NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH của CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản THỰC PHẨM cà MAU

84 48 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM MAU Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ KHƯƠNG NINH Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ THÙY TRANG MSSV: 4066166 Lớp: Kinh tế học – K32 Cần Thơ - 2010 LỜI CẢM TẠ  Qua gần bốn năm đại học, giảng dạy nhiệt tình q thầy Trường Đại học Cần Thơ, em học kiến thức thật hữu ích cho chuyên ngành Nhất trình thực tập, chúng em điều kiện tiếp xúc vận dụng kiến thức vào thực tế, giúp em hồn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Để hồn thành đề tài này, trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, đặc biệt Thầy Lê Khương Ninh, giáo viên trực tiếp hướng dẫn đề tài em, giúp em hồn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Mau hỗ trợ cho em nhiều mặt số liệu, tài liệu giúp em thêm nhiều kinh nghiệm va chạm với công việc thực tế Điều hữu ích cho cơng việc tương lai em Trong trình thực đề tài, thời gian hạn nên nghiên cứu chưa sâu Mặt khác kiến thức hạn chế, chủ yếu lý thuyết, chưa kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi sai sót Do đó, em kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy Ban lãnh đạo Công ty xuất nhập để đề tài luận văn tốt nghiệp em hồn chỉnh Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy Ban lãnh đạo Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Mau lời chúc sức khoẻ thành công công việc sống Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực i Trần Thị Thùy Trang LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết qủa phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Trần Thị Thùy Trang ii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP  Mau, ngày … tháng … năm … Tổng giám đốc Công ty Agrimexco Mau iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên người hướng dẫn: LÊ KHƯƠNG NINH Học vị: Chuyên ngành: quan công tác: Tên sinh viên: TRẦN THỊ THÙY TRANG Mã số sinh viên: 4066166 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Nâng cao khả cạnh tranh Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Agrimexco Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt Các nhận xét khác: Kết luận: Cần Thơ, ngày … tháng … năm … NGƯỜI NHẬN XÉT iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1.Các khái niệm liên quan 2.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 2.1.1.2 Phân loại cạnh tranh 2.1.1.3 Vai trò cạnh tranh kinh tế thị trường 2.1.2 Lý luận khả cạnh tranh doanh nghiệp 11 2.1.2.1 Khái niệm khả cạnh tranh doanh nghiệp 11 2.1.2.2 Những biểu khả cạnh tranh doanh nghiệp 11 2.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh 13 2.1.2.4.Một số tiêu thức đánh giá khả cạnh tranh 19 2.1.3 Một số tiêu thức đánh giá khả cạnh tranh hàng hóa 20 2.1.3.1 Xét mặt định lượng 20 2.1.3.2 Xét mặt định tính 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 24 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 24 SVTH: Trần Thị Thùy Trang v MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh 2.2.2.1 Phương pháp phân tích chi tiết 24 2.2.2.2 Phương pháp so sánh 24 2.2.2.3 Phương pháp thay liên hoàn 24 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM MAU 27 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty Agrimexco Mau 27 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 3.1.2 Quy mô lĩnh vực hoạt động 27 3.1.3 cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 28 3.1.3.1 cấu tổ chức 28 3.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 3.1.4 Tình hình nhân 31 3.2 Tình hình xuất chung Cơng ty xuất nhập nông sản thực phẩm Mau năm 2007 – 2009 31 3.2.1 Tình hình sản phẩm xuất chủ yếu Công ty 31 3.2.1.1 Thị trường nước 34 3.2.1.2 Thị trường nước 35 3.2.2 Kim ngạch xuất Công ty 36 3.3 Thuận lợi khó khăn Cơng ty 38 3.3.1 Thuận lợi 38 3.3.2 Khó khăn 39 3.4 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 - 2012 39 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY AGRIMEXCO MAU 41 4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Công ty 41 4.1.1 Những sản phẩm xuất chủ yếu 41 4.1.2 Giá cả, chất lượng sản phẩm xuất 42 4.1.3 Khả tài Công ty 43 4.1.4 sở vật chất, máy móc, thiết bị 45 4.1.5 Nguồn nhân lực 46 4.2 Phân tích tình hình xuất Cơng ty năm 47 SVTH: Trần Thị Thùy Trang vi MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh 4.2.1 Tình hình xuất gạo 47 4.2.2 Tình hình xuất thủy sản 54 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY AGRIMEXCO 60 5.1 sở đề giải pháp 60 5.1.1 Thành tựu 60 5.1.2 Tồn 61 5.2 Giải pháp 62 5.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 62 5.2.2 Giải pháp công nghệ, thiết bị 62 5.2.3 Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing 63 5.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên 63 5.2.5 Giải pháp vấn đề vốn 64 5.2.6 Giải pháp thị trường 65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 6.1 Kết luận 66 6.2 Kiến nghị 66 6.2.1 Đối với Nhà nước 66 6.2.2 Đối với Công ty 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC QUY ƯỚC Dấu phẩy phân cách phần thập phân SVTH: Trần Thị Thùy Trang vii MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh DANH MỤC BIỂU BẢNG  Tên bảng Trang Bảng 1: Tình hình nhân Công ty Agrimexco Mau năm 2009 31 Bảng 2: Doanh số kinh doanh Công ty năm 2007-2009 32 Bảng 3: Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2007-2009 33 Bảng 4: Tiêu thụ gạo nội địa Công ty 35 Bảng 5: Tình hình xuất gạo qua thị trường 36 Bảng 6: cấu sản phẩm xuất Công ty 41 Bảng 7: Tình hình sử dụng vốn 43 Bảng 8: Tỷ suất lợi nhuận, khả tốn nợ Cơng ty 44 Bảng 9: Giá gạo xuất bình quân 47 Bảng 10: Đơn giá xuất gạo Công ty 2007-2009 48 Bảng 11: Sản lượng xuất gạo Công ty 2007-2009 49 Bảng 12: Kim ngạch xuất gạo Công ty 2007-2009 50 Bảng 13: Đơn giá xuất thủy sản Công ty 2007-2009 54 Bảng 14: Sản lượng xuất thủy sản Công ty 2007-2009 55 Bảng 15: Kim ngạch xuất thủy sản Công ty 2007-2009 56 SVTH: Trần Thị Thùy Trang viii MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh DANH MỤC HÌNH  Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Agrimexco 28 Hình 2: Biểu đồ thể kim ngạch xuất Cơng ty 37 Hình 3: Biểu đồ thể tỷ trọng kim ngạch xuất Cơng ty 38 Hình 4: Biểu đồ thể tỷ trọng cấu sản phẩm chủ yếu Cơng ty 42 Hình 5: Biểu đồ thể tỷ trọng kim ngạch xuất thủy sản 57 SVTH: Trần Thị Thùy Trang ix MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh sản phẩm tôm cỡ nhỏ thị trường giới tiêu thụ mạnh tôm thẻ chân trắng giá trị thấp Do đó, Cơng ty cần phát huy mặt hàng chủ lực truyền thống để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thời gian tới Năm 2009, kim ngạch tăng nhân tố sản lượng giá bán tác động, cụ thể mức độ tác động tính tốn đây: – Đối tượng phân tích: = 1.027.226 – Mức ảnh hưởng nhân tố sản lượng: Q = 2.873.690 – Mức ảnh hưởng nhân tố giá cả: P = - 1.846.464 K = Q + P = 1.027.226 – Tổng cộng: K = K1 – K0 Từ kết cho thấy nhân tố sản lượng tăng 45,9%, giá giảm 20,2% năm 2009 làm tăng 1.027.226 USD kim ngạch xuất so với năm 2008 Trong đó, nhân tố sản lượng tăng tác động làm tăng 2.873.690 USD kim ngạch, giá giảm tác động làm giảm 1.846.464 USD kim ngạch xuất thủy sản Việc thu mua nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất quan trọng, ảnh hưởng đến sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, đến thời gian thực hợp đồng, … Nếu chất lượng nguyên liệu thu mua không đạt yêu cầu, sản lượng không đủ đáp ứng, giá cao làm cho chất lượng thành phẩm sản xuất kém, giá thành cao dẫn đến sức cạnh tranh kém, kinh doanh xuất không đạt hiệu quả, kim ngạch giảm, hợp đồng ký kết giảm, … ngược lại Do đó, Cơng ty cần kế hoạch thu mua hợp lý, kịp thời, đầy đủ, chất lượng cao, giá thành thấp để phục vụ cho việc chế biến xuất tốt Tóm lại, hoạt động xuất thủy sản, Công ty cần phải đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, hoạt động Marketing, hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất năm tới Từ đó, củng cố mạng lưới thu mua đảm bảo giảm giá thành đặc biệt cấu loại hàng sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất Mặt khác, Cơng ty cần sách bán hàng vừa đảm bảo tăng doanh thu vừa đảm bảo lợi nhuận SVTH: Trần Thị Thùy Trang 58 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh Đánh giá chung Hiệu hoạt động xuất Cơng ty nhìn chung đạt hiệu năm 2008, 2009 Trong đó, hiệu kinh doanh xuất mặt hàng gạo cao hàng thủy sản Để đạt hiệu cao chất lượng yếu tố quan trọng bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nay, nâng cao chất lượng phải đảm bảo hợp lý yếu tố đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh thị trường giới Đồng thời, đảm bảo thực tốt giá lẫn sản lượng nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu, kết hợp với việc giảm khoản chi phí ngồi sản xuất để đạt lợi nhuận mong muốn Ngoài ra, kết hoạt động kinh doanh xuất yếu tố tỷ giá tác động hợp đồng toán khách hàng đa số USD nên tăng hay giảm tỷ giá ảnh hưởng đến kim ngạch xuất Công ty chuyển đổi thành nội tệ Từ đó, phân tích kết kinh doanh xuất Công ty, tiêu doanh thu bị tác động yếu tố tỷ giá Tỷ giá USD/VND biến động tăng qua năm góp phần làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận từ hoạt động xuất SVTH: Trần Thị Thùy Trang 59 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY AGRIMEXCO MAU 5.1 SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 5.1.1 Thành tựu Với nỗ lực năm qua, Công ty đạt số thành tựu sau: - Lợi thương mại Cơng ty cao + Cơng ty quan hệ tốt với nhiều khách hàng nước Vị trí trụ sở Cơng ty đơn vị trực thuộc thuận lợi cho việc gây ý khách hàng nâng cao uy tín, tạo nhiều ấn tượng kinh doanh + quan hệ thương mại với nhiều quốc gia giới buôn bán với nhiều thị trường truyền thống + Công ty đội ngũ lâu năm giàu kinh nghiệm, trình độ với mối quan hệ rộng rãi với đơn vị khác + Việc tham gia nhiều hội chợ nước tạo điều kiện cho Công ty giới thiệu sản phẩm thêm phần doanh thu từ hội chợ - Năng lực sản xuất cao, quy mô lớn Tổng công suất chế biến gạo tồn Cơng ty 60.000 tấn/năm, thiết bị đại của Việt Nam sản xuất đưa vào hoạt động xí nghiệp chế biến lương thực Thới Bình trực thuộc Cơng ty Thới Bình – Mau; tổ chức thu mua, xây xát lau gạo, hệ thống kho chứa rộng lớn bảo đảm điều kiện dự trữ lúa gạo phục vụ cho xuất - Mạng lưới kinh doanh rộng khắp Mạng lưới bán lẻ Công ty rộng khắp tỉnh nhiều bạn hàng khắp giới bao gồm: cửa hàng thương mại 50 đại lý phân bổ khắp nước phân phối gạo sản phẩm chế biến Cơng ty quan hệ buôn bán với khoảng 15 quốc gia giới - Ưu đãi sách Cơng ty miễn giảm thuế thu nhập năm từ sau cổ phần hố theo chủ trương Chính phủ SVTH: Trần Thị Thùy Trang 60 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh 5.1.2 Tồn Bên cạnh số thành tựu nói hoạt động kinh doanh Cơng ty bộc lộ số hạn chế, khách quan đưa lại chủ quan Công ty - Kém động kinh doanh Chức kinh doanh dịch vụ tổng hợp Công ty chưa khai thác triệt để, chưa tổ chức tốt khâu thu mua dự trữ lúa gạo Mẫu mã bao bì hàng hóa chưa quan tâm mức, chưa thể tầm vóc thơng qua nhãn hiệu  Nguyên nhân công tác quản lý Công ty yếu mặt tổ chức thu mua, dự trữ nguyên vật liệu Cộng thêm việc thiếu đổi mẫu mã, không theo kịp mốt thị trường - Chưa khai thác tốt máy móc, thiết bị Nguyên nhân trục trặc máy móc nguồn nguyên liệu không ổn định, hệ số khai thác cơng suất thấp, xây xát gạo khoảng 60% - Hoạt động Marketing chưa chuyên sâu Cơng tác nghiên cứu tìm hiểu thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh chưa tốt Bộ phận marketing chưa chủ động việc tìm kiếm khách hàng - Đội ngũ cán vừa thiếu lại vừa yếu + Đội ngũ cán nhân viên kinh nghiệm đa phần trình độ hạn chế lớn tuổi, lực lượng trẻ động nhiệt tình chun mơn hạn chế + Đội ngũ tiếp thị đơn vị yếu thiếu, người qua vài khóa bồi dưỡng nghiệp vụ nên chưa đáp ứng nhu cầu thị trường SVTH: Trần Thị Thùy Trang 61 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh 5.2 GIẢI PHÁP Trải qua chặng đường tồn phát triển Cơng ty thành công định lĩnh vực xuất nông sản thực phẩm, khách hàng truyền thống tin cậy với Công ty, sản phẩm Công ty vị trí thị trường quốc tế nước Tuy nhiên đặc trưng kinh tế thị trường ngày gay gắt, Công ty muốn tồn phát triển phải tập trung trọng đến việc nâng cao khả cạnh tranh Thơng qua tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm gần đây, đồng thời thông qua lợi Công ty tồn tại, vướng mắc Công ty, em xin đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao khả cạnh tranh Công ty sau: 5.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Khi mua sản phẩm, việc người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu họ mong muốn sản phẩm phải độ tin cậy, độ an tồn chi phí giá phải rẻ sản phẩm loại Đây yếu tố quan trọng làm tăng tính cạnh tranh hàng hóa thị trường Trong năm gần đây, chất lượng sản phẩm Công ty nâng cao nhiều, với thị hiếu người tiêu dùng ngày khắt khe hơn, mong muốn lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng cao Do để nâng cao chất lượng sản phẩm mình, Cơng ty phải trọng từ khâu chế biến, sản xuất sản phẩm mẫu mã, bao bì phải thiết kế ấn tượng, thu hút quan tâm khách hàng Tổ chức hệ thống thông tin phản ánh kịp thời thay đổi mẫu mã hay nắm bắt nhu cầu thị hiêu khách hàng Đồng thời, Công ty nên tổ chức lại công tác quản lý thu mua, dự trữ thành phẩm, để nâng cao khả sản xuất, từ nâng cao chất lượng sản phẩm 5.2.2 Giải pháp cơng nghệ, máy móc, thiết bị Một lực công nghệ cũ kỹ, cho đời sản phẩm đảm bảo đòi hỏi thị trường, mà cho đời sản phẩm làm hao tốn nguồn nguyên liệu, chất lượng kém, tiến độ sản xuất ì ạch Do muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty cần phải đầu tư đổi công nghệ cũ Ngày nay, mặt hàng thực phẩm khách hàng mua để SVTH: Trần Thị Thùy Trang 62 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh thỏa mãn nhu cầu ăn uống mà đòi hỏi cách chế biến, tỷ lệ chất bảo quản vừa phải Chính để đáp ứng nhu cầu Công ty phải đầu tư vào công nghệ dây chuyền sản xuất chế biến cho đời sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp 5.2.3 Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing Trong kinh tế hội nhập nay, Công ty cần phải bán mà thị trường cần bán mà Cơng ty Và để biết thị trường nhu cầu sản phẩm Cơng ty phải tiến hành nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường công việc phức tạp đòi hỏi phải đội ngũ cán chuyên môn Marketing, công việc trà trộn vào phòng ban khác mà phải phận chuyên đảm trách nghiên cứu Marketing Trong năm gần đây, hoạt động Marketing Công ty nhiều thua Công ty khác Cụ thể đội ngũ xúc tiến thương mại, hệ thống tiếp thị, nhân viên bán hàng yếu kinh nghiệm Cơng ty cần thiết lập mạng lưới thông tin, mở thêm nhiều chi nhánh tiêu thụ, tuyển thêm nhân viên chuyên sâu Marketing 5.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Dù hoạt động lĩnh vực môi trường cạnh tranh hội nhập phải xác định thách thức đơi với hội Bất kì Cơng ty khả cạnh tranh hay khơng nhờ trình độ, phẩm chất, gắn bó nhân viên với Cơng ty, người yếu tố chủ chốt, tài sản doanh nghiệp Do để khai thác tốt sử dụng hiệu nguồn nhân lực, Cơng ty cần phải xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên Cụ thể cách thức đơn giản kèm cặp sản xuất, tổ chức lớp huấn luyện Công ty, hay đưa công nhân học lớp đào tạo quy Hoặc Cơng ty tổ chức buổi hội thảo để trao đổi kỹ thuật, phát động phong trào thi đua sản xuất, … Bên cạnh Cơng ty phải xây dựng nội quy, kỷ luật rõ ràng để người phải tuân thủ kỷ luật làm việc Mặt khác nên sách khuyến khích kinh tế, nghĩa Cơng ty nên trọng khen thưởng kịp thời, phần thưởng tài tác dụng thúc đẩy hiệu lực mà nhà quản lý hay sử dụng để quản lý nhân SVTH: Trần Thị Thùy Trang 63 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh viên tốt Hiện Cơng ty số cán lãnh đạo lâu năm, việc quản lý khơng theo kịp phát triển thị trường Việc nâng cao trình độ cán lãnh đạo yếu tố định đến việc nâng coa khả cạnh tranh Đội ngũ quản lý tham gia vào tất hoạt động kinh doanh nên ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động kinh doanh Là nhà quản trị phải biết khéo léo kết hợp lợi ích thành viên lợi ích chung Cơng ty Để kích thích thành viên làm việc nhiệt tình trách nhiệm Cơng ty phải đóng vai trò phương tiện để thỏa mãn nhu cầu mong muốn thành viên Và nhà quản trị phải xác định trách nhiệm, quyền hạn thành viên để hoàn thành mục tiêu cách tốt Nhà quản trị phải đặt vị trí nhóm, thành viên, người đứng đầu, tạo phấn khcihs cho nhóm q trình thực mục tiêu Cơng ty Tránh tình trạng nhà quản trị cho cấp đứng hoạt động tổ chức, để lệnh cho cấp Điều làm mối quan hệ nhân viên nhà quản trị mang tính chất đối phó, đồn kết, nhiệt tình cơng việc giảm xuống làm cho hiệu kinh doanh khơng cao Mà điều ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Công ty Hơn Cơng ty cần kế hoạch tuyển dụng nhà quản trị lực, tuyển nhân viên tay nghề giỏi khả thay lao động đảm bảo khả cạnh tranh thị trường với đối thủ cạnh tranh Công ty Biện pháp Công ty trọng ngày quan tâm 5.2.5 Giải pháp vấn đề vốn Vốn vấn đề khó khăn chung tất đơn vị kinh doanh không riêng Cơng ty Agrimexco Mau, thiếu vốn nên nguồn vốn vay giữ vai trò quan trọng bổ sung nguồn vốn suốt trình kinh doanh Tuy nhiên Cơng ty ln phải mang nặng gánh nợ lãi suất cao cấu vốn không hợp lý, tỷ lệ nợ ngắn hạn lớn 76,65% tổng nguồn vốn (năm 2009) Từ khó khăn vốn hạn chế nhiều khả phát triển, huy động vốn thiếu không đủ trang trải thu gom nguyên vật liệu, công nghệ không đại SVTH: Trần Thị Thùy Trang 64 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh dẫn tới chiến lược sản phẩm kém, bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Khắc phục vấn đề vốn hạn chế, cân đối vốn Công ty phải xem xét lại cấu vốn cho hợp lý, chặt chẽ phù hợp với quy mô vốn Công ty, tránh lạm dụng vốn vay mức, đặc biệt vốn vay ngắn hạn 5.2.6 Giải pháp thị trường Công ty nên tập trung phát triển thị trường, coi thị trường yếu tố quan trọng định hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Củng cố phát huy thị trường truyền thống tích cực mở rộng thị trường như: Trung Quốc, Mỹ, Australia, Hà Lan, Canada, Singapore, … bảo đảm trì tăng kim ngạch xuất mặt hàng chủ đạo gạo mặt hàng chế biến thủy sản khác Tăng cường nghiên cứu thị trường để đẩy nhanh kim ngạch xuất ngạch, hạn chế xuất sang thị trường trung gian Đồng thời nên tránh tình trạng tranh mua, tranh bán làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, phân đoạn thị trường theo khu vực cho số đầu mối xuất khẩu, phải tạo hội cho Cơng ty hiểu biết sâu thị trường khu vực Và tránh cạnh tranh doanh nghiệp xuất chế quản lý giá xuất cần thích hợp với thị trường linh động giai đoạn Hoàn thiện hệ thống tổ chức Công ty doanh nghiệp chuyên hoạt động lĩnh vực xuất thiết lập hệ thống chuyên nghiên cứu thị trường sản phẩm, giá kế hoạch marketing quảng cáo, khuyến mại Cơng ty nên thực chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường cách quy mô hệ thống Nghiên cứu thành lập phận nghiên cứu phát triển mang tính chun mơn cao SVTH: Trần Thị Thùy Trang 65 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong điền kiện kinh tế hàng hố nhiều thành phần quản lý điều tiết Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa cơng tác Xuất nhập hàng hố, đặc biệt xuất nơng sản chủ yếu vị trí vơ quan trọng kinh tế quốc dân Xuất nhập hàng hoá cầu nối sản xuất, tiêu thụ công cụ quản lý Nhà nước việc điều chỉnh lựa chọn mặt hàng xuất Hiện hoạt động kinh doanh xuất doanh nghiệp xuất nhập nói chung Cơng ty Agrimexco nói riêng đặc biệt trọng Do việc nâng cao khả cạnh tranh hàng nông sản xuất chủ yếu Công ty khẳng định vai trò quan trọng Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh xuất Công ty đạt thành công định, đặc biệt việc xây dựng mặt hàng xuất gạo chủ lực Trong thời gian tới, mặt hàng thủy sản mặt hàng ưu tiên Công ty, với uy tín với khách hàng, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh, hy vọng với việc nâng cao khả cạnh tranh hàng hố nói chung hàng xuất nói riêng Cơng ty cạnh tranh thị trường quốc tế, hội nhập thành công với kinh tế Quốc tế 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Nhà Nước Nhà Nước nên sách đầu tư, thưởng xuất khẩu, hỗ trợ thêm vốn cho Công ty hoạt động kinh doanh mang lại hiệu cao Nhà Nước nên tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động, tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất cho thu mua gạo tạm trữ để mua lúa gạo cho nơng dân Cần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện sách quản lý xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho cơng ty việc tìm kiếm, thâm nhập mở rộng thị trường xuất SVTH: Trần Thị Thùy Trang 66 MSSV: 4066166 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh Nghiên cứu cải tiến thêm nhiều giống lúa mới, giống lúa đặc sản với chất lượng cao, chi phí thấp để giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với nước xuất gạo khác giới 6.2.2 Đối với Công ty Công ty cần phải kế hoạch thu mua, chế biến, dự trữ hợp lý, liên kết với người sản xuất để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng đồng Đầu tư đại hóa máy móc thiết bị phục vụ cho việc chế biến xuất máy laubóng mới, bồn đấu trộn cơng suất cao, cồng kềnh, … nhằm giảm thấp chi phí đầu vào làm tăng lợi nhuận cho công ty Công ty cần phải cố gắng nhiều việc giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống Bên cạnh đó, cơng ty cần nghiên cứu hoạch định kế hoạch để sản phẩm xuất công ty xuất sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, … thị trường khó tính Đầu tư mở rộng thị trường nước, đồng thời ý đến cơng tác tìm kiếm, thu thập thông tin thị trường để đưa dự báo thị trường cách nhanh chóng xác Công ty nên xây dựng chiến lược giá, hoa hồng ưu đãi khác khách hàng thân thiết, không thân thiết, nhà trung gian, đại lý tiêu thụ, … Công ty nên thành lập phòng Marketing để kịp thời nắm bắt thơng xây dựng chiến lược kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu kinh tế quốc tế Công ty cần đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại thương cho cán lực, trình độ Cử cán tham gia vào khóa học, huấn luyện giúp nâng cao trình độ, đủ khả phán đoán biến động thị trường, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt kinh doanh xuất nhập SVTH: Trần Thị Thùy Trang 67 MSSV: 4066166 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Văn Cấp, Phạm Quang Khang, Trần Bình Trọng, “Giáo trình Kinh tế trị” Nhà xuất Chính trị quốc gia, năm 2006 Lê Dăng Doanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu Hân “ Nâng cao lực cạnh tranh bảo hộ sản xuất nước”, Nhà xuất Lao động Hà Nội, năm 1998 Nguyễn Thành Độ “Giáo trình chiến lược kinh doanh”, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, năm 2002 Lưu Thanh Đức Hải “Nghiên cứu marketing”, Tủ sách Đại học Cần Thơ, năm 2003 Vũ Quang Kết “Giáo trình quản trị tài chính”, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng, năm 2007 Philip Kotler “Marketing bản”, Nhà xuất Lao động xã hội, năm 2007 Trần Thúy Lan, “Giáo trình kinh tế học vi mô”, Nhà xuất Hà Nội, năm 2005 Các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Agrimexco Mau qua năm 2007 – 2008 Các thơng tin từ báo, tạp chí, Internet, … PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA AGRIMEXCO MAU (2007 - 2009) Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số Số cuối năm 2007 2008 2009 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 62.495.160.298 50.317.762.482 148.914.276.992 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.802.374.990 966.159.371 2.530.904.485 1.Tiền 111 1.802.374.990 966.159.371 2.530.904.485 2.Các khoản tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài chánh ngắn hạn 1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 112 0 120 0 121 0 2.Dự phòng giảm giá đàu tư ngắn hạn (*) 129 0 III Các khoản phải thu 130 15.812.152.095 26.472.423.021 53.931.967.280 1.Phải thu khách hàng 131 10.955.278.783 8.482.375.383 46.858.157.944 2.Trả trước cho người bán 132 2.114.515.229 13.665.790.760 6.982.621.697 3.Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5-Các khoản phải thu khác 6-Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho 133 0 134 0 135 2.742.358.083 4.324.256.878 660.239.732 139 0 (569.052.093) 140 42.197.829.971 21.869.739.422 70.714.265.127 1.Hàng tồn kho 141 42.197.829.971 22.869.739.422 70.714.265.127 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1.000.000.000) V Tài sản ngắn hạn khác 150 2.682.803.242 1.009.440.668 21.737.140.100 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 16.956.417 3.575.000 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 1.082.015.869 610.412.962 3.Thuế khoản phải thu nhà nước 154 324.584.706 4.Tài sản ngắn hạn khác 158 1.583.830.956 74.443.000 21.733.565.100 (200=210+220+240+250+260) 200 27.177.661.847 26.417.383.314 32.617.778.935 II Các khoản phải thu dài hạn 210 0 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 3.Phải thu dài hạn nội 213 0 4.Phải thu dài hạn khác 218 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định 210 22.063.755.565 20.003.341.031 27.881.441.910 Tài sản cố định hữu hình 221 17.886.828.427 15.772.837.107 22.617.162.310 - Nguyên giá 222 41.976.175.120 41.460.225.653 51.833.499.418 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (24.089.346.693) (25.687.388.546) (29.216.337.108) 2.Tài sản cố định thuê tài 224 0 -Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 3.Tài sản cố định vơ hình 227 4.176.927.138 4.230.503.924 4.163.816.707 - Nguyên giá 228 4.420.221.014 4.536.596.014 4.536.596.014 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (243.293.876) (306.092.090) (372.779.307) 4.Chi phí xây dựng 230 0 1.100.462.893 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 II Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.358.603.683 4.884.997.565 4.307.438.220 1.Đầu tư vào công ty 251 3.887.373.171 3.368.020.147 4.107.438.220 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 1.192.116.732 1.192.116.732 3.Dầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) III Tài sản dài hạn khác 258 471.230.512 324.860.686 200.000.000 259 0 (1.192.116.732) 260 755.302.599 1.529.044.718 428.898.805 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 755.302.599 1.529.044.718 428.898.805 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 3.Tài sản dài hạn khác 268 0 270 89.672.822.145 76.735.145.796 181.532.055.927 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 65.254.824.824 39.860.748.506 140.018.558.604 I Nợ ngắn hạn 310 64.455.585.248 39.582.546.539 136.449.929.931 1.Vay nợ ngắn hạn 311 52.809.365.923 28.032.100.902 118.094.305.394 2.Phải trả cho người bán 312 1.590.780.747 1.379.899.953 4.446.479.170 3.Người mua trả tiền trước 313 6.624.350.000 4.219.828.544 16.014.029 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 201.517.097 136.442.577 2.100.364.031 5.Phải trả người lao động 315 567.274.683 1.487.736.960 6.285.845.036 6.Chi phí phải trả 316 252.360.437 110.236.548 141.019.953 7.Phải trả nội 317 0 318 0 319 2.409.936.361 4.216.301.055 5.365.902.318 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) NGUỒN VỐN 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 II Nợ dài hạn 330 799.239.576 278.201.967 3.568.628.673 1.Phải trả dài hạn người bán 331 0 2.Phải trả dài hạn nội 332 0 3.Phải trả dài hạn khác 333 473.034.274 278.201.967 718.628.673 4.Vay nợ dài hạn 334 326.205.302 2.850.000.000 5.Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 0 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 336 0 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 24.417.997.321 36.874.397.290 41.513.497.323 I Vốn chủ sở hữu 410 24.505.473.135 36.253.466.080 40.932.942.928 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 2.Thặng dư vốn cổ phần 412 0 3.Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4.Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 (767.439.509) 7.Quỹ đầu tư phát triển 417 285.741.048 5.744.973.729 8.Quỹ dự phòng tài 418 142.870.524 780.578.646 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 141.109 10.Lợi nhuận chưa phân phối 420 2.505.473.135 11.554.162.436 13.174.688.953 11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 2.270.692.072 II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 (87.475.814) 620.931.210 580.554.395 1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 (87.475.814) 620.931.210 580.554.395 2.Nguồn kinh phí 432 0 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 76.735.145.796 181.532.055.927 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 89.672.822.145 (Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Agrimexco Mau) Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lê Khương Ninh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 246.987.135.481 271.722.579.921 302.144.352.079 9.715.113.396 1.880.206.730 288.312.310 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 237.272.022.085 269.842.373.191 301.856.039.769 Giá vốn hàng bán 219.626.148.784 231.579.888.649 268.595.134.723 17.645.873.301 38.262.484.542 33.260.905.046 Doanh thu hoạt động tài 1.416.477.152 4.532.120.732 8.788.512.608 Chi phí tài 7.660.625.417 10.881.631.488 7.228.592.785 7.147.080.593 9.606.251.258 5.209.879.923 Chi phí bán hàng 6.652.078.178 7.101.185.894 6.063.556.630 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.459.391.447 10.439.620.484 15.366.613.264 290.255.411 14.372.167.408 13.390.654.975 2.029.670.359 1.752.009.524 306.371.656 304.897.291 986.229.784 193.168.658 13 Lợi nhuận khác 1.724.773.068 765.779.740 113.202.998 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.015.028.479 15.137.947.148 13.503.875.973 683.944.539 2.270.692.072 2.479.232.839 (332.007.193) (2.270.692.072) (1.339.591.386) 0 1.663.091.133 15.137.947.148 12.364.216.520 6.993.550 5.620.000 Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ - Trong đó: Chi phí lãi vay 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Số dự kiến miễn giảm ưu đãi đầu tư 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lãi cổ phiếu (Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Agrimexco Mau) SVTH: Trần Thị Thùy Trang 72 MSSV: 4066166 ... pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Cà Mau 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích lực cạnh tranh Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm – Agrimexco Cà. .. đề tài: “Phân tích kinh doanh xuất gạo Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang” Đề tài nghiên cứu tình hình xuất gạo Cơng ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (AFIEX) giai đoạn... ty q trình hoạt động Đề giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty nữa, kiến nghị số phương pháp Nhà nước hỗ trợ xuất để nâng cao hiệu xuất Công ty Những giải pháp đưa thực tốt góp phần nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH của CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản THỰC PHẨM cà MAU , NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH của CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản THỰC PHẨM cà MAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay