PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY hải sản 404

93 11 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HẢI SẢN 404 Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN PHẠM TUYẾT ANH Sinh viên thực NGƠ BÍCH TUYỀN MSSV: 4066172 Lớp: Kinh tế học A1 Cần Thơ - 2010 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 LỜI CẢM TẠ Sau bốn năm giảng đường Đại Học Cần Thơ với kiến thức tích luỹ từ giảng dạy, dẫn nhiệt tình thầy ba tháng thực tập, tìm hiểu cơng ty Hải Sản 404, nhằm củng cố kiến thức học rút kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho lý luận, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Trước tiên em xin chân thành cám ơn Nguyễn Phạm Tuyết Anh nhiệt tình hướng dẩn em suốt thời gian thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty Hải Sản 404 chấp nhận cho em thực tập đơn vị.Chân thành cám ơn hướng dẩn giúp đở nhiệt tình anh ,chị, cơ,chú phòng kinh doanh đăc biệt chị Thủy giúp đở tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Sau em xin kính chúc thầy, cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh; Ban giám đốc, anh, chị công ty Hải Sản 404 dồi sức khoẻ, vui tươi, hạnh phúc thành công công việc sống Chân thành cảm ơn! Ngơ Bích Tuyền GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh i SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng .năm Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Ngơ Bích Tuyền GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh ii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP - GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh iii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh iv SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh v SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Không gian: 1.3.2 Thời gian nghiên cứu: .2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: .3 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Vài nét phân tích hiệu hoạt động kinh doanh: 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh: 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 12 2.2.1 Phương pháp chi tiết : .12 2.2.3 Phương pháp thay liên hoàn: .14 2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu: 14 2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu: .15 CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404 16 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: .16 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 16 3.1.2 Vị trí địa lý kinh tế thị trường: .17 3.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY: 18 3.2.1.Cơ cấu tổ chức: 18 3.2.2 Công tác tổ chức sản xuất: 22 3.2.3.Cơ sở vật chất kỷ thuật: .24 vi GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 3.2.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty: 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM 2007 – 2009 27 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM (2007 – 2009): 27 4.1.1 Tình hình tiêu thụ chung công ty qua năm: 27 4.1.2.Tình hình tiêu thụ theo thị trường cơng ty: 29 4.1.3.Tình hình tiêu thụ theo cấu sản phẩm: 31 4.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ công ty hải Sản 404: 33 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY: 35 4.2.1 Doanh thu theo thành phần: 35 4.2.2 Doanh thu theo thị trường: 39 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ CỦA CƠNG TY QUA NĂM ( 2007-2008-2009): 42 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA NĂM (2007-2008-2009): .47 4.4.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận cơng ty qua năm: 47 4.4.2.Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty: .50 4.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2007-2009: xv 4.5.1 Phân tích khả toán: xv 4.5.2.Phân tích khả sinh lời cơng ty: xvii 4.6.Tổng hợp số tài chính: .xix CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HẢI SẢN 404 xx 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI , KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: xx 5.1.1 Thuận lợi: .xx 5.1.2 Khó khăn: xxi 5.1.3 Định hướng phát triển: xxii GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh vii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: xxiii 5.2.1 Giải pháp chi phí: .xxiii 5.2.2.Giải pháp vốn: xxvii 5.2.3 Giải pháp nguyên liệu đầu vào: xxvii 5.2.4 Giải pháp đầu cho sản phẩm: .xxix 5.2.5 Giải pháp mở rộng thị trường tăng khả tiêu thụ: xxx 5.2.6 Một số giải pháp khác: xxxi CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ xxxiv 6.1 KẾT LUẬN: xxxiv 6.2 KIẾN NGHỊ: xxxiv 6.2.1 Đối với nhà nước: xxxiv 6.2.2 Đối với phía cơng ty: xxxv TÀI LIỆU THAM KHẢO .xxxvii GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh viii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Trang thiết bị chủ yếu công ty 24 Bảng 2: Tình hình xuất thủy sản công ty từ năm 2007 - 2009 .27 Bảng : Tình hình xuất theo thị trường qua năm 29 Bảng : Cơ cấu sản phẩm xuất qua năm 31 Bảng 5: Doanh thu theo thành phần công ty qua năm 36 Bảng 6: Bảng doanh thu theo thị trường công ty 404 39 Bảng 7: Sự biến động chi phí cơng ty qua năm .43 Bảng : Cơ cấu giá vốn hàng bán công ty qua năm: 44 Bảng 9: Tình hình lợi nhuận cơng ty Hải sản 404 qua năm 48 Bảng 10: Tình hình nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: 50 Bảng 11: Phân tích khối lượng tiêu thụ cơng ty 404 (2007-2009) 53 Bảng 12 : Tình hình giá vốn – Sản lượng – Giá mua (2007-2009): 54 Bảng 13: Tình hình chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp công ty 404 xiii Bảng 14: Các hệ số khả toán từ năm 2007 – 2009: xv Bảng 15 : Bảng số sinh lời .xvii Bảng 16: Tổng hợp tỷ số tài xix GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh ix SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 - Để thâm nhập ngày sâu vào thị trường nước ngồi đòi hỏi sản phẩm Công ty phải đạt chuẩn quốc tế tất mặt lượng sản phẩm, dư lượng kháng sinh… Đồng thời, Công ty phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing, thực đa dạng hố sản phẩm thực chun mơn hố mặt hàng cơng ty Cơng ty phấn đấu tăng doanh thu, hoàn thành khoản phải trả, tạo thêm nhiều việc làm nhằm giải bớt tình trạng thất nghiệp, cố gắng tăng thu nhập cho cán cơng nhân viên -Tạo uy tín tốtt cho nhà cung cấp đại lý, không ngừng tìm nhà cung cấp - Tiếp tục thực chiến lược thâm nhập thị trường mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường EU, Châu Phi thị trường tiềm tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh chiều rộng lẫn chiều sâu - Hoàn thiện khâu sản xuất, xây dựng sở hạ tầng vững với trang thiết bị đại, đủ sức đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh tương lai Tập trung sản xuất mặt hàng có chất lượng giá trị cao, có tỷ lệ sinh lời ổn định, gia tăng mặt hàng chủ lực cao cấp - Ngoài ra, có số vấn đề khác vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài việc nâng cao chất lượng sản phẩm để thâm nhập vào thị trường áp dụng chương trình quản lý chất lượng dựa sở tiêu chuẩn quốc tế điều đòi hỏi Cơng ty phải có tâm đầu tư, trì bảo dưỡng thường xun khơng sở hạ tầng, mà phải đào tạo đội ngũ lao động nhằm nâng cao tay nghề kiến thức cho nhà quản lý công nhân Đồng thời, tăng cường đồn kết trí cao tập thể cán công nhân viên, phát huy tinh thần dân chủ, sức sáng tạo, trí tuệ người lao động, tạo lên sức mạnh thống từ Ban giám đốc công ty đến người lao động đưa công ty phát triển lên 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: 5.2.1 Giải pháp chi phí: Chi phí yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hiệu qủa hoạt động cơng ty Vì thế, để giảm chi phí Cơng ty cần có giải pháp thích hợp việc giảm chi phí sản xuất như: giám sát chặt GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxiii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 chẽ có kế hoạch thích hợp việc sử dụng nguyên liệu tránh gây hao phí, giám sát tình hình việc cơng nhân trực tiếp sản xuất nhằm hạn chế thời gian hao phí thao tác cơng việc cơng nhân, tìm nguồn nguyên liệu với giá rẻ, hợp lý để giảm nhẹ phần chi phí sản xuất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm để sản phẩm Cơng ty có đủ lực cạnh tranh với đối thủ thị trường Ngoài ra, với công nghệ đại đầu tư đội ngũ cơng nhân viên có đầy đủ lực, trình độ chun mơn, có tay nghề cao, lực sản xuất Công ty cải thiện làm giảm phần chi phí tồn trữ nguyên liệu giúp cho Cơng ty điều chỉnh, hoạch định chiến lược nguyên vật liệu phù hợp Điều góp phần vào việc hạ thấp giá thành sản phẩm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tương lai Đây số biện pháp cụ thể loại chi phí phận: 5.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Cơng ty cần phải có phối hợp từ tất khâu, từ khâu thu mua đến khâu sản xuất: Khâu thu mua nguyên vật liệu: Công ty cần tổ chức mạng lưới thu mua chặt chẽ, đa dạng hoá mạng lưới thu mua qua nhiều vùng nhiều vựa khác để tránh bị động thiếu nguyên liệu, đồng thời, Công ty nên chủ động tìm nguồn mua nguyên liệu ổn định mua với số lượng lớn Vì đặc trưng mặt hàng tươi sống, Công ty có nhà cung cấp ổn định xuống tận nơi để lấy nguyên liệu tránh tình trạng ngun liệu khơng tươi làm tăng lượng phế liệu Mặt khác, mua với số lượng lớn Công ty vừa hưởng giá ưu đãi, hoa hồng vừa giảm chi phí vận chuyển nhiều Khâu bảo quản: Đối với nguyên liệu đòi hỏi độ tươi sống cao nên phải bảo quản cho phù hợp để nguyên liệu đạt chất lượng bảo quản phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn tươi sống nguyên liệu cá tôm Đồng thời, Công ty nên tránh tình trạng bảo quản nguyên liệu lâu Cơng ty tốt phận thu mua Công ty cần linh động việc vận chuyển nhanh chóng nguyên liệu mua đến phân xưởng chế biến vừa GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxiv SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 tiết kiệm chi phí bảo quản hạn chế tối đa hư hỏng ngun liệu Ngồi ra, Cơng ty cần chủ động tìm nguồn nguyên liệu ổn định xác định mức tồn kho thật hợp lý Khâu sản xuất: Công ty cần tạo môi trường làm việc thoải mái cho công nhân chỗ làm việc rộng, thoải mái, đảm bảo vệ sinh an toàn cho công nhân nơi làm việc, phát động phong trào thi đua tiết kiệm nguyên liệu, thường xuyên kiểm tra thay công cụ, dụng cụ để đảm bảo ổn định kích thước, khối lượng,…của sản phẩm chế biến Mặt khác, Cơng ty khuyến khích cơng nhân tiết kiệm nguyên liệu, tổ chức thi đua phân xưởng 5.2.1.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty muốn giảm chi phí trước hết phải giảm thời gian lao động hao phí nâng cao suất lao động, đồng thời, Công ty phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần công nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ lương, tiền thưởng, bảo hiểm chế độ ưu đãi khác cho công nhân Công ty Để giảm thời gian lao động hao phí Cơng ty phải bố trí, xếp lao động thật phù hợp trình độ tay nghề u cầu cơng nhân Hơn nữa, người có tay nghề cao nên bố trí khâu đầu vào quan trọng để xử lý nguyên vật liệu nhằm tránh tượng không đảm bảo chất lượng nguyên liệu dẫn đến thành phẩm tạo không đạt chất lượng cao Nâng cao suất lao động tức phận quản lý sản xuất nên có kế hoạch sản xuất cách khoa học, giảm số công tiêu hao sản xuất giảm biến động đột ngột theo thị trường tăng lên giảm xuống sản lượng sản xuất hay đơn đặt hàng tháng Tránh tình trạng lúc cơng nhân việc lúc phải tăng ca liên tục vừa làm cho công nhân mệt mỏi làm giảm suất lao động vừa giảm hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Hay tình trạng thuê thêm công nhân mùa vụ làm tốn chi phí lại khơng ổn định tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Đồng thời, để nâng cao tay nghề công nhân tạo ý thức sử dụng tiết kiệm Cơng ty cần GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxv SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 mở lớp đào tạo ngắn hạn cho cơng nhân việc sử dụng quy trình cơng nghệ Nhìn chung, Cơng ty muốn ngày phát triển mạnh điều cần mà Cơng ty nên làm tạo mơi trường làm việc tốt cho cơng nhân, họ hăng hái làm việc, tìm tòi, sáng tạo đồng tâm với mục tiêu chung Công ty 5.2.1.3 Chi phí sản xuất chung Đối với loại chi phí có nhiều khoản mục khơng thể cắt giảm muốn giảm chi phí Cơng ty nên tận dụng lực sẵn có tận dụng tối đa cơng suất máy móc, thiết bị Cơng ty phải thường xun bảo trì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng nặng để tốn nhiều chi phí sửa chữa Còn chi phí vận chuyển nước ngồi Cơng ty cần phải tiếp tục tìm kiếm đơn vị vận chuyển có cước chi phí phù hợp có uy tín thời gian vừa qua 5.2.1.4 Giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Để giảm chi phí bán hàng cơng tác bán hàng quan trọng, đó, Cơng ty cần lựa chọn nhân viên bán hàng hợp lý nhân viên phải có trình độ, lực, thực tốt cơng tác bán hàng Từ đó, giảm phần chi phí bán hàng làm tăng doanh thu cho Cơng ty Ngồi ra, với phương tiện có Cơng ty, Công ty nâng cao lực sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ khắp nước nói Cơng ty chưa đủ phương tiện để vận chuyển cho khách hàng Khi Công ty phải thuê phương tiện vận chuyển bên ngồi Mặc dù, giá th Cơng ty tương đương với giá thuê đơn vị khác, Cơng ty tự trang bị thêm cho phương tiện vận chuyển hạ thấp nhiều chi phí Trong đó, chi phí th ngồi khoản chi phí khơng nhỏ mà Cơng ty cần phải giảm - Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp: quản lý tốt việc bố trí nhân viên cơng tác, quản lý tiền điện thoại, chi phí tiếp khách, cơng tác phí, mục đích có hiệu Đồng thời, thực cơng khai chi phí đến phận liên quan để đề biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí ví dụ: chi phí văn phòng phẩm, nhiên khơng khống chế mức q thấp GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxvi SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 hỗ trợ cho văn phòng làm việc, chi phí hội họp, tiếp khách, Công ty cần lập biên độ lao động thích hợp - Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm cán bộ, công nhân viên, xây dựng quy chế thưởng phạt sử dụng tiết kiệm lãng phí tài sản công ty 5.2.2.Giải pháp vốn: Để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, Công ty cần có nhiều vốn Vì Cơng ty phải có biện pháp để thu hút vốn như: Xây dựng phương án kinh doanh khả thi chuyên nghiệp; Mở rộng tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, vốn vay từ quân khu,vốn hổ trợ nhà nước Ngoài cơng ty tự huy động nguồn vốn thơng qua hình thức như: -Phát hành trái phiếu công ty Biện pháp không giúp công ty có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường vốn nước,giảm bớt gánh nặng cho vay vốn trung dài hạn hệ thống ngân hàng, góp phần hạn chế rủi ro tìm tang hệ thống tài -Huy động vốn cán công nhân viên -Huy động vốn từ khách hàng -Liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nước Tích lũy vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu sản xuất thông qua việc giãm vay ngân hàng Ngồi ra, để sử dụng vốn có hiệu cơng ty nên chủ động ký kết hợp đồng xuất trực tiếp, không trông chờ vào ủy thác Nhà nước bị động chờ khách hàng đến ký kết Cơng ty nên cử nhân viên tìm hiểu thị trường nước ngoài, đồng thời quảng bá thương hiệu để tìm hội kinh doanh nhằm gia tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ chất lượng sản phẩm số lượng hợp đồng Mặt khác, công ty cần tổ chức thu mua nguyên liệu vùng chuyên canh để giảm giá thu mua đẩy mạnh lực thu mua nhân viên 5.2.3 Giải pháp nguyên liệu đầu vào: Nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm Muốn có lượng nguyên liệu đủ, đảm bảo chất lượng,đáp ứng kịp thời cho trình sản GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxvii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 xuất, giá hợp lý với chi phí thấp, công ty cần áp dụng số giải pháp sau: - Thiết lập cho nhiều kênh thu mua ngun liệu cho cơng ty Vì làm cơng ty áp dụng mơ hình sản xuất khép kín từ đầu vào đầu ra, dù giá nguyên liệu có biến động nhiều cơng ty bị tác động nhẹ - Liên kết với hộ nuôi đánh bắt thủy hải thật thân thiết hơn, ta không nên bỏ họ giá cá bị sụt giảm Hãy quan tâm đến họ nhiều để lúc giá cá tăng cao nguồn ngun liệu cung cấp cho cơng ty đảm bảo Luôn thực phương châm hợp tác “đôi bên có lợi” Muốn làm tốt cơng tác thực cách chân thành mà người trực tiếp tham gia cơng tác ban thu mua, có “khẩu vụ” cho họ biết sách cơng ty quan sát, kiểm tra cách họ thực vụ đưa xuống - Tạo thêm số lợi ích khác để tạo sợi dây ràng buộc chặt chẽ công ty hộ nuôi vá đánh bắt thủy hải sản Hiện cơng ty có sách cho hộ vay để trang trải chi phí ban đầu sau họ bán ngun liệu cho cơng ty, chưa có phần gắn kết sâu đậm Để mối thâm giao tốt ta lập hợp đồng giao kèo việc thu mua nguyên liệu, ta mua mức giá x ngàn đồng, giá thị trường tăng cao ta cộng thêm y % để người nuôi không bị thiệt, ngược lại giá thị trường xuống thấp hai bên nên ngồi lại bàn thử xem giao dịch giá hợp lí, giá giảm y % so với hợp đồng giao kèo kí kết -Cơng ty cần có đội thu mua di động, đội thu mua có nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu trường hợp nguyên liệu khan Đội thu mua phải có tay nghề cao động -Công ty phải tạo mạng lưới thu mua tốt với bạn hàng quen thuộc tỉnh,các vùng trọng điểm An Giang, Bến Tre, Cà Mau….Bởi nhà cung cấp chổ ổn định, khơng phải qua trung gian tốn nhiều chi phí Ngoài ra, sở làm ăn lâu dài tin tưởng công ty nhận nguồn nguyên liệu đảm bảo số lượng, chất lượng, giá phù hợp, hạn chế chi phí phát sinh - Cần tổ chức kiểm sốt chặt chẽ loại kháng sinh, hóa chất bị cấm sử GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxviii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 dụng thu mua nguyên liệu sản xuất Ngoài việc thu mua ngun liệu từ bên ngồi Cơng ty cần chủ động tạo thêm nguồn nguyên liệu từ bên cách xây dựng nguồn nguyên liệu Trước khan tăng giá nguyên liệu cá tra Cơng ty tính đến giải pháp xây dựng nguồn nguyên liệu cho cách ký hợp đồng hỗ trợ cho ngư dân từ khâu mua giống, phương pháp nuôi đến tiêu thụ 5.2.4 Giải pháp đầu cho sản phẩm: Để ổn định đầu cho sản phẩm cần thực tích cực mơt số giải pháp: - Làm tốt cơng tác Marketing ,tích cực tham gia kỳ hội chợ, triễn lãm, khảo sát thị trường, tổ chức hội nghị khách hàng, giới thiệu văn hố ẩm thực chế biến từ thủy sản Tìm nhiều cộng tác viên nhiều nước để thu thập thơng tin xúc tiến thương mại, có hoa hồng hợp lý Ngoài ra, tham gia đợt hội chợ, thi chất lượng sản phẩm để nâng cao uy tín thương hiệu, hình thức quảng bá sản phẩm cách thực tế hữu hiệu nhằm khẳng định với khách hàng tạo ưu cạnh tranh cách mạnh mẽ - Đa dạng hoá sản phẩm: đưa sản phẩm thủy hải sản xuất cao cấp, chế biến mặt hàng thủy sản ăn liền xuất khẩu,…đáp ứng thị hiếu khách hàng Sự lựa chọn người khác nên đa dạng hoá sản phẩm điều cần thiết tránh nhàm chán khách hàng sử dụng sản phẩm loại để đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản lượng Cơng ty ngày mạnh - Đổi bao bì: kiểu dáng đẹp, mẫu mã yếu tố lôi khách hàng qua nhìn đầu tiên, góp phần đến lựa chọn sản phẩm khách hàng Tuy nhiên, phải đặc biệt trọng đến việc lựa chọn chất liệu cho đảm bảo chất lượng sản phẩm với chi phí thấp - Huấn luyện nhân sự, hoàn thành kỷ cho nhân viên nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu,áp dụng tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm (từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm) môi trường - Lựa chọn thị trường tối ưu: Mặt hàng thủy sản nói chung có sức tiêu thụ chịu ảnh hưởng phần đáng kể tâm lý người tiêu dùng với GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxix SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 phong tục tập quán nét văn hố đặc thù dân tộc, đó, nên phân tích có chọn lọc thâm nhập thị trường tránh trường hợp sản phẩm tung lại khơng tiêu thụ Vì vậy, Cơng ty cần tìm hiểu kỹ phân tích sở thích văn hoá quốc gia đưa sản phẩm Cơng ty vào thăm dò mở rộng thị trường 5.2.5 Giải pháp mở rộng thị trường tăng khả tiêu thụ: *Thị trường nước ngoài: Đây xem cơng việc phải làm cần làm hầu hết tất công ty muốn tồn phát triển Hiện thị trường công ty nên quan tâm đến thị trường EU Châu Phi… - Bước ta giới thiệu sản phẩm ta thơng qua hình thức kí gởi, ta kí gởi cho đại lí, cơng ty lĩnh vực ăn uống có tiếng bên họ thuận tiện khách hàng tín nhiệm cơng ty đại lí trên, cơng ty kí gởi hàng hóa vào siêu thị, nhà hàng thủy sản bên họ - Chịu khó tham gia kì hội chợ họ tổ chức dù đường xá xa xơi nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm - Nếu có hội nên theo chân đồn phủ để tìm hội kí kết hợp đồng, hay hội hợp tác làm ăn Hiện phủ ta học hỏi việc đem thương gia kèm kì thảo luận song phương, hội tốt công ty biết tận dụng Để đạt hiệu cơng ty nên “nhờ” phủ giới thiệu hiệu tăng gấp trăm lần so với quảng cáo (bài học rút từ chuyến công du, thảo luận, hợp tác Mỹ mà ta nghe qua) Chính phủ tặng sản phẩm công ty thông qua bữa dùng cơm với đối tác giới thiệu công ty … Ngồi ra, Cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm,mẩu mả,kiểu dáng: Công ty cần hiểu rỏ thị hiếu vùng,từng khu vực,quốc gia Bao bì sản phẩm phải có đầy đủ thơng tin, dễ đọc, dễ nhìn, khơng nên lòe loẹt phải chất liệu chống thấm *Thị trường nội địa: Song song ta cần quan tâm đến thị trường nội địa, nơi có nhu cầu tìm lớn Thị trường chủ yếu tiêu thụ chổ, trước việc GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxx SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 nghiên cứu thị trường đặc thù đơn vị chuyên kinh doanh xuất nhập nên công ty chủ động tập trung vào thị trường nước nhiều Đây thiếu xót lớn thị trường tìm năng, cơng ty cần thực số giải pháp sau: - Đầu tư xây dựng phân cục (nhỏ chi nhánh lớn văn phòng giới thiệu sản phẩm) khu vực thị trường kể trên, ví dụ khu vực phía Bắc xây dụng Hà Nội, Cao Nguyên xây Lâm Đồng … - Giới thiệu sản phẩm công ty đến nhà hàng khách sạn khu vực mà có người phụ trách, nhân viên phụ trách phải thuyết phục chủ nhà hàng tiêu thụ sản phẩm công ty với nhiều cách thức có nhiều nhà hàng chấp nhận bán sản phẩm cơng ty hội bán hàng cho khách hàng lại cao lượng tiêu thụ sản phẩm tăng, để thuyết phục họ thực phương pháp sau:  Phương pháp cho hưởng chiết khấu  Phương pháp “dùng tâm lí” ví dụ ta mời vài người bạn vào nhà hàng ăn, đưa thực đơn ta hỏi nơi có bán sản phẩm cơng ty khơng sản phẩm thịnh hành nước, họ trả lời khơng ta từ chối khéo về, ta lập lại việc khoảng lần tin có hiệu Sau thành cơng nhà hàng ta tiếp tục nhà hàng khác tương tự khoảng thời gian ngắn ta thuyết phục nhà hàng nhận tiêu thụ sản phẩm công ty Bước cho đội ngũ nhân viên bán hàng thực chiến dịch marketing phát tờ bướm nơi công sở, phát hành tờ phiếu giảm giá, … tăng cường quảng cáo cho chiến dịch Bên cạnh thị trường nội địa thị trường để thu mua nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm công ty nên cần nghiên cứu xem xét kỹ, đồng thời mở rộng hợp tác với đơn vị, khâu với để công ty có nguồn hàng phong phú kịp thời 5.2.6 Một số giải pháp khác: - Trong thời gian tới để tồn phát triển, Doanh nghiệp nên có đội ngũ nhân viên có Marketing chuyên nghiệp, linh hoạt để tìm hiểu, nắm bắt kịp nhu cầu, mong muốn hay thay đổi thị trường Đặc biệt phải làm tốt GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxi SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 việc nghiên cứu dự báo thị trường, cung cấp thơng tin xác kịp thời để hỗ trợ cho Ban Giám Đốc phòng kế hoạch - kinh doanh có sở để định, lập phương án kinh doanh trình đàm phán ký kết hợp đồng, giúp Ban Giám Đốc chủ động việc mặc cả, thương lượng điều kiện hợp đồng cho có lợi Cần nâng cao tay nghề người lao động, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Đồng thời, có chế độ khen thưởng người lao độnghoạt động tích cực cho cơng ty - Củng cố hồn thiện quy trình sản xuất đảm bảo tiến độ hợp đồng ký kết, giữ uy tín với khách hàng - Tăng suất sinh lời tài sản: hệ số cao thể xếp phân bổ quản lý tài sản Doanh nghiệp hợp lý Suất sinh lời tài sản ROA cao số vòng quay tài sản cao hệ số lợi nhuận lớn Từ Doanh nghiệp đề sách phù hợp hiệu mức độ tác động khác nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu số vòng quay tài sản để làm tăng suất sinh lời tài sản - Tích cực thu hồi vốn bị chiếm dụng: Do việc mở rộng thị trường, khách hàng, doanh thu tăng dẫn đến công nợ tăng, làm nguồn vốn Doanh nghiệp bị ứ đọng Do số vốn bị chiếm dụng ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh hiệu kinh doanh Cơng ty Cần có biện pháp thu hồi vốn: + Doanh nghiệp cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ mức độ tin cậy, có khả tài chính, số nợ khách hàng trước bán chịu cho họ + Áp dụng sách khấu hao tốn biện pháp khuyến khích người mua tốn tiền hàng Đây số tiền thưởng cho người mua toán tiền hàng trước ngày quy định Ngồi ra, Cơng ty nên tận dụng nguồn phụ phẩm: Trong trình chế biến, phụ phẩm từ cá, tôm nên giữ lại sơ chế bán trực tiếp bên cho sở chế biến khác sở thức ăn gia súc, gia cầm, ni cá,…Nếu làm điều Cơng ty có thêm khoản thu đáng kể vừa giảm chi phí cho việc xử lý phụ phẩm Tóm lại, tất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tương lai Những biện pháp rút sở phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản 404 Công ty thời gian qua với mục đích biện pháp Cơng ty xem xét thực hiện, giúp cho hoạt động Công ty ngày hiệu phát triển mạnh mẽ GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxiii SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN: Hoạt động kinh doanh trình sản xuất kinh doanh lâu dài phải trãi qua nhiều giai đoạn khác nhau, có giai đoạn doanh nghiệp hoạt động tốt có lúc hoạt động hiệu Có lúc biến động thị trường làm cho doanh số bán khơng cao, lạm phát tình hình giá tăng cao làm tăng chi phí doanh nghiệp giảm mục tiêu lợi nhuận Qua phân tích hiệu hoạt động ba năm gần công ty Hải Sản 404, ta thấy doanh số bán hàng lợi nhuận thấp so với năm đầu, tình hình ảnh hưởng nhân tố chủ quan khách quan phân tích Bên cạnh đó, cơng ty số hạn chế số máy móc thiết bị công ty cũ nâng suất hoạt đông không cao, hệ thống xử lý nước thải chưa xây dựng tốt nên gây ô nhiễm môi trường xung quanh, hoạt động marketing yếu, bao bì sản phẩm cơng ty sơ sài, chưa có thương hiệu riêng công ty Công ty Hải Sản 404 bước hoà nhập vào phát triển chung đất nước, bước khẳng định để trở thành đơn vị kinh doanh xuất chủ lực thành phố Trong thời gian tới thuận lợi vốn có, với khó khăn bước khắc phục, cơng ty có bước phát triển vươn lên tương lai, đưa thương hiệu thủy sản Việt Nam cạnh tranh thị trường giới 6.2 KIẾN NGHỊ: 6.2.1 Đối với nhà nước: Trong xuất thủy hải sản, nhà nước đóng vai trò người nhạc trưởng, nhà thương thuyết để tạo điều kiện môi trường thuận lợi, nhà can thiệp tạo động lực hổ trợ cho nhà kinh doanh thủy sản xuất , với hổ trợ nhiệt tình nhà nước giúp cho tình hình kinh doanh doanh nghiệp ngày tốt Do đó, nhà nước cần phải quan tâm nhiều nên thực số nội dung quan trọng sau: - Tăng cường biện pháp hỗ trợ để quảng bá mặt hàng thủy sản Việt Nam trường quốc tế Dự báo tình hình thị trường, thơng báo kịp thời thay GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxiv SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 đổi giúp công ty nhanh chóng nắm bắt thơng tin, chế sách để chủ động với biến động thị trường giới - Xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng thơng thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh - Chỉ đạo thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hoá chất độc hại thủy sản trước thu hoạch, sơ chế, vệ sinh thủy sản, xử lý nghiêm vi phạm - Tổ chức nhiều giao lưu, triển lãm buổi hội chợ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp địa phương, nước đến người tiêu dùng tỉnh giới - Cần áp dụng biện pháp khác nhằm khuyến khích, tạo mối liên kết quan nhà nước với doanh nghiệp người nuôi hợp tác với có lợi -Nghiên cứu qui hoạch cụ thể cho ngành nuôi trồng để đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu cho doanh nghiệp thủy sản -Sớm có thị việc chấn chỉnh hành động, hành vi ảnh hưởng đến uy tín xuất thủy hải sản Việt Nam 6.2.2 Đối với phía cơng ty: Bên cạnh hỗ trợ nhà nước phấn đấu cơng ty đóng vai trò quan trọng: - Để đảm bảo cho nguồn vốn cách kinh doanh công ty, cơng ty cần có hướng khai thác thêm nguồn vốn cách liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nước, tiến hành nhanh chóng q trình cổ phần hố, khắc phục dần trình trạng thiếu vốn kinh doanh - Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất tương lai công ty nên đẩy mạnh việc hợp tác với nông dân địa phương, cung ứng nguồn nguyên liệu có chất lượng giá ổn định để phục vụ cho sản xuất - Xây dựng thương hiệu chung cho số sản phẩm tập trung nguồn lực để đẩy mạnh công tác quảng bá phát triển thị trường - Xây dựng sách tiếp thị sản phẩm nâng cao hiệu xuất - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có lực cao nắm bắt phản ứng nhanh trước thay đổi đối thủ cạnh tranh thị trường GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxv SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 - Duy trì tốc độ phát triển xuất sản phẩm thị trường chủ lực ổn định trước - Kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng khâu đầu vào đầu sản phẩm - Xây dựng lại website riêng Công ty để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh chóng GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxvi SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Nguyễn Thanh Nguyệt - Trần Ái Kết Quản trị tài chính, Tủ sách Đại học Cần Thơ, 1997 Nguyễn Tấn Bình Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM, 2000 Võ Thị Thanh Lộc Thống kê ứng dụng dự báo, NXB Thống kê, năm 2000 Phùn g Thị Thanh Thủy Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2000 GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh xxxvii SVTH: Ngơ Bích Tuyền ... Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 3.2.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty: 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .. Hải Sản 404 gian qua Nhận rõ tầm quan trọng vấn đề, sau thời gian tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hải Sản 404, em chọn đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Hải Sản. .. SVTH: Ngơ Bích Tuyền Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hải Sản 404 gắn liền với hiệu hoạt động kinh doanh, hướng phát triển doanh nghiệp Ngoài liệu phân tích kinh doanh quan trọng giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY hải sản 404 , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY hải sản 404

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay