PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CALI

61 17 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HOC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CALI Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Trương Thị Bích Liên Lê Ru Lít MSSV: 4093690 Lớp: Kinh tế học Cần Thơ, tháng 11 năm 2012 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali LỜI CẢM TẠ  Thời gian giảng đường trường đại học kỉ niệm vô quý giá với em Em xin cảm ơn quý thầy cô trường đại học Cần Thơ cho em kiến thức kinh nghiệm thật bổ ích để em tự tin xã h ội cơng việc sau Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trương Thị Bích Liên, tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn Và em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc, anh chị công ty TNHH Cali tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Cuối lời, em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy tồn thể ,anh chị cơng tác công ty TNHH Cali dồi sức khỏe, thành đạt thành công sống Chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Lê Ru Lít GVHD: Trương Thị Bích Liên i SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu luận văn trung thực, khách quan Luận văn kết nghiên cứu riêng em hướng dẫn Trương Thị Bích Liên Luận văn chưa công bố trước Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Lê Ru Lít GVHD: Trương Thị Bích Liên ii SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali NHẬN XẾT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 GVHD: Trương Thị Bích Liên iii SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 GVHD: Trương Thị Bích Liên iv SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 GVHD: Trương Thị Bích Liên v SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.3.2.1 Phương pháp so sánh số liệu 1.3.2.2 Phương pháp tỷ số tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi không gian: đề tài thực công ty TNHH Cali 1.4.2 Phạm vi thời gian: số liệu nghiên cứu qua năm: 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu: nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 Khái quát chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Ý nghĩa 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Vai trò 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 2.2.1 Doanh thu 2.2.2 Chi phí 2.2.3 Lợi nhuận GVHD: Trương Thị Bích Liên vi SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali 2.2.4 Các tiêu tài để đánh giá hiệu sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu Chương GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CALI 3.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Cali 10 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 10 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 11 3.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Cali 12 3.2.1 Chức 12 3.2.2 Nhiệm vụ 12 3.3 Tổ chức máy quản lý công ty 12 3.4 Khái quát kết kinh doanh công ty qua năm 2009 đến 2011 tháng đầu năm 2012 14 Chương PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH CALI 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2009 đến 2011 tháng đầu năm 2012 18 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu 18 4.1.2 Phân tích chi phí công ty qua năm tháng đầu năm 2012 23 4.1.3 Phân tích biến động lợi nhuận công ty TNHH Cali 27 4.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh qua tiêu tài 33 4.2.1 Các tỷ số sử dụng hiệu tài sản 33 4.2.1.1 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho(RI) 33 4.2.1.2 Kỳ thu tiền bình quân (RT) 34 4.2.1.3 Vòng quay tài sản cố định (RF) 35 4.2.1.4 Vòng quay tổng tài sản (RA) 35 4.2.2 Nhóm tỷ số khả sinh lợi 36 4.2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) 37 4.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản (ROA) 37 4.2.2.3 Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 38 GVHD: Trương Thị Bích Liên vii SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CALI 5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali 40 5.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí 43 5.3 Giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 48 6.2 Kiến nghị 49 GVHD: Trương Thị Bích Liên viii SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Trích bảng lao động trực tiếp công ty TNHH Cali 11 Bảng Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty qua năm tháng đầu năm 2012 15 Bảng Kết kinh doanh tháng 2011 tháng 2012 17 Bảng Tình hình doanh thu cơng ty từ năm 2009 đến 2011 22 Bảng 5: Tình hình doanh thu tháng 2011 tháng 2012 22 Bảng Tình hình chi phí qua năm tháng đầu năm 2012 25 Bảng Tình hình lợi nhuận cơng ty từ năm 2009 đến năm 2011 31 Bảng tình hình lợi nhuận tháng đầu năm 2011 va 6/2012 32 Bảng Bảng tỷ số hiệu hoạt động công ty 34 Bảng 10 Bảng tóm tắt tình hình kinh doanh công ty 36 Bảng 11 Bảng số khả sinh lợi 36 Bảng 12 Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Cali 39 GVHD: Trương Thị Bích Liên ix SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Năm 2010 năm ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn năm, kinh doanh cơng ty ngành gặp khó khăn Và cơng ty TNHH Cali vậy, tất tiêu công ty giảm mạnh, đặt biệt lợi nhuận nên tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2010 thấp nhât năm Tỷ số măc dù giảm mức cao, 50% từ 2009 đến 2011, cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty đạt mức cao  Nhận xét chung: nói tỷ số khả sinh lợi cơng ty mức cao, tỷ số chưa phản ánh hoàn toàn thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Quy mô công ty giảm xuống thiếu hụt vốn, số phản ánh quy mơ kinh doanh lại nằm mẩu số nên làm tỷ số tăng lên Lợi nhuận năm 2011 tăng cao, nên việc tăng lên lợi nhuận năm 2011 so với năm 2010 chưa phản ánh giá trị lợi nhuận thực tăng lên công ty GVHD: Trương Thị Bích Liên 35 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Cali Bảng phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2011 Đvt: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13.532 12.349 12.682 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13.532 12.349 12.682 Giá vốn hàng bán 11.284 10.285 10.575 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 2.248 2.064 2.107 Doanh thu hoạt động tài Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Giá Giá trị % trị % -1.183 -8,74 333 2,7 - - - - -1.183 -8,74 333 2,7 -999 -8,85 290 2,82 -184 -8,19 43 2,08 -120 -20,69 43 32,58 66 19,76 33 3,53 Chi phí tài 533 580 460 47 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 157 132 175 -25 8,82 15,92 364 334 400 -30 -8,24 1.097 935 968 -162 12 13 -7 5 -4 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.189 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 297,25 16 Lợi nhuận sau thuế 892 -3 1.016 1.067 -173 254 266,75 -43,25 129,75 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác GVHD: Trương Thị Bích Liên 762 800 36 14,77 58,33 -80 42,86 14,55 14,55 14,55 160,00 400 100 51 5,02 12,75 5,02 38,25 5,02 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali PHỤ LỤC Bảng 12 Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Cali Đvt:triệu đồng Chỉ tiêu Tài sản TSLĐ 2009 Năm 2010 Tiền mặt Các khoản phải thu 1.500 569 1.056 876 HTK 1.127 1.850 TSLĐ khác Tổng TSLĐ TSCĐ Nguyên giá Hao mòn Giá trị lại Tổng TSCĐ 870 4.553 850 4.145 2.580 -350 2.230 2.230 2.580 -700 1.880 1.880 Tổng tài sản 6.783 5.325 GVHD: Trương Thị Bích Liên Chỉ tiêu Nợ VCSH Nợ ngắn hạn Phải trả người 944 bán 2011 828 Vay ngắn hạn Chi phí ngắn 1.440 hạn Tổng nợ ngắn 750 hạn 3.963 Nợ dài hạn Tổng nợ 2.580 VCSH -1.050 1.530 1.530 Tổng VCSH Tổng nợ 4.443 VCSH 37 2009 902 2.500 460 3.862 1.500 5.362 1.421 - Năm 2010 723 2011 672 1.800 1.350 432 185 2.955 2.207 1.150 850 4.105 3.057 1.220 1.385 - 6.783 5.325 4.443 (Nguồn: phòng kế tốn) SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CALI 5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nhiều mặt chưa điều chỉnh hồn thiện, nhi ều phận máy quản lý chưa đư ợc quan tâm ban lảnh đạo, chẳng hạn phòng maketing Lĩnh vực kinh doanh công ty lĩnh vực phải chiệu cạnh tranh cao, có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành thời gian qua, nên việc mở phòng maketing để nắm bắt thông tin thị trường, khách hàng, để biết khách hàng cần sản phẩm nào, cho khách hàng biết khác biệt sản phẩm công ty minh so vứoi công ty khác, đưa chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế mà có phòng maketing s ẽ hoạt động tốt hiệu  Nguồn vốn vay: nguồn vốn vay ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư vào trang thiết bị máy móc tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành tăng doanh thu cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào dự án kinh doanh cho đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, hay mở rộng quy mơ, …có nhiều lợi ích doanh nghiệp có vốn đầy đủ Có thể thấy cơng ty TNHH Cali năm 2009 định trả phần vốn vay để giảm bớt áp lực tài cho cơng ty định khơng sáng suốt dài hạn, theo lý thuyết ta thấy năm 2009 công ty đạt lợi nhuận cao định trả phần vốn vay sử dụng lợi nhuận để kinh doanh khơng sai Nhưng chủ quan chiến lược kinh doanh, nên năm 2010 kinh tế ngành thủy sản gặp khó khăn nguồn cung vượt cầu cá nguyên liệu, dẫn đến tình trạng giảm giá nghiêm trọng, người ni doanh nghi ệp ni cá gặp khó khăn việc giải đầu ra, bù l ỗ tái đầu tư ảnh hưởng doanh thu người GVHD: Trương Thị Bích Liên 38 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali nuôi cá chưa thể toán hết, nên sang năm 2011, công ty cung cấp thức ăn cho hộ ni thiếu nợ cơng ty q nhiều, điều nên số khách hàng công ty trụ nên phải rời ngành, khoản phải thu phải thu lại chậm, năm 2011 cơng ty có nguồn vốn đầy đủ, khách hàng tái đầu tư trả nợ vào năm 2011 Hoặc năm 2010 công ty đầu tư vào công nghệ đại nhằm giảm giá thành sản phẩm đồng thời giảm bớt số chi phí dây chuyền sản xuất cũ mang l ại năm 2011, giá thành d ể dàng cạnh tranh thời kì lạm phát, chi phí bị đẩy lên cao  Máy móc, trang thiết bị chưa đầu tư đại, máy móc dây chuyền sản xuất mua lúc công ty thành lập năm 2001, đến chưa đến thời gian thay cũ làm tăng thêm nhiều chi phí : lỗi dây chuyền cho khối lượng khơng xác, ngun liệu tồn động phận dây chuyền bị hao mòn khơng giữ hình dáng khn mẩu ban đầu, sai sót làm hao mòn ngun nhiên liệu, tốn thời gian công nhân chỉnh sữa, đẩy chi phí q trình sản xuất lên  Chịu tác động mạnh mẽ ngành thủy sản thời gian qua, đặc biệt năm 2010 tháng từ năm 2012 đến nay, chắn đến cuối năm 2012 doanh nghiệp thủy sản công ty TNHH Cali s ẽ gặp không khó khăn tình hình kh ủng hoảng doanh nghiệp xuất thủy sản đồng Sơng Cửu Long nay, khó khăn nằm chuỗi hoạt động ngành, đặc biệt đầu ngành cơng ty nằm gần đầu chuỗi công ty TNHH Cali tránh khỏi tác động mạnh mẽ Cùng với ngành thủy sản năm qua ngành chăn ni tăng trưởng ổn dịnh riêng năm 2010 bị bệnh dịch hộ kinh doanh nhỏ khu vực khơng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên kinh doanh công ty thức ăn gia súc bị ảnh hưởng không nghiêm trọng, gia súc thời điểm khu vực bị nhiễm bệnh khơng nhiều lòng tin người tiêu dùng gi ảm xuống nghiêm trọng, người tiêu dùng chuyển sang dùng hàng thực phẩm khác, làm giá thịt giảm xuống nhiều khơng có GVHD: Trương Thị Bích Liên 39 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali người mua, làm người nuôi thô lổ nặng Tình hình làm doanh thu lợi nhuận công ty sụt giảm phần Lãi suất ngân hàng q cao, vốn sản xuất cơng ty chiếm phần lớn vốn vay từ ngân hàng, lãi suất ngân hàng năm qua lúc 10% , năm 2010 có lúc ch ịu lãi suất gần 20%, riêng năm 2012 lãi suất mức thấp gần 10%, lãi su ất thức cơng ty trả cho ngân hàng, số khoản chi phí ngồi lề để cơng ty tiếp cận với vốn làm lãi su ất thêm vài phần trăm rồi, bất cập khơng riêng cơng ty TNHH Cali gặp phải mà nhiều doanh nghiệp nước gặp  Ngồi đội ngũ nhân viên bán hàng cơng ty, nhân viên bán hàng cầu nối trực tiếp công ty với khách hàng Họ người tiếp xúc với khách hàng nhiều, nên họ biết khách hàng cần sản phẩm nào? Nên người nhân viên bán hàng công ty người cần quan tâm, bồi dưỡng nhiều hơn, đội ngũ nhân viên công ty v ẫn chưa đào tạo chuyên môn, bán hàng mang tính truyền thống, chọn người lao động phổ thơng, có khả ăn nói lưu lót, nhanh nhẹn mà chưa qua trường lớp đào tạo Một cơng ty có đội ngũ nhân viên bán hàng gi ỏi hồn thành doanh số bán ma công ty đề ra, giúp công ty đạt doanh thu cao  Ngồi số yếu tố khác ảnh hưởng đến kết kinh doanh cơng ty hệ thống giao thơng chưa hồn thi ện, công ty giao hàng số vùng ngoại tỉnh gặp nhiều khó khăn, làm chậm trể thời gian giao hàng, gây khó khăn việc chuyên chở, phục vụ khách hàng, ảnh hưởng củ thiên nhiên mưa bão làm ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh cơng ty… 5.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí Với tình hình việc mở rộng quy mơ sản xuất việc làm khơng khả quan, với tầm nhìn xa cộng với tình hình hình kinh doanh thân cơng ty cho tính tới thời điểm việc mở rộng quy mơ để giảm chi phí sản xuất điều nên làm Vì với ngành thủy sản ngành GVHD: Trương Thị Bích Liên 40 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali kinh doanh có tiềm mang lại lợi nhuận kinh tế cao, nên có nhiều khó khăn thử thách dành cho ngành thủy sản tương lai phát triển mạnh mẽ dự kiến nhà kinh tế Bên cạnh đó, ngành chăn ni lại ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định, thịt gia súc đặc biệt thịt heo gần thực phẩm thiết yếu người Việt, với tăng lên dân số lượng tiêu thụ tăng lên th ời gian tới Chính việc mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh nói chiến lược kinh doanh dài hạn nhằm giảm bớt chi phí hiệu Máy móc dây chuyền sản xuất công ty tương đối cũ, thời gian công ty nên tận dụng tối đa cơng suất hoạt động máy móc dây chuyền sản suất để để khoong lãng phí sau nên đầu tư thay cơng nghệ sản xuất tăng suất ,giảm nhiều khoản chi phí, chi phí chỉnh sữa máy móc bị lỗi, hao tốn nguyên liệu…  Sử dụng hiệu nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt chi phí lãi vay, tận dụng tối đa cơng suất hoạt động máy móc, xe tải, mặt bằng, trang thiết bị để giảm bớt chi phí hoạt động,…như phải tận dụng tối đa công suất xe tải vận chuyển chuyến đi, để giảm bớt chi phí vận chuyển xăng, tiền ăn uống nhiều chuyến,…  Về hàng tồn kho công ty, công ty có số vòng quay hàng tồn kho chậm, lượng hàng tồn kho lớn, làm vốn bị ứ đọng kho nhiều, làm tăng chí phí quản lí, bảo quản cho sản phẩm nhiều, công ty cần nghiên cứu thị trường nhiều để có chiến lược cụ thể để định mức hàng tồn kho tối ưu Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: cơng ty cần phân công công việc phù hợp,đúng người việc, xếp lao động hợp lí khơng để thiếu hụt dư thừa nhằm giảm bớt chi phí tiền lương Quản lí khoản chi thường xun cơng ty chi phí tiếp khách, tiền điện thoại, thức uống văn phòng, để sử dụng chúng hiệu 5.3 Giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận  Tăng doanh thu: mở rộng thị trường sang toàn tỉnh lân cận, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, mở rộng thị trường GVHD: Trương Thị Bích Liên 41 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali cách tăng doanh thu hiệu Công ty cần phải có sách ưu đãi với khách hàng cũ, khách hàng mua với số lượng lớn hay thu hút khách hàng hình thức chiết khấu, phục vụ tận nơi với khách hàng nội tỉnh,…hoặc cam kết chất lượng để khách hàng đươc yên tâm mua sản phẩm công ty  Đặt mục tiêu doanh thu ngắn hạn dài hạn để công ty cố gắng, sử dụng nhiều sách khuyến khích nhân viên bán hàng,cũng nhân viên công ty đạt doanh số đề thưởng cho mức doanh số  Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân viên công ty đặc biệt nhân viên bán hàng Và nâng cao tay nghề cho người lao động để sản xuất sản phẩm mong muốn, nâng cao chất lượng sản phẩm công ty  Quan trọng chất lượng sản phẩm công ty, nên đặc biệt trọng tới chất lượng để mang lại lợi ích cao cho khách hàng, việc làm mang tính dài hạn ngắn hạn, nâng cao chất lượng sản phẩm chi phí cơng ty tăng lên để đạt mục tiêu lâu dài thiết phải có thay đổi để nâng cao tính cạnh tranh thị trường Thức ăn thủy sản hay gia súc sản phẩm đòi hỏi chất lượng cao ảnh hưởng lớn đến chất lượng vật ni l ợi ích khách hàng Cho nên để nâng cao chất lượng sản phẩm trư ớc hết cơng ty cần có chọn lựa chất lượng nguyên liệu đầu vào thật chất lượng, đảm bảo tối thiểu rủi ro chất lượng sản xuấtCông ty cần đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị sản phẩm để thu hút khách hàng, đặc biệt phải cho khách hàng biết tính vượt trội sản phẩm cơng ty mình, để tạo khác biệt sản phẩm cơng ty, biết điều khó sản phẩm cơng ty, nhiều tính giống với sản phẩm công ty khác, công ty cần quảng bá sản phẩm để người biết đến thương hiệu công ty Cho tới thời điểm cơng ty chưa quảng cáo sản phẩm thơng tin đại chúng báo chí, mạng internet, đài truyền hình,…mà dùng mối quan hệ, khách hàng dùng giới thiệu cho người thân, người quen biết để tìm đến cơng ty, GVHD: Trương Thị Bích Liên 42 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali thụ động so với tình hình kinh tế thị trường Công ty cần chủ động tìm tới khách hàng việc ngồi đợi khách hàng tìm đến  Đa dạng hóa sản phẩm cơng ty, cơng ty sản xuất loại sản phẩm: thức ăn cho cá( cá tra), cho tôm, cho gia súc (cho lợn) Với số sản phẩm kinh doanh cơng ty rủi ro, cần trường loại gặp khó khăn doanh thu s ẽ bị giảm xuống nghiêm trọng Công ty cần khai thác nhiều thị trường sản xuất nhiều loại sản phẩm thức ăn cho cá giống,tôm giống, thức ăn cho gia cầm, loài cá kiểng …những thị trường tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao biết gia khai thác cách hợp lý  Nên đầu tư vào công nghệ để giảm giá thành sản phẩm, để tăng doanh thu cho công ty Cơng ty cần tìm kiếm thêm nhiều nhà cung ứng nguyên liệu để dể dàng so sánh chất lượng giá cung nguyên liệu, đặc biệt nguồn nguyên liệu thu mua nhỏ lẻ nhiều thời gian công sức mang lại nhiều lợi nhuận nguyên liệu đạt chất lượng cá bột, bột đầu tôm, dầu cá…những loại tỉnh ven biển nước ta cung cấp Kiên Giang chẳng hạn, không phụ thuộc vào hàng nhập Tuy việc thu gom khó khăn thừ ngư dân đánh bắt gần bờ nhỏ lẽ để có cá bột bù lại giá rẻ Công ty mua nguyên liệu nước vừa đảm bảo chi phí cho nguyên liệu đầu vào, vừa góp phần giúp ngư dân đánh bắt gần bờ tiêu thụ sản phẩm Các loại nguyên liệu sắn lát, tinh bột,… tỉnh thành Đông Nam Bộ nước ta trồng nhiều, cơng ty liên hệ với công ty chuyên cung ứng loại sản phẩm để tận dụng nguồn nguyên liệu nước, số loại nguyên liệu khác Q trình sản xuất cơng ty nên đảm bảo cách khép kín, từ chất lượng đầu vào đến ổn chất lượng đầu Tuy công ty chưa thể tự chế biến nguyên liệu trước đưa vào sản xuất thức ăn chăn ni khả kinh tế quy mô s ản xuất giới hạn, tương lai cơng ty cần hướng tới cách sản xuất để toàn q trình sản xuất thật khép kín để tránh rủi ro cao trình sản xuất Nhưng bù lại cơng ty nên có GVHD: Trương Thị Bích Liên 43 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali giải pháp để ổn định đầu sản phẩm, tạo lòng tin cho nhân viên người lao động, phát triển lâu dài công ty Những biện pháp nâng cao tính ổn định tiêu thụ sản phẩm công ty cần quan tâm như:  Cần đẩy mạnh khuyến khích khách hàng kí hợp đồng mua bán việc mua nhỏ lẻ, cho khách hàng biết lợi ích việc kí hợp đồng giá giảm nhiều, giao hàng tận nơi, dùng phương thức tốn khác thay phải trả tiền mặt,…như cơng ty có đơn đặt hàng nhiều  Mở rộng thị trường, tìm đến vùng ni trồng tương đối thưa toàn tập trung khu vực trọng điểm, tương đối xa với việc có hợp đồng lớn dài hạn chi phí vận chuyển bù đắp, thị trường tính cạnh tranh giảm nhiều  Mở đợt khuyến để nâng cao lợi ích khách hàng khách mua sản phẩm công ty sử dụng thời gian dài, mở lớp tập huấn kỉ thuật chăn nuôi cho khách hàng để quảng bá thương hiệu cơng ty Đồng thời phải có nhân viên tư vấn cho khách hàng khách hàng có thắc mắc hay khó khăn q trình chăn ni  Tìm đến đại lí chun cung cấp thức ăn chăn ni cho hộ dân hình thức bán lẻ chủ yếu, công ty nên thu hút khách hàng khách hàng lớn có tính ổn định cao Cơng ty thu hút nhiều cách khuyến mãi, hưởng hoa hồng bán nhiều sản phẩm công ty, cung cấp phương tiện mua bán cho đại lí rèm che, biển cửa đại lí, cân,…  Liên kết hợp tác với nông trường lớn nông trường Hậu Giang, để cung cấp thức ăn cho nơng trường thủy sản thay vào cơng ty mua số nguyên liệu từ nông trường cám gạo, khoai mì, hay tận dụng mối quan hệ ngành để thu mua sản phẩm thủy sản nông trường,…khi liên kết hợp tác với nông trường lớn lượng đầu chắn ổn định GVHD: Trương Thị Bích Liên 44 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Nếu biện pháp đưa giải mang tính đồng bộ, doanh thu l ợi nhuận cơng ty thới gian tới có thay đổi tích cực GVHD: Trương Thị Bích Liên 45 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Qua phân tích kết quản hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Cali ta thấy nhiều thuận lợi khó khăn mà cơng ty gặp phải, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 Lợi nhuận sau thuế công ty dương cho thấy tỷ suất sinh lợi tương đối cao, khả khai thác nguồn tài sản vốn chủ sở hữu cao, cơng ty ln có thay đổi kinh doanh linh hoạt để phù hợp với tình hình kinh tế Cơ cấu mặt hàng kinh doanh cơng ty có dịch chuyển rỏ rệt, từ chiếm phần lớn doanh thu thu từ bán thức ăn thủy sản sang thức ăn gia súc, cho thấy thay đổi cấu mặt hàng kinh doanh để phù hơp với tình hình kinh tế Công ty tạo việc làm ổn định cho 100 lao động, đóng góp phần thuế không nhỏ vào ngân sách nhà nước với lợi nhuận ln dương Góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn tiến tới quốc gia công nghiệp Bên cạnh thành đạt được, cơng ty có nhược điểm cần quan tâm cải thiện nhu: trình độ người lao động cơng ty chưa có tay nghề cao, nhân viên công ty chưa đào tạo chuyên nghiệp đặt biệt nhân viên bán hàng, hàng tồn kho lớn chưa có biện pháp để định dự trữ hàng kho mức tối ưu, khoản nợ nhiều có nhiều khách hàng thiếu lâu cần có biện pháp để thu hồi giảm tình trạng bị khách hàng chiếm vụng vôn công ty 6.2 Kiến nghị Đối với công ty: Qua thời gian thực tập công ty, em thấy thành tựu mà công ty đạt bên cạnh tồn khơng khó khăn, nên em có kiến nghị tham khảo sau: GVHD: Trương Thị Bích Liên 46 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Hiện cơng ty chưa có phòng marketing, ều đáng quan tâm lĩnh vực kinh doanh cơng ty có tính cạnh tranh cao, cần có đội ngũ nhân viên marketing để quảng bá thương hiệu công ty đồng thời giải vấn đề tiêu thuj sản phẩm công ty hiệuCông ty cần đào tạo nhân viên bán hàng để có trình độ chun mơn cao, số nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát để chất lượng sản phẩm đảm bảo  Công ty hiên bị khách hàng chiếm vụng vốn cao, cần có biện pháp tích cực hiệu để nhanh chống thu hồi lại vốn  Nên tận dụng tối đa cơng suất dây chuyền máy móc cũ để thay công nghệ thời gian tới để hạ giá thành nâng cao tinh canh tranh  Đối với nhà nước: Nhà nước cần có biện pháp tích cực để doanh nghiệp dể dàng tiếp cận với vốn vay, lãi suất thấp Có thể nói lãi suất khơng vấn đề quan trọng lợi nhuận doanh nghiệp mà theo sau hàng loạt vấn đề hệ lụy lãi suất cao mang lại cho kinh tế Lãi suất cao doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp kinh doanh khơng có lãi, nên làm ăn manh múng, giảm chất lượng sản phẩm, giảm quy mô sản xuất kinh doanh khó khăn làm cho tình trạng thất nghiệp tăng lên,…và nhiều hệ lụy dây chuyền từ lãi suất gây Biết nói tất vấn đề nên kinh tế lãi suất ngân hàng cao gây nên, dù trực tiếp hay gián tiếp hậu gây vơ lơn kinh tế  Cần có sách để người chăn ni n tâm việc tìm nơi tiêu th ụ sản phẩm giá bấp bênh Có thể dùng sách bao tiêu đầu để đảm bảo người dân có lợi ni Hổ trợ doanh nghiệp xuất thủy sản có nơi hợp tác tốt mà không bị rào cản kĩ thu ật hay phi thuế quan làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tồn ngành  Có thể giảm thuế hay giai hạn kì sau đ ể cơng ty gặp hkó khăn tài vượt qua thời kì khủng hoảng kinh tế ngành thủy sản GVHD: Trương Thị Bích Liên 47 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH CaliTích cực giải triệt để dịch cúm để người dân yên tâm chăn nuôi làm yên tâm ngư ời tiêu dùng GVHD: Trương Thị Bích Liên 48 SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trương Bích Liên Bài giảng “ Quản trị tài chính” Trang thông tin điện tử, cục thủy sản Việt Nam http://www.fistenet.gov.vn/ 3.Trang thông tin Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn Tỉnh Hậu Giang http://sonongnghiep.haugiang.gov.vn 4.Tạp chí thủy sản Việt Nam-Kênh thông tin thủy sản http://thuysanvietnam.com.vn/ GVHD: Trương Thị Bích Liên 49 SVTH: Lê Ru Lít ... Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH CALI 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh từ... Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Từ bảng số liệu tổng quát kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty từ năm 2009 đến 2011 cho ta thấy tình hình kinh doanh cơng ty. .. kinh doanh cơng ty GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Lê Ru Lít Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Cali Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CALI , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CALI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay