Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới

6 70 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 22:03

giáo án ngữ văn 9 chuẩn kiến thức kĩ năng soạn theo hướng mới của Phòng GD.I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Tính cấp thiết của vấn đề được đề cập đến trong văn bản. Hệ thống luận cứ và phương pháp lập luận trong văn bản.2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Trình bày những suy nghĩ, nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội. Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội.3. Thái độ: Có ý thức học tập, trang bị. Tự nhận thức được hành trang bản thân cần được trang bị để bước vào thế kỉ mới.II. CHUẨN BỊ:1. Giáo viên: Giáo án.2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới. Ngày soạn: 10//01/2018 Ngày giảng: 13/01/2018 Lớp 9C Tiết 101: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI VŨ KHOAN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tính cấp thiết vấn đề đề cập đến văn - Hệ thống luận phương pháp lập luận văn Kĩ năng: - Đọc – hiểu văn nghị luận vấn đề xã hội - Trình bày suy nghĩ, nhận xét, đánh giá vấn đề xã hội - Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, văn nghị luận vấn đề xã hội Thái độ: Có ý thức học tập, trang bị Tự nhận thức hành trang thân cần trang bị để bước vào kỉ II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Học sinh: Học cũ, chuẩn bị III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ, soạn mới: + Tại người cần tiếng nói văn nghệ? (10đ) - GV kiểm tra chuẩn bị HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Tìm hiểu chung học + Cho biết vài nét tác giả hoàn cảnh sáng tác văn bản? HOẠT ĐỘNG HS KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN ĐẠT I TÌM HIỂU CHUNG Tác giả - Vũ Khoan – nhà hoạt động trị, ngun phó thủ tướng phủ HS dựa vào phần thích/ SGK tác phẩm trả lời - Hoàn cảnh sáng tác: đời đầu năm 2001 - Đăng tạp chí “Tia sáng”/ 2001 in vào tập “Một góc nhìn tri thức” NXB trẻ TPHCM 2002 Gv mở rộng : Ý nghĩa hoàn cảnh đời : thời điểm chuyển giao hai kỉ, hai thiên niên kỉ Thông thường, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, người ta thường có nhu cầu nhìn lại, kiểm điểm lại để chuẩn bị hành trang cho chặng riêng nước ta, thời điểm lại có ý nghĩa quan trọng : cơng đổi cuối kỉ trước đạt thành bước đầu cà tiến sang kỉ với mục tiêu phấn đấu cao, giải nhiệm vụ trở thành nước cơng nghiệp năm 2020 Vì vậy, viết tác giả có ý nghĩa kịp thời + Văn thuộc kiểu văn nào? Xác định bố cục văn bản? HS trả lời - Thể loại Nghị luận Bố cục - P1 : Đầu => « trội » : chuẩn bị hành trang vào kỉ (nêu vấn đề) -P2 : tiếp… « » : Bối cảnh giới yêu cầu kỉ -P3 :Tiếp… « hội nhập » : Điểm mạnh, điểm yếu người VN -Còn lại : kết luận chung Hoạt động 2: HDHS Tìm hiểu chi tiết + Bài văn nêu vấn đề gì? Ý nghĩa thời lâu dài vấn đề mà văn bàn luận gì? + Để trình bày vấn đề tác giả đưa hệ thống luận nào? + Em có nhận xét hệ thống luận mà tác giả trình bày? + Mở đầu viết tác giả nêu vấn đề (hướng đến đối tượng nào, nội dung, mục đích gì?) II ĐỌC - HIỂU CHI TIẾT Chuẩn bị hành trang vào kỉ - Đối tượng: Lớp trẻ Việt Nam - Nội dung: Cần nhận mạnh, yếu người Việt Nam - Mục đích: rèn thói quen tốt + Em có nhận xét cách nêu vấn đề? + Em có nhận xét tầm quan trọng người? - GV cho HS đọc đoạn: “Cần chuẩn bị…điểm yếu nó” + Luận triển khai ý? Đó ý nào? + Tại nước ta lúc phải giải nhiệm vụ? + Em có nhận xét lập luận tác giả? → Nêu vấn đề trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn a Sự chuẩn bị thân người quan trọng - Con người động lực phát triển lịch sử - Trong thời kì kinh tế tri thức phát triển mạnh vai trò người trội → Con người nhân tố định vận mệnh tương lai đất nước b Bối cảnh giới nhiệm vụ nặng nề cho đất nước - Thế giới: Khoa học công nghệ phát triển huyền thoại, giao thoa hội nhập kinh tế - Nước ta phải đồng thời giải nhiệm vụ: - GV hướng dẫn HS đọc đoạn lại văn + Tác giả nêu lên điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam? Nguyên nhân tác hại điểm mạnh, điểm yếu - HS trao đổi, phân tích nhóm điểm mạnh, điếm yếu người Việt Nam, thân, xác định yêu cầu bối cảnh - GV cho HS trình bày, treo bảng phụ ghi điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, tác hại, để HS đối chiếu, so sánh - Nhận xét em điểm mạnh, điểm yếu niên nay, họ chuẩn bị hành trang để bước vào kỉ + Nhận xét cách phân tích lập luận tác giả nói điểm mạnh, điểm yếu tính cách, thói quen người Việt Nam? - Cách lập luận nêu điểm mạnh liền với điểm yếu Cách nhìn thấu đáo hợp lí, điểm mạnh, điểm yếu đối chiếu với yêu cầu xây dựng phát triển đất nước nay.Dùng nhiều thành ngữ, tục ngữ có ý nghĩa + Thốt khỏi kinh tế nghèo nàn lạc hậu + Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố + Tiếp cận kinh tế tri thức → Lập luận rõ ràng, vạch phương hướng, mục tiêu bước vào kỷ c Những điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam cần nhận định rõ bước vào kỷ - Thông minh, nhạy bén với thiếu kiến thức bản, khả thực hành - Cần cù, sáng tạo thiếu đức tính tỉ mỉ - Đùm bọc, đồn kết chiến tranh, hoạn nạn đố kị làm ăn - Bản tính thích ứng nhanh có nhiều hạn chế thói quen nếp nghĩ, kì thị kinh doanh → Cách nhìn thấu đáo việc, nắm ưu điểm để phát huy khắc phục yếu để phát triển + Bước vào kỉ mới, muốn sánh với nước khác nhiệm vụ cấp thiết gì? + HS suy nghĩ trình bày phút việc chuẩn bị hành trang cho thân bước vào kỉ Hoạt động + Qua văn bản, tác giả muốn thể điều gì? + Nêu nét bật nghệ thuật văn bản? + Tìm thành ngữ, tục ngữ mà tác giả sử dụng? Cho biết ý nghĩa tác dụng ? + Nêu ý nghĩa văn Hoạt động - GV gợi ý để HS liên hệ thấy rõ điểm mạnh điểm yếu có hướng khắc phục, xây dựng thói quen tốt, việc nhỏ sinh hoạt học tập Nhiệm vụ cấp thiết - Lấp đầy hành trang điểm mạnh - Vứt bỏ điểm yếu III TỔNG KẾT - GHI NHỚ Nội dung: - Vấn đề quan trọng bước vào kỉ chuẩn bị thân người Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu hình thành thói quen tốt Nghệ thuật: - Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ làm cho câu văn vừa sinh động, cụ thể, ý vị, sâu sắc - Sử dụng ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục Ý nghĩa: - Những điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam; từ cần phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để xây dựng đất nước kỉ V LUYỆN TẬP Em nhận thấy thân điểm mạnh điểm yếu nào, nêu phương hướng khắc phục Củng cố: + Bước vào kỷ mới, phải chuẩn bị hành trang gì? + Trình bày suy nghĩ việc chuẩn bị hành trang cho thân bước vào kỉ Dặn dò: - Lập lại hệ thống luận điểm văn bản.- Luyện viết đoạn văn, văn nghị luận trình bày suy nghĩ vấn đề xã hội - Chuẩn bị CTĐP phần TLV: Chuẩn bị phần hoạt động nhà sách NVĐP/84 ... Thông thường, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, người ta thường có nhu cầu nhìn lại, ki m điểm lại để chuẩn bị hành trang cho chặng riêng nước ta, thời điểm lại có ý nghĩa quan trọng : công đổi cuối... tác giả có ý nghĩa kịp thời + Văn thuộc ki u văn nào? Xác định bố cục văn bản? HS trả lời - Thể loại Nghị luận Bố cục - P1 : Đầu => « trội » : chuẩn bị hành trang vào kỉ (nêu vấn đề) -P2 : tiếp…... nước nay.Dùng nhiều thành ngữ, tục ngữ có ý nghĩa + Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn lạc hậu + Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá + Tiếp cận kinh tế tri thức → Lập luận rõ ràng, vạch phương hướng, mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới, Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay