Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

98 73 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 21:31

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank là ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đúng như tên gọi của mình, Agribank đã và đang không ngừng nỗ lực hết mình đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thực đường lối sách Đảng Nhà nước đề ra, kinh tế Việt Nam có chuyển biến sâu sắc: Từ nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, kinh tế Việt Nam phát triển vững chắc, bước đầu khỏi khó khăn thời kỳ trước để lại Tuy nhiên, để thực mục tiêu mà Đảng Nhà nước đề ra: Đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành nước Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đòi hỏi nước cần phải nỗ lực Trong giai đoạn này, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, đổi kỹ thuật, xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất… Điều thực tế vấp phải trở ngại lớn thiếu hụt vốn từ thành phần kinh tế nước Hơn nữa, dự án đầu tư đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hồn vốn lâu mà khơng phải doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng Do vậy, trợ giúp từ phía hệ thống Ngân hàng điều kiện quan trọng để dự án đầu tư thành công Ngân hàng tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận Mọi hoạt động Ngân hàng hướng tới hiệu kinh tế, tìm cách phân tán giảm thiểu rủi ro Vì vậy, trước dự án đầu tư, Ngân hàng phải thẩm định xem dự án có khả thi khơng, doanh nghiệp có khả hồn vốn, thu lợi nhuận khơng, có khả trả nợ gốc lãi cho ngân hàng không Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn nơng dân Đúng tên gọi mình, Agribank khơng ngừng nỗ lực đổi mạnh mẽ chế, sách để huy động cao nguồn lực, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nơng dân Tính đến tháng 9/2011, Agribank Ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng (10 triệu khách hàng hộ sản xuất 30.000 khách hàng doanh nghiệp) Sở dĩ đạt kết nhờ Ngân hàng trọng đến công tác thẩm định dự án đầu tư Với nhiệt huyết tuổi trẻ lại sinh viên chuyên ngành đầu tư em mong muốn tìm hiểu đóng góp phần cho kinh tế nói chung hệ thống Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT ngân hàng nói riêng Đồng thời nhận thức tầm quan trọng công tác thẩm định dự án đầu tư tồn tại, hạn chế nội dung, quy trình thẩm định dự án Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh nên em lựa chọn đề tài: “Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Agribank - chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh” làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư, từ đưa giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNT huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận dự án đầu tư công tác thẩm định dự án đầu tư - Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh năm gần - Đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2009 đến năm 2011 - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi nội dung: Công tác thẩm định dự án đầu tư ngắn hạn doanh nghiệp Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phần phụ lục, khóa luận chia thành chương: Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Chương 1: Những vấn đề chung dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư Chương 2: Khái quát chung Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại hình thành, tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Sự phát triển hệ thống NHTM có tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao - kinh tế thị trường NHTM ngày hồn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Hiện có nhiều khái niệm nói NHTM:  Ở Mỹ: NHTM cơng ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài  Ở Pháp theo Đạo luật ngân hàng (1941) định nghĩa: “NHTM xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính”  Ở Việt Nam theo Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 Hội Đồng Nhà nước xác định: “NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu phương tiện tốn” Luật tổ chức tín dụng (đã sử dụng bổ sung năm 2004) - Điều 20 – Khoản quy định: “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động Ngân hàng loại hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động loại hình Ngân hàng gồm NHTM, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng sách, Ngân hàng hợp tác loại hình Ngân hàng khác” Như vậy, ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường Nhờ hệ thống định chế mà nguồn tiền vốn nhàn rỗi huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn vay phát triển kinh tế Từ nói chất ngân hàng thương mại thể qua điểm sau: Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT - Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế - Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Chức trung gian tín dụng Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò cầu nối người thừa vốn người có nhu cầu vốn Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay, vừa đóng vai trò người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền người vay 1.1.2.2 Chức trung gian toán Ở NHTM đóng vai trò thủ quỹ cho doanh nghiệp cá nhân, thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh họ Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán tiện lợi séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ tốn, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng chọn cho phương thức tốn phù hợp Nhờ mà chủ thể kinh tế giữ tiền túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải toán dù gần hay xa mà họ sử dụng phương thức để thực khoản toán Do vậy, chủ thể kinh tế tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo tốn an tồn Chức vơ hình chung thúc đẩy lưu thơng hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ góp phần phát triển kinh tế 1.1.2.3 Chức tạo tiền Tạo tiền chức quan trọng, phản ánh rõ chất ngân NHTM Với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận yêu cầu cho tồn phát triển mình, NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù vơ hình chung thực chức tạo tiền cho kinh tế Chức tạo tiền thực thi sở hai chức khác NHTM chức tín dụng chức tốn Thơng qua chức trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động vay, số tiền cho vay lại khách hàng sử dụng để mua hàng Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT hóa, tốn dịch vụ số dư tài khoản tiền gửi toán khách hàng coi phận tiền giao dịch, họ sử dụng để mua hàng hóa, toán dịch vụ… Với chức này, hệ thống NHTM làm tăng tổng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả xã hội 1.1.3 Các hoạt đông Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn NHTM huy động vốn hình thức sau: - Nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác - Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước - Vay vốn tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam tổ chức tín dụng nước ngồi - Vay vốn ngắn hạn NHNN 1.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định NHNN Trong hoạt động cấp tín dụng, cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn a) Cho vay NHTM cho tổ chức, cá nhân vay vốn hình thức sau: - Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống -Cho vay trung hạn, dài hạn để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống b) Bảo lãnh NHTM bảo lãnh vay, bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu hình thức bảo lãnh Ngân hàng khác uy tín khả tài người nhận bảo lãnh Mức bảo lãnh khách hàng tổng mức bảo lãnh NHTM không vượt tỷ lệ so với vốn tự có NHTM Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT c) Chiết khấu NHTM chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác tổ chức, cá nhân tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác tổ chức tín dụng khác d) Cho thuê tài NHTM hoạt động cho thuê tài phải thành lập cơng ty cho th tài riêng Việc thành lập, tổ chức hoạt động công ty cho thuê tài thực theo Nghị định Chính phủ tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài e) Bao tốn NHTM triển khai thực bao toán hình thức cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp như: bao tốn truy đòi, bao tốn miễn truy đòi, bao tốn ứng trước hay bao toán triết khấu, bao toán đáo hạn phạm vi buôn bán nội địa lẫn quốc tế f) Tài trợ nhập Nghiệp vụ tài trợ xuất nhằm hỗ trợ tài phương tiện giấy tờ liên quan để doanh nghiệp nhập thực nghĩa vịu hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm: - Mở L/C toán hàng nhập - Cho vay ứng trước phần để toán cho người bán hay ứng trước tiền thuê nhập - Bảo lãnh tái bảo lãnh việc toán hối phiếu đến hạn - Chấp nhận hối phiếu - Cho thuê kho bãi để chứa bảo quản an tồn hàng hóa nhập với giá cho thuê phù hợp địa điểm hay địa phương khác - Giúp khai báo thuế - Cho vay để toán tiền hàng nhập cho nhà xuất đến hạn mà nhà nhập chưa có tiền - Hỗ trợ mặt chuyên môn, kỹ thuật giúp soạn thảo hợp đồng thương mại, theo dõi kiểm tra hóa đơn, chứng từ… - Các hỗ trợ khác dự bất cập luật pháp, tập quán… g) Tài trợ xuất Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Các hình thức tài trợ xuất NHTM phong phú doanh nghiệp xuất thường nhận tài trợ từ NHTM giao dịch kinh doanh trước sau thương vụ xuất khẩu, bao gồm: - Cho vay thu mua hàng xuất khẩu, mua nguyên vật liệu để sản xuất , cho vay đầu tư nâng cao suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, cho vay bảo trì dựu án chiến lược máy móc thiết bị, nhà xưởng nước ngồi - Cho vay nộp thuế xuất - Giúp khai báo thuế - Hỗ trợ mặt chuyên môn, kỹ thuật giúp soạn thảo hợp đồng thương mại, theo dõi kiểm tra hóa đơn, chứng từ… - Các hỗ trợ khác dự bất cập luật pháp, tập quán… - Cho thuê kho bãi để chứa đóng gói hàng hóa xuất với giá phải - Cho vay hỗ trợ dịch vụ vận chuyển, chuyển giao hàng hóa - Chiết khấu hối phiếu cho nhà xuất nhận tiền sớm - Chiết khấu chứng từ tốn theo hình thức tín dụng chứng từ - Giúp quản lý nợ, quản lý sở bán hàng, thu nợ khoản phải thu, bảo đảm rủi ro khơng tốn bên mua hàng, xếp hạng hạn mức tín dụng thu hộ - Cho vay sở chứng từ toán theo phương thức nhờ thu (ứng trước tiền hàng xuất khẩu) - Ngân hàng chấp nhận toán cách ký chấp nhận hối phiếu doanh nghiệp ký phát h) Cho vay thấu chi Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng cấp hạn mức thấu chi khách hàng tạm thời thiếu hụt toán Khách hàng khơng cần phải chấp hay tín chấp i) Cho vay theo hạn mức tín dụng hạn mức tín dụng dự phòng - Cho vay theo hạn mức tín dụng: Khách hàng nộp hồ sơ vay vốn cho hay nhiều vay vào đầu quý, NHTM cấp hạn mức tín dụng mức dư nợ vay tối đa trì thời gian định mà khách hàng Ngân hàng thỏa thuận hợp đồng tín dụng Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: NHTM cho khách hàng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định ngồi hạn mức tín dụng ký ban đầu khách hàng Ngân hàng, áp dụng hạn mức tín dụng dự phòng khách hàng khơng có đủ vốn mức vốn đầu tư cho dự án tăng thêm, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng thêm… 1.1.3.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ NHTM bao gồm hoạt động sau: - Cung cấp phương tiện toán - Thực dịch vụ toán nước cho khách hàng - Thực dịch vụ thu hộ chi hộ - Thực dịch vụ toán khác theo quy định NHNN - Thực dịch vụ toán quốc tế NHNN cho phép - Thực dịch vụ thu phát tiền mặt cho khách hàng - Tổ chức hệ thống toán nội tham gia hệ thống toán liên Ngân hàng nước - Tham gia hệ thống toán quốc tế NHNN cho phép 1.1.3.4 Các hoạt động khác - Góp vốn mua cổ phần: NHTN dùng vốn điều lệ quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác nước theo quy định pháp luật Ngồi ra, NHTM góp vốn, mua cổ phần liên doanh với Ngân hàng nước để thành lập Ngân hàng liên doanh - Tham gia thị trường tiền tệ: NHTM tham gia thị trường tiền tệ, theo quy định NHNN, thơng qua hình thức mua bán cơng cụ thị trường tiền tệ - Kinh doanh ngoại hối: NHTM phép trực tiếp kinh doanh thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh ngoại hối vàng thị trường nước thị trường quốc tế - Ủy thác nhận ủy thác: NHTM ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý lĩnh vực liên quan đến hoạt động Ngân hàng, kể việc quản lý tài sản, vốn đầu tư tổ chức, cá nhân nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý Bùi Thanh Trà K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT - Cung ứng dịch vụ bảo hiểm: NHTM cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập công ty trực thuộc liên doanh đẻ kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật - Tư vấn tài chính: NHTM cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng hình thức tư vấn trực tiếp thành lập công ty tư vấn trực thuộc Ngân hàng - Bảo quản vật quý giá: NHTM thực dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ dịch vụ khác có liên quan theo quy định pháp luật 1.2 Một số vấn đề chung dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm tác dụng dự án đầu tư 1.2.1.1 Khái niệm dự án đầu tư - Theo Luật đầu tư 2005: Dự án đầu tư tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư, địa bàn cụ thể khoảng thời gian xác định - Về mặt hình thức: Dự án đầu tư tập hồ sơ, tài liệu trình bày cách chi tiết, có hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch nhằm đạt kết thực mục tiêu định tương lai - Trên góc độ quản lý: Dự án đầu tư công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư hay lao động để tạo kết tài chính, kinh tế xã hội thời gian - Trên góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư công cụ thể kế hoạch chi tiết công đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho việc định đầu tư tài trợ cho dự án - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư tổng thể hoạt động chi phí cần thiết bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hay cải tạo nhữnh sở, vật chất định nhằm thực mục tiêu định tương lai Vậy: Đầu tư nói chung hi sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Nguồn lực phải đầu tư tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ 1.2.1.2 Tác dụng dự án đầu tư Bùi Thanh Trà 10 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT nghiệp có tới hai ba chế độ kế toán phục vụ cho mục đích khác Các báo cáo tài doanh nghiệp chưa thực kiểm toán bắt buộc Sự trao đổi mặt thông tin thành viên Ngân hàng chưa chặt chẽ, hiệu Dự án phân cho người tự tìm kiếm thơng tin, tự thẩm định dựa vào lực thân, có hỗ trợ hợp tác với - Hầu hết cán thẩm định tốt nghiệp khối trường kinh tế, họ khơng có kiến thức chuyên sâu kỹ thuật công nghệ Số cán kỹ thuật ngân hàng hoạt động công tác thẩm định hạn chế, số cán am hiểu nghiệp vụ lẫn kỹ thuật khơng có Chính điều gây khơng khó khăn thẩm định khía cạnh kỹ thuật, từ ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác thẩm định b) Nguyên nhân - Quy trình thẩm định xây dựng áp dụng chung cho tất ngành lĩnh vực kinh tế Các nội dung chưa quy định chi tiết để cán thẩm định kiểm tra đối chiếu - Cán tín dụng chưa có kiến thức chun sâu lĩnh vực kinh tế Khả phân tích tài doanh nghiệp, phân tích dự án nhiều hạn chế kiến thức kỹ thuật - Về thơng tin: Ngân hàng chưa có trung tâm thông tin riêng phục vụ cho công tác thẩm định, chưa xây dựng hệ thống sở liệu theo ngành, theo sản phẩm theo thị trường Hệ thống xây dựng cung cấp nguồn thông tin dồi cho cán thẩm định - Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, trình xây dựng hoàn thiện Các doanh nghiệp chưa thực chế độ kiểm toán bắt buộc báo cáo tài doanh nghiệp Do đó, khó khăn cho cán thẩm định việc xác định tình hình tài doanh nghiệp - Hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa hoàn thiện, thị trường chứng khoán chưa thực phát triển mạnh dẫn đến khó xác định lãi suất chiết khấu, tỷ giá không thống gây bất lợi cho việc tính tốn tiêu tài dự án - Trình độ lập dự án chủ đầu tư yếu thiếu khoa học Hồ sơ dự án trình lên ngân hàng đơi thiếu, tài liệu không cung cấp thông tin cần thiết cho trình thẩm định dự án khiến công tác thẩm định thường bị kéo dài Bùi Thanh Trà 84 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư chi nhánh Ngân hàng No&PTNN huyện Vân Đồn 3.2.1.1 Định hướng phát triển chi nhánh Kinh tế nước nhà bước hội nhập vào kinh tế giới, Việt Nam có hội mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước thúc đẩy phát triển kinh tế Đối với NHTM, TCTD việc hội nhập kinh tế giới đặt thách thức trước áp lực cạnh tranh từ phía ngân hàng nước ngồi với lực tài tốt hơn, cơng nghệ, trình độ quản lý hệ thống sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng Đặc biệt, năm 2012 kinh tế giới khắc phục song gặp khơng khó khăn Do đó, để nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng buộc phải có định hướng hoạt động cho thật phù hợp với tình hình kinh tế nói chung tình hình ngân hàng nói riêng, Ngân hàng No&PTNT Vân Đồn không ngoại lệ Với đạo NHNN Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, ngân hàng đề số tiêu kế hoạch sau: - Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, Ngân hàng chủ động kịp thời nắm bắt nhu cầu đầu tư, dự án đầu tư, đối tượng đầu tư vùng, xã để thực đầu tư có trọng điểm có hiệu góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, thực Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch… - Gắn tín dụng với đầu tư phát triển nơng thơn qua q trình liên kết thành phần kinh tế, áp dụng khoa học tiến kỹ thuật chuyển đổi cấu trồng, vật ni, khép kín đầu tư từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm xuất - Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn nhàn rỗi để mở rộng cho vay, nguồn vốn huy động địa phương tăng 20%, tăng tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn nhằm tăng tính ổn định cho nguồn vốn, tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động kinh doanh - Về cơng tác tín dụng: áp lực huy động vốn năm 2011 khiến cho việc cho vay khơng dễ dàng Ngân hàng phải sàng lọc khách hàng, người vay gặp nhiều khó khăn chi phí cho khoản vay tăng lên, tổng dư nợ cho vay tăng 26%, giảm thấp nợ xấu nợ cần ý theo phương châm “An toàn để phát triển, phát triển phải an toàn” Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu hàng năm 0,7% Bùi Thanh Trà 85 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT - Phát triển sản phẩm dịch vụ: phát hành thẻ ATM, tin nhắn SMS tăng thêm 500 - 700 sản phẩm - Phấn đấu kinh doanh có lãi, có quỹ thu nhập đủ tiền lương cho cán cơng nhân viên có tiền lương xuất Lợi nhuận tăng từ 15% trở lên 3.2.1.2 Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư chi nhánh Thẩm định dự án đầu tư phải xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ từ thực tiễn cho vay ngân hàng Hồn thiện quy trình thẩm định, nội dung thẩm định theo hướng ngày khoa học, hợp lý Khi thẩm định dự án phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, thẩm định dự án cách toàn diện tất nội dung dự án Công tác thẩm định dự án phải có phối hợp cách đồng phòng ban chi nhánh Vận dụng phương pháp thẩm định cách linh hoạt, hợp lý Rút ngắn thời gian thẩm định phải đảm bảo chất lượng thẩm định Thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động dự án tiến độ bỏ vốn, tiến độ xây dựng dự án, trình khai thác vận hành dự án…nhằm hạn chế rủi ro xảy dự án Với dự án lớn chi nhánh hợp vốn với ngân hàng khác để đồng tài trợ cho dự án nhằm giảm thiểu rủi ro 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 3.2.2.1 Hoàn thiện nội dung quy trình thẩm định Hiện nay, quy trình thẩm định Ngân hàng No&PTNN Việt Nam áp dụng thống tồn hệ thống Quy trình xây dựng cách khoa học, rõ ràng nhiên khơng phải khơng có nhược điểm Trong q trình thẩm định, cán thẩm định áp dụng cách linh hoạt, đề nghị sửa đổi bổ sung đề nghị sửa đổi bổ sung để hồn thiện quy trình thẩm định Về nội dung, cán thẩm định cần lưu ý số điểm sau: a) Với nội dung thẩm định khía cạnh thị trường, khả tiêu thụ sản phẩm dự án Bùi Thanh Trà 86 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành KTĐT Thị trường ln thay đổi chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro Phân tích thị trường đòi hỏi cán thẩm định phải lường trước, dự đốn rủi ro đó, từ đưa biện pháp khắc phục Để thực yêu cầu cán thẩm định cần phải thực công việc sau: * Với nội dung xác định nhu cầu thị trường tương lai: Với dự án sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước cán thẩm định nên thu thập thông tin lượng hàng hoá tiêu thụ hàng năm sản phẩm loại sản phẩm tương tự thị trường, khối lượng tồn kho cuối năm sản phẩm Với dự án nhằm mục đích xuất cán thẩm định nên thu thập số liệu khối lượng nhập hàng năm, tìm hiểu quy định xuất nhập khẩu, thông lệ quốc tế mà Việt Nam phải cam kết Việc dự báo cầu sản phẩm tương lai: cán thẩm định nên sử dụng phương pháp phân tích định lượng để xác định phương pháp: dự báo thị trường phương pháp ngoại suy thống kê, dự báo cầu thị trường mơ hình hồi quy tương quan, dự báo cầu thị trường phương pháp hệ số co giãn cầu, dự báo cầu thị trường phương pháp định mức, dự báo cầu thị trường phương pháp lấy ý kiến chuyên gia… Ngoài ra, dựa sở thơng tin thu cán thẩm định kết hợp kết hợp phương pháp lại để đánh giá thị trường cách sát thực Chứ khơng nên dựa vào phân tích thị trường cách định tính * Với việc đánh giá thị trường mục tiêu: cán thẩm định cần phải đánh giá kỹ thị trường mục tiêu dự án, sách giá cả, sách marketing, phân phối sản phẩm… yếu tố định đến khả tiêu thụ sản phẩm dự án, định đến vòng đời sản phẩm dự án, từ ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án * Với việc đánh giá mức độ cạnh tranh sản phẩm: Để đánh giá đuợc mức độ cạnh tranh sản phẩm dự án, cán thẩm định nên sử dụng số tiêu sau: -Thị phần dự án/ thị phần đối thủ cạnh tranh - Doanh thu từ bán sản phẩm dự án/ doanh thu đối thủ cạnh tranh - Tỷ lệ chi phí marketing/ tổng doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận Thông qua tiêu cán thẩm định đánh giá mức độ cạnh tranh sản phẩm, xem sản phẩm có sức cạnh tranh với sản phẩm loại Bùi Thanh Trà 87 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT hay sản phẩm tương tự có thị trường hay khơng Đây nội dung quan trọng, định đến vòng đời sản phẩm, thành công dự án b) Với nội dung thẩm định địa điểm cơng trình Địa điểm xây dựng dự án quan trọng, điều kiện địa lý, địa hình, giao thơng, điện, nước… nơi khơng ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án mà ảnh hưởng đến kết vận hành dự án sau Với nội dung cán thẩm định cần phải khảo sát, xem xét kỹ, chí nên đến địa điểm để kiểm tra Bên cạnh đó, cán thẩm định nên tham khảo ý kiến chuyên gia địa chất, thuỷ văn, khí hậu để đưa định cuối địa điểm đầu tư dự án có phù hợp hay khơng? Từ có ý kiến, đề xuất với chủ đầu tư c) Với nội dung thẩm định khía cạnh kỹ thuật Do cán thẩm định chủ yếu tốt nghiệp khối trường kinh tế, kiến thức kỹ thuật hạn chế Do với nội dung cán thẩm định tham khảo ý kiến chuyên gia thiết bị, kỹ thuật, cơng nghệ để từ đưa đánh giá cụ thể d) Với nội dung thẩm định tài Nội dung thẩm định tài nội dung quan trọng ngân hàng Trong nội dung cán thẩm định cần ý điều sau: Thứ nhất, thẩm định tổng vốn đầu tư Theo ý kiến đa số cán thẩm định ngân hàng, hầu hết tổng mức vốn đầu tư thực tế cao so với tổng dự tốn Để tránh tình trạng ngân hàng nên quy định rõ tổng vốn đầu tư dự án gồm nội dung nào? Mức độ chi tiết nội dung nào? Các chi phí phát sinh q trình thực đầu tư, vận hành khai thác dự án Với dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, cán thẩm định cần kiểm tra kỹ lưỡng tính xác thực, tiến độ bỏ vốn nguồn vốn, tránh tình trạng thiếu vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Thứ hai, việc xác định dòng chi dự án Với chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí quảng cáo, chi phí thuê chuyên gia, chi phí quản lý doanh nghiệp… cán thẩm định nên tham khảo, có so sánh với doanh nghiệp khác ngành, lĩnh vực xem chi phí tính phù hợp chưa? Muốn thực đựoc ngân hàng nên có phối Bùi Thanh Trà 88 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT hợp với quan chức khác có liên quan như: tài chính, thương mại, tổng cục thống kê… để trao đổi thông tin, đánh giá thị trường Việc đưa kết luận khoản mục chi phí phải thực cách độc lập với kết tính tốn chủ đầu tư Cán thẩm định không chấp thuận theo tính tốn chủ đầu tư Thứ ba, tiêu hiệu tài dự án Bên cạnh việc sử dụng tiêu tài chủ yếu như: NPV, IRR, thời gian hoàn vốn nên sử dụng thêm số tiêu khác điểm hồ vốn, tỷ số lợi ích/ chi phí, lực hoà vốn Việc sử dụng hệ thống số tiêu giúp cho cán thẩm định có cách nhìn tồn diện dự án Thứ tư, việc xác định giới hạn trả nợ, phương thức trả nợ Khi xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư, Ngân hàng giả định dùng toàn lợi nhuận sau thuế khấu hao để trả nợ (Trên thực tế doanh nghiệp trích phần lợi nhuận sau thuế để trả nợ Tỷ lệ trích phụ thuộc vào quy định tài chính, phụ thuộc vào doanh nghiệp) Ngân hàng dùng phương pháp với mong muốn thu nợ nhanh tốt Với cách tính bất lợi cho doanh nghiệp xảy biến cố Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc trả nợ ngân hàng nên thoả thuận với doanh nghiệp sở quy định tài để xác định tỷ lệ trích lợi nhuận sau thuế khấu hao hợp lý làm nguồn trả nợ cho ngân hàng Về phương thức trả nợ: Việc xác định thời hạn trả nợ, mức thu nợ, cách thức thu nợ gốc lãi cần tính tốn cho phù hợp với lực sản xuất, tiến độ thực dự án Thực tế Ngân hàng thường tiến hành thu kỳ với ý muốn thu hồi công nợ nhanh tốt Thực tế thời gian đầu, máy móc đưa vào vận hành chưa chạy hết công suất, sản phẩm sản xuất giai đoạn thăm dò thị trường Nếu ngân hàng yêu cầu mức trả nợ cao doanh nghiệp chưa đủ khả năng, ảnh hưởng tới sản xuất Vì vậy, ngân hàng khơng nên chia khoản thu gốc cho kỳ luỹ thoái mà cần vào dòng thu dự án, đồng thời tiến hành thu nợ gốc tăng dần theo thời gian, điều phù hợp với trình vận hành kết đầu tư Việc thu lãi cần tính toán thu với việc thu lãi gốc để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng doanh nghiệp phải vay ngắn hạn để trả lãi khó khăn tài chưa có nguồn thu từ dự án Bùi Thanh Trà 89 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Thứ năm, phân tích rủi ro dự án Dự án đầu tư luôn chịu ảnh hưởng yếu tố biến động theo thời gian rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, rủi ro biến động giá bán, nguyên nhiên vật liệu yếu tố đầu vào… Do vậy, phân tích rủi ro nội dung quan trọng Tuy nhiên, nội dung không cán thẩm định đề cập đến tờ trình thẩm định, khiếm khuyết lớn mà ngân hàng cần khắc phục Trong thời gian tới, cán thẩm định nên quan tâm đến phân tích rủi ro cách thích đáng 3.2.2.2 Tăng cường số lượng nâng cao chất lượng cán thẩm định Nhân tố người nhân tố trung tâm, giữ vai trò định Với công tác thẩm định Cán thẩm định người trực tiếp thực công việc thu thập thông tin, đánh giá, đề xuất phương án thực khoản vay Do mà yêu cầu cán thẩm định phải có kiến thức tổng hợp kinh tế, kỹ thuật, phải am hiểu quy định pháp luật, có hiểu biết sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng lĩnh vực kinh tế xã hội có liên quan Để đáp ứng u cầu ngân hàng cần tập trung vào số công việc sau để phát triển nguồn nhân lực: - Ngân hàng nên tổ chức đợt tuyển chọn nhân cách phù hợp để đảm bảo không thiếu cán thẩm định Việc thun chuyển cơng tác chi nhánh phòng ban phải đảm bảo tính hợp lý, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân - Ngân hàng nên có sách hợp lý phù hợp để thu hút sinh viên giỏi từ trường thuộc khối ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật, pháp luật…Hiện nay, Ngân hàng chưa có cán thẩm định am hiểu mặt kỹ thuật, thời gian tới đợt tuyển dụng ngân hàng nên tuyển thêm cán kỹ thuật tốt nghiệp trường xây dựng, bách khoa…Những cán chịu trách nhiệm thẩm định nội dung kỹ thuật dự án - Về công tác đào tạo chuyên môn: Ngân hàng cần xây dựng chương trình cụ thể đào tạo cán nhân viên nhân viên ngân hàng Bên cạnh đợt tập huấn nghiệp vụ hàng năm, ngân hàng nên tổ chức khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao khả phân tích, đánh giá dự án cán tín dụng Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, buổi lễ tổng kết công tác thẩm định, mời chuyên gia thẩm định trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật thẩm định Bùi Thanh Trà 90 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Song song với hình thức đào tạo chỗ đào tạo nước ngân hàng nên tổ chức thêm đợt cho nhân viên tập huấn nước ngoài, ngân hàng nước để cán thẩm định nâng cao trình độ chun môn kinh nghiệm quản lý dự án Về chế độ đãi ngộ: Công việc thẩm định cơng việc phức tạp khó khăn, đòi hỏi người cán không giỏi chuyên môn mà cần phải có lĩnh vững vàng, tư cách đạo đức tốt, họ phải chịu áp lực công việc lớn họ người định khoản cho vay lớn chịu trách nhiệm khoản vay Để khuyến khích cán thẩm định n tâm cơng tác, làm việc ngân hàng phải có sách đãi ngộ vật chất lẫn tinh thần cán hồn thành tốt nhiệm vụ, cơng việc Mặt khác ngân hàng nên ban hàng quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc cán lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái đạo đức gây thất vốn cho ngân hàng 3.2.2.3 Đa dạng hóa thơng tin phục vụ cho công tác thẩm định Thông tin quan trọng để thẩm định dự án Do việc nâng cao chất lượng thu thập xử lý thơng tin góp phần vào việc hồn thiện nghiệp vụ thẩm định Nguồn thơng tin xác, phong phú kết thẩm định có độ xác cao Do đó, Ngân hàng mặt phải gia tăng nguồn cung cấp thơng tin, mặt khác phải tìm cách xử lý, lưu trữ thơng tin cách có hiệu Để nguồn thông tin phải đa dạng nữa, việc yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tài liệu liên quan đến dự án, cán thẩm định phải vấn trực tiếp người giao dịch doanh nghiệp để chất vấn thơng tin khơng xác Đồng thời, kết hợp với việc thăm quan sở sản xuất, văn phòng làm việc để điều tra lực sản xuất, quản lý Để đảm bảo thơng tin sử dụng xác ngồi thơng tin có doanh nghiệp cung cấp, cán thẩm định thu thập thơng tin cần thiết từ nguồn bên ngồi thơng tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro thuộc NHNN, từ NHTM mà doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, từ quan quản lý kinh tế, chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, thông tin từ bạn hàng doanh nghiệp, từ sách báo, tài liệu có liên quan.… Ngoài ra, cán thẩm định phải tự điều tra, thu thập thông tin thị trường Bùi Thanh Trà 91 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT Tuy nhiên, vấn đề thu thập thơng tin nói vấn đề khó khăn phạm vi thu thập thơng tin rộng, đòi hỏi tốn nhều thời gian chi phí, kênh cung cấp thơng tin khơng đầy đủ khó tiếp cận, cán thẩm định bị giới hạn thời gian Do vậy, cán thẩm định phải thường xuyên lưu ý vấn đề thu thập thông tin lưu trữ thông tin cách khoa học Mặt khác, để thơng tin doanh nghiệp cung cấp đảm bảo tính khách quan, Ngân hàng cần u cầu thơng tin phải có xác nhận quan kiểm tốn độc lập 3.2.2.4 Đầu tư cho hệ thống trang thiết bị công nghệ phục vụ cho công tác thẩm định dự án đầu tư Có thể nói sở vật chất trang thiết bị có Ngân hàng No&PTNN huyện Vân Đồn tương đối tốt Các phòng ban chi nhánh trang bị máy tính nối mạng, trang bị điện thoại cố định, máy in, máy phô tô… Tại Ngân hàng triển khai phần mềm lõi công nghệ ngân hàng IPAS2, tạo điều kiện tốt cho cán thẩm định Nhưng để phát huy vị thị trường liên ngân hàng hội nhập với thị trường tài ngân hàng khu vực giới Ngân hàng No&PTNN Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư cho sở vật chất, trang thiết bị công nghệ phục vụ cho cơng tác thẩm định nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Thẩm định dự án nội dung quan trọng, khơng định đến hiệu hoạt động dự án, giúp ngân hàng đưa định cho vay, từ định đến hoạt động ngân hàng Hiện nay, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, công tác thẩm định dự án trọng quan tâm, đặc biệt dự án cho vay ngắn hạn cho doanh nghiệp Ngân hàng ban hành quy trình nghiệp vụ tín dụng thống tồn hệ thống, công tác thu thập thông tin phục vụ cho công tác thẩm định quan tâm… Do mà số lượng chất lượng thẩm định dự án ngày tăng Tuy nhiên công tác thẩm định nhiều tồn hạn chế: nội dung thẩm định nhiều thiếu sót, phương pháp thẩm định, phân tích rủi ro dự án chưa phong phú, hạn chế đội ngũ cán thẩm định, sở vật chất trang thiết bị Bùi Thanh Trà 92 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT phục vụ cho cơng tác thẩm định thiếu lạc hậu so với công nghệ ngành ngân hàng khu vực giới Để nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định dự án nói riêng nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung, thời gian tới Ngân hàng cần phải quan tâm cách thích đáng đến công tác thẩm định dự án II Kiến nghị Kiến nghị Nhà nước bộ, ngành có liên quan Thứ nhất, Đề nghị quan quản lý nhà nước, viện quy hoạch phát triển cần công bố cách rộng rãi, công khai quy hoạch phát triển đất nước, phát triển vùng, phát triển ngành, địa phương theo thời kỳ Ngân hàng dựa quy hoạch để phân bổ tín dụng cho phù hợp vừa đảm bảo nhu cầu vốn củadoanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, vừa đảm bảo lợi ích ngân hàng Thứ hai, Nhà nước cần phải nhanh chóng hồn thiện hệ thống pháp luật, tạo dựng môi trường đầu tư ổn định phát triển Đây điều kiện quan trọng để giảm thiểu rủi ro dự án Thứ ba, Nhà nước cần phải đưa sách phát triển kinh tế hợp lý, tránh biến cố đột biến xảy lạm phát tăng cao, nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu không ổn định…làm ảnh hưởng đến hiệu thực dự án Thứ tư, Nhà nước cần yêu cầu doanh nghiệp thực nghiêm túc chế độ hạch toán, kế toán, phải thực chế độ kiểm toán độc lập báo cáo tài doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán thẩm định xác minh tình hình tài doanh nghiệp Thứ năm, Nhà nước cần phải có sách khuyến khích doanh nghiệp làm ăn có hiệu kiên giải thể doanh nghiệp làm ăn hiệu Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư Thứ sáu, Nhà nước cần phải tiếp tục thực cải cách hành chính, đơn giản hố thủ tục hành rườm rà, gây tốn thời gian, chi phí không cần thiết Thứ bảy, Đề nghị ngành có liên quan cơng nghiệp, xây dựng, tài ngun mơi trường… nhanh chóng hồn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, định Bùi Thanh Trà 93 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành Đồng thời phải có phối hợp cách chặt chẽ với ngân hàng việc thẩm định phê duyệt dự án Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước quan đầu não hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước thực chức quản lý nhà nước, hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận mà hoạt động phát triển an tồn tồn hệ thống ngân hàng Các sách ngân hàng Nhà nước tác động trực tiếp tới hệ thống ngân hàng thương mại Để nâng cao chức hoạt động đồng thời giúp ngân hàng thương mại hệ thống phát triển lành mạnh, em có số kiến nghị ngân hàng Nhà nước sau: Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh việc xếp lại hệ thống ngân hàng thương mại, đảm bảo vai trò quan trọng ngân hàng thương mại kinh tế Thứ hai, ngân hàng Nhà nước cần phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ngân hàng thương mại, áp dụng chế tài trường hợp vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho ngân hàng thương mại nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thẩm định Ngân hàng nhà nước tổ chức buổi lễ tổng kết thẩm định dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực cụ thể Từ rút học kinh nghiệm định hướngcho công tác thẩm định dự án thời gian tới Thứ tư, Ngân hàng Nhà nước cần phải xây dựng quy trình thẩm định dự án loại dự án ngành, lĩnh vực khác Trên sở quy trình thẩm định hoàn cảnh cụ thể ngân hàng, ngân hàng thương mại xây dựng riêng cho quy trình thẩm định hồn chỉnh hợp lý Thứ năm, ngân hàng Nhà nước cần phải nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng CIC Yêu cầu ngân hàng thương mại phải thường xuyên gửi báo cáo hoạt động cho CIC, áp dụng công nghệ thơng tin q trình thu thập,xử lý thơng tin Các ngân hàng thương mại cần phải phối hợp với việc thu thập xử lý thông tin, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ cho công tác thẩm định dự án Bởi Bùi Thanh Trà 94 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT ngân hàng khác có mạnh riêng nên phối hợp có ý nghĩa dự án cho vay hợp vốn Kiến nghị khách hàng Để tạo điều kiện cho ngân hàng thẩm định dự án đầu tư, trước hết doanh nghiệp, chủ đầu tư nên chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với khả tài , khả quản lý Các dự án xin vay vốn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tính hợp pháp, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để ngân hàng không thời gian, chi phí vào việc thẩm định dự án không phép hoạt động Các luận chứng kinh tế, báo cáo tài chính, thơng tin tài liệu có liên quan mà ngân hàng yêu cầu cần đảm bảo tính xác, trung thực để kết qủa thẩm định xác Điều đòi hỏi khách hàng phải có tinh thần hợp tác với ngân hàng để đơi bên có lợi Căn vào số liệu này, ngân hàng phân tích, đánh giá xác tình hình tài khách hàng, giúp cho trình thẩm định đạt kết tốt Từ đó, ngân hàng có định hợp lý,tạo điều kiện cho trình đầu tư sản xuất kinh doanh khách hàng thuận lợi, đạt kết cao, đồng thời đảm bảo khả thu hồi vốn đầu tư ngân hàng Kiến nghị Ngân hàng No&PTNN Thứ nhất, Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm thẩm định, hội thi cán thẩm định giỏi, tăng cường phối hợp chi nhánh, phòng ban hệ thống Thứ hai, Ngân hàng cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thẩm định dự án Đồng thời cử cán thẩm định có kinh nghiệm lâu năm, chun gia đến chi nhánh, phòng ban có liên quan đến hoạt động thẩm định trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến với cán thẩm định Thứ ba, Ngân hàng cần phải có chế độ khen thưởng xứng đáng cán thẩm định giỏi Thứ tư, Ngân hàng nên chủ động tìm kiếm dự án đầu tư có hiệu vay, chủ động tìm kiếm lĩnh vực đầu tư có tiềm từ tư vấn cho doanh nghiệp đầu tư có hiệu Bùi Thanh Trà 95 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC Lời mở đầu……………………………………………………………………… … 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu khóa luận Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ .4 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .4 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại Bùi Thanh Trà 96 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT 1.1.3 Các hoạt đông Ngân hàng thương mại 1.2 Một số vấn đề chung dự án đầu tư 10 1.2.1 Khái niệm tác dụng dự án đầu tư 10 1.2.2 Phân loại dự án đầu tư 11 1.2.3 Nội dung dự án đầu tư 13 1.3 Thẩm định dự án đầu tư 15 1.3.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 15 1.3.2 Mục tiêu yêu cầu thẩm định dự án đầu tư 16 1.3.3 Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 18 1.3.4 Ý nghĩa việc thẩm định dự án đầu tư .18 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 19 1.3.6 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 21 1.3.7 Quy trình nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư .24 1.3.8 Nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 28 Chương 32 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VÂN ĐỒN – TỈNH QUẢNG NINH .32 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Khái quát chung Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 33 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chung Ngân hàng No&PTNT huyện Vân Đồn 36 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Cơ sở phương pháp luận 44 Bùi Thanh Trà 97 K5-KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành KTĐT 2.2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 44 2.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 48 Chương 50 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 51 CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG 51 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 51 CHI NHÁNH HUYỆN VÂN ĐỒN – TỈNH QUẢNG NINH 51 3.1 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 51 3.1.1 Khái quát công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 51 3.1.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 52 3.1.3 Nội dung thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNT huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh .55 3.1.4 Minh họa cho công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh .62 Tên dự án: “Dự án thu mua gỗ trụ mỏ công ty TNHH thành viên Lâm nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh” 62 3.1.5 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh .82 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh 86 3.2.1 Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư chi nhánh Ngân hàng No&PTNN huyện Vân Đồn 86 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng No&PTNN chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh .88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thanh Trà 98 K5-KTĐTB ... gồm: - Mô tả sản phẩm dự án - Lựa chọn hình thức đầu tư - Xác định công suất dự án - Lựa chọn công nghệ kỹ thuật cho dự án - Nguyên vật liệu đầu vào - Cơ sở hạ tầng - Địa điểm thực dự án - Giải... sau: - Cung cấp phương tiện toán - Thực dịch vụ toán nước cho khách hàng - Thực dịch vụ thu hộ chi hộ - Thực dịch vụ toán khác theo quy định NHNN - Thực dịch vụ toán quốc tế NHNN cho phép - Thực... - Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể - Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu - Xác định sản phẩm dự án - Dự báo cung cầu thị trường sản phẩm dự án đầu tư tương lai -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh, Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay