, đặc biệt anh chị Phòng Kinh Doanh nhiệt tình dẫn, hỗ trợ cung cấp kiến thức quý báu để em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, hạn hẹp thời gian kiến thức nên đề tài luận văn khó tránh sai sót, khuyết điểm Em mong góp ý kiến thầy cô, Ban lãnh đạo anh chị Cơng ty Cuối em xin kính chúc q thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản Miền Nam, cô chú, anh chị Công ty dồi sức khoẻ công ty phát triển Em xin chân thành cảm ơn Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Trần Thị Thắm GVHD: Lê Phước Hương Trang i SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày…tháng…năm… Sinh viên thực Trần Thị Thắm GVHD: Lê Phước Hương Trang ii SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm … Cơ quan thực tập GVHD: Lê Phước Hương Trang iii SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn GVHD: Lê Phước Hương Trang iv SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện GVHD: Lê Phước Hương Trang v SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận: 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến q trình phân tích 2.1.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.4 Các tiêu tài đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 10 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 17 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 17 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM 20 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 20 3.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn 22 3.2.1 Chức nhiệm vụ 22 3.2.2 Quyền hạn 23 3.3 Cơ cấu tổ chức nhân công ty 23 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 23 3.3.2 Chức phận cấu tổ chức 24 3.4 Cơ cấu lao động 29 GVHD: Lê Phước Hương Trang vi SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam 3.5 Một số thuận lợi khó khăn, định hướng phát triển Công ty 31 3.5.1 Thuận lợi 31 3.5.2 Khó khăn 32 3.5.3 Định hướng phát triển Công ty 32 3.6 Khái quát kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm (07-09) 33 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 37 4.1 Phân tích doanh thu 37 4.1.1 Tình hình doanh thu theo thành phần kinh doanh 37 4.1.2 Tình hình doanh thu theo cấu thị trường 40 4.2 Phân tích chi phí 47 4.2.1 Giá vốn hàng bán 49 4.2.2 Chi phí hoạt động tài 49 4.2.3 Chi phí bán hàng 50 4.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 50 4.2.5 Chi phí khác 51 4.3 Phân tích lợi nhuận 51 4.3.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 54 4.3.2 Lợi nhuận khác 54 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 55 4.4.1 Hiệu sử dụng vốn 55 4.4.2 Khả sinh lời 60 4.4.3 Phân tích qua sơ đồ Dupont số sinh lợi 62 4.4.4 Tình hình tài cơng ty 63 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 68 5.1 Giải pháp tăng doanh thu 68 5.2 Giải pháp giảm chi phí 69 5.2 Một số giải pháp khác 69 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 6.1 Kết luận 72 6.2 Kiến nghị 72 GVHD: Lê Phước Hương Trang vii SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam 6.2.1 Đối với công ty 73 6.2.2 Đối với nhà nước 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 76 GVHD: Lê Phước Hương Trang viii SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng cấu lao động South Vina 30 Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 36 Bảng 4.1 Tổng doanh thu công ty qua ba năm 2007 – 2009 38 Bảng 4.2 Doanh thu theo cấu thị trường 40 Bảng 4.3 Giá trị xuất theo thị trường South Vina giai đoạn 2007-2009 42 Bảng 4.4 Tình hình chi phí chung South Vina 48 Bảng 4.5 Tình hình lợi nhuận chung South Vina 53 Bảng 4.6 Bảng đánh giá hiệu sử dụng toàn vốn 55 Bảng 4.7 Bảng đánh giá số vòng ln chuyển hàng hóa 56 Bảng 4.8 Bảng đánh giá số vòng quay TSCĐ 57 Bảng 4.9 Bảng phân tích tình hình cơng nợ công ty 58 Bảng 4.10 Bảng phân tích khả sinh lời cơng ty 60 Bảng 4.11 Bảng phân tích kết cấu vốn cơng ty 64 Bảng 4.12 Bảng phân tích cấu nguồn vốn công ty 65 Bảng 4.13 Bảng phân tích khả tốn cơng ty 66 GVHD: Lê Phước Hương Trang ix SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các tỷ số tài khơng cho thấy mối quan hệ khoản mục khác báo cáo tài chính, mà chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh khoản mục doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn so sánh với doanh nghiệp khác ngành 4.4.4.1 Tỉ suất đầu tư: Tỉ suất đầu tư tỉ lệ gữa giá trị TSCĐ ĐTDH so với tổng tài sản Bảng 4.11: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT CẤU VỐN CỦA CƠNG TY Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Giá trị TSCĐ 36.986.562 47.432.079 57.915.141 ĐTDH khác 1.605.740 4.049.082 2.602.809 Tổng tài sản 218.836.724 329.722.880 371.491.077 Tỉ suất đầu tư chung (%) 17,6 15,6 16,3 Tỉ suất đầu tư TSCĐ (%) 16,9 14,4 15,6 Tỉ suất ĐTDH khác (%) 0,7 1,2 0,7 (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn, năm) Nhìn vào Bảng 4.11 cho ta thấy kết cấu tài sản South Vina tốt Mặc dù tỉ suất tăng giảm khơng ổn định vừa phản ánh tính chất hoạt động vừa thể trình độ trang bị kĩ thuật Công ty tốt Công ty đầu tư nhiều vào TSCĐ, cụ thể năm 2007 tỉ suất đầu tư TSCĐ 16,9%, sang năm 2008 14,4% giảm 2,5% so với năm 2007 năm 2009 tỉ suất 15,6% tăng năm 2008 1,2% Dù tỉ suất không ổn định qua năm tỉ suất đầu tư TSCĐ cao, điều cho ta thấy Công ty trọng đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị để nâng cao lực sản xuất kinh doanh Tỉ suất ĐTDH khác Công ty không cao, Cơng ty trọng đến đầu tư TSCĐ phục vụ trực tiếp cho kinh doanh Về ĐTDH dây chuyền sản xuất cơng nghệ, máy móc thiết bị tốt đảm bảo tốt cho q trình sản xuất, cơng suất cao nên Cơng ty tạm thời đầu tư GVHD: Lê Phước Hương Trang 64 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam Từ bảng 4.11 ta nói Cơng ty có mức độ sản xuất kinh doanh lâu dài, trì khối lượng chất lượng sản phẩm để tiếp tục giữ cạnh tranh, mở rộng thị trường cao 4.4.4.2 Cơ cấu nguồn vốn Khi hoạt động cơng ty ngày phát triển vốn chủ sở hữu không tài trợ nỗi, cơng ty hoạt động chủ yếu khoản vốn vay hay sử dụng vốn từ bên Để hiểu thêm tình hình nguồn vốn Cơng ty nào, ta xem xét tỷ suất nợ tỷ suất tự tài trợ Công ty Bảng 4.12: BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CƠNG TY Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng nguồn vốn 218.836.724 329.722.880 371.491.077 Tổng số nợ 188.728.094 285.210.733 321.028.817 Vốn chủ sở hữu 30.108.630 44.512.147 50.462.260 Tỷ suất nợ (%) 86,2 86,5 86,4 Tỷ suất tự tài trợ (%) 13,8 13,5 13,6 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán, năm) - Tỷ suất nợ: Đây tỷ suất quan trọng nhà đầu tư, tỷ suất lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro có cố xảy Tỷ suất nợ Công ty năm 2007 86,2% nghĩa 100 đồng nguồn vốn Cơng ty có 0,862 đồng vốn nợ, sang năm 2008 tỷ suất tăng nhẹ 86,5% tương ứng tăng 0,03% đến năm 2009 tỷ suất nợ giảm 86,4% tương ứng giảm 0,01% Ta thấy tỷ suất nợ Công ty lớn, 86% nguồn vốn công ty vốn vay vốn từ bên Tỷ suất nợ cao biểu xấu cho chủ nợ thuận lợi cho cơng ty Tuy nhiên, lợi nhuận ròng mang lại bị ảnh hưởng theo chiều hướng thuận lợi hay khó khăn tùy thuộc vào khả sinh lời đồng vốn sử dụng Nếu công ty sử dụng vốn mục đích có hiệu sinh lời cao, ngược lại bị rủi ro nguy hiểm Với tỷ suất nợ cao cơng ty gặp khó khăn việc huy động vốn có nhu cầu GVHD: Lê Phước Hương Trang 65 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam - Tỷ suất tự tài trợ: Tỷ suất tự tài trợ qua năm tăng giảm không ổn định Năm 2007 tỷ suất 13,8% nghĩa đồng nguồn vốn cơng ty có 0,862 đồng nợ 0,138 đồng vốn tự có Với tỷ suất thấy cơng ty thiếu vốn, mức độ tự chủ tài thấp Đến năm 2008, 2009 tỷ suất giảm nhẹ Năm 2008 13,5% giảm 3% (dưới mức bình thường chấp nhận) Điều cho thấy phần lớn tài sản sử dụng đầu tư nguồn vốn chiếm dụng tổ chức khác, chủ yếu từ khoản nợ ngắn hạn Sang năm 2009, hệ số gần năm 2008 tăng 1% Tóm lại, qua phân tích ta thấy Cơng ty khơng có khả tự chủ tài Vì vậy, để khắc phục tình trạng Cơng ty cần phải tăng nguồn vốn chủ sở hữu lên để đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, giúp Cơng ty phát triển thời gian tới cơng ty cần tìm biện pháp để nâng cao khả tốn như: đẩy mạnh thu hồi cơng nợ, hạn chế khoản phải trả, tăng vòng luân chuyển khoản phải thu kỳ thu tiền bình qn,… 4.4.4.3 Khả tốn Các tỷ số khả tốn cung cấp cho người phân tích khả tốn cơng ty kì, đồng thời thơng qua việc xem xét tỷ lệ tốn giúp cho người phân tích nhận thức khứ chiều hướng khả tốn cơng ty Để phân tích khả tốn cơng ty ta cần phân tích tỷ số sau: Bảng 4.13: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 180.244.422 278.241.719 310.973.127 53.729.307 110.960.309 130.705.376 164.424.034 257.626.249 291.826.442 Hệ số toán thời 1,10 1,08 1,07 Hệ số toán nhanh 0,33 0,43 0,45 Tài sản lưu động Tiền chứng khoán ngắn hạn Nợ ngắn hạn (Nguồn: Bảng cân đối kế toán, năm) GVHD: Lê Phước Hương Trang 66 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam - Hệ số tốn thời: Nhìn vào bảng 4.12 ta thấy số khoản giảm nhẹ liên tục qua năm Hệ số khả toán thời bình thường chấp nhận 1 1,5 Tình hình tốn Cơng ty tương đối tốt, tỷ số lớn có giảm đảm bảo khả toán Năm 2007 hệ số tốn thời cơng ty 1,1 tức đồng nợ ngắn hạn công ty đảm bảo 1,1 đồng tài sản lưu động Đến năm 2008 tiêu 1,08 giảm 0,02 đồng so với năm 2007 Sang năm 2009 hệ số tiếp tục giảm nhẹ 0,01 đồng so với năm 2008 Nguyên nhân tài sản lưu động nợ ngắn hạn Công ty hai năm 2008 năm 2009 tăng tốc độ tăng nợ ngắn hạn nhanh tốc độ tăng tài sản lưu động nên làm cho hệ số toán thời giảm Nhưng, nhìn chung hệ số chấp nhận được, chứng tỏ khả tốn nợ đến hạn Cơng ty tốt Mặc dù vậy, tình trạng báo động, biểu không tốt khả trả nợ cần phải khắc phục - Hệ số toán nhanh: Theo bảng 4.12 trên, ta nhận thấy hệ số tốn nhanh Cơng ty có xu hướng tăng lên Đây dấu hiệu tốt cho thấy Công ty có cố gắng thực nghĩa vụ tốn Công ty cần cố gắng để hệ số đạt đến Trong năm 2007 đồng nợ cơng tysẵn 0,33 đồng để toán năm 2008 0,43 đồng, đến năm 2009 tăng lên 0,45 đồng Hệ số thấp Công ty cần giải nhanh lượng hàng tồn kho bị ứ đọng, để chuyển chúng nhanh thành tài sản có khả chuyển đổi thành tiền cách nhanh Như vậy, qua năm hệ số tốn nhanh cơng ty khơng cao so với tỷ lệ tốn thời khơng có năm cơng ty đảm bảo toán khoản nợ ngắn hạn tài sản Ngun nhân cơng ty bị khách hàng chiếm dụng lượng vốn lớn hàng tồn kho có giá trị tương đối cao Với tỷ số tốn thấp thật đáng lo ngại cho cơng ty việc tốn nợ, khách hàng đồng loạt thu hồi vốn cơng ty khơng có đủ khả để trả nợ Đây vấn đề đặt cho cơng ty, cần phải có đủ vốn chủ sở hữu để hoạt động kinh doanh mà giảm bớt khoản phải trả GVHD: Lê Phước Hương Trang 67 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Qua phân tích kết hoạt động South Vina em xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty sau: 5.1 GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu yếu tố quan trọng hàng đầu việc tạo lợi nhuận cho cơng ty Vì vậy, muốn tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng việc phải tìm biện pháp để tăng doanh thu - Trong năm ta thấy công ty có lượng hàng tồn kho lớn, chứng tỏ số thành phẩm chưa tiêu thụ hết thị trường nhiều Cho nên cơng ty cần tìm hiểu thị trường, thu hút khách hàng mua sản phẩm Để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh số bán hàng, công ty cần thực hiện:  Mở rộng thêm thị trường nước ngồi, xem công việc phải làm cần làm tất công ty muốn tồn phát triển Đặc biệt thị trường nước Hồi giáo thị trường tiềm năng, nước họ thích tiêu thụ cá loại thịt Tuy nhiên người ta thường nói “chỉ tốn đồng cho việc giữ thị trường cũ tốn đồng cho việc tìm thị trường mới", bên cạnh tìm kiếm thị trường cơng tác giữ vững thị trường cũ cần quan tâm, công tác phải ln ln đặt tình trạng sẵn sàng  Công ty phải thường xuyên theo dõi, nắm sát diễn biến giá thị trường mặt hàng cơng ty kinh doanh Từ giúp cơng ty chủ động có sách giá phù hợp kịp thời ứng phó với diễn biến bất lợi giá thị trường mặt hàng mà Công ty kinh doanh - Công ty nên trọng đến thị trường nội địa thị trường đầy tiềm Cơng ty cần có kế hoạch nhằm quảng bá, giới thiệu để đưa sản phẩm thủy sản công ty đến tay người tiêu dùng nước cách nhanh nhất, đồng thời công ty nên tạo nhiều sản phẩm có giá trị chất GVHD: Lê Phước Hương Trang 68 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam lượng cao, bao bì mẫu mã đẹp để cung cấp sản phẩm cho nhà hàng, khách sạn siêu thị Tham gia kì hội trợ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm 5.2 GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ - Phân tích chương cho thấy giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao cấu tổng chi phí Do việc thực tiết kiệm chi phí có liên quan chi phí nguyên vật liệu làm giảm giá vốn hàng bán giúp tăng lợi nhuận cho công ty Để tiết kiệm chi phí ngun vật liệu cơng ty cần có kế hoạch dự trữ mua hàng để khối lượng nguyên vật liệu mà chi phí bỏ thấp Vì Cơng ty tự cung ứng cho 70% nguyên liệu nên giảm phần chi phí, càn gần 30% nguyên liệu để chế biến Cơng ty cần: thiết lập cho nhiều kênh thu mua nguyên liệu cho cơng ty trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng Vì làm cơng ty áp dụng mơ hình sản xuất khép kín từ đầu vào đầu ra, dù giá ngun liệu có biến động nhiều cơng ty bị tác động nhẹ - Giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Vì quy mô Công ty không ngừng mở rộng phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tỉ lệ với tăng lên danh thu làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Công ty cần phải có kế hoạch cụ thể việc sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp phải hợp lý hơn, chi phí khơng cần thiết nên giảm bớt để không làm ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận Trong chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí nhân cơng trực tiếp chiếm tỷ trọng cao Cơng ty muốn giảm chi phí trước hết phải giảm thời gian lao động hao phí nâng cao suất lao động Để giảm thời gian lao động hao phí Cơng ty phải bố trí, xếp lao động thật phù hợp trình độ tay nghề yêu cầu công nhân Hơn nữa, người có tay nghề cao nên bố trí khâu đầu vào quan trọng để xử lý nguyên vật liệu nhằm tránh tượng không đảm bảo chất lượng nguyên liệu dẫn đến thành phẩm tạo không đạt chất lượng cao 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC - Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý: Hiện hàng tồn kho Công ty nhiều gây tình trạng ứ động, làm tăng chi phí bảo quản làm giảm hiệu sử GVHD: Lê Phước Hương Trang 69 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam dụng vốn Do đó, để tình hình kinh doanhhiệu hơn, cơng ty cần có sách thích hợp để giảm bớt hàng tồn kho, giảm bớt tài sản lưu động tồn hàng hoá để thu hồi vốn phục vụ cho việc đầu tư làm tăng hệ số toán thời, đồng thời xác lập mức dự trữ hàng hoá hợp lý sở nắm bắt xác tình hình đầu vào, đầu kết cấu mặt hàng tiêu thụ - Tăng hệ số tốn nhanh để Cơng ty chi trả khoản nợ ngắn hạn tài sản có tính khoản tốt Thêm vào đó, Cơng ty có vòng quay hàng tồn kho thấp nên hệ số tốn nhanh phải cách lý tưởng - Có biện pháp thu hồi khoản phải thu thời gian qui định, tránh tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn lâu phải đảm bảo mối quan hệ tốt với khách hàng giữ chân khách hàng - Thành lập phận Makerting: Hiện cơng việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu Cơng ty chủ yếu phòng kinh doanh thực hiện, điều phần làm hạn chế suất làm việc phòng Vì Cơng ty nên thành lập phòng makerting để có phận chuyên đảm nhiệm việc nghiên cứu tìm kiếm, phát triển thị trường để tăng thêm giá trị xuất tăng doanh thu cho Công ty - Tổ chức hoạt động marketing: + Tích cực tham gia đợt hội chợ, triển lãm, thi chất lượng sản phẩm để nâng cao uy tín thương hiệu Đây hình thức quảng bá sản phẩm cách thực tế hữu hiệu nhằm khẳng định với khách hàng tạo ưu cạnh tranh cách mạnh mẽ + Lựa chọn thị trường tối ưu: Mặt hàng thủy sản nói chung có sức tiêu thụ chịu ảnh hưởng phần đáng kể tâm lý người tiêu dùng với phong tục tập quán nét văn hoá đặc thù dân tộc, đó, nên phân tích có chọn lọc thâm nhập thị trường tránh trường hợp sản phẩm tung lại khơng tiêu thụ Vì vậy, Cơng ty cần tìm hiểu kỹ phân tích sở thích văn hố quốc gia đưa sản phẩm Cơng ty vào thăm dò mở rộng thị trường GVHD: Lê Phước Hương Trang 70 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam - Giữ uy tín khách hàng: giao hàng loại, chất lượng, số lượng, thời gian quy định khác hợp đồng để tạo lòng tin khách hàng, nhằm nâng cao uy tín cơng ty thương trường - Cơng ty nên tăng vốn chủ sở hữu Cơng ty chiếm dụng vốn đơn vị khác Mặc dù chiếm dụng vốn đơn vị khác có lợi cho Công ty tỉ lệ nợ cao q Cơng ty gặp khó khăn khơng tự chủ nguồn vốn Tóm lại, tất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty tương lai Những biện pháp rút sở phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty thời gian qua, với mục đích biện pháp Cơng ty xem xét thực hiện, giúp cho hoạt động Công ty ngày hiệu phát triển mạnh mẽ GVHD: Lê Phước Hương Trang 71 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh South Vina, ta thấy Công ty thành lập năm 2005 kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua năm đạt hiệu mang lại lợi nhuận cao Sản phẩm Công ty đạt chất lượng ổn định, tạo uy tín với khách hàng, có thị trường tiêu thụ rộng với khách hàng quen thuộc Bên cạnh đó, Cơng ty tạo mối quan hệ tốt đẹp khách hàng Cơng ty ln hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước vạch từ thành lập tạo cơng ăn việc làm cho người dân, trả lương thỏa đáng, khen thưởng, xử phạt hợp lý đặc biệt đội ngũ ban lãnh đạo công nhân nhiệt tình cơng việc Ngồi ra, cơng ty trọng đến trình đầu tư vào sở vật chất trang thiết bị nhằm không ngừng cải tiến cho phù hợp với khoa học công nghệ tiên tiến Hệ thống thiết bị nhà xưởng đại tạo an tâm người lao động trình sản xuất, nâng cao suất lao động Bên cạnh kết đạt Cơng ty gặp phải khơng khó khăn: Cơng ty trọng thị trường xuất khẩu, chưa quan tâm thị trường nước Công ty chưa có phận chun mơn nghiên cứu thị trường, cơng tác tìm kiếm thơng tin gặp nhiều khó khăn Giá vốn hàng bán cơng ty cao hàng tồn kho nhiều ảnh hưởng khơng tốt đến lợi nhuận Tóm lại, South Vina ngày có uy tín đứng vững thị trường, thị trường với cạnh tranh gay go liệt Tuy nhiên, với Cơng ty non trẻ South vina cần phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh để tồn phát triển mạnh điều kiện ngày 6.2 KIẾN NGHỊ Qua trình thực tập, tìm hiểu sau phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Cơng nghiệp Thuỷ sản Miền Nam em có số kiến nghị sau: GVHD: Lê Phước Hương Trang 72 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam 6.2.1 Đối với công ty - Thành lập phận makerting để nắm bắt xác, kịp thời thơng tin thị trường yêu cầu - Tiếp tục triển khai xây dựng vùng nguyên liệu đồng thời phổ biến kỹ thuật, kiến thức khoa học nuôi trồng thuỷ sản, giúp ngư dân nuôi trồng kỹ thuật đạt chất lượng cao - Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên có lực cao nắm bắt phản ứng nhanh trước thay đổi thị trường - Duy trì tốc độ phát triển xuất sản phẩm thị trường chủ lực ổn định trước - Kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng khâu đầu vào đầu sản phẩm - Xây dựng phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đặt biệt liên kết xây dựng thương hiệu Việt Nam thị trường quốc tế, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực yếu tố có tính định trình phát triển 6.2.2 Đối với nhà nước Trong xuất thủy sản, nhà nước đóng vai trò người “nhạc trưởng”, nhà thương thuyết để tạo điều kiện môi trường thuận lợi, nhà can thiệp tạo động lực hỗ trợ cho nhà kinh doanh thủy sản xuất khẩu, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đóng vai trò “thuyền trưởng”, cầu nối quan trọng cơng tác tìm hiểu thị trường Do đó, nhà nước Hiệp hội Thủy sản cần phải quan tâm nhiều nên thực số nội dung quan trọng sau: - Xây dựng khn khổ pháp lý rõ ràng thơng thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh - Nhanh chóng triển khai cập nhật, điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn có, sớm ban hành tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ cho doanh nghiệp việc tìm hiểu thị trường cung cấp thông tin - Cần áp dụng biện pháp khác nhằm khuyến khích, tạo mối liên kết quan nhà nước với doanh nghiệp người ni hợp tác với có lợi GVHD: Lê Phước Hương Trang 73 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam - Nghiên cứu qui hoạch cụ thể cho ngành nuôi trồng để đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu cho doanh nghiệp thủy sản - Hiệp hội thủy sản Việt Nam nên tạo thật nhiều hội thuận lợi cho việc giao tiếp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam với đối tác làm ăn, cách tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm Thông qua vai trò quan trọng tạo thật nhiều mối quan hệ với bạn bè giới để tạo hội cho ngành thủy sản Việt Nam vươn cao trường quốc tế - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chi cục địa phương phải có hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp, cho ngư dân việc thực quy định IUU GVHD: Lê Phước Hương Trang 74 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Hoàng Lan, (2009) “Ngành thủy sản 2009 thành cơng ngồi mong đợi”, Thủy sản Việt Nam, 53(76), -8- 2.Huỳnh Đức Lộng, (1997), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê 3.Nguyễn Tấn Bình, (2003) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 4.Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết, (1997) Quản trị tài chính, Tủ sách Đại học Cần Thơ 5.Tăng Thị Ngọc Trâm, (2008) Phân tích họat động xuất Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex, Sinh viên lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp khóa 30 trường Đại Học Cần Thơ 6.Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên (2007) Bài giảng Quản trị tài 1, trường Đại học Cần Thơ 7.Võ Thanh Thu, Nguyễn Thị Mỵ, (1998) Kinh tế phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống Kê 8.Vũ Châu Khoa, (2008) Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thanh Đoàn, Sinh viên lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp khóa 30 trường Đại Học Cần Thơ Các website: www.chongbanphagia.vn www.vasep.com.vn www.vnexpress.net.vn GVHD: Lê Phước Hương Trang 75 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Mã Số 100 Đơn vị tính: Ngàn đồng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 180.244.422 278.241.719 310.973.127 110 1.267.070 3.578.368 4.896.575 111 1.267.070 3.578.368 4.896.575 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 _ 9.961.726 11.321.781 121 _ 9.961.726 11.321.781 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 45.550.792 90.990.916 108.289.819 Phải thu khách hàng 131 44.408.716 86.654.891 103.020.728 Trả trước cho người bán 132 531.008 3.504.909 4.321.781 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 133 _ _ _ 134 _ _ _ 135 611.068 831.116 947.310 IV Hàng tồn kho 140 126.515.115 167.281.410 180.267.751 Hàng tồn kho 141 126.515.115 167.281.410 180.267.751 150 6.911.445 6.429.299 6.197.201 151 1.563.904 1.333.331 1.179.749 152 4.618.048 4.600.434 4.558.783 154 _ _ _ 158 729.493 495.534 458.669 38.592.302 51.481.161 60.517.950 220 36.986.562 47.432.079 57.915.141 221 27.357.299 35.252.952 37.009.658 - Nguyên giá 222 32.920.110 47.253.639 52.852.298 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (5.562.811) (12.000.687) (15.842.640) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+230+240+250+260) I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình GVHD: Lê Phước Hương 200 Trang 76 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam TÀI SẢN Chi phí xây dựng dở dang Mã Số 230 Năm 2007 9.629.263 Năm 2008 12.179.127 Năm 2009 20.905.483 II Tài sản dài hạn khác 260 1.605.740 4.049.082 2.602.809 261 1.605.740 4.049.082 2.602.809 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 270 218.836.724 329.722.880 371.491.077 300 188.728.094 285.210.733 321.028.817 I Nợ ngắn hạn 310 164.424.034 257.626.249 291.826.442 Vay nợ ngắn hạn 311 45.930.778 133.930.882 150.549.215 Phải trả nười bán 312 19.249.031 27.333.688 35.403.848 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho nhà nước Phải trả cho người lao động 313 984.466 5.527.382 7.784.551 314 _ 122.373 147.135 315 1.637.526 2.515.532 3.717.845 Chi phí phải trả 316 545.861 389.564 410.055 Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 317 _ _ _ 319 96.076.372 87.806.828 93.813.793 330 24.304.060 27.584.484 29.202.357 334 24.304.060 27.584.484 29.202.357 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu 400 30.108.630 44.512.147 50.462.260 410 30.108.630 44.512.147 50.462.260 Vốn đầu tư chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 411 20.000.000 20.000.000 20.000.000 420 10.108.630 24.512.147 30.462.260 440 218.836.724 Chi phí trả trước dài hạn II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn GVHD: Lê Phước Hương Trang 77 329.722.880 371.491.077 SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Ngàn đồng Mã số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 01 225.082.994 423.342.128 486.737.820 02 9.290.175 50.079 8.050.004 215.792.819 423.292.049 478.687.816 174.489.437 330.297.528 374.973.127 41.303.382 92.994.521 103.714.689 21 22 7.894 6.806.130 4.113.877 15.210.929 12.977.737 18.028.707 23 5.645.151 11.461.019 12.460.158 24 25 35.826.521 60.777.856 65.257.643 4.814.473 (6.135.848) 6.691.684 14.427.929 9.403.848 24.002.228 31 15.082.067 404.956 348.679 12 Chi phí khác 32 _ 429.367 549.215 13 Lợi nhuận khác (40= 31-32) 40 15.082.067 (24.411) (200.536) 8.946.218 14.403.516 23.801.692 51 _ _ 297.521 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 _ _ _ 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) 60 8.946.218 14.403.516 23.504.171 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) – (24+25)} 11 Thu nhập khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40) 15 Chi phí thuế TNDN hành GVHD: Lê Phước Hương 10 11 20 30 50 Trang 78 SVTH: Trần Thị Thắm ... Trang SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH CNTS Miền Nam hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp Thủy Sản Miền Nam để làm luận văn tốt nghiệp trường 1.2 MỤC... đạt hiệu cao kinh doanh Kết phân tích hiệu họat động kinh doanh sở để nhà quản trị định ngắn hạn hay dài hạn Ngồi phân tích hiệu họat động kinh doanh doanh nghiệp đề phòng hạn chế rủi ro kinh doanh, ... Hương Trang SVTH: Trần Thị Thắm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH CNTS Miền Nam 2.1.1.3 Khái niệm hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY sản MIỀN NAM , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY sản MIỀN NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay