PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX cần THƠ

94 18 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT Sinh viên thực PHẠM THỊ THANH THÚY Mã số SV: 4084273 Lớp: Kinh tế học –K34 Cần Thơ - 2012 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm giảng đường Đại Học Cần Thơ với kiến thức tích lũy từ giảng dạy Thầy Cô nhà trường nói chung q Thầy Cơ Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền đạt cho em kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá Với gần ba tháng thực tập, tìm hiểu Cơng ty TNHH Gas Petrolimex, nhằm củng cố kiến thức học rút kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho lý luận, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý thầy cô Em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt Cô Võ Thị Ánh Nguyệt tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn với đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ” Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị công ty dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập vừa qua, đặc biệt anh, chị phòng kinh doanh, phòng kế tốn, nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, truyền đạt kiến thức thực tế bổ ích cho em hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm Phạm Thị Thanh Thúy GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt i SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm Sinh viên thực Phạm Thị Thanh Thúy GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt ii SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt tháng năm an thực t iii SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Võ Thị Ánh Nguyệt GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt iv SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HẢN I N  Ngày tháng năm Giáo viên hản iện GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt v SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Thời gian 1.3.2 Không gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU HƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.2 Hệ thống tiêu hiệu kinh doanh 2.1.3 Hệ thống tỷ số tài 2.1.4 Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 19 3.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 19 3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 20 3.2.1 Chức 20 3.2.2 Nhiệm vụ 21 3.3 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 22 3.3.1 Ban lãnh đạo 22 3.3.2 Các phòng ban 23 3.4 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 20092011 26 3.5 CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 29 3.5.1 Cơ hội 29 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt vi SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 3.5.2 Thách thức 29 3.5.3 Phương hướng hoạt động công ty năm 2012 29 HƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 31 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU 31 4.1.1 Phân tích chung tình hình doanh thu 31 4.1.2 Doanh thu theo kết cấu mặt hàng công ty 35 4.1.3 Doanh thu theo thị trường tiêu thụ 42 4.1.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu 47 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 50 4.2.1 Phân tích chung tình hình chi phí công ty qua năm 50 4.2.2 Các nhân tố cấu thành chi phí hoạt động kinh doanh 52 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY 56 4.3.1 Phân tích lợi nhuận theo doanh thu chi phí 59 4.3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 62 4.4 CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH 68 4.4.1 Phân tích tiêu khả tốn 68 4.4.2 Nhóm tỷ số quản trị tài sản 70 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ 74 4.5.1 Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh (môi trường bên ) 74 4.5.2 Những yếu tố nội doanh nghiệp 77 HƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 79 5.1 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 79 5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 80 5.3 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ 80 5.4 NGUỒN NHÂN LỰC 80 HƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 6.1 KẾT LUẬN 81 6.2 KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt vii SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 28 Bảng 2: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 -2011 32 Bảng 3:DOANH THU THEO TỪNG MẶT HÀNG TỪ 2009 -2011 37 Bảng 4: DOANH THU TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TỪ 2009 -2011 43 Bảng 5: DOANH THU THEO TỪNG CHỈ TIÊU TỪ NĂM 2009 -2011 48 Bảng 6: DOANH THU THEO TỪNG CHỈ TIÊU TỪ NĂM 2010 -2011 49 Bảng 7: CHI PHÍ DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2009 -2011 51 Bảng 8: Ơ ẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 -2011 53 Bảng 9: LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2009 -2011 57 Bảng 10: CÁC CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011 60 Bảng 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011 64 Bảng 12: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011 67 Bảng 13: CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 68 Bảng 14: CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN 70 Bảng 15: CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 72 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt viii SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Hình 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 22 Hình 2: TÌNH HÌNH DOANH THU TỪ NĂM 2009 -2011 33 Hình 3: DOANH THU THEO TỪNG MẶT HÀNG TỪ 2009-2011 38 Hình 4: DOANH THU TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỦ YẾU TỪ NĂM 2009-2011 44 Hình 5: Ơ ẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2009 -2011 54 Hình 6: CÁC CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN 61 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt ix SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 4.4.2 Nhóm tỷ số quản trị tài sản Bảng 14: CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ TÀI SẢN Đvt:1000đ Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Doanh thu Tổng tài sản bình quân 2009 2010 2011 Chênh lệch 2010/2011 2011/2010 87.296.767 93.808.824 140.453.437 6.512.057 46.644.613 5.939.894 8.381.892 8.551.070 2.441.998 169.178 102.476.268 111.299.125 161.239.147 8.826.857 49.940.022 53.026.783 57.138.469 58.322.254 4.111.686 1.183.785 Vòng quay hàng tồn kho (1)/(2) 14,69 11,19 16,43 (3,50) 5,24 24,85 32,62 22,22 7,77 (10,40) 1,93 1,95 2,77 0,02 0,82 (lần) Số ngày bình qn vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản bình qn (3)/(4) (lần) (Nguồn:Phòng kế tốn năm 2009 -2011) 4.4.2.1 Vòng quay hàng tồn kho Chỉ số cho thấy khả quản lý hàng tồn kho hiệu nào, vòng quay hàng tồn kho lớn doanh nghiệp hoạt động hiệu bán hàng nhanh giảm bớt phần đầu tư cho dự trữ đồng thời giảm nguy ứ đọng hàng tồn kho GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 70 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ Số liệu cho thấy vòng quay hàng tồn kho cơng ty có biến động nhiên nhìn chung có xu hướng tăng trưởng Vòng quay đạt 14,69 vòng năm 2009 trung bình 24,85 ngày cho vòng ln chuyển hàng, bước sang năm 2010 số vòng quay giảm xuống 11,19 vòng thấy nguy giá gas có nhiều biến động tăng cao nên công ty tăng cường nhập hàng, làm cho hàng tồn kho năm 2010 tăng vòng quay hàng tồn kho giảm xuống điều khiến cho số ngày cho vòng luân chuyển hàng tăng lên 7,77 ngày so năm 2009 Bước sang năm 2011 số vòng quay hàng tồn kho lại tăng lên đạt 16,43 vòng mà số ngày cho vòng ln chuyển giảm xuống 10,4 ngày tức 22,22 ngày năm 2010 32,62 ngày Có thể thấy công ty làm tốt công tác quản lý hàng tồn giúp công ty kinh doanh hiệu 4.4.2.2 Vòng quay tổng tài sản Đây tiêu khái quát hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp, cho biết đồng tài sản tạo đồng doanh thu cho doanh nghiệp Chỉ tiêu tăng trưởng qua năm, cụ thể năm 2010 1,93 tăng nhẹ lên 1,95 vào năm 2010, đến 2011 tăng mạnh đạt 2,77 lần Qua thấy cơng ty sử dụng tài sản ngày có hiệu 4.4.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi Đây nhóm tiêu mà quan tâm đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty xét qua GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 71 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ Bảng 15: CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đvt:1000đ Chỉ tiêu Lợi nhu n sau thuế Doanh thu Vốn chủ sở hữu bình quân Tổng tài sản bình quân ROS (1)/(2) (lần) ROA (1)/(4) (lần) ROE (1)/(3) (lần) Năm Chênh lệch 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 3.817.728 3.761.470 4.375.527 (56.258) 614.057 102.476.268 111.299.125 161.239.147 8.826.857 49.940.022 16.420.801 14.796.307 15.082.679 (1.624.494) 286.382 53.026.783 57.138.469 58.322.254 4.111.686 1.183.785 0,0373 0,0338 0,0271 (0,0035) (0,0067) 0,0719 0,0658 0,0750 (0,0061) 0,0092 0,2325 0,2542 0,2901 0,0217 0,0359 (Nguồn: Phòng kế tốn) 4.4.3.1 Tỷ suất lợi nhu n doanh thu (ROS) Chỉ tiêu cho biết bình quân đồng doanh thu đem đến đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp Đây tiêu quan trọng việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty Từ bảng tiêu ta thấy ROS giảm qua năm (từ 0,0373 lần năm 2009 giảm 0,0338 lần năm 2010 0,0271 lần năm 2011), chứng tỏ hiệu doanh thu mang lại chưa cao, doanh thu năm tăng lên tăng cao vào năm 2011 trái lại ROS lại giảm xuống theo năm đặc biệt năm mà doanh thu tăng trưởng cao lại năm ROS giảm xuống GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 72 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ nhiều so với năm trước đó, có nghịch lý doanh thu cao tỷ suất lợi nhuận mà mang lại thấp, điều chứng tỏ chi phí dành cho hoạt động doanh nghiệp hay nói xác chi phí hoạt động kinh doanh (vì phần chi phí chiếm tỷ trọng cao cấu chi phí hoạt động doanh nghiệp) tăng nhanh phần doanh thu thu Để nâng cao hiệu kinh doanh, thân doanh nghiệp ý thức việc tiết kiệm chi phí khâu quản lý nhiên chi phí lại chiếm tỷ trọng nhỏ chi phí hoạt động kinh doanh, khoảng chi phí chi phí bán hàng giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán khoản chi phí có tỷ trọng cao tác động chủ yếu đến chi phí hoạt động kinh doanh, cơng ty hồn tồn bị động trước khoản chi phí để giảm chi phí kinh doanh cơng ty cần có biện pháp tiết kiệm chi phí bán hàng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, công ty tăng giá bán để tăng hiệu kinh doanh điều kiện kinh tế việc tăng giá bán làm giảm khả cạnh tranh cơng ty, sản lượng tiêu thụ giảm Tùy vào mục tiêu công ty tăng lợi nhuận giá trị hay tăng khả sinh lợi mà lựa chọn cho công ty chiến lược kinh doanh hợp lý 4.4.3.2 Tỷ suất lợi nhu n vốn chủ sở hữu (ROE ) ROE ROA tiêu nhiều người sử dụng để đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp, hay nói cách khác ROE cho biết khả sinh lời vốn chủ sở hữu, tức trung bình đồng vốn bỏ cho đồng lợi nhuận, tiêu cao tức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu Qua bảng tiêu ta thấy ROE tăng nhẹ qua năm, từ 0,2325 năm 2009 tăng lên 0,2542 năm 2010 đạt 0,2901 năm 2011 Có thể thấy vốn chủ sở hữu có biến động nhẹ, giảm xuống năm 2010 tăng lên vào năm 2011 có xu hướng giảm dần, nghĩa công ty giảm dần vốn đầu tư Song khả sinh lợi nguồn vốn ngày tăng Tuy khơng thể nói số ROE cao, nói cơng ty sử dụng nguồn vốn ngày hiệu có bước tăng trưởng ổn định GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 73 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 4.4.3.3 Tỷ suất lợi nhu n tổng tài sản (ROA ) Cũng ROE, ROA tiêu đánh giá hiệu kinh doanh, phản ánh khả sinh lời tổng tài sản phản ánh hiệu quản lý sử dụng tài sản công ty Cụ thể ROA cho biết đồng tài sản bỏ thu đồng lợi nhuận Chỉ số cao chứng tỏ hoạt động kinh doanh hiệu Tỷ suất có biến động qua năm, từ 0,0719 năm 2009 giảm 0,0658 năm 2010 lại tăng lên 0,075 năm 2011 Tổng tài sản bình qn cơng ty tăng nhẹ qua năm, nhiên lợi nhuận lại có biến động điều làm cho ROA biến động theo Mặc dù không ổn định thấy tỷ suất có xu hướng tăng trưởng tích cực, điều đem lại dự báo tích cực cho hiệu kinh doanh công ty thời gian tới Nh n xét: Các tiêu hiệu kinh doanh công ty chưa gọi cao đà tăng trưởng ổn định, có ROS (tỷ suất lợi nhuận doanh thu) giảm mục tiêu công ty giai đoạn nâng cao khả cạnh tranh, mà cho dù chi phí có tăng cao (giá vốn) doanh thu phải tăng chậm (giá bán tăng nhanh làm giảm lực cạnh tranh cơng ty) Việc hồn tồn phù hợp với mục tiêu chiến lược công ty 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 4.5.1 Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh (môi trường bên ngồi ) 4.5.1.1 Tình hình kinh tế a Thách thức Sự phục hồi chậm chạp kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng tác động đến chủ thể kinh tế Việt Nam làm cho ngành kinh doanh ngành gas tăng trưởng chậm, lỗ chí doanh nghiệp khơng có nguồn lực ổn định chiến lược kinh GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 74 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ doanh thích hợp với tình hình kinh tế có nhiều biến động dẫn đến tình trạng phá sản (50.000 doanh nghiệp Việt Nam phá sản năm 2011) Tình hình lạm phát tăng cao (11,75% vào 2010 18,58% năm 2011) tình hình biến động giá nguyên nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas…) tác động trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh đẩy chi phí lên cao làm cho hiệu kinh doanh công ty giảm xuống ( ROS giảm ) Bên cạnh trì trệ kinh tế có bất ổn trị nước Trung Đơng (nơi mà sản lượng dầu mỏ dự trữ nhiều giới) tác động trực tiếp đến tình hình giá nhiên liệu giá gas Việt Nam lượng gas sản xuất nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ Trước tình hình này, việc giảm chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn thời gian tới b Cơ hội Trước bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, để tồn phát triển để nâng cao lực cạnh tranh cơng ty bắt buộc phải sử dụng nguồn lực cách hiệu hơn, thông qua việc khai thác tối đa nguồn lực doanh nghiệp phát nguồn lực nguồn lực bị doanh nghiệp bỏ quên chưa khai thác Điều tạo hội kinh doanh cho công ty giúp cơng ty nâng cao khả cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu mạnh Trong điều kiện kinh tế khó khăn để thực mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội hay nhiều nhà nước có ưu đãi dành cho doanh nghiệp cho chậm nộp thuế, miễn giảm thuế, hổ trợ lãi suất…tuy mỡi thời kỳ có sách khác nhìn chung nhà nước có hổ trợ cho doanh nghiệp tình hình kinh tế có nhiều biến động 4.5.1.2 Đối thủ cạnh tranh a Thách thức Thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Gas Petrolimex Cần Thơ khu vực Đồng sông Cửu Long, mà Cần Thơ trọng điểm trung tâm GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 75 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ kinh tế khu vực với dân cư đông đúc, kinh tế phát triển mà xuất nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường Hiện gas Petrolimex phải cạnh tranh với khoảng 60 nhãn hiệu khác Shell, Total, BP, Picnic, PTT, Saigon Petro…nên việc cạnh tranh trở nên gay gắt, đặc biệt thị trường Cần Thơ thị trường khác Đồng sơng Cửu Long nói chung Bên cạnh việc canh tranh gay gắt với nhãn hiệu gas hãng, cơng ty phải đối mặt với vấn nạn kinh doanh gas trái phép, gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh Gas Petrolimex, đồng thời thiệt hại đến tình hình kinh doanh cơng ty Chính cơng ty cần có sách quản lý cửa hàng chặc chẽ tránh tình trạng lợi dụng thương hiệu công ty chuộc lợi cho số cá nhân làm ăn phi pháp, gây thiệt hại kinh tế cho công ty mà gây nguy hiểm đến tính mạng người b Cơ hội Việc cạnh tranh với nhiều đối thủ giống đâu tranh sinh tồn, sinh vật phải biết thay đổi để thích nghi với môi sống trường khắc nghiệt Tương tự vậy, hồn cảnh cạnh tranh khóc liệt cơng ty phải tìm cách đổi để thích nghi, tồn phát triển, điều giúp cơng ty tìm giải pháp kinh doanh hiệu hơn, tiết kiệm nhiều nguồn lực hữu hạn cho xã hội 4.5.1.3 Nguồn cung ứng a Cơ hội Do công ty trực thuộc công ty CP Gas Petrolimex nên nguồn cung ứng chủ yếu công ty từ cơng ty mẹ, mà ưu đãi nhiều giá cho trả chậm… b Thách thức Do nguồn cung chủ yếu công ty mẹ nên công ty mẹ không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cơng ty cơng ty phải tìm mua sản phẩm cơng ty khác, điều làm cho giá chất lượng sản phẩm không mong đợi GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 76 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 4.5.2 Những yếu tố nội doanh nghiệp 4.5.2.1 Nguồn nhân lực a Cơ hội Với sách sử dụng hiệu nguồn lao động mà khâu tuyển dụng nhân viên phải qua trình chọn lọc kỹ, kết công ty sở hữu đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc, lượng nhân viên không nhiều khơng làm việc sơi động nhân viên gắn bó vui tính Việc sở hữu đội ngũ nhân viên tạo nội lực, tiềm giúp cho cơng ty phát triển bền vững cơng ty có sách thích hợp khuyến khích tinh thần họ nữa, giúp họ sang tạo phát huy tài b Thách thức Do công ty TNHH Gas Petrolimex trực thuộc công ty CP Gas Petrolimex có trụ sở Hà Nội nên thân công ty bị chi phối nhiều vấn đề sử dụng nguồn nhân lực, có thay đổi vấn đề tổ chức lại hay điều phối lại nguồn nhân lực phải nhiều thời gian thông qua với công ty mẹ 4.5.2.2 sở v t chất a Cơ hội Hiện sở vật chất cơng ty tốt đầy đủ phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh, điều giúp cho công ty giảm chi phí đầu tư, xây dựng sở vật chất khoảng thời gian nữa, điều cần thiêt cho bât kỳ công ty giai đoạn kinh tế cần tiết kiệm nguồn lực tình hình b Thách thức Hiện sở vật chất công ty đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ hàng hóa phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh nhu cầu thị trường tăng lên đột ngột với sản lượng lớn cơng ty khó mà phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 77 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 4.5.2.3 Tài a Cơ hội Tình hình tài cơng ty khơng phải nói mạnh đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh công ty hồn tồn chủ động nguồn tài mình, không bị gánh nặng phụ thuộc nguồn tài khác b Thách thức Chính cơng ty khơng có nhu cầu vay, hồn tồn chủ động nguồn tài nên khơng sử dụng đòn bẩy tài khơng tạo chắn thuế, điều làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh công ty GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 78 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ HƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CÔNG TY 5.1 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG ƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM - Tăng cường kiểm soát quản lý chặt chẽ cửa hàng nhằm tránh tình trạng san chiết gas trái phép, lợi dụng nhãn hiệu công ty kinh doanh trái phép, gian lận, làm trái qui định công ty…những hành vi ảnh hưởng đến uy tính hình ảnh cơng ty làm giảm sản lượng tiêu thụ sản phẩm gây tổn thất kinh tế cho công ty - Đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng, mở rộng thị trường thị trường trước công ty bỏ quên không trọng, đặc biệt khu vực nơng thơn, kinh tế khó khăn mức sống người dân vùng quê không cao thành thị đồng thời nhiên liệu thay gas nhiểu (củi, than…) ngày có nhiều người dân ý thức vấn đề môi trường chuyển qua sử dụng gas, người dân có đặc điểm trung thành với nhãn hiệu, cần hài lòng với sản phẩm dịch vụ họ trở thành khách hàng trung thành nhãn hiệu Nếu cơng ty tạo dựng hình ảnh thị trường cơng ty có thêm lượng khách hàng trung thành ổn định Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng cơng ty cần giữ chân khách hàng củ cách chăm sóc tốt khách hàng lắp đặt sửa chữa hay giao hàng, tư vấn sử dụng an toàn…cho khách hàng họ thấy họ vị tri thượng đế, khách hàng hài lòng khâu dịch vụ cơng ty cho dù giá bán sản phẩm cơng ty có cao sản phẩm khác chút lại mang đến cho khách hàng giá trị vơ hình khác họ sẵn lòng chi trả trung thành với nhãn hiệu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 79 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN - Công ty cần xem xét vấn đề sử dụng vốn vay, việc chủ động tài khơng phụ thuộc vào nguồn tài khác cho thấy lực kinh doanh công ty tốt việc sử dụng vốn vay cách hợp lý tạo cho công ty lợi khác tạo chắn thuế từ giảm thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hiệu sử dụng vốn, tăng hiệu kinh doanh cơng ty - Ngồi việc cấu lại hàng hóa vấn đề cơng ty cần quan tâm, cơng ty tập trung đẩy mạnh cho việc tiêu thụ sản phẩm phục vụ khách hàng lớn (khách hàng công nghiệp) nên làm giảm nhu cầu sử dụng gas bình 12kg, việc cấu lại khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhân tố làm giảm lợi nhuận qua năm (2010-2011), công ty cần xem xét lại việc cấu lại sản phẩm 5.3 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ Hiện công ty bắt đầu sử dụng hiệu chi phí quản lý, phần giá vốn nằm ngồi khả kiểm sốt cơng ty nên cơng ty cần tập trung cho việc sử dụng hiệu chi phí bán hàng Giai đoạn gần giá xăng dầu có biến động ln có xu hướng tăng cao, làm chi phí vận chuyển tăng lên, công ty cần tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh lãng phí xe nhiên liệu 5.4 NGUỒN NHÂN LỰC - Phân công người việc, phân phối cấu lao động hợp lý, cần hạn chế nhân viên dư thừa phải đảm bảo đủ số lượng nhân viên để hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, hiệu - Công ty cần tuyển chọn nhân viên bán hàng thích hợp Để hoàn thành tốt phần dịch vụ bán hàng chăm sóc khách hàng nhân viên phải có chuyên mơn, nhiệt tình với cơng việc thân thiện với khách hàng Công tác thực tốt giúp cơng ty tạo dựng hình ảnh tốt cho nhãn hiệu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 80 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ HƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua kết mà công ty đạt từ 2009 -2011, khơng thể nói cơng ty kinh doanh hiệu cao khẳng định cơng ty TNHH Gas Petrolimex có nội lực vững để công ty phát triển bền vững Với nguồn lực tài khơng phải q cao hồn tồn chủ động đáp ứng tốt cho nhu cầu kinh doanh cộng với việc sở hữu đội ngũ nhân viên mà công ty muốn tuyển chọn, điều đem đến dự báo tích cực cho việc phát triển kinh doanh công ty thời gian tới Đi sâu vào kết thực đạt giai đoạn 2009 -2011, xét doanh thu giá trị ln tăng qua năm tăng mạnh vào năm 2011 tác động việc tăng giá, giá nhân tố ảnh hưởng mạnh đến doanh thu năm 2010 doanh thu tăng nhẹ sản lượng tiêu thụ tăng nhiều so năm 2009 giá bán có phần giảm nhẹ so 2009, năm 2011 doanh thu tăng trưởng tôt yếu tố lượng giá tăng Trong cấu doanh thu sản lượng tiêu thụ sản phẩm gas bình 12kg giảm từ 2010 -2011 nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm xuống, đồng thời chiến lược kinh doanh công ty giảm tiêu thụ gas bình 12kg, thực chiến lược cơng ty trọng đến khách hàng lớn, có xu hướng tiêu thụ sản lượng lớn sản phẩm, nhiên việc thay đổi kết cấu khối lượng sản phẩm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kinh doanh phân tích phần mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận, công ty xem xét lại vấn đề Về thị trường tiêu thụ Cần Thơ ln thị trường trọng tâm với tỷ trọng cao nhất, nhiên thị trường Sóc Trăng dần tăng trưởng có tỷ trọng gần với Cần Thơ vào năm 2011, Bạc Liêu thị trường lớn với tỷ trọng 20% doanh thu, thị trường khác trước công ty không trọng tới, cơng tác tiêu thụ yếu nên tỷ trọng giá trị doanh thu thị trường mang lại thấp, năm 2011 tình trạng cải thiện rõ nét GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 81 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ công ty bắt đầu xúc tiến bán hàng thị trường Có thể thấy cơng ty có hướng đắn việc mở rộng thị trường tiêu thụ Về tình hình chi phí, chi phí quan trọng chi phí hoạt động kinh doanh tỷ trọng ln 99% tổng chi phí, chi phí tăng qua năm tăng mạnh vào năm 2011, nguyên nhân giá vốn hàng bán vào năm 2011 tăng cao chi phí bán hàng năm giảm xuống nhiều tỷ trọng nhỏ so với giá vốn nên không làm cho chi phí hoạt động kinh doanh giảm xuống Xét tình hình lợi nhuận, nhìn chung lợi nhuận có xu hướng tăng có biến động nhẹ, lợi nhuận năm 2010 giảm xuống 2,6% so 2009 sau tăng lên 18,05% vào năm 2011 Mặc dù doanh thu chi phí tăng qua năm, song tốc độ tăng trưởng chi phí lại cao nên làm cho lợi nhuận năm 2010 giảm, nhiên năm 2011 lợi nhuận cải thiện dự báo tiếp tục tăng trưởng năm Xét tiêu hiệu hoạt động kinh doanh, ta thấy nói cơng ty kinh doanh hiệu có điều khẳng định cơng ty có đà phát triển tích cực ổn định với nguồn lực mà công ty sở hữu 6.2 KIẾN NGHỊ Công ty nên tăng cường kênh bán lẻ huyện để cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng Công ty nên thâm nhập vào lĩnh vực y tế Đồng Sông Cửu Long: Xây dựng cơng trình đốt rác thải y tế nhu cầu lớn … Bảo đảm chất lượng sản phẩm, cố gắng ổn định giá bán sản phẩm đến mức có thể, nâng cao uy tín khả cạnh tranh Công ty Tăng cường công tác mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm, tổ chức nghiên cứu khảo sát thị trường định kỳ, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng người dân vùng Nếu cơng ty nên thành lập phận marketing chuyên biệt nhằm phục vụ việc xúc tiến bán hàng GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 82 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ Tăng cường tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên, đặc biệt nhân viên bán hàng Khuyến khích nhân viên nâng cao suất lao động thơng qua hình thức trả lương, khen thưởng hợp lý Bên cạnh đó, cơng ty cần theo sát tình hình kinh doanh nhằm có chiến lược kinh doanh thích hợp cho giao đoạn cách phải thường xuyên đánh giá kết hoạt động kinh doanh theo tiêu kết hoạt động kinh doanh doanh thu sản lượng tiêu thụ đạt được, tình hình chi phí hoạt động tình hình lợi nhuận, xem xét khả sinh lời doanh thu, tài sản vốn chủ sở hữu (ROS, ROE, ROA ) tiêu tài khác Đồng thời phải đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng thời gian giao hàng cho khách, cách xử lý hàng hóa có cố, hư hỏng GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 83 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Phạm Văn Dược Phân tích hoạt động kinh doanh NXB Thống Kê PGS.TS.Võ Thanh Thu, Nguyễn Thị Mỵ Kinh tế doanh nghiệp phân tích hoạt dộng kinh doanh NXB Thống Kê Trần Bá Trí (2008) Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Thành Long, Trần Quang Thuận (2007) Phân tích hoạt động kinh tế, NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2003) Phân tích kinh tế Cơng ty, lý thuyết thực hành, NXB tài Hà Nội PGS.TS Trương Đông Lộc, Bài giảng Quản tri tài 1, tủ sách Đại học Cần Thơ GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 84 SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy ... Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 28... Phạm Thị Thanh Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 2.1.1.3 Vai trò việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh chiếm vị trí... Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ 3.5.2 Thách thức 29 3.5.3 Phương hướng hoạt động công ty năm 2012 29 HƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay