Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 22:03

giáo án ngữ văn 9 chuẩn kiến thức kĩ năng soạn theo hướng mới của Phòng GD.I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Tính cấp thiết của vấn đề được đề cập đến trong văn bản. Hệ thống luận cứ và phương pháp lập luận trong văn bản.2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Trình bày những suy nghĩ, nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội. Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội.3. Thái độ: Có ý thức học tập, trang bị. Tự nhận thức được hành trang bản thân cần được trang bị để bước vào thế kỉ mới.II. CHUẨN BỊ:1. Giáo viên: Giáo án.2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới. ... Thông thường, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, người ta thường có nhu cầu nhìn lại, ki m điểm lại để chuẩn bị hành trang cho chặng riêng nước ta, thời điểm lại có ý nghĩa quan trọng : công đổi cuối... tác giả có ý nghĩa kịp thời + Văn thuộc ki u văn nào? Xác định bố cục văn bản? HS trả lời - Thể loại Nghị luận Bố cục - P1 : Đầu => « trội » : chuẩn bị hành trang vào kỉ (nêu vấn đề) -P2 : tiếp…... nước nay.Dùng nhiều thành ngữ, tục ngữ có ý nghĩa + Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn lạc hậu + Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá + Tiếp cận kinh tế tri thức → Lập luận rõ ràng, vạch phương hướng, mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới, Chuẩn bị hành trâng vào thế kỉ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay