PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NHTM cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH cần THƠ

99 13 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực HỒ LÊ THU TRANG NGUYỄN TRỌNG KHOA MSSV: 4066125 Lớp: Kinh tế học K32 CẦN THƠ 2010 LỜI CẢM TẠ  Trước tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành đến quý thầy khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh tất thầy trường Đại học Cần Thơ truyền đạt cho em kiến thức quý báu cần thiết để hoàn thành đề tài Đặc biệt, em chân thành cảm ơn Hồ Lê Thu Trang tận tình hướng dẫn, sửa chữa khuyết điểm cho em suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài Em chân thành cảm ơn anh chị công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank chi nhánh Cần Thơ nhiệt tình đóng góp ý kiến bổ ích, thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập thực Luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank chi nhánh Cần Thơ tiếp nhận em vào thực tập đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với tình hình thực tế Cuối em xin kính chúc q thầy Ban Giám Đốc cô, chú, anh, chị Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank chi nhánh Cần Thơ nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt công tác sống Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Trọng Khoa LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Trọng Khoa NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2010 Thủ trưởng đơn vị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2010 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2010 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu .1 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận .5 2.1.1 Một số phương pháp luận phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng .5 2.1.2 Các tiêu phân tích .6 2.1.3 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.4 Mơ hình SWOT 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu .19 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 20 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EXIMBANK 24 -i- 3.1 Tổng quan NHTM cổ phần xuất nhập Việt Nam 24 3.2 Quá trình hình thành phát triển NHTM cổ phần xuất nhập Việt Nam chi nhánh tỉnh Cần Thơ .25 3.3 cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng Eximbank Cần Thơ 26 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ 30 4.1 Thực trạng hoạt động Ngân hàng 30 4.1.1 Tình hình huy động vốn 31 4.1.2 Tình hình cho vay .32 4.1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu tín dụng 35 4.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh .38 4.2.1 Phân tích khái quát kết hoạt động kinh doanh 38 4.2.2 Doanh thu 39 4.2.3 Chi phí 43 4.2.4 Lợi nhuận .48 4.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 50 4.3 Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh 54 4.3.1 Các số đo lường lợi nhuận 54 4.3.2 Các tiêu rủi ro 63 4.3.2.1 Rủi ro tín dụng 64 4.3.2.2 Rủi ro lãi suất 64 4.3.2.3 Rủi ro khoản 65 4.4 Đánh giá tình hình mơi trường lực hoạt động Eximbank Cần Thơ .66 4.4.1 Điểm mạnh (S) .66 4.4.2 Điểm yếu (W) .66 4.4.3 hội (O) 67 4.4.4 Nguy (T) 68 - ii - 4.4.5 Ma trận SWOT 69 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 73 5.1 Những thuận lợi khó khăn .73 5.1.1 Thuận lợi 73 5.1.2 Khó khăn 74 5.2 Giải pháp chung 75 5.3 Giải pháp cụ thể 75 5.3.1 Gia tăng nguồn vốn huy động .75 5.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 77 5.3.3 Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực .78 5.3.4 Giữ khách hàng quen, thu hút khách hàng .79 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 6.1 Kết luận .81 6.2 Kiến nghị 81 6.2.1 Kiến nghị nhà nước 83 6.2.2 Kiến nghị địa phương .84 6.2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước .84 6.2.4 Đối với chi Nhánh 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 - iii - DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank Cần Thơ 30 Bảng 2: Tình hình huy động vốn Eximbank Cần Thơ 31 Bảng 3: Tình hình cho vay Eximbank Cần Thơ .33 Bảng 4: Một số tiêu đánh giá hiệu hín dụng Eximbank Cần Thơ 35 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh Eximbank Cần Thơ 38 Bảng 6: Tình hình thu nhập Ngân hàng 40 Bảng 7: Tình hình chi phí Ngân hàng 44 Bảng 8: Lợi nhuận Ngân hàng 48 Bảng 9: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 50 Bảng 10: Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh 55 Bảng 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến ROA 56 Bảng 12: Phân tích mức lãi biên tế .61 Bảng 13: Các tiêu rủi ro 63 Bảng 14: Ma trận SWOT 70 - iv - Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ thói quen gửi tiền tiết kiệm vào Ngân chuyển hàng mà sang kênh đầu tư khác 4.Giá vật tư, chi phí xăng dầu, điện nước… ngày leo thang; hàng rào phi thuế quan ngày chặt chẽ tác động lớn đến doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến công tác cho vay thu hồi nợ Ngân hàng GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 72 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 5.1.1 Thuận lợi Việc xây dựng mối quan hệ với đối tác chiến lược lớn, tập đồn Ngân hàng uy tín nước giới (tiêu biểu tập đoàn Ngân hàng lớn Nhật Bản SMBC_Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Vietcombank, ACB, Kinh Đo group), giúp Eximbank nâng cao khả quản trị Ngân hàng, nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới, tận dụng kinh nghiệm quản lý… từ giúp cho Eximbank chi nhánh Cần Thơ tăng thêm tiềm lực tài chính, quản trị điều hành, ngồi giúp đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ, đặc biệt toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, kiều hối, đầu tư… cho doanh nghệp xuất nhập thành phần kinh tế khác NHTM cổ phần Eximbank chi nhánh Cần Thơ địa điểm giao dịch thuận tiện trụ sở đặt trung tâm thành phố Cần Thơ nhiều ưu việc thu hút số vốn nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế cá nhân, doanh nghiệp buôn bán trung tâm Đặc biệt sau cầu Cần Thơ khánh thành nhu cầu vốn địa bàn lớn Được hỗ trợ Hội sở nguồn vốn, quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hữu quan giúp cho Ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ việc kinh doanh tiền tệ thực chủ trương sách Nhà nước thời gian qua Cùng với sở vật chất đại, Eximbank Cần Thơ sở hữu đội ngũ nhân viên trẻ lực hoạt động, tinh thần trách nhiệm, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo 5.1.2 Khó khăn GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 73 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ Việc đóng cửa sàn giao dịch vàng từ ngày 30/3/2010 làm giảm nguồn thu Ngân hàng Ngoài ra, biến động tỷ giá ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh ngoại hối Giá yếu tố đầu vào tăng (điện, nước, máy móc, trang thiết bị, chi phí lại, …) phần tác động đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thành phố Cần Thơ năm 2009 thêm chi nhánh NHTM thành lập, nâng số tổ chức tín dụng lên 43 với 176 địa điểm giao dịch Ngân hàng, bao gồm: Hội sở chính, 42 chi nhánh, quỹ tín dụng, văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngồi 128 sở giao dịch Ngân hàng cấp chi nhánh.Với số Ngân hàng tổ chức tín dụng đủ thấy cạnh tranh gay gắt hoạt động huy động vốn việc giữ vững thị phần Eximbank Cần Thơ thời gian tới khó khăn Đối với người dân khu vực miền Nam nói chung Thành phố Cần Thơ nói riêng thường thói quen giữ tiền tích trữ vàng xu hướng đầu tư vào thị trường bất động sản, chứng khoán Họ chưa thói quen với cách đầu tư thơng qua Ngân hàng sử dụng sản phẩm tiện ích NHTM Đây xem thách thức lớn Ngân hàng địa bàn nói chung Eximbank Cần Thơ nói riêng Chưa thực phục hồi sau khủng hoảng, nhiều tập đồn tài lớn giới chưa thể mở rộng hoạt động sang nước, thị trường Việt Nam Tuy nhiên với mạnh dịch vụ, công nghệ kinh nghiệm quản lý, Ngân hàng ngoại thực đối thủ đáng gờm cạnh tranh giành thị phần với Ngân hàng nước Eximbank Việt Nam nói chung Eximbank Cần Thơ nói riêng 5.2 GIẢI PHÁP CHUNG Trong tình hình giá ngày leo thang nay, Eximbank phải chiến lược quản lý chi phí cách hợp lý để đứng vững tình hình cạnh tranh GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 74 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ Chi nhánh cần sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân cán nhân viên lực, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng nhằm mở rộng qui mơ hoạt động Thành lập phận chuyên trách đo lường, dự báo quản trị rủi ro việc làm cần thiết Ngân hàng cần chuẩn bị nhận thức vấn đề rủi ro nhằm tạo cho khả chống đỡ trước biến động lớn thị trường, đặc biệt Việt Nam thành viên WTO xu hội nhập kinh tế toàn cầu Thời đại bùng nổ cơng nghệ thơng tin việc quảng bá, xây dựng hình ảnh Ngân hàng qua phương tiện thơng tin đại chúng như: tạp chí, báo, đài, đặc biệt internet…là hoạt động marketing cần thiết Với lượng người sử dụng Internet ngày tăng việc quảng cáo thu hút lượng lớn khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch Ngân hàng khách hàng 5.3 GIẢI PHÁP CỤ THỂ Từ ma trận SWOT thiết lập cuối chương 4, ta đề số giải pháp sau: 5.3.1 Gia tăng nguồn vốn huy động Khi hoạt động tín dụng tăng trưởng đòi hỏi hoạt động huy động vốn phải tăng trưởng theo Tuy nhiên với mức tăng trưởng tín dụng cao mức tăng trưởng huy động vốn dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn cho ngân hàng ngồi hoạt động tín dụng, ngân hàng thực dịch vụ khác Sự thiếu hụt nguồn vốn làm hạn chế tăng trưởng tín dụng làm ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng Vì vậy, để mở rộng hoạt động tín dụng bước Ngân hàng phải trang bị sẵn cho số vốn lớn để đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn khách hàng Cụ thể sau: - Tổ chức chương trình tiết kiệm tặng quà để thu hút khách hàng đến gửi tiền: Mỗi lần khách hàng gửi tiền Ngân hàng tặng quà tặng GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 75 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ thẻ ATM Khi đó, ngân hàng vừa huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư, vừa giới thiệu cho khách hàng làm quen với việc sử dụng thẻ ATM họ chưa sử dụng, thẻ Mastercard, Visacard tuỳ theo loại khách hàng,… - Quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng: Quảng cáo ưu lớn tiếp xúc nhanh với số lượng lớn khách hàng Truyền hình làm cho khán giả nhận biết sản phẩm nhanh phận thơng tin đại chúng Dù chi phí cao phương tiện quảng cáo hữu hiệu Một điều đáng lưu ý quảng bá hình ảnh Ngân hàng Internet với số thuê bao tính đến cuối tháng 12/2009 triệu người, số người sử dụng Internet 22,9 triệu lượt (do Tập đồn Bưu Viễn Thơng ước tính Việt Nam) phương tiện hiệu việc xây dựng hình ảnh danh tiếng Ngân hàng người dân ngồi nước Qua đó, vừa thu hút khách hàng đến gửi tiền, vừa giới thiệu sản phẩm Ngân hàng đến tay người tiêu dùng - Ngày nay, bưu điện bảo hiểm bước sâu vào việc huy động vốn nhàn rỗi người dân Tận dụng ưu vốn mình: nhân đào tạo tốt, cơng nghệ khai thác sâu thêm vào thị trường tránh nguy bị đối thủ cạnh tranh cướp thị phần, tăng cường khả cạnh tranh, đem hình ảnh ngân hàng Eximbank Cần Thơ trở nên gần gũi với người Do đó, ngân hàng cần mở thêm nhiều phòng giao dịch, đến địa bàn nhỏ lẻ khu vực phường Bình Thủy, khu cơng nghiệp Trà Nóc, Quận Ơmơn khu vực Nhà nước đầu tư phát triển Từ đó, Ngân hàng huy động vốn nhiều phát triển hoạt động cho vay nhiều 5.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công tác huy động vốn tốt chưa đủ mà bên cạnh Ngân hàng phải sử dụng vốn cách hiệu Ngân hàng phải biết cân đối hài hòa huy động cho vay nhằm mang lại hiệu cao Tránh tình trạng Ngân hàng bị thừa vốn hay thiếu vốn, điều gây ảnh hưởng đến hiệu tín dụng, hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Để làm tốt điều này, ngân hàng cần thực tốt biện pháp sau: GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 76 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ - Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo quy định NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động Ngân hàng thương mại Tiếp tục thực giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng Tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả huy động vốn kiểm soát rủi ro, bảo đảm an tồn hệ thống Do đó, phải tăng cường biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng - Nâng cao lực thu thập thông tin, nhận biết, đo lường, giám sát kiểm soát rủi ro lãi suất loại rủi ro khác Kiểm soát chặt chẽ rủi ro khoản cho vay khả rủi ro mức cao, cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay tiêu dùng - Đẩy mạnh khả cạnh tranh chất lượng dịch vụ, tránh tình trạng lạm dụng lãi suất để cạnh tranh thiếu lành mạnh, dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng - Chun mơn hóa quy trình tín dụng đối tượng khách hàng Việc áp dụng chung quy trình tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng nhiều đặc điểm khác biệt nhiều hạn chế việc mở rộng hoạt động tín dụng đến khách hàng Do đó, việc xây dựng quy trình tín dụng riêng áp dụng cho đối tượng khách hàng mục tiêu điều cần thiết Quy trình cần bám sát vào đặc điểm đặc trưng đối tượng khách hàng để thiết kế nội dung phù hợp bước cần nhấn mạnh khắc phục hạn chế quy trình tín dụng hành 5.3.3 Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hiện nay, việc chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực điều kiện quan trọng để đạt mục tiêu mơi trường kinh doanh ngân hàng cạnh tranh Bởi đứng trước u cầu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế giới, Ngân hàng Eximbank Cần Thơ phải đương đầu với đối thủ cạnh tranh nước mà với đối thủ nước khổng lồ hẳn nhiều mặt, đặc biệt nguồn nhân lực Vì vậy, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ chủ chốt tín dụng, tốn quốc tế, cơng nghệ thơng tin, nghiệp vụ thẻ, … nâng cao GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 77 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán nhân viên việc cần xúc tiến thực nhằm đại hóa Ngân hàng Eximbank Cần Thơ, phù hợp với tiến trình hội nhập phát triển đất nước Trong đó, ngân hàng trọng nâng cao nghiệp vụ tín dụng, kỹ phân tích tài doanh nghiệp, thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh, phân tích tín dụng thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, nâng cao quản lý rủi ro tín dụng Đẩy mạnh việc trang bị ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động để bước đại hóa ngân hàng, nhanh chóng hội nhập vào cộng đồng tài khu vực giới Tạo liên kết, hỗ trợ lẫn nhân viên thông qua hội thao, chương trình văn nghệ… Lãnh đạo chi nhánh cần quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân viên để họ cảm thấy tơn trọng, thấy quan tâm từ cống hiến hết khả cho ngân hàng Thúc đẩy cố gắng nhân viên thông qua biện pháp khuyến khích khen thưởng: tổ chức cho nhân viên liên hoan, du lịch vào kiện lớn, sách trả lương hợp lý thỏa đáng Cho nhân viên thấy hội thăng tiến làm việc ngân hàng thông qua việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhân viên ngân hàng 5.3.4 Giữ khách hàng quen, thu hút khách hàng Khách hàng xem điều kiện sống còn, định tồn ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt việc giữ chân khách quen thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng thời gian dài điều khó khăn Do đó, để trì cho lực lượng khách hàng ổn định, ngân hàng cần định hướng xây dựng chiến lược dựa vào khách hàng sau: - Trước hết, ngân hàng cần sách ưu tiên, ưu đãi hoạt động cho vay huy động vốn phù hợp nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 78 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ - Tạo niềm tin với khách hàng: xem yếu tố quan trọng kinh doanh, khách hàng nhân tố tạo nên thành công ngân hàng Được khách hàng tin cậy, lựa chọn giao dịch sở vững cho phát triển Ngân hàng.Vì vậy, Ngân hàng cần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày tốt thỏa mãn nhu cầu khách hàng + sở vật chất: Ngân hàng trụ sở khang trang, vị trí thuận lợi trang thiết bị đại, đồng bộ, khung cảnh giao dịch lịch thu hút khách hàng từ nhìn đầu tiên, tạo cảm giác yên tâm đến gửi tiền + Phong cách phục vụ trình độ cán bộ, nhân viên: Phong cách phục vụ xem yếu tố hàng đầu, cầu nối ngân hàng với khách hàng Trong giao dịch khách hàng ln đòi hỏi nhanh chóng, thuận tiện đội ngũ nhân viên đào tạo bản, tác phong chuyên nghiệp, ân cần, lịch sự, niềm nở tạo khơng khí thiện cảm, gần gũi làm cho uy tín ngân hàng nâng cao - Về lãi suất: lãi suất huy động cho vay cần uyển chuyển, linh hoạt, tùy theo thời kỳ, thời điểm định mà đưa lãi suất cho vay huy động phù hợp nhằm thu hút khách hàng đến vay vốn gửi tiền - sách chăm sóc, hậu khách hàng Đây chiến lược Marketing hiệu quả, làm cho khách hàng chi nhánh cảm nhận quan tâm ngân hàng tới khách hàng trở nên trung thành với ngân hàng + Khi khách hàng khơng thường xun giao dịch ngân hàng chủ động gọi điện thoại cho họ Hãy chứng minh ngân hàng quan tâm đến họ, nhớ họ + Tặng quà sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty, ngày lể lớn năm, thường xuyên gửi thư cảm ơn khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Những việc làm nhỏ hiệu mang lại to lớn Khi đó, khách hàng cảm nhận quan tâm, tôn trọng cách thân tình ngân hàng Kết khơng giữ khách hàng mà GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 79 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ thêm nhiều khách hàng đến giao dịch với ngân hàng thông qua giới thiệu khách hàng tham gia giao dịch với ngân hàng  Tóm lại, giải pháp cần Eximbank Cần Thơ thực cách đồng kết hợp với để đạt kết cao việc nâng cao hiệu hoạt động Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực Ngân hàng cần hợp tác khách hàng, hỗ trợ quan chức GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 80 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong năm gần kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế Cần Thơ nói riêng phát triển tốt mặt Kinh tế phát triển nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thêm mạnh mẽ, nhu cầu vốn đầu tư thêm cấp thiết Điều làm cho việc giải nguồn vốn ngày trở nên khó khăn Mặt dù cố gắng tìm kiếm nguồn vốn nhiều thị trường cuối trung tâm tài trung gian (các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng,…) nơi cung cấp vốn chủ yếu quan trọng tổ chức kinh tế Cho nên vai trò trung gian tài ngân hàng quan trọng Các ngân hàng đứng huy động vốn nhiều cách ngân hàng cố gắng thực công tác huy động vốn cách hiệu Sau cung cấp lại cho tổ chức, cá nhân cần vốn hoạt động kinh doanh Đồng thời từ hoạt động huy động vốn cho vay ngân hàng phát triển dịch vụ kinh tế liên quan nhằm bổ trợ hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng Các hoạt động dịch vụ mối liên hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn tạo thành tổng thể hoàn chỉnh Mỗi hoạt động lĩnh vực mối quan hệ mật thiết với hoạt động lĩnh vực khác Cho nên kinh doanh ngân hàng nói riêng lĩnh vực nói chung hành động, định phải xem xét góc nhìn tổng qt nhằm mang lại lợi ích cho tổng thể Tuy nhiều khó khăn, thử thách chi nhánh Eximbank Cần Thơ phấn đấu vươn lên để đạt kết cao hoạt động kinh doanh Chi nhánh nhiều cố gắng việc huy động vốn đầu tư cho kinh tế - xã hội, bảo đảm đáp ứng cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hộ nơng dân, góp phần đáng kể ổn định tăng trưởng kinh tế GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 81 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ Qua phân tích, đánh giá kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Eximbank Cần Thơ, rút số kết luận sau: - Về huy động vốn: vốn huy động qua năm tăng Đặc biệt năm 2009 đạt 1.525 tỷ đồng, tương đương tăng 25.31% so với năm 2008, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao (trên 69%) Do chi nhánh triển khai thực chương trình tiết kiệm dự thưởng nên thu hút khách hàng đển gửi tiền ngày nhiều Hơn nữa, với 10 năm hoạt động Thành phố Cần Thơ, chi nhánh tạo lòng tin cho khách hàng Với uy tín đó, điều kiện kinh tế ngày phát triển nhu cầu tốn qua ngân hàng ngày tăng nhánh nhận số lượng lớn khách hàng mở tài khoản tốn - Về hoạt động tín dụng: Đây lĩnh vực hoạt động mạnh đem lại nguồn thu nhập cao cho ngân hàng Trong năm vừa qua, hoạt động tín dụng Eximbank Cần Thơ không ngừng mở rộng phát triển Chất lượng tín dụng nhìn chung nằm phạm vi tương đối an toàn Dư nợ cho vay năm 2009 đạt 1.973 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề đến 16,12% tăng 80,2% so với kỳ năm trước Vòng quay vốn tín dụng khơng giữ mức cao năm 2007 (7,99 vòng) trì mức 4,99 vòng Nợ hạn chi nhánh năm 2009 26.534 triệu đồng, chiếm 1.34% tổng dư nợ Vốn tín dụng tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cá nhân, hộ gia đình tiến hành thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, từ giúp cho cơng tác thu nợ ngân hàng đạt kết (hệ số thu nợ ba năm 2007-2009 cao 90%) Tuy nhiên Ngân hàng nên nhiều biện pháp để vừa tăng trưởng vốn vay, vừa đảm bảo an tồn chất lượng tín dụng, tạo điều kiện đưa ngân hàng ngày phát triển mạnh - Về kết kinh doanh: ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu chi nhánh kịp thời thực sách kinh doanh hợp lý nên bối cảnh kinh tế khó khăn Eximbank Cần Thơ đạt kết khả quan Các dịch vụ toán ngày nhanh gọn tăng mạnh, thu hút khách hàng đến giao dịch ngày nhiều GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 82 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ Song song với việc tăng trưởng tín dụng, ngân hàng ln sách lựa chọn khách hàng tốt, kiên từ chối cho vay khách hàng không đảm bảo điều kiện vay vốn, khách hàng mức độ rủi ro cao Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động kinh doanh tiền tệ, phát sinh nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng Để nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh ln trọng cơng tác phân tích chất lượng tín dụng để đánh giá thực trạng nợ nhằm biện pháp hữu hiệu, ứng xử phù hợp với loại nợ để nâng cao chất lượng tín dụng 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị Nhà nước - Cần biện pháp hữu hiệu sách quản lý kinh tế vĩ mơ, tạo mơi trường pháp lý thơng thống, an toàn, phù hợp với chế thị trường hoàn thiện luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho tổ chức tín dụng hoạt động thuận lợi - Đối với hoạt động doanh nghiệp, nhà nước cần quản lý phù hợp Đặc biệt quy hoạch vùng, ngành phát triển theo ưu địa phương Vấn đề thông tin thị trường, dự báo nhu cầu tương lai thay đổi sách vĩ mơ phải cập nhật cho doanh nghiệp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát - Chính phủ nên quan tâm xử lý nợ tồn đọng doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp vốn để trả nợ cho ngân hàng - Duy trì kinh tế phát triển ổn định, vững chắc; Khuyến khích hình thành phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán tạo tiền đề thúc đẩy cải tiến đổi công nghệ ngân hàng Việt Nam, bước hội nhập vào tài giới - Cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc, trước mắt doanh nghiệp lớn dự án lớn; cung cấp thông tin ngân hàng quan nhà nước, áp dụng kỷ luật lập báo cáo cung cấp thông tin GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 83 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ 6.2.2 Kiến nghị địa phương - Hỗ trợ tối đa cho chi nhánh việc xử lý thu hồi nợ khó đòi, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ để ngân hàng thu hồi sớm vốn cho vay, tiếp tục cơng việc kinh doanh - Chính quyền địa phương cần tích cực hợp tác với ngân hàng việc phát dự án kinh doanh manh tính khả thi cao, khả tạo phúc lợi cho xã hội Tạo điều kiện cho ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn lớn xác hiệu 6.2.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng, lành mạnh hóa ngân hàng thương mại, đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Hiện ngân hàng xuất ngày nhiều việc cạnh tranh giành thị phần lẫn thương trường điều không tránh khỏi Ngân hàng Nhà nước nên thường xuyên quản lý chặt chẽ Ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Cần Thơ Thông qua việc quản lý hạn chế số trường hợp cạnh tranh không lành mạnh hạ thấp lãi suất hay nới lỏng điều kiện cho vay vốn để thu hút khách hàng 6.2.4 Kiến nghị chi nhánh - Ngân hàng cần thiết lập thêm phòng Marketing nhằm quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt - Ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập để nâng cao trình độ liên kết với trường Đại Học Cần Thơ để đào tạo cao học, ngoại ngữ cho nhân viên - Tăng chi phí đầu tư vào hệ thống máy tính, máy ATM nhằm tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 84 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ - Trong trình đổi kinh tế Việt Nam nói chung, Thành phố Cần Thơ nói riêng, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển đóng góp ngày lớn cho phát triển kinh tế Việt Nam Nhưng nay, sách tài trợ tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ từ Chính phủ hạn chế, hình thức tín dụng thuê mua cho phép doanh nghiệp trang bị máy móc thiết bị đại mà không cần phải đầu tư mua sắm, giúp họ ổn định tài để phát triển sản xuất kinh doanh Mặt khác, xét mặt thủ tục, hình thức thuê mua điểm thuận lợi vay vốn trung dài hạn ngân hàng công chứng tài sản chấp, điều mà doanh nghiệp tâm đắc Vì chi nhánh nên nghiên cứu hình thức này, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Eximbank Việt Nam cho thành lập thêm công ty thuê mua tài trực thuộc chi nhánh nhằm phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 85 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thanh Đức Hải Giáo trình Marketing ứng dụng sản xuất kinh doanh thương mại-dịch vụ, NXB Thống kê Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến (2005) Giáo trình quản trị học, tủ sách trường Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại - Nguyễn Thanh Nguyệt (2008) Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại, tủ sách trường Đại học Cần Thơ Giáo trình quản trị tài chính, tủ sách trường Đại học Cần Thơ www.saga.vn www.eximbank.com.vn www.cantho.gov.vn www.vneconomy.vn GVHD: Hồ Lê Thu Trang - 86 - SVTH: Nguyễn Trọng Khoa ... cao hiệu hoạt động 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: GVHD: Hồ Lê Thu Trang -2- SVTH: Nguyễn Trọng Khoa Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ  Phân tích hoạt kết hoạt. .. đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, sở tìm giải pháp hữu hiệu nhằm giữ vững nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đề tài Phân tích đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất. .. cứu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM cổ phần xuất nhập Eximbank chi nhánh Cần Thơ cách đầy đủ khoa học 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: Trên sở phân tích hiệu hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NHTM cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NHTM cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay